Zoals velen van u weten, ben ik het afgelopen weekend in België en Nederland  geweest. Over een wervelende reis gesproken! In die tijd heb ik met velen gesproken over de situatie met de WEF 2030 agenda en de protesten van de boeren tegen het feit dat hun landbouwgrond hen afgenomen wordt, samen met andere gedwongen draconische maatregelen. Er was een grote eensgezindheid onder degenen met wie ik sprak dat 1) het volk in deze achter de boeren staat, 2) er in Nederland een enorme beweging is door de main stream media om informatie over deze maatregelen en de protesten te onderdrukken zodat ze het volk niet bereiken, en 3) door de onderdrukking van informatie, door de betrokkenheid van de EU – de regering deze strijd zal winnen, schrijft Dr. Robert Malone.

Maar wat mij niet vermeld werd, waren alle details die in het onderstaande artikel te vinden zijn. Het komt erop neer dat Nederland niet meer nieuwe, hoogtechnologische gebouwen mag bouwen, tenzij sommige boeren hun gebruik van stikstof verminderen. Zo eenvoudig. In wezen weerspiegelt dit een van de voornaamste klachten die eerder door Brexit-voorstanders zijn geuit – willekeurige en grillige EU-bureaucratische maatregelen die werkende boeren schade berokkenen. Voor zover ik het kan beoordelen, is de enige beschikbare remedie dezelfde die de Britten uiteindelijk hebben ingezet. De EU verlaten.

De duivel zit echter in de details, en er zijn heel wat details!

Dit artikel legt het het beste uit:

Nederland: de zomer van ontevredenheid
Spectator AU, Flat White, 28 juli 2022

Nederland is afgegleden tot een ideologisch oorlogsgebied tussen aan de stad gebonden bureaucraten die hun klimaatgeloofsbrieven op het wereldtoneel proberen op te poetsen, en de plaatselijke boeren die Europa al eeuwenlang voeden.

Zoals een boer zei: “Dit is geen democratie meer: het is een dictatuur.”

Boeren hebben tientallen blokkades op snelwegen opgeworpen door grote hopen mest op verkeersknooppunten te dumpen om een zo groot mogelijke verkeerschaos te veroorzaken. Anderen hebben sommige van deze hopen in brand gestoken en ze laten smeulen, net als de woede van de burgers.

De toename van de protestactiviteit begon op woensdagmorgen en breidde zich uit over het oosten van Nederland.

“Geen boeren – geen voedsel!” Las een bord dat aan de voorkant van een tractor bevestigd was. Op een ander stond: “Sorry voor het ongemak, Rutte IV drijft ons tot wanhoop.”

Mark Rutte is premier van Nederland voor de bizarre Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Net als bij de Australische Liberale Partij is haar gehechtheid aan een manifest waarin zij haar liefde voor vrije markten en individuele vrijheden verklaart, – zullen we zeggen – losjes. Het “IV” gedeelte van de belediging suggereert dat de vierde termijn van de regering als coalitie doet denken aan een “heerschappij per decreet” regime, zoals de Europese monarchieën van weleer.

Het klinkt misschien contraproductief dat een regering een beleid voert – zoals de beperking van stikstofoxide en ammoniak – dat tot een aanzienlijke daling van de landbouwproductie zal leiden, maar dat hangt er helemaal van af of er grote bedrijven staan te wachten om het kunstmatige gat in de markt op te vullen. Of, sterker nog, of er politici aanwezig zijn die dwaas genoeg zijn om de glossy brochures te geloven die een Eden-achtige toekomst beloven in een Net Zero wereld.

Er is nog een heel nare reden voor de behandeling van de boeren, die verband houdt met een besluit van 2019. 18.000 bouwprojecten in Nederland, met een gezamenlijke waarde van 14 miljard euro, dreigden te worden opgegeven na een besluit in verband met de stikstofuitstoot eerder die maand mei.

  Meer voorspellende programmering op komst in grote Hollywood-budgetfilm 'Civil War': Eerste trailer vrijgegeven om te bekijken

Volgens Reuters:

Het hoogste gerechtshof van het land oordeelde in mei dat de manier waarop Nederlandse gebouwen en landbouwers met de stikstofuitstoot omgingen, in strijd was met de Europese wetten. Dit heeft de afgelopen maanden al geleid tot vertragingen bij de werkzaamheden aan nieuwe snelwegen, woonblokken, luchthavens, windmolenparken en een reeks andere vitale infrastructuur, terwijl ook veel andere projecten in gevaar zijn.

