Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en uithongering zijn geëlimineerd. Energie, voedsel en water zullen op een zelfvoorzienend niveau worden gehouden voor de niet-elite; te beginnen met de blanke bevolkingen van West-Europa en Noord-Amerika en zich daarna verspreidend naar andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller worden gedecimeerd dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard heeft bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat zij mensen zijn die eeuwenlang zijn gereguleerd en die gewend zijn om gezag zonder vragen te gehoorzamen”.

Voor de mensen die de planeet bezitten en besturen, is de mensheid een dood gewicht geworden, behalve als bedienden en seksslaven. Hieronder beschrijft MI-6 klokkenluider John Coleman het covid eindspel, een terugkeer naar het feodalisme waar een miljard mensen de superrijken zullen dienen.

“De niet-elite massa zal worden gereduceerd tot het niveau en gedrag van gecontroleerde dieren zonder eigen wil en gemakkelijk te reguleren en controleren”.

Een pandemie met een minuscuul sterftecijfer is geen pandemie. Mensen die in de rij staan om gevaccineerd te worden, doen me denken aan lemmingen die zich in een ravijn storten.

We zien bijna niemand niezen en toch moeten we in een pandemie verkeren?

We zijn passagiers op de Titanic, drinkend en dansend terwijl het schip zinkt.

The Conspirator’s Hierarchy: The Story of Committee of 300 PDF PP. 104-107

Door John Coleman, voormalig MI-6 agent – (uittreksel door henrymakow.com)

Eén Wereld Regering en één Monetair Eenheidsstelsel onder permanente niet-gekozen erfelijke oligarchen die zichzelf selecteren uit hun midden in de vorm van een feodaal systeem zoals het was in de Middeleeuwen.

In deze Eén Wereld entiteit zal de bevolking worden beperkt door restricties op het aantal kinderen per gezin, ziekten, oorlogen, hongersnoden, totdat 1 miljard mensen die nuttig zijn voor de heersende klasse, in gebieden die strikt en duidelijk zullen worden afgebakend, overblijven als de totale wereldbevolking.

Er zal geen middenklasse zijn, alleen heersers en dienaren. Alle wetten zullen uniform zijn onder een rechtssysteem van wereldrechtbanken die dezelfde uniforme code van wetten toepassen, gesteund door een politiemacht van de Eén Wereld Regering en een verenigd leger van de Eén Wereld Regering om de wetten te handhaven in alle voormalige landen waar geen nationale grenzen zullen bestaan.

Het systeem zal gebaseerd zijn op een welvaartsstaat; zij die gehoorzaam en onderdanig zijn aan de Eén Wereld Regering zullen beloond worden met de middelen om te leven; zij die opstandig zijn zullen eenvoudigweg worden uitgehongerd of vogelvrij worden verklaard, dus een doelwit voor iedereen die hen wil doden. Privé vuurwapens of wapens van welke soort dan ook zullen verboden worden.

  Het World Economic Forum (WEF) voorspelt dat een nieuwe 'Ziekte X' miljarden mensen zal uitroeien tegen het jaar 2030

Slechts één godsdienst zal worden toegestaan en dat zal zijn in de vorm van een Kerk van de Eén Wereld Regering, die al sinds 1920 bestaat, zoals we zullen zien. Satanisme, Luciferianisme en Hekserij zullen worden erkend als legitieme leerprogramma’s van de Eén Wereld Regering, zonder particuliere of kerkelijke scholen.

Alle Christelijke kerken zijn reeds ondermijnd en het Christendom zal in de Eén Wereld Regering tot het verleden behoren. Om een staat teweeg te brengen waar geen individuele vrijheid of enig concept van vrijheid bestaat, zal er niet zoiets zijn als republicanisme, soevereiniteit of rechten die bij de mensen berusten. Nationale trots en raciale identiteit zullen worden uitgeroeid en in de overgangsfase zullen de zwaarste straffen worden opgelegd om zelfs maar iemands raciale afkomst te vermelden.

