Russia Ukraine War - Surrounded by rubble, manhhai / flickr (CC BY 2.0 DEED)

Mao Ning, woordvoerster van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft toegezegd de Oekraïense vredesconferentie volgende maand in Zwitserland bij te wonen, op voorwaarde dat Rusland wordt uitgenodigd. Mao zei dat Beijing voorstander is van het “tijdig bijeenroepen van een internationale vredesconferentie die door zowel de Russische als de Oekraïense kant wordt erkend,” schrijft Mike Whitney.

Dat klinkt redelijk, je zou immers verwachten dat bij vredesonderhandelingen ook de vertegenwoordigers van de strijdende partijen aanwezig zijn. Maar dat is hier niet het geval. En terwijl meer dan 90 landen hebben bevestigd dat ze de komende bijeenkomsten zullen bijwonen, heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het enige land uitgesloten wiens aanwezigheid een verschil zou kunnen maken. Rusland.

Natuurlijk zijn veel analisten verbaasd over de omissie van Zelensky, die elke mogelijke regeling of beëindiging van de vijandelijkheden uitsluit. Simpel gezegd zullen de gevechten doorgaan totdat Rusland en Oekraïne bilaterale onderhandelingen voeren en een overeenkomst bereiken.

Wat is hier aan de hand?

Wat er aan de hand is, is dat Zelensky bedrog pleegt. Er is duidelijk geen intentie om een deal te sluiten met Rusland of om de gevechten te beëindigen. Hoe zou dat ook kunnen, Rusland is tenslotte niet uitgenodigd. We moeten dus aannemen dat de vredesconferentie voor een ander doel zal worden gebruikt, zoals het demoniseren van Poetin of het werven van meer steun voor de oorlog.

Wat dat ons vertelt is dat noch Zelensky noch zijn handlangers in Washington het idee hebben opgegeven om Rusland een strategische nederlaag toe te brengen. Ze gooien de handdoek niet in de ring en ze zijn zeker niet op zoek naar gebieden van wederzijds compromis. Nee. Ze zoeken alleen creatievere manieren om steun te krijgen voor hun mislukte kruistocht. Dat is waar de zogenaamde ‘vredesconferentie’ allemaal om draait: meer rekruten voor de Oekraïne-bandwagon lokken.

We moeten echter vermelden dat Rusland precies weet wat Zelensky van plan is en zich geen illusies maakt over waar dit allemaal naartoe gaat. Bekijk dit korte fragment van een interview met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov:

De Zwitserse conferentie is alleen bijeengeroepen om Zelensky’s vredesformule in de vorm van een ultimatum te behandelen. Het is geen toeval dat de Zwitsers zelf, inclusief Zwitserse diplomaten, zeggen dat de conferentie zich niet zal richten op het “bouwen van bruggen” voor vrede, maar op het steunen van Oekraïne.

Josep Borrel zei dat de vredesformule het enige initiatief was dat werd besproken. (Opmerking: Andere vredesinitiatieven van China, Brazilië en de Arabische Liga worden allemaal genegeerd).

We hebben toegang tot informatie die normaal gesproken niet bedoeld is voor publiek gebruik. Eind april, tijdens de bespreking van de Zwitserse conferentie met buitenlandse ambassadeurs in Kiev… besteedde Zelensky het grootste deel van de tijd aan bijna hysterisch en onsamenhangend ratelen en pleiten voor steun voor zijn vredesformule als een middel om Rusland op de knieën te dwingen. Als iemand zich niet hoeft te beheersen, spreekt hij meestal de waarheid. Degenen die nu het hof worden gemaakt en onder druk worden gezet om naar Zwitserland te komen, een menigte te creëren en te poseren voor een “familiefoto” om vervolgens te kunnen blaten over brede steun voor de vredesformule van Zelensky, moeten zich bewust zijn van de plaats waar ze naartoe worden gelokt. Er wordt van hen verwacht dat ze een ultimatum steunen dat vervolgens aan Rusland wordt voorgelegd. Dit is belachelijk.

