© Nataliya Vaitkevich / Pexels

In maart van dit jaar werd er een artikel over overmatige sterfte gepubliceerd in Medicine and Clinical Science, getiteld “Annual All-Cause Mortality Rate in Germany and Japan (2005 to 2022) With Focus on The Covid-19 Pandemic: Hypotheses and Trend Analyses“, geschreven door Hagen Scherb en Keiji Hayashi, van het Institute for Computational Biology in München en de Hayashi Pediatric Clinic in Osaka. Het verschafte belangrijke harde gegevens over de zeer hoge sterftecijfers in deze twee landen in verband met de twee Covid-19 vaccinaties, schrijft Dr. Rafael Bornstein.

Ondanks dit bewijs en andere soortgelijke gegevens over alle-oorzaken, publiceerde de International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) vorige maand een verklaring waarin niet alleen de veiligheid van Covid-19 vaccins werd bevestigd, maar waarin ook categorisch werd gesteld dat er geen bewijs is dat de vaccins hebben bijgedragen aan een te hoog sterftecijfer tijdens de pandemie, naast andere ongefundeerde beweringen.

De ICMRA bestaat uit 21 leden en omvat de regelgevende instanties van het VK (de MHRA), Australië, Canada, China, de EU, Frankrijk, Duitsland, Japan, Zweden, Zwitserland en de VS, en 14 geassocieerde landen waaronder Denemarken, Israël en Spanje.

Ondanks het toenemende bewijs van het tegendeel herhaalt hun rapport onbeschaamd de mythe dat Covid-19 vaccins het risico op ernstige infecties, ziekenhuisopname en overlijden aanzienlijk verlagen en wereldwijd miljoenen levens hebben gered. Het benadrukt dat ze een zeer goed veiligheidsprofiel hebben voor alle leeftijdsgroepen en dat de voordelen veel groter zijn dan de potentiële risico’s, dat de overgrote meerderheid van de bijwerkingen mild en kortdurend zijn en dat ernstige bijwerkingen “zeer zeldzaam” zijn (komen voor bij minder dan één op de 10.000 mensen). Er wordt verbazingwekkend genoeg beweerd dat regelgevende instanties voor geneesmiddelen over de hele wereld maatregelen hebben genomen om het risico op schade door deze ernstige bijwerkingen te verminderen; dat meldingen van bijwerkingen na vaccinatie met Covid-19 voortdurend door autoriteiten worden verzameld en geëvalueerd, en dat de gemelde bijwerkingen in de meeste gevallen niet door het vaccin werden veroorzaakt. Het eindigt met het dreigement dat onjuiste en misleidende informatie over de veiligheid van Covid-19 vaccins vaak de frequentie en ernst van bijwerkingen overdrijft, waarbij wordt verklaard dat dergelijke informatie er hoogstwaarschijnlijk toe leidt dat mensen vaccinatie weigeren en dat er veel meer doden vallen dan er bijwerkingen van vaccins zijn.

Aangezien geen van de beweringen in deze verklaring overeenkomt met de hardnekkige realiteit, is het des te belangrijker om de harde feiten te herhalen die aan het licht zijn gekomen in het Duits/Japanse onderzoek naar oversterfte, dat (met de relevante tabellen) in mijn volledige rapport hier wordt beschreven.

  Grootste fraude in de moderne geschiedenis: Meerdere studies tonen aan dat COVID-19 vaccins geen einde maken aan infecties, transmissie, ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Duitsland en Japan zijn sterk geïndustrialiseerde landen met een grote en vergrijzende bevolking. In 2022 waren de bevolkingsaantallen 84,3 miljoen in Duitsland en 125 miljoen in Japan. Van 2005 tot 2019 vertonen beide landen in wezen lineair stijgende basislijntrends voor sterfte door alle-oorzaken, waarbij de stijging in Japan twee keer zo groot is als in Duitsland. In Duitsland was de totale sterftekansverhouding per jaar 1,010, terwijl deze in Japan 1,019 was.

Om vast te stellen wat de Covid-19 pandemie betekende in termen van sterfte, was het nodig om te analyseren hoeveel de jaarlijkse alle-oorzaken sterftecijfers tussen 2020 en 2022 in Duitsland en Japan afwijken van de geschatte trends van de voorgaande jaren 2005 tot 2019. Dit hebben de auteurs van deze studie gedaan, met echt opvallende resultaten.

In de jaren 2011-2013 na de aardbeving en tsunami in Japan deden zich aanzienlijke sterfteoverschrijdingen voor (p<0,05): De trendanalyse van de sterftecijfers die door Scherb en Hayashi werd uitgevoerd, laat een absoluut sterftecijferoverschot zien van ongeveer 49.000 in 2011, 30.000 in 2012 en 23.000 in 2013.