Iedereen zal volledig worden geïndoctrineerd dat hij of zij een schepsel is van de Eén Wereld Regering met een identificatienummer dat duidelijk op hun persoon is aangebracht zodat het gemakkelijk toegankelijk is, welk identificatienummer in het hoofddossier van de NATO computer in Brussel, België, zal staan, en onmiddellijk kan worden opgevraagd door elke instantie van de Eén Wereld Regering op elk moment.

De hoofdbestanden van de CIA, FBI, staats- en locale politie-agentschappen, IRS, FEMA, Sociale Zekerheid zullen enorm worden uitgebreid en de basis vormen van persoonlijke dossiers van alle individuen in de Verenigde Staten.

HUWELIJK EN GEZIN

Het huwelijk zal worden afgeschaft en er zal geen gezinsleven meer zijn zoals wij dat kennen. Kinderen zullen op jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald en als staatseigendom door bewakers worden opgevoed. Een dergelijk experiment werd uitgevoerd in Oost-Duitsland onder Erich Honnecker, toen kinderen werden weggehaald bij ouders die door de staat als ontrouwe burgers werden beschouwd.

Vrouwen zullen worden gedegradeerd door het voortdurende proces van “vrouwenbevrijdingsbewegingen”. Vrije seks wordt verplicht. Niet-naleving van ten minste één keer op de leeftijd van 20 jaar zal worden bestraft met zware represailles tegen haar persoon. Zelf-abortus zal worden onderwezen en beoefend nadat een vrouw twee kinderen heeft gekregen; deze gegevens zullen worden opgenomen in het persoonlijk dossier van elke vrouw in de regionale computers van de Eén Wereld Regering.

Als een vrouw zwanger wordt nadat zij eerder twee kinderen heeft gebaard, zal zij onder dwang worden afgevoerd naar een abortuskliniek om daar een abortus te laten uitvoeren en haar te laten steriliseren. Pornografie wordt bevorderd en moet verplicht worden vertoond in elke bioscoop, met inbegrip van homoseksuele en lesbische pornografie.

  Wereldwijde schaduwregering achter "gekozen" regeringsfunctionarissen en volksgezondheidsinstellingen

DRUGS, MIGRATIE, ZILVER, BANKEN

Het gebruik van “recreatieve” drugs zal verplicht worden, met aan elke persoon toegewezen drugsquota die kunnen worden gekocht in Eén Wereld Regering winkels over de hele wereld. Mind control drugs zullen worden uitgebreid en het gebruik zal verplicht worden. Dergelijke “mind control” drugs zullen zonder medeweten en/of toestemming van de mensen in de voedsel- en/of watervoorraden worden gestopt.

Er zullen drugscafés worden opgezet, gerund door werknemers van de Eén Wereld Regering, waar de slavenklasse hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Op deze manier zal de niet-elite massa worden gereduceerd tot het niveau en het gedrag van gecontroleerde dieren zonder eigen wil die gemakkelijk kunnen worden gereguleerd en gecontroleerd.

Het economisch systeem zal gebaseerd zijn op de heersende oligar-ethische klasse die net genoeg voedsel en diensten laat produceren om de kampen van massale slavenarbeid draaiende te houden. Alle rijkdom zal worden samengevoegd in de handen van de elite leden van het Comité van 300.

Elk individu zal geïndoctrineerd worden om te begrijpen dat hij of zij totaal afhankelijk is van de staat om te overleven. Alleen de leden van het comité van 300 en hun elitairen zullen het recht hebben op alle grondstoffen van de aarde. Landbouw zal uitsluitend in handen zijn van het comité van 300 met strikt gecontroleerde voedselproductie.

Wanneer deze maatregelen van kracht worden, zullen grote bevolkingsgroepen in de steden onder dwang worden verwijderd naar afgelegen gebieden en degenen die weigeren te gaan zullen worden uitgeroeid op de wijze van het experiment van de Eén Wereld Regering dat door Pol Pot in Cambodja werd uitgevoerd. Euthanasie voor terminaal zieken en bejaarden zal verplicht worden gesteld. Geen enkele stad zal groter zijn dan een vooraf bepaald aantal zoals beschreven in het werk van Kalgeri.

