Of je hem liefhebt of haat, je moet respect hebben voor de ervaring en de lange levensduur van Amerika’s belangrijkste beoefenaar van de realpolitik, Henry Kissinger. In een recent opiniestuk dat hij voor The Spectator schreef, pleitte Kissinger voor een diplomatieke oplossing voor het conflict in Oekraïne. Tot niemands verrassing is de Amerikaanse oudgediende staatsman onder vuur komen te liggen van de Oekraïense regering en haar proxies en aanhangers, omdat hij het gewaagd had te suggereren dat Oekraïne beter gediend zou zijn met het bevorderen van een diplomatieke oplossing van het conflict, in plaats van tevergeefs te wachten op een Oekraïense militaire overwinning die er hoogstwaarschijnlijk nooit zal komen, schrijft Scott Ritter.

Hoe overtuigend en pragmatisch de benadering van Kissinger aan de oppervlakte ook lijkt, de inhoud van zijn betoog logen bepaalde feitelijke vooronderstellingen die de realiteit onthullen dat wat Kissinger voorwendt als een door onderhandelingen tot stand gekomen vrede een Russische nederlaag zou betekenen – kortom, het plan van Kissinger heeft geen kans van slagen.

Kissinger’s pro-NAVO, pro-Oekraïne vooringenomenheid wordt al vroeg in zijn artikel blootgelegd. “Ik heb herhaaldelijk mijn steun uitgesproken,” schrijft hij, “voor de geallieerde militaire inspanning om de Russische agressie in Oekraïne te verijdelen.” In één klap maakt de meester in de diplomatie korte metten met de historische gegevens die aantonen dat noch Oekraïne noch Duitsland te goeder trouw hebben gehandeld toen zij de Minsk-akkoorden van 2014 en 2015 omarmden, en in plaats daarvan het akkoord gebruikten als weinig meer dan een middel om tijd te kopen totdat het Oekraïense leger kon worden getraind en uitgerust om te zegevieren tegen Rusland in de Donbas en de Krim. Vrede was nooit een optie, alleen oorlog.

Kissinger heeft zijn standpunt dat Rusland de agressor is in dit conflict niet opgegeven. Wat hij wel onderschrijft, is het idee dat Rusland niet kan worden verslagen, en dat Oekraïne nu een vredesakkoord moet accepteren, om zo verder territoriaal verlies door Rusland te voorkomen. “Maar de tijd nadert,” aldus Kissinger, “om voort te bouwen op de strategische veranderingen die al zijn doorgevoerd en deze te integreren in een nieuwe structuur om via onderhandelingen tot vrede te komen.”.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken ondermijnt de ernst van zijn betoog door zich over te geven aan het soort door fantasie gedreven optimisme dat normaal gesproken alleen te vinden is in de meest fanatieke Oekraïense propaganda. “Oekraïne,” verklaart Kissinger, “is voor het eerst in de moderne geschiedenis een belangrijke staat in Centraal-Europa geworden.” Oekraïne was vóór het conflict met Rusland al een wrak van een natie, en tien maanden oorlog hebben zijn toestand alleen maar verslechterd.

De fantasie gaat verder: “Geholpen door zijn bondgenoten,” zegt Kissinger, “en geïnspireerd door zijn president, Volodymyr Zelensky, heeft Oekraïne de Russische conventionele strijdkrachten gedwarsboomd die Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in hun greep houden.”

