Aan de hand van twee belangrijke recente medische onderzoeksartikelen, één uit Italië en één uit Duitsland, wordt gedocumenteerd wat misschien wel de belangrijkste onderzoeksbevinding gedurende de hele COVID-pandemieperiode is, schrijft Dr. Joel S. Hirschhorn.

Bloedschade, die door middel van verfijnde onderzoeksmethoden gedetailleerd in kaart is gebracht, is de “ontbrekende schakel” om vele negatieve gezondheidstoestanden te verklaren, variërend van hartproblemen, kankers, verminderde immuniteit, en dood. Bloedschade is de belangrijkste biologische verklaring voor schadelijke gevolgen van vaccins. Merk op dat ik het woord “vaccin” gebruik, maar volledig erken dat COVID vaccins/boosters geen echte vaccins zijn, maar een vorm van genetische behandeling die COVID niet werkelijk en echt voorkomen of genezen.

Wat de sterfgevallen betreft, zijn de gegevens uit Europa, Nieuw-Zeeland, Australië en Canada over een totale oversterfte in alle landen in 2022 die groter is dan in 2020 en 2021, het best te verklaren door het wijdverbreide gebruik van COVID-vaccins in 2022, en zijn geen sterfgevallen door COVID-infecties.

Begrijp goed dat het gewone bloedonderzoek dat u misschien via de laboratoriumopdrachten van uw arts krijgt, niet hetzelfde is als de onderzoekstechnieken die gebruikt worden om de door vaccins veroorzaakte bloedschade te documenteren. Laat cognitieve dissonantie uw aanvaarding van deze beangstigende onderzoeksresultaten niet in de weg staan.

In beide onderzoekspublicaties moet u de vele foto’s nauwkeurig bekijken die gegeven worden om de bloedschade aan te tonen; het is ondoenlijk om ze hier te reproduceren. Het zal tijd en geduld vergen om deze twee onderzoeken aandachtig te lezen. Maar er is geen alternatief, als u werkelijk wilt begrijpen hoe bloedschade op een dwingende manier bewezen is.

Italiaanse studie

De titel is “Dark -Field Microscopic Analysis on the Blood of 1,006 Symptomatic PersonsAfter Anti-COVIDmRNA Injections from Pfizer/BioNtech or Moderna,” gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research.

Hier is het abstract:

Het gebruik van donkerveldmicroscopische analyse van vers perifeer bloed op een objectglaasje was vroeger wijdverbreid in de geneeskunde, waardoor een eerste en onmiddellijke beoordeling van de gezondheidstoestand van de corpusculaire bestanddelen van het bloed mogelijk was. In de huidige studie hebben wij met een donkerveld optische microscoop de perifere bloeddruppel van 1.006 symptomatische proefpersonen geanalyseerd na inoculatie met een mRNA-injectie (Pfizer/BioNTech of Moderna),vanaf maart 2021. Er waren 948 proefpersonen (94% van het totale monster) bij wie het bloed aggregatie van erytrocyten vertoonde en de aanwezigheid van deeltjes van verschillende vorm en grootte van onduidelijke oorsprong, één maand na de mRNA-inoculatie. Bij 12 proefpersonen werd het bloed vóór de inenting met dezelfde methode onderzocht, waarbij een volkomen normale hematologische verdeling te zien was. De veranderingen die na de injectie van het mRNA werden gevonden, versterken nog het vermoeden dat de wijzigingen te wijten zijn aan de zogenaamde “vaccins” zelf. Wij melden 4 klinische gevallen, die gekozen zijn als representatief voor de hele serie gevallen. Verdere studies zijn nodig om de precieze aard van de in het bloed aangetroffen deeltjes te bepalen en om mogelijke oplossingen te vinden voor de problemen die zij klaarblijkelijk veroorzaken.

Opiniepeiling: 53% van de ongevaccineerde Amerikanen denkt dat COVID-19 vaccins gevaarlijker zijn dan het virus zelf

Hier volgen slechts enkele uitspraken uit de conclusies:

Met de hematologische beelden die wij hier gepresenteerd hebben, is het redelijk om een reactivering van oncologische ziekte te verwachten, samen met bloedcirculatiestoornissen.

De veranderingen die gevonden zijn na de injectie van onze patiënten/gevallen met mRNA-materiaal (wat er ook in mag zitten), hebben wij vastgesteld, wat volgens ons een afdoend bewijs is, dat de waargenomen wijzigingen, toen deze personen van normale bloedprofielen naar zeer abnormale gingen, toegeschreven moeten worden aan de proximale mRNA-injecties.