Essentiële arbeiders zullen naar andere steden worden overgeplaatst als de stad waar zij zich bevinden overbevolkt raakt. Andere niet-essentiële arbeiders zullen willekeurig worden uitgekozen en naar onderbevolkte steden worden gestuurd om “quota” te vullen.

Van tijd tot tijd zullen er kunstmatig gefabriceerde voedsel-, water- en medische zorg tekorten zijn om de massa eraan te herinneren dat hun bestaan afhangt van de welwillendheid van het Comité van 300. Na de vernietiging van de huizen-, auto-, staal- en zware goederenindustrie, zal er slechts beperkte huisvesting zijn, en industrieën van welke aard dan ook die mogen blijven bestaan, zullen onder leiding staan van de Club van Rome van de NAVO, net als alle wetenschappelijke en ruimte-exploratie-ontwikkelingen, beperkt tot de elite onder de controle van het Comité van 300…

  Bono maakt nu illustraties voor The Atlantic, omdat alles fake en stom is

De Verenigde Staten zullen worden overspoeld door volkeren van vreemde culturen die uiteindelijk het blanke Amerika zullen verdringen, volkeren die geen idee hebben waar de grondwet van de Verenigde Staten voor staat en die, bijgevolg, niets zullen doen om haar te verdedigen, en in wier geest het begrip vrijheid en rechtvaardigheid zo zwak is dat het er weinig toe doet. Voedsel en onderdak zullen de voornaamste zorg zijn.

Geen enkele centrale bank, behalve de Bank of International Settlement en de Wereldbank, zal worden toegestaan te opereren.

Particuliere banken zullen worden verboden. De beloning voor verrichte arbeid zal volgens een uniforme vooraf vastgestelde schaal zijn in de gehele Eén Wereld Regering. Er zullen geen loongeschillen worden toegestaan, noch afwijkingen van de uniforme standaardloonschalen die door de Eén Wereld Regering zijn vastgesteld.

Zij die de wet overtreden zullen onmiddellijk worden geëxecuteerd. Er zal geen contant geld of muntgeld zijn in de handen van de niet-elite. Alle transacties worden uitgevoerd door middel van een debetkaart, waarop het identificatienummer van de houder staat vermeld.

Aan eenieder die op enigerlei wijze de regels en voorschriften van het Comité van 300 overtreedt, zal het gebruik van zijn of haar kaart worden opgeschort voor variërende periodes, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding. Deze personen zullen, wanneer zij aankopen willen doen, merken dat hun kaart op de zwarte lijst staat en dat zij geen diensten van welke aard ook kunnen verkrijgen.

Pogingen om “oude” munten te verhandelen, dat wil zeggen zilveren munten van vroegere en thans verdwenen naties, zullen worden behandeld als een halsmisdaad waarop de doodstraf staat. Al deze munten zullen binnen een bepaalde tijd ingeleverd moeten worden, samen met wapens, geweren, explosieven en auto’s. Alleen de elite en hoge functionarissen van de Eén Wereld Regering zullen privé-vervoer, wapens, munten en auto’s mogen hebben.

Etnische en religieuze verschillen zullen worden vergroot en verergerd en gewelddadige conflicten als middel om hun verschillen te “beslechten” zullen worden aangemoedigd en bevorderd. Alle informatiediensten en gedrukte media zullen onder controle staan van de Eén Wereld Regering. Regelmatige hersenspoelingsmaatregelen zullen worden afgedaan als “amusement” op de manier waarop het in de Verenigde Staten werd beoefend en een kunstvorm werd. Jongeren die bij “ontrouwe ouders” zijn weggehaald, zullen speciaal onderwijs krijgen om hen te brutaliseren. Jongeren van beide geslachten zullen worden opgeleid tot gevangenisbewakers voor het “Eén Wereld” werkkampsysteem.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lessen uit George Orwell’s ‘1984’Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelIs UW dokter een COVID-kwakzalver?
Volgend artikelEx-Pfizer VP Mike Yeadon: “Blijkbaar zijn ze ingespoten met iets dat levende mensen paramagnetisch maakt”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Dit is de dystopische nachtmerrie uit “1984” en “Brave New World” in de praktijk gebracht. We kunnen echter het tij nog keren, ook al is het 2 voor12. Het zal wel bloedvergieten behelzen….

