© Mohsen Atayi / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Een door AI aangedreven dataprogramma genaamd “Project Salus” in samenwerking met het JAIC (Joint Artificial Intelligence Center) ontkracht het officiële narratief over vaccins: het toont aan dat de beruchte ADE (Antibody dependent Enhancement – antilichaam-afhankelijke versterking) die zich ontwikkelt als gevolg van vaccins, bij volledig gevaccineerde personen met de week sneller verloopt. De gegevens van 5,6 miljoen Medicare-begunstigden van 65 jaar of ouder werden geanalyseerd. De gegevens zijn bijeengebracht door Humetrix, een real-time data- en analyseplatform dat gezondheidsresultaten volgt. De juridische analyse door Thomas Renz van Renz-Law.com is te zien in een baanbrekend video-interview hieronder, bericht Schildverlag.de.

Uit de alarmerende resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnamen in het kader van Covid betrekking heeft op volledig gevaccineerde personen, en dat de resultaten voor volledig gevaccineerde personen met de week slechter worden. Dit lijkt te stroken met het patroon van de zogenaamde antilichaam-afhankelijke versterking, waarbij vaccinatie met mRNA-vaccins de gezondheidsresultaten verslechtert en leidt tot buitengewoon veel ziekenhuisopnamen en sterfgevallen.

Deze hier gepresenteerde gegevens verbrijzelen het officiële verhaal van president Joe Biden en Anthony Fauci, die ten onrechte beweren dat Amerika een “pandemie van de ongevaccineerden” doormaakt. Uit de gegevens blijkt dat de pandemie inderdaad lijkt te worden versneld door Covid-19-vaccins, terwijl ongevaccineerde mensen er beter aan toe zijn dan gevaccineerde mensen.

Bovendien blijkt uit deze gegevens (zie hieronder) dat de beste strategie ter voorkoming van infectie en ziekenhuisopname na vaccinatie de natuurlijke immuniteit is die het gevolg is van een eerdere Covid-infectie.

De volledige analyse is getiteld “Efficacy of mRNA-COVID-19 vaccines against delta variant in 5,6 million Medicare beneficiaries 65 years and older” en is gedateerd 28 september 2021. De presentatie van deze gegevens bestaat uit 17 dia’s, die in diaformaat beschikbaar zijn op de Humetrix-website. Het is ook geplaatst op Natural News servers in deze PDF-versie, die handiger is om te bekijken en uit te printen.

Uit het JAIC Project Salus document:

In deze populatie van 80% gevaccineerden van 65 jaar en ouder vond naar schatting 60% van de COVID-19-ziekenhuisopnames plaats bij volledig gevaccineerde personen tijdens de week die eindigde op 7 augustus.

Uit deze gegevens blijkt dat vanaf het punt waar de deltavariant een aandeel van 97% in de infectiegraad naderde, het aantal “gevallen” en ziekenhuisopnames bij volledig gevaccineerde personen met de week opvallend toenam. Hier worden alleen covid-infecties die vanaf de tweede week na de tweede vaccinatie optreden, meegeteld als doorbraakinfecties (volgens dia 4).

Belangrijkste resultaten van de DoD / JAIC / Project Salus / Humetrix-analyse

In de dia’s wordt met “VE” (Vaccine Efficiency) de doeltreffendheid (d.w.z. het beschermend effect tegen infectie) van het vaccin bedoeld. “Doorbraak”: een mislukking van een vaccin waarbij bij een volledig gevaccineerde persoon covid wordt vastgesteld. Veel van deze mensen moeten in het ziekenhuis worden opgenomen en op de intensive care worden behandeld (zie de dia’s hieronder).

  Opzienbarende Britse gegevens vernietigen hele onderbouwing voor vaccin-push

De belangrijkste bevindingen van de Project Salus-analyse zijn onder meer:

 • Bevestigd wordt dat de doeltreffendheid van mRNA-vaccins na verloop van tijd afneemt.
 • Met elke week die verstrijkt, vertonen degenen die gevaccineerd zijn met mRNA-vaccins een verhoogd risico op vaccin-falen/Covid-infectie, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Uit de analyse: “Odds ratio stijgt tot 2,5 (twee en een half keer) zes maanden na vaccinatie.”
 • Natuurlijk verworven immuniteit werkt beter: een eerdere Covid-infectie vermindert de kans aanzienlijk dat een gevaccineerde persoon voor een volgende infectie in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Vaccin-falen neemt dramatisch toe binnen 5-6 maanden na vaccinatie

Op een dia van de analyse is te zien dat het aantal zogeheten “doorbraakinfecties” – vaccin-falen – in de loop van de tijd toeneemt: het aantal doorbraakinfecties is bijna verdubbeld bij degenen die 5-6 maanden geleden zijn gevaccineerd in vergelijking met degenen die 3-4 maanden geleden zijn gevaccineerd.

