Als u een beeld van de toekomst wilt, stel u dan een laars voor die op een menselijk gezicht stampt – voor altijd.” Dit is een van de beroemdste citaten uit de roman Nineteen Eighty-Four van George Orwell uit 1949. De woorden worden uitgesproken door O’Brien, de grootinquisiteur van het totalitaire regime in Orwells roman. Ik denk niet dat er recentelijk een andere auteur is geweest die meer is geciteerd dan George Orwell en zijn 1984 en Animal Farm (voeg aan de ketel de citaten toe van Aldous Huxley in zijn Brave, new world), schrijft Natasha Wright.

Als we wat langer stilstaan bij de kwestie van de wereldheerschappij van de VS sinds de val van de Berlijnse muur, volgt een verbijsterende gedachte hoe de VS er zo lang in geslaagd is de wereldheerschappij in zulke onmerkbare vormen te vestigen? Achteraf gezien heeft een overweldigend aantal naties en/of landen zich overgegeven in een knusse oplossing om de VS (hegemonie) met open armen te ontvangen. De manieren waarop de VS ongemerkt haar dominantie heeft weten te verspreiden, zijn via allerlei culturele, educatieve, economische, financiële en politieke invloeden van de VS die door de kieren en breuklijnen van elke maatschappelijke structuur sijpelen. Zij hebben steevast dezelfde mechanismen toe te passen, dezelfde tactieken in te zetten, dezelfde strategieën eindeloos te herhalen, die gemakkelijk te “lezen” en te “doorzien” zijn als ze vaak genoeg herhaald worden. Wanneer de daders achter de schermen wordt gevraagd hoe het mogelijk is dat zij bij hun kleurenrevoluties en regimewisselingen steeds dezelfde tactieken gebruiken, antwoorden zij met afwijzende lichtzinnigheid: “Omdat het werkt. Waarom het veranderen als het elke keer werkt?”

Op de vraag waarom het mondiale Westen hardnekkig vasthoudt aan militaire oplossingen voor de huidige crisis in Oekraïne, neigen sommige commentatoren ertoe te denken dat dit hoogstwaarschijnlijk komt doordat hun politiek van hegemonie en voortdurende oorlogszucht genadig begint af te nemen. De politiek van imperiale dominantie en het Amerikaanse monopolie begint onhoudbaar te worden. De bondgenoten van de VS aan deze kant van de Atlantische Oceaan waren meestal onwrikbaar trouw aan en gehoorzaamden blindelings aan de wereldwijde sheriff tot 2003 en de regelrechte en resolute weigering van Duitsland en Frankrijk om zich aan te sluiten bij hun op handen zijnde invasie in Irak. Bij die gelegenheid hebben de landen die de machtigste pijlers van de EU vormen de hegemoon zijn zelfingenomen arrogantie voor illegaal interventionisme ontzegd. Dat historische moment kan worden gezien als de springplank voor de totstandbrenging van een multipolaire wereld in het nieuwe millennium, maar het maakte geen einde aan de unipolariteit. De VS bleven zich gedragen zoals voorheen. Zij gingen door met meer inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een overweldigend aantal landen, zetten hun bezetting van Afghanistan voort, gekoppeld aan de kleurenrevoluties en “Arabische Lentes” van allerlei aard en allemaal omhuld door de onverbiddelijke NAVO-uitbreiding.

  Zelensky's oproep tot een kernoorlog

Toen kwam het jaar 2018 en een kritiek moment toen Vladimir Poetin aankondigde dat Rusland hypersonische wapens produceerde, waardoor Rusland de VS voor het eerst inhaalde. Rusland kreeg in dat opzicht een strategisch voordeel. Dat was misschien wel het einde van de unipolariteit zoals we die kennen, maar de kwestie is gebleven dat de VS het moeilijk vinden om hun naderende ondergang toe te geven.