Wat betreft de coronavirus pandemie in Japan, werd er een significante ondersterfte waargenomen in 2020 met een odds ratio van 0,971 (Fig 1). Er is geen significante oversterfte in Japan in 2020. Er wordt echter een kleine niet-significante sterftetoename gezien in 2021 (odds ratio 1,008). Deze procentuele overschrijding van 0,80 vertaalt zich in 11.547 extra sterfgevallen. Het klassieke kenmerk van een pandemie, massale sterfte, wordt dus niet waargenomen in Japan in 2020 of 2021.

In 2022 werd echter een zeer hoog sterftecijfer bereikt met een duizelingwekkend absoluut sterftecijfer van 122.158, wat overeenkomt met 8,37 procent boven de verwachting (odds ratio 1,085) (Fig 1 in mijn rapport).

De cijfers voor Duitsland in 2020 laten een sterftecijfer zien dat licht gestegen is ten opzichte van de geëxtrapoleerde trend van 2005 tot 2019 met een odds ratio van 1,019 (wat overeenkomt met 18.274 absolute sterfgevallen en een overschrijdingspercentage van 1,89).

In 2021 en 2022, daarentegen, blijken de sterfteoverschrijdingen die in percentages worden weergegeven, net als in Japan respectievelijk 4,99 en 6,67 te zijn. Deze overschrijdingspercentages vertalen zich in 48.617 sterfgevallen boven verwachting in 2021, en 66.528 in 2022. In 2020 daarentegen, een jaar zonder Covid-19 massavaccinaties, bedraagt het sterfteoverschot slechts 1,89 procent van de verwachting. Dit sterfteoverschot in 2020 is minder dan de helft van het sterfteoverschot onder de Covid-19 vaccinatiecampagne in 2021 van 4,99 procent (p=0,001). In 2021 en 2022 wordt echter een zeer significant sterfteoverschot van meer dan 5 procent waargenomen dat niet verklaard kan worden door directe effecten van de pandemie.

  De hysterische stijl in de westerse politiek - Waarom de politieke retoriek van westerse naties steeds krankzinniger en krankzinniger wordt

Het is duidelijk dat de officiële angstvoorspellingen en het naar verluidt bevestigde hoge dodental in 2020 als gevolg van Covid-19 in hoge-inkomen landen niet zijn uitgekomen in Japan, noch in Duitsland. In hoeverre waren de ongeveer 5 tot 10 procent sterk verhoogde sterftecijfers in Duitsland en Japan in 2021 en 2022 dan te wijten aan de pandemiebestrijdingsmaatregelen, waaronder de vaccinaties? Deze Duitse Japanse bevindingen maken het zeer aannemelijk dat ze zullen hebben bijgedragen aan een toename van de sterfte door alle oorzaken in een meerderheid van de landen (onder andere Europa, de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël, Zuid-Korea en Taiwan).

Daarom is het essentieel om de nationale seculaire sterftetrends nu en in de komende jaren te monitoren en om de mogelijke oorzaken van een significante sterfteoverschrijding onmiddellijk te onderzoeken (niet in de toekomst, wanneer het bewijs van causaliteit misschien niet meer toegankelijk of terug te vinden is).

De regelgevende instanties voor geneesmiddelen hebben deze dringende taak nog niet op zich genomen, hoewel het duidelijk hun verantwoordelijkheid is om dit te doen. In deze context is de ontkenning en hoogmoed van de ICMRA zo schokkend en onverantwoordelijk.

Om te beginnen zijn hun beweringen dat Covid-19 vaccins het risico op ernstige infectie, ziekenhuisopname en overlijden door het SARS-CoV-2 virus aanzienlijk hebben verminderd en mogelijk miljoenen levens wereldwijd hebben gered, zeer effectief in twijfel getrokken door professor Norman Fenton en Martin Neil in talloze artikelen hier.

Ook hun “zeer goede veiligheidsprofiel in alle leeftijdsgroepen” is op grote schaal weerlegd – dit is slechts één voorbeeld hier. Hun bewering dat de voordelen veel groter zijn dan de potentiële risico’s is zowel heroïsch als ongefundeerd, net als hun verklaring dat de overgrote meerderheid van de bijwerkingen mild en van korte duur zijn. Slechts “enkele zeer zeldzame ernstige bijwerkingen” is in tegenspraak met de eigen erkenning van de MHRA dat 74 procent van de gepubliceerde Yellow Card rapporten ernstig zijn.

Er is ook geen bewijs dat de MHRA in het VK maatregelen heeft genomen om het risico op schade te verminderen, of actief toezicht heeft gehouden op het vaccin na gebruik, zoals wordt geadviseerd; net als de VAERS in de VS heeft de MHRA alleen een passief toezichtsysteem.

