Chic Bee / My 1st COVID-19 Vaccination / Flickr / (CC BY 2.0 DEED)

Een grootschalig onderzoek onder twee miljoen gevaccineerde mensen heeft bewijs gevonden dat Covid mRNA-injecties psychiatrische bijwerkingen veroorzaken.

De peer-reviewde studie werd uitgevoerd door topwetenschappers uit Korea en gepubliceerd in het wereldberoemde Nature Journal, bericht Frank Bergman.

Onder leiding van Eun Mi Chu van de School of Medicine Ewha Womans University in Seoul, Zuid-Korea, analyseerde het team van onderzoekers de gegevens van twee miljoen Koreaanse burgers die ten minste één dosis Covid mRNA-injectie hadden gekregen.

In de studie werd gekeken naar ernstige bijwerkingen (AEs) van psychiatrische aard die verband hielden met de COVID-19 vaccinatie.

De onderzoekers merkten op dat er weliswaar bewijs bestaat voor een verhoogd risico op psychiatrische verschijnselen na virusinfecties, waaronder COVID-19, maar dat de incidentie van psychiatrische ongewenste bijwerkingen (AEs) na COVID-19 vaccinatie, zoals gedocumenteerd in verschillende onderzoeken en rapporten, minder duidelijk is.

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar psychiatrische bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie op basis van een groot bevolkingscohort in Seoul, Zuid-Korea.

De onderzoekers gebruikten statistische hulpmiddelen zoals hazard ratio’s in een populatie van meer dan 2 miljoen Koreanen om vast te stellen of COVID-19 vaccinatie geassocieerd is met verschillende psychiatrische voorvallen.

Dit is een observationele studie die niet is ontworpen om een oorzakelijk verband aan te tonen.

Het team gebruikte officiële overheidsgegevens uit de claimdatabase van de Korean National Health Insurance Service (KNHIS) vanaf 1 januari 2021.

De onderzoekers van de studie wierven 50% van deze in Seoul woonachtige bevolking willekeurig aan.

De overgrote meerderheid van de Koreaanse volwassenen werd gevaccineerd tegen COVID-19.

In Korea werden meerdere vaccins gebruikt, waarbij de meerderheid van de doses werd vertegenwoordigd door het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech.

  Patholoog laat zien wat de COVID-19 injectie doet met de hersenen en andere organen van gevaccineerde mensen

De onderzoekspopulatie omvatte in totaal 2.027.353 deelnemers uit de KNHIS claimdatabase.

Ze werden in twee groepen verdeeld op basis van COVID-19 vaccinatie.

Mi Chun en co-auteurs beoordeelden de cumulatieve incidenties per 10.000 van psychiatrische AEs in een week, twee weken, een maand en drie maanden na COVID-19 vaccinatie.

De auteurs maten hazard ratio’s (HR’s) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (Cis) van psychiatrische bijwerkingen voor de gevaccineerde populatie.

Belangrijk is dat de Zuid-Koreaanse onderzoekers rapporteerden dat de “cumulatieve incidentie van depressie, angst, dissociatieve, stress-gerelateerde en somatoforme stoornissen, slaapstoornissen en seksuele stoornissen drie maanden na de COVID-19 vaccinatie hoger waren in de vaccinatiegroep dan in de groep zonder vaccinatie.”

De ernstige aandoeningen “schizofrenie en bipolaire stoornissen vertoonden een lagere cumulatieve incidentie in de vaccinatiegroep dan in de niet-gevaccineerde groep.”

De auteurs rapporteren: “Depressie (HR [95% CI] = 1,683 [1,520-1,863]), angst-, dissociatieve, stress-gerelateerde en somatoforme stoornissen (HR [95% CI] = 1,439 [1,322-1,568]), en slaapstoornissen (HR [95% CI] = 1,934 [1,738-2,863]). 934 [1,738-2,152]) vertoonden verhoogde risico’s na COVID-19 vaccinatie, terwijl de risico’s van schizofrenie (HR [95% CI] = 0,231 [0,164-0,326]) en bipolaire stoornis (HR [95% CI] = 0,672 [0,470-0,962]).”

De uitkomsten van deze studie onthullen:

“COVID-19 vaccinatie verhoogde het risico op depressie, angst, dissociatieve, stress-gerelateerde en somatoforme stoornissen en slaapstoornissen, terwijl het risico op schizofrenie en bipolaire stoornis werd verlaagd.”

De auteurs suggereren dat zorgverleners voorzichtig te werk moeten gaan bij het vaccineren van mensen die kwetsbaar zijn voor psychiatrische bijwerkingen.

De auteurs besluiten met een alarmerende verklaring:

“Onze bevindingen suggereren dat de relatie tussen COVID-19 vaccinatie en psychische aandoeningen onderschat kan worden, samen met de complexiteit van de impact op de geestelijke gezondheid.”