President Vladimir Poetin heeft hier onlangs nog over gesproken. Deze spelletjes hebben, net als andere zetten op het gebied van buitenlands beleid van onze westerse partners die hun diplomatieke vaardigheden zijn kwijtgeraakt, niets met diplomatie te maken. Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister Press Conference, ru

De Russen trappen dus niet in deze onzin, ze weten dat het bedrog is. Ze weten ook dat de hele zaak waarschijnlijk is verzonnen door de Intel-agentschappen in samenwerking met hun media-adviseurs. Net zoals ze weten dat de ontmoetingen waarschijnlijk gebruikt zullen worden om Zelensky’s beschadigde imago op te poetsen, terwijl Rusland weer eens door het slijk gehaald wordt. We hebben het allemaal al eerder gezien. Maar de realiteit is dat hoe meer tijd er wordt verspild aan deze public relations fiasco’s, hoe meer het bloedbad zich blijft opstapelen op de slagvelden in het Oosten. En dat is de echte tragedie, dat Zelensky deze stomme spelletjes blijft spelen terwijl zijn landgenoten massaal zonder duidelijke reden worden afgeslacht. Misschien moet hij lang genoeg stoppen met de performancekunst om het probleem op te lossen? Misschien moet hij eens serieus nadenken over vrede?

  Oekraïne vandaag - Kapitein doodt bataljonscommandant omdat hij hem opdracht gaf naar het front te gaan (en meer video's 18+)

Is dat mogelijk?

Het is mogelijk.

Stel je eens voor dat Zelensky oprecht was in zijn wens om de oorlog te beëindigen. Hoeveel moeite en opoffering zou dat echt kosten?

Niet veel. Ja, hij zou tegengewerkt worden door Washington en door de ultrarechtse uber-nationalisten in zijn regering, maar de prijs die hij zou betalen in termen van bloed en schatten zou te verwaarlozen zijn. Toegegeven, hij zal nooit de Krim of de Donbas (ruwweg 20% van de voormalige landmassa van Oekraïne) heroveren, maar dat is de prijs van een twee jaar durende oorlog met Rusland. Poetin kan daar niet de schuld van krijgen. (Vergeet niet dat Zelensky bereid was om een maand na de oorlog een vredesakkoord met Poetin te ondertekenen, maar Boris Johnson gooide die deal in de prullenbak). Hoe dan ook, die gebieden zijn voor altijd verdwenen. Het punt is om te redden wat er nog over is van Oekraïne voordat de grenzen nog verder krimpen. Dat is waar Zelensky zich op zou moeten richten; behouden wat er over is van zijn land nu het nog kan. Hoe langer de oorlog voortduurt, hoe waarschijnlijker het wordt dat Oekraïne wordt opgedeeld of verandert in een onbewoonbare woestenij. Het is nu tijd om te handelen.

Het goede nieuws is dat Poetin klaar is om te onderhandelen. Ondanks de misinformatie in het Westen wil hij deze puinhoop achter zich laten. Hij wil de oorlog beëindigen.

En Poetins eisen zijn niet onredelijk. Hij wil gewoon garanties over de veiligheid van Rusland, wat betekent dat hij geen raketopslagplaatsen van de NAVO aan zijn westgrens zal toestaan. Dat is een eis waaraan Zelensky kan voldoen zonder dat het hem iets kost.

Wat wil Poetin nog meer?

Dit zal je misschien verbazen, maar de deal die Poetin met Zelensky wil kan worden teruggebracht tot slechts één woord: neutraliteit. Oekraïne moet een neutrale staat zijn, wat betekent dat het geen lid mag worden van een groot militair blok zoals de NAVO, omdat de NAVO een vijandige, anti-Russische militaire alliantie is die agressieoorlogen heeft gevoerd in Joegoslavië, Afghanistan en Libië. Het is een bedreiging die moet worden voorkomen dat zijn bases, gevechtstroepen of wapensystemen aan de grens van Rusland komen te staan. Punt uit. Net zoals de Verenigde Staten nooit zouden toestaan dat China raketsystemen aan de noordgrens van Mexico zou plaatsen, mag de NAVO niet toestaan dat Washington raketten aan de grens van Rusland plaatst. Dat is hetzelfde.

  Europa pleegt zelfmoord door sancties

Zelensky is van mening dat Oekraïne ‘het recht heeft’ om de veiligheidsafspraken te maken waarvan het denkt dat die het beste zijn nationale belangen dienen. Dat klinkt als een redelijk voorstel, maar dat is het niet. Want in de praktijk heeft de vastberadenheid van Oekraïne om lid te worden van de NAVO Oekraïne minder veilig gemaakt, sterker nog, de kans dat Oekraïne lid wordt van de NAVO heeft het land aan de rand van de afgrond gebracht. Dus als het Zelensky’s bedoeling was om de nationale veiligheid van Oekraïne te vergroten, dan heeft hij overtuigend bewijs dat hij de verkeerde beslissing heeft genomen.