Achteraf gezien is er in het verleden een groot aantal brute oorlogen geweest en de ondergang van imperia als gevolg van het verval en de achteruitgang van een samenleving of beschaving. Laten we denken aan een Russische denker, Nikolai Danilevsky, bioloog van beroep, die een organische kijk op de wereld had. Volgens hem waren menselijke beschavingen organische wezens die werden geboren, volwassen werden en stierven. Van geen van hen kon worden gezegd dat zij het “Einde van de Geschiedenis” vormden. In zijn beroemdste werk, getiteld Russia and Europe, schetste hij een theorie dat Rusland en West-Europa volledig verschillende “cultuurhistorische typen” waren. Verschillende cultuurhistorische typen, zei hij, ontwikkelden zich op hun eigen afzonderlijke manieren. In tegenstelling tot theorieën over culturele convergentie vergeleek hij de wereld met een stadsplein van waaruit verschillende wegen (d.w.z. verschillende beschavingen) in verschillende richtingen vertrokken. Elk cultuurhistorisch type was inherent verschillend, en daarom had het geen zin te proberen het te dwingen zich te ontwikkelen langs de weg van een ander. Oswald Spengler presenteerde ook een wereldbeeld gebaseerd op de cyclische opkomst en ondergang van beschavingen, waarin hij stelt dat een cultuur opbloeit uit de bodem van een definieerbaar landschap en sterft wanneer zij al haar mogelijkheden heeft uitgeput.

Vandaag lijken de zaken er heel anders voor te staan, aangezien er twee kernmachten zijn met een enorm potentieel om de wereld te vernietigen. De wereldmacht die zich in een steile daling bevindt, is drastisch gevaarlijker in zijn verpletterende potentieel om de wereld aan stukken te slaan. De situatie lijkt veel gevaarlijker dan zij ooit is geweest, omdat de VS maar al te graag in de Thycididen Val met China willen blijven steken.

  De Arabieren zijn herenigd en Israël ligt eruit

In werkelijkheid is er duidelijk een nieuwe wereldorde op komst met BRICS- en Shanghai Cooperation Organization (SCO) naties die ruime alternatieven bieden voor het hegemoniale collectieve Westen. Het ontluikende silhouet van de multipolaire wereld tekent zich al lang af en zal mettertijd een meer astabiele vorm aannemen. Het Westen is er in generieke termen niet in geslaagd een grotere opmars te maken naar het Verre Oosten en het Mondiale Zuiden, als we Japan en Zuid-Korea buiten beschouwing laten.

Kijk maar eens naar een overvloed aan geraffineerde verklaringen over de oprukkende multipolaire wereld die Sergey Lavrov tot nu toe heeft afgelegd:

“Helaas willen onze Amerikaanse collega’s nog steeds alleen opereren op basis van het dicteren van beleid, het uitvaardigen van ultimatums, ze willen de perspectieven van andere centra van de wereldpolitiek niet horen.”

De VS weigeren “de realiteit van de opkomende multipolaire wereld te erkennen”.

“In de huidige, ernstige fase in de geschiedenis van de internationale betrekkingen zullen Rusland en China overgaan tot een multipolaire, eerlijke wereldorde.”

We gaan door een zeer ernstige fase in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ik ben ervan overtuigd dat als gevolg van deze fase de internationale situatie aanzienlijk duidelijker zal worden en wij samen met u, samen met onze andere gelijkgestemden, zullen toewerken naar een multipolaire, rechtvaardige, democratische wereldorde.”

Volgens sommige westerse commentatoren dreigt Rusland verder geïsoleerd te raken omdat “alle democratische” landen sinds het begin van de Russische speciale militaire operatie in Oekraïne een lawine van sancties tegen het land hebben afgekondigd en het in de Algemene Vergadering van de VN publiekelijk hebben veroordeeld. Al die landen die geneigd zijn zichzelf willekeurig de badge “democratisch” toe te kennen, beweren meestal ten onrechte dat Rusland de steun heeft van de landen die geen liberale democratie kennen in hun autocratische regimes. Helaas is de verspreiding van deze ongegronde mythen meestal toe te schrijven aan de propaganda van de westerse bedrijfsmedia.