Concluderend kunnen wij stellen dat zulke abrupte veranderingen als wij hebben gedocumenteerd in het perifere bloedprofiel van 948 patiënten volgens onze klinische ervaring in het verleden nog nooit zijn waargenomen na inenting met welk vaccin dan ook. De plotselinge overgang, meestal op het ogenblik van een tweede mRNA-injectie, van een toestand van volkomen normaalheid naar een pathologische toestand, met begeleidende hemolyse, zichtbare pakking en stapeling van rode bloedcellen in combinatie met de vorming van gigantische conglomeraatvreemde structuren, waarvan sommige lijken op superstructuren in de vorm van grafeen, is ongekend. Dergelijke verschijnselen zijn nog nooit eerder gezien na welke “vaccinatie” dan ook uit het verleden. Volgens onze gezamenlijke ervaring, en volgens onze gedeelde professionele mening, is de grote hoeveelheid deeltjes in het bloed van de ontvangers van een mRNA injectie onverenigbaar met een normale bloedstroom, vooral ter hoogte van de haarvaten. [Die laatste bewering strookt met het onderzoek dat bewijzen heeft gevonden van microbloedstolsels die na vaccinatie en bij long covid-slachtoffers gevonden zijn].

Duits onderzoek

De titel is “German Researchers Examine Covid “Vaccines” and Vaccinated People’s Blood and Say Stop Vaccinations.” Het is beschikbaar op deze site. Een samenvatting en een link naar het rapport vindt u op het Substack van Dr. Ana Maria Mihalcea HIER (Engels).

“De Duitse Werkgroep voor Covid-19 Vaccinanalyse heeft haar “Samenvatting van voorlopige bevindingen” openbaar gemaakt. In een breed opgezet verslag van 6 juli beschrijft de Groep de giftige stoffen die in alle geanalyseerde Covid-19 “vaccin”-monsters zijn aangetroffen en de duidelijke veranderingen die zijn waargenomen in bloedmonsters van gevaccineerde mensen. De Groep heeft ook geconstateerd dat hoe groter de stabiliteit van het omhulsel van lipide nanodeeltjes is, hoe frequenter de bijwerkingen van het vaccin zijn.”

“Om een direct en dreigend gevaar voor het menselijk leven en de openbare veiligheid af te wenden, vragen wij de vaccinatieprogramma’s met Covid-19 onmiddellijk stop te zetten,” aldus het rapport van de Groep.”

De Werkgroep voor Analyse van het Covid-vaccin is een interdisciplinaire werkgroep die de taak op zich heeft genomen om de inhoud en de effecten van de nieuwe Covid-19 “vaccins” te analyseren. De groep is een internationaal genetwerkte werkgroep met een kernteam van meer dan 60 artsen, medici, apothekers, wetenschappers, wiskundigen, beoefenaars van alternatieve geneeswijzen, juristen en journalisten.

Belgische junior profwielrenners met extreme hartproblemen na vaccinatie

Deze samenvatting is een voorlopige, zich voortdurend ontwikkelende presentatie van ons onderzoek en onze bevindingen over de zogenaamde Covid-19 vaccins, en over de effecten die wij gevonden hebben op het menselijk lichaam en het bloed in het bijzonder. De samenvatting is bedoeld voor het algemeen belang en om verdere wetenschappelijke discussie aan te moedigen.

De vergelijking van bloedmonsters van ongevaccineerde en gevaccineerde personen door middel van donkerveldmicroscopie toonde merkbare veranderingen aan in het bloed van elke persoon die gevaccineerd was met de Covid-19 vaccins. Dit was duidelijk zichtbaar, zelfs als die personen op dat moment nog geen zichtbare reactie op de vaccinaties hadden vertoond. In de bloedmonsters van de gevaccineerden werden complexe structuren aangetroffen die leken op die in de vaccins. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) beeldanalyse werd het verschil tussen het bloed van gevaccineerde en ongevaccineerde mensen bevestigd.

Met behulp van een kleine steekproef van analyses van levend bloed van zowel gevaccineerde als ongevaccineerde personen, stelden zij vast dat kunstmatige intelligentie (AI) met 100% betrouwbaarheid onderscheid kan maken tussen het bloed van de gevaccineerden en de ongevaccineerden. Dit wijst erop dat de Covid-19 vaccins op lange termijn veranderingen teweeg kunnen brengen in de samenstelling van het bloed van de gevaccineerde, zonder dat die persoon zich van die veranderingen bewust is.

In alle bloedmonsters van gevaccineerde personen werden kristalachtige formaties aangetroffen. “Wij gaan door met het analyseren van deze formaties,” merkten de auteurs op. De groep heeft ook rouleaux-formaties van rode bloedcellen waargenomen in alle gevaccineerde monsters en “vaak een ongewoon snelle desintegratie waargenomen van de verschillende soorten cellen in het gevaccineerde bloed.”

De stabiliteit van het omhulsel van de lipide-nanopartikels hangt nauw samen met het optreden van bijwerkingen en verwondingen van het vaccin. Hoe stabieler dit omhulsel, hoe groter de hoeveelheid mRNA die de cellen binnendringt, waar dan de productie van spike-eiwitten plaatsvindt. Deze resultaten komen overeen met de bevindingen van pathologen die autopsies hebben verricht op mensen die gestorven zijn ten gevolge van vaccinletsel. In beschadigd weefsel werden spike-eiwitten ontdekt. De onderzoekers vermoeden dat de spike-eiwitten op zichzelf giftig zijn.