Feit is dat Oekraïne, als het aan zijn lot was overgelaten, zijn leger al in de zomer van 2022 resoluut door Rusland verslagen zou hebben. De inbreng van tientallen miljarden dollars aan geavanceerde NAVO-wapens, samen met duizenden hoogopgeleide westerse huurlingen gesteund door NAVO-expertise op het gebied van inlichtingen, communicatie en operationele planning, heeft het Oekraïense leger in staat gesteld zijn levensduur te verlengen en het Russische leger een aantal tegenslagen te bezorgen. Maar Rusland heeft, dankzij de mobilisatie van ongeveer 300.000 reservisten, van wie er al 150.000 zijn geïntegreerd in de Russische troepenstructuur die in het militaire operatiegebied is ingezet, de situatie aan het front gestabiliseerd, waardoor alle Oekraïense offensieve operaties in het zuiden en het noorden zijn afgeremd en de Oekraïense verdediging langs het Donetsk-front is neergehaald. Rusland staat op het punt om 10-15 divisies aan gevechtskracht in te zetten in het SMO-operatietoneel, een offensieve oorlogscapaciteit waarop Oekraïne momenteel geen antwoord heeft.

Kissinger’s oorlogshersenschim heeft zijn gevoel voor de geopolitieke waarde van Oekraïne vertroebeld. Volgens Kissinger heeft de bekwaamheid van Oekraïne op het slagveld “de oorspronkelijke vragen over Oekraïnes lidmaatschap van de NAVO terzijde geschoven. Oekraïne,” vervolgt Kissinger, “heeft een van de grootste en meest effectieve landlegers in Europa verworven, uitgerust door Amerika en zijn bondgenoten. Een vredesproces moet Oekraïne aan de NAVO koppelen, hoe uitgedrukt ook. Het alternatief van neutraliteit is niet langer zinvol, vooral nu Finland en Zweden zijn toegetreden tot de NAVO.”

Het artikel van Kissinger werd geschreven na het interview van generaal Zaluzhnyi met The Economist, waarin de Oekraïense generaal wees op de harde realiteit dat het Oekraïense leger zonder een extra injectie van ongeveer 300 hoofdgevechtstanks, 500 infanteriegevechtsvoertuigen en 500 artilleriestukken plus munitie niet in staat zou zijn effectieve offensieve operaties uit te voeren tegen, of zich adequaat te verdedigen tegen, Russische troepen die zich in de regio verzamelen. De titel “grootste en meest effectieve landleger in Europa” is niet langer van toepassing (als dat al ooit het geval is geweest) op het Oekraïense leger van vandaag – de mankracht is gedecimeerd en de gevechtsuitrusting uitgeput sinds het eind augustus grootschalige tegenoffensieve operaties tegen Rusland ondernam. Bovendien heeft het Oekraïense leger deze status bereikt doordat het ten onder is gegaan in gevechtsoperaties waarbij de overweldigende hoeveelheid door de NAVO aan Oekraïne geleverde wapens en uitrusting op het slagveld door Russische troepen is vernietigd.

Hoewel Kissinger niet toegeeft dat Rusland momenteel de overhand heeft in de gevechten in Zuid-Rusland, erkent hij wel dat het in feite Oekraïne is dat in de knel zit en behoefte heeft aan een levensvatbare uitweg uit de huidige strijd. “Als de vooroorlogse scheidslijn tussen Oekraïne en Rusland niet kan worden bereikt door strijd of onderhandeling,” merkt Kissinger op, “kan een beroep worden gedaan op het beginsel van zelfbeschikking. Internationaal gecontroleerde referenda over zelfbeschikking zouden kunnen worden toegepast op bijzonder verdeelde gebieden die in de loop der eeuwen herhaaldelijk van eigenaar zijn veranderd.”

Het grootste probleem met deze gedachtegang is dat ze veronderstelt dat Rusland bereid zou zijn vrijwillig de soevereiniteit op te geven over sommige of alle gebieden die sinds het begin van dit conflict in de Russische Federatie zijn opgenomen. Simpel gezegd – dit zal niet gebeuren, omdat het juridisch gezien niet mogelijk is – de Russische grondwet verbiedt het.

Vervolgens speelt Kissinger de welwillende vredestichter en somt hij alle consideratie op die een zegevierend westen Rusland zou moeten tonen bij het verwerken van een nederlaag. “Zijn historische rol mag niet worden aangetast,” verklaart Kissinger.

