De “Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen” van de Europese Unie – het wetgevingsinstrument dat de energieprestatienormen voor gebouwen binnen de EU voorschrijft – zal worden gebruikt om een gigantisch rijkdomoverdrachtsschema te verwezenlijken, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Tegen 2030 moet de EU de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen. Tegen 2050 willen ze dat elk gebouw – commercieel, openbaar en residentieel – in de EU voldoet aan nul-emissienormen. Om dat te bereiken, zullen ze huiseigenaren een heleboel nieuwe eisen opleggen op het gebied van hernieuwbare energie.

Zo moeten bijvoorbeeld verwarmingssystemen die fossiele brandstoffen gebruiken tegen 2035 volledig zijn verdwenen. Huiseigenaren zullen nieuwe “groene”, vermoedelijk elektrische, verwarmingssystemen moeten installeren – en daarvoor uit eigen zak moeten betalen. De kosten voor deze nieuwe energie-eisen worden geschat op ongeveer 100.000 euro voor een woonhuis.

Het doel is om mensen uit hun huis te dwingen. Als u de vereiste upgrades niet kunt betalen, wordt u gedwongen om uw huis te verkopen. Vermogensbeheerders zullen ze dan opkopen en ze in huurwoningen veranderen.

Op 20 september 2023 heeft de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) een verklaring over pandemiepreventie goedgekeurd, waarin de WHO de bevoegdheid krijgt om pandemieën te voorkomen, zonder stemming van de voltallige vergadering en ondanks de bezwaren van 11 lidstaten. De bezwaren hadden een consensus over de verklaring moeten voorkomen, maar de V.N. omzeilt de regels door de verklaring te laten goedkeuren door de voorzitter van de AVVN, in plaats van de Algemene Vergadering.

In de video hierboven legt Bjorn Andreas Bull-Hansen, een Noorse bestsellerauteur, uit hoe de “Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen” van de Europese Unie – het wetgevingsinstrument dat de energieprestatienormen voor gebouwen binnen de EU voorschrijft – gebruikt zal worden om een gigantisch rijkdomoverdrachtsschema te realiseren.

In maart 2023 stemde het EU-parlement om deze richtlijn te herzien als onderdeel van een “Fit for 55”-pakket, dat tot doel heeft om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minimaal 55% te verminderen.

Tegen 2050 wil de EU een “nul-emissievrij en volledig koolstofvrij gebouwenbestand” bereiken.”1 Kortom, tegen 2050 willen ze dat elk gebouw – commercieel, openbaar en residentieel – in de EU aan nulemissienormen voldoet. Om dat te bereiken zullen ze huiseigenaren een heleboel nieuwe eisen opleggen.

Zo moeten bijvoorbeeld verwarmingssystemen die fossiele brandstoffen gebruiken in 2035 volledig zijn verdwenen,2 als het Europees Parlement zijn zin krijgt, en dat betekent dat huiseigenaren nieuwe “groene”, vermoedelijk elektrische, verwarmingssystemen moeten installeren – en die uit eigen zak moeten betalen. Volgens Bull-Hansen worden de kosten voor deze nieuwe energievereisten geschat op ongeveer 100.000 euro voor een woonhuis.

Het doel is echt dat u niets bezit

Het doel, legt Bull-Hansen uit, is om mensen uit hun huis te dwingen. Als u zich de vereiste upgrades niet kunt veroorloven, wordt u gedwongen om uw huis te verkopen, en vermogensbeheerders zoals BlackRock en Vanguard zullen klaarstaan om deze eigendommen op te pikken.

En dat is als u een huis mag verkopen dat niet aan de normen voldoet; de overheid kan het gewoon onverkoopbaar verklaren en in beslag nemen, of u kunt een soort boete moeten betalen.

In de V.S. begonnen BlackRock en Vanguard begin 2021 massaal huizen op te kopen, die ze vervolgens verhuurden in plaats van doorverkochten, waardoor het eigenwoningbezit van de middenklasse werd uitgehold. Ze dreven ook de huizenprijzen kunstmatig op door boven de vraagprijs te betalen, waardoor eigenwoningbezit verder buiten bereik kwam.

