Pixabay

Bij de voorbereiding van mijn lezing heb ik veel gebruik gemaakt van de ouderwetse media-analyse. Vervolgens verweefde ik de ervaring van wapenexperts in een poging te onderzoeken wat een belangrijk motief lijkt te zijn geweest voor de Russische invasie in Oekraïne, namelijk het plaatsen van offensieve raketten aan de Russische grens, schrijft Ray McGovern.

Achtergrond: Nadat de VS zich uit het ABM-verdrag hadden teruggetrokken, begonnen er raketopstellingen te verschijnen in Roemenië en Polen. HET PROBLEEM: Het Kremlin weet niet zeker welke raketten zich daar nu bevinden of zullen bevinden. Om het probleem te bagatelliseren: dit is destabiliserend.

Een overzicht van de betrekkingen tussen de VS en Rusland, met bijzondere aandacht voor december 2021 tot februari 2022, suggereert dat Rusland een existentiële bedreiging zag in (voorheen verboden) nucleair capabele raketten in zijn periferie. Zestig jaar geleden werd president John F. Kennedy geconfronteerd met een soortgelijke dreiging in Cuba. Hij reageerde krachtig en Nikita Chroesjtsjov, die geen existentiële bedreiging voor Rusland zag, krabbelde terug. En wij mochten weer een dag leven.

En hier zijn we – nog steeds voorgoed.

Ray McGovern over “ABM” locaties in Roemenië & Polen

Gastheer: Community Church of Boston & Mass. Vredesactie

25 april 2023 (Ray’s toespraak duurt 46 min. begint op min 2:54)

***

ADDENDA (2)

1 –

In minuut 11:56 beloofde ik de link naar het gesprek van Poetin met westerse journalisten in juni 2016. Hier is het:

Deze video van Poetins gesprek bevat Engelse ondertiteling met dank aan vertaler “Inessa S.” De westerse verslaggevers waren in Rusland om het Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg bij te wonen. Ik heb de ondertitels van Inessa genomen en ze hieronder samengevoegd tot een volledig transcript voor degenen die liever lezen dan kijken. Het staat aan het eind van dit bericht.

2 –

Een kijker had een vraag over mijn citaat van Poetin, een maand nadat de Krim was geannexeerd, dat de raketverdedigingskwestie “nog belangrijker” was dan de toetreding van Oekraïne tot de NAVO. De “ABM” site in Roemenië was al in aanbouw toen Poetin sprak op 17 april 2014. Ik heb de vraag uit mijn hoofd beantwoord (vanaf minuut 52:36). Het citaat kwam van Poetin tijdens een van die marathon “Direct Line” Q en A sessies die hij periodiek houdt:

Direct Line, 17 april 2014

Vraag van Dmitry Kiselyov, hoofd van de door de staat gecontroleerde mediagroep Rossiya Segodnya en tv-presentator:

Ik maak een beeld met mijn vingers. Hier is een ring, en het lijkt mij dat ons land erin zit. Ik heb het gevoel dat iemand mij verstikt. Ik denk dat dit NAVO is omdat het zich verspreidt als een kankergezwel. In de afgelopen 25 jaar heeft dit blok letterlijk onze bondgenoten van het Verdrag van Warschau opgeslokt, daarna enkele delen van de Sovjet-Unie en de Baltische staten. Het heeft zijn kaken geopend om Georgië en nu ook Oekraïne op te slokken.

Functionarissen van het NAVO-hoofdkwartier zeggen dat het zinvol zou zijn ook Oekraïne in de NAVO op te nemen, terwijl u zegt dat het bloksysteem aan het uitsterven is. Daar kan ik het niet mee eens zijn, want ik heb het gevoel dat dit blok mij verstikt.

U kunt mij natuurlijk paranoïde noemen… Maar zelfs als iemand paranoïde is, betekent dat niet dat hij niet wordt lastiggevallen. Het gaat dus niet om mij, maar om de uitbreiding van de NAVO. Waar ligt de rode lijn? Bestaat die überhaupt? En wat voelt u als nationaal leider? Niets persoonlijks, meneer Poetin. Dank u.