De belangrijkste reden hiervoor, merkt Kissinger op, komt niet voort uit een houding van barmhartigheid, maar uit het eigenbelang dat voortvloeit uit Ruslands status als belangrijke kernmacht. “De militaire tegenslagen van Rusland hebben zijn wereldwijde nucleaire bereik, waardoor het kan dreigen met escalatie in Oekraïne, niet weggenomen. Zelfs als dit vermogen is verminderd,” verklaart Kissinger, “zou de ontbinding van Rusland of de vernietiging van zijn vermogen tot strategisch beleid zijn grondgebied, dat 11 tijdzones omvat, kunnen veranderen in een betwist vacuüm. De concurrerende samenlevingen zouden kunnen besluiten hun geschillen met geweld te beslechten. Andere landen zouden kunnen proberen hun aanspraken met geweld uit te breiden. Al deze gevaren zouden nog worden vergroot door de aanwezigheid van duizenden kernwapens die Rusland tot een van de twee grootste kernmachten ter wereld maken.”

Kissinger, de vredestichter in spe, legde in één klap het absolute gevaar bloot dat het westen vormt als het gaat om zijn collectieve beleid ten aanzien van Rusland – het feit dat het beleid van het westen zou kunnen leiden (en zelfs ontworpen is om te leiden) tot de ontbinding van Rusland. Kortom, de westerse steun aan Oekraïne is een existentiële kwestie voor Rusland. Nu zijn nationale overleving op het spel staat, lijkt een nederlaag geen optie.

Diplomatie evenmin, zo lijkt het. “De weg van de diplomatie lijkt misschien ingewikkeld en frustrerend,” aldus Kissinger. “Maar vooruitgang op die weg vereist zowel de visie als de moed om de reis te ondernemen.”

Het vereist ook een realistische inschatting van de situatie, iets wat in Kissingers analyse volledig ontbreekt.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

EU-voorzitter Von der Leyen “is gek, gevaarlijk gek”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKijk: “Komedie” als waarheid – Zelensky voordat hij werd geïnstalleerd als marionet “president”
Volgend artikelWEF wil Kerstmis annuleren om klimaatverandering te bestrijden
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

22 REACTIES

 1. Wat een gespletenheid!!
  Stroop, slagroom en ander lekkers zeggen als het eindeloos roven, heroveren en beroven maar uitputtend door kan gaan !
  Zou de roofzuchtige geest, die is opgeroepen rond de tijd van Columbus, ook zo’ n leugen, zich dan eindelijk terugtrekken in de Amerikaanse hemel en daar uitrusten, nu Europa als een excuustruus de werelden doortrekt met zijn spijtbetuigingen mbt veroveren, moorden en uitputten van overzeese gebieden?
  De Duitse Kissinger is nog steeds in de greep van zijn uit Europa afkomstige machtswellustigheid. (Wat is dat met die Duitse bergArend en die amerikaanse visarend? ) .

 2. “Je moet respect hebben voor de ervaring en de lange levensduur van Amerika’s belangrijkste beoefenaar van de realpolitik, Henry Kissinger.”

  Hierop sla ik aan, de lange levensduur is naar mijn weten alleen te wijten aan het gebruik van Adrenochrome, net zoals George Soros en vele andere satanisten die de dienst uitmaken in de Verenigde Staten.

  Een paar dagen geleden kwam mij iets te horen waarbij ik sterke twijfels over heb.

  “Voormalig Trump-adviseur zegt dat boven het Witte Huis een ‘demonenpoort’ geopend is”
  https://www.ninefornews.nl/voormalig-trump-adviseur-zegt-dat-boven-het-witte-huis-een-demonenpoort-geopend-is/

  Oók Xander kwam met een tweedelig verhaal dat de verbeelding sterk zou moeten aanspreken.

  Put des afgronds geopend (deel 2): Bijbelse eindtijd invasie demonische hybride wezens
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/put-des-afgronds-geopend-deel-2-bijbelse-eindtijd-invasie-demonische-hybride-wezens/

  Is de in Openbaring beschreven ‘put des afgronds’ aan het opengaan?
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/is-de-in-openbaring-beschreven-put-des-afgronds-aan-het-opengaan/

  Enfin er is méér tussen hemel en aarde.