Eerst en vooral is deze bewering gebaseerd op gebrekkige logica. Het aantal landen dat sancties tegen Rusland heeft ingesteld is ongeveer 30 en het aantal landen dat in de Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd is 140, waarvan 110 landen niet van plan zijn sancties tegen Rusland in te stellen en ook geen druk op Rusland willen uitoefenen. Als we even rekenen, wonen er 6,5 miljard mensen in de landen die geen sancties tegen Rusland hebben ingesteld en dat ook niet van plan zijn. Zelfs deze huidige kolossale veranderingen leiden er blijkbaar toe dat de wereld in twee polen uiteenvalt; de andere pool omvat 6,5 miljard mensen, wat in feite, vanuit een ander perspectief bekeken, de hele wereld is zonder het Collectieve Westen.

  Wat er te wachten staat in de oorlog in Oekraïne

De kolossale veranderingen hebben zich al wereldwijd voltrokken. De openlijke economische samenwerking is tot op heden overgegaan in regionale en internationale geopolitieke samenwerking tussen BRICS, SOC en daarbuiten. Deze landen ontwikkelen verder de samenwerking met Rusland en zeker China.

Om terug te komen op de westerse (gebrekkige) opvattingen over de wereld, verdeeld in de willekeurig toegekende democratieën aan de ene kant en willekeurig verstoten autocratieën aan de andere kant, de oorsprong van deze gebrekkige opvattingen komt zeker voort uit de verdeel-en-heers-overheersing van het Westen en het kolonialisme. Dat koloniale wereldbeeld wordt weerspiegeld in de woorden van Josep Borrell en zijn nogal arrogante metafoor “de EU als tuin versus de rest van de wereld als jungle”. Geen enkele overvloedige verontschuldiging zal deze ongelukkige ongekozen bureaucraat uit Brussel helpen met zijn grove ‘kwinkslagen’ in zijn overwegend racistische betoog.

Dat is duidelijk een enorme inspanning om de wereld te “smoren” met een kunstmatige verdeling, een inspanning van “all guns blazing” “all-out war” tegen de creatie van een multipolaire wereld in de meest brutale Machiavelli stijl, zij het in de 21e eeuwse “outfit”. En ja, laten we niet vergeten, het dreigende gevaar dat de VS verstrikt raakt in een nieuwe Thycididen Val met China.

Als het “(on)democratische” Europa met zijn volstrekt roekeloze bewegingen zijn monumentale markt in China verliest, evenals de overvloedige en betaalbare Russische hulpbronnen, en met het vooruitzicht dat veel bedrijven naar meer vruchtbare weiden in de VS vertrekken, gelokt door Biden’s Build Back Better incentives, zal Borrell’s tuin in plaats van honderd bloemen te laten bloeien, veranderen in een dorre woestenij.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

EU topdiplomaat Josep Borrell klaagt, hij is minder populair dan Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej LavrovVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelLaat het zonlicht binnen in het tijdperk van de post-truth
Volgend artikelOekraïne en de ineenstorting van het Westen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. Knap hoor om als EU jezelf zo snel uit de gratie krijgt.
  Het lijkt hier wel WOII met censuur op vvmu oppositie uitschelden en in de 2de slaapkamer.
  Ik denk dat het van koudenhoven calergi plam dit gewoon wil.
  Even lekker oorlog trappen.
  Maar hoe zit het nou met het geheime wapen van usa.want als ze geen verdediging hebben dat snel genoeg is?
  Railgun?Zware laser?
  geen idee hoor maar ik denk dat er een x wat aan zit te komen.

 2. Hier maakt de schrijver een kapitale fout. Dat bedrijven naar de VS zouden gaan is totale onzin. Lees de website van Michael Snyder. Er zijn ook geen twee kernmachten maar slechts 1. De VS heeft verouderde Minuteman.

