Het is een smerig klusje, maar iemand moet het doen. Een van de nadelen van het vertellen van de waarheid in deze wereld is dat schijnbaar iedereen en zijn broer al je argumenten aan flarden wil scheuren, schrijft Steve Kirsch.

Ik zou een lange tijd kunnen besteden aan het weerleggen van alle opruiende artikelen die geschreven zijn over de inhoud die ik produceer. Hier is mijn factcheck van de factcheckers als een hergebruikte grafiek:

In plaats van in te gaan op elk punt van elke factchecker, volgt hier een checklist van dingen die een grondige factchecker zou moeten kunnen beantwoorden, maar niet kan of niet wil.

Merk op dat dit een snelle lijst is die ik in ongeveer 30 minuten heb samengesteld. Er zijn er meer, maar je snapt het idee:

1. Wat is mijn motivatie om op 65-jarige leeftijd plotseling een verspreider van misinformatie en samenzweringstheorieën te worden? En waarom gebeurde dit pas nadat ik had gehoord over mijn vrienden die waren overleden of invalide waren geworden door de COVID-vaccins? Ken je me eigenlijk wel of hebben we elkaar ooit ontmoet?

2. Waarom is er een toename van 44% in sterfgevallen onder kinderen na de introductie van de vaccins? Volgens de factcheckers had het omlaag moeten gaan omdat vaccins verondersteld worden levens te redden. Wat is er aan de hand? Werken de gegevens gewoon niet mee met het narratief?

3. Hoe kan het dat een verpleegster die al 14 jaar werkt pas nu myocarditis bij kinderen ziet na de vaccinatie en niet tijdens COVID? Ik dacht dat iedereen zei dat de percentages van het vaccin VEEL lager zijn dan van COVID. Heb je voorbeelden van dalende percentages?

4. Hoe verklaar je de plotselinge stijging van de verwachte vraag hier? Wat veroorzaakt dit? Dit is een dramatische stijging.

5. Dr. Toby Rogers berekende 117 doden per gered kind tussen de leeftijd van 5 en 11? Ben je het eens met zijn analyse? 20.000 mensen lazen het artikel en konden geen hiaat vinden. Dus wat heeft hij fout gedaan, en hoe weet je zeker dat jij gelijk hebt en hij niet?

6. Als de vaccins zo veilig zijn als je beweert, hoe kan Dr. Charles Hoffe dan bij meer dan 50% van zijn patiënten na de prik een significant verhoogd D-gehalte aantreffen? Als het geen 50% is, wat is dan het echte aantal en voor hoe lang? Vindt je het erg dat we niet weten wat die getallen zijn?

7. Is de hoeveelheid spike die het vaccin veroorzaakt niet vele malen groter dan wat je van het virus zou krijgen? En krijg je al die pieken niet veel sneller dan wanneer je het virus zou krijgen?

8. Als de vaccins volkomen veilig zijn, hoe kan troponine, een maat voor hartschade, dan omhoogschieten tot 614 maal normaal, na vaccinatie bij een 45-jarige vrouw? Was het niet de bedoeling dat het alleen tienerjongens zou treffen? Denk je dat dat een normale reactie is? Er zijn enorm veel mensen met verhoogde troponines na vaccinatie, 10X hartaanval niveaus, en in plaats van snel terug te keren naar normaal, blijven deze niveaus maandenlang verhoogd. Dr. Peter McCullough, een van ’s werelds meest gerespecteerde cardiologen, is hier ontzet over. Misschien kun je een even prominente cardioloog aanwijzen die hierover met Peter in discussie gaat? Zo niet, waarom wil niemand hierover praten? Als dit niet klopt, vertel ons dan wat de hoeveelheid troponine verhoging is en voor hoe lang? Heb je er problemen mee dat we niet weten wat die getallen zijn? Ik bedoel gewoon een beetje verontrustend?