    • Heeft iets te maken met die Nimrod, die blow up doll bij de Gotthard opening. Er zijn mogelijk experimenten om die griezel weer ’tot leven’ te brengen. Ik heb er het eea over opgevangen, maar weet verder niks. Wel heel opvallend allemaal dat die Nimrod zo’n rol speelt bij die parasieten club. CERN is ook een vreemde organisatie, dat heel veel electriciteit verbruikt om superkleine deeltjes te laten knallen, en om het zgn ‘God-deeltje’ te ‘vinden.’ Ze zijn omgeven door graniet, dus straling deert ze niet. Maar wat ze precies doen dat de mensheid ten goede komt, is net zo duister als wat het space station doet voor de mensheid. Maar het kost allemaal wel gigantisch veel geld van de belastingbetalers.

     Dan zijn er de geschriften van de Reaguurder Peter, die ‘Hij komt met de wolken” schrijft. Daar staat ook wat over die put. Mss kan hij ons meer vertellen.

     Maar mss zijn ze wel gewoon bezig om de volgende Angst-Etappe aan te vangen: bijv de komst van de space aliens, als excuus om de verduistering rondom de aarde te beginnen, om de schapen te redden van de aanval door de space aliens. Wie weet wat voor shit er nog allemaal staat te borrelen in de gaarkeukens van de halvegaren…

 3. Die man kan dan wel al lang meegaan, maar hier praat hij wartaal. Als Rusland sterker is en onverslaanbaar en Oekraïne en de NAVO weigeren te onderhandelen. Dat dan het op het slagveld uitgespeeld wordt, zou de winnende kant (Rusland)zich moet overgeven, aan de verliezende kant (het westen). Zodat het westen Oekraïne alle delen die nu aangesloten hebben bij de Russische Federatie weer overgedragen moeten worden aan Oekraïne en dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Zo ook dat Rusland bereidt moet zijn om zich over te geven aan het westen, zodat zij Rusland kunnen opdelen in kleinere stukken. Dit is geen vredesstichter, maar een gestoorde. Ik weet dat het westen horend doof zijn als het niet volgens hun plan gaat. Maar dat alle verstand daarmee ook vervaagd op het diplomatieke vlak, waarvoor je geen diplomaat hoeft te zijn om zoveel dommigheid voor te stellen als er onderhandelingen komen.

 4. >>> je moet respect hebben voor de ervaring en de lange levensduur van Amerika’s belangrijkste beoefenaar van de realpolitik, Henry Kissinger. <<<

  Respect voor dit VOLGEVRETEN 'JOODSE' VARKEN??? Me tink NOT!!

  Dat deze l*l zo oud is geworden komt alleen door de vele harttransplantaties.. 🙁

  • Karel, bij mijn weten heeft adrenochroomslurper Henry Kissinger (1923) geen harttransplantatie ondergaan, maar dit geldt wel minimaal twee maal voor cabal diehard & vrindje van Benno van Lippe David Rockefeller (1915 – 2017).

 5. De grootste massamoordenaar uit de amerikaanse geschiedenis pleit voor ‘vrede’??

  Hij zal wel een ernstige acute aanval van FJB-dementie hebben! Hij zal ook niet zo heel lang meer hebben voordat hij zijn ‘best buddy’ en partner in crime Madeline-“500.000 Iraqi children killed was worth it”-Albright gaat terugzien, hoop ik dan maar.

 6. Kissinger en vrede? Rockefeller-protegé Henry Kissinger (1923) was de architect van de staatsgreep in Chili op 11.09.1973 (!) waarbij de democratisch gekozen president Salvador Allende (1908) het leven liet. Het land werd werd een proeftuin voor de op de University of Chicago (Rockefeller bouwwerk) ontwikkelde theorieën over privatiseringen en zo.