Hier is een goede vuistregel voor elk kleiner en minder machtig land dat grenst aan een nucleaire supermacht: Doe geen dingen die je buur bang maken. Doe geen dingen waardoor je buur zich bedreigd voelt. En dreig vooral niet om je aan te sluiten bij vijandige anti-Russische allianties die regelmatig hun diepgevoelde minachting en afkeer voor Rusland uitspreken. Dat is de snelste weg naar vernietiging. Als Zelensky dat nog niet wist, zou hij het nu zeker moeten weten. Bekijk dit fragment uit een artikel op Geopolitical Monitor:

Oekraïne is niet bepaald een vreemde als het gaat om het begrip neutraliteit. In de nasleep van de val van de Sovjet-Unie sprak het land in zijn soevereiniteitsverklaring van 1 juli 1990 de intentie uit om een permanent neutrale staat te worden die deelname aan militaire blokken zou mijden en zich zou inzetten voor denuclearisatie. Deze grotendeels ongebonden status resulteerde in een wisselvallig buitenlands beleid, dat niettemin bevorderlijk leek te zijn voor het nastreven van vriendschappelijke betrekkingen met zowel de Europese Unie (EU) als Rusland, voordat het uiteindelijk in december 2014 werd opgegeven in de nasleep van de Russische annexatie van de Krim en het begin van de Donbas-oorlog. In februari 2019 werd de Oekraïense grondwet gewijzigd met de overweldigende goedkeuring van de Verkhovna Rada (het parlement van Oekraïne), waardoor het land op weg werd gezet naar een volledig lidmaatschap van de EU en de NAVO. Eind maart 2022 was de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy echter nog steeds bereid om de mogelijkheid te bespreken dat Oekraïne een neutrale positie zou innemen als onderdeel van een mogelijke vredesovereenkomst met Rusland om de invasie een halt toe te roepen. A Neutral Ukraine Is Not the Answer, Geopolitical Monitor

Laten we even terugkijken: Toen Oekraïne in juli 1990 zijn soevereiniteitsverklaring aflegde, beloofde het “een permanent neutrale staat” te zijn. En terwijl het zich bleef inzetten voor die neutrale status was er geen sprake van vijandigheid tussen Moskou en Kiev. Maar zodra de Verenigde Staten de Oekraïense regering omver wierpen tijdens de staatsgreep van 2014, deed Oekraïne afstand van zijn neutraliteit en toen begonnen alle problemen. Wat duidelijk is, is dat onafhankelijke Oekraïense leiders er niet voor hebben gekozen om hun neutraliteit op te geven. Die beslissing werd in Washington genomen door neocons die hun globalistische leger dichter bij de grens met Rusland wilden brengen. Dit is geen speculatie, dit is wat er is gebeurd. De NAVO loog over ‘geen centimeter naar het oosten opschuiven’ na de hereniging van Duitsland en bleef naar het oosten opschuiven tot ze vlak voor de deur van Rusland stonden. Uiteindelijk – nadat het in een hoek was geduwd – koos Rusland voor de enige optie die beschikbaar was en duwde terug. Rusland lanceerde zijn Speciale Militaire Operatie (SMO) op 24 februari 2022.

  Oorlogsvoorbereidingen in Moskou: Rusland verklaart "nieuwe patriottische oorlog" tegen de NAVO - "De overwinning zal aan ons zijn" 

Natuurlijk denken veel mensen nog steeds dat Poetin het Sovjetrijk opnieuw wil opbouwen en dat Oekraïne slechts de eerste stap is in een lange mars door Europa. Gelukkig heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, die fictie ontkracht tijdens een persconferentie in september 2023. Dit is wat hij zei:

“President Poetin verklaarde in de herfst van 2021, en stuurde eigenlijk een ontwerpverdrag dat ze wilden dat de NAVO zou ondertekenen, om te beloven dat er geen NAVO-uitbreiding meer zou komen. Dat was wat hij ons stuurde. En was een voorwaarde om Oekraïne niet binnen te vallen. Natuurlijk hebben we dat niet ondertekend.

Het tegenovergestelde gebeurde. Hij wilde dat we die belofte ondertekenden, dat we de NAVO nooit zouden uitbreiden. Hij wilde dat we onze militaire infrastructuur zouden weghalen bij alle bondgenoten die zich sinds 1997 bij de NAVO hebben aangesloten, wat betekent dat de helft van de NAVO, heel Centraal- en Oost-Europa, we de NAVO zouden moeten weghalen uit dat deel van ons bondgenootschap, door een soort B, of tweederangs lidmaatschap, in te voeren. We verwierpen dat.

