Een onderzoek van gegevens die zijn gevonden in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de VS heeft aan het licht gebracht dat meerdere malen extreem hoge aantallen bijwerkingen en sterfgevallen zijn gemeld bij specifieke batchnummers van de Covid-19 vaccins, wat betekent dat dodelijke batches van de experimentele injecties nu zijn geïdentificeerd, schrijft Theexpose.uk.

Maar wat misschien nog verontrustender is, is dat de “dodelijke” batches op grote schaal over de Verenigde Staten werden verspreid, terwijl andere “goedaardige” batches slechts naar een paar locaties werden gestuurd.

De gegevens die in het onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de voor het publiek toegankelijke VAERS-databank, die hier kan worden geraadpleegd. Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is een Amerikaans programma voor de veiligheid van vaccins, dat gezamenlijk wordt beheerd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA).

Het programma verzamelt informatie via meldingen door artsen, verpleegkundigen en patiënten over ongewenste bijverschijnselen (mogelijke schadelijke bijwerkingen) die zich voordoen na de toediening van vaccins, om na te gaan of de risico-batenverhouding hoog genoeg is om het verdere gebruik van een bepaald vaccin te rechtvaardigen.

De rapporten die uit de database werden gehaald, waren de rapporten die waren ingediend tot 15 oktober 2021 en zij omvatten alle bijwerkingen die waren gemeld over de Pfizer en Moderna mRNA Covid-19 injecties, evenals alle bijwerkingen die waren gemeld over de griepvaccins; die werden gebruikt om een controledataset te genereren.

 

De VAERS-database toonde een totaal van 1.608 meldingen van bijwerkingen met betrekking tot de griepvaccins, naast 15 sterfgevallen en 73 ziekenhuisopnames. Het totale aantal geretourneerde batchnummers was 494.

Het “batchnummer” is een specifieke reeks cijfers en letters die een specifieke batch vaccin volgt vanaf de productie tot in de arm van een persoon en het is meestal te vinden op het etiket van het vaccin of op de verpakking.

 

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van bijwerkingen van griepvaccins aan VAERS, gesorteerd op basis van het batchnummer van het vaccin dat werd toegediend voordat de bijwerking zich voordeed.

Afgezien van enkele pieken was het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen per batchnummer over het algemeen gelijk, waarbij niet meer dan 26 meldingen werden gedaan voor één enkel batchnummer van het griepvaccin.

Bovenstaande grafiek toont het aantal batches met het aantal meldingen van bijwerkingen per batch voor de griepvaccins. Hieruit blijkt dat 33% van de batches (165 / 494) slechts één melding van bijwerkingen heeft ontvangen, terwijl 0,6% van de batches (3 / 494) ten minste 20 meldingen van bijwerkingen heeft ontvangen.

Bovenstaande grafiek laat zien hoe vaak een specifiek nummer van een batche werd geïdentificeerd in een rapport over bijwerkingen waarbij de persoon was overleden na vaccinatie tegen de griep. Zevenennegentig procent van de batches (480 / 494) werd in verband gebracht met nul sterfgevallen, terwijl 13 batches in verband werden gebracht met één sterfgeval en 1 batch in verband werd gebracht met twee sterfgevallen.

Bovenstaande grafiek toont het aantal staten in de VS waar een specifiek stamnummer van het griepvaccin is gedistribueerd.

Uit de VAERS-gegevens blijkt dat 44% van de batches (219 / 494) naar slechts één staat in de VS werd gestuurd, terwijl nog eens 17% (86 / 494) naar 2 staten werd gestuurd, 10% (50 / 494) naar 3 staten, 5% (24 / 494) naar 4 staten, 3% (17 / 494) naar 5 staten, 2% (11 / 494) naar 6 staten, en slechts 0,4 (2 / 494) naar 12 staten in de VS.

  Speciaal VN-rapporteur Melzer roept slachtoffers en getuigen van politiegeweld in Amsterdam op zich te melden

Alle bovenstaande gegevens werden vervolgens gebruikt als een controledataset om te vergelijken met de VAERS-gegevens voor de Pfizer- en Moderna mRNA Covid-19 vaccins.