Natuurlijk is de huurprijs ook omhooggeschoten, en huurders zullen na deze energie-upgrades nog meer moeten betalen. Veel jongeren kunnen dus niet alleen niet langer een eigen huis bezitten, maar kunnen zich zelfs geen huur veroorloven en zijn gedwongen om bij hun ouders of meerdere huisgenoten te wonen. We kunnen uiteindelijk verwachten dat het aantal daklozen ook omhoog zal schieten.

Zoals Bull-Hansen opmerkt, maakt de afschaffing van persoonlijk eigendom deel uit van de Great Reset-agenda van het World Economic Forum (WEF), Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn slechts verschillende namen voor hetzelfde overkoepelende plan.

In de video “8 voorspellingen voor de wereld in 2030”3 van het WEF, waarin ze vrolijk verklaarden dat u in 2030 “niets meer zult bezitten”, werden veel aspecten van dit globale plan uiteengezet, waaronder het doel om persoonlijke eigendomsrechten af te schaffen. “Alle producten zullen diensten worden,” legt het WEF uit op haar website.4 Dat is waar “u zult niets bezitten” naar verwijst.

De dagen dat u iets één keer koopt en het voor onbepaalde tijd kunt gebruiken omdat het uw eigendom is, zullen voorbij zijn. In plaats daarvan zal het nieuwe systeem waar ze ons in duwen vereisen dat u alles huurt – uw huis, vervoer, meubels, potten en pannen en al de rest. U hebt deze sluipende ontwikkeling waarschijnlijk al opgemerkt.

Vroeger kon u bijvoorbeeld software kopen, die op een schijfje stond. U kon dat programma installeren en opnieuw installeren op elke computer die u maar wilde, omdat u de cd had.

Tegenwoordig zijn de meeste softwareprogramma’s cloud-gebaseerde abonnementen, en moet u een maandelijks of jaarlijks bedrag betalen zolang u het gebruikt. En hoewel de kosten laag kunnen zijn, betaalt u uiteindelijk vele malen meer dan toen u het nog rechtstreeks kon kopen.

  De GREAT RESET: De lang geplande, hoog georganiseerde gecontroleerde afbraak van de post-moderne beschaving

Eigenwoningbezit is altijd al een vermogensopbouwende strategie geweest

Zoals Bull-Hansen opmerkt, definieert eigenwoningbezit de middenklasse. Nog belangrijker is dat het al eeuwenlang een manier is om rijkdom op te bouwen en veilig te stellen voor generaties. Als mensen niet langer hun eigen huis kunnen kopen, verdwijnt de middenklasse en blijven alleen de zeer rijken en de zeer armen over.

“Het maakt niet uit of u gelooft dat dit goed voor het milieu is of niet,” zegt Bull-Hansen. “Dit gaat over u controleren. Dit gaat over u bezitten … Dit is een overdracht van rijkdom waar we naar kijken, en dat kunnen we niet accepteren. Eigendom is belangrijk. Het is een zeer, zeer essentieel concept …

Als je eigenaarschap wegneemt, blijft er feodalisme over. Iemand gaat de spullen die je nodig hebt bezitten, en dat zullen de zogenaamde ‘elites’ zijn … Dus we moeten onze poot stijf houden en weigeren dit te accepteren.”

Ongehoorzaamheid is onze enige uitweg

Oké, dus wat doen we eraan? Ik sta achter Bull-Hansen’s oproep tot vreedzame ongehoorzaamheid. “We MOETEN nu ongehoorzaam zijn,” zegt hij. Het alternatief is om lijfeigenschap te accepteren.

En nogmaals, het komende slavensysteem gaat niet alleen over het schrappen van mensenrechten en het elimineren van de vrijheden waar we ons hele leven van hebben genoten – zelfs eenvoudige dingen, zoals de vrijheid om te reizen waar je maar wilt, wanneer je maar wilt – het gaat ook over het ontnemen van onze rijkdom en het elimineren van de mogelijkheid om in de toekomst rijkdom op te bouwen.