 2. Het beschreven drugsgebruik scenario doet me denken aan een boek wat ik decennia terug heb gelezen. Heb het even uit de boekenkast gehaald:

  VURT – Jeff Noon – 1996

  ‘De Contrabende; het groepje jongeren waarvan de hoofdpersoon van Vurt, Scribble, deel uitmaakt, weet maar op één manier aan de grauwe en gewelddadige werkelijkheid van het Engelse Manchester van de toekomst te ontvluchten. De bendeleden gebruiken Vurts, designer-drugs die de vorm hebben van gekleurde veren. Wie een Vurt-veer achter in zijn keel stopt, komt terecht in een virtuele werkelijkheid. Er zijn makkelijke en moeilijke Vurts, legale en illegale, onschuldige en …dodelijke. Speelkat heeft ervoor gewaarschuwd: ‘Als je doodgaat in een gele Vurt, ga je ook dood in het echte leven. Dit is niet voor doetjes!’

  Ooit kwam Scribble door een Vurt-veer in een paradijselijke tuin, waar hij met zijn geliefde Desdemona de liefde bedreef. Maar in die zonovergoten virtual reality heeft hij haar verloren. Vanaf dat moment wordt Scribble maar door één allesverterend verlangen beheerst: hij moet Desdemona terug zien te vinden en de veer zoeken die toegang geeft tot de Vurt waarin ze is verdwenen…

  Vurt is niet alleen een ingenieuze cultroman van de toekomst, maar ook een wervelende, poëtische en klassieke liefdesgeschiedenis, die de lezer uitdaagt zijn grenzen te overschrijden. In kritieken werd het vergeleken met de Orpheus-mythe en met meesterwerken als A Clockwork Orrange en Alice in Wonderland. In 1994 ontving Jeff Noon voor Vurt de Arthur C. Clarke Award.’

  Hoe kan het verkeren…

 3. Ik heb grote delen van Coleman’s boek gelezen. Het is ook online vrij verkrijgbaar als pdf.
  Volgens Eustace Mullins is Coleman a fraud en disinfo agent. Onderzoek naar Mullins heb ik ook gedaan. Ik vetrouw Mullins meer. Het schijnt dat Coleman (zijn echte naam is Joseph Pavlonsky, van Russisch Khazarische origine) getraind is door een unit van de Mossad. Goh, waar hebben we dat meer gezien. Het begrip ‘Every.Single.Time’ herkennen we. Het boek van Coleman heeft bevat mij op teveel punten vreemde wendingen waarbij de lezer in het ongewisse blijft of iets waar is of niet (geen bronvermeldingen). Ik denk dat ‘Coleman’inderdaad een Mossad agent is, in het veld gebracht om – zoals Mossad altijd doet – verwarring te stichten. Weinig verwijzingen naar de echte usurpatoren: de ‘joden’, die natuurlijk geen joden zijn maar regelrechte bedriegers.
  Zie https://www.whale.to/c/check.html

  • Ik denk dat je gelijk hebt! De meest in Europa en wereldwijd wonende joden stammen af van de Khazaren, nepjoden! En wij mogen op hen geen critiek hebben? De echte joden uit de Bijbel, zijn de origine de in Palestina levende joden, zij zijn net als de Ararabieren en Palestijnen de echte semieten! Daar heb je geen spat last van! Beschuldig me nu maar eens van anti semietisme! Ik ben niet tegen Palestijnen of de orginele joden, die inderdaad van Abraham afstammen! Ik heb wel iets tegen die Khazars ofwel nepjoden met geen spat semietisch bloed, wat bewezen met DNA tests, maar dat wordt verborgen gehouden! Had die man uit Bronau toch gelijk over die zg nepjoden? We zien nu wie ze werkelijk zijn! Ze willen de hele wereld beheersen!

 4. @Greengo juni 23, 2021 at 00:25:

  Dank voor het delen. Vanguard en BlackRock, dan noem je er een paar. Rappoport onthult altijd interessante dingen. Toch ben ik met alles op mijn hoede. De rabbithole gaat veel dieper dan we denken.