De VAERS-database toonde een totaal van 171.463 meldingen van ongewenste bijwerkingen van het Pfizer Covid-19 vaccin, naast 2.828 sterfgevallen en 14.262 ziekenhuisopnames. Het totale aantal geretourneerde batchnummers was 4.522.

Uit deze gegevens alleen al blijkt dat er 106 keer zoveel bijwerkingen, 189 keer zoveel sterfgevallen en 195 keer zoveel ziekenhuisopnames zijn geweest als gevolg van het Pfizer Covid-19-vaccin dan als gevolg van alle andere griepvaccins samen.

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van bijwerkingen die bij VAERS zijn gemeld van het Pfizer Covid-19 vaccin, gesorteerd op het batchenummer van het vaccin dat is toegediend voorafgaand aan het voorval. We hebben geen betrouwbare informatie over de standaard partijgrootte, maar nieuwsartikelen wijzen op een gemiddelde partijgrootte van 1000 flesjes (ca. 6000 doses).

Het hoogste aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen bij VAERS voor één enkele batch van het griepvaccin was 26. Des te schokkender is het om te ontdekken dat het hoogste aantal meldingen van voorvallen bij VAERS voor een enkel partijnummer van het Pfizer Covid-19-vaccin tot 15 oktober 2021 3.563 was, en dit is geen anomalie.

Duizenden meldingen van bijwerkingen zijn gemaakt over één enkel batchnummer van het Pfizer Covid-19 vaccin, en helaas is het Moderna Covid-19 vaccin er niet beter aan toe.

De VAERS database toonde een totaal van 188.998 meldingen van ongewenste bijwerkingen van het Moderna Covid-19 vaccin naast 2.603 sterfgevallen en 10.225 ziekenhuisopnames. Het totale aantal geretourneerde batchnummers was 5.510.

Uit deze gegevens alleen al blijkt dat er 118 keer zoveel bijwerkingen, 174 keer zoveel sterfgevallen en 140 keer zoveel ziekenhuisopnames zijn geweest als gevolg van de Moderna Covid-19-prik dan van alle andere griepvaccins samen.

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van bijwerkingen van het Moderna Covid-19-vaccin aan VAERS, gesorteerd op het nummer van het vaccin dat is toegediend voordat de bijwerking zich voordeed. Hieruit blijkt dat het Moderna-vaccin het op dit gebied nog slechter doet dan het Pfizer-vaccin, met het hoogste aantal meldingen van bijwerkingen van een enkel lotnummer van het Moderna Covid-19-vaccin, namelijk in totaal maar liefst 4.967.

De bovenstaande grafiek toont het aantal batches van het aantal gemelde bijwerkingen per batch van het Pfizer Covid-19-vaccin. Uit de gegevens blijkt dat 2.908 batches (64%) slechts een enkele melding van ongewenste bijwerkingen hadden, terwijl 2 specifieke partijen meer dan 3000 meldingen van ongewenste bijwerkingen hadden.

Schokkend genoeg kunnen we uit de gegevens ook opmaken dat 30 batches Pfizer-vaccin tussen 1.000 en 1.499 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batch hadden, nog eens 20 partijen hadden tussen 1.500 en 1.999 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batch, en nog eens 23 batches hadden tussen 2.000 en 2.499 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batch.

Dit suggereert dat er een kleine hoeveelheid gevaarlijke batches van het Pfizer Covid-19-vaccin was en een grote hoeveelheid schijnbaar onschadelijke (althans op korte termijn) batches van het Pfizer Covid-19 vaccin.

  Coronapolitieagenten mishandelen vrouwen met vuistslagen

Maar uit het onderzoek van VAERS-gegevens bleek ook dat gerapporteerde sterfgevallen als gevolg van het Pfizer-vaccin opnieuw alleen in verband werden gebracht met bepaalde batches van de prik. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat van 96% van de batches Pfizer-vaccin geen sterfgevallen zijn gemeld. Dit betekent dat de 2.828 gerapporteerde sterfgevallen in verband werden gebracht met slechts 4% van de partijen Pfizer-vaccin.