Ze proberen niet alleen uw vermogen om een huis te bezitten weg te nemen en op die manier rijkdom voor uw generatie op te bouwen. Met een digitale munt van de centrale bank (CBDC) krijgt u geen rente op uw geld, en ze halen er automatisch belastingen uit. Ze hebben ook de mogelijkheid om te dicteren waar en waaraan u uw geld kunt uitgeven, en ze zetten vervaldata op uw geld zodat u nooit kunt sparen voor een regenachtige dag.

De globalistische kliek achter deze hele agenda is van plan om een permanente slavenklasse te creëren die geen rechten, geen vrijheden en geen uitweg heeft.

Als u akkoord gaat met deze “groene” voorstellen – dat is wat ze gebruiken om dit specifieke plan voor de overdracht van rijkdom te rechtvaardigen – dan kiest u actief voor armoede en slavernij voor uzelf, uw kinderen en alle nakomelingen daarna, omdat het ontmantelen van dit wereldwijde controlesysteem onvoorstelbaar moeilijk zal zijn als het eenmaal op zijn plaats zit.

Hoe kunt u in opstand komen als de overheid naar believen beslag kan leggen op uw bankrekeningen, u uit supermarkten kan weren, u naar een interneringskamp voor infectiebestrijding kan sturen om “de volksgezondheid te beschermen”, ook al bent u niet ziek, uw elektrische auto zo kan programmeren dat hij alleen binnen een bepaald aangewezen gebied rijdt, en iedereen die u kent op dezelfde manier kan straffen, gewoon omdat ze u kennen?

Dit alles, en nog veel meer, zal mogelijk zijn zodra het door AI bestuurde digitale bewakings- en controlenetwerk volledig geïmplementeerd is en gekoppeld is aan uw digitale identiteit, een programmeerbare CBDC en het verenigde grootboeksysteem.

Zoals Bull-Hansen opmerkt, zullen er gevolgen zijn voor ongehoorzaamheid en weigering om mee te gaan in de globalistische “groene” agenda, maar als we nu instemmen met het betalen van de prijs en massaal weigeren, zal deze globalistische machtsgreep absoluut mislukken. Ze kunnen het niet doen zonder massale gehoorzaamheid.

Wie wil de wereld regeren?

Als dit onderwerp nieuw voor u is, vraagt u zich misschien af wie deze “globalisten” zijn die deze wereldwijde staatsgreep proberen te plegen. Ik ga hier geen namen noemen, hoewel het met de dag gemakkelijker wordt om de individuen die deel uitmaken van de club te identificeren door hun publieke verklaringen en standpunten, hun zakelijke activiteiten en affiliaties te onderzoeken.

De reden hiervoor is dat de meesten niet eens meer proberen om hun betrokkenheid te verbergen, en de organisaties die zijn opgericht om de agenda voort te stuwen worden steeds opener over hun doelen.

Op 5 juni 2023 publiceerden de Verenigde Naties bijvoorbeeld een document waarin ze zich ertoe verbonden om van de Wereldgezondheidsorganisatie het centrale mondiale bestuursorgaan te maken.

Het volgende fragment komt van pagina 9 van het nul-ontwerp van de “Politieke verklaring van de bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over preventie, paraatheid en reactie op pandemieën”, een document dat is opgesteld in de aanloop naar de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 20 september 2023.5

De definitieve tekst6 van dit document werd op 1 september 2023 gepubliceerd, en in die versie zijn alle kopjes verwijderd, maar de algemene intentie om van de WHO een de facto bestuursorgaan voor de wereld te maken, blijft ongewijzigd.

Hoewel het document zich richt op de bevoegdheid van de WHO om pandemiepreventie en -respons wereldwijd te dicteren, zal de WHO, zoals ik in verschillende eerdere artikelen heb uitgelegd, niet alleen de leiding hebben over pandemieën. Dat is slechts de rechtvaardiging die ze gebruiken om een voet tussen de deur te krijgen.

  Controlfreak "controligarchen", velen van hen miljardairs, leiden de wereld van een klif af

Vervolgens zal de WHO zich gaan bezighouden met algemene gezondheidszorg door de acceptatie van een universeel gezondheidszorgsysteem te bevorderen.