9. Als dit allemaal gedaan is uit Kirsch’ ego zoals bepaald in deze factcheck, hoe komt het dan dat 30 andere wetenschappers, statistici, en dokters het allemaal met hem eens zijn? Waarom zijn al deze mensen plotseling samenzweringstheoretici geworden? Wat is hun motivatie voor al het bedrog en misleiding? En wat bindt al deze mensen samen? Waarom zou Peter Doshi, hoofdredacteur van de BMJ, zijn reputatie op het spel zetten om te vragen wat er aan de hand is? Peter McCullough? (Antwoord: Het is eigenlijk heel simpel; we zagen allemaal de corruptie van de wetenschap en willen levens redden. Dit is echt moeilijk voor veel mensen om te geloven en te accepteren. Dat snappen we.)

10. Bret Weinstein wist dat hij het risico liep om van YouTube te worden gehaald (zijn belangrijkste bron van inkomsten op dat moment) als hij Kirsch en Malone in zijn show zou brengen. Waarom deed hij het dan? (Antwoord: hij was bereid zijn carrière op het spel te zetten om de waarheid naar buiten te brengen.)

11. Waarom maakt Dr. Chris Martenson al deze YouTube video’s waarin hij laat zien dat vaccins niet werken, maskers niet werken, etc. Wat is zijn motivatie voor het verspreiden van verkeerde informatie (Antwoord: Chris is een van de zeldzame wetenschappers die kritisch naar de gegevens kijkt en zich laat leiden door de gegevens en niet door wat mensen over de gegevens zeggen).

12. Dr. Robert Malone werd genomineerd voor een Nobelprijs voor zijn uitvinding van het mRNA-vaccin. Waarom zou hij zijn kansen om te winnen volledig in gevaar brengen door “opstandig” te worden en zich uit te spreken over de gevaren van deze vaccins? Hij wordt door niemand betaald om dit te doen. Waarom doet hij het dan?

13.Ron Kostoff heeft nooit met iemand van ons gesproken voordat zijn paper verscheen in Toxicology Reports. Als wij het mis hebben, hoe is Ron er dan in zijn eentje achter gekomen dat de vaccins onzinnig zijn voor elke leeftijdsgroep en heeft hij zijn artikel gepubliceerd gekregen in een medisch tijdschrift met peer-reviewed toetsing? Het is niet ingetrokken. Is dat niet problematisch?

14. Als de vaccins veilig zijn, hoe komt het dan dat Alex Berenson ook denkt dat de vaccins onveilig zijn? Is hij ook een mafkees? Is het niet oneerlijk om alleen Kirsch aan te vallen? Berenson en Kirsch praten nauwelijks met elkaar, maar toch kwamen ze tot dezelfde conclusies over vaccins, dat de NIH vroege behandeling negeerde, het ontbreken van enige wetenschap achter het maskeren, de onverantwoordelijkheid van mandaten, enz.

15. Waarom niet Del Bigtree? Hij vond dezelfde dingen als Kirsch deed. In feite, Bigtree’s advocaat berekende een VAERS URF van 50 lang voordat Kirsch dat deed. Dus waarom Kirsch pesten? Kirsch volgde gewoon op Aaron Siri’s werk en verfijnde het aantal. Waarom Siri niet aanvallen? En hoe komt het dat de CDC niet kon reageren op Siri’s brief over dit?

  Je wilt niet weten wat er komt

16. Elke legitieme factchecker zou prioriteit geven aan het controleren van de grootste leugens over de pandemie, zoals dat het virus een natuurlijke oorsprong had, dat het aantal mensen dat door COVID is gedood zo groot is (het is een fractie daarvan), dat het vaccin niemand heeft gedood, en dat maskers effectief zijn. Heb je die allemaal eerst op feiten gecontroleerd? Dat zijn de belangrijkste.

17. Als de factchecker een pseudoniem gebruikt, waarom kun je ons dan niet vertellen hoe je heet? Ga je ons vertellen wie je heeft gefinancierd om het hitstuk te maken?

