© Mat Napo op Unsplash

Ik heb talrijke gedocumenteerde en gedetailleerde verslagen gegeven die het gebrek aan bewijs aantonen dat het officiële Covid-narratief ondersteunt. De volgende keer dat u Big Pharma’s propagandisten hoort zeggen “geloof de wetenschap”, vraag hen dan welke wetenschap, schrijft Paul Craig Roberts.

Wanneer gelovers in het officiële narratief en het Covidvaccin geconfronteerd worden met feiten, trekken ze zich terug op een tweede verdedigingslinie. Als de dreiging van Covid overdreven is en het vaccin onveilig, waarom zijn alle dokters en verpleegsters dan gevaccineerd? Als de vaccins onveilig zijn, waarom zijn de voorspelde sterfgevallen en kwetsuren dan uitgebleven?

Het antwoord is dat alle artsen en verpleegkundigen niet zijn gevaccineerd, niet geloven in de omvang van de “pandemie” of de gehypte dreiging van Covid – velen beschouwen de hype en het vaccin zelfs als grotere bedreigingen dan Covid – en dat de nadelige gevolgen van de vaccins zich steeds meer openbaren. De gelovigen in het narratief weten het alleen niet omdat de prostituerende media de informatie onderdrukt en er niet over bericht, tenzij om het belachelijk te maken en aan de kaak te stellen als “desinformatie”.

Niet alle dokters en verpleegsters zijn gevaccineerd. Hier is bijvoorbeeld een verslag van een heel ziekenhuis -200 artsen en 1500 verpleegkundigen in staking uit protest tegen de poging van de Macron-nazi’s om hen te dwingen zich te laten vaccineren: https://www.rt.com/news/530095-hospital-strike-france-mandatory-vaccine/

Wat betreft het vermeende geloof in het Covid-narratief door artsen en medisch personeel, hier zijn 1.500 gezondheidswerkers die zeggen dat Covid de “grootste gezondheidszwendel van de 21e eeuw” is: https://www.globalresearch.ca/the-covid-outbreak-biggest-health-scam-of-the-21st-century-report-by-1500-health-professionals/5737838

Uit een onderzoek van de Association of American Physicians and Surgeons blijkt dat 60% van de artsen niet gevaccineerd is: https://www.globalresearch.ca/majority-us-physicians-decline-covid-shots-according-survey/5748266

Er zijn twee sterkere redenen dan het geloof van artsen in de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin die verklaren waarom sommige artsen zich laten vaccineren. De ene is dat zij zich laten vaccineren om hun praktijken te redden. Hun door angst gedreven, geterroriseerde patiënten zijn bang om onderzocht te worden door een arts die niet gevaccineerd is.

De andere reden is dat het belangrijkste gevolg van Obamacare het opkopen van onafhankelijke praktijken door ziekenhuisketens en gezondheidszorgorganisaties was. Hierdoor zijn onafhankelijke artsen veranderd in werknemers die richtlijnen moeten volgen. Velen die de richtlijnen hebben genegeerd door patiënten te behandelen met HCQ of Ivermectin en door vaccinatie te weigeren, zijn ontslagen. De grote organisaties volgen gemakshalve en uit aansprakelijkheidsoverwegingen wat de lijn is van NIH, CDC, FDA, en WHO. Met andere woorden, dwang verdringt het medisch oordeel.

Wat de bijwerkingen van het vaccin betreft, meldt EudraVigilance, de databank van de Europese Unie voor meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen in 27 Europese landen, dat er op 17 juli 2021 18.928 sterfgevallen en 1.823.219 gewonden waren: https://www.globalresearch.ca/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/5750722

In de VS meldt de VAERS-database een totaal van 463.457 nadelige gezondheidseffecten onder alle leeftijdsgroepen na Covidvaccinatie, waaronder 10.991 sterfgevallen en 48.385 ernstige verwondingen tussen 14 dec. 2020 en 9 juli 2021: https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-deaths-injuries-reported-cdc-covid-vaccines-moderna-pregnant-women/?itm_term=home

  Dr. Judy Wilyman: "Dokters zijn medeplichtig aan misdaden tegen de mensheid"