Deze gegevens eindigen op 21 augustus 2021, maar de tendens lijkt niet af te vlakken. Aangezien er elke week meer gegevens aan deze analyse worden toegevoegd, lijkt het vrijwel zeker dat het aantal doorbraakinfecties bij gevaccineerde personen in de loop van de tijd zal blijven toenemen. We weten nog niet wat er 9 maanden na de vaccinatie zal gebeuren, maar deze gegevens zijn reden tot ernstige bezorgdheid.

Uit de volgende grafiek blijkt dat zowel de vaccins van Pfizer als die van Moderna hetzelfde patroon vertonen van voortdurend stijgende “doorbraak”-infectiepercentages in de loop van de tijd. U kunt in de bovenstaande statistiek heel duidelijk de opwaartse trend van alle staafjes in deze grafiek zien, wat betekent dat beide mRNA-vaccins dezelfde toename van infecties veroorzaken bij de volledig gevaccineerden.

Nadat de Deltavariant was vastgesteld, kwam 71% van de COVID-19 “doorbraak”-gevallen voor bij de volledig gevaccineerden

Zoals uit de volgende grafiek blijkt, deed zich 71% van de COVID-19 “doorbraakgevallen” (vaccin-falen) voor zodra de deltavariant 90% bereikte.

Nogmaals, alleen nieuwe Covid-infecties die twee weken na de tweede vaccinatie optreden, worden als doorbraakvaccinaties beschouwd EN: De auteurs van dit document bepalen dat degenen die gevaccineerd zijn, dus pas twee weken na ontvangst van de injecties als “gevaccineerd” worden beschouwd, hetgeen betekent dat infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen die tussen 0 en 14 dagen (na de tweede vaccinatie) hebben plaatsgevonden, in deze gegevensverzameling buiten beschouwing worden gelaten.

  Veel steun voor Belgische Coronarambo op social media

In feite betekent dit dat het percentage “volledig gevaccineerden” dat doorbraakinfecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen doormaakt, hoger is dan in deze gegevens is aangegeven. Als de gegevens een percentage van 71% geven, kan het in feite dichter bij 80% of zelfs 90% liggen. Dit is onbekend omdat alle “ongunstige gezondheidsresultaten” in de eerste twee weken na de toediening van het vaccin niet zijn meegerekend (omdat deze mensen per definitie wel meetellen als “ongevaccineerden”. Dit is een goede manier om de schadelijke effecten van deze vaccins te verhullen).

Bepaalde etnische groepen zijn het zwaarst getroffen: inheemse mensen, Hispanics en zwarte Amerikanen

Bovendien blijkt uit een opzienbarende dia in de dataset dat een van de hoogste risicofactoren voor ziekenhuisopname na vaccinatie eenvoudigweg inheems-Amerikaanse afstamming is. Volgens de gegevens op deze dia hebben inheemse Amerikanen 50% meer kans om na een vaccinatie in het ziekenhuis te worden opgenomen dan andere etnische groepen, zoals blanke Amerikanen.

Hispanics (mensen met Hispanic of Spaans-Indiaanse voorouders) hebben een iets lager risico, dat 40% groter lijkt te zijn. Zwarten hebben ongeveer 25% meer kans op een doorbraakinfecties met ziekenhuisopname.

We doden de helft van de mensheid. Waarom is dat? De eigenschappen van “gain of function”, een onschuldig klinkend woord, wat betekent dat deze virussen op grove wijze kunstmatig van de ene diersoort op de andere worden overgebracht om, door middel van strenge selectie, de meest besmettelijke en gevaarlijke varianten te kweken, die vervolgens als biologische wapens worden geclassificeerd. Aangezien dit eigenlijk om ethische redenen wereldwijd verboden is, hebben de VS onder leiding van Anthony Fauci als toenmalig directeur van de NIH deze ontwikkeling van het virus’ in de laboratoria van Wuhan met veel geld bevorderd) dat werd ingebouwd in het biologische wapen SARS-CoV-2 – via Fauci, Daszak en de NIH. Deze aldus ontwikkelde biowapens zijn gericht tegen ACE2-receptoren, die in hogere dichtheid worden aangetroffen in doelorgaansystemen (b.v. longen) van veel minderheidsgroepen, zoals Amerikaanse Indianen, Aziaten, Hispanics en zwarten. Dit heeft veel waarnemers doen concluderen dat het covid spike-eiwit – geproduceerd in het lichaam van degenen die mRNA vaccins nemen – een ras-pecifiek biowapen is, ontworpen om de ontvolking van deze mensen te bewerkstelligen. Louis Farrakhan, de leider van de Nation of Islam, bijvoorbeeld, heeft veel moeite gedaan om zijn volgelingen hiervan bewust te maken. Deze gegevens uit het DoD / JAIC / Project Salus document, die hier worden weergegeven, lijken de plausibiliteit van dergelijke theorieën te ondersteunen.