18. Was het niet onverantwoordelijk van het CDC om vaccinatie van zwangere vrouwen aan te bevelen voordat de gegevens beschikbaar waren? Zij baseerden zich op het NEJM-paper, waarvan we de NEJM er uiteindelijk van overtuigden dat ze ongelijk hadden (het duurde maanden). Dus wij hadden gelijk en zij hadden ongelijk. Krijgen wij enig krediet in uw gedachten toen zij uiteindelijk terugkrabbelden?

19. Gaat je met ons in debat in een opgenomen zoom call waar je al onze vragen kunt beantwoorden? We willen graag weten hoe we voor de gek zijn gehouden door al deze gegevens. De regels voor het debat zijn in het zicht opgehangen.

20. Als de Vax zo veilig is, waarom zijn er dan zoveel doden te betreuren bij VAERS dit jaar?

21. Als Kirsch het mis heeft met zijn analyse, hoe komt het dan dat je niet kunt aanwijzen waar in zijn analyse hij het mis had? Was de URF berekening fout? Zijn de VAERS sterfgevallen verkeerd? Heeft hij niet voldoende achtergrondgebeurtenissen afgetrokken? Het punt is dat als je wilt aantonen dat hij het mis heeft, je moet laten zien welke fout hij heeft gemaakt. Het gebruik van argumenten als waar hebben ze de lichamen verborgen, toont alleen maar aan dat je niet in staat bent om de lichamen te vinden; het bewijst niet dat Kirsch het fout had.

22. Als je denkt dat er dit jaar gewoon “overrapportage” is bij VAERS, wat is dan je feitelijke bewijs daarvan? Alle mensen met wie we gesproken hebben melden meer bijwerkingen omdat er meer bijwerkingen zijn. De meesten zeggen dat er dit jaar minstens 100X meer bijwerkingen zijn dan vorige jaren. Dus het lijkt erop dat VAERS dit jaar ondergerapporteerd wordt, en niet overgerapporteerd, denkt je niet?

23. Er zijn 5.288 symptomen die de afgelopen 5 jaar voor geen enkel vaccin zijn gemeld en die nu voor het eerst voor deze vaccins worden gemeld. Waarom?

24. Waarom zijn er dit jaar meer meldingen van ongewenste bijwerkingen dan voor alle vaccins van de afgelopen 30 jaar samen?

25. Als het vaccin geen sterfgevallen veroorzaakt in VAERS, hoe komt het dan dat er een tijdsverband is tussen vaccinatiedatum en sterfgevallen? Oh, je denkt dat het komt doordat de waarschijnlijkheid om te rapporteren hoger is naarmate het dichter bij de vaccinatie datum is? Interessant. Hoe verklaar je dan dat de meldingen een piek vertonen op dag 1 na de vaccinatie, in plaats van op dag 0? Een beetje moeilijk uit te leggen, vind je niet? En is het niet interessant dat de piek op dag 1 toevallig samenvalt met het werkingsmechanisme van het vaccin?

26. Denkt je niet dat we veiligheidsgegevens zouden moeten hebben over de hoeveelheid, de verdeling en de duur van het spike-eiwit dat wordt geproduceerd VOORDAT we op het publiek gaan experimenteren? Ken je deze gegevens eigenlijk wel? Zouden we die niet moeten weten? Waarom zijn de studies nooit gedaan op NHP’s om deze gegevens te vinden?

27. Als de URF niet 41 is, wat is dan de echte URF en heb je die berekend met de door de CDC goedgekeurde methodologie, zoals wij hebben gedaan? (zie The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) for anaphylaxis and for Guillain-Barré syndrome). En zelfs als de URF 1 is (wat hoogst onwaarschijnlijk zou zijn), dan nog is het aantal sterfgevallen enorm en zou de proef moeten worden stopgezet volgens de opmerkingen van Paul Offit in 60 Minutes over het pokkenvaccin. Zelfs bij een URF van 1 zijn deze vaccins nog steeds 40X gevaarlijker dan pokkenvaccin (8500/220).

