Als je een beeld wilt krijgen van de toekomst, stel je dan een laars voor die op een menselijk gezicht stampt – voor altijd.” – George Orwell, 1984

Wees gewaarschuwd: de fictie van George Orwell (25 juni 1903 – 21 juni 1950) is een handleiding geworden voor de alomtegenwoordige, moderne bewakingsstaat, schrijft lewrockwell.com.

Het is meer dan 70 jaar geleden dat Orwell – stervend, door koorts en bloederige hoestbuien geteisterd, en gedreven om te waarschuwen tegen de opkomst van een samenleving waarin ongebreideld machtsmisbruik en massamanipulatie de norm zijn – in “1984” de onheilspellende opkomst van alomtegenwoordige technologie, fascisme en totalitarisme schetste.

Wie had kunnen voorspellen dat zoveel jaar nadat Orwell de laatste woorden van zijn dystopische roman had getypt, “He loved Big Brother”, wij van Big Brother zouden gaan houden.

Naar de toekomst of naar het verleden, naar een tijd waarin het denken vrij is, waarin mensen van elkaar verschillen en niet alleen leven – naar een tijd waarin waarheid bestaat en wat gedaan is niet ongedaan kan worden gemaakt: Uit het tijdperk van uniformiteit, uit het tijdperk van eenzaamheid, uit het tijdperk van Big Brother, uit het tijdperk van dubbeldenken – gegroet!- George Orwell

1984 schetst een wereldomvattende samenleving van totale controle, waarin het mensen niet is toegestaan gedachten te hebben die op enigerlei wijze afwijken van de corporatieve wereldstaat. Er is geen persoonlijke vrijheid en geavanceerde technologie is de drijvende kracht geworden achter een door bewaking gedreven samenleving. Overal zijn verklikkers en camera’s. Mensen zijn onderworpen aan de gedachtenpolitie, die met iedereen afrekent die zich schuldig maakt aan gedachtenmisdrijven. De regering, of “Partij”, wordt geleid door Big Brother, die overal op posters staat met de woorden: “Big Brother houdt je in de gaten”.

We zijn, ver voor op schema, aangekomen in de dystopische toekomst die niet alleen Orwell voorspelde, maar ook fictieschrijvers als Aldous Huxley, Margaret Atwood en Philip K. Dick.

Als vrijheid ook maar iets betekent, dan is het wel het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen. – George Orwell

Net als Orwell’s Big Brother in 1984, houden de regering en haar bedrijfsspionnen ons nu in de gaten. Net als in Huxley’s Brave New World wordt er een samenleving gekweekt van toeschouwers die “hun vrijheden worden ontnomen, maar … er eerder van genieten, omdat ze door propaganda of hersenspoeling worden afgeleid van elke wens om in opstand te komen”. Net als in Atwood’s The Handmaid’s Tale wordt de bevolking nu geleerd “hun plaats en hun plichten te kennen, te begrijpen dat ze geen echte rechten hebben maar tot op zekere hoogte beschermd zullen worden als ze zich conformeren, en zo slecht over zichzelf te denken dat ze hun toegewezen lot zullen accepteren en niet in opstand zullen komen of weglopen”.

En in overeenstemming met Philip K. Dick’s duister voorspellende visie van een dystopische politiestaat – die de basis werd voor Steven Spielberg’s futuristische thriller Minority Report – zitten we nu gevangen in een wereld waarin de regering alziend, alwetend en almachtig is, en als je het waagt om buiten de lijntjes te treden, zullen in het donker geklede SWAT-teams en pre-crime-eenheden van de politie een paar schedels kraken om de bevolking onder controle te krijgen.

Wat ooit futuristisch leek, is niet langer science fiction.

Ongelooflijk genoeg, nu de verschillende ontluikende technologieën die zowel door de regering als door bedrijven worden gebruikt en gedeeld – gezichtsherkenning, irisscanners, enorme databanken, gedragsvoorspellende software, enzovoort – worden opgenomen in een complex, verweven cybernetwerk dat erop gericht is onze bewegingen te volgen, onze gedachten te voorspellen en ons gedrag te controleren, worden de dystopische visioenen van schrijvers uit het verleden snel onze realiteit.