Vijf batchnummers werden in verband gebracht met elk 61-80 sterfgevallen, nog eens 5 batchnummers werden in verband gebracht met elk 81-100 sterfgevallen, en slechts 2 afzonderlijke batchnummers werden in verband gebracht met elk meer dan 100 sterfgevallen.

Hetzelfde kan worden gezien voor het Moderna Covid-19 vaccin. Vijfennegentig procent van de batches van het Moderna-vaccin hadden geen meldingen van sterfgevallen. Dat betekent dat de 2.603 sterfgevallen in verband werden gebracht met slechts 5% van de batches van het Moderna vaccin.

Dertien batchnummers werden in verband gebracht met 41-60 sterfgevallen, twee batchnummers met 61-80 sterfgevallen en één batchnummer met 81-100 sterfgevallen.

Uit het onderzoek van de VAERS-gegevens bleek ook dat specifieke batches van de pfizer en Moderna Covid-19 vaccins die werden gedistribueerd in 13 tot 50 staten in de VS een ongewoon hoog aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen en sterfgevallen hadden in vergelijking met batches die werden gedistribueerd in 12 staten of minder in de VS

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien, werden 4.289 verschillende batches Pfizer-vaccins verspreid over 12 staten of minder in de VS, waarbij 9.141 meldingen van ongewenste bijwerkingen werden geregistreerd, samen met 99 sterfgevallen en 657 ziekenhuisopnames. Dit komt neer op een gemiddelde van 2 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batche en 0 sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

Er werden echter nog eens 130 verschillende batches Pfizer-vaccin gedistribueerd naar 13-50 staten in de VS, waar 166.170 meldingen van ongewenste bijwerkingen, 2.799 sterfgevallen en 14.155 ziekenhuisopnames werden geregistreerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 1.278 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batchnummer, naast 22 sterfgevallen en 109 ziekenhuisopnames.

Uit deze gegevens blijkt dus dat elke batch van de 130 verschillende lotnummers van het Pfizer Covid-19 vaccin dat in meer dan 13 staten is gedistribueerd, gemiddeld 639 keer meer mensen heeft geschaad, gemiddeld 109 keer meer mensen in het ziekenhuis heeft doen belanden en gemiddeld 22 keer meer mensen heeft gedood.

De bovenstaande grafiek links toont het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen per batchnummer dat naar 13 of meer staten in de VS is verzonden. Deze grafiek heeft de werkelijke batchnummers van het Pfizer-vaccin geïdentificeerd die de meeste schade hebben veroorzaakt in de VS. Het schadelijkste daarvan is lotnummer ‘EK9231’, dat meer dan 3.500 meldingen van ongewenste bijwerkingen heeft veroorzaakt.

De bovenstaande grafiek aan de linkerkant toont het aantal sterfgevallen die zijn gemeld als bijwerkingen van het Pfizer-vaccin per batchnummer dat is verzonden naar meer dan 13 staten in de VS. Deze grafiek heeft de werkelijke batchnummers van het Pfizer-vaccin geïdentificeerd die de meeste sterfgevallen in de VS hebben veroorzaakt. Het dodelijkste daarvan is batchnummer ‘EN6201’ dat bijna 120 sterfgevallen heeft veroorzaakt.

De grafiek linksboven toont het aantal meldingen van bijwerkingen van het Moderna-vaccin per batchnummer, verzonden naar 13 of meer staten in de VS. Deze grafiek heeft de werkelijke batchnummers van het Moderna-vaccin geïdentificeerd die de meeste schade in de VS hebben veroorzaakt. Het schadelijkste lotnummer is ‘039K20A’, met meer dan 4.000 meldingen van ongewenste bijwerkingen.