28. Als we het mis hebben, vertel het ons dan: hoeveel mensen zijn er volgens jou gedood door de COVID-vaccins en hoe weet je dat?

29. Een van de manieren waarop we het aantal doden door het vaccin hebben berekend was met behulp van een onafhankelijke opiniepeiler. Hoe is dat in scène gezet?

30. Waarom storten atleten 60x zo snel in na de introductie van de vaccins?

31. Hoe stierf Ernest Ramirez’s 16 jaar oude zoon? Heb je naar het autopsierapport gekeken zoals ons teamlid Peter McCullough deed. En nog belangrijker, waarom heeft de pers er geen aandacht aan besteed? Het was een duidelijk geval van dood door vaccinatie. Er was een autopsie om het te bewijzen. Geen aandacht. En denk je dat het juist was van GoFundMe om de fondsen die hij heeft ingezameld in beslag te nemen? Vind je dat goed? Is dat de nieuwe manier waarop we mensen vandaag de dag moeten behandelen?

32. Hoe verklaar je de doodsoorzaken van de 14 gevallen die de CDC onderzocht? 5 van hen stierven aan een hartstilstand!

33. Hoe verklaar je de resultaten van Peter Schirmacher ?

34. Waarom rapporteerde Taiwan meer sterfgevallen door het vaccin dan door COVID?

35. Waarom gaat de helling van de lijn de verkeerde kant op in de Harvard studie?

36. Hoe verklaar je dat de biodistributie die accumulatie in de eierstokken laat zien, correleert met het hoge aantal VAERS-symptomen voor menstruatieproblemen, waarvan vele met enorme verhogingen vergeleken met de uitgangswaarde (vorige vaccins).

37. Waarom melden cardiologen een hoog aantal gevallen van hartziekten bij kinderen na de introductie van de vaccins?

38. Waarom is het cardio-onderzoekslab van UCSF nu gevuld met kinderen van 7 tot 10 jaar, alleen nadat de vaccins voor die leeftijdsgroep zijn uitgerold?

39. Waarom moet een topneuroloog uit Californië dit jaar 2000 VAERS-incidenten melden, terwijl ze de afgelopen elf jaar nooit één enkel ongewenste bijwerking hoefde te melden?

40. Hoe verklaren we de families waar 3 familieleden, allen voorheen gezond, binnen enkele dagen na de COVID-prik overlijden?

  HERDENKINGS APARTHEID

41. Hoe konden 2 onlangs gevaccineerde cricketspelers binnen 10 minuten na elkaar op het veld ineenstorten? Pech?

42. Waarom WEIGERT de CDC de juiste URF voor VAERS te berekenen en te gebruiken bij het interpreteren van de veiligheidsgegevens? Pfizer BEWEEs dat VAERS 5x ondergerapporteerd is voor myocarditis, en de CDC zal dat niet eens erkennen? John Su gebruikt een URF van 1. Dat is duidelijk onjuist en misleidend. Waarom ga je niet achter hem aan? Dat is echt slecht en corrupt. Ik ben niet de slechterik hier. Dit was in het zicht van het publiek (Pfizer dia met de Optum-gegevens (zie mijn artikel hierover).

43. Hoe komt het dat begrafenisondernemers een enorme toename in zaken melden direct nadat de vaccins op de markt kwamen?

44. Waarom betwisten de verpleeghuizen niet Abrien Aguirre’s bewering dat er 10 keer zoveel sterfgevallen waren door de vaccins dan door COVID?

45. Hoe komt het dat het CDC nog geen enkel sterfgeval heeft toegeschreven aan de vaccins in het licht van Schirmacher’s studie? Dat is onverklaarbaar, nietwaar?