Dus trok hij ten strijde om te voorkomen dat de NAVO, meer NAVO, dicht bij zijn grenzen zou komen. Hij heeft precies het tegenovergestelde gekregen. Hij heeft meer NAVO-aanwezigheid gekregen in het oostelijke deel van het bondgenootschap en hij heeft ook gezien dat Finland zich al bij het bondgenootschap heeft aangesloten en Zweden binnenkort een volwaardig lid zal zijn.

Dit is goed voor de Noordse landen. Het is goed voor Finland en Zweden. En het is ook goed voor de NAVO. En het toont aan dat toen president Poetin een Europees land binnenviel om meer NAVO te voorkomen, hij precies het tegenovergestelde krijgt.” Putin invaded Ukraine to stop NATO, says NATO chief, YouTube

Poetin trok dus niet ten strijde om het Sovjetrijk weer op te bouwen. Hij trok ten strijde om te voorkomen dat een vijandige, anti-Russische militaire coalitie zich aan zijn grens zou nestelen waar hun raketten Moskou in minder dan 7 minuten zouden kunnen treffen.

Was dat onredelijk van hem?

Natuurlijk niet. Hij handelde gewoon in het belang van zijn land in een zaak van cruciaal (existentieel) belang. Bekijk deze korte video van 1 minuut van John Mearsheimer die hetzelfde punt maakt:

“… Laat ik het anders zeggen, Oekraïne was – volgens zijn grondwet en zijn verklaring van soevereiniteit in 1990 – een neutraal land. In december 2014 heeft het de neutraliteit opgegeven. Denk daar maar eens over na. Dus als we het met rust hadden gelaten, zou Oekraïne nu intact zijn, inclusief de Krim. (En) zouden al deze dode mensen niet dood zijn.” John Mearsheimer, Would Neutrality Have Prevented the War, YouTube

Voor Zelensky kan de keuze niet duidelijker zijn. Oekraïne zal neutraal zijn of het zal worden weggevaagd. De keuze is aan hem. Maar één ding is zeker: Rusland gaat niet leven met een pistool tegen zijn hoofd. Dat weten we nu.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Geheim EU-document vreest economische ineenstorting DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOnthulling: Netanyahu ontving minstens VIER WAARSCHUWINGEN van de Israëlische militaire inlichtingendienst vóór de aanval van 7 oktober.
Volgend artikelDe implicaties van adtech voor terreur- en terrorismebestrijdingsoperaties beoordelen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. Niks neutraal ,alles naar rusland , ze hebben niet voor jan lul gevochten. En als de navo dat niet wil ,de navo ook voor rusland

 2. Om een ​​probleem op te lossen, moeten de werkelijke oorzaken en verbanden worden aangepakt. We blijven praten over het Westen en dit of dat land. Maar in feite zijn het andere actoren die dit beslissen. Grote multinationale bedrijven en clusters die financieel belang hebben bij het wereldwijd uitbuiten van vitale grondstoffen om hun exploitatiesysteem in stand te houden. De enige manier om dit te veranderen is inderdaad het lanceren van een tegenbeweging zoals multipolariteit, zodat deze belangen op een evenwichtige manier verdeeld worden.

   • Hi Gijp,

    Nope, het zijn niet de banken. Het is ook niet de politiek, noch de media. Cecil Rhodes, een man uit het Britse empire, heeft het perfecte bestuursmodel bedacht. Hij noemde het rings within rings. Dat model werd overigens ook gebruikt voor het plan om de nuke to ontwikkelen. Er werkte een kleine half miljoen mensen direct en indirect aan en slechts een handje vol mensen wisten het echte doel.

    Hoe het werkt is dat het een ”pyramide van cirkels is”. Aan de absolute top staan een handje vol mensen die alles delen en weten want werken aan het plan. Daaronder hebben zij elk 1 of meerdere cirkels van mensen die denken dat zij de top zijn maar worden direct aangestuurd door ”het hoofd van de opper cirkel”. Hij rapporteerd naar boven.

    De mensen uit die lagere cirkel krijgen weer hun eigen cirkel waarvan zij weer het hoofd zijn. Ga zo maar door. Op die manier krijg je een machtsbasis welke zo goed als onmogelijk is om omver te werpen. De echte machthebbers blijven altijd in de schaduw. Als er een paar ontmaskerd worden zijn er genoeg om ze te vervangen en desnoods doek je een aantal cirkels op en het plan/ de pyramide blijft staan.