  Waarom ik niet geloof dat er ooit een Covid-virus was

De op een na schadelijkste batch van het Moderna vaccin kreeg het lotnummer ‘041L20A’, en uit mediaberichten blijkt dat het daadwerkelijk door het Orange County Healthcare Agency in januari 2021 werd teruggeroepen na meldingen van allergische reacties.

Bron

De bovenstaande grafiek aan de linkerkant toont het aantal sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van het Moderna vaccin per batchnummer verzonden naar meer dan 13 staten in de VS. Deze grafiek heeft de werkelijke lotnummers van het Moderna-vaccin geïdentificeerd die de meeste sterfgevallen in de VS hebben veroorzaakt. De dodelijkste daarvan is lotnummer ‘039K20A’ met bijna 100 sterfgevallen.

Conclusie

Dit onderzoek van VAERS-gegevens brengt een aantal verontrustende bevindingen aan het licht die verder onderzoek rechtvaardigen, maar het leidt ook tot de vraag waarom de autoriteiten in de VS, die geacht worden toezicht te houden op de veiligheid van de Covid-19 vaccins, dit niet zelf hebben ontdekt.

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat de Covid-19 vaccinatiecampagne aanzienlijk schadelijker en dodelijker is geweest dan de griepvaccinatiecampagne. Dit feit alleen al doet de vraag rijzen hoe het raadgevend comité van de FDA met zeventien tegen nul kon stemmen voor de goedkeuring van het Pfizer-vaccin voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Een stemgerechtigd lid van het adviescomité van de Food and Drug Administration (FDA) heeft toegegeven dat het niet volledig bekend zal zijn of het vaccin van Pfizer veilig is voor kinderen van 5 tot 11 jaar, alvorens het begint te worden toegediend.

Dr. Eric Rubin van de Harvard-universiteit zei: “We zullen nooit te weten komen hoe veilig het vaccin is tenzij we het beginnen te geven, en zo gaat het nu eenmaal”.

Maar het onderzoek van VAERS heeft ook de specifieke batches Pfizer- en Moderna-vaccin aan het licht gebracht die in de VS de meeste schade hebben veroorzaakt, hetgeen leidt tot andere uiterst ernstige vragen die dringend moeten worden beantwoord.

Hoe komt het dat bepaalde batches van het vaccin schadelijker zijn gebleken dan andere?

Hoe komt het dat bepaalde batches van het Covid-19 vaccin dodelijker blijken te zijn dan andere?

Hoe komt het dat de schadelijkste en dodelijkste Covid 19-vaccins over de hele VS zijn verspreid, terwijl de minst schadelijke en dodelijkste slechts in een paar staten zijn verspreid? Is dit met opzet gedaan?

Zou dit gewoon een kwestie van kwaliteitscontrole kunnen zijn?

Een klokkenluider van Pfizer uit een productiefaciliteit in Kansas heeft immers onthuld dat “mensen worden gedwongen te tekenen voor dingen die ze normaal niet zouden doen, en dan vragen ze zich af waarom hun eigen werknemers het niet willen nemen”.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Schokkend! Data analyse toont aan: De gevreesde ADE van vaccins versnelt bij gevaccineerde mensen met elke week die voorbijgaat!Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGezondheidswerkers spreken zich uit over waarom ze liever hun baan verliezen dan een COVID-19-vaccin te nemen – “Aan deze kant van de hemel hebben we een overvloed aan werkmogelijkheden, maar slechts één leven”
Volgend artikelJake Kazarek: 28-jarige bodybuilder sterft “onverwacht” 4 dagen na tweede Moderna COVID-19 vaccin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Nou, dat toont dan toch weer aan dat het eea zeer goed getraceerd blijft door de pharma-rukkers. Kwaliteitscontrole? Me neus. Duidelijk bedoeld dus om te zien hoever het gif-syndicaat door kan rukken met de gif ingredienten. Zou VAERS dan door ze aangesteld zijn om de resultaten te zien van de gifspuiterij? Hoe zit dat dan, als alles groot geheim was/is. Goed artikel weer van FN.

