In weer een werkelijk verbijsterende aankondiging, die de wanhoop van dit uur aantoont, heeft de Duitse staalfabrikant ArcelorMittal, een van de grootste staalfabrieken in Europa, zijn activiteiten stopgezet wegens de hoge energieprijzen. (Zie hun aankondiging hier, in het Duits.)

“Nu de prijzen voor gas en elektriciteit in enkele maanden tijd vertienvoudigd zijn, zijn wij niet langer concurrerend op een markt die voor 25% door import wordt bevoorraad,” zei CEO Reiner Blaschek.

Dit komt na aangekondigde sluitingen van aluminiumsmelterijen, kopersmelterijen en ammoniakfabrieken in de afgelopen weken. Ammoniak – nodig voor kunstmest – is nu voor 70% uitgevallen in de EU, schrijft Mike Adams.

Om de ellende nog groter te maken, heeft Rusland in de afgelopen 24 uur een volledige ban op de uitvoer van aardgas naar Europa aangekondigd, totdat de economische sancties van het Westen worden opgeheven. Dit betekent dat de Nord Stream 1 pijpleiding nu voor de nabije toekomst gesloten is, aangezien de in waan verkerende NAVO-landen niet in staat zijn hun fouten recht te zetten en van Rusland terug te deinzen.

Nu ook staal en andere industriële metalen uitvallen, vraagt men zich af hoe West-Europa de komende zes maanden van winter moet functioneren:

Geen staal = Geen industrie (of banen in de industrie)

Geen kunstmest = Geen voedsel

Geen aardgas = Geen elektriciteit of warmte

In wezen worden drie van de pijlers die het functioneren van een moderne samenleving mogelijk maken, ernstig verlamd door economische sancties en torenhoge energieprijzen in heel Europa.

En het is pas de eerste week van september. Het koude weer is nog niet eens gearriveerd. Hoeveel aardgas er ook al voor de winter is opgeslagen, de Europeanen worden geconfronteerd met torenhoge kosten en schaarste op een niveau dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen.

  Klaus Schwab wil nu ook het internet "immuniseren"

Er is gewoon niet genoeg energie beschikbaar om de Europese steden van energie te voorzien en alle gebouwen deze winter te verwarmen, en er is ook niet genoeg voedsel in de pijplijn om iedereen in 2023 te voeden.

Pak aan, Poetin!

De “roterende blackouts” van Californië kunnen vandaag beginnen

De San Francisco Chronicle meldt vandaag dat er vanavond in Californië roterende black-outs kunnen beginnen. Er is gewoon niet genoeg elektriciteit om aan de vraag te voldoen, dus duizenden huizen en bedrijven zullen geforceerd van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld. Dit is nadat de staat eigenaars van elektrische voertuigen gesmeekt heeft om hun EV’s van 16 – 21 uur niet op te laden. (Vraag: Wat gebeurt er als miljoenen meer Californiërs elektrische voertuigen kopen en ze inpluggen?)

Via de Chronicle:

Staatsambtenaren verwachten maandag 48.817 megawatt elektriciteit nodig te hebben, waardoor de staat met een tekort van 2.000 tot 4.000 megawatt zou komen te zitten, volgens de California Independent System Operator.

Uh-oh. Het blijkt dat het ontmantelen van de infrastructuur van het elektriciteitsnet om linkse groenmensen tevreden te stellen, het licht niet laat branden. Dit moet ongelooflijk verwarrend zijn voor de linksen, aangezien zij dachten dat als alle fossiele brandstoffen zouden worden afgesloten, er spontaan een magisch Utopia zou ontstaan. In plaats daarvan zullen zij kaarsen branden, opwindbare radio’s aanzwengelen en in emmers poepen als de watertorens droog komen te staan door gebrek aan elektriciteit voor de waterpompen.

Welkom in Collapsifornië.