    Een onderdeel van die pyramide die ik goed heb bekeken is de energie branche. In NL zijn er basically op het laagste nivo cirkels van netbeheerders die elkaar praten, pv’ers die met elkaar praten, producenten die met elkaar praten, MV’ers die met elkaar praten. Optioneel worden anderen uitgenodigd. Bijvoorbeeld de installatie branche van zonnepanelen.

    Die zijn allen verenigd in de volgende, machtigere, cirkel. Een machtigere organisatie waar ook de staat bij aansluit. Daar praten al die topmensen van de eerder genoemde clubjes met elkaar en maken daar ook weer beslissingen die het besluit van 1 van hen kan overrulen.

    Op Europees nivo zie je ook dat die netbeheerders, leveranciers etc los van elkaar met elkaar praten en dus ook weer een machtigere cirkel zijn. Die elites gaan dan weer met elkaar praten en bereiken consensus.

    Dan gaan ze, als de belangen van alle netbeheerders, leveranciers, PV’ers. producenten, MV’ers en politici zijn afgetikt en er ligt een deal, naar de Europese commissie.

    Al eerder zijn die lui geinformeerd en die praten weer met een nog hogere cirkel, waaronder China, Opec+, de VN, lobbyen via Bilderberg en WEF. Uiteraard hebben die hun eigen cirkels.

    Moet je je voorstellen, kan je ooit achterhalen wie er aan de touwtjes trekt? Nee, want er is niemand. Het is een systeem dat zichzelf in stand houdt en gebaseerd is op macht, rijkdom en insiders. Iedereen in de pyramide van cirkels is vervangbaar. Zelfs een deel ervan.

    Het is alles dus. Banken, politiek, media, rechtbanken, verdragen, wetten, energie, entertainment en ga zo maar door. Uiteraard zijn sommige cirkels belangrijker dan andere. De leiders van die hoogste (of bijna hoogste) zijn, in mijn optiek, degenen die vele landen aansturen. Maar denk niet dat op het top nivo alles koek en ei is. Of denk ik nu te klein ha ha ha.

    Groeten,
    Hugo

    • Hugo mei 30, 2024 Bij 21:58
     Hugo, ik denk ook dat het zo zit. Je ziet dit namelijk ook in het bedrijfsleven. Dus al die flauwekul over de reptilians en de buitenaardsen en de shitknowswhat is allemaal claptrap. Het draait om mensen, het draait om de belangen, en het draait om ‘follow the money’. De rest is gewoon dom geleuter. But whatever.

     • Idd, en we kennen een belangrijk deel van de hoogste cirkel ook, de Rockefellers, Rothschilds, en nog een ritsje wat minder in de spotlights verkerende families.

      Die opsluiten, onteigenen en dan de piramide van boven naar beneden afbreken. Laag kent niet hoog, maar hoog weet wel degelijk wie er onder hun gezag werkt.

      • Klopt. Ooit was die piramide een frustum. Het bovenvlak zou bevolkt moeten zijn met empathische leiders, ipv parasieten zoals nu op de punt. Dan zou het een mooie wereld kunnen zijn waarin het domme vee op een intelligente manier gehoed kan worden. Want gehoed worden moeten ze sowieso.

      • Jacques mei 31, 2024 Bij 03:02
       Klopt. Ooit was die piramide een frustum. Het bovenvlak zou bevolkt moeten zijn met empathische leiders, ipv parasieten zoals nu op de punt. Dan zou het een mooie wereld kunnen zijn waarin het domme vee op een intelligente manier gehoed kan worden. Want ze moeten sowieso gehoed worden.

      • Hoi Jaques,

       Je komt goed in de richting. Echter, het is bekend dat de protog van de Rockefellers de Rothshields waren dus de eerste zou ik lager in de pyramide plaatsen. Uiteraard nog steeds hoog in de pyramide. Degene die de eigenaar is van de city of London (geen idee welke familie dat is) staat waarschijnlijk weer boven de Rothshields. In ieder geval boven de Engelse koninklijke familie die zo gigantisch veel bezitten want moeten de ”burgemeester van de city”’toestemming vragen om dat grondgebied te betreden en lopen in een optocht achter de burgemeester van de City of London.

       In China zijn ze er wat opener in en fluisteren ze over de macht en invloed van de ”8 eternal families”.