  Secret Society Illuminati kaartspel VOORSPELDE 9/11 terroristische aanval, Donald Trump, Covid-19 en de "Opstand" rel in het Washington DC Capitool gebouw

Onze wereld wordt gekenmerkt door wijdverspreide surveillance, gedragsvoorspellende technologieën, datamining, fusiecentra, auto’s zonder chauffeur, stemgestuurde huizen, gezichtsherkenningssystemen, cybugs en drones, en voorspellend politiewerk (pre-crime) dat erop gericht is potentiële criminelen op te pakken voordat ze schade kunnen aanrichten.

Overal zijn bewakingscamera’s. Overheidsagenten luisteren onze telefoongesprekken af en lezen onze e-mails. Politieke correctheid – een filosofie die diversiteit ontmoedigt – is een leidend beginsel van de moderne samenleving geworden.

Mensen slapen ’s nachts alleen rustig in hun bed omdat ruwe mannen klaar staan om namens hen geweld te gebruiken. – George Orwell

De rechtbanken hebben de bescherming van het Vierde Amendement tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagnemingen versnipperd. SWAT-teams die deuren intrappen zonder huiszoekingsbevel en FBI-agenten die als geheime politie dissidente burgers opsporen, zijn in feite schering en inslag in het hedendaagse Amerika. En de privacy en integriteit van het lichaam zijn volledig uitgehold door de heersende opvatting dat Amerikanen geen rechten hebben over wat er met hun lichaam gebeurt tijdens een ontmoeting met overheidsfunctionarissen, die ieder individu op ieder moment en bij de geringste provocatie mogen fouilleren, in beslag nemen, strippen, scannen, bespioneren, onderzoeken, taseren en arresteren.

De wezens buiten keken van varken naar mens, en van mens naar varken, en van varken weer naar mens; maar het was al onmogelijk te zeggen wat wat was. – George Orwell, Animal Farm

We worden steeds meer geregeerd door multinationals, die zich vastklampen aan de politiestaat.

Wat velen zich niet realiseren is dat de overheid niet alleen opereert. Dat kan ze niet. De regering heeft een medeplichtige nodig. Aan de steeds complexere veiligheidsbehoeften van de gigantische federale regering, vooral op het gebied van defensie, bewaking en gegevensbeheer, is dus voldaan door het bedrijfsleven, dat zich een machtige bondgenoot heeft getoond die zowel afhankelijk is van als voeding geeft aan de groei van het overheidsoverstijgende beleid.

In feite is Big Tech, gekoppeld aan Big Government, Big Brother geworden, en worden we nu geregeerd door de Corporate Elite, waarvan de tentakels zich over de hele wereld hebben verspreid. De regering heeft nu technologische arsenalen tot haar beschikking die zo geavanceerd en invasief zijn dat elke grondwettelijke bescherming nietig wordt. Aangevoerd door de NSA, die heeft laten zien weinig tot niets te geven om grondwettelijke beperkingen of privacy, is het “veiligheids/industrieel complex” – een huwelijk van regering, leger en bedrijfsbelangen met als doel Amerikanen onder voortdurende bewaking te houden – de regering en ons leven gaan domineren.

Geld, macht, controle. Er is geen tekort aan motieven die de convergentie van megabedrijven en overheid voeden. Maar wie betaalt de prijs? Het volk, natuurlijk.

Orwell begreep wat veel mensen nog steeds moeilijk kunnen bevatten: dat er niet zoiets bestaat als een regering die georganiseerd is voor het welzijn van het volk. Zelfs de beste bedoelingen van de regeringsverantwoordelijken maken onvermijdelijk plaats voor het verlangen om koste wat het kost de macht en de controle over de burgerij te behouden.

Hoe verder een samenleving van de waarheid afdrijft, des te meer zal het diegenen haten die de waarheid spreken. – George Orwell

Zelfs ons vermogen om vrij te spreken en te denken wordt gereguleerd.

In totalitaire regimes – ook wel politiestaten genoemd – waar conformiteit en naleving worden afgedwongen met een geladen pistool, dicteert de regering welke woorden wel en niet gebruikt mogen worden. In landen waar de politiestaat zich verbergt achter een welwillend masker en zichzelf vermomt als tolerantie, censureren de burgers zichzelf, waarbij ze hun woorden en gedachten controleren om te voldoen aan het dictaat van de massamening.