  Russische MIL beschuldigt VS van enscenering NUCLEAIRE VALSE VLAG!

Antwoord van Poetin:

… wanneer de infrastructuur van een militair blok onze grenzen nadert, hebben wij reden voor bepaalde zorgen en vragen. Wij moeten bepaalde stappen ondernemen … niemand kan ons dit recht ontzeggen. En dit dwingt ons om tegengas te geven.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iets te zeggen over onze besprekingen over raketafweer. Deze kwestie is niet minder, en waarschijnlijk zelfs belangrijker, dan de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Overigens is ons besluit over de Krim mede hierdoor ingegeven. [Nadruk toegevoegd].

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796

***

Transcript van de opmerkingen van Poetin in juni 2016 aan westerse verslaggevers:

De video, https://www.youtube.com/watch?v=kqD8lIdIMRo, bevat ondertitels in het Engels met dank aan vertaler “Inessa S.” Poetin sprak tot verslaggevers die het Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg bijwoonden, 2016. De ondertitels van Inessa zijn hieronder aaneengeregen tot tekst voor degenen die liever lezen dan kijken en als geheugensteun.

Poetin aan westerse verslaggevers, 17 juni 2016

Uw volk voelt op zijn beurt geen besef van het dreigende gevaar – dat baart mij zorgen.

Nu, over het raketafweersysteem, luister naar me, we zijn allemaal volwassenen aan deze tafel, en ervaren [professionals] daarbij.

Maar ik ga zelfs niet hopen dat u alles, precies zoals ik het zei, in uw publicaties gaat weergeven.

U zult ook niet proberen uw media te beïnvloeden.

Ik wil u alleen dit zeggen, op persoonlijk vlak

Ik moet u eraan herinneren, hoewel u dit al weet, dat grote wereldconflicten de afgelopen decennia zijn vermeden, dankzij het geostrategische machtsevenwicht dat vroeger bestond.

De twee supernucleaire mogendheden zijn in wezen overeengekomen te stoppen met de productie van zowel offensieve als defensieve wapens.

Het is eenvoudig hoe het werkt – wanneer één partij dominant wordt in haar militair potentieel, is de kans groot dat zij de eerste wil zijn om die macht te gebruiken.

Dit is de absolute hoeksteen van de internationale veiligheid. Het raketafweersysteem [zoals eerder verboden in het internationaal recht], en alle omliggende overeenkomsten die vroeger bestonden.

Het ligt niet in mijn aard om iemand uit te schelden – maar toen de Verenigde Staten zich eenzijdig terugtrokken uit het ABM-verdrag van 1972 brachten zij een kolossale klap toe aan het hele systeem van internationale veiligheid.

Dat was de eerste klap, als het gaat om de beoordeling van het strategische machtsevenwicht in de wereld.

Op dat moment [2002] zei ik dat we dergelijke systemen ook niet zullen ontwikkelen, omdat A) het erg duur is, en B) we nog niet zeker weten hoe ze zullen werken [voor de Amerikanen].

We gaan ons geld niet verbranden.

We kiezen voor een andere optie, en ontwikkelen offensieve wapens, om het genoemde geostrategische evenwicht te bewaren.

Dat was alles.

Niet om iemand anders te bedreigen.

Ze zeiden – “Prima, ons verdedigingssysteem is niet tegen jullie, en we nemen aan dat jullie wapentuig niet tegen ons is.”

“Doe wat u wilt!”

Zoals ik al zei, vond dit gesprek plaats in het begin van de jaren 2000. Rusland bevond zich toen in een zeer moeilijke situatie.

Economische ineenstorting, burgeroorlog en de strijd tegen het terrorisme in onze Kaukasus-regio, volledige vernietiging van ons militair-industrieel complex …

  In het heidens gemaakte Oekraïne wint religieuze vervolging gestaag aan kracht

Ze konden zich niet voorstellen dat Rusland ooit nog een militaire macht zou kunnen zijn.