  Perfecte storm: Pandemie, klimaat, oorlog dragen allemaal bij tot voedseltekorten in de wereld

“Daarom zijn nauwkeurige observatie en speciale voorzichtigheid noodzakelijk voor het toedienen van extra COVID-19 vaccinaties aan populaties die kwetsbaar zijn voor psychiatrische AE.”


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Je bent zo stom, je verdient het om te stervenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky’s top is mislukt
Volgend artikelBIOTERRORISME: Gates Foundation kende $9,5 miljoen toe aan UW-Madison om H5N1 vogelgriep overdraagbaar te maken op mensen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Ik zie dat er steeds meer kinderen geboren worden na de prik!!!!! Of dan de prik de vruchtbaarheid heeft verminderd is maar de vraag!? In de vorige eeuw werden mensen niet zo vaak gevaccineerd maar de pas geborene wel voor allerlei kinderziekten en die zijn goed zijn uitgepakt en miljoenen kinderen heeft beschermd om allerlei ziekten die de mens nu eenmaal oploopt in zijn verdere leven te beschermen tegen die ongewenste ziekten en niemand werd psychisch er door gestoord….. Als je het begin van de beschaafde mensheid volgt dan waren er geen vaccinaties om pas geborene te vrijwaarden van ziekten die er toen ook al waren,,,,,maar toen ging het om de sterksten die overleefden De rest stierf na een vrij kort leven ook daar stoorde zich niemand aan en de gestorvene werd ritueel verbrand of begraven Dat hoorde bij de mens van toen Maar door de ontwikkeling van de geneeskunde werden steeds meer mensen in leven gehouden omdat de bevolking moest groeien…. Het resultaat is nu dat er teveel mensen op aarde zijn waar de overleving in stand wordt gehouden….. Echter nu dat uit de hand loopt zijn wetenschappers en e groten der aarde, bezig om dat tegen te houden en verzinnen dat er ziekten uitbreken die hiervoor niet voorkwamen….. Al met met al eigenbelangen komen steeds meer in opkomst om te overleven op deze aardkloot!!!

  • Als ja alle mensen leefruimte geeft van 100m2 en dat is meer dan nu. Je kunt dat net iets meer dan de halve staat Alaska vullen. De rest van de aarde is dan LEEG. Valt dus wel mee met “overbevolking” . Het is slechts de indruk omdat mensen bij elkaar klitten en je zit er tussen in.

  • De sterfte vroeger onder zuigelingen werd niet verminderd door de vaccins maar door betere levensomstandigheden zoals beter en schoner drinkwater en voeding en door riolering systemen. Die verbetering is ten onrechte toegewezen aan big farma. De kinderen van de Amys in Amerika die NIET gevaccineerd worden zijn de gezondste kinderen van het westen. Daar geen kanker, geen ADHD, geen allergieën, geen astma enz. Dit bleek uit een grote epidemiologische studie.

  • Maar helaas zijn de bijwerkingen van de kindervaccinaties talrijk, we krijgen er andere ziektes voor terug. Alleen worden die over het algemeen niet herkend én niet erkend. Maar bovenal de kindersterfte was al flink gedaald vóór de vaccinaties begonnen. Dit kwam door betere hygiëne, riolering, betere voeding, e.d.
   Kijk eens wat de kinderen nu ingespoten krijgen, bv. in het eerste levensjaar 4x een combinatie van vaccins 7 á 8 ziektes + de adjudanten. En dat kinderlijfje met een nog onontwikkeld immuunsysteem moet dat verwerken! Gevolg: kans dat dat immuunsysteem de eigen lichaamscellen aanvalt wat resulteert in auto-immuun ziektes, zoals diabetes. Verdere bijwerkingen die beschreven zijn: o.a. adhd, autisme, allergieën, astma, hersen huilen, kinderkanker, wiegedood.

 2. Het ligt in de lijn der verwachting dat ernstig storingen invloed zullen hebben op de vaccinatie bereidheid.

  En dan in de zin dat een ernstig gestoorde persoon de prik weigert.

  Dat je dan na de prikken in de populatie meer ernstige storingen vindt onder Ongeprikten is logisch, maar komt niet door de prik, maar door de prikbereidheid.

  • Ik vind dat onderzoek niet zo doorslag gevend dat een geprikt iemand een angststoornis zou krijgen daarvan.
   Allen?, die zich hebben laten prikken deden dit op grond van angst! Bang gemaakt. De massa is gehersenspoeld. Alle symtomen die genoemd zijn kun je gerelateerd zien een angsstoornis.
   De vaccinvrije mensen hebben zelfstandig nagedacht over de onlogica waarmee de massa via radio en tv is ” geinjecteerd” !
   Ze zijn zelfbewuster en zelfstandiger in hun besluitvorming, en derhalve minder of niet angstig.
   Dan slaap je ook goed, als gevolg daarvan functioneer ook goed, beter , helderder, helder.

