Waarom stellen talrijke “onafhankelijke alternatieve” media en schrijvers geen vragen bij de uitrol van het COVID-19 vaccin? Als ze al iets doen, dan promoten ze het zonder zelfs maar te kijken naar de ernstige zorgen die door topwetenschappers worden geuit, schrijft Colin Todhunter.

Wanneer er deskundigen zijn zoals cardioloog en epidemioloog Professor Peter McCullough, Dr. Robert Malone (gecrediteerd als uitvinder van de mRNA vaccintechnologie), voormalig vicepresident van Pfizer farmaceutica Dr. Michael Yeadon, vaccinonderzoeker en immunoloog Dr. Byram Bridle, de wereldberoemde microbioloog Dr. Sucharit Bhakti en honderden andere gerespecteerde wetenschappers, immunologen en virologen die ernstige bezorgdheid uiten of zelfs oproepen tot het stopzetten van de uitrol, dan moet er toch zeker ruimte worden gegeven aan hun standpunten.

Maar vanaf het begin hebben deze zelfbenoemde “anti-establishment” platforms en journalisten zich achter het officiële COVID-19-narratief geschaard.

Zij steunen nu het op de markt brengen van vaccins en daarmee ook de entiteiten die de vaccins pushen – regeringen, mainstream media, de Gates en Rockefeller Foundations, Big Pharma en Silicon Valley en hun bedgenoot, het Amerikaanse leger.

In feite is het volle gewicht van het establishment ingezet om het COVID-narratief en de vaccins te promoten. Hetzelfde establishment dat deze ‘onafhankelijke’ media eerder hebben betwist in verband met de verwoestende ‘humanitaire’ conflicten in Libië, Irak, Afghanistan of Syrië.

Het tonen van een dergelijke minachting voor mensenlevens (civiele “collateral damage”) via geopolitieke en grondstoffen graaiende oorlogen die worden verkocht onder het dunne vernisje van “de oorlog tegen terreur” of “humanitaire interventie”, maar vervolgens de noodzaak voelen om de mensheid te redden van het “dodelijke” virus, moet sommige van de aanhangers van de officiële lijn inzake COVID wel een beetje wantrouwig maken over de motieven.

Zoals Dr. Pascal Sacre, intensive care arts, onlangs schreef:

“Als mensen betrouwbare leiders en eerlijke politici willen, moeten ze leiders, financiële elites en politici altijd op hun daden beoordelen in plaats van op hun woorden.”

Door geen ruimte te geven aan topwetenschappers op het gebied van vaccintechnologie, immunologie of virologie die diepe bezorgdheid uiten, zijn deze informatiekanalen in feite net zo bezig met censuur als de mainstream media, Facebook, Twitter, Google en YouTube.

Wetenschap impliceert open debat en transparantie, geen censuur.

HETZELFDE OUDE DRAAIBOEK

Er zijn sterke overeenkomsten tussen de kwestie van de genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in de landbouw en de COVID-“pandemie” wat betreft de framing van de debatten op beide gebieden: een soort “de wetenschap is beslist”-mentaliteit en het besmeuren van critici in een poging om het debat te demoniseren en af te sluiten.

Enkele jaren geleden vroeg Robert T Fraley, voormalig vicepresident en chief technology officer van Monsanto, op Twitter:

“Waarom twijfelen mensen aan wetenschap?”

Zijn vraag ging vergezeld van een link naar een artikel waarin werd gesuggereerd dat mensen die wantrouwig staan tegenover vaccins, GGO’s (genetisch gemodificeerd organisme), klimaatverandering of gefluorideerd water in de war zijn, “samenzweringstheorieën” aanhangen, door ideologie worden gemotiveerd of gewoon slecht zijn geïnformeerd.

Maar de wetenschap is niet de gever van de “absolute waarheid”. Dat alleen al zou ons in staat moeten stellen er een gezonde scepsis tegenover te ontwikkelen. Wetenschappelijke kennis is gebouwd op wankele stellingen die rusten op verschuivende fundamenten.

De wetenschapshistoricus Thomas Kuhn schreef over de revolutionaire paradigmaverschuivingen in het wetenschappelijk denken, waarbij gevestigde theoretische perspectieven de heersende paradigma’s kunnen versterken en een belemmering kunnen vormen voor de vooruitgang van de kennis, totdat het gewicht van het bewijs en de druk van voorstanders van een nieuwe theoretische visie overweldigend is.