       Ik denk dat in Europa de Rothshields ook moeten buigen voor de Medici familie. Niet te verwarren met medische dingen. Die gaan veel verder terug in de tijd.

       De echte machthebbers zijn iig eeuwen oude families, niet overheden, niet reguleerders etc.

       Groeten,
       Hugo

     • Hoi Immortal,

      Mooi geschreven (ook in je follow up reactie). Het draait echter niet om geld. Het gaat om macht en ”wealth”. Geldystemen houden het in de afgelopen +-600 jaar om de 80-110 jaar vol en storten dan in. Wat ”oud geld” al eeuwen doet is geld gebruiken voor wat ze nodig hebben om uit te geven, investeren ed en de rest stoppen ze in dingen die door de eeuwen heen hun waarde houdt.

      Zo las ik laatst een stukje over een Italiaanse familie die al 900! jaar stinkend rijk is. Ze hebben hun rijkdommen gedurende de pest, vele revoluties, talloze oorlogen, hyperinflates etc weten te behouden. Kijk, dan zit je lekker hoog in een of meerdere van die cirkels.

      Ik denk nog wel eens terug aan die scene uit de Matrix waarin agent Smith aan Morpheus uitlegt dat ze ooit de perfecte matrix voor mensen hadden gecreeerd en dat niemand het accepteerde. Pas toen ze al die ellende introduceerde lukte de matrix.

      Hoe langer ik er over denk hoe meer waar ik het inschat. De gemiddelde mens wil verteld worden wat te doen. De gemiddelde mens wil niet vrij zijn. De gemiddelde mens geniet van ellende van anderen. Etc.

      Orwell in 1984 stelde het ook mooi over de top.

      “The Party seeks power for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness; only power, pure power. What pure power means you will understand presently. We are different from all the oligarchies of the past in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just round the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. Now do you begin to understand me?”

      Groeten,
      Hugo

  • Zo is het ongeveer. Gans de DNA van het Westers denken steunt op een traditie van minstens honderd jaar kolonisatie, onderwerpen en plunderen van andere volkeren. Dat heeft altijd gewerkt zolang er een technische superioriteit is en een sterke ondersteunende economie. Maar 1 is weg en 2 is ook in gevaar. Deze mensen denken gewoon zo. Beseffen niet dat ze misdadigers zijn.

   • Precies dat Luc ! ” zolang er een technische superioriteit is”. Daardoor heeft Nederland 375 jaar lang zijn vlag kunnen heisen in Nederlands Oost-Indië of te wel Indonesië, het grootste moslim land ter wereld. De technische superioriteit van “het Westen ” is al > 10 jaar verleden tijd.
    Japan, Korea, China en Rusland zijn nu technisch superieur aan ons. Denk aan de slagzin van Audi ” voorsprong door techniek “. China is nu de nieuwe grootmacht, alleen voert “het Westen” nog achterhoede gevechten. De NATO is als een Keizer zonder kleren. Kijk naar Oekraine en Israel. Zijn beiden technisch inferieur. Israel werd getroffen door Iraanse raketten (hypersonic) waartegen het geen afweer heeft. De oorlog om UA bewijst dat ” het Westen” technisch inferieur is aan Rusland & Iran ( Iraanse killer drones). De Tank uitgevonden in 1917 wordt vernietigd door spotgoedkope Iraanse drones. Zo lang ” het Westen” geen moderne wapensystemen op “de markt” brengt heeft het op voorhand al verloren.
    Het blatende schaap Ollongren en Rutte bewijzen elke dag dat jij en ik gelijk hebben. Al zou NL er € 100 miljard per jaar heen brengen, dan nog is en blijft UA technisch inferieur. Derhalve zullen de Russen en Chinezen niet gaan onderhandelen. Losers can’t be choosers !
    De rest is pure Goebelliaanse propaganda. Dit Zwitserse circus is Zelensky’s Sport Palast optreden. ” Wollt ihr den totalen Krieg “? Nederland doet er verstandig aan zich terug te trekken uit de NATO. Beter goede relaties met Rusland en China dan een nucleair weggevaagd Den Helder, Leeuwarden en Rotterdam aan de horizon. Bezint eer gij begint en doende denk dan nog ! UA is neutraal of het is niet meer.
    Ik hou het op het laatste.

 3. Natuurlijk zijn veel analisten verbaasd over de omissie van Zelensky, die elke mogelijke regeling of beëindiging van de vijandelijkheden uitsluit.