Andere factoren die de kans op ziekenhuisopname na vaccinatie sterk verhogen zijn nierfalen (ESRD), morbide obesitas, chronische leveraandoeningen of chemotherapie.

  COVID-19 vaccinatie en turbokanker: "Ik moet toekijken hoe mensen vermoord worden" - Dr. Ute Kruger

Natuurlijke immuniteit biedt gedocumenteerde bescherming tegen toekomstige ziekenhuisopname

Tot slot blijkt uit de in dit document gepresenteerde gegevens dat natuurlijke immuniteit – vermeld als “voorafgaande Covid-19” het risico van ziekenhuisopname na de ontvangst van Covid-19-vaccins aanzienlijk vermindert. (Zie ook de dia hierboven.)

Dit betekent dat de beste manier om het veiligste resultaat van een Covid-vaccinatie te garanderen, is om een Covid-infectie op te lopen voordat u wordt gevaccineerd. Dit zal het risico op negatieve gevolgen voor de gezondheid drastisch verminderen.

Aan de andere kant, als iemand al Covid had, waarom zou hij dan überhaupt een vaccin nodig hebben? Deze gegevens tonen aan dat iedereen die voor een Covid-19 vaccin kiest, de verkeerde keuze maakt als hij infecties, ziekenhuisopnames of sterfgevallen wil voorkomen.

Natuurlijke immuniteit blijkt opnieuw de meest doeltreffende status te zijn om negatieve uitkomsten te beperken.

Conclusies

In de analyse staat:

Samenvattend, deze DoD / JAIC gegevens schokken sterk de beweringen en voorstellingen van Biden, Fauci, Walensky en andere “autoriteiten”. De voornoemden en hun hulpvrijwilligers proberen het Amerikaanse volk nog steeds wijs te maken dat de ziekenhuizen vol zitten met ongevaccineerden. In werkelijkheid vinden verreweg de meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen plaats onder volledig gevaccineerde mensen, namelijk de 5,6 miljoen mensen die in deze specifieke gegevensverzameling (Medicare) zijn onderzocht.

Het is belangrijk er nogmaals op te wijzen dat de gezondheidsresultaten na vaccinatie in de loop van de tijd verslechteren. Dit betekent dat de vaccins het immuunsysteem in de loop van de daaropvolgende maanden geleidelijk steeds meer lijken te beschadigen, waardoor gevaccineerden veel kwetsbaarder worden voor vervolginfecties.

Dit is precies de definitie van ADE (Antibody Dependent Enhancement) waarvoor veel analisten, zoals Dr Sherri Tenpenny, (Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi, en vele anderen) hebben gewaarschuwd. Het lijkt er nu op dat ADE niet langer slechts een theorie is, maar een bevestigd verschijnsel dat tot uiting komt in officiële Medicare-gegevens.

Advocaat Thomas Renz vertelde Natural News dat deze gegevens niet alleen zouden moeten leiden tot het terugroepen van het EUA mRNA vaccin en de FDA goedkeuringsstatus, maar dat de topmanagers van FDA, Fauci en Big Pharma aangeklaagd zouden moeten worden voor RICO overtredingen, racketeering en georganiseerde misdaad.

Het volledige interview met Thomas Renz vindt u hier.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Taiwanezen publiceren Biden’s seksfilms terwijl hij crack rooktVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel“Niet bang worden. Word boos, maar raak niet gedemoraliseerd. Dat willen ze.”
Volgend artikel2021 – het jaar van de “plotseling en onverwacht” overledenen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Wat gebeurt er dus nu?
  Gewoon doorgaan.
  In feite zou aangetoond zijn dat niet alleen de grote organisaties als van, wef, politiek en overheden en alle de gen-modificatie ondersteunende medische organisaties bloed aan hun handen hebben en houden zolang er nog gemodifceerden rond lopen.
  Dit zullen ze dus nooit toelaten.

 2. Daarom moe(s)ten we ook 1,5 mtr van elkaar afblijven want we zouden wel eens corona op kunnen lopen en daardoor immuun kunnen worden zonder dat we er erg in hebben.