Ik denk dat ze ervan uitgingen dat zelfs datgene wat overbleef van de Sovjet-Unie uiteindelijk zou verslechteren.

Dus zeiden ze: “Natuurlijk, doe wat je wilt!”

Maar wij vertelden hen over de maatregelen die wij als reactie zouden nemen. En dat hebben we gedaan.

En ik verzeker u – dat we vandaag de dag op dat gebied alle succes hebben gehad.

Ik ga niet alles opnoemen, het enige dat telt is dat we ons militair-industrieel complex hebben gemoderniseerd.

En we blijven nieuwe generatie oorlogsvoering ontwikkelen. Ik ga het niet eens hebben over systemen tegen het raketafweersysteem!

Wat we ook tegen onze Amerikaanse partners zeiden [om de productie van wapens in te perken], ze weigerden met ons samen te werken, ze wezen onze aanbiedingen af en blijven hun eigen gang gaan.

Sommige dingen kan ik u nu niet publiekelijk vertellen, dat zou onbeleefd van mij zijn.

En of u mij nu gelooft of niet, wij hebben echte oplossingen aangeboden om deze [wapenwedloop] te stoppen.

Zij verwierpen alles wat wij te bieden hadden.

Dus hier zijn we vandaag – en ze hebben hun raketafweersysteem in Roemenië geplaatst.

Altijd maar zeggen “we moeten ons beschermen tegen de Iraanse nucleaire dreiging!”.

Waar is de dreiging?

Er is geen Iraanse nucleaire dreiging.

U heeft zelfs een overeenkomst met hen – en de VS was de initiatiefnemer van deze overeenkomst, waarbij wij hielpen.

Wij steunden het.

Maar zonder de VS zou dit akkoord niet bestaan – wat ik beschouw als een prestatie van Obama.

Ik ben het eens met het akkoord, omdat het de spanningen in het gebied heeft verminderd. President Obama kan dit dus op zijn palmares zetten.

De Iraanse dreiging bestaat dus niet.

Maar de raketsystemen blijven gepositioneerd…

Dat betekent dat we gelijk hadden toen we zeiden dat ze tegen ons liegen.

Hun redenen voor de “Iraanse nucleaire dreiging” waren niet oprecht.

Nogmaals, ze hebben tegen ons gelogen.

Dus bouwden ze dit systeem en nu worden ze geladen met raketten.

U, als journalisten, zou moeten weten dat deze raketten in capsules worden geplaatst die gebruikt worden vanuit op zee gestationeerde Tomahawk raketwerpers.

Deze worden geladen met “antiraketten” die afstanden tot 500 km kunnen overbruggen.

Maar we weten dat technologieën vooruitgaan …

We weten zelfs in welk jaar de Amerikanen met een nieuwe raket zullen komen, die afstanden tot 1000 km zal kunnen overbruggen, en dan nog verder …

En vanaf dat moment zullen zij in staat zijn om een directe bedreiging te vormen voor

Ruslands nucleaire potentieel bedreigen.

Wij weten elk jaar wat er gaat gebeuren – en zij weten dat wij het weten!

Het is alleen zo dat u sterke verhalen vertelt aan, en verspreidt onder, de burgers van uw landen.

Uw volk voelt op zijn beurt het dreigende gevaar niet aan – dat baart mij zorgen.

Hoe kunt u niet begrijpen dat de wereld in een onomkeerbare richting wordt getrokken?

Dat is het probleem.

Ondertussen doen ze alsof er niets aan de hand is …

Ik weet niet meer hoe ik tot u moet doordringen.

En ze rechtvaardigen dit als een “verdedigings systeem, geen wapens die gebruikt worden om aan te vallen. Systemen die “agressie voorkomen.”

  Europa's gedoofde symbolen: De energiecrisis heeft de monumenten in de EU bereikt

Dat is absoluut niet waar.

Een raketafweersysteem is één element van een heel systeem van offensieve militaire mogelijkheden.

Het werkt als onderdeel van een geheel dat offensieve raketlanceerinrichtingen omvat.