46. Waarom zijn er zoveel vaccinatie gewonden dat Facebook groepen van 250.000 en meer (meerdere malen) heeft verwijderd.

47. Waarom krijgen de vaccingewonden geen pers?

48. Waarom censureerde YouTube de getuigenis van Dr. Peter Doshi? UCSF professor Aditi Bhargava sprak ook en werd gecensureerd. Waarom? Als een factchecker spreekt je je dan uit over de censuur van deze zeer geloofwaardige mensen? Waarom niet? Weet je eigenlijk wel waarom professor Bhargava op zo’n jonge leeftijd al met emeritaat ging? Waarom vertel je dat verhaal niet aan het publiek?

49. Hoe komt het dat Jessica Rose’s myocarditis paper werd teruggetrokken door de uitgever? Maak je een ophef over de corruptie van de wetenschap hier? Of probeer je me gewoon in diskrediet te brengen?

50. Hoe zit het met Maddie de Garay? Waarom heeft de FDA, CDC, of Pfizer nooit een onderzoek ingesteld? Waarom verzekerde Janet Woodcock mij dat ze dat zouden doen en deden ze vervolgens niets? Waarom hebben ze de waarheid niet gerapporteerd en zijn ze niet gestopt met de permanente verlammingszaak? Haar resultaat komt overeen met het werkingsmechanisme van het medicijn? Hoe kunnen ze de Vax als de oorzaak hebben uitgesloten zonder ooit met haar te praten? Ze worden verondersteld aan te nemen dat het de Vax is tot ze het tegendeel kunnen bewijzen.

51. Hoe zit het met de 5X uitsluitingen (vs placebo groep) in de Pfizer proef? Dat kan toch geen toeval zijn?

52. Hoe komt het dat er zo weinig sterfgevallen door alle oorzaken waren in de Pfizer studie? Het zou een representatieve groep moeten zijn! Er zouden ongeveer 110 sterfgevallen in elke groep moeten zijn, toch?

53. Hoe komt het dat de 6 maanden studie van Pfizer meer sterfgevallen door alle oorzaken laat zien in de behandelingsgroep dan in de placebogroep? Waar is het bewijs dat de vaccins levens redden? Whoops!!!! Geen enkel bewijs van een gered leven. Als een factchecker, waarom zeg je dat niet? In plaats daarvan richt je je op mij. Hmmmm.

54. Waarom waren er 4X zoveel hartstilstanden in de vax groep vs placebo in de Pfizer fase 3 studie (6 maanden)? Lijkt vrij hoog. Het was niet alleen pech, omdat we al deze atleten in het zicht zien vallen. Dus is het niet waarschijnlijker dan niet dat dit echt is?

55. Ben je niet bang dat de komende proeven te weinig kracht hebben om deze vragen op te lossen?

56. Werd er in de Pfizer fase 3 proeven niet gespeeld met het rapporteren van ongewenste bijwerkingen, waarbij mensen het moeilijk/onmogelijk vonden om ongewenste bijwerkingen te rapporteren.

57. Ben je, ondanks het gesjoemel met de rapportage van de bijwerkingen, niet verontrust over de statistisch significante grote toename van het totale ziektecijfer in alle proeven met het COVID-vaccin (de paper US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good… door J. Bart Classen, MD).

58. Hoe komt het dat de NIH en de WHO helemaal niets deden toen de fluvoxamine fase 3 proef werd gepubliceerd in Lancet? Ze hebben er niet eens nota van genomen in de NIH COVID richtlijnen! Heb je daartegen geprotesteerd? Het is 2 december 2021 en de fluvoxamine aanbeveling was laatst bijgewerkt: 23 april 2021. Het Lancet artikel werd breed uitgemeten door alle grote media, maar de NIH deed niets. Hoe verklaar je dat? Waarom spendeer je je kostbare tijd niet daaraan? Dat zou levens redden. Ook was er in januari 2021 een bijeenkomst van de belangrijkste opinieleiders waar de NIH, CDC en FDA deskundigen met elkaar in gesprek gingen en stemden dat artsen met hun patiënten over fluvoxamine moesten praten. Het NIH richtlijnen comité negeerde de aanbeveling volledig; behandelde het alsof het nooit gebeurd was. Waarom factcheck je dat niet?