  • Het zou idd heel vreemd en afwijkend zijn als alle bestaande instanties op aarde waar gemeld kan worden tijdens deze mondiale puinhoop nog WEL onafhankelijk zouden opereren, niet waar ? Het Lareb, hier in Afdeling Nederland, dat gerund wordt door Agnes Kant, die ook zichzelf en al haar idealen aan de duivel verkocht heeft, vermeldt ook zo’n vier keer minder gevallen, dan dat de BPOC laat zien op haar website meldpuntvaccinatie.

 2. Als kind vond ik het Morse alfabet wel intrigerend en deed ik een tijdlang mijn best om ze onder de knie te krijgen. Cijferen is nooit mijn sterke kant geweest en misschien zie ik ze vliegen; de cijfers in dit artikel bedoel ik dan, maar misschien zijn er hier die daar juist wel sterk in zijn en met kennis van numerologie / kabbalah eens naar al die cijfers willen kijken; ik zie namelijk behalve de ‘magische’ getallen 33 en 44 vele zessen en omgekeerde zessen in reeksen of na optelling of vermenigvuldigd met twee, etc., zodat ik me serieus afvraag in hoeverre dit VAERS Systeem er nog andere ‘correspondentie’ op nahoudt met belanghebbende in the shadow. Noem mij maar ‘gek’; de wereld is nog veel gekker. B.v.d.

 3. Quote:
  ,Dr. Eric Rubin van de Harvard-universiteit zei: “We zullen nooit te weten komen hoe veilig het vaccin is tenzij we het beginnen te geven, en zo gaat het nu eenmaal’

  Deze uitspraak betekent eigenlijk een volledig onvermogen en zinloosheid van al die koppen die dit alles goedkeuren. Wat is een mensenleven voor dit soort?

 4. Het zou me niets verbazen dat de schadelijkste ‘vaccins’ naar staten zijn gestuurd met het hoogste percentage patriotistische blanke christenen.

  Loxisme : de intense haat van het witte ras ( in feite alle gentiles) door specifieke joden.

 5. ” Hoe komt het dat de schadelijkste en dodelijkste Covid 19-vaccins over de hele VS zijn verspreid, terwijl de minst schadelijke en dodelijkste slechts in een paar staten zijn verspreid? ”

  Het zou teveel zijn opgevallen als iedere gevaccineerde kort na de prikken zou zijn overleden.
  Het artikel geeft aan dat de genocide doelgericht en selectief wordt uitgevoerd.

  De voorspelling van Deagel is dat de depopulatie in NL is te overzien, maar o.a in de VS absoluut niet!
  Te hopen valt dat in NL overwegend de ” minst schadelijke ” vaccins in omloop zijn en zullen zijn.

  https://www.slaveplanet.net/index.php/earth-monitors/569-the-2025-world-depopulation-map-as-projected-deagel-military-experts-website-hot-topic

  • Dat hoop ik ook Fleur. Maar als je naar de EMA database kijkt zie je dat NL een kleine 20% van alle meldingen van bijwerkingen en overlijden in heeft gediend…..

   Groeten,
   Hugo

   • Dit kan ook komen omdat NL actiever bijwerkingen en overlijden meldt. Ook las ik dat landen de meldingen van bijwerkingen en overlijden door de ” vaccins ” niet meer noteert…

    • Eens Fleur. Maar gezien dat de onafhankelijke site voor meldingen tig meer meldingen krijgt doet je denken. Als het in NL zoveel minder zou zijn zou het in het buitenland niet meer te ontkennnen zijn. Dat is het nog wel lijkt het.

     Groeten,
     Hugo

 6. Zouden ze dan toch met zijn allen verslaafd zijn aan de demerol, daar bij die FDA? Trouwens, afgezien van de gifspuiterij loopt de fentanyl (Janssen) verkoop ook bijzonder goed, hoor ik vanuit de VS. Ik ben verder wel nieuwsgierig welke die 12 staten zijn met de minst schadelijke batches, maar kan er (nog) niets over vinden. En deze opzettelijke gifspuit distributie zou dan mss ook kunnen verklaren dat NL redelijk gespaard blijft, vandaar zo weinig incident meldingen. Reden waarom zal dan wel zijn omdat NL altijd zo goed meedoet met het globale crime-syndicate.

