Een berg bewijsmateriaal gevonden in de vertrouwelijke Pfizer documenten die de U.S. Food & Drug Administration door een gerechtelijk bevel gedwongen is te publiceren, bewijst dat COVID-19 vaccinatie tot ontvolking gaat leiden door zijn effect op de vruchtbaarheid bij vrouwen, door zijn bijdrage aan zwangerschapsverlies, en de schade die het toebrengt aan pasgeboren baby’s, wat helaas tot vroegtijdige dood leidt, bericht Expose-news.com.

Maar nu blijkt uit een nieuwe studie, uitgevoerd door gerespecteerde artsen en wetenschappers in Israël, dat COVID-19 vaccinatie ook tot ontvolking gaat leiden door het nadelige effect dat het heeft op de vruchtbaarheid van mannen, want de gerespecteerde artsen en wetenschappers hebben ontdekt dat COVID-19 vaccinatie het aantal zaadcellen decimeert.

Laten we beginnen met de bewijzen die de nieuwe studie bevat.

Uit een recente Israëlische studie in het tijdschrift Andrology bleek dat het aantal zaadcellen met gemiddeld 22% was gedaald bij monsters van donoren drie maanden nadat de deelnemers een tweede dosis van de experimentele Pfizer mRNA COVID-19 injectie hadden gekregen.

De volgende tabel uit de studie geeft de resultaten weer –

Bron

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat het “totaal beweeglijk aantal” – het aantal zaadcellen in het geëjaculeerde sperma – met 22% is gedaald, drie tot vijf maanden na de tweede injectie (T2) en zich nauwelijks heeft hersteld tijdens de laatste telling (T3), toen het nog 19% onder het niveau van vóór de injectie lag.

Helaas zijn er na deze periode geen waarnemingen gedaan, dus wij hebben geen idee of de situatie verbetert of verslechtert.

Dr. Ranjith Ramasamy, directeur van de mannelijke reproductieve geneeskunde en chirurgie van het gezondheidssysteem van de Universiteit van Miami, zei dat de studie uiterst “interessante” informatie toevoegt aan het veld van lopend onderzoek naar de effecten van deze experimentele injectie.

Dr. Ramasamy zei dat het “een van de eerste zou zijn die aantonen dat COVID-19 vaccins kunnen leiden tot een afname van de spermaparameters”.

Met officiële cijfers die schatten dat meer dan 500 miljoen mannen een mRNA Covid-19 injectie kunnen hebben gekregen, is het vrij gemakkelijk te zien hoe alleen al deze studie bewijst dat Covid-19 vaccinatie gaat leiden tot massale ontvolking door onvruchtbaarheid.

Maar dit zal niet de enige factor zijn die bijdraagt aan de Covid-19 vaccinatie.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft geprobeerd de vrijgave van de veiligheidsgegevens van het vaccin COVID-19 van Pfizer 75 jaar uit te stellen, ondanks het feit dat zij de injectie na slechts 108 dagen veiligheidsonderzoek op 11 december 2020 heeft goedgekeurd.

Maar begin januari 2022 gelastte federale rechter Mark Pittman hen om 55.000 bladzijden per maand vrij te geven. Eind januari gaven zij 12.000 bladzijden vrij.

  Twee vrouwen verlamd uren na inname Pfizer COVID-19 vaccin

Sindsdien heeft het PHMPT al zijn documenten op zijn website geplaatst. De laatste afgifte gebeurde op 1 juni 2022.

Uit één van de studies, gevonden in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer documenten, blijkt dat de inhoud van het Pfizer vaccin zich ophoopt in de eierstokken.

De studie werd uitgevoerd op Wistar Han ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en vervolgens werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf vastgestelde punten na de toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die de studie uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19 injectie zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam, zoals de huid, de lever, de milt, het hart, enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de injectie van Pfizer zich na verloop van tijd in de eierstokken ophoopt.

Een “eierstok” is een van een paar vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

Bron

In de eerste 15 minuten na de injectie van de Pfizer-prik ontdekten de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en dan 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de ophoping na een periode van 48 uur, dus wij weten gewoon niet of die betreffende ophoping doorging.