  Globalisten willen dat iedereen krekels eet omdat hun exoskeletten CHITINE bevatten dat parasieten en pathogenen gebruiken als bescherming bij het infecteren van mensen en dieren

Dystopische literatuur laat zien wat er gebeurt als de bevolking wordt getransformeerd in hersenloze automaten.

In Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 wordt lezen verboden en worden boeken verbrand om dissidente ideeën te onderdrukken, terwijl televisie-amusement wordt gebruikt om de bevolking te verdoven en gemakkelijk te kalmeren, af te leiden en te controleren.

In Huxley’s Brave New World worden serieuze literatuur, wetenschappelijk denken en experimenten verboden als zijnde subversief, terwijl kritisch denken wordt ontmoedigd door het gebruik van conditionering, sociale taboes en inferieur onderwijs. Evenzo worden uitingen van individualiteit, onafhankelijkheid en moraliteit gezien als vulgair en abnormaal.

in Orwells 1984 rekent Big Brother af met alle ongewenste en overbodige woorden en betekenissen, waarbij hij zelfs zo ver gaat dat hij routinematig de geschiedenis herschrijft en “gedachtenmisdrijven” bestraft. Orwells Big Brother maakt gebruik van Newspeak om ongewenste woorden te elimineren, onorthodoxe betekenissen te verwijderen en onafhankelijke, niet door de regering goedgekeurde gedachten totaal overbodig te maken.

Waar we nu staan is op het kruispunt van OldSpeak (waar woorden betekenissen hebben, en ideeën gevaarlijk kunnen zijn) en Newspeak (waar alleen datgene is toegestaan wat “veilig” is en “geaccepteerd” wordt door de meerderheid). De machtselite heeft haar bedoelingen duidelijk gemaakt: zij zal alle woorden, gedachten en uitdrukkingen die hun gezag betwisten, criminaliseren en vervolgen.

Dit is de laatste schakel in de keten van de politiestaat.

Totdat ze bewust zijn geworden zullen ze nooit in opstand komen, en tot nadat ze in opstand zijn gekomen kunnen ze niet bewust worden. – George Orwell

Nu we zijn gereduceerd tot een ineengedoken burgerij – zwijgend tegenover gekozen functionarissen die weigeren ons te vertegenwoordigen, hulpeloos tegenover politiegeweld, machteloos tegenover gemilitariseerde tactieken en technologie die ons behandelen als vijandelijke strijders op een slagveld, en naakt tegenover overheidstoezicht dat alles ziet en hoort – kunnen we geen kant meer op.

We zijn, bij wijze van spreken, van een natie waar privacy koning is, naar een natie waar niets veilig is voor de nieuwsgierige ogen van de overheid gegaan.

Big Brother is watching you. – George Orwell

Waar je ook gaat en wat je ook doet, je wordt nu in de gaten gehouden, vooral als je een elektronische voetafdruk achterlaat. Als je je mobiele telefoon gebruikt, laat je een spoor achter van wanneer je gebeld hebt, wie je gebeld hebt, hoe lang het gesprek duurde en zelfs waar je op dat moment was. Wanneer u uw pinpas gebruikt, laat u een opname na van waar en wanneer u de kaart hebt gebruikt. Op de meeste locaties is er zelfs een videocamera met gezichtsherkenningssoftware. Wanneer u een mobiele telefoon gebruikt of in een auto rijdt die met GPS is uitgerust, kunt u per satelliet worden gevolgd. Dergelijke informatie wordt gedeeld met overheidsagenten, waaronder de lokale politie. En al deze ooit privé-informatie over uw consumptiegewoonten, uw verblijfplaats en uw activiteiten wordt nu aan de overheid doorgegeven.

De overheid beschikt over bijna onuitputtelijke middelen om onze bewegingen te volgen, van elektronische afluisterapparatuur, verkeerscamera’s en biometrische gegevens tot radiofrequentie-identificatiekaarten, satellieten en internetsurveillance.

In een dergelijk klimaat is iedereen een verdachte. En je bent schuldig tot je kunt bewijzen dat je onschuldig bent. Om deze verschuiving in de manier waarop de overheid nu naar haar burgers kijkt te onderstrepen, maakt de FBI gebruik van haar verstrekkende bevoegdheid om individuen of groepen te onderzoeken, ongeacht of ze verdacht worden van criminele activiteiten.