  Toch vreemd, het hele gedoe. Ik denk nog steeds dat het niks te maken heeft met massamoord, maar met het fundamenteel veranderen van de mens, met name de ontkoppeling van de mens aan de natuurlijke energie die de Aarde omhult, omdat er plannen zijn voor grootscheepse geo-engeering met een jaar of 10, waardoor de mens massaal zal kunnen uitsterven vermits hij onder controle komt van de onnatuurlijke aansturing vanuit satellieten. (Trap dus niet in die “klimaatsverandering” bullshit, die komt echt niet door het harder branden van de zon of door de opwarming van de Aarde en de co2 en weet ik wat. Allemaal gelul. Informeer jezelf, lees, maak de verbanden, kijk vooral om je heen, en vooral ook omhoog.) Weliswaar zullen er heel veel doden vallen bij de “ombouw” van de mens, als extra meegenomen, maar ach… wat zal het iemand ook maar een worst uitmaken? Zie jij de schapen verschrikt wegrennen van de giftrog de laatste twee jaar? Welnee.

  • Hoi BAA,

   Ik ken een paar mensen met spijt dat ze de injectie hebben genomen. Ik ken er nog veeeel meer die stellen dat ze hoe dan ook geen ”booster” gaan nemen en er helemaal klaar mee zijn.

   Ik kan niet wachten tot het moment dat boosters verplicht zullen worden. Ik denk dat het handhaven van deze ellende dan veel moeilijker gaat worden en er een kantelpunt komt.

   Groeten,
   Hugo

   • Ik las onlangs dit artikel :
    ” De laatste Britse PHE Vaccine Surveillance Report-cijfers over Covid-gevallen tonen aan dat dubbel gevaccineerde 40-70-jarigen 40% van hun immuunsysteemcapaciteit hebben verloren in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen. Hun immuunsysteem verslechtert met ongeveer 5% per week (!) (tussen 2,7% en 8,7%). Als dit zo doorgaat, zullen 30-50-jarigen tegen Kerstmis 100% degradatie van het immuunsysteem hebben, geen virale afweer en zullen alle dubbel gevaccineerde mensen boven de 30 hun immuunsysteem in maart volgend jaar hebben verloren.”
    https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/

   • Ja, die booster kan wel eens zware klappen gaan uitdelen. Zo denk ik, vooral na het lezen van die statistieken (die in het EXCLUSIEF artikel op FN gepresenteerd worden), als het eea inderdaad voorbestemd is voor massamoord. Maar het kan ook gewoon omzet zijn. Want de kudde vreet de gifspuit als de gekte, nog lekkerder dan frikandellen. Dus…. Ik hoop dat er meerdere mensen zijn die nu volgevroten zijn en de smaak voor de spuit verloren hebben. Maarrrrrrrr! Dan zal er wel weer wat anders komen, een andere pandemie, en wellicht de space alien want die hebben we nog niet gehad. En die brengt ook vreselijke ziektekiemen mee. En zo vertrappelen de schapen elkaar weer om als eerste bij de Nieuwe Giftrog te komen. Hoppa!

  • Als het zo blijkt te zijn dat de VS staten waar de relatief minst schadelijke batches naar toe zijn gegaan, democratische staten zijn, dan zou dat mogelijk aan kunnen tonen, dat er sprake is van kwade opzet.

   In Afdeling Nederland is er ook sprake van ONDERRAPPORTAGE bij de officiële meld instantie Lareb. Dus ik weet niet of we kunnen zeggen dat Ned. ‘gespaard’ wordt, omdat we in de politiek / media / zorg zo braaf en volgzaam zijn.

   Ik ben het overwegend eens met wat je schrijft, maar als we naar de sterftecijfers door de prik kijken kun je toch al wel van massamoord spreken. Wetende dat men vroeger al bij zo’n 50 doden acuut stopte met prikken, dan zijn de duizenden vaccinatiedoden wel onder het kopje Massamoord te plaatsen.