59. Hoe komt het dat niemand een ENKELE RCT kan aanhalen die aantoont dat maskers werken tegen COVID? Als je een legitieme factchecker bent, zou ik je laatste prioriteit moeten zijn. De makkelijkste en meest voor de hand liggende om achteraan te gaan zijn maskermandaten. Als je nog niet over maskermandaten hebt geschreven en ze belachelijk hebt genoemd, dan bent je niet echt een factchecker, of wel?

60. Hoe komt het dat professor Jeffrey Morris van onderwerp veranderde toen we hem probeerden aan te tonen dat de symptomen in VAERS dosisafhankelijk waren? (Opmerking: dosisafhankelijkheid is een van de meest indrukwekkende indicatoren van causaliteit, maar we gebruiken alle Bradford-Hill criteria om causaliteit te beoordelen).

61. Dus waarom zijn de bijwerkingen in VAERS dosisafhankelijk? Ik dacht dat het een veilig vaccin was?!?

62. Dr. Steven A. Anderson van de FDA wordt verondersteld de VAERS gegevens als een havik in de gaten te houden. We hebben hooggekwalificeerde mensen die maandenlang de VAERS-gegevens hebben geanalyseerd. Waarom weigert Dr. Anderson met ons te praten?

63. Hoe komt het dat de externe commissieleden van de FDA en CDC allemaal een onderzoekssubsidie van $1 miljoen hebben geweigerd, alleen maar om een paar uur met ons te praten en vragen te beantwoorden? Waar zijn ze bang voor?

64. Als Gavin Newsom de waarheid vertelt dat hij geen GBS heeft, waarom heeft hij dan Kirsch’s “noem je prijs” weddenschap niet aangenomen? Gavin had zijn netto waarde direct kunnen verdubbelen door Kirsch een blanco stuk papier te geven.

  2021 top artikelen: The Telegraph: Covid's "derde golf" zal een massale dood zien onder de GEVACCINEERDEN

65. Hoe komt het dat niemand Kirsch heeft aangenomen op zijn $1M aanbod om Crawford’s analyse te weerleggen? Het enige wat je hoeft te doen is de juiste analyse van dezelfde gegevens te publiceren (35% van de wereldbevolking, dus nauwelijks “cherry picking”).

66. Als de leden van de CDC en de FDA onafhankelijk zijn, waarom heeft een van hen dan in een privé-gesprek toegegeven dat als zij niet zouden stemmen zoals de FDA /CDC dat wilde, zij uit het comité zouden worden gezet, zoals Martin Kulldorff?

67. Als de vaccins zo veilig zijn, waarom hebben ingewijden van de CDC dan een vriend van mij in januari getipt om geen vaccins te nemen?

68. Als de overmatige sterfte in VAERS niet werd veroorzaakt door het vaccin, wat is dan de oorzaak en waarom onderzoekt het CDC dit niet? Deze doodsoorzaken waren niet normaal.

69. Hoewel het amusant is dat mensen verwijzen naar de Mclachlan VAERS-studie en beweren dat alle sterfgevallen normaal waren, is dat gewoon niet wat de studie zei. Zullen we alle 250 gevallen een voor een doornemen? In de studie stond: “Desondanks kon in slechts 14% van de gevallen een reactie op het vaccin worden uitgesloten als een factor die bijdroeg tot het overlijden.” Het is dus interessant dat sommige mensen definitief kunnen verklaren dat het vaccin hun dood niet heeft veroorzaakt. Zijn deze “factcheckers” bereid om de gevallen een voor een met Scott en ons team door te nemen en ons allemaal te laten zien hoe we het mis hebben?

