Geschreven door een arts. Iedereen zou dit moeten lezen. Wij stevenen af op een perfecte storm, met een toenemende behoefte aan gezondheidszorg en een tekort aan artsen door de manier waarop wij hen behandelen, schrijft Steve Kirsch.

Beste Steve,

U vraagt waarom artsen zwijgen. De elektronische medische dossiers (EMR’s) zijn een ketting en een bal voor de artsen. Wij worden erdoor gevolgd. Toen ik een recept voor Ivermectine uitschreef voor een patiënte, met geïnformeerde toestemming (zij was gevaccineerd), kreeg ik 5 brieven waarin mijn medische licentie, mijn ziekenhuisprivileges, en mijn verzekeringscontracten bedreigd werden. Ik zou geen 5 brieven gekregen hebben als ik iemand gedood had door nalatigheid of wanpraktijken. Als mijn vergunning wordt ingetrokken, zal ik mijn patiënten niet meer kunnen helpen.

Ik spreek met mijn patiënten onder vier ogen, maar mij publiekelijk uitspreken zou mijn gezin kapot maken. Ik heb kinderen. Eerlijk gezegd heb ik gezien dat patiënten willen dat ik mij voor hen op het spel zet, maar helemaal niet bereid zijn om hun arts te steunen. De bevolking is lui.

Ik kan uw leven redden, maar ik krijg minder betaald voor mijn werk dan sommige kappers. Mijn opleiding wordt door de samenleving niet op prijs gesteld, zoals blijkt uit de opkomst van de “gevorderde praktijkverstrekker”. Ik ben bijna klaar met mijn beroep. Ik hoop in de komende 1-3 jaar met pensioen te gaan, tientallen jaren eerder dan ik gepland had. Ik hou van wat ik doe, maar kan dit giftige en gebroken systeem niet langer verdragen. Daarom zijn er de laatste jaren zovelen met pensioen gegaan, en deze tendens zal zich voortzetten.

  De perfecte controlegroep: De ongevaccineerde Amish verbrijzelen het Corona- en vaccin-narratief

Ik voeg hierbij het laatste wetsontwerp van Californië om de artsen de das om te doen. Ik hoor geen verontwaardiging. Ik heb patiënten meer dan een jaar geleden verteld dat het vaccin niet zou voorkomen dat ze COVID zouden krijgen. Er is nooit onderzoek naar gedaan om dat te doen. Ik heb de studies zelfs gelezen. Dit was natuurlijk desinformatie, maar het is nu bewezen dat het waar is.

Wie wordt de waarheidtsaar voor de gezondheidszorg? Hoe moet ik dat bijhouden? Ik kan alleen maar aannemen dat de bevolking wil dat de regering hun gezondheidszorg gaat leiden. Dat is in feite ook het plan. Ik voorzie dat de gezondheidszorg binnen de komende 5 jaar gesocialiseerd worden. En de bevolking zal geschokt zijn. Niemand schenkt er aandacht aan.

Ik dank u voor alles wat u doet, en wens u veel succes. Ik heb het gevoel dat u David tegen Goliath bent.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Karma slaat weer toe nu 5 jonge dokters “plotseling en onverwacht” sterven, waaronder nog een bij een privé vliegtuigongeluk Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDoctoraal econoom zegt dat de energie- en financiële situatie in Europa “veel erger is dan velen begrijpen,” waarschuwt voor “chaos” in de komende weken of maanden
Volgend artikelDe dood van koningin Elizabeth II: Brits Imperialisme, NWO, Big Pharma, Wapenlobby en WEF – De Grote Reset van koning Charles III komt eraan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

32 REACTIES

  • Precies dat. Voor ‘corona’ waren het al laffe honden en geldhoeren die aan de leiband van de verzekeringen liepen. Artsen en verzekeringen zijn helemaal niet gebaat bij gezonde cliënten. Terwijl je zou denken dat het andersom is.
   Mijn Groen Linkse huisarts heeft al heel wat cliënten de dood in gekregen. 50-plussers helpt ze al jaren niet meer.
   Is ook zo een die haar mond dichthoudt en haar patiënten geen enkele info geeft.