Dit zal worden bevorderd onder de vlag van het verbeteren van de preventie van, paraatheid voor en reactie op pandemieën, zoals beschreven op pagina 11 onder OP33 in het nulontwerp7 en onder artikel 22 in de definitieve tekst8.

Vervolgens zal de WHO – of een afsplitsing daarvan – alle regeringsfuncties overnemen via het wereldwijde One Health-programma, dat “volksgezondheid” uitbreidt tot alles van landbouw en vervuiling tot reizen en klimaatverandering.

De definitieve tekst van de “Politieke Verklaring” van de VN verklaart zelfs dat gezondheid een indicator is van “duurzame ontwikkeling”, waardoor de pandemische bevoegdheid van de WHO direct gekoppeld wordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en Agenda 2030 van de VN.

Wetteloosheid heerst

Wat de situatie voor de mensen in de wereld nog nijpender maakt, is het feit dat regeringen en mondiale organisaties die betrokken zijn bij deze machtsgreep, steeds vaker regels, richtlijnen, wetten en verdragen aan hun laars lappen die voorheen op zijn minst een schijn van democratie en rechtsstaat verzekerden.

Een van de meest recente voorbeelden hiervan is de goedkeuring door de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) van de verklaring over pandemiepreventie (het hierboven besproken document) zonder stemming van de voltallige vergadering en ondanks de bezwaren van 11 lidstaten (Wit-Rusland, Bolivia, Cuba, de Democratische Volksrepubliek Korea, Eritrea, de Islamitische Republiek Iran, Nicaragua, de Russische Federatie, de Arabische Republiek Syrië, Venezuela en Zimbabwe).

Volgens Francis Boyle, J.D., Ph.D., een biowapendeskundige en professor internationaal recht aan de Universiteit van Illinois, die de Biological Weapons Anti-Terrorism Act van 1989 opstelde, zouden de bezwaren van 11 landen “moeten verhinderen dat deze verklaring bij consensus wordt aangenomen en dus aantoonbaar deel gaat uitmaken van het internationaal gewoonterecht, wat toch de bedoeling is van degenen achter de verklaring”.

“Ze konden het niet door de AVVN krijgen als een consensusresolutie vanwege de 11 bezwaarmakende staten,” vertelde Boyle aan The Defender.9 “Ze proberen het te verdraaien en het verkeerd voor te stellen door de voorzitter van de AVVN – niet de AVVN – de verklaring te laten goedkeuren.”

VN-verklaring roept op tot universele vaccinaties en meer

Het feit dat de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN mazen creëert waar er geen zijn, is vooral verontrustend in het licht van het feit dat de verklaring de machtsgrepen van COVID-19 permanent maakt en oproept tot universele vaccinatie, verhoogd toezicht, vaccinpaspoorten, censuur op social media en een “geïntegreerde één gezondheid benadering”, waarvan ik zojuist uitlegde dat het de voornaamste manier is waarop de WHO uiteindelijk alle aspecten van het menselijk leven zal gaan besturen.

We kunnen dus zien dat zelfs wanneer landen het er niet mee eens zijn en tegengas geven, het leiderschap van de V.N. gewoon de regels aan haar laars lapt en hoe dan ook het Deep State plan volgt, en dat is precies het soort gedrag dat we kunnen verwachten van een “Eén Wereld Regering”. Ze hebben regels voor zichzelf, die ze gemakshalve negeren als het hen uitkomt, en vaste regels met harde straffen voor de rest van het plebs. Zoals gemeld door The Defender, 20 september 2023:10

“Critici noemden de verklaring, die een wereldwijde pandemische autoriteit wil oprichten met de macht om lockdowns, universele vaccinatie en censuur van ‘verkeerde informatie’ af te dwingen, ‘hypocrisie’ en ‘ontspoord’. De goedkeuring kwam als onderdeel van een bijeenkomst op hoog niveau over PPPR [Pandemic Prevention, Preparedness and Response]…

In een verklaring zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Als COVID-19 ons iets  heeft geleerd, dan is het wel dat wanneer de gezondheid in gevaar is, alles in gevaar is”. Hij koppelde het PPPR aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de V.N. en zei dat wereldleiders moeten “laten zien dat ze de pijnlijke lessen van de pandemie hebben geleerd”…

Dr. David Bell, een arts op het gebied van de volksgezondheid, biotechconsultant en voormalig directeur van Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fund, schreef voor het Brownstone Institute dat “het belangrijkste doel” van de verklaring “is om het “pandemieverdrag” en de IGR-wijzigingen waarover momenteel door de WHO-lidstaten wordt onderhandeld, te steunen.