  Covid vaccinatie was massamoord

Het oude geloof wijkt dan en de nieuwe “waarheid” verandert.

De totstandkoming van wetenschappelijke kennis is een proces dat wordt gestuurd door verschillende sociologische, methodologische en epistemologische conflicten en compromissen, zowel in het laboratorium als daarbuiten.

Waarom twijfelen mensen aan wetenschap?

Niet omdat ze slecht geïnformeerd zijn of Kuhn of een of ander sociologisch tijdschrift hebben gelezen, maar omdat ze kunnen zien hoe wetenschap wordt gebruikt, gecorrumpeerd en gemanipuleerd door machtige bedrijven en regeringen om hun eigen doelen te dienen.

Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse minister van Landbouw, Tom Vilsack. Hij riep ooit op tot “gezonde wetenschap” als basis voor de handel in voedsel waarbij GGO’s betrokken zijn. In tegenstelling tot wat Vilsack ons wil doen geloven – dat er geen bezorgdheid bestaat over GGO’s – tonen vele studies aan dat zij risico’s inhouden voor de menselijke gezondheid en dat zij ernstige gevolgen hebben voor het milieu, de samenleving en de economie.

“Deugdelijke wetenschap” en de GGO-landbouwsector zijn maar al te vaak volstrekt vreemden voor elkaar. De industrie voert ondeugdelijke kortetermijnstudies uit en verbergt de gegevens die haar onderzoek oplevert onder het mom van “commerciële vertrouwelijkheid”, terwijl onafhankelijk onderzoek de gevaren van haar producten aan het licht brengt.

In het verleden heeft zij zich ook schuldig gemaakt aan bedrog in India, omkoperij in Indonesië en het belasteren en intimideren van degenen die haar belangen betwisten, alsmede aan het verdraaien en censureren van wetenschappelijke bevindingen die haar agenda ondermijnen.

In de VS hebben beleidsmakers genetisch gemodificeerd voedsel op de commerciële markt gebracht zonder deugdelijke langetermijntests, met als argument dat het “wezenlijk gelijkwaardig” is aan gewoon voedsel. Maar er worden vreemde genen ingebouwd in organismen waarvan uit studies blijkt dat ze wezenlijk niet gelijkwaardig zijn.

“Substantiële gelijkwaardigheid” is een handelsstrategie van de GGO-sector die keurig dient om de wetenschap te omzeilen door zijn GGO’s te onttrekken aan het soort onderzoek dat gewoonlijk wordt toegepast op potentieel toxische of schadelijke stoffen.

Uiteindelijk is het niet de wetenschap zelf waarover mensen hun twijfels hebben, maar de “wetenschap” die in dienst wordt gesteld van immens machtige particuliere bedrijven en regelgevende instanties die in feite worden gecoöpteerd en een “niet kijken, niet vinden”-benadering hanteren ten aanzien van studies en producten.

Er bestaat een tendens om iedereen die tegen GGO’s is als anti-wetenschap te bestempelen, niet in de laatste plaats omdat hij of zij tegen een veronderstelde “wetenschappelijke consensus” ten gunste van GGO’s pleit. Maar deze “consensus” is niet meer dan een fictie van de collectieve verbeelding van de pro-GGO lobby.

De eerste regel bij het nemen van risico’s is niet geblinddoekt de straat over te steken, en dat is wat de GGO- en COVID-19-vaccinlobby’s graag zouden zien dat wij allemaal doen, ook al zijn er aan deze technologieën ernstige risico’s verbonden.

Bovendien kunnen we, op basis van het werk van de Amerikaanse advocaat Steven Druker, zien dat de processen die betrokken waren bij het op de commerciële markt brengen van GGO-gewastechnologie frauduleus waren en dat er geen enkel onafhankelijk epidemiologisch langetermijnonderzoek naar GGO’s is geweest. Terwijl de klinische proeven nog steeds aan de gang zijn, baren de experimentele COVID-19-vaccins, waarvoor een “noodvergunning” is afgegeven, soortgelijke zorgen.