   • helaas wel, de rest zijn smoesjes!
    ze kunnen het nooit met wat anders rechtvaardigen, zijn daardoor medeplichtig aan moord, hoe goed sommige misschien ook zijn, ze zijn indirect gezwicht voor het geld en of hun bestaan, hoe zwaar dat ook weegt, maakten ze zich door daaraan vast te houden medeplichtig aan moord en of verminking van de bevolking, hun patiënten die vertrouwen in hun hadden.

    en ja makkelijk gezegd voor ons, maar zo is het wel, daar kan je niet omheen.

    • Geen enkele verpleegkundige, arts of hoogleraar was bereid om de bak in te draaien ? (En de Nederlandse bak valt mee, vergeleken met bv Mexico/VS)

     Hoe zit het met de artsen eed?
     Hebben bijna alle NL medici (en verpleegkundigen) nu bewust hun beroepseed geschonden?
     Waarbij artsen en professionele gezondheidswerkers zweren nooit leed te zullen veroorzaken en de hun toevertrouwde patiënten beschermen.

     Hoe luidt de Nederlandse artseneed?
     website LUMC.nl verklaring KNMG

     Nederlandse artseneed (2003)
     Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal
     zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
     Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
     Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
     Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
     Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
     Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
     Dat beloof ik.
     of
     Zo waarlijk helpe mij God∗
     almachtig.

     Hieronder de klassieke eed…
     EED VAN HIPPOCRATES
     Alle artsen hebben een eed afgelegd. De Eed van Hippocrates. Die eed is een belofte waar patiënten hun vertrouwen in een arts op kunnen baseren. Het is tegelijk een verplichting, een morele verplichting om bepaalde beroepsregels in acht te nemen.

     De vertaling uit het Oud Grieks luidt:

     Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

     Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

     Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

     Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

     Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

     Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.

     Er zijn ook varianten.
     Deze vindt u ook in de Wikipedia.

     ************
     website Corona nuchterheid:
     Interessant om te weten is wie er wel of geen eed hebben afgelegd:

     Bill Gates heeft geen eed afgelegd, want hij is geen arts.
     (Gates heeft de middelbare school niet eens afgemaakt: een ingehuurde loopjongen uit een oude Seattle bankiersfamilie met eugenetica banden/C. )

     Ons beruchte OMT….bestond ook uit charlatans en criminelen:
     Ab Osterhaus heeft geen eed afgelegd, want hij is dierenarts
     (poezendoktertje)
     Jaap van Dissel heeft wel een eed afgelegd maar hij heeft hem geschonden.
     (kreeg Jaap, net als Ab 5,8 miljoen pegels op zijn rekening
     gestort rond 2020? ) (onderzoek Gijrath/de Vlieger)
     Marion Koopmans: geen eed afgelegd = pluimvee-arts (kippendoktertje)

     Agnes Kant: directeur LAREB…Gezondheidswetenschappen ( = gymjuf/
     joggen) geen medische eed afgelegd (A: uit NAVO militaire
     familie/woonde op NAVO basis in Duitsland) (extra info Kant/ C.)

 1. Beste Mensen

  Heel goed gezegd
  IK staat boven God
  Is dus God boven God
  Dus ik kan niks Redden Alleen IK behoud een belichaming voor zolang IK het wil
  Ken IK en ik word gered uit de benarde positie en alles komt goed

  Immers :
  Niks word geboren & Niks sterft
  Alles leeft Alles is leven
  Alles verandert continu van vorm
  Alles is Energie

  Dank U

 2. Als ik dit zo lees begrijp ik het wel.
  Het bevestigd wat ik al lang denk.

  Gezin met kinderen, ja dat kost geld.
  Echter als iemand tientallen jaren eerder met pensioen kan, dan zegt dat ook nogal wat.

  M.i. is het niet aannemelijk dat artsen, specialisten en huisartsen, al binnen zijn voor hun 50 tigste jaarn.

  De gewone burger heeft ontzettend veel meer uren moeten werken om als ze dat al voor elkaar krijgen eerder met pensioen ( 10tallen jaren) te gaan.