Een CDC-klokkenluider heeft in een beëdigde verklaring op straffe van meineed onthuld dat de VAERS-doden die in het verslag zijn vrijgegeven, ten minste met een factor vijf zijn onderschat en dat het werkelijke cijfer in de VAERS-database per 9 juli 2021 45.000 is: https://childrenshealthdefense.org/defender/americas-frontline-doctors-federal-lawsuit-halt-covid-vaccines-cdc-vaccine-deaths/

In reactie op het grote aantal sterfgevallen en bijwerkingen in verband met de vaccins hebben America’s Frontline Doctors een federale rechtszaak aangespannen om het noodgebruik van Covidvaccins aan banden te leggen: https://www.paulcraigroberts.org/2021/07/20/americas-frontline-doctors-file-federal-lawsuit-to-curtail-emergency-use-of-covid-vaccines/

De Britse tegenhanger van het Amerikaanse VAERS wordt het Yellow Card-systeem genoemd. Het wordt beheerd door de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Op basis van deze databank hebben onderzoekers van het Evidence-based Medicine Consultancy (EbMC) geconcludeerd dat de Covid-19-vaccins “onveilig zijn voor de mens”. De directeur van de onderzoeksgroep, Dr. Tess Lawrie concludeerde: “De omvang van de morbiditeit is verbijsterend: er zijn veel incidenten en een groot aantal zieken:” https://www.globalresearch.ca/uk-research-group-coronavirus-vaccine-unsafe-humans-due-adverse-events/5749913 Dr. Lawrie kwam tot deze conclusie op basis van de Yellow Card gegevens over de eerste vier maanden van 2021 waarin het Verenigd Koninkrijk 888.196 ongewenste vaccin-bijwerkingen en 1.253 -sterfgevallen registreerde.

De autoriteiten erkennen dat de meldingen in de databanken van schadelijke neveneffecten van vaccins massaal worden ondergerapporteerd en slechts 1-10% van de schadelijke bijwerkingen van vaccins omvatten. Een van de redenen voor deze onderrapportage is dat het niet gemakkelijk is om een ongewenst voorval met een vaccin te melden. De meldende arts of gezondheidsorganisatie moet vastberaden en volhardend zijn. Het melden neemt tijd en energie van andere eisen in beslag. Bijgevolg wordt er druk uitgeoefend om niet te melden.

Een collega vertelt dat haar zoon een hartstilstand en bloedstolsels kreeg na zijn vaccinatie, waardoor hij 22 dagen in het ziekenhuis lag en zijn leven ervan afhing. De ongewenste bijwerking wordt niet gemeld aan VAERS. De artsen of de ziekenhuisadministrateur hebben rapportage aan VAERS vermeden door zijn geval toe te schrijven aan een “onbekend virus”. Haar zoon weigert het geval te melden omdat hij een ideologische Democraat is en de Democraten Fauci en het vaccin tot hun kwestie hebben gemaakt.

Mijn collega zegt ook dat haar neef, die onmiddellijk na het vaccin het gebruik van zijn benen verloor, net als mijn vriend, de volgende dag het gebruik van zijn armen verloor, een hartaanval kreeg op weg naar de eerste hulp, en drie dagen later nog een hartaanval die hem fataal werd. De dokters willen het niet melden bij VAERS. De vrouw van de neef, een ideologische Democraat, verdedigt het vaccin en wil het geval ook niet melden.

Laten we uitgaan van het meest optimistische geval dat VAERS, Yellow Card en EudraVigilance 10% van de negatieve bijwerkingen van Covidvaccins registreren. Dat betekent dat databases die de VS en een deel van Europa tot ongeveer midden juli 2021 bestrijken, 299.190 sterfgevallen aan het licht zouden brengen als alle sterfgevallen door de rapportagesystemen worden geregistreerd en 639.280 sterfgevallen als de correctie van de klokkenluider van de VAERS-sterfgevallen wordt gebruikt.

  5 Psychologische experimenten die de moderne wereld verklaren

De databases voor de VS en een deel van Europa zouden 22.866.760 verwondingen opleveren.

Ervan uitgaande dat de Britse rapportage ook 10% van de ongewenste voorvallen vastlegt, hebben de Britten in de eerste vier maanden van 2021 8.881.960 ongewenste voorvallen en 12.530 sterfgevallen meegemaakt.

Deze grote aantallen komen uit een klein deel van de wereld. Ze omvatten niet Rusland, China, India, de rest van Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika, Canada en Australië. Als dezelfde onderrapportage kenmerkend is voor deze gebieden, zijn de doden en gewonden als gevolg van het vaccin veel groter dan die als gevolg van Covid.