Waarop premier Mark Rutte zei: “Dit is een enorm probleem, waarvoor geen eenvoudige oplossing bestaat. We hebben het nog niet onder controle. Alle opties liggen op tafel, zonder taboes. Maar we kunnen dit niet beëindigen met een groots gebaar, we zullen een hele reeks maatregelen nodig hebben.”

In wezen dicteert de uitspraak dat u geen glimmende nieuwe binnenstedelijke gebouwen kunt bouwen, tenzij u een paar plaatselijke boeren straft. In 2019 werd met ideeën gesmeten om de impasse te doorbreken, zoals het verlagen van de maximumsnelheid of – controversieel – het ruimen van vee op boerderijen. In 2022 heeft dit zich gemanifesteerd in een eis om de veestapel te halveren.

De formalisering van de klimaatplannen heeft de aanzet gegeven tot wat wel de “zomer van de ontevredenheid” is genoemd – hoewel die al jaren aan de gang is. Er worden nu dringend pogingen ondernomen om te bemiddelen tussen de regering en de boeren, maar de boeren staan terecht wantrouwend tegenover dit gebaar, aangezien er geen enkele aanwijzing is dat de Verenigde Naties, het World Economic Forum, of de Nederlandse regering van plan zijn af te wijken van hun landbouwvernietigende ideologie van een reductie met 50 procent tegen 2030, die zich op de boeren heeft gefixeerd.

Het artikel besluit met:

Dit probleem is ontstaan doordat Nederland, net als Australië, een broedplaats is geworden voor extreem-linkse groene groepen (waarvan de leden meestal in de stad wonen) en dierenrechtenpartijen die op de trend van het veganisme meeliften.

De Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum (dat eigenlijk de nieuwe titel zou moeten krijgen van Big Business Lobbying Forum of Nation Ruining Scams) zijn de belangrijkste krachten achter de promotie, met de zakenpartners van laatstgenoemde die in de coulissen staan te wachten om de waardevolle bezittingen van de boeren op te dweilen als ze failliet gaan.

Al in 2019 is de VN begonnen met het promoten van Why nitrogen management is key for climate change mitigation, samen met de European Nitrogen Assessment. Deze rapporten vormen het centrale kader van het stikstofbeleid dat op het punt staat geëxporteerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk en andere naties zoals Australië.

Gezegd moet worden dat al deze Europese beleidsmaatregelen ter beperking van de uitstoot gebaseerd zijn op de valse premisse van een stabiele, onveranderlijke wereld. Op geen enkele van de duizenden bladzijden die aan het “stikstofprobleem” gewijd zijn, wordt aandacht besteed aan de evolutie van de biosfeer om deze overvloed aan een waardevolle voedingsstof op te nemen en te gebruiken. Er is geen begrip van de zich ontwikkelende relatie tussen de natuur en de mensheid, waar soorten opkomen en afnemen in coëxistentie met de mensheid – vooral in landbouwsituaties.

Het idee dat de aarde een vaste plaat is die precies zo bewaard moet blijven als zij op een willekeurig punt in de geschiedenis was, is zowel absurd als onmogelijk, niet in de laatste plaats omdat de geologische krachten van de planeet de fantasie verbieden.

2,5 miljard jaar geleden kwamen een paar bacteriën bij elkaar en besloten zuurstof te produceren als bijproduct van de fotosynthese. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Deze zuurstof, die gedijde in hun waterige oceaanwereld, kwam in de atmosfeer terecht, botste met methaan, en veroorzaakte een catastrofale ijstijd die de aarde bijna in een ijzige wereld veranderde.

  Bent u voorbereid op de catastrofale Aardeveranderingen die op komst zijn?

Kunt u zich de woede van de klimaatstrijders voorstellen als zij nog in leven waren geweest?

Alleen, als iemand geprobeerd had dit proces tegen te houden – de bacteriën uitgeroeid had om de zuurstofloze wereld te behouden of een paar vulkanen tot uitbarsting had laten komen om de boel op te warmen – zouden de dieren niet in staat geweest zijn te evolueren om de zuurstof te gebruiken.