Als je een “factchecker” vindt die ingaat op deze 69 vragen, zou dat geweldig zijn, want ik heb nog 130 vragen, net als deze, die ik ze ook graag zou horen uitleggen.

Vragen gesteld door mijn lezers

Van Surya ARBY

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-07/03-COVID-Klein-508.pdf

slide 12; ze zeggen dat er geen signaal is omdat ze een tijdvenster gebruiken gebaseerd op dagen 1-21 (met impliciete controle gedefinieerd als 22-42 ?)

Het is gemakkelijk te zien dat er een HUGE cluster van GBS is op dagen 1-42 (16 gevallen) met gebruik van de resterende dagen 43-98 (2 gevallen) als controlevenster, geeft dit een ongecorrigeerd Relatief Risico van

(16/42) / (2/56) = 10,6.

2/56 geeft 1,5/42; dus op een gestandaardiseerd tijdvenster van 42 dagen is het aantal verwachte gevallen 1,5, het is gemakkelijk om een willekeurige variabele X te gebruiken die een Poisson-verdeling met een parameter van 1,5 volgt, wat is de waarschijnlijkheid om ten minste 16 gevallen waar te nemen? P(X>=16) is zo laag dat mijn toepassing 0 oplevert

Het ontkrachten van Steve Kirsch’s laatste beweringen over covid-vaccin sterfgevallen

Hier is het artikel uit Medium. Degene die deze “factcheck” heeft geschreven, heeft duidelijk veel tijd besteed aan het samenstellen van zijn zaak. In wezen beweert deze naamloze, gezichtsloze persoon dat Crawford gegevens heeft verzameld en dat de gegevens over een teveel aan sterfgevallen niet overeenkomen met een dodelijk vaccin. Ik heb dit net vernomen op 1 december om 23.00 uur.

De auteur zegt dat mijn motivatie ego en roem is. Wow. Dit laat je de kwaliteit van zijn werk zien. Is de auteur bereid om mijn team uit te dagen in een opgenomen debat? Ik betwijfel het ten zeerste. Maar ik heb een open uitnodiging om dat te doen! Laten we de waarheid vinden. We zijn niet bang voor een uitdaging. Is hij dat? Als je “The Gift of Fire” bent, reageer dan in de commentaren.

Hij vraagt in zijn titel: “Wat motiveert een tech-miljonair om te vechten tegen covid-vaccins?” Ik zou veel meer respect voor hem hebben als hij in staat was om die eenvoudige vraag juist te stellen. Maar zelfs die kan hij niet goed krijgen. Iedereen die mij kent en met mij werkt zal je het antwoord vertellen: “Mr Kirsch wil gewoon levens redden.” Ik zou zeggen dat als hij zoiets simpels niet kan zeggen, dat we dan een stuk minder vertrouwen moeten hebben in al het andere dat hij zegt.

Onze factc hecker schrijft in een tweede take down stuk: “Voor tienerjongens, komt het myocarditis vs. coviditis risico dichter bij elkaar, maar het krijgen van covid is nog steeds slechter met een factor 6.” Wow. Realiteitscontrole hier. Toen de vaccins eenmaal uitkwamen, zagen dokters meer gevallen van myocarditis, niet minder. Misschien kan onze vriend een cardioloog noemen die aantoont dat het aantal myocarditis gevallen is gedaald na de introductie van de vaccins. Dat heet een “reality check.”

Dus in plaats van onze tijd te besteden aan het ontkrachten van zijn ontkrachting, wil ik onze anonieme “weldoener” een uitdaging geven. We zullen al je punten in je artikel behandelen, als je alle bovenstaande punten behandelt in een LIVE OPGENOMEN zoom gesprek waar we alles recht kunnen zetten.

Wat zeg je ervan?