 7. Laatst was er een artikel van een Poolse onderzoeker die vreemde dingen vond in sommige vaccins. Dit artikel verklaart waarom niet in alle onderzochte monsters er iets gevonden werd. Het verklaart dan waarschijnlijk ook waarom ik toevallig in mijn omgeving (vrienden, familie) van vrij weinig bijwerkingen hoor.

  • Inderdaad. In mijn omgeving zijn er ook [ nog ] geen doden gevallen als gevolg vd prik. De geprikten lijken dit als bewijs te ervaren dat het ‘veilig’ is. En alle bijwerkingen, die men met mij wil delen, worden vervolgens niet in verband gebracht met de prik [ zoals de MSM / overheid hun aangeleerd heeft ].
   Er was ook een kleine groep Duitse pathologen die de ‘vaccins’ onderzocht hebben en ook zij hebben VREEMDE dingen gevonden, die absoluut niet in ‘vaccins’ thuis horen.

   Gezien het gedrag vd macht / MSM / grootbedrijven lijkt het mij niet heel vreemd als zou blijken, dat specifiek bep. batches naar bepaalde staten in de VS zijn gegaan, dat er ook hier weer een strategie achter schuilt. En misschien gebeurt dat ook zo met de verschillende landen op aarde.
   Als we de uitkomsten vd onderzoeken zoals in bovenstaand artikel NAAST welke rol een staat / land speelt in de Geo-politieke / -ecomonische machinatie, dan zou dat OOK heel interessant kunnen zijn. Waar mag bv de genocide sneller verlopen en waar moet het meer gecontroleerd verlopen ?

 8. Interessant, maar vooral verontrustend artikel. Goed dat dit naar buiten komt.
  Een ander aspect wat niet onbelangrijk is, is het fenomeen ONDERRAPPORTAGE. Ook al in pre-coronatijden was er volgens klokkenluiders sprake van onderrapportage. En niet alleen bij VAERS, maar hoogstwaarschijnlijk bij alle bestaande instanties alwaar gemeld kan worden..
  In het slechtste geval werd slechts 1 % en in het beste geval slechts 10% gerapporteerd. Dus dan is de vraag of dit nu anders cq beter gaat met de rapportages dan vòòr deze zgn. ‘gezondheidscrisis’.
  Als blijkt dat we de cijfers 10 tot 100 keer zouden moeten vermenigvuldigen dan zullen de uitkomsten NOG schrikbarender en misdadiger zijn, dan dat ze nu al zijn !
  Dus net als bij het dubieus woordgebruik ‘besmettingen’ en het ineens stijgen van het aantal daarvan [ zoals overheden samen met HAAR media plegen te zeggen ] moet er altijd onmiddellijk naar de PCR test gekeken worden. Er is altijd een directe correlatie tussen het ineens doen van erg veel tests en de zgn. stijgingen van het aantal zgn. ‘besmettingen’.
  Zo mag er ook bij de besprekingen van de statistieken vd instituten alwaar gemeld kan worden altijd ook het stugge fenomeen van Onderrapportage benoemd worden. Wat we zien in de aangeleverde cijfers en wat de werkelijke cijfers zouden kunnen zijn, gezien hetgeen de klokkenluiders melden, dat vaak slechts 1-10 % daadwerkelijk gemeld wordt.

 9. Ze gooien het nu maar over een andere boeg. Alsof de problemen bij een bepaald batchnummer voor de meeste ellende zorgde. Want de doden beginnen natuurlijk nu wel op te vallen, dus schuiven ze een batchnummer volgorde naar voren die zogenaamd niet goed is.

  • Dat zou ook kunnen, een andere boeg… maar als het zo is dat er inderdaad een methode c.q. strategie achter de distributie zit van dat gif, dan zou het interessant zijn om te begrijpen hoe en wat. (volgens denkwijze Stephan Reisig.)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in