  Luie burgers?
  Zet een ondersteunende groep van patiënten op, die er hetzelfde over denken en ga daar mee a.d. slag.

  Makkelijker gezegd als gedaan, dat heb ik zelf ondervonden.
  Praten en gelijk geven, als puntje bij paaltje komt, sta je er alleen voor.

  Er zijn echter genoeg voorbeelden waar het wel succes heeft, deze verbondenheid.
  Zie ” samen voor N.L.”.

  Groepen verbonden personen met hetzelfde ideaal hebben zich verbonden.👍🙌😀💕💜💚💛❤💙

 3. “De bevolking is lui” – precies. De bevolking, de domme schapekudde, verwacht dat alles maar voor ze gedaan wordt zonder omkijken. Vier keer gespoten, en dan ook nog eens om ivermectine vragen. En hij maar buigen en knippen voor dat stupide schaap. Gemakzuchtigheid gaat hand in hand met stupiditeit. Artsen hadden weliswaar eerder nee moeten zeggen, maar de bevolking (die domme schapekudde) liep ze ook plat voor de gifspuit. Wat zou jij doen? Gifspuit inspuiten en geld vangen voor het stupide schaap, of he stupiede schaap tegen je krijgen en de rest tegen je krijgen en de regereing tegen je krijgen? Iedereen kiest toch eieren voor zijn geld…niet dat dit alles goed te keuren is.

 4. Deze zin in het verhaal: Ik kan uw leven redden, maar ik krijg minder betaald voor mijn werk dan sommige kappers. is ver bezijden de waarheid.
  De huidige artsen hebben medicijnkunde gestudeerd en GEEN geneeskunde.
  In 2020 vier artsen ontmoet wegens een pancreas probleem en geen van de vier kon een goede diagnose stellen en die aan mij uitleggen. Ze stoppen je vol met medicijnen die ze voorschrijven en de bijwerkingen ervan kennen ze niet.
  De verwachtingen van een arts zijn: Een goed betaald leven en een zekere status om over de massa te kunnen heersen door de medicijnkennis.
  Het woord “huisarts” bestaat al lang niet meer, je kan 5 minuten spreektijd krijgen en dan vlug wat chemische troep voorschrijven. De huisarts kent je niet, weet niets van je leefomgeving, heeft geen idee van je werkelijke gezondheid want alleen als je zijn hulp inroept gaat hij nadenken wat er eventueel aan de hand kan zijn. Zijn diagnose is dan een gok in het geheel van Psyche en Lichaam.
  Natuur geneeswijzen worden door de medische wereld in het verdomhoekje getrapt.

  Hij heeft het over vervroegt met pensioen gaan, Als je dat kan heb je al genoeg van je patienten afgetroggeld. Mijn vader was kapper en had alleen AOW, die moest wel na zijn 65 ste zwart blijven knippen om nog met een 5de hands autootje op en neer naar zijn kinderen te kunnen rijden.

  Iedereen die medicijnen studeerd heeft veel te hoge verwachtingen van hun inkomsten. Artsen zijn DIENSBAAR aan het volk, niet andersom.

  Enkele uitzonderingen daar gelaten is de hele gezondheidszorg corrupt en niet te vertrouwen.
  De laatste twee jaar bewijzen dat ze te beroerd zijn om hun eed getrouw te zijn.

  • Inderdaad. Toen ik jong was was er wel een ECHTE huisarts. Hij nam 20 minuten voor je.Hij stopte als hij zag dat ik onder een auto werkte; kwam over de vloer. Als je hem belde in het weekend voor een baby, en hij zag dat er niks mee was, was hij blij en gerustgesteld.

   Hij kreeg ieder jaar van ziekenfonds patienten een vakantiereisje aangeboden.
   Bij hem stonden mensen buiten in de rij.Drie andere doktoren in die straat; bijna niemand.
   ————————-
   Vergelijk nu.
   Ik vroeg een ECG, 11 jaar na hartaanval; werd geweigerd, was te “duur”

   Nu zijn dokters geldjagers, en echies niet zo goed…..
   Ik werd precies 50 jaar lang voor chronische bronchitus behandeld.
   Door in totaal 4 huisartsen en 2 ziekenhuisonderzoekingen.

