De uitvinder van de mRNA-technologie, Dr. Robert Malone, heeft gewaarschuwd dat de wereldwijde elites pandemieën orkestreren om een “Nieuwe Wereldorde” in te luiden.

Volgens Dr. Malone stelde de COVID-19 pandemie ongekozen globalistische groepen zoals de VN en het WEF in staat om de controle over het gezondheidsbeleid van natiestaten over de hele wereld over te nemen. Toekomstige pandemieën zullen hun uiteindelijke doel van één wereldregering versnellen.

Dr: Robert Malone:

Hoewel deze machtsgreep al tientallen jaren aansleept, fungeerde de Covid-crisis als een versneller om internationale overeenkomsten te synchroniseren die de VN als een wereldregering bevorderen.

De Verenigde Naties zijn veranderd in een leviathan. De verschillende overeenkomsten en doelen zijn erop gericht om de wereldeconomie, migratie, “reproductieve gezondheid,” monetaire systemen, digitale ID’s, milieu, landbouw, lonen, klimaatveranderingen, één wereld gezondheid en andere gerelateerde globalistische programma’s centraal te dicteren.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn de doelen van een organisatie die streeft naar een geglobaliseerde geleide economie, niet van een organisatie die zich richt op wereldvrede, het beëindigen van oorlogen of mensenrechten!

Deze VN wil elke dimensie van ons persoonlijk en nationaal leven reguleren. Ze werkt aan het verminderen en elimineren van nationale soevereiniteit over de hele wereld en daarmee aan het verminderen van onze diversiteit, onze tradities, onze religies en onze nationale identiteiten.

De VN heeft partnerschappen en strategische overeenkomsten met lidstaten, evenals met andere globalistische organisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wereldbank, CEPI, GAVI, de Wereldhandelsorganisatie, de Europese Unie en het World Economic Forum, bekend als het WEF.

Hier is een voorbeeld van hoe de Verenigde Naties werken.

Het WEF en de VN hebben in 2019 een strategische overeenkomst en partnerschap ondertekend. Vergeet niet dat het WEF zich inzet voor “stakeholder kapitalisme”, waarbij private partnerschappen werken om regeringen te controleren.

Het WEF ontwikkelde in 2020 een plan om de Covid-crisis te gebruiken om het mondiale bestuur te reorganiseren rond sociale kwesties, waaronder klimaatverandering – dit plan werd de Great Reset genoemd.

Het WEF is een handelsorganisatie die ’s werelds grootste bedrijven vertegenwoordigt. Het maakt herhaaldelijk gebruik van ontwrichtende technologieën om de economische groeimogelijkheden voor zijn bedrijfsleden te vergroten. Het WEF is specifiek ontworpen om de economische macht van de leden van de wereldwijde elite, ook wel bekend als de “miljardairsklasse”, te bevorderen.

Terwijl het WEF geld geeft aan de Verenigde Naties via hun strategische overeenkomst voor 2019, wie beheert dan de belangenconflicten die met dit partnerschap gepaard gaan? Waar is de transparantie?

De VN heeft veertien gespecialiseerde organisaties onder haar leiding, die allemaal betrokken zijn bij mondiaal bestuur, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO.

  Pas op voor de Ides van maart? Te midden van angst voor Trump 'dictatuur', lezen sommigen moordaanslag tussen de regels door

Geen van deze organisaties heeft iets te maken met de reikwijdte van het oorspronkelijke handvest van de VN, dat gericht was op het beëindigen van oorlogen, het bevorderen van wereldvrede en mensenrechten.

De VN is al jaren voor de pandemie in stilte bezig met het opbouwen van macht door middel van verschillende overeenkomsten en verdragen. De “2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling” is bijvoorbeeld een recent voorbeeld van zo’n overeenkomst. Agenda 2030 is een verdrag voor “het transformeren van onze wereld” en werd in 2015 in internationale wetgeving omgezet. Dit verdrag heeft de Verenigde Naties verheven tot een zichzelf dienende wereldwijde overheidsbureaucratie.

Agenda 2030 heeft 17 doelen en 169 doelstellingen, die sterk variëren in reikwijdte en onderwerp, maar bijna al deze doelen hebben een directe invloed op het wereldbestuur.

Hier zijn slechts enkele voorbeelden uit het Agenda 2030 verdrag. Is dit waar de Verenigde Naties zich mee bezig zouden moeten houden, of kunnen deze kwesties beter worden aangepakt door het beleid van soevereine naties?

“We zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen achteruitgang, onder andere door duurzame consumptie en productie, duurzaam beheer van haar natuurlijke hulpbronnen en het nemen van dringende maatregelen tegen klimaatverandering.”

“Volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor alle vrouwen en mannen.”

“Elimineer discriminerende wetten, beleidsmaatregelen en praktijken.”