 7. Geen respect voor deze ex SS officier ! Het zijn nazis ! Die onderdeel uitmaken van de 5000 die naar Argentinië zijn gerepatrieerd! Met hulp van Rode Kruis en KLM ! En ze hebben feitelijk deels af gemaakt waarvan men dacht dat ze waren gestopt na 1945! Gelukkig maakt Rusland het af waar ze in 1945 zijn gestopt!!

  • Zijn ook pure nazi’s , sommige hier roepen steeds joden dit,zus,zo maar ze zijn ontwetend snappen het niet zo goed. Ze zijn het namelijk helemaal niet, ze doen alsof..Bij hun thuis vind je geen
   enkel joods symbool slechts satanische elementen iets waar de nazi duitsers dol op zijn.(Neem bv Krampus) Nazi’s hadden ook een hele occulte divisie die alle uithoeken vd wereld bezocht voor speciale krachten zoals nazi papa Schwab op Antartica.Maar ook figuren als Maria Ambramovich vind je nu nog bij hun in de buurt. De Rotshilds zijn nepjoden en eigenlijk simpelweg nazi’s vriendjes en financiers van het Derde en nu Vierde rijk. Nathaniel Rotshild heeft hele lange gesprekken met Himmler gevoerd alvorens hij doortocht kreeg en falliet nazi Duitsland voorzag van inmense geldstromen voor snelle opbouw geheel in romeinse style en uiteraard de wapenindustrie. Voordat Nathaniel Rotshild nazi Duitsland zoals afgesproken voorzag van enorme geldstromen vraten de duitsers broodkruimels vd straat.

   • Hardcore nazi Martin Bormann (1940 – 1945?) heeft tijdens WOII veel geld uit nazi-Duitsland en de bezette gebieden achterover gedrukt als financiering van het vierde rijk.

    • @Ron, Yup, maar voor die tijd hadden ze al een mega impuls en shitload aan geld/goud gehad van Himmlers vriendje Rothshild, in 1938 ofzo was het….Ging onder het mom van losgeld uiteraard…Zelfs de Windsors(ook duitse zwarte adel) bemoeide zich ermee en deden duit in het zakkie van de Krampus nazi mensen…Kijk maar eens waar Krampus vandaan komt…Is precies regio van zwarte Adel…Bavaria/Beieren,oostenrijk,stukje Kroatië en Italië…..De Elite grootgrondbezitters streek.

     • De op 11.12.1936 afgetreden koning Edward VIII (1894 – 1972) heeft tussen 12 en 23 oktober 1937 een bezoek gebracht aan nazi-Duitsland en was niet te beroerd om hier en daar de Hitlergroet te brengen.

      De koning der Belgen Leopold III (1901 – 1983) bracht op 18.11.1940 een bezoek aan Hitler in Berchtesgaden > 1 + 8 = 9 dus 9/11! Zijn zus Marie-José de Savoie (1906 – 2001) had dit bezoek geregeld en ze zat in mei/juni 1946 met echtgenoot Umberto 1904 – 1983) 33 dagen op de troon.

      Edward VIII en Leopold III zijn beiden afstammelingen van de familie Van Saksen-Coburg en Gotha.

 8. Ritter heeft gelijk over die ouwe griezel Kissinger. Toch heb ik ook vraagtekens bij die Scott Ritter. Niet alleen vanwege de manier waarop hij schrijft; wat allemaal veel beknopter en meer to the point kan voor iemand van zijn beweerd kaliber. Maar ook vanwege zijn geschiedenis, die best wel iets weg heeft van die parasietenclub… ik kan er helemaal naast zitten. Daniel Greenfield’s stuk over Ritter is interessant:
  https://www.danielgreenfield.org/2007/04/pathetic-disgusting-saga-of-scott.html

  En terzijde – lees ook een recent Greenfield artikel over de rol van Apple en de iPhone in de actieve onderdrukking van weerstand.
  http://www.danielgreenfield.org/2022/12/apple-crushes-dissent-in-america-and.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in