Het argument van de “technologische redding” dat ten gunste van de vaccins wordt aangevoerd, geldt ook voor GGO’s: de technologie is nodig om “de hongerigen te voeden” of “stervende kinderen te redden”. Wanneer een argument niet kan worden gewonnen met behulp van een rationeel debat en de wetenschap, zien we meestal de emotionele chantagepositie en ad hominins tegen critici.

  Een verborgen alliantie van voormalige jonge wereldleiders van het WEF werken samen om de Grote Reset af te dwingen, waaronder Macron, Trudeau, Ardern, & Boris Johnson

Of het nu gaat om GMO-gewastechnologie of COVID-vaccins, we zien een enorm onwetenschappelijk experiment waarbij mensen als menselijke proefkonijnen worden gebruikt om enorme winsten binnen te harken.

In het geval van de vaccins is er ook een bredere agenda die een “Great Reset” inhoudt van de economie en de verhouding van de arbeid tot een steeds autoritairder wordende staat, die tot taak heeft de voorwaarden te scheppen die de gewone mensen ondergeschikt zullen maken aan het “nieuwe normaal” dat het privé-kapitaal verlangt: massale bewaking, werkeloosheid en de uitroeiing van burger- en politieke rechten ten gunste van een technocratisch bewind. Genetisch gemanipuleerd voedsel en genetisch gemanipuleerde gewassen maken in feite integraal deel uit van deze reset.

Een deel van de vaccinatiecampagne bestaat uit het beschuldigen van critici en ongevaccineerden dat zij onverantwoordelijke en gevaarlijke angstzaaiers zijn. Er is een enorme campagne van de regering en de media om degenen die vraagtekens zetten bij de vaccins of ze weigeren te nemen omdat ze zich terecht zorgen maken, te marginaliseren en te demoniseren.

In plaats van zich over te geven aan lastercampagnes en censuur, zou de samenleving een open debat moeten bevorderen en de woorden van critici zeer serieus moeten nemen. Wanneer mensen zich bezighouden met het eerste en weglopen van het tweede, geeft dit aan dat hun argumenten geen toetsing zullen doorstaan en dat ook niet doen.

VACCIN MILJARDAIRS

Laten we ter afsluiting teruggaan naar de wereld van Robert T. Fraley en Monsanto en het soort “wetenschap” dat hij voorstaat. Bayer, dat in 2018 Monsanto overnam, heeft net weer een beslissing van een hof van beroep in de VS verloren met betrekking tot zijn onkruidverdelger op basis van glyfosaat, Roundup, dat vaak wordt gebruikt met GGO-“roundup ready”-zaden en dus een belangrijk onderdeel is van de GGO-agenda. Het bedrijf wordt geconfronteerd met tienduizenden claims waarin wordt beweerd dat deze onkruidverdelger kanker veroorzaakt.

In een recente uitspraak van een hof van beroep in Californië werd gesteld:

“Het gedrag van Monsanto getuigde van roekeloze veronachtzaming van de gezondheid en veiligheid van de vele nietsvermoedende consumenten die het bedrijf in het ongewisse liet. Dit was geen op zichzelf staand incident; het gedrag van Monsanto omvatte herhaalde acties over een periode van vele jaren, ingegeven door de wens naar verkoop en winst.”

Er is hier een duidelijke les met betrekking tot de uitrol van het COVID-19 vaccin. In tegenstelling tot Monsanto hebben Pfizer en de andere vaccinproducenten echter een vrijwaringsregeling ontvangen tegen de kosten van schadevergoeding voor bijwerkingen die zouden kunnen voortvloeien uit hun COVID-vaccins.

Een slimme zakelijke zet gezien het bedrijfsverleden van Pfizer, dat het vertrouwen in dat bedrijf bepaald geen goed doet. Het strafblad van Pfizer omvat productveiligheid, prijsstelling, reclame en marketing, milieu, mensenrechten, arbeid, veiligheid van werknemers en misdaden en schandalen op het gebied van belastingen en subsidies.

Het in het VK gevestigde Bureau of Investigative Journalism beweert ook dat Pfizer regeringen heeft gechanteerd om federale bankreserves, ambassadegebouwen of militaire bases op te geven als garantie tegen de kosten van toekomstige rechtszaken die voortvloeien uit de schadelijke effecten van zijn COVID-19 vaccin. Dit zou betekenen dat de regeringen, en niet het bedrijf, de juridische kosten zouden dragen.