Bell zei dat er een “stilteprocedure” van kracht is, “wat betekent dat staten die niet reageren geacht worden de tekst te steunen”. Hij zei dat de tekst “duidelijk tegenstrijdig, soms misleidend en vaak vrij betekenisloos” is en bedoeld is om de macht van de WHO te centraliseren.

Bell zei tegen The Defender: “De verklaring is niet geschreven met serieuze bedoelingen, maar is in wezen lege retoriek die een voortdurende centralisatie van de controle bevordert waar de V.N. en de WHO openlijk naar streven, ten koste van democratie, mensenrechten en gelijkheid.

  We zijn in oorlog

Francis Boyle … was het hiermee eens … “Dit is een full-court puss om de hele Organisatie van de Verenigde Naties, haar gespecialiseerde organisaties en haar aangesloten organisaties, hun voorgestelde globalistische WHO wereldwijde totalitaire medische en wetenschappelijke politiestaat te laten steunen,” zei hij.”

Waarom onthult de Deep State zijn plannen?

In de afgelopen jaren, met name de laatste drie jaar, is de wereldwijde Deep State maffia steeds opener geworden over haar plannen. Dat gezegd hebbende, zelfs tientallen jaren geleden was het plan voor een “Nieuwe Wereld Orde,” een “Eén Wereld Regering,” voor iedereen zichtbaar. Ze bespraken het in gepubliceerde witboeken en rapporten, ze lieten het doorschemeren in films en amusement, ze onthulden het in tafeloefeningen.

Waarom onthullen ze altijd hun plan? Zou het niet verstandiger zijn om het geheim te houden, zodat de mensen niet weten wat er komen gaat en zich daarom niet zullen verzetten?

Het blijkt dat er een methode achter de ogenschijnlijke waanzin zit, en de video hierboven, “Revealing the Method: Esoteric Symbolism as Mind Control” legt het uit. Samengevat gebruikt de agenda voor een wereldwijd bestuurssysteem massale mind control om mensen te conditioneren voor het verlies van persoonlijke macht door drie soorten verlies te promoten en ons eraan te laten wennen:

 1. Verlies van geheugen (amnesie)
 2. Verlies van wil of initiatief (abulia)
 3. Verlies van interesse in wat vitaal is voor iemands gezondheid en welzijn (apathie)

Deze drie psychologische condities zijn nodig voor de wereldwijde cabal om met succes een wereldregering te implementeren. De mind control methodes die door de cabal gebruikt worden om deze condities te bevorderen omvatten het ondermijnen van heilige symboliek en archetypes.

Met behulp van occulte en esoterische symbolen doen ze een beroep op de lagere instincten, dierlijke lusten, dwangmatige driften en “onharmonieuze driften die in strijd zijn met de hogere bewuste natuur van een individu”. Het doel is om de spirituele ontwikkeling van individuen te stoppen en de evolutie van de geest in de samenleving te verstikken.

Hun “merkteken” zetten op alles wat ze doen kan ook een ego-gedreven facet zijn van de grootheidswaanzin van de cabal. Het verkondigt hun dominantie aan elkaar en, onbewust, aan de massa’s, terwijl ze tegelijkertijd de spot drijven met degenen die zij als minderwaardig beschouwen.

Een bijzonder interessant aspect van het gebruik van symboliek door de cabal is dat het symbool meestal precies het tegenovergestelde betekent van wat de heersende opvatting over de betekenis ervan is. Er wordt bijvoorbeeld algemeen gedacht dat het symbool van de hamer en sikkel op de vlag van de voormalige Sovjet-Unie staat voor de werktuigen van de arbeidersklasse – industrie en landbouw. Het idee is dat van een “utopia van de arbeidersklasse”.