 3. De mensen die zich hebben laten prikken zullen zich wel oerstom voelen en het niet willen toegeven. Daardoor krijg je natuurlijk psychiatrische bijwerkingen

  • @Eelke Piers…

   🎯🎯🎯

   Er zijn twee smaken. Mensen zijn zich bewust van wat ze is aangedaan, deze groep is denk ik klein. En er zijn mensen die onbewust zijn dat ze iets is aangedaan. Die groep is de grootste grotep en die doen alles om de waarheid in hun onderbewustzijn te houden. En dat geeft idd psychiatrische problemen. Mensen zetten onbewust hun innerlijke wereld op de kop om niet te hoeven dealen met de waarheid.

   Maarrr… de waarheid zit in hun onderbewustzijn en groeit. Het bewustZIJN ziet en voelt alles, maar het ego stopt alles wat het egoïsme in de weg staat in het onderbewustzijn, zodat het egoïsme niet gehinderd wordt. Mensen zijn als kleine kinderen die negeren dat het huis in brand staat en de hele familie laten verbranden, omdat ze uit egoïsme alles negeren zodat ze hun zin kunnen krijgen willen spelen. Egoïsten offeren alles op voor hun egoïsme… en als de waarheid dan komt, zullen ze alles doen om de waarheid niet te hoeven erkennen. En daar worden de gevaccineerden in gesteund door de media en door de massa om hen heen die ook doet alsof er niks is gebeurt.

   Kijk om je heen, niemand praat over wat er is gebeurt, bijna iedereen is angstvallig oppervlakkig zodat ze niets doen of zeggen of horen dat hun onderbewustzijn naar het bewustzijn kan halen… want dan moeten ze met de waarheid dealen die ze al jarenlang, vaak een leven lang, hebben genegeerd om de waarheid in hun onderbewustzijn te houden, zodat ze de gevolgen voor hun bewustzijn kunnen ontwijken.

   Wat er tijdens cojona is gebeurt willen mensen niet onder ogen komen, dus stoppen ze het weg en negeren het en worden extreem oppervlakkig om te voorkomen dat ze het onder ogen moeten komen. De satanisten weten hoe dit werkt en drukken het bewustZIJN op deze manier de kop in. Dat is onnatuurlijk en dat geeft enorme stress en trauma en het maakt mensen giga egoïstisch (bang).

   Wij werden, worden en zijn zo gigantisch mishandeld de afgelopen 500jr, dat we amper nog mens zijn en nagenoeg volledig het ego (onbewust zijn) zijn geworden. Uit angst voor de waarheid zitten veel mensen voor 99,99% in hun ego om de waarheid te kunnen ontwijken. Dat komt in de komende jaren tot een einde, want mensen zijn inmiddels maximaal onbewust/ego.

  • Ik denk dat het uiterst pijnlijk is.
   Een trigger met enorme impact,
   In die zin kun je ook zeggen dat geprikten na gehoord te hebben dat angst het gevolg kan zijn van de prikken de paniek kan toeslaan.
   Of bekendmaking van de uitslagen van het onderzoek in die zin goed is voor de geprikten is nog de vraag.
   En ” wie” financiert. ” het onderzoeksbureau daar ?
   Oh wat moet je toch wakker zijn. Bij het paranoia worden aan toe.
   .

 4. De sterfte vroeger onder zuigelingen werd niet verminderd door de vaccins maar door betere levensomstandigheden zoals beter en schoner drinkwater en voeding en door riolering systemen. Die verbetering is ten onrechte toegewezen aan big farma. De kinderen van de Amys in Amerika die NIET gevaccineerd worden zijn de gezondste kinderen van het westen. Daar geen kanker, geen ADHD, geen allergieën, geen astma enz. Dit bleek uit een grote epidemiologische studie.

 5. Door aangejaagde angst waren mensen wellicht reeds in een depressie, hadden dissociative stress gerelateerde somatofome stoornissen, of was latent aanwezig .

  Dit onderzoek stelt niets voor.
  Evenals de rest van dit soort kwijlende aandacht trekkende onderzoeken.
  Heeft men niets beters te doen… zoek een baan.

 6. ‘De ernstige aandoeningen “schizofrenie en bipolaire stoornissen vertoonden een lagere cumulatieve incidentie in de vaccinatiegroep dan in de niet-gevaccineerde groep.”’

  Mensen met die twee aandoeningen zijn wellicht al langer zeer wantrouwend en niet geneigd een prik te accepteren. Ik denk niet dat je moet concluderen dat de cov-prik schizofrenie en bipolaire stoornissen verlaagd.

 7. Ik ben zo erg anti vax dat ik zelfs geen limonade met “prik” meer neem, niet meer aan “prik”acties mee doe, geen spel als “ezeltje “prik” meer speel, geen kabouter “prikkeprak” meer kijk, en na en voor het werk geen gebruik meer maak van de “prikklok’😜😜😜

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in