Ongeacht de doctrine die in deze uitspraak wordt uitgedragen, zouden objectieve gegevens voor ook maar één van de vele categorische uitspraken over de werkzaamheid en veiligheid van Covid-19 vaccins op prijs zijn gesteld, naast de hoop dunne citaten waarmee ICMRA zo hoogdravend haar standpunt ondersteunt. Er zijn er geen. Niet één.

  Duizenden gevaccineerde tienermeisjes krijgen tics, dokters verbijsterd

In Spanje zijn tot 31 december 2022 in totaal 84.650 meldingen van bijwerkingen met betrekking tot Covid-19 vaccins geregistreerd in de database van het Spaanse geneesmiddelenbewakingssysteem (FEDRA), waarvan 14.003 als ernstig werden beschouwd en 500 een dodelijke afloop hadden. Dit register is sinds 1983 operationeel en sindsdien zijn er in totaal 433.000 bijwerkingen opgenomen. In slechts 20 maanden vertegenwoordigen de bijwerkingen van Covid-19 vaccins maar liefst 19,5 procent van alle meldingen die in de afgelopen 40 jaar in Spanje zijn geregistreerd. Gezien de passieve aard van geneesmiddelenbewakingssystemen, die net als in het VK een ernstig probleem van onderrapportage veroorzaakt, is het aantal bijwerkingen in werkelijkheid veel hoger dan de gemelde meldingen (ongeveer een geschatte factor 31). Dit suggereert dat het werkelijke aantal bijwerkingen in Spanje zou neerkomen op een totaal van 2.624.000, ernstige bijwerkingen met sterfgevallen in verband met Covid-19 vaccins van ongeveer 15.500 (waarschijnlijk veel meer, gezien de meer dan 115.000 sterfgevallen in Duitsland in de eerste twee jaar van de vaccinatiecampagne).

Ondanks zo’n gigantische afwijking als nooit tevoren, samen met de resultaten van de analyse van Scherb en Hayashi, gaat het Spaanse Geneesmiddelenbureau (AEMPS) door zonder deze gegevens adequaat te interpreteren als een krachtig alarmsignaal van het mogelijke gezondheidsrisico voor ontvangers van Covid-19-vaccins. Toch hebben veel minder zorgwekkende alarmsignalen ervoor gezorgd dat het op de markt brengen van andere medicijnen werd opgeschort – een strenge waakzaamheid die niet wordt toegepast op Covid-vaccins.

Elke gezondheidsinstantie die deze gegevens over overmatige sterfte in verband met Covid-19 vaccins, die door regeringen gepromoot en gesponsord worden, blijft negeren en niet kordaat optreedt door de vaccinatiecampagne op te schorten totdat een gekwalificeerd en relevant academisch onderzoek kan vaststellen of er al dan niet een oorzakelijk verband is, is dodelijk medeplichtig aan de onherstelbare schade die aan duizenden getroffen volwassenen en kinderen wordt toegebracht, en maakt zich schuldig aan een misdrijf dat schadelijk is voor het leven en de rechten van hun landgenoten, met juridische, politieke en morele gevolgen van gigantische proporties.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hij maakte nog grapjes over het gebrek aan bijwerkingen na zijn vaccinaties: Nu is de 34-jarige doodVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVN-chef: Christenen die MAP’s niet accepteren zullen worden uitgesloten van de samenleving
Volgend artikelDr. Charley Cropley onthult holistische benadering van gezondheidszorg te midden van een wereldwijd ontwaken veroorzaakt door de Covid-aanpak
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Het gaat om aansprakelijkheid. Er wordt dus van alles aan gedaan om dat te omzeilen, want indien aangetoond praten we over miljarden schade-vergoedingen.
  Dus zal er NOOIT door betrokkenen worden toegegeven dat de gifprik voor de oversterfte verantwoordelijk is. De organisaties die dit zouden moeten onderzoeken zitten diep in de zakken van het farmaceutisch industrieel complex, daar hoef je helemaal niets van te verwachten.
  Nee, het is veel ‘origineler’ om te verklaren dat oversterfte komt ‘door het klimaat’ en ‘rechts-extremisme’.
  Dan stapel je de ene leugen op de andere en voor je het weet heb je een leugen-luchtkasteel. Maak de leugen groot en blijf het herhalen. Waar kennen we dat ook alweer van?

   • Het was ook gepland……….Dat is zeker zo daar zijn bewijzen van….. maar pas op!!!!! dit ging te gemakkelijk er zullen nog veel meer pandemieën volgen.
    Want de hele bevolking bang maken vinden de ziekelijke megalomanen wel gemakkelijk.
    Dan zijn mensen kneedbaar Om ze vervolgens zomaar iets op te kunnen dringen en ze naar hun hand te zetten. Lock downs enz…..
    Bovendien is de wereld bevolking naar hun idee nog onvoldoende afgenomen.
    Hun doel is nog niet bereikt……
    Wordt vervolg.
    Wees op je hoede…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in