Als het om de planeet gaat, is het beste wat de mens kan doen, zijn afval opruimen. Helaas heeft de obsessie voor het klimaat ertoe geleid dat oude praktijken van afvalbeheer zijn opgegeven. Binnenkort kunnen wij honger en armoede toevoegen aan onze zelfgemaakte politieke ramp.

Link naar het volledige artikel

Ik stel dus voor dat u zich afvraagt – hoe zijn wij hier gekomen? En wat heeft dat met mij te maken?

Omdat de VS onder Biden ook 30 procent van de Amerikaanse gronden en wateren in stand houdt tegen het jaar 2030.

Begrijp goed – dit is niet een of andere theoretische, campagnetoespraak, die nooit van het papier zal komen waarop hij geschreven is. Het rapport is geschreven door de volgende instanties:

Niet alle staten en boeren zijn geamuseerd.

Zelfs inheemse volken zeggen nee.

“Alleen een stam kan voor een stam spreken”: V&A met inheemse natuurbeschermers over Biden’s 30 by 30 project
Mongabay Nieuws, 22 juli 2022

Biden’s 30 x 30 plan afbreken: Wat u moet weten en waar het bevel momenteel staat
KSN – plaatselijk nieuws, Kansas 21 apr, 2021 / Bijgewerkt: 8 feb 2022

ORD COUNTY, Kan. (KSNW) – Onder leiding van de National Climate Taskforce, samen met de input van andere federale agentschappen, is de Executive Order van de regering-Biden over klimaatverandering gericht op het verminderen van de vervuiling, het bevorderen van een groener milieu, en het aanpakken van de klimaatcrisis. Maar het 30 bij 30 plan binnen die order baart veel boeren en veeboeren in Kansas zorgen, en sommigen zitten met meer vragen dan antwoorden.

Als u boer, veeboer of landeigenaar bent, hebt u waarschijnlijk wel eens gehoord van het federale plan om tegen 2030 30 procent van het land en de wateren in de VS in stand te houden. Volgens de U.S. Geological Survey is op dit moment ongeveer 12 procent van het land in de V.S. in natuurbehoud.

In de komende 10 jaar hoopt de federale regering bijna 440 miljoen acres in federale bescherming om te zetten.

De USDA meldt dat de natie bijna 900 miljoen landbouwareaal telt. In Kansas wordt in 2020 bijna 46 miljoen landbouwareaal geëxploiteerd. Om het doel van 30 procent instandhouding te bereiken kan sommige landbouwgrond worden aangetast, waaronder grond in particulier bezit. In Kansas is 98 procent van het land in particulier bezit.

“Kansas is voor meer dan 98 procent in particuliere handen, wij zijn geen staat die hoog denkt of gestimuleerd wordt door de federale of zelfs de staatsregering die particuliere grond komt opkopen,” zei Ryan Flickner, Senior Director of Advocacy voor het Kansas Farm Bureau.

“Het is nog geen beleid, het is nog geen wet, het is gewoon in wezen dit uitvoerend bevel – het is een doel om naar toe te werken,” zei Kyler Millershaski, vice-voorzitter van de Kansas Association of Wheat Growers en boer van de vijfde generatie.

De vraag voor de landeigenaars is, of zij gedwongen zullen worden hun land in stand te houden.

  Kijk: Globalisten weten dat ze 'extreem impopulair' zijn - maar dat weerhoudt ze er niet van om 'totale controle' over de wereldbevolking na te streven

“30 x 30” – Progressieven dringen aan op massale federale landroof
Uw betrouwbare bron voor landbouwnieuws en -informatie (2021)

Op het eerste gezicht lijkt het “30 x 30”-plan van de regering-Biden op een plan van Hedley Lamarr, de hoofdschurk uit Mel Brooks’ “Blazing Saddles”. Maar verre van de komische genialiteit van wijlen Harvey Korman is de nieuwe federale landroof een ernstige bedreiging voor de particuliere eigenaars van eigendommen in de Verenigde Staten.

En het gaat snel.