  Hoe kan dit? Op dit moment worden mensen aan gort geschoten. Hoe kan zelensky dit???
  Ja omdat het stomme volk zich naar het front laat vervoeren, maar dat is geen antwoord op mijn vraag.

 4. Als je doet alsof de ander niet bestaat, of wenst niet te bestaan, of vloekt alsof het niet bestaan, krijg een conflict terug.

  God (all that is, jij bent ook god) houdt daar niet van. God creert iedereen, alles omdat het van belang is in het

  Zonder Rusland is iedere bijeenkomst oorlogshitserij.

 5. Enorm risico , een val mi die opgezet wordt in Zwitserland voor elke afgevaardigde van het land dat erheen gaat.
  En de betreffende landen.

  China , Rusland of welk land dan ook, blijf waar je bent.
  Dit zijn geen ‘ diplomaten’ , geen vrede lievend volk wat de dienst uitmaakt / wil uitmaken.

  Oekraine , wordt in het beste geval ingelijfd door Rusland/ grootste deel ,
  Lastig, Mogelijk kunnen de Palestijnen er wonen. ( behalve hamas opperhoofden die in quatar verblijven, zijn mi geen strijders)
  uitverkorenen , kunnen met NIEMAND samenleven is gebleken.
  De schizofrenie en grootheid waan kan in Israël blijven.
  de weg naar vrede wordt een lange. Erop of eronder.

  • Israël kan wel even dokken voor iedere dode en levende Palestijn, van de laatste ? 80 jaar , geld genoeg met gas velden en nieuw Suez kanaal ,
   GENOCIDE kost wat !!! 💴💴💴💴💴💴💴💴
   leven over de rug van de ellende van anderen, wat ben je dan ..

  • * de Titanic is gezonken, de twin towers opgeblazen, ambassade in Syrië vernietigd , hoesein, ghadaffi , genocide van de Palestijnen, en hier gaat MEN thee mee drinken, Waar mogelijk rommel in zit met onbekende uitwerking.
   Er is internet face verbinding , De post ,
   Denk dat dit al MEER dan genoeg is.

 6. Oekrie mooi platgetrapt op onze kosten. Nu opknappen door Ziomerica voor de Chabad Lubavitch. Putin vindt het best; die gasten schieten toch niet op Rusland.

 7. Oekriestan is mooi platgetrapt op onze kosten. Kan nu weer opgebouwd worden door Ziomerica voor de Chabad Lubavitch. Putin vindt het best; die gasten schieten toch niet op Rusland.

 8. is het niet zo dat deze oekrainse NUL al een week lang geen minister meer is en dan toch nog een grote bek heeft zwitserland op pakken deze nul en wel zo dra hij de grens over stapt hij pleegt genoside op zijn eigen land genoten en andere landen .

 9. De teerling is geworpen: de Russen hebben een nucleaire kaart van Europa uitgegeven – ze richten zich op alle NAVO-bases op Europees grondgebied (vid)
  Tussen Griekenland en Turkije! – Het nemen van nucleaire afschrikkingsmaatregelen door Moskou

  Tegen de achtergrond van de aanvallen op de strategische waarschuwingsradars voor een nucleaire aanval in de diepten van Rusland, hebben de Russen – niet toevallig – een ‘nucleaire kaart’ van Europa uitgegeven, waarop ze ook Griekenland hebben geplaatst!

  Moskou heeft de afgelopen dagen gebruik gemaakt van specifieke communicatiekanalen en is tot de conclusie gekomen dat de NAVO vastbesloten is aan het touw te trekken, waardoor nu het voortbestaan ​​van de Russische staat rechtstreeks wordt bedreigd, wat precies is wat de FSB gisteren zei.

  Wat de Russen in detail uitzenden:
  “Waar worden Amerikaanse tactische kernwapens ingezet in Europa?

  Momenteel bevinden zich ongeveer 100 Amerikaanse tactische kernwapens (TNW) – bedoeld voor gebruik op het slagveld of voor beperkt gebruik tijdens aanvallen – op zes bases in vijf NAVO-landen in Europa en West-Azië, waaronder:
  Buchel Air Force Base in Duitsland (naar verluidt 15 TNW huisvesten)

  ◾️Vliegbasis Kleine Brogel in België (15 TNW)

  ◾️Vliegbasis Volkel in Nederland (15 TNW)

  ◾️Vliegbases Aviano en Ghedi Torre in Italië (35 TNW)

  ◾️Incirlik-vliegbasis in Turkije (20 TNW)

  Griekenland behoort samen met Spanje, Bulgarije en Roemenië tot de algemene aanduiding ‘andere NAVO-landen’.