Wij zijn echter wel getuige van de gevolgen van deze handelwijze. Uit officiële cijfers van het VK, gepubliceerd door Public Health Scotland, die u hier kunt vinden, blijkt dat het aantal vrouwen dat eierstokkanker krijgt in 2021 aanzienlijk hoger was dan in 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

Eierstokkanker – Bron

Bovenstaande grafiek geeft de cijfers tot en met juni 2021 weer, maar de grafieken die u nu op het dashboard van Public Health Scotland vindt, geven cijfers tot en met december 2021 weer en laten helaas zien dat de kloof nog groter is geworden, waarbij het aantal vrouwen dat aan eierstokkanker lijdt aanzienlijk is toegenomen.

Hetzelfde dashboard van Public Health Scotland “COVID-19 Wider Impacts” laat ook zien dat het percentage neonatale sterfgevallen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging van 119% ten opzichte van het verwachte sterftecijfer. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in de afgelopen 7 maanden een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft doorbroken.

De laatste keer dat de grens werd overschreden was in september 2021, toen het aantal neonatale sterfgevallen per 1000 levendgeborenen opliep tot 5,1. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het zowel in september 2021 als in maart 2022 op hetzelfde niveau als aan het eind van de jaren tachtig.

  Patholoog: Dit is de reden waarom mensen in vaccinatiecentra dood neervielen
Bron

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat zij een onderzoek had ingesteld, maar dat is wat zij geacht wordt te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en dat hebben zij al in 2021 gedaan.

De PHS zei toen dat het feit dat de bovenste controlegrens overschreden is “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren buiten de toevallige variatie zijn die kunnen hebben bijgedragen tot het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Verder bewijsmateriaal dat in de vertrouwelijke Pfizer-documenten gevonden is, wijst erop dat die factor hoogstwaarschijnlijk de COVID-19 vaccinatie is.

Het document in kwestie is “reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Op bladzijde 12 staan gegevens over het gebruik van de Pfizer COVID-19 injectie tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Achtenvijftig procent van de moeders die bijwerkingen rapporteerden, kregen te maken met een ernstige ongewenste bijwerking, variërend van samentrekking van de baarmoeder tot foetale sterfte.

En in totaal werden 4 ernstige gevallen van foetus/baby gemeld als gevolg van blootstelling aan de injectie van Pfizer.

Hier zijn de bekende uitkomsten van de zwangerschappen –

Op het moment van het verslag waren er in totaal 34 uitkomsten, maar 5 daarvan waren nog in behandeling. Pfizer merkte op dat slechts 1 van de 29 bekende uitkomsten normaal was, terwijl 28 van de 29 uitkomsten leidden tot verlies/overlijden van de baby. Dit komt neer op 97% van alle bekende uitkomsten van COVID-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met verlies van het kind tot gevolg.

Wanneer we de 5 gevallen meerekenen waarin de uitslag nog niet bekend was, komt dat neer op 82% van alle uitkomsten van COVID-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met verlies van het kind als gevolg. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 90% tussen de cijfers van 82% en 97%.

Vanaf juni/juli 2022 is de officiële gedocumenteerde leidraad voor het toedienen van de COVID-19 injectie tijdens de zwangerschap als volgt –

Dit leidt tot verschillende vragen die dringend beantwoord moeten worden als we bedenken dat zwangere vrouwen sinds begin 2021 te horen hebben gekregen dat COVID-19 vaccinatie volkomen veilig is.

De beperkte dierstudie waarover in de officiële richtsnoeren gesproken wordt, bracht in feite het risico van aanzienlijke schade aan de zich ontwikkelende foetus aan het licht, maar de geneesmiddelenautoriteiten in de VS, het VK en Australië kozen er actief voor om deze informatie uit de openbare documenten te verwijderen.

De eigenlijke studie kan hier in haar geheel bekeken worden en is getiteld “Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine“.

  Huis van beroemde Duitse zangeres binnengevallen op verdenking van valse "vaccinatie"-kaart - Zij vecht terug (Video)

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer COVID-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

De resultaten van het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de controlegroep waren 3/3 (2,1). Maar het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de gevaccineerde groep was 6/12 (8,3). Gemiddeld lag het percentage dus 295% hoger in de gevaccineerde groep.

Boventallige ribben, ook wel accessoire ribben genoemd, zijn een ongewone variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels voortkomen.

Wat in deze studie dus gevonden is, is bewijs voor abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen, veroorzaakt door de Pfizer COVID-19 injectie.

Maar de abnormale bevindingen van de studie houden daar niet op. Het “pre-implantatieverlies” in de gevaccineerde groep ratten was dubbel zo groot als in de controlegroep.