Het ene complex blokkeert, het andere lanceert een hogeprecisiewapen, het derde blokkeert een potentiële nucleaire aanval, en het vierde stuurt zijn eigen nucleaire wapen als antwoord.

Dit is allemaal ontworpen om deel uit te maken van één systeem.

Dit is hoe het werkt in de huidige, niet-nucleaire, maar zeer nauwkeurige raketafweersystemen.

Goed, laten we de eigenlijke raketverdediging buiten beschouwing laten.

Maar die capsules waarin “antiraketten” worden geplaatst, zijn, zoals ik al zei, op zee gebaseerd…

Op oorlogsschepen die het subsonische Tomahawk kruisraketsysteem kunnen dragen.

Men kan het in enkele uren in positie brengen, en wat voor “antiraketsysteem” is dat dan?

Hoe weten we wat voor soort raket erin zit? Je hoeft alleen maar het programma te veranderen! (niet-nucleair naar nucleair)

Dat is alles wat nodig is.

Dit zou heel snel gebeuren, en zelfs de Roemeense regering zal niet weten wat er aan de hand is.

Denk je dat ze de Roemenen laten beslissen?

Niemand zal weten wat er gebeurt – de Roemenen niet, en de Polen ook niet.

Denkt u dat ik hun strategieën niet ken? Ha!

Van wat ik zie, zijn we in groot gevaar.

We hadden ooit een gesprek met onze Amerikaanse partners – waar ze zeiden dat ze ballistische raketten wilden ontwikkelen, maar zonder kernkop.

En wij zeiden: “Begrijpen jullie eigenlijk wel wat dat inhoudt?”

Dus je gaat raketten lanceren vanaf onderzeeërs, of grondgebieden – dit is geen ballistische raket, hoe weten we of hij een kernkop heeft of niet!

Kunt u zich voorstellen wat voor scenario u kunt creëren?

Maar voor zover ik weet, zijn ze niet doorgegaan met de ontwikkeling van deze wapens – ze hebben voorlopig een pauze ingelast.

Maar de andere blijven ze uitvoeren.

Ik weet niet hoe dit allemaal gaat aflopen.

Wat ik wel weet is dat we ons zullen moeten verdedigen.

En ik weet zelfs hoe ze dit zullen verpakken – “Russische agressie” alweer!

Maar dit is gewoon ons antwoord op uw acties.

Is het niet duidelijk dat ik de veiligheid van ons volk moet garanderen?

En niet alleen dat, maar we moeten proberen het noodzakelijke strategische machtsevenwicht te behouden, en dat is het punt waar ik mee begon. Ik kom erop terug om mijn antwoord af te ronden.

Juist dit machtsevenwicht heeft de mensheid de afgelopen 70 jaar behoed voor grote mondiale conflicten.

Het was een zegen die geworteld was in een “wederzijdse bedreiging”, maar deze wederzijdse bedreiging is wat wederzijdse vrede garandeerde, op wereldschaal.

Hoe ze het zo gemakkelijk konden afbreken, weet ik gewoon niet.

Ik denk dat het zeer gevaarlijk is. Ik denk dat niet alleen, ik ben er ook van verzekerd.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

“Kijk goed naar de lucht”: Medvedev dreigt het ICC in Den Haag met hypersonische kruisraket te vernietigen nadat het een arrestatiebevel tegen Poetin heeft uitgevaardigdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWagner: “De slag om Bakhmut is zo goed als voorbij – Er resten nog slechts 742 meter” – Ontkent de Oekraïense opmars (Video’s)
Volgend artikel“Onze grootste vijand” – Oekraïense gevechtspiloten noemen Ruslands “alomtegenwoordige” Su-35 die met hypersonische raketten schiet een ernstige bedreiging voor hun MiG-31
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

39 REACTIES

  • Angst genereert de raket!
   Waar je aandacht aan geeft wordt groter, dat groeit. Dus ook angst is een waarmaker.
   Jouw wens is liefdeloos.