Niets was van jezelf, behalve de paar kubieke centimeter in je schedel. – George Orwell

Wat veel mensen echter niet begrijpen, is dat niet alleen wat je zegt of doet in de gaten wordt gehouden, maar ook hoe je denkt. We hebben dit al zien gebeuren op staats- en federaal niveau met wetgeving tegen haatmisdrijven die hard optreedt tegen zogenaamde “haatdragende” gedachten en uitingen, zelfcensuur aanmoedigt en het vrije debat over verschillende onderwerpen beperkt.

  WEF "Young Global Leader" Macron introduceert digitaal ID-systeem in Frankrijk daags na verkiezingen

Zeg maar hallo tegen de nieuwe gedachtenpolitie.

Totale internetsurveillance door de Corporate State, zo alomtegenwoordig als God, wordt door de regering gebruikt om de bevolking te voorspellen en, belangrijker nog, te controleren, en het is niet zo vergezocht als je zou denken. De NSA heeft bijvoorbeeld gewerkt aan een kunstmatig intelligentiesysteem dat ontworpen is om te anticiperen op elke beweging die je maakt. Aquaint (het acroniem staat voor Advanced QUestion Answering for INTelligence) is ontworpen om patronen te ontdekken en gedrag te voorspellen.

Geen informatie is heilig of wordt gespaard.

Alles, van opnames en logs van mobiele telefoons, tot e-mails, sms-berichten, persoonlijke informatie die op social netwerksites wordt geplaatst, tot creditcardafschriften, tot gegevens over bibliotheekoplages, tot creditcardgeschiedenissen, enzovoort, wordt door de NSA verzameld en vrijelijk gedeeld met haar agenten in crime: de CIA, FBI en DHS.

Wat we zien, in de zogenaamde naam van veiligheid en efficiëntie, is de creatie van een nieuw klassensysteem dat bestaat uit degenen die in de gaten worden gehouden (gewone mensen zoals u en ik) en degenen die in de gaten houden (overheidsbureaucraten, technici en particuliere bedrijven).

Het is duidelijk dat het tijdperk van privacy in Amerika ten einde is.

En waar staan wij dan?

We bevinden ons nu in de weinig benijdenswaardige positie dat we worden gemonitord, beheerd en gecontroleerd door onze technologie, die geen verantwoording verschuldigd is aan ons, maar aan onze regering en aan de heersers van onze bedrijven. Dit is de feit-is- vreemder-dan-fictie les die ons dagelijks wordt ingestampt.

Het zal niet lang meer duren voordat we met verlangen terugkijken naar het verleden, naar een tijdperk waarin we konden praten met wie we wilden, konden kopen wat we wilden, konden denken wat we wilden zonder dat die gedachten, woorden en activiteiten werden gevolgd, verwerkt en opgeslagen door bedrijfsgiganten als Google, verkocht aan overheidsinstanties als de NSA en de CIA, en tegen ons gebruikt door de gemilitariseerde politie met haar leger van futuristische technologieën.

Om vandaag de dag een individu te zijn, om je niet te conformeren, om ook maar een greintje privacy te hebben, en om buiten het bereik te leven van de zwervende ogen en technologische spionnen van de regering, moet je niet alleen een rebel zijn, maar ook rebelleren.

Zelfs als je rebelleert en je standpunt inneemt, wacht je zelden een gelukkig einde. Je wordt vogelvrij verklaard. Kijk maar naar wat er met Julian Assange is gebeurd.

Dus hoe overleef je in de bewakingsstaat?

We hebben bijna geen opties meer.

Of je nu te maken hebt met feiten of fictie, zullen we binnenkort moeten kiezen tussen zelfbevrediging (de brood-en-circus afleidingen aangeboden door de nieuwsmedia, politici, sport conglomeraten, entertainment industrie, enz.) en zelfbehoud in de vorm van hernieuwde waakzaamheid over bedreigingen van onze vrijheden en actieve betrokkenheid bij zelfbestuur.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lessen uit George Orwell’s ‘1984’Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel10 redenen tegen COVID-19 vaccinatie van kinderen en adolescenten
Volgend artikelHerinnert u zich Dr. Neil Ferguson die 65 miljoen Covid sterfgevallen voorspelde?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. A brave mew world heb ik wel een keer gelezen in het Nederlands.
    Het boek 1984 ben ik al heel lang van plan om een keer te kopen,.
    Ik moet het een keer gaan lezen en je kan het nog steeds overal kopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in