 3. De laatste zin geeft m.I. precies weer wat het vuile usa plan beoogt. Europa naar de donder helpen om een concurrent uit te schakelen. Van je zgn. “ vrienden” moet je het maar hebben,
  Het trieste is dat die bende in Brussel daar ook dapper aan meewerkt en op die manier het Europese volk aan de bedelstaf brengt. De krankzinnige maatregelen op allerlei vlak, bijv. De 1000 miljard die Timmermans nodig heeft om zgn het klimaat te redden is daar een voorbeeld van.
  Wie moet dat opbrengen? Vroeger op school leerde ik dat co2 nodig was voor de bomen. Die zetten dat om in zuurstof. En nu worden her en der bomen gekapt om als biomassa in de centrale gestookt te worden. Wat een toekomst?
  You Will OWN nothing and you Will be happy, volgen s Schwabber.

 4. Laten we beginnen om het woord ‘e….e’ niet meer te gebruiken en in het vervolg het woord PARASIETEN gebruiken

 5. Het is duidelijk : De BRICS en de SCO hebben de toekomst;
  met betaalmiddelen met dekking.

  De “Westerse” economieën zijn failliet : schulden van tientallen triljoenen,
  ongedekte munten, weinig grondstoffen, en weinig produktie.

 6. Hopelijk begrijpen de leiders in Europa dit snel.
  Macron heeft het begrepen na zijn bezoek aan China, maar hij wordt erom verguisd. Weggehoond…… uitgelachen door zijn collega’s……… maar hij en “ zijn oorfluisteraar Xi “ hebben gelijk.

  “ONTWORSTEL JE AAN DE TENTAKELS VAN AMERIKA VOORDAT HET TE LAAT IS”

  Vele andere regeringsleiders zijn zo bezig met “ alternatieve “ leuke dingen “” zoals klimaat gender, WOKE vluchtelingen, stikstof, geld verdeling, ( pensioenen en CBDC ) dat ze geen oog meer hebben voor de echte realiteit.
  Voor de echte problemen waar mensen mee worstelen ( soms al jaren de toeslagen affaire) dit is een schande voor een beschaafd land…….
  Een schande voor onze premier die dit maar laat voortduren….

  Deze realiteit van onvrede en van dictatoriale macht over de bevolking zal zich binnenkort en vermoedelijk ook ZEER KRACHTIG GAAN AAN DIENEN.
  Hoe lang duurt het nog voordat de bevolking in opstand komt.❓
  De bevolking is niet gek, zij zien ook dat Rutte meer een uitvoerder is van Europeesche afspraken en mondiale afspraken dan dat hij zich inzet voor de bevolking van Nederland.

  DIT ONTWAKEN BEGINT TE KOMEN…… OOK IN ANDERE EUROPESE LANDEN. ❗️
  In verschillende grote steden in Europa wordt zo nu en dan op grote schaal gedemonstreerd, de NOS rapporteert dit niet , want wij moesten eens op een idee komen……
  Maar dit gaat proces gaat door…….

  Mensen zien dat Amerika niet het land van welvaart meer is, maar een grote dictator die dit bedekken met de schone schijn van geld…….
  Maar de dollar wordt w.c. Papier……. Daar zijn Rusland en China en Saudie Arabië druk mee bezig. en de BRICS LANDEN.
  En terecht, want er is nog nooit één land in de hele financiële geschiedenis AFGESLOTEN GEWEEST VAN INTERNATIONAAL BETALINGS VERKEER.( zelfs het Duitsland van Hitler niet ) en madame van der Leijen de ongekozen koningin van Europa presteerde dit…….
  Het is begrijpelijk dat andere landen hier tegen in opstand komen….. want als zij iets doen wat Europa en de USA niet aanstaat overkomt hen hetzelfde…. DAT HEBBEN DIE LANDEN GOED BEGREPEN….
  Vanaf heden wordt er in lokale valuta gehandeld totdat er een goed werkend internationaal banksysteem is ontstaan…… dan gaan ze handelen met een GEHEEL NIEUW EIGEN WERELDWIJD BETAL8NGS SYSTEEM

  Hoelang kunnen wij nog in vrede ( met geld ) leven in Europa, en wat dan❓❓❓

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in