Speel eens met de cijfers. Veronderstel dat de vaccin-meldsystemen 50% van de ongewenste voorvallen registreren. Dan hebben we nog steeds een situatie die veel erger is dan Covid.

Er zijn twee laatste vernietigende feiten. Het eerste is dat er nog nooit een vaccin in gebruik is geweest dat ook maar in de buurt kwam van de officiële cijfers over bijwerkingen van het Covidvaccin. Waarom is het vaccin niet uit gebruik genomen?

Het andere vernietigende feit is dat de eis voor het noodgebruik van een niet getest en niet goedgekeurd vaccin is dat er geen bekende remedies zijn. Wij weten al vanaf het begin dat er twee veilige en goedkope geneeswijzen zijn – HCQ met zink en Ivermectine met zink. Om de weg vrij te maken voor een vaccin werden deze behandelingen, die door vele artsen werden gebruikt om het leven van patiënten te redden, gedemoniseerd, en werden succesvolle pogingen ondernomen om het gebruik ervan te verhinderen. Nu zijn er naar verluidt weer twee kuren. Wat is dan de basis voor het voortzetten van het noodgebruik van de vaccins, veel minder voor het opdringen ervan aan mensen?

Het is duidelijk dat de gezondheid van de mensen niet op de voorgrond staat in het Covid-drama.

Het is belangrijk te begrijpen dat de controverse over de vaccins er niet een is tussen vaxxers en anti-vaxxers. De meeste onafhankelijke wetenschappers en artsen die de schaduwzijden van het vaccin aan het licht hebben gebracht, zijn geen anti-vaxxers en sommigen van hen bevelen het vaccin zelfs aan voor sommige delen van de bevolking. De critici van het vaccin zien het als een experiment met nieuwe technologie dat zich anders heeft gedragen dan verwacht, maar dat nog steeds wordt uitgevoerd op de wereldbevolking.

Het enige deel van het officiële narratief dat wel waar lijkt te zijn, is dat het virus echt bestaat en zeer gevaarlijk kan zijn voor mensen met co-morbiditeiten en een zwak immuunsysteem. Het virus kan de dood tot gevolg hebben en ernstige langdurige ziekte veroorzaken. Het is moeilijk de omvang van de dreiging te beoordelen, omdat ziekenhuizen worden gestimuleerd alle sterfgevallen als Covid-doden te melden, zelfs als de overledene aan andere oorzaken is overleden. Blijkbaar zijn er weinig sterfgevallen door Covid alleen.

  Reiner Füllmich: Aan het eind van het jaar komt er een internationaal tribunaal

Wat het moeilijkst te verklaren is, is dat er zo wordt aangedrongen op universele vaccinatie, terwijl we uit de databanken weten dat het vaccin zelf gevaarlijk is en we bekende remedies hebben. Onlangs heb ik “Coronavirus World Updates” ontvangen. Ik heb me niet aangemeld voor deze updates, en ik weet niet wie erachter zit. Het zou me niet verbazen als het een Big Pharma operatie is. Ze lijken bedoeld te zijn om de angst levend te houden en angst te gebruiken om meer vaccinaties aan te moedigen. Zie bijvoorbeeld: https://abcnews.go.com/WNT/video/covid-19-cases-adolescents-grow-rapidly-us-79037046

Niets wat we weten over Covid rechtvaardigt CNN’s oproep om de ongevaccineerden te straffen, hen af te zonderen van de maatschappij, en hen te dwingen elke dag te betalen voor Covid-tests. Dit soort hyperbool geeft aan dat waanzin zich meester heeft gemaakt van deze kwestie en dat een rationele discussie onmogelijk is. https://summit.news/2021/07/23/cnn-segregate-unvaccinated-make-them-pay-for-tests-every-day/

Jongeren werden grotendeels niet beïnvloed door de originele Covid. Nu beweren voorstanders van het vaccin dat een nieuwe “variant” de jongeren aanvalt, wat argwaan wekt. De nieuwe variant wordt ook gebruikt voor politieke doeleinden. Zo wordt de Republikeinse gouverneur van Florida, die lockdowns en maskermandaten vermeed, ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een “nieuwe uitbraak” in een gebied van Florida waar 75% van de bevolking is gevaccineerd, een hoger percentage dan vereist is voor kudde-immuniteit. Men kan zich afvragen of deze “nieuwe uitbraak” werkelijk de manifestatie is van ziekten die door het vaccin zijn veroorzaakt.