  Mijn verhaal over mogelijke blootstelling aan spike-eiwitten via shedding van "gevaccineerde" mensen, en de mogelijke remedie en profylaxe van suramin, shikiminezuur en dennennaaldthee kuur

Vaccinproducenten zouden wel eens eerder vroeger dan later failliet kunnen gaan gezien het stijgende aantal sterfgevallen en ernstige bijwerkingen die worden gemeld. Maar beschermd tegen aansprakelijkheid zullen de nieuwe vaccinmiljardairs, onder wie Stéphane Bancel, CEO van Moderna, en Ugur Sahin, CEO van BioNTech, dat samen met Pfizer een vaccin heeft geproduceerd, hun buit kunnen houden.

Hoewel niets degenen die zijn bezweken aan de dodelijke effecten van glyfosaat zal terugbrengen, staat Monsanto (via Bayer) nu tenminste in de beklaagdenbank en is het reeds gedwongen om honderden miljoenen dollars uit te betalen aan zijn slachtoffers of hun families.

Door deze rechtszaken met betrekking tot glyfosaat is duidelijk geworden hoe machtige bedrijven de “wetenschap” voor hun eigen doeleinden kunnen – en zullen – corrumperen.

Robert F Kennedy Jr, een van de advocaten die Bayer-Monsanto in de VS voor de rechter dagen, heeft uitgelegd dat Monsanto gedurende vier decennia heeft gemanoeuvreerd om de kankerverwekkendheid van Roundup te verdoezelen.

Hij zegt ook dat Monsanto geconfronteerd wordt met steeds meer wetenschappelijk bewijs dat glyfosaat in verband brengt met een constellatie van andere kwetsuren die zijn ontstaan sinds de introductie ervan, waaronder zwaarlijvigheid, depressie, Alzheimer, ADHD, autisme, multiple sclerose, Parkinson, nierziekten, inflammatoire darmziekten, hersen-, borst- en prostaatkanker, miskramen, geboorteafwijkingen en afname van het aantal zaadcellen.

Dit is waar het besmeuren en negeren van critici, ambtsmisdrijven, het inpalmen van regelgevende instanties en wetenschappelijke fraude toe leidt.

Het is interessant dat regeringen en overheidsambtenaren op hun handen zaten en de verspreiding van glyfosaat en andere giftige landbouwchemicaliën vergemakkelijkten en toekeken hoe wat nu een grote volksgezondheidscrisis is, uit de hand liep.

Zij gaven voorrang aan de behoeften van de agrochemische sector boven die van de volksgezondheid en negeerden de wetenschap die de schadelijke effecten van haar producten betwistte.

Maar nu geven regeringen plotseling uiting aan hun grote bezorgdheid over het welzijn van iedereen door hen in lockdown te plaatsen, een angstcampagne te voeren en mensen over te halen en om te kopen om risicovolle vaccins te nemen waarvan de werkzaamheid twijfelachtig is en die aantoonbaar niet nodig zijn. Aan wiens behoeften wordt deze keer dan wel prioriteit gegeven?

Hoewel de COVID-19 vaccin distributies nog in de kinderschoenen staan, komen er steeds meer verontrustende bewijzen dat deze slecht geteste vaccins daadwerkelijk schade aanrichten en dat er potentiële risico’s (onvruchtbaarheid, cognitieve stoornissen, kanker, hart- en vaatziekten, enzovoort) aan verbonden zijn.

Dr. J Patrick Whelan, een kinderreumatoloog, heeft eind 2020 de Amerikaanse Food and Drug Administration gewaarschuwd dat mRNA-vaccins microvasculaire schade aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren kunnen veroorzaken op manieren die niet in veiligheidstests zijn beoordeeld.

Dit is zeer verontrustend.