   Was maar een enkel probleem: foute diagnose.

   Ik kwam in Roemenie bij een huisarts, met een superprimitieve praktijk; zij onderzocht mij met alleen stethoscoop.
   Geen bronchitus; een zenuw tussen long en borstkas had infectie.
   Voor het eerst in 50 jaar ervan af….

 5. Jankverhaal van deze arts, meer kan ik er niet van maken.
  Er zijn hier in de VS namelijk zeer zeker WEL artsen die ivermectine hebben voorgeschreven. Ook voor patienten zoals ik die de prikken geweigerd hebben.
  Ik zal niet ontkennen dat het gros van de bevolking lui is, maar geldt dat ook niet voor deze arts? Hoeveel moeite heeft hij gedaan om gelijkgestemde artsen te vinden? Met hoeveel collega’s heeft hij die studies besproken? Met welke artsenorganisaties en hun leden heeft hij samengewerkt om als geheel, als een groep van artsen op te staan en zich uit te spreken?
  Ja, ik snap dat het in je eentje lastig is, maar dan is het aan jezelf om een groep te vormen. Blijkbaar was dat toch te veel moeite. En hier in de VS hebben zeker huisartsen geen ‘zwaar’ beroep. Geen belachelijke lange uren, de meeste poliklinieken hebben slechts kantooruren en hoewel een arts veel patienten ziet op een dag worden die allemaal door een assistent al doorgelicht, bloeddrukmeting gedaan, dossier bijgewerkt, dus als je een arts ziet is dat meestal nog geen 15 minuten. Dan kun je aardig wat patienten doen op een dag, maar het is nog steeds geen zware dag.
  En dit jankverhaal geeft ook duidelijk aan dat hij zijn gezin boven zijn eed aan zijn patienten stelt; aan de ene kant begrijpelijk, maar misschien zit je dan toch in het verkeerde beroep.
  En ja, artsen worden hier ruim betaald en profiteren ook vaak van allerlei extra’s gesponsord door de pharmaceutische industrie, dus hebben een zeer riant inkomen.
  Overigens is het zo dat ‘met pensioen gaan’ (to retire) in principe altijd al kan na 20 jaar arbeid in dezelfde baan/branche te hebben gewerkt omdat je dan een x-bedrag aan pensioen/claims hebt opgebouwd. Dat wil niet zeggen dat je dan met je werkzame leven stopt, maar met die baan/branche. Zo gaan veel agenten na 20 jaar met pensioen van de politie om dan bv als bewaker te gaan werken. Vrachtwagenchauffeurs die lange ritten maken na 20 jaar bv met pensioen gaan om dan als buschauffeur verder te gaan omdat je dan regelmatigere diensten hebt en gewoon iedere dag thuis kunt zijn. Sporters die hun carriere beeindigen op te gaan coachen. Ambtenaren en advocaten die als adviseurs verder gaan en ga zo maar door.
  In de VS is ’to retire’ dus niet altijd hetzelfde als het beeindigen van het werkzame leven, maar het kan ook het beeindigen van een bepaalde loopbaan zijn. Ik vermoed dat deze arts zijn huidige loopbaan zal beeindigen, maar ook door zal gaan met wat anders.

 6. Mogen wij ons terloops afvragen of betreffende arts zich van in het begin heeft uitgesproken ?
  We zijn nu zomaar eventjes 2,5 j verder.
  Ik ben geen arts, maar wist 100% zeker volgende zaken vanaf zeg maar het begin:
  – lockdowns helpen niet bij een pandemie, laat staan bij wat dan ook ze zijn zelfs ALTIJD contraproductief.
  – PCR test is een fraude (Cary Mulis etcetera.) Wanneer gebruikt bij virussen
  – deze vaccins zijn ongetest
  – de technologie van deze vaccins is niet af, als deze al bruikbaar kan zijn ? (Robert Malone)
  – de aanpak in rust en verzorgingstehuizen was tegenovergesteld aan wat men logischerwijze zou verwachten.
  – werkende geneesmiddelen werden VERBODEN, met beboeting van artsen er bovenop (ivermectine, etcetera.)
  – het mondmasker (zoals kippengaas tegen muggen !)
  Er is nog veel meer !
  En al deze onderdelen gaan van in het begin gepaard met ZWENDEL (financieel en ook wetenschappelijk).
  NOGMAALS, een normaal begaafde student “middelbaar” ziet dit alles NU zeker, en van in den beginne GEDEELTELIJK.
  Op EEN VOORWAARDE uiteraard:
  ZELFSTANDIG NADENKEN !