   • Hij heeft het over “racket”, niet raket, twee volledig verschillende zaken. 🙂 Ook niets fatalistisch aan, een conventionele Kinzhal op het Katshuis ten tijde van een meeting van de kabalistische kartel kamerleden zou ik ten zeerste waarderen. Vervolgens enkele op alle buitengewoon criminele illegaal opererende clubjes zoals de NCTV, het RIEC of zelfs het OMT zou nog beter zijn. Dan Wagner inhuren om de rest van het landverradende schorem in te rekenen, te pek en veren, en voor een volkstribunaal te slepen. Toch?

    En wat hebben die (klein-)kinderen er mee te maken? Je bedoelt toch dat ongeregelde, slecht opgevoede, verwende, brutale zooitje dat alleen tijd heeft voor het vingeren van een beeldschermpje waar ze zich bijna in begraven hebben? Daar gaat de toekomst ook niet mee gered worden.

    • Chapeau! De (klein-) kinderen die deel uit maken van de 2 verloren generaties die momenteel op straat lopen. De minst nieuwsgierige generatie die de wereld ooit heeft gekend en die zonder digitale gadgets direct vervallen in verlammende lusteloosheid….

     Deze kinderen (ongeacht de leeftijd 12, 18 of 29 jaar oud) zullen door niemand gemist worden. Indien de ouders een opvoeding gegeven hadden zoals vroeger had het zover niet hoeven komen en hadden de meeste ouders geen levenslang ten aanzien van hun kinderen (de jong-volwassenen). Verwennerij bleek één van de meest onderschatte vormen van mishandeling te zijn in de jaren 90. Kansloos.

   • Uit Uw reactie mag ik aannemen dat U kinderen en of keinkinderen heeft? Dan laat ons iets ondernemen om een goede toekomst voor onze nakomelingen te verzorgen en dit criminele tuig uit hun ambt te ontzetten. Het zijn onze westerse misdadige politici die ons allen in de afgrond duwen. Het is niet iemand die hier een zoute reactie geeft. Ook bij mij is de maat vol en ik kan frustraties begrijpen. Ik hoop dat de situatie zo escaleert dat de Nederlander eindelijk zijn ogen opent en actie onderneemt. En geloof me, met een bloemetje op het Malieveld gaan zitten helpt niet, tijd voor zinvol geweld.

 1. Het is nuttiger om de kraan dicht te draaien dan te blijven dweilen. In dit geval betekent dit dat men de kennis kan accepteren die al eeuwenlang bestaat en recentelijk ook is bevestigd door westerse wetenschap (voor zover iemand behoefte heeft aan dat soort arrogantie): je bent namelijk niet je fysieke lichaam en schade aan dat lichaam betekent dus niet het einde van het werkelijke wezen dat iets anders is dan het ego ( = een aangeleerd en gefixeerd verhaal dat door taal en cultuur wordt bepaald).

 2. Het is grappig om te merken dat heel wat mensen niets beters hebben te doen dan hier wat teksten te zitten plaatsen alsof dat iets zou uitmaken :-).

  • Ik luister podcasts terwijl ik hier typ.
   Pluis nog wat op het internet.
   Enne of het wat uit zou maken.
   Knakker Matthijs wat we hier doen heet communiceren.
   Sommige mensen willen dingen weten.
   Of dat helpt of niet,ik heb al veel tips in me op mogen nemen.
   Denk je dat JIJ van toegevoegde waarde bent met ridiculiseren van andermans berichten?
   Kom op,ik heb de indruk dat je slim genoeg bent,
   en beter kunt!

   • Als het een originele kuttekop betreft zal ze/het onder geen enkele omstandigheid beter kunnen. Hopeloos en kansloos. 😉

  • Beste Matthijs,
   Dat jouw reacties beginnen met; ” het is” lijkt op het niet accepteren van meningen/visies van anderen, waarbij er een ondertoon merkbaar is dat jij het allemaal weet hoe alles en anderen in elkaar zitten.
   In spirituele kringen zou men jou kunnen zien als een soort van ‘opgestegen meester’.
   Om dan maar meteen in het spirituele redeneren te blijven bedenk dan dat;
   ” indien men niet alle aspecten van het leven heeft doorgrondt zal de waarheid onduidelijk blijven”.