“Beleid aannemen, vooral op het gebied van belastingen, lonen en sociale bescherming, en geleidelijk meer gelijkheid bereiken.”

“Ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen vergemakkelijken.”

“Tegen 2030 zorgen voor wettelijke identiteit voor iedereen, inclusief geboorteregistratie.”

“Dit is een Agenda van ongekende omvang en betekenis. Hij wordt door alle landen geaccepteerd en is op iedereen van toepassing…”

Agenda 2030 is in wezen een totalitair socialistisch manifest. Deze en nog veel meer krachtige uitspraken over de vermindering van nationale rechten zijn te vinden in dit VN-verdrag.

De VN heeft strategische overeenkomsten gesloten met de grootste organisaties, bedrijven en wereldmachten om hun utopische visie voor de wereld te verwezenlijken.

Dit is een nieuwe wereldorde – met ongekozen functionarissen aan het roer. Dat betekent dat jij en ik geregeerd zullen worden door een niet-democratische administratieve bureaucratie van de VN. Dit is een vorm van omgekeerd totalitarisme. Een wereldorde gebaseerd op een geleide economie; een die in de kern zowel socialistisch als totalitair is.

Nu kunnen deze doelen en doelstellingen prima zijn voor elke afzonderlijke natie, maar dit is een herstructurering van de Verenigde Naties die verder gaat dan haar handvest.

Vroeg in de pandemie verklaarde de VN – via haar surrogaat de WHO – dat er een wereldwijd vaccinpaspoort nodig was en gaf uitgebreide richtlijnen aan de lidstaten om vaccinpaspoorten wereldwijd te standaardiseren.

  Krankzinnig: Nieuwe Britse Labour premier Keir Starmer wil 40.000 gevangenen vrijlaten die minder dan de helft van hun straf hebben uitgezeten

In reactie hierop gaven de leiders van de G-20 in 2022 een verklaring uit waarin ze de ontwikkeling van een wereldwijde vaccinatienorm voor internationale reizen en de oprichting van “wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken” ondersteunden, voortbouwend op bestaande digitale Covid-19 vaccinpaspoorten.

In juni 2023 werd een nieuw initiatief aangekondigd tussen de EU en de WHO voor strategische samenwerking op het gebied van wereldwijde gezondheidskwesties. Deze overeenkomst beoogt:

“een robuust multilateraal systeem te versterken met de Wereldgezondheidsorganisatie als kern, aangedreven door een sterke Europese Unie.”

Na het falen in het beheersen van de Covid-crisis, wil de WHO nu meer geld en macht om alle aspecten van onze gezondheid en ons leven te controleren. Ze zijn van plan om de Internationale Gezondheidsregeling te wijzigen om de “pandemische preventie, paraatheid en reactie” van toekomstige uitbraken te regelen, waaronder alle soorten noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid vallen. Dit omvat een belangrijke rol voor de WHO in direct bestuur, in tegenstelling tot een begeleidende rol.

Deze veranderingen zijn gebaseerd op de wereldwijde goedkeuring door de G-20 van “vaccinpaspoorten”. Deze paspoorten zullen privé gezondheidsgegevens verzamelen en bevatten en zullen surveillance, tracking en controle van individuen en populaties wereldwijd mogelijk maken. De paspoorten zullen niet alleen Covid-19 vaccinatiegegevens bevatten, maar ook de status van alle vaccinaties. Het wordt een wereldwijd gedigitaliseerd paspoort – inclusief persoonlijke gezondheidsinformatie waar de Verenigde Naties geen recht van toegang toe hebben.

De gezamenlijke verklaring van de G20 over vaccinatiepaspoorten en toekomstige pandemieën is een verklaring over hoe toekomstige pandemieën zullen worden aangepakt. Er staat:

“We erkennen het belang van gedeelde technische normen en verificatiemethoden, in het kader van de IHR (2005), om naadloos internationaal reizen, interoperabiliteit en erkenning van digitale oplossingen en niet-digitale oplossingen, waaronder bewijs van vaccinaties, te vergemakkelijken.

Wij steunen de voortzetting van de internationale dialoog en samenwerking over de oprichting van betrouwbare wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken als onderdeel van de inspanningen om toekomstige pandemieën te versterken, te voorkomen en erop te reageren, die moeten voortbouwen op het succes van de bestaande normen en digitale COVID-19-certificaten.”

De G-20 werkt ook samen met het Internationaal Monetair Fonds (het financiële agentschap van de VN), de Wereldbank (die een oprichtingsverdragsrelatie heeft met de VN) en de Bank voor Internationale Betalingen om het gebruik van digitale valuta van centrale banken in banksystemen te formaliseren. De Bank for International Settlements verwijst specifiek naar “de verstoring veroorzaakt door Covid-19” als rechtvaardiging om digitale valuta van centrale banken te creëren.