Maar voor sommigen niet. Niet in het minst de negen nieuwe vaccinmiljardairs met een gezamenlijke waarde van 19,3 miljard dollar dankzij de COVID-19 vaccins die grotendeels werden gefinancierd met miljarden dollars uit de staatskas.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Klokkenluider maakt videobeelden van gedwongen Covid-vaccins in Duitse verpleeghuizen openbaar – Advocaat: “We hebben te maken met doodslag, misschien zelfs moord”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Bridle: Er is geen pandemie van de ongevaccineerden – De gevaccineerden veroorzaken de varianten
Volgend artikelZe verbergen COVID-19 vaccinsterfgevallen en verwondingen zeggen Australische ambulancemedewerkers en verpleegkundigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Waarom?

  Omdat ze er allemaal aan gerelateerd zitten, sowieso via het WEF als partner, kijk zelf in de lijst van partners van het WEF en verbaas u niet…
  alle grote vacs bedrijven zitten er onder de vacs naam en alle grote banken en andere grote wereldspelers alle parner van het WEF…
  Dan begrijp je ook dat het niet eerder stopt, tot ze alle of in elk geval de grootste echt gestopt zijn, no surrender.

  zonder een echte strijd komen we helaas niet van die vals spelers af…

  dan doel ik op de poppetjes, allemaal, incl de MSM zullen van het toneel moeten verdwijnen wil je echt wat bereiken.

  immers, ze zitten er zo goed als allemaal in, in het WEF in het NWO WHO UN enz, ze spreken dezelfde taal en proberen dezelfde uitvoering te plegen/doen.

  legaal iets doen? geen kans, dat zien we al jaren, zij bepalen, zij schrijven de regels en of maken er nieuwe bij, its as simple as that.
  —–
  Om een indruk te krijgen hoe groot de krachten tegen ons zijn, al die machtige instanties/banken/enz achter het WEF (partners) dan begrijp je dat het helaas niet ophoud na al die goed bedoelde legale acties tegen dat soort.

  Het houd helaas niet op bij Rutte en of Hugo en consorten, er zullen heel wat grote tactische stappen ondernomen moeten worden, die zullen niet legaal zijn, immers ‘zij die tegen ons zijn’ maken de regels.

  Hier alle (zichtbare) partners in crime bij het WEF (New World Order, One World Government) zie onder de ABCD and so on (ff naar beneden scrollen), het zijn er heel veel en vele grote bekende… honderden, vele zal je herkennen en wellicht mee verbonden zijn, bv banken of werk of stichtingen.

  https://www.weforum.org/partners/?fbclid=IwAR1ERVPgVCall9fr8IzMjjxZ1hpsHM8xjpMJp9T1cJjDnLTJlT4hHMKi76k#B

 2. Bij het opstellen van een statistische bewijsvoering moet je een of meerdere hypotheses opstellen. Daarbij veronderstel je iets en dat noem je als integer onderzoeker de alternatieve hypothese. Vervolgens definieer je de nulhypothese die het omgekeerde is van de alternatieve hypothese. Deze nulhypothese moet je met een daarvoor geschikte toets verwerpen, pas dan heb je jouw veronderstelling statistisch aangetoond. Dit is een beetje kort door de bocht maar in grote lijnen werkt het zo. Wat mij opvalt is dat de hedendaagse ‘’experts’’ , bedrijven, media, politici precies andersom redeneren van hoe het statistisch eigenlijk zou moeten. Met veel woorden wordt dit in bovenstaand artikel ook gezegd.

 3. Wetenschap draait om het manipuleren van de natuur. Daar alles wat natuurlijk is niet te patenteren is. Passen zij het natuurlijke met iets onnatuurlijks aan of maken zij de werkende natuurlijke stoffen synthetisch aan. Zodat deze wel te patenteren is. Wat eigenlijk niets anders is als een alleen recht, waardoor zij de prijs er voor mega kunnen verhogen. Is het patent verlopen, dan moet er iets anders met de zelfde werking synthetisch samen gesteld worden om weer een nieuwe patent erop te krijgen. Je kunt ook suggereren dat de wetenschap alles wat natuurlijk is haten en deze liefst dan ook vernietigen door alles te willen en te kunnen manipuleren naar eigen inzicht. Zo zijn alle mensen die gevaccineerd zijn, zijn eigendom geworden van die farmaceuten, want die hebben de patenten erop.