   • Hij klinkt als zo’n Aikido meester die dacht dat hij met zachte hand alle situaties meester zal zijn, en bij een demonstratie tegen welke potige knaap ook na anderhalve soejang KO ligt of verschrikt afdruipt. 🙂

 3. Als de tennisraket komt, pas dan maar niet op want in werkelijkheid is het kenbare universum gewoon een kosmische grap. Het is allemaal niet zo serieus, tenzij men de taal van de onderdrukker en het bijpassende wereldbeeld alsmaar wenst te blijven herhalen :-)).

 4. Matthijs mei 11, 2023 at 14:20

  Helemaal mee eens.Maar het geestelijke word in de westerse wereld beschouwd als iets zweverigs.
  Vroeger las ik alles van Krishnamurti wat ik kon vinden.
  Het geestelijke onstijgt alles,het is het hoogste goed.Karma hoort daar onlosmakelijk bij.
  Trouwens het ego word hier in het westen zo gestreeld,dat sommigen Echt denken dat ze het midden van het universum zijn.
  Het stelt nix voor heeft geen opleiding van enige aard of fatsoen maar wel respect eisen??!!
  Over welk deel van de samenleving heb ik het?

 5. Ja draai maar eens de Amerikaanse, Europese vazalstaten de de NAVO kraan maar dicht dan kan men beginnen te dweilen, verdorie na de val van de muur is deze Westers agressie tegen moedertje Rusland begonnen onder het Kabbalistische georganiseerde Jodendom de parasiten van elke Westerse staat mocht dit door dringen dan helpt het nog geen sikkepit, net zó idioot om de A10 te bezetten met randdebiel klimaatactivisten die ook hun geloof en karma hebben, net zoals Tawan hier boven zei laat de raket maar komen, maar dat zal in aller laatste fase van de Westerse agressie gebeuren en wel op dat dwarsliggende NAVO land Polen waar meer dan 300.000 Navo personeel en oorlogsmaterieel gestationeerd is.

  We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

  – Albert Einstein

   • Dutch Mountains mei 11, 2023 at 15:12

    Dat kan je gerust zó stellen beste, kijk maar om ons heen en probeer je voor te stellen hoe alles zo’n 2 decennia terug was laat staan zo’n 50 jaar geleden toen was het vrijheid blijheid deze tijd is over, de verandering van de maatschappij gaat sneller dan “we” ons kunnen voorstellen.

   • Dutch Mountains mei 11, 2023 at 15:12

    Voor mij betekende de oliecrisis van 1973 de omkeer van alles in de maatschappij, zo gaf Saudi Barbarije 200 miljard US Dollar uit om Europa rijp te maken voor massa migratie en dat kon men merken ook behalve die linkse idioten welke Joop den Uyl later aan zijn penis zogen, met zijn gezinshereniging, in 1972 maakte ik de Afrikaanderbuurt rellen mee Turkse huisjesmelkers die Nederlandse gezinnen het huis uitzetten voor nog meer Turken.

    De Rotterdamse gemeenteraad kwam tot het besluit om deze door de overheid gewenste indringers te gaan verspreiden man man man hoe goed is dat gelukt, net zoals Amsterdam verlieten veel Amsterdammers hun geliefde stad en gingen in de gemeentes wonen rondom Amsterdam, maar lang konden ze niet van hun dure koopwoningen genieten de indringers wisten zich ook daar te vestigen.

    Echt dit tijdsgewricht zag men letterlijkde maatschappij veranderen in klein Ankara, oude arbeidersbuurten veranderden langzaam maar zeker Marokkaanse Casbah’s waar veel Nederlanders zich niet meer veilig voelden, ja woorden zijn meningen maar daden zijn waarachtig zei eens een buurman van mij, zelf ben ik ook geëmmigreerd uit Rotterdam en ik zie ook steeds meer hoofdoekjes in het straatbeeld.