Officiële gegevens VK: in 6 maanden stierven er meer mensen aan vaccinatie dan aan Covid in 15 maanden

In de doses van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna werden onverwacht de volgende overwegend metallische elementen aangetroffen:

– Alkalimetalen: cesium (Cs), kalium (K),

– Alkalische aardmetalen: calcium (Ca), barium (Ba),

– Overgangsmetalen: kobalt (Co), ijzer (Fe), chroom (Cr), titaan (Ti),

– Zeldzame aardmetalen: cerium (Ce), gadolinium (Gd),

– Mijnbouwgroep/metaal: aluminium (Al),

– Koolstofgroep: silicium (Si) (gedeeltelijk dragermateriaal/plaat),

– Zuurstofgroep: zwavel (S)

Conclusie

De door COVID “vaccins” veroorzaakte bloedschade kan door het publiek het best gezien worden als de belangrijkste “missing link” die kan verklaren waar ik en vele anderen al vele maanden over bericht hebben. Namelijk, de veelheid van nadelige gevolgen voor de gezondheid en sterfgevallen door wat het medisch en volksgezondheids establishment, de mainstream media en de regeringsinstanties nog steeds aan het publiek opdringen. Uiteindelijk zal de geschiedenis uitwijzen dat alle machten die de COVID-“vaccins” aan het publiek opdringen, niet de moed en de integriteit hebben om toe te geven dat de “vaccins” een gevaarlijke en valse pandemische oplossing waren, die uiteindelijk miljoenen doden zal verklaren. Zij kunnen gezien worden als een deel van de biowar die de mensheid is opgedrongen – een ware misdaad tegen de mensheid. En de voornaamste kracht die de nepvaccinbeweging in het leven riep was Fauci, voor wie vervolging als misdadiger hoognodig is.

Dit artikel werd oorspronkelijk hier gepubliceerd. Dr. Joel S. Hirschhorn, auteur van Pandemic Blunder en vele artikelen en podcasts over de pandemie, heeft decennia lang aan gezondheidskwesties gewerkt, en zijn Pandemic Blunder Newsletter staat op Substack. Als volwaardig hoogleraar aan de Universiteit van Wisconsin, Madison, leidde hij een medisch onderzoeksprogramma tussen de hogescholen voor ingenieurswetenschappen en geneeskunde. Als hoge functionaris bij het Congressional Office of Technology Assessment en de National Governors Association leidde hij belangrijke studies over onderwerpen in verband met de gezondheid; hij getuigde op meer dan 50 hoorzittingen van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de VS en schreef honderden artikelen en opiniestukken in grote kranten. Hij heeft meer dan 10 jaar gediend als uitvoerend vrijwilliger in een groot ziekenhuis. Hij is lid geweest van de Association of American Physicians and Surgeons, en America’s Frontline Doctors.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Volgens rapporten van de Britse regering ontwikkelen de volledig gevaccineerden snel het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet Economisch Wereldforum beveelt journalisten te “stoppen” met het onthullen van hun geheime agenda
Volgend artikelU zult nog veel hongerdood zien!!!
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

7 REACTIES

 1. Mijn waardering gaat uit naar alle mensen die bij dit soort onderzoeken hun kennis, tijd en energie hebben besteed. Deze kennis is belangrijk en geeft duidelijk het volgende aan:
  WEF- BENDE > Doel 1 : minimaliseren van de bevolking. Het liefst to 90% van het huidige antal.
  Doel 2 : Het resteren deel van de nutteloze eters controleren en als SLAAF gebruiken voor hun eigen doeleinden. Dus: CONTROLE, net als in China.

  De ALTERNATIEVE MEDIA en alle protest groepen doen hun best om tegen de huidige nazificering van de maatschappij een protest te laten horen. Echter: Het ontbreekt aan coördinatie, het overstijgen van de verschillende doelen van iedere groep.

  Begrijp goed dat de WEF BENDE een verdeel en heers tactiek toepast en iedereen die zijn kop boven het maiveld uitsteekt gelijk op allerlei manieren onderuit gehaald wordt.

  Een nationale opstand hier in Nederland zal met harde hand onderdrukt worden. De Collaborateurs zijn er vele en werken voor de overheid. Iedere openbare bestuurlijke organisatie is gecorrumpeerd.

  Manipulatie van organisaties die iets meer in de weegschaal leggen (boeren) worden door schijnonderhandelingen tot zwijgen gebracht.
  En op deze wijze zakken we steeds verder weg in het moeras dat de WEF BENDE voor de westerse democratieën heeft georganiseerd.

  Het zal nog veel erger worden want ook de confessionele partijen hebben de mensen verlochend zoals JUDAS dat deed voor een zilverlingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in