  "Fit for 55": De EU Green Deal en de industriële ineenstorting van Europa

De pandemie heeft wereldleiders in staat gesteld om wereldwijde bestuurlijke macht te bundelen onder het mom van volksgezondheid via de bestuurlijke bureaucratie van de VN. Volksgezondheid is als wapen gebruikt om controle te krijgen over paspoorten, reizen, bankieren, het milieu en de internationale economie. Dit is een grove schending van het recht van het individu op privacy, nationale soevereiniteit en het handvest van de VN.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat deze vaccinpaspoorten zullen worden gekoppeld aan digitale valuta van centrale banken. Dan kunnen de paspoorten gebruikt worden om ongevaccineerden of andere politieke desenters de toegang tot reizen en het gebruik van hun eigen geld te ontzeggen.

Zodra de internationale paspoorten, de digitale munteenheden van de centrale banken, de bevel-economische aspecten van Agenda 2030 van de VN en de WHO-amendementen op de IHR’s zijn ingevoerd, zal de basis voor een nieuwe wereldorde compleet zijn. Een wereldwijde administratieve staat, waarvan de kernmacht bij de VN ligt, zal een spinnenweb van regels, voorschriften, overeenkomsten en verdragen worden waarin individuen en naties als vliegen gevangen zullen zitten.

Dit nieuwe mondiale bestuur zal vrijwel onbreekbaar zijn. Van daaruit is het slechts een kwestie van tijd voordat nationale soevereiniteit overbodig wordt. Dit is een realiteit, tenzij we vechten om deze waanzin te stoppen.

Daarom moet de macht van de Verenigde Naties worden ontmaskerd en ingeperkt.

Globalisten die hun agenda’s willen bevorderen, gebruiken het model van de Europese Unie, waarbij regels en voorschriften de nationale soevereiniteit belemmeren, om een wereldwijd controlesysteem op te bouwen.

Iedereen moet deze overname bestrijden op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We moeten de rechtbanken, onze wetgevende macht, de media, publieke protesten en de macht die onze nationale en staatssoevereiniteit ons geeft, gebruiken om dit tegen te gaan. Als al het andere faalt, moeten individuele naties zich misschien terugtrekken uit de Nieuwe Wereldorde van de VN om vrij te blijven.

Laten we samenwerken om onze persoonlijke en nationale soevereiniteit veilig te stellen voor toekomstige generaties. Een Nieuwe Wereldorde is niet nodig, niet acceptabel en wij, het volk en onze soevereine regeringen moeten deze geglobaliseerde overname ondubbelzinnig afwijzen.

Deze toespraak werd geschreven en gehouden op de Internationale Crisis Top in het Paleis van het Parlement in Roemenië door Jill Glasspool Malone op 18 november 2023.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: De 10 GROOTSTE en gevaarlijkste leugensVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBelegering van Avdiivka – Kijk: Russische tank dwingt Kievse troepen zich terug te trekken – Vrouwelijke Oekraïense soldaat doodsbang in de loopgraven – Moskou schiet nu ook met clustermunitie
Volgend artikelDe Verenigde Eunuchen van Europa
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. De pandemie heeft wereldleiders in staat gesteld om wereldwijde bestuurlijke macht te bundelen onder het mom van volksgezondheid via de bestuurlijke bureaucratie van de VN.

  Jahaa,met bundelen van krachten is niets mis mee.
  Maar ik heb nooit ingestemd met de zeggenschap van de vn.
  Als ze weer een plandemie uitvoeren,moeten ze maar lekker fascistisch doen,ik doe niet mee.
  Vn,wef who:WERELDGESTAPO!

 2. Waar een wil is, is een weg. Ik ben ervan overtuigd dat de EU zichzelf opblaast. Maar het zou prima zijn wanneer een aantal landen de EU uit protest blokkeert- en dat zie ik nu gebeuren. Een andere democratische vorm terug plaatsen gaat veel tijd kosten maar is het waard, wanneer we de vrede kunnen handhaven. Daar heb ik mijn twijfels over. Het lijkt een groot slagveld te worden❗️

 3. Ondertussen in Groot-Brittannië: de puissant rijke Britse shapeshiftende koninklijke familie Windsor heeft als beheerder van het in het noordwesten gelegen graafschap Lancashire de afgelopen tien jaar 61,5 miljoen pond ontvangen van overleden personen en waarvan zich geen nabestaanden hebben gemeld bij de autoriteiten. Dit is een uit de middeleeuwen stammend gebruik.
  Naar eigen zeggen is het bedrag geschonken aan goede doelen, maar uit WOO-informatie geldt dit voor slechts 15% van dit bedrag.
  De Labour-burgemeester van Manchester heeft zijn ongenoegen laten blijken over deze schandalige vorm van geldgraaierij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in