Healthfeedback factcheck

Vandaag stuurde iemand me bijvoorbeeld deze link van de “deskundigen” van healthfeedback.org die de feiten controleerden van twee beweringen die ik volgens hen heb gedaan:

1. “de eierstokken krijgen de hoogste concentratie van [lipide nanodeeltjes van RNA vaccins]. Dit verandert de eierstokken in een zeer grote fabriek om giftige spike-eiwitten te maken.

2. “FDA experts onthullen dat de Covid-19 Vaccins minstens 2 mensen doden voor elke 1 leven dat ze redden.

Het korte verhaal is dat de eerste verklaring volledig uit zijn verband is gerukt en verwees naar een grafiek die zich beperkte tot het tonen van de lichaamsdelen waar we niet verwachtten een lipide nanodeeltje (LNP) toegediend te zien. Het tweede was een citaat van The Expose dat ik nooit heb geclaimd. Het was hun fout, niet de mijne.

Als we het “contextprobleem” van het eerste en de fout van The Expose in het tweede aanpakken, houden we over:

1. Als we kijken naar gebieden van het lichaam waar we de LNP’s niet verwachtten te zien, hebben de eierstokken de hoogste accumulatie.

2. De VAERS gegevens tonen aan dat de vaccins minstens 2 mensen doden voor elk leven dat ze zouden kunnen redden. Ik ben niet de enige die dat zegt. De Walach en Kostoff papers, gepubliceerd in medische tijdschriften, zeggen hetzelfde.

De feiten die deze beweringen ondersteunen zijn vrij duidelijk.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het sterven van de gevaccineerdenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMoronicvariant als rookgordijn om de stijgende vloed van hartaanvallen, bloedklonters, neurologische problemen als gevolg van covid-prikken te verdoezelen
Volgend artikelZe wijten nu alle sterfgevallen na vaccinatie aan Post-Pandemische Stress Stoornis
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Bellingcat, facktcheckers, ze worden betaald door dezefde lui die de MSM bezitten, enkel via omwegen en derden. Soros is een grote financier van dit soort “neutrale” onderzoekers, en veel mensen geloven ook nog dat factcheckers de waarheid achterhalen….

  De media is een grote bende bedriegers, waarheid hoef je er neoit van te verwachten. Een verversing c.q. totale vernieuwing zou in het belang van vrijheid en democratie wenselijk zijn.

  Een Ceaucescu dag ….

 2. Ik begrijp uw frustraties heel goed. Ik ben blij dat u dit werk allemaal doet. Ik weet dat u de waarheid schrijft. Helaas dat weer wel. Blij dat ik op deze site gewezen ben en gevonden heb. Laat u niet boos maken hoor en ga hier svp mee door het is voor velen van grote waarde. Ik dank u namens velen met mij

  • Blijf doorgaan aub ! ze leggen ons zaken op die Niet kunnen en onmenselijk zijn ! Voor hen is een het een spelletje! Oorlogjes spelen …..maar voor wat ? Hun eigen ego, macht en geld , een postjes te creëren voor hun vriendjes en meelopers en die te laten dansen naar hun pijpen !!! Les loups ne se bouffent pas entr’eux!!!

 3. “If you have to be persuaded, pressured, lied to, incentivized, coerced, bullied, socially shamed, guilt tripped, threatened, punished and criminalized. If all of this is considered necessary to gain your compliance – then you can be absolutely certain that whatever is being promoted is NOT in your best interests.”

 4. Als antwoord krijg je waarschijnlijk “het is gewoon zo !”
  Altijd de waarheid ontkennen en als er niet omheen is te gaan… “Het is gewoon zo” als tegenargument en nooit op de inhoud argumenteren.
  Simpelweg omdat dat niet kan.
  Vuur is heter dan bevroren water wordt dan ontkent en omgedraaid als onwaar aangeduid.
  Als hier dan op wordt gewezen dat dit toch echt zo is… voel maar…. dan toch “nee het is gewoon zo”
  Dat is blijkbaar het niveau van “wetenschap” tegenwoordig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in