 4. ‘Hoewel niets degenen die zijn bezweken aan de dodelijke effecten van glyfosaat zal terugbrengen, staat Monsanto (via Bayer) nu tenminste in de beklaagdenbank en is het reeds gedwongen om honderden miljoenen dollars uit te betalen aan zijn slachtoffers of hun families.
  Door deze rechtszaken met betrekking tot glyfosaat is duidelijk geworden hoe machtige bedrijven de “wetenschap” voor hun eigen doeleinden kunnen – en zullen – corrumperen.

  Robert F Kennedy Jr, een van de advocaten die Bayer-Monsanto in de VS voor de rechter dagen, heeft uitgelegd dat Monsanto gedurende vier decennia heeft gemanoeuvreerd om de kankerverwekkendheid van Roundup te verdoezelen.

  Hij zegt ook dat Monsanto geconfronteerd wordt met steeds meer wetenschappelijk bewijs dat glyfosaat in verband brengt met een constellatie van andere kwetsuren die zijn ontstaan sinds de introductie ervan, waaronder zwaarlijvigheid, depressie, Alzheimer, ADHD, autisme, multiple sclerose, Parkinson, nierziekten, inflammatoire darmziekten, hersen-, borst- en prostaatkanker, miskramen, geboorteafwijkingen en afname van het aantal zaadcellen.

  Dit is waar het besmeuren en negeren van critici, ambtsmisdrijven, het inpalmen van regelgevende instanties en wetenschappelijke fraude toe leidt.

  Het is interessant dat regeringen en overheidsambtenaren op hun handen zaten en de verspreiding van glyfosaat en andere giftige landbouwchemicaliën vergemakkelijkten en toekeken hoe wat nu een grote volksgezondheidscrisis is, uit de hand liep.

  Zij gaven voorrang aan de behoeften van de agrochemische sector boven die van de volksgezondheid en negeerden de wetenschap die de schadelijke effecten van haar producten betwistte.

  Maar nu geven regeringen plotseling uiting aan hun grote bezorgdheid over het welzijn van iedereen door hen in lockdown te plaatsen, een angstcampagne te voeren en mensen over te halen en om te kopen om risicovolle vaccins te nemen waarvan de werkzaamheid twijfelachtig is en die aantoonbaar niet nodig zijn. Aan wiens behoeften wordt deze keer dan wel prioriteit gegeven?

  Hoewel de COVID-19 vaccin distributies nog in de kinderschoenen staan, komen er steeds meer verontrustende bewijzen dat deze slecht geteste vaccins daadwerkelijk schade aanrichten en dat er potentiële risico’s (onvruchtbaarheid, cognitieve stoornissen, kanker, hart- en vaatziekten, enzovoort) aan verbonden zijn.

  Dr. J Patrick Whelan, een kinderreumatoloog, heeft eind 2020 de Amerikaanse Food and Drug Administration gewaarschuwd dat mRNA-vaccins microvasculaire schade aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren kunnen veroorzaken op manieren die niet in veiligheidstests zijn beoordeeld.

  Dit is zeer verontrustend.

  Maar voor sommigen niet. Niet in het minst de negen nieuwe vaccinmiljardairs met een gezamenlijke waarde van 19,3 miljard dollar dankzij de COVID-19 vaccins die grotendeels werden gefinancierd met miljarden dollars uit de staatskas.’

  https://www.frontnieuws.com/wetenschap-redding-en-ketters-van-monsanto-tot-pfizer-het-is-hetzelfde-oude-draaiboek/

 5. Ik wil het even over ons eten hebben:

  ‘Begin 2007 was Will Jansen voor een culinaire reis in Frankrijk en zag in een boekwinkel het boekje Additifs Allimentaires liggen. Hij was toen druk bezig met de Culinaire Almanak en vooral de wikkels van de kant-en-klaarmaaltijden die getest werden, hadden zijn aandacht getrokken. Op internetsites als http://www.aspartaam.com las hij een verontrustend verhaal over E-nummers die zonder enige terughouding aan zijn eten toegevoegd worden. Terug in het hotel begon hij het boekje te lezen. Het is geschreven door Corinne Gouget en het benoemt alle tot nu toe bekende E-nummers en hun bijwerkingen. Veertien jaar heeft Gouget onderzoeken en literatuur bestudeerd en dat alles opgenomen in een handzaam boekje. Will Jansen besloot de gids te vertalen voor de Nederlandse markt. Regelmatig kwam hij geschokt vertellen dat er zoutzuur, chloor of aluminium in zijn – en uw – eten zit. Gewoon eten dat we nietsvermoedend bij onze goed gesorteerde supermarkt kopen. En we eten zo gezond en bewust en we kopen biologisch, maar het zit echt overal in. Deze gids beschrijft alle E-nummers en hun bijwerkingen. Daar kan discussie over ontstaan, maar hoofddoel is dat mensen meer gaan nadenken over wat ze in hun mond steken.’