  Het is tragisch dat 98 % van de artsen zich zo hebben gedragen en onnadenkend hebben gehandeld.
  De medische top in het Westen verdient waarschijnlijk de galg
  Zij zijn zich nog steeds niet bewust van wat op hen afkomt
  ONVERMIJDELIJK HELAAS !

 7. Het is inderdaad tragisch dat mensen met “verstand” zoals huisartsen vanaf Dag 1 hun kop in het zand hebben gestoken om voor het geld te kunnen kiezen zonder gewetensknagen. Zo moeilijk was het allemaal niet om te doorgronden en velen hebben zich uitgesproken, vooral niet-artsen. De huisartsen: slechts een enkeling.

  Punt 2: de Eed van Hippopotamus (of hoe die ook heette) is al lang vervangen door de BIG. In feite zijn ze allemaal al Staatsartsen geworden. Ze worden betaald uit de kartel ontvangsten van de “basis premie Zorg.”

  Punt 3. De onbeschofte huisarts hier blafte me toe dat er hier ‘protocollen’ zijn, en ik kon ‘meedoen of niet.’ Opgeflikkerd met jou als het je niet zint, in andere woorden. Vreet de chemo of ga dood aan de kanker. Betalen! (ik vrat de chemo niet, en ben dankbaar voor elke dag die ik heb.)

  Punt 4. Je mag van het kartel geen andere huisarts buiten een straal van 12 km vanaf je adres aanschaffen. Dus je zit er mooi mee als er alleen die klootzak in je dorrep zit.

  Punt 5. Biopsies zijn verdiensten. Ze eisen dat je een biopsie doet. Waarom? 1. Geld. 2. omdat ze dan kunnen bevestigen of het kanker of niet is. 3. Want als het kanker is, kunnen ze je chemo inspuiten. Waarom chemo? Dat zijn zeer goede verdiensten. 4. Als het dan uitgezaaid is door de biopsie, dan zijn ze niet verantwoordelijk, want je hebt ’toch kanker’ en ‘helaas pakte de chemo niet.’

  Wat een business model he? Wie kan het verzinnen?

  Denk effe na over die biopsies, denk effe een klein beetje na: wat is een biopsie? Oh ja, dat is een ‘hapje’ halen uit de tumor met een dikke naald, zeg je. Nee, dat is het dus niet!!! Dat is geen ‘hapje’. Om het een ‘hapje’ te noemen is verderfelijke spuuglarie. Maar het klinkt zo lief en onschuldig, he? Daarom vind jij het best! Maar wat jij laat doen met die tumor, is pure weefselbeschadiging!!!! Je beschadigt het weefsel van een potentieel kwaadaardige tumor!!!!! Ga jij met een stok in een wespennest prikken???? Nee toch???? Waarom dan wel in een tumor??? Niet alle tumors zijn kwaadaardig, zeg je. Klopt. Maar de medicijnmannen weten donders goed of een bepaalde tumor wel of niet kwaadaardig is. Maar toch weefselbeschadiging doen! Ka-ching!

  Mijn broer plaste bloed. Hij werd onderzocht. Er zat een tumor in het spierweefsel van de blaas, dus geen poliep, maar een echte tumor die hartstikke vast zat. Edoch, er werd een biopsie uitgevoerd met al die prachtige non-invasieve apparatuur die je mbv een camera kan doen. Iaw, het weefsel van die tumor werd beschadigd!!!! Wat denk je dat er gebeurt? Gaat de tumor zijn oogjes dicht doen? Istie weg gehaald met die camera? Nee!!! Hij zit er nog steeds en doet nog harder zijn best om te overleven! En toen?

