GAVI de Vaccine Alliance is de bron van terreur achter globale lockdowns en vaccindwang

0

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) faciliteert een wereldwijde gezondheidsdictatuur, die alle lidstaten opdraagt totalitaire lockdowns en verregaande medische verordeningen uit te voeren die regeringsinstanties en de vaccinindustrie versterken – niet de volksgezondheid.

De autoritaire aanbevelingen van de WHO werden in hoog tempo door bijna alle regeringen op aarde overgenomen.

De gedragscontroles en bestaansbeperkingen die de WHO oplegt, zijn niet gebaseerd op de gezondheid van het immuunsysteem, de geestelijke gezondheid of het algemeen welzijn.

De WHO werkt als een globale oligarchie, die alle lidstaten dwingt hun bevelen uit te voeren. In 2020 en daarna heeft de WHO bevolkingen bevolen tot isolatie, distantie en onwettige quarantaines.

De WHO heeft gedwongen DNA-oogsten en mRNA-vaccine-experimenten opgelegd, terwijl zij regeringen over de hele wereld de opdracht heeft gegeven burgerlijke vrijheden te onderdrukken en de medische staat van beleg te bevorderen.

Deze dictatuur laat een medische apartheid ontstaan – een systeem van segregatie dat gezonde mensen straft omdat zij zich niet aan de dwangregels houden.

Bill Gates Vaccine Alliance is de bron van terreur achter WHO’s lockdowns en gedwongen vaccinpaspoorten

Hoe komt de WHO aan deze beperkende medische verordeningen en gedwongen vaccinaties? Volgens WHO-insider Astrid Stuckelberger, Ph.D., dient de WHO de financiële belangen van GAVI, de door Bill Gates geleide Vaccine Alliance.

GAVI werd in 2000 opgericht en is een internationale instelling die in Zwitserland is gevestigd. GAVI werkt belastingvrij en geniet ruime immuniteit tegen strafrechtelijke sancties.

Bill Gates gebruikte GAVI en kocht zijn invloed in bij de WHO. Hij heeft in 2017 zelfs een aanvraag ingediend om lid te worden, met het voorrecht om lid te zijn van het WHO-bestuur.

Bill Gates controleert nu Swissmedic, de FDA van Zwitserland, op grond van een overeenkomst tussen Gates, de WHO en de Zwitserse regelgevende instantie voor de distributie van vaccins.

Door de WHO te controleren, sluist Gates tientallen miljarden dollars door zijn GAVI Vaccine Alliance, met de uiteindelijke macht om de lidstaten te controleren.

Als controleur van informatie en arbiter van de wetenschap hebben Gates en de vaccinindustrie de macht om profylactica, behandelingen, fytonutriënten, adaptogenen en antivirale middelen te onderdrukken.

Bill Gates en GAVI zijn de bron van de gruwel achter de WHO, de verboden, beperkingen en autoritaire medische edicten die het vaccin-experiment op mensen afdwingen.

WHO-insider Astrid Stuckelberger gaf een toelichting op de politieke beweegredenen van de WHO en hoe de wetenschap wordt gemanipuleerd en gebruikt om de bevolking te dwingen in te stemmen met proeven met vaccins.

Stuckelberger is een internationale deskundige die wetenschappelijk onderzoek evalueert en beleidsmakers adviseert.

Zij heeft meer dan 180 wetenschappelijke artikelen, beleidsnota’s en overheidsrapporten geschreven. Zij geeft toe dat dit onderzoek wordt gedaan om politieke agenda’s te ondersteunen en regeringsbeleid te rechtvaardigen.

Sinds 2009 beheerde zij de internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO, die in de eerste plaats bedoeld waren om de lidstaten voor te bereiden op gezamenlijk optreden tijdens een toekomstige pandemie. In het centrum van deze plandemie van de wereldregering staan Bill Gates en de GAVI Vaccine Alliance.

GAVI en WHO controleren nu regeringen over de hele wereld en bedreigen bevolkingen.
Bill Gates heeft meer macht en invloed over de WHO dan hele naties. De Verenigde Naties hebben de WHO in het leven geroepen, maar hebben herhaaldelijk geweigerd paal en perk te stellen aan haar dictatoriale bevoegdheden, illegale quarantaineprocedures, gedwongen inentingspaspoorten en ondemocratische machtsgrepen.

Justus Hoffmann, Ph.D., een van de Duitse leden van de buitenparlementaire Corona-Onderzoekscommissie, wees erop dat GAVI geen politieke macht heeft maar “gekwalificeerde diplomatieke immuniteit” geniet.

GAVI is ook immuun voor alle criminele handelingen, of deze nu opzettelijk of onopzettelijk zijn.

“Ze kunnen doen wat ze willen”, bevestigde Stuckelberger, en ze zijn aan geen enkele autoriteit verantwoording verschuldigd. Geen enkele wetshandhavingsinstantie mag een onderzoek instellen naar GAVI, zelfs niet indien de Vaccine Alliance betrokken zou zijn bij een criminele samenzwering om mensen te bedriegen of te dwingen.

Stuckelberger, die vier jaar in het ethisch comité van de WHO heeft gezeten, zei dat het “verontrustend” was dat GAVI algemene immuniteit geniet, vooral wanneer GAVI “de WHO leidt als een bedrijf”.

De directeur-generaal van de WHO dwingt alle lidstaten de instructies van GAVI op te volgen, van het soort diagnostische tests tot het soort behandelingen dat is toegestaan, tot top-down bevolkingscontroles, pandemische berichtgeving en, het allerbelangrijkste, proeven met vaccins.

De WHO is in de loop der jaren opgezet om dictatoriale macht uit te oefenen over de regeringen van de wereld, en GAVI is de bron van haar autoritarisme, terreur, en gedwongen vaccinatiedruk.

Nadat maandenlang PCR-tests met een hoge cyclus werden gebruikt om de diagnose Covid-19 te stellen, waarschuwde de WHO de wereld uiteindelijk in januari 2021 dat deze tests al die tijd meestal vals-positieve resultaten opleverden.

Naarmate de laboratoria de cyclusdrempel voor de PCR-tests bijstellen, zal het officiële aantal gevallen en sterfgevallen van Covid langzaam dalen.

Bronnen:
LifeSiteNews
GAVI.orgHumansAreFree
HumansAreFree

Deze medische fraude zal geen halt toeroepen aan de golf van ziekenhuisverslaving, aan de beademing gekoppelde longontsteking, longinfecties, stressgerelateerde hartziekten, overdoses, ernstige geestesziekten en vaccinatieletsels die de wereld nu overspoelt.

Dokter sloopt Gates’ Covid-vaccin in vernietigende analyse

Vorig artikelCreëert agressieve mutaties: viroloog roept WHO op te stoppen met Covid-19 vaccin
Volgend artikelOude mortaliteit: hoe de Coronacoup de ouderen martelt – en alle anderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in