 5. Hé hallo allemaal ik reageer eigenlijk niet op dit onderwerp maar ik ben benieuwd wat jullie vinden van Jurgen konings de man die viroloog van Ranst bedreigde vanwege de theorieën die deze had over het virus is deze Jurgen een held vanwege zijn mening is deze man opgeruimd vanwege zijn mening er zijn veel verschillende verhalen ik weet wel dat heel veel jaar geleden dierenarts noppen afgeknald is vanwege de waarheid over de hormonen Mafia in de bio industrie waar veel veel geld in om gaat en er dus wel het een ander boven tafel kwam is deze man ook zo opgeruimd omdat hij het volk wakker wilde maken waren ze daar bang voor ik weet het niet maar ik zou het erg waarderen wat jullie hier van vinden

  • En wat wil je weten dan?
   Of dat wij Jurgen ook een held vinden of dat we ook denken dat ie afgeknald is vanwege zijn mening over van Ranst.
   Of dat wij vermoeden of denken te weten wie de dader is.

 6. Nou eigenlijk omdat hij een militair is wat wist hij nog meer net als noppen in de hormonen Mafia indertijd en is hij dan de enige militair die op z.n doel afging en nu als psychiatrisch patiënt wordt afgeschilderd in de media

  • Waarom denk jij dat ie meer wist.
   Misschien dat de allerhoogste in het leger iets meer weten.
   Maar die wisselen dat niet uit met iedereen daar in een uniform en een baret op ze kop.
   En op welk doel ging hij dan af? Bivakkeren in het bos?
   Liep weg uit een kazerne, nam wat wapens mee, als we dat moeten geloven, en bedreigde van Ranst.
   En daar bleef het eigenlijk bij. We hadden het wel gehoopt.
   Er is helemaal niks gebeurt toen hij zogezegd ergens in dat bos rond liep.
   En plotseling vond iemand hem, moeten we ook maar aannemen verder.
   Veel media aandachtig zonder echt de feiten te kennen.
   Daar kunnen we enkel naar raden.

   • Zo’n militair, als die Van Ranst wilde hebben gaat ie die niet van te voren bedreigen, dan zoekt ie ‘m gewoon op en maakt ‘m af. False Flag operatie, we zullen nooit weten wat er achter zit. Van Ranst heeft dit weer in z’n voordeel gedraaid zoals ie altijd doet en dat zelfs in een lezing uitlegde hoe dat moet.

    • Het blijft een heel raar verhaal.
     En antwoorden gaan er ook nooit meer komen.
     Het was wel een hele goede afleiding om de mensen even bezig te houden.

 7. Ik denk dat omdat ze heel veel mankracht hebben ingezet om hem te vinden hij was zogenaamd gevaarlijk voor het publiek dat was hij niet ik denk dat deze man meer wist dan wij denken en hij schijnt toch ook wel missies gehad te hebben die niet geschikt waren voor de eerste de beste misschien zit ik fout dat kan maar beste meneer Bert ik geloof best dat u het goed bedoeld maar de aanhef in uw reacties zijn wel enigszins agressief zoals wat wil je weten dan en waarom denk je dat hij meer wist weet u zelf wel hoe dat overkomt het was gewoon maar een vraag

  • Wat is daar nou weer agressief aan.
   Ik reageer normaal op jou reactie en het onderwerp.
   Nee, jij hebt niet de gewenste antwoord gekregen die je verwacht had.
   Zoek het dan ook maar verder uit met de rest.
   Nee, ik had moeten vragen, zou ik misschien zo vrij mogen zijn om te vragen wat je precies bedoeld om eventuele ongewenste misverstanden te voorkomen.

 8. Meneer Bert dat is nu precies de reactie die ik verwacht had van u ik geef alleen aan dat de manier waarop u reageert enigszins agressief overkomt dus nu kan ik het uitzoeken u bent waarschijnlijk iemand die geen kritiek op uw persoon kan verdragen dat is jammer ik hoop dat u niet getrouwd bent

 9. De zogenaamde elite zal sneller aan hun einde komen dan dat ze zich nu kunnen realiseren,de guillotine zal rap een einde maken aan hun waandenkbeelden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in