  Toen werd mijn broer volgestort met chemo. In zijn buik, in zijn bloed. Overal waar het gegoten kon worden. De uitzaaiingen waren al na een paar maanden te zien met de CT scan die voorheen niets zag (in andere woorden, de tumoren waren toen nog te klein voor de CT scan zeggen ze dan, maar waarom zijn ze nu dan toch groter geworden? Ja, omdat je al kanker hebt!). Maar de kassa stroomde lekker met die chemo!!! Volhouden!!!! dan nog een experimentele gen-therapie er tegen aangegooid. Gratis nog wel! Dankzij de loterij waar dit experiment onder viel! Twee jaar later aan de morphine pomp op zijn doodsbedje op de dood liggen wachten.

  En zo verdient het kartel aan rotzooi die ze inspuiten en aan manoeuvres die in de meeste gevallen de zaken alleen maar erger maken. Huisartsen zijn geen hoogvliegers die meedenken met je. Het zijn doorgeefluiken voor het kartel van de pharma’s. Er was hier een stagiair die niet eens wist wat ‘valeriaan’ was – hij ging het opzoeken op google waar ik bij zat en kwam met de wijze woorden, oh dat is een plant, een wortel.

  Maak je geen illusies hoor. De huisartsenij en de andere kwakzalverijen zijn gewoon een pharma kartel waar de Staat volgens de richtlijnen van het kartel de bevolking mee ‘van dienst’ mag zijn. Maar het is en blijft goed boeren voor die gemakzuchtige en stupiede sukkels die zich huisarts noemen.

 8. Toch heeft arts gelijk: waar is de solidariteit van de massa ???

  ook alt media heeft het niet begrepen:
  na diverse sars epidemie’en en zika en bio labs overal
  is het toch duidelijk dat wij onder de dreiging van biologische oorlogsvoering zijn

  dus waar zijn de voorlichtings filmpjes :
  =================================
  * met wat wij als burgers kunnen doen om onszelf te beschermen tegen zulke wapens.
  * de standaard brief waarin wij beloven solidair te zijn met onze huis dokter in geval van rechtzaken en andere strafmaatregelen van de overheid?

 9. Ivermectine is formeel getest en heeft een peer revieuw gehad; met succes. Het mag dus weer.

  WEL “vreemd”dat politiek dokters verbied toegelaten medicijnen voor te schrijven; stinkt….

 10. Gedwongen keuze van huisarts kan je aanvechten; er is contractvrijheid in de grondwet….

 11. Een kleine opmerking: Nederlandse artsen en specialisten zijn de HOOGST betaalden ter wereld.
  Absoluut niet de beste!

  Alleen bij academische ziekenhuizen staan de artsen gewoon op een loonlijst.

  Ik ben voorstander van nationalisering van de gebouwen van ziekenhuizen, bejaarden en verzorgingstehuizen en apotheken; medisch peroneel op de loonlijst, geen zorg premie voor de laagste inkomens; de aangeboden hoeveelheid zorg dient door de vraag bepaald te worden.

 12. In dit schokkende boek beschrijft Robert F. Kennedy Jr. (1954) het wereldwijde web van corruptie, misleiding en zelfs misdaad dat Big Pharma samen met geheime diensten en het militair-industrieel complex heeft gesponnen: een web waarin artsen, ziekenhuizen, wetenschappers, universiteiten, overheden, vakbladen en media gevangen zijn geraakt. https://amsterdambooks.nl/products/robert-kennedy-jr-de-gevaarlijkste-dr-op-aarde?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+11+september

 13. Ik denk ook dat een groot deel geen idee heeft wat ze eigenlijk doen.
  We hebben wel een hoge pet op van de zorg, maar de meeste zijn gewoon klungels die hun kennis tijdens de studie nooit hebben uitgebreid.
  Even op de software van big pharma inloggen, symptomen invoeren en vervolgens uit een lijstje de meest lucratieve medicijnen kiezen. (meestal al voor de patient de behandelruimte is binnengelopen.)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in