  https://www.bol.com/nl/nl/p/wat-zit-er-in-uw-eten/

 6. Ik heb zo’n additieven wijzer boekje, waar het van gemaakt is en de schadelijke effecten.
  Kon je gratis aanvragen bij een stichting of de consumentenbond.
  Ik heb er een tijdje opgelet. Je wordt er bijna bang van als je het weet.
  Je wilt niet weten wat er allemaal voor troep in zit.
  Weten jij waar rode kleurstof van gemaakt wordt?
  Van gemalen luizen.

  • Dan is het je ook opgevallen hoeveel schadelijke stoffen er in ons voedsel verborgen zitten welke allen o.a. kankerverwekkend zijn. Ik hoorde vandaag over een man die nooit had gerookt, altijd had gesport en goed voor zichzelf had gezorgd en op dit moment een chemokuur = evenzo kankerverwekkend, ondergaat.

   20 Vragen voor de oncoloog door Chris Wark
   Chris Wark genas via natuurlijke wijze van kanker.
   Free download na inloggen bij Succesboeken.nl
   https://www.succesboeken.nl/ebooks

     • Ik kocht eens een potje ik weet niet meer wat het was; trok de deksel open en de chemie kwam me tegemoet. Die ging direct enkeltje afvalbak. Zo kocht ik een tijdje terug een tros druiven in de supermarkt. Toen ik zo’n druif in m’n mond deed, smaakte deze eveneens naar chemie. WALGELIJK !!! Maar ik weet: sommige mensen eten werkelijk alles!

      Tip: een wateroplossing met Baking Soda / Natrium BI Carbonaat – en waar BI er tussen MOET staan om het te kunnen consumeren – ontgiftigd én haalt vlekken uit je goed én harmoniseert onze PH Waarde. Wanneer onze PH Waarde uit balans is, ligt ziekte op de loer. Twee theelepels op een glas lauw water. Een zeer betaalbaar product waar de PHARMA niets aan kan verdienen en dus niet zal propaganderen.

      Dus ik heb die druiven een periode in een oplossing laten weken; gespoeld en daarna alsnog geconsumeerd.

    • Ja & niet mooi en dus nu zouden we op goed geloof en vertrouwen onze – kuch – volksgezondheid ministeries dienen te volgen aangaande hun covid-beleid? Wanneer het niet om te huilen is, zouden we erom kunnen lachen!

     Geraffineerde suikers zitten ook ongeveer overal in. Een goedje wat kalk aan ons lichaam onttrekt zodat ons lichaam in staat is om het af te voeren. Hoezo last van botontkalking en andere ellende .. Idem met het zoutgehalte wat de norm verre overschrijdt en dan de misleidende etiketten op voedselproducten. https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2021/terugroepacties-voedsel-met-giftig-ethyleenoxide/ is aardig om zo nu en dan eens te volgen. Abonneren op de nieuwsbrief is tevens een optie. Maar ik stel bij deze dit: van onze boeren moeten ze afblijven!

 7. D66 opent NIEUWE HEKSENJACHT op BOEREN – In de Vuurlinie #10
  ‘Met deze week de heksenjacht van D66 op de boeren. Die partij wil dat burgers op de NSB-toer gaan door zogenaamde ‘vervuilende’ boeren te verklikken bij de overheid!’

  https://www.youtube.com/watch?v=O62RkipWkes

  https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2021/reactie-foodwatch-op-oordeel-geen-gezondheidsrisicos-glyfosaat/

  https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2021/landbouwgif-glyfosaat-in-wijn-van-ah-jumbo-en-lidl/

  https://www.foodwatch.org/nl/doe-mee/doe-mee-aan-online-acties/e-mailactie-stop-de-grote-gifroute/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in