Tot slot wil ik zeggen dat ik denk dat ik een grondige uiteenzetting van de problematiek heb gegeven. Dat is moeilijk, omdat de kwestie door de Democraten werd gepolitiseerd en veel afwijkende meningen van deskundigen werden gecensureerd, waardoor ons het voordeel van verschillende verklaringen van deskundigen werd onthouden. Als het virus zo ernstig is als de media en de volksgezondheidsbureaucratieën het hebben voorgesteld, had er een open debat tussen de deskundigen moeten zijn, zodat het publiek de kans zou hebben het te begrijpen in plaats van te worden geïndoctrineerd door één stem.

Wie van mening is dat mijn uitleg niet deugt en beter werk kan leveren, wordt verzocht zich te melden.

Additum:

Dit is een bekentenis dat Covidvaccins niet beschermen
https://www.rt.com/usa/530214-fauci-covid19-cdc-masks/

Als kudde-immuniteit, natuurlijke immuniteit en genezing bestaan, is er geen rechtvaardiging voor verplichte universele vaccinatie.

Hoe kan een vaccin waarvan bekend is dat het giftig is en doden en gewonden veroorzaakt, verplicht worden gesteld?

Deze mandaten hebben absoluut niets te maken met de volksgezondheid. Wordt massale vaccinatie afgedwongen voordat de schadelijke bijwerkingen zich volledig hebben kunnen openbaren?
https://www.rt.com/news/530241-medical-workers-mandatory-vaccination-bill/ 
https://noqreport.com/2021/07/25/new-israeli-government-goes-full-orwell-makes-covid-vaccines-compulsory-for-all-citizens-over-12/ 
https://www.rt.com/news/530216-germany-vaccinated-freedom-restrictions/
https://www.rt.com/news/530171-covid-health-pass-protest-rome/ 


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Zelenko over vaccinatiemandaat: “Dit zijn misdadigers van de hoogste orde en moeten worden berecht voor misdaden tegen de mensheid”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet mRNA Covidvaccin is geen vaccin
Volgend artikelPeiling: slechts de helft van de Israëliërs wil een derde COVID-19 vaccinatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Hier zijn artsen al jaren werknemers geworden van de verzekering maatschappijen.
  Niets mogen ze hier meer zelf bepalen.
  Mijn huisarts heeft het mij zelf verteld i.v.m. de beperkte tijd van 10min. per consult.
  Daar ging hij niet meer over.

 2. Wie van mening is dat mijn uitleg niet deugt en beter werk kan leveren, wordt verzocht zich te melden.

  Niet nodig Paul Craig Roberts, je slaat de spijker op z’n kop … en laat die hele club van ideologische Democraten, oftewel Demonrats zich maar gauw met die teringzooi inspuiten, wat zou dat een fantastische opruiming zijn.

 3. Ik zeg het ook steeds: welke “wetenschap” bedoel je? Want ik krijg het ook steeds te horen: “de wetenschap zegt het” en “kan jij dan met een medicijn komen” welke opmerking zo godvergeten stupide is dat ik ze aanraad om toch maar snel die gifspuit te nemen, voor een griepje. Ja een griepje. (Want, nogmaals, de acute aandoening is veroorzaakt door een technovirus, niet een griep. Daar is geen bestaand of nieuw medicijn tegen opgewassen. En de covid “vaccinatie” is dus ook geen vaccinatie. Zoals we nu weten zo onderhand.)

 4. ”Wat het moeilijkst te verklaren is, is dat er zo wordt aangedrongen op universele vaccinatie.” Die verklaring las ik onlangs ergens: Het is de bedoeling dat de ”placebo-groep”, de niet-gevaccineerden zo klein mogelijk is zodat later niet via de ongevaccineerden groep een vergelijking kan worden gemaakt en men gemakkelijk iets externs, een nieuw virus de schuld kan geven van de vele doden. Als de placebo-groep te groot is gaat dat opvallen (weinig doden onder de ongevaccineerden vs wel gevaccineerden). Het is vergelijkbaar met het na de clinical trials vaccineren van de placebo groep zodat de lange termijn effecten niet meer gedetecteerd kunnen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in