    OIL FOR IMMIGRATION
    Door Pamela Hemelrijk (Pracht vrouw R.I.P.)

    Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.

    https://meervrijheid.nl/?pagina=1391

    • Beste Adriaan W.
     Ook toen was de Europese burger voornamelijk met zijn/haar eigen leventje bezig, net als nu het geval is.
     Men begint pas te piepen nadat zaken een feit zijn geworden.
     Zullen we de protesten eens afwachten zodra die CBDC er is?
     Of overwaarde woning in box 3.
     De massa gaat pas zeiken zodra ze er persoonlijk last van hebben.
     En tot die tijd,….welke film vanavond op Netflix?
     enz,enz.

 6. Het probleem is niet de bom.
  Het probleem is evenmin om wel of niet te sterven, doen we sowieso.
  Het probleem is om te leven.
  Want dat is een keuze.
  Net zoals het een keuze is hoe je leeft.
  Begrijp je het probleem?

 7. Poetin is er niet gerust op maar ik ook niet.
  Die kernraketten gaan over en weer vliegen, dat is 100% zeker.
  Wellicht ook niet nucleaire torpedo.
  Verwoesting in Europa, USA en Rusland. Ook de oceaan.
  Met of zonder kleinkinderen, maakt niet uit.
  Achteraf kan ik zeggen, ‘I told you so!

 8. Dit experiment geeft ook mooi weer dat er in de praktijk helemaal geen vrijheid van zogenaamde meningsuiting is omdat meningen er niet echt toe doen (ze worden namelijk zelden in praktijk omgezet) en dus kan men op dat vlak vrijheid denken te hebben wat men wil: het maakt namelijk toch niets uit. Vrijheid van ervaring daarentegen is er duidelijk helemaal niet, terwijl dat juist echt interessant zou zijn. Vandaar het gemak waarmee men anno 2023 nog steeds gelooft dat oorlogen en conflicten vanzelfsprekend zijn.

  De valkuil waar de mensheid massaal in blijft trappen is herhaling van de taal van de onderdrukker met bijpassend wereldbeeld. Onder andere dat men liefst alleen maar moet omgaan met mensen of ideeën die helemaal identiek zijn aan wat men het zelf noemt. Men gaat het liefst om met liefst identieke kopieën van zichzelf, niet wetende dat dit “zelf” onkenbaar is. Het ego is alleen maar een verhaal dat men heeft leren opbouwen op basis van aannemelijk klinkende verhalen van de onderdrukker aangaande deze zogenaamde werkelijkheid waarvan men heeft leren geloven dat men die “samen” met anderen zou ervaren op basis van de denkfout dat het gebruik van herkenbare begrippen in een herkenbare context een bewijs zou zijn van het “eens zijn met elkaar” (waar men naar streeft als manier om existentiële pijn te verzachten want het idee niet alleen te zijn, lijkt iets op te lossen. Dat dit niet zo werkt in de praktijk, wordt duidelijk gemaakt door het feit dat de geschiedenis ons leert dat de geschiedenis ons dus NIETS leert want anno 2023 komen we nog steeds niet verder dan geloven dat het terecht is om alles en iedereen te bestrijden die we niet kunnen / willen begrijpen (wat ook helemaal niet hoeft). Het is helemaal okay om te beseffen dat we elkaar nooit echt kunnen begrijpen omdat we niet eens kunnen weten wie of wat we zelf eigenlijk werkelijk zijn en dat is logisch omdat dit immaterieel is en we moeten geloven in de absoluut unieke echtheid van alleen maar materie zoals ons fysieke lichaam (een mengsel van 80% water met wat eiwitten en mineralen).

 9. Wat een leugen , persoon die schreef het , waarop ik nu reageer , kennedy heeft de amerikaase raketten terug gehaald uit Turkeije , nadat Croetsjev zijn raketten terug van naar , en uit Cuba heeft terug gehaald

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in