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die zich niet innestelen. Deze studie suggereert dus dat de Pfizer COVID-19 injectie de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Verhoogt dus het risico op onvruchtbaarheid.

Nu dit het geval is, hoe hebben de regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de hele wereld het dan in hemelsnaam klaargespeeld om in hun officiële richtsnoeren te verklaren dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten aangeven met betrekking tot zwangerschap”? En hoe hebben zij het klaargespeeld om te verklaren “Het is onbekend of het vaccin van Pfizer invloed heeft op de vruchtbaarheid”?

De waarheid is dat regelgevende instanties voor geneesmiddelen gewoon niet te vertrouwen zijn. Zij worden gekocht en betaald door dezelfde farmaceutische bedrijven wier producten zij beoordelen voor goedkeuring om aan het grote publiek te worden aangeboden en toegediend.

COVID-19 vaccinatie gaat tot massale ontvolking leiden, en wel door de vruchtbaarheid van mannen te verminderen door het aantal zaadcellen te verlagen, de vruchtbaarheid van vrouwen aan te vallen door de eierstokken aan te tasten, spontane abortussen bij vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap te veroorzaken, en het aantal sterfgevallen bij pasgeborenen te doen toenemen.

En met 4,78 miljard mensen die over de hele wereld naar verluidt volledig gevaccineerd zijn, lijkt het erop dat we veel verder op weg zijn naar massale ontvolking dan iemand zich ooit zou kunnen voorstellen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Kinderarts waarschuwt: Als ze de meeste kinderen zouden vaccineren, zou dat het einde van de mensheid kunnen betekenenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOfficiële overheidsgegevens vermelden 74.783 doden en 5.830.235 gewonden na COVID-19 vaccins in de V.S. en Europa
Volgend artikelEerste Amerikaanse deelstaat die actie onderneemt tegen dubieuze grondaankopen door Bill Gates
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Dus……dit is een moordaanslag met voorbedachte rade.
  Opzettelijke doodslag.
  Het doel is dus een vooropgezet plan op de mensheid uit te roeien.
  Zijn de gifspuiten effectief ?
  Ja absoluut. Ze doen precies waar ze voor ontwikkeld zijn.

  • Het is allemaal leuk zo’n onderzoek maar deze gegevens zijn bij de overheden en Pfizer allang bekend natuurlijk. Dit spul is gewoon nauwkeurig getest in de Oekraïne labs op de onschuldige of verdwenen bevolking.
   U dacht toch niet dat deze mensen zomaar een giftig brouwsel op de markt brengen.

 2. De onvruchtbaarheid is in Nederland ook al aan de gang. Zie, bijvoorbeeld hier: ninefornews.nl/er-worden-veel-minder-babys-geboren-dan-normaal-wat-is-er-aan-de-hand/

 3. Dat is nog niet alles, luister naar deze man Arnold en zijn bewijzen en zaken die je zelf kunt nazien over bv wat ze in NL hebben besteld en hoeveel en ook van fhizer mrna en grafeen gekoppeld met 5G en wat er in de patenten staat… huh? politie en brandweer e.d. eerst en met die mrna genjecties en waarom… wow, dat verklaart wel wat met hoe ze optreden… ook bv op die vissersboten in NL

  Ik hoorde zojuist dat Rutte al in 2015 het verdrag tekende van agenda 2030 van die particuliere organisatie het WEF… buitenlandse inmenging enz.

  Bovendien, luister deze video vol met bewijzen, ongelofelijk! 5G en genjecties en vrijheid enz rechten en de Genjecties en 5G en politie mrna gekoppeld aan… niet te geloven maar met feiten, top video van een uur, helemaal kijken! aanrader, dat ik die nog niet eerder heb gezien.

  https://www.bitchute.com/video/dVXqNqWMIisv/

 4. Met alle respect, en hoe goed de uitleg van deze advocaat ook was maar:
  IK STOP MET ME OP WEBSITES TE ABONNEREN DIE DAT STUPIDE GEDRAG HEBBEN VAN “IK BEN GEEN ROBOT” ALS ER ZOVEEL ROBOTS OP DE WERELD ZIJN DIE IN MIJN PLAATS GAAN INLOGGEN DAN IS HET TOCH AL OM ZEEP,. STOP DAN OOK MET UW VIDEO’S.
  ik heb het hier over de video link : https://www.bitchute.com/video/dVXqNqWMIisv/
  Ben al die zever met “ik ben geen robot, kots kots kots beu”. Dus den boom in met uwe zever.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in