Nog maar enkele dagen na zijn ambtsaanvaarding heeft president Joe Biden een stortvloed van uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd, waaronder Uitvoeringsbevel 14008, “Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad” (86 Fed. Reg. 7,619), dat hij op 27 jan. heeft ondertekend. In die order staat het “30 x 30”-programma, een radicale en agressieve poging van milieu- en klimaatactivisten om tegen 2030 30 procent van het land en het water in de Verenigde Staten permanent te beschermen.

Maar welke 30 procent van het land zullen staten en particuliere landeigenaren gedwongen worden af te staan? In Nebraska, waar 97 procent van de staat in particulier bezit is, is dat getal bijzonder alarmerend.

***

Gates wordt beschouwd als de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in het land, want hij bezit meer dan 269.000 acres verspreid over tientallen staten. Hij blijft landbouwgrond en waterwegen opslokken, zo snel als hij land en water te koop kan vinden. Men moet zich afvragen of hij een soort deal heeft gesloten met het Witte Huis Biden en de administratieve staat om het 30 x 30 plan te helpen vergroten? Als dat zo is, zou dat betekenen dat sommige van de beste landbouwgronden en de belangrijkste waterwegen van de VS in de nabije toekomst buiten gebruik worden gesteld. Landbouwgrond en waterwegen die gekocht zijn omdat ze te koop waren, zonder dat ernstig is nagedacht over de gevolgen voor de Amerikaanse gezinnen die gewoon voedsel proberen te kopen – wanneer 30% van de grond en het water in de VS niet meer beschikbaar is voor de boeren. Wat betekent het als in 2030 30% van het water niet meer beschikbaar is voor drinkwater of landbouw? Wie weet het? Ik in ieder geval niet.

Nogmaals, dit is geen groot “complot”. Dit gebeurt nu in de VS. Binnen ACHT jaar: dertig procent van het land uit productie genomen, als de democraten aan het bewind blijven. Dertig procent van de waterwegen uit productie genomen, als de democraten aan het bewind blijven.

Het wordt steeds duidelijker dat de toezichthouders van Biden het WEF en de VN zijn. Zij sturen dit aan. Wij verliezen in snel tempo onze soevereiniteit aan een wereldregering, waar multinationale ondernemingen en de mondiale elites het voor het zeggen hebben.

Op individueel niveau, wat kan men doen?

Denk maar aan de Victory Gardens  die meer mensen voedden dan de boeren tijdens WO II. WIJ KUNNEN HET.

De tijd om ons voor te bereiden op voedseltekorten in onze toekomst is nu. Bezit wat eierleggende kippen, leer voedsel verbouwen (zelfs hydrocultuur), als u geen land hebt – zoek een coöperatie – waar u een stuk grond kunt pachten, houd uw voedselvoorraad goed gevuld, koop lokaal en steun lokale markten.

Want onze toekomst is niet zo zeker als wij denken.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Marble: Nu de COVID leugens ontmaskerd zijn, propageren de globalisten WERELDOORLOG om de wereld te ontvolkenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPublieke opinie schijnt zich tegen de militaire dienstplicht in Oekraïne te keren, hoe zal het Zelensky-regime daarop reageren?
Volgend artikelOekraïne doodde eigen krijgsgevangenen om een punt te maken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

  1. Eenvoudige oplossing voor het natuurlandschap creëren in de VS: Alle met op foute methoden verkregen fondsen opgekochte landbouwgronden van Billy Gates in beslag nemen. Voilà, dan ben je al zo’n beetje aan de voorgestelde oppervlakte.

  2. Ik ben ff gestopt met lezen na de eerste zin.
    Is deze gast met z’n roeiboot in Nl en België aangekomen of doet hij ook mee met spuiten en testen??????
    In dat geval opsaute met die gast en gern podium geven.

    C.O.

  3. Rutte lig op schema hij vernietig eerst de boeren ons land heeft hij al over gedragen aan Brussel hij teken hier en daar nog wat beperkingen voor het volk en geeft de handhavers opdracht om mensen in mekaar te slaan en zelfs te vermoorden en de lammetjes in de wei kijken toe hoe al het geen wat wij ouderen hebben op gebouwd door de vuile elite wordt in gepikt en jullie huis daar gaan jullie ook uit jullie zullen niets meer bezitten ja op want luizen naar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in