Ng in het Edward Hospital in Napierville, Illinois, waar functionarissen weigerden om levensreddende Ivermectine voor covid toe te dienen, tot ze door een rechtbank werden veroordeeld. (Foto door dochter Man Kwan Ng zoals voorgelegd aan de rechtbank.)

Een Amerikaans ziekenhuis wilde een intensive care-patiënt die ernstig ziek was van Covid niet behandelen met het medicijn Ivermectine – totdat een rechter het gebruik ervan beval. De toestand van de patiënt verbeterde snel. Toch blijft het ziekenhuis bij zijn weigering van Ivermectine, schrijft Mary Beth Pfeiffer op haar Substack-account.

Sun Ng, een gepensioneerde aannemer uit Hong Kong, reisde naar Illinois om de eerste verjaardag van zijn enige kleindochter te vieren. Hij kreeg covid en was bijna dood in een ziekenhuis in de buurt van Chicago. Alle andere opties waren uitgeput, maar het ziekenhuis weigerde de heer Ng een generiek, door de FDA goedgekeurd geneesmiddel te geven met een buitengewone veiligheidsreputatie, waarvan een arts dacht dat het zijn leven kon redden.

Uiteindelijk stelde een rechter de juiste vraag over ivermectine.

“Wat is het nadeel?”

Anders gezegd: als een man op de intensive care aan covid sterft en al het andere is geprobeerd, waarom zou het ziekenhuis dan niet een veilig middel als laatste redmiddel mogen geven?

Edward Hospital, in de buurt van Chicago, gaf drie argumenten waarom Sun Ng, eenenzeventig jaar oud, geen Ivermectine zou mogen krijgen:

  • Er kunnen bijwerkingen optreden.
  • Het verstrekken van Ivermectine zou in strijd zijn met zijn beleid.
  • De kwestie afdwingen zou een “buitengewone” rechterlijke overmacht zijn.

Rechter Paul Fullerton van het gerechtshof van DuPage County was het met elk argument oneens.

“Ik kan me geen meer buitengewone situatie voorstellen dan wanneer we het over het leven van een man hebben,” zei hij in een beslissing van 5 november die een toonbeeld is van rationele besluitvorming in een irrationeel tijdperk.

“Ik dwing dit ziekenhuis niet om iets anders te doen dan een stap opzij te zetten,” vervolgde hij in een hoorzitting op Zoom. “Ik vraag alleen – of ik vraag niet – om via de bevoegdheid van het Hof Dr. Bain toe te staan de privileges voor spoedeisende hulp te hebben en dit geneesmiddel toe te dienen.”

Het ziekenhuis stapte uiteindelijk opzij. Dr. Alan Bain, een internist, diende een vijfdaagse kuur van 24 milligram Ivermectine toe, van 8 tot 12 november.

Ng, die samen met zijn vrouw Ying uit Hong Kong was gekomen om de verjaardag van hun kleindochter te vieren, was binnen vijf dagen in staat om zonder beademing te ademen – hij verwijderde in feite zelf de endotracheaal. Hij verliet de ICU op dinsdag 16 november en, hoewel verward en zwak, ademde hij zondag zonder aanvullende zuurstof op een gewone ziekenhuisvloer.

“Elke dag na ivermectine was er een versnelde en stabiele verbetering,” zei Dr. Bain, die het medicijn in twee eerdere rechtszaken toediende nadat ziekenhuizen weigerden. “Drie keer hebben we iets laten zien,” vertelde hij. “Er is een signaal van voordeel voor beademde patiënten.”

Ng’s opmerkelijke vooruitgang staat in schril contrast met de herhaalde pogingen van Edward-Elmhurst Health, het leidende systeem van het ziekenhuis, om het gebruik van Ivermectine te dwarsbomen. Edward-Elmhurst Health slaagde erin het eerste bevel van de rechtbank van 1 november te laten verwerpen door te beweren dat Ng in betere gezondheid verkeerde dan in zijn rechtszaak werd beweerd (dat was niet zo). Vervolgens weerlegde zij het bevel van 5 november door te zeggen dat Dr. Bain niet was gevaccineerd (een negatieve test loste de kwestie op).

Bovendien heeft het ziekenhuissysteem, nadat Ng’s behandeling was voltooid, laten weten dat het in beroep zou gaan tegen het bevel dat reeds was uitgevoerd. Het heeft dit gedaan hoewel Sun Ng er veel baat bij leek te hebben gehad.

De verbetering van de patiënt, of van zijn toestand in het algemeen, leek er niet toe te doen.

In het begin pleitte het ziekenhuis tegen tussenkomst van de rechter met de woorden: “Meneer Ng is op dit moment niet terminaal.” Maar het werd gedwongen toe te geven dat hij al dagen op de rand van de dood balanceerde nadat Ng’s dochter en enig kind, Man Kwan Ng, op 3 november met een ziekenhuisarts had gesproken en overvloedige notities had gemaakt die aan de rechtbank werden voorgelegd.