  “Het Amerikaanse nucleaire arsenaal in Europa bestaat uit B-61 zwaartekrachtbommen, ontworpen om te worden gedropt door geallieerde bommenwerpers of gevechtsvliegtuigen. Het is bekend dat de B-61 drie keer krachtiger is dan de Amerikaanse atoombom die in 1945 op Hiroshima viel.

  Bron: https://warnews247.gr/purhnika/o-kubos-errifthh-purhniko-xarth-ths-eurwphs-eksedwsan-oi-rwsoi-stoxopoioun-oles-tis-natoikes-baseis-se-eurwpaiko-edafos-vid/#google_vignette

 10. De politieke waan van gisteren en vandaag

  Wit-Rusland kondigt de staat van beleg af aan de grens met Oekraïne: 140.000 Wit-Russen en Russen bereiden zich voor om Kiev te belegeren
  Wit-Rusland doet ook voor het eerst actief mee aan de oorlog

  Volle snelheid naar nucleair Armageddon: de VS zullen raketten lanceren op Rusland vanaf het grondgebied van Oekraïne en Rusland zal Polen, Duitsland en Griekenland treffen!
  T.Biden staat het gebruik van Amerikaanse wapens tegen Rusland toe – Moskou: “Ze moeten voorzichtig zijn met wat ze doen”

  De VS gaven toestemming om Rusland met Amerikaanse wapens neer te schieten – Rusland reageert met schoten in Alexandroupoli, Larissa, Souda
  Het Russische ‘antwoord’ op westerse gedachten over het ontketenen van wonden diep in het gebied

  Rusland: heeft een kaart uitgegeven met nucleaire doelen in Europa – en Griekenland op de lijst (foto)
  Moskou heeft al doelen voorbereid als het kernwapens moet gebruiken

  De Bosnische Serven beginnen het proces van afscheiding van Bosnië-Herzegovina: “Erkenning van Srebrenica heeft het glas doen overstromen”
  Ze spreken over een ‘vreedzame regeling’

  Bron: https://www.pronews.gr/

 11. Vroeger met de Cubacrisis stond de USA/wereld op zijne kop omdat de sovjets een raketinstallatie waren aan het bouwen. Nu de dag van vandaag gebeurt hetzelfde maar in Oekrainie. Nu willen de Russen dat ook niet. Velen politiekers zijn dit weeral vergeten.

 12. Als niet rancune en machtshonger als drijfveren voor de oorlog in Oekraïne mogen worden genoemd, maar de VEILIGHEID van ‘Moedertje Rusland’, zal elk weldenkend mens zich toch moeten afvragen hoe het na twee jaar verbitterde strijd zit met die veiligheid. Voor Rusland, Europa en de wereld. Hoe die ‘veiligheid’ kan worden gewaarborgd door een ‘verdeling’ of ‘vernietiging’ van Oekraïne. Hoe die ‘veiligheid’ überhaupt ooit alleen MILITAIR zal kunnen worden gegarandeerd.
  Moskau en elk ander punt op aarde zullen altijd onder bereik van vijandelijke raketten liggen.
  Dat is de wederzijdse afschrikking in de Koude Oorlog, waarvan het ‘evenwicht’ in Oekraïne willens en wetens dreigt te wordt verstoord.
  Het inzicht van een ‘politieke oplossing’ had tien jaar geleden van alle betrokkenen meer bereidheid en initiatief verdiend.

 13. Zo lang als dit soort vergaderingen plaats gevonden hebben, onder vermelding van een of ander lulverhaal ( vredesbesprekingen??) zo lang zijn er altijd al schaduwvergaderingen geweest, waarin het werkelijke topic van de vergadering bekonkeld werd. Ver weg van de eeuwige aanwezige pers, die veel te veel lastige vragen stelt.
  De “vredesbesprekingen “is slechts een cammouflagestunt, om alle gewenste partijen bij elkaar te brengen, die na het houden van de “vredesbesprekingen” de pers te woord staan, totdat deze laatste verdwenen zijn, en dan, pas dan, begint de werkelijke vergadering waarvoor al deze landen uitgenodigd zijn, en daarbij kunnen ze Putin dus totaal niet gebruiken. De pers ook niet!
  Zo weet je ook meteen dat dit niet over vrede gaat.
  Erg beangstigend is dit wel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in