 3. Fijn dat nu harde BEWIJZEN worden getoond over de gifspuiten.
  Hier hebben wetenschappers en medici allang voor gewaarschuwd, maar werden monddood gemaakt.
  Het wachten is dat de pleuris uitbreekt in de wereld doordat Ziekenhuizen de enorme toestroom van ernstig zieke gevaccineerden niet meer kunnen hanteren en mensen in grote getale overlijden.
  De media zal dan blijven beweren dat de gifspuiten uitstekend hun werk doen.
  Die bewering klopt omdat wereldwijd de media door de satanische elite wordt gedicteerd en de gifprikken dus precies het effect hebben wat die psychopaten beogen: wereldwijde genocide.
  Je moet echt zwaar gestoord zijn om juichend de mensheid te willen vernietigen, wat nu gaande is.
  De wereld is zo krankzinnig geworden, waardoor ik het zooitje naast mij neerleg en mij m.n richt op positieve zaken.
  Want wat die psychopathische m.n ook willen is dat de wereldbevolking in angst leeft.
  No way dat hen dit lukt bij mij!

  • Helaas wordt dit door de grote nog steeds niet opgepakt en blijft men druk houden op de ongevaccineerden.
   De kans dat de betaalde media het uberhaupt naar buiten brengt is klein; de kans dat de gevaccineerden de strijd aangaan is te groot.

   Los van de de gevaccineerden het tegen de overheden gaan opnemen, denk ik ook dat de niet gevaccineerden eraan moeten geloven > ik geen toekomst dan een niet gevaccineerde ook niet.

   Ik denk dat veel van de gevaccineerden nu ook jaloers zijn (los van de vrijheid met qr code) op de niet gevaccineerden omdat ze wel degelijk bang zijn voor bijwerkingen > daarom de niet gevaccineerden ook willen meesleuren in de val.

   • Kwestie van ” je rug recht houden ” als ongevaccineerde zoals ik.
    En verder gewoon positief doorleven.
    En lak hebben aan wat de gevaccineerden, de media Rutte&de Jonge aan angstporno ventileren.
    Ik laat mijn dagen absoluut niet meer verpesten door al die shit wat momenteel gaande is.
    ” Komt tijd komt raad, ” is wat ik inmiddels wel heb geleerd door onze huidige krankzinnige wereld waarin de omgekeerde waarheid regeert.

 4. Het blijft elke dag weer afwachten wat men voor nieuws nu weer bedenkt > verplicht vaccinatie / toegang werk met QR code / G1 of g2 ………. allemaal wel dingen die invloed hebben op je leven.

  • Ik weiger nog langer op de tijd vooruit te lopen! Er is momenteel zoveel gaande waarover een mens terecht angstig kan zijn.
   Maar angst heeft voorheen mijn dagen al voldoende verpest, dus laat ik het zooitje achter mij.
   Ik leef nu van dag tot dag zonder mijn kop in het zand te steken.
   Natuurlijk houd ik het wereldse zooitje wel in de gaten.
   Maar het is zonde van je leven om dagelijks in angst te leven.
   Andere aspecten zoals vandaag deze zonnige dag, ziet een mens dan niet meer.
   Meer dan ooit vind ik het dus belangrijk om mij bewust te richten op positieve zaken.
   F*ck de wereld, komt tijd komt raad!

 5. Wat ik intens verdrietig vind is dat er ook mensen zijn die in GOED VERTROUWEN de gifprikken hebben laten zetten, zoals veel ouderen.
  Dit is zoals in de oorlog ” u gaat zo fijn douchen ” om vervolgens vergast te worden….
  De gifprikken doen echter iets geleidelijker hun vernietigende werk, als je niet kort na de prik bent overleden.
  Maar de methodiek is precies hetzelfde als in de Tweede Wereldoorlog…
  En alle wereldleiders doen mee aan deze immense schofterigheid.
  Zum kotzen!!!!!!

 6. Komt nog bij: Covid i nog nooit geïsoleerd.
  Het is gewoon influenza/griep.
  Want, waar zijn alle griepgevallen gebleven?

 7. Je lichaam is dus wel degelijk eigendom van de staat want dit wordt vastgelegd op het moment dat je ouders een BSN (burgerslavennummer) aanvragen via registratie in het geboorteregister. Op dat moment ben je geen persoon meer van vlees en bloed, maar een rechtspersoon (een juridisch construct waaraan een uniek nummer wordt gekoppeld).

  Wanneer je dan vervolgens ook nog m-RNA krijgt ingespoten, word je tevens eigendom van het bedrijf dat een patent heeft op het ingespoten materiaal (iedere lichaamscel bevat namelijk DNA en als “het” er eenmaal in zit, krijg je “het” er nooit meer uit).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in