De occulte betekenis, die van voor de Sovjet-Unie dateert, is echter die van Saturnus, een demi-urg die een sikkel gebruikte om de eenheid van aarde en hemel te verbreken. Nadat hij de aarde van het goddelijke had gescheiden, werd Saturnus de architect van de materiële wereld. In navolging van Saturnus houdt de cabal zich ook bezig met zaken van de materiële wereld: deze bezitten, vormgeven, controleren.

De hamer staat ondertussen voor het uitwissen van materie – “De laatste daad van chaotische vernietiging om hun nieuwe orde in te luiden.” Het is het instrument dat de laatste resten van de goddelijke wil in de mensheid verbrijzelt “in een proces waarin de mens degradeert en verder afdaalt naar een postmenselijke wereld.”

De hamer en sikkel duiden dus, gezien vanuit een occult perspectief, op de tirannieke heerschappij van een eliteklasse die van plan is de mensheid van het goddelijke te scheiden en uiteindelijk te vernietigen. De occulte betekenis is die van een verdeelde dystopie – het tegenovergestelde van een verenigde utopie.

Ik raad aan om de video te bekijken, die veel gedetailleerder is dan deze korte samenvatting. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken.

Referenties:

1, 2 EU Energy Performance of Buildings Directive March 2023

3 Sociable August 23, 2022

4 Weforum November 12, 2016 (Archived)

5 Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, […], Zero Draft, June 5, 2023, Page 9

6 Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness […], Final Text, Sept. 1 2023

7 Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, […], Zero Draft, June 5, 2023, Page 11

8 Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention […], Final Text, September 1 2023, Article 22

9, 10 The Defender September 20, 2023


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Geen satire: Von der Leyen krijgt Great Reset award uitgereiktVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Israëlische staat, Hamas en alle regeringen overal geven niets om “het volk”
Volgend artikelWesters pro-Israël standpunt versnelt zijn machtsverlies
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Het is net als altijd : de onbeperkte machts-wellust van de elites — tegen de gewone mensheid.
  Het draait allemaal om [ totale ] MACHT.

 2. Toen die idiote energiemeter voor woningen kwam gingen bij mij alle alarmbellen al af…..maar zoals met alles wat ons richting einde mensheid duwt: er zijn veel en veel te veel mensen die vegeteren en al absoluut geen helicopterview hebben om de verbanden te zien. De sekte maakt hier dankbaar gebruik van.
  Hoe achterlijk om je als een infantiel te laten behandelen met kleuterteksten over voorgestane gedragingen, kleurtjes bij het weer en op supermarktvoer en het verplichten om met een leip helmpje op een fiets te gaan zitten. (Zo maar een paar willekeurige voorbeelden)

  We kunnen aleen maar hopen dat de effecten van de injecties op zeer korte termijn zeer groot zijn waardoor er een aanzienlijk percentage van mensen die VRIJ EN NORMAAL MENS willen worden/zijn/blijven de sekte onschadelijk gaat maken…… maar ik vrees…..

  • Ik zag een keer zelfs een oudere vrouw met een helmpje op een soort van driewieler skelterfiets! Dus zonder enig gevaar dat die om kan vallen. Sommigen doen echt alles wat de overheid wil.

 3. Beste Mensen

  En….. Nog steeds gaat de domme SchaapHamburgerMens stug door met neuken
  Is heel goed dat U allen worden verkracht door de doorgedraaiden gehersenspoelden via de All Aliens en hun volgelingen
  Die zichzelf In de TT Hoofdzakelijk LGBTQXYZ+++ Noemen
  De meesten bezitten gezamelijk het grootste deel van de Rijk – dom – men
  Met de nadruk op Dom
  Laten we maar met z’n allen onszelf door hun verkrachten
  Is toch trendy … nieuw … leuk ….. sensationeel
  Spannend mannn …..
  Dombo’s

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in