“Ik dwing dit ziekenhuis niet om iets anders te doen dan een stap opzij te zetten.”
∼ Rechter Paul Fullerton’s uitspraak

De dokter vertelde Dr. Ng, die een doctoraat in werktuigbouwkunde heeft, “Hij is al vele, vele dagen in dezelfde toestand … ernstig ziek,” volgens een beëdigde verklaring van de rechtbank. Een verpleegster stelde ondertussen voor dat Dr. Ng “zou stoppen met al deze agressieve zorg en [haar vader] op natuurlijke wijze zou laten sterven”.

De ziekenhuisarts schatte dat “iemand in zijn toestand aan een beademing als deze een overlevingskans van 10 of 15 procent heeft,” aldus de rechter in zijn vonnis.

Die sombere voorspelling was geen optie voor Ng’s vrouw van veertig jaar of de dochter die voor hem vocht. “We houden zielsveel van hem,” zei Dr. Ng in de rechtbankpapieren. “Hij is onze wereld … ik kan hem niet opgeven, ook al hebben de gedaagden dat wel gedaan.”

Het mooiste moment van de rechter was misschien wel toen hij de grootste mythe over Ivermectine ontkrachtte, namelijk dat het niet veilig is, ondanks decennia van gebruik waaruit het tegendeel blijkt. Opmerkend dat alle medicijnen bijwerkingen hebben, somde rechter Fullerton de effecten van Ivermectine op van een overheidswebsite.

“Nummer één, over het algemeen goed te verdragen; nummer twee, duizeligheid; nummer drie, pruritus; nummer vier, misselijkheid/diarree. Dit zijn de bijwerkingen voor de dosering die wordt gevraagd om te worden toegediend,” zei hij.

“De risico’s van deze bijwerkingen zijn zo minimaal dat de huidige situatie van de heer Ng dat risico met het honderdvoudige compenseert.”

Dr. Alan Bain, na eerst naar behoren te zijn beëdigd, getuigde en verklaarde als volgt:

Dr. Alan Bain gaf een aanvullende beëdigde verklaring waarin hij getuigde van zijn succesvol gebruik van Ivermectine om covid-19 te behandelen bij ernstig zieke patiënten. Rechter Fullerton beval het ziekenhuis om “een stap opzij te zetten” en hem toe te staan het medicijn te geven dat het leven van Mr. Ng redde.

Alsof hij zijn standpunt nog niet duidelijk had gemaakt, ging de rechter vervolgens in op de verklaring van een ziekenhuisarts die, zei de rechter, “getuigde dat het risico bestaat dat er geen voordeel is.”

Integendeel, zei de rechter, “Het mogelijke voordeel dat deze rechtbank ziet, is het helpen redden van het leven van meneer Ng met dit medicijn.”

Ralph Lorigo is een advocaat uit Buffalo, New York, die Ng vertegenwoordigde en sinds september namens nog eens vijftig patiënten aanvragen heeft ontvangen, zei dat de zaak Ng tot nu toe verreweg de duurste was met drie beslissingen, vier rechtszaken en nu een beroep dat zeker betwistbaar is.

“Dit is een verschrikkelijke situatie dat mensen een advocaat moeten inhuren om het leven van een geliefde te redden,” vertelde Lorigo. “Dat is een misdaad.”

Lorigo vocht afgelopen lente tegen een ander ziekenhuis in het Edward-Elmhurst Health systeem in een gelijksoortige slepende zaak om Ivermectine te krijgen voor Nurije Fype, achtenzestig jaar oud. Haar zaak inspireerde Dr. Ng om een rechtszaak aan te spannen, en met reden.

Desareda Fype, die een vurig pleitbezorger was voor haar moeder, sms’te me vorige week: “Het gaat zooo goed met mam, God zij dank! Het is nu 4,5 maand geleden. Mam is thuis uit het ziekenhuis en wordt elke dag sterker!”

In een interview zondag, zei Dr. Ng dat haar vader nog niet uit de problemen is. Maar Ivermectine heeft een duidelijk verschil gemaakt, zei ze. Voordat ze de medicatie kreeg, mislukte elke poging om haar vader van de beademing af te halen, al was het maar kort. Binnen acht uur na toediening van de medicatie was hij in staat om een ademhalingstest van een uur te ondergaan. “Ik ben positief,” vertelde ze me toen ik vroeg of ze Ivermectine prijsde.

Hoewel Dr. Bain goed op de hoogte was van het vermogen van Ivemectine om het covidvirus te bestrijden in een vroege infectie, was zelfs hij verrast toen hij de effectiviteit in een laat stadium ontdekte.

“Het blust het vuur van de ontstekingsstorm en helpt ook om de progressie van verstijfde longenaka longfibrose te verminderen,” zei hij. “Dat is het mooie van dit medicijn. Ik zeg niet dat het een remedie is. Het is gewoon geweldig.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

IVERMECTINE DOSSIER

Verpleegster zegt dat volledig gevaccineerde Covid-19-patiënten worden behandeld met Ivermectine terwijl de ongevaccineerden aan de beademing worden gelegdVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelast
Volgend artikelOnze herders werken voor de wolven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  1. Onzin verhaal..
    Ivermectine werkt alleen in het begin stadium, als je de eerste symptomen krijgt.
    Het is trouwens een foto van een verkeersongeval.

  2. Mijn dochtertje van 6 zegt: Rutte gaat naar de hel als hij dood gaat. Ja, zeg ik dan, dat klopt. We zijn niet heel gelovig, maar toch.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in