Om de stijgende prijzen van elektriciteit en voedsel tegen te gaan, heeft Gov. Newsom zojuist een wetsontwerp ondertekend dat fast-food restaurants verplicht om maar liefst $22 per uur aan de werknemers te betalen. Dit zal vele restaurants in Californië failliet doen gaan, waardoor het gebrek aan voedselopties en werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking nog groter wordt. Via de WSJ:

  Dr. Coleman: Volgend jaar rond deze tijd zult u in "China" wonen

“Je kunt niet genoeg vragen voor voedsel om te compenseren wat er zal gebeuren vanuit een arbeidsperspectief,” zei Greg Flynn, president van Flynn Restaurant Group, die franchisemerken uitbaat in 44 staten en 105 restaurants in Californië bezit.

De heer Flynn zegt dat hij aan de politieke campagnes van Newsom heeft gedoneerd. Het blijkt dat je altijd de tirannie krijgt die je steunt. Zolang vergeetachtige Californiërs op Democraten blijven stemmen, zullen zij blijven vervallen in armoede en autoritarisme.

Waar zitten al die mensen in Jackson, Mississippi te poepen?

Vergeet niet dat het hele gemeentelijke watersysteem uitgevallen is in Jackson, Mississippi, wat betekent dat er geen water is om de toiletten door te spoelen. Dat doet de vraag rijzen: Waar poepen al die mensen daar?

Als zij in de toiletten poepen, moeten zij met de hand water dragen om ze door te spoelen. Waar halen zij al dat water vandaan?

Of misschien poepen ze in emmers en gooien ze de inhoud in de achtertuin. Dat wordt een nachtmerrie voor de Gezondheidsdienst en interessante gesprekken met de buren, vooral als het weer gaat regenen.

Hoe kunnen bedrijven in de stad functioneren als er geen werkende toiletten zijn? Als de buurtbewoners bijeen moeten komen voor een vergadering, vragen ze dan of ze elkaar kunnen ontmoeten op de hoek van Cholera en E.Coli? Serieus, op welk punt worden al die uitwerpselen een volksgezondheidsprobleem dat doet denken aan een ingestort derdewereldland als Haïti?

Het is allemaal aan het instorten

Geheel opzettelijk zijn de globalisten bezig de pijlers van de beschaving te decimeren, om instorting en ontvolking te veroorzaken. Zij vallen aan:

Het overkoepelende doel is de overgrote meerderheid van de menselijke bevolking uit te roeien, en daarna de overlevenden tot slaven te maken.

De vergeetachtige massa’s gaan erin mee, zonder te weten dat als zij meerdere covid-prikken hebben genomen, zij waarschijnlijk al dood zijn.

Kom meer te weten in de harde Situation Update podcast van vandaag:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

Wat staat ons te wachten? De voedingsindustrie luidt de noodklok – hongersnood vanaf 2023 Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWEF-marionet Trudeau: Als er niet aan de doelstelling van 90% naleving van 3x vaccins wordt voldaan, zullen dit najaar en deze winter in Canada beperkingen & mandaten worden opgelegd
Volgend artikelExclusief: Bewijs dat Israël ernstige veiligheidsproblemen met de COVID-vaccins ontdekte en die vervolgens opzettelijk in de doofpot stopte
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Uit een deel van dit artikel blijkt hoezeer ook weldenkende mensen de manipulatieve propaganda helpen te verspreiden. Citaat uit het artikel:

  “Geen staal = Geen industrie (of banen in de industrie)

  Geen kunstmest = Geen voedsel

  Geen aardgas = Geen elektriciteit of warmte”

  Met name de verwijzing naar de zogenaamde noodzakelijkheid van kunstmest voor het kunnen produceren van voedsel is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Zonder kunstmest is ook heel goed en zelfs kwalitatief betere voeding te verbouwen. Hieronder een citaat uit het artikel ‘Splitsing en heling? Van het hoofd naar het hart!’, dat op Want to Know is gepubliceerd.

  “Het bovenmatig werken met kunstmest dient het leven niet, want het voedsel dat op basis daarvan wordt geproduceerd mist de levendige vitaliteit van de bodem, die het gebruik van organische mest wel biedt. Het overmatig gebruik van kunstmest en daarnaast de chemische bestrijdingsmiddelen doodt al het noodzakelijke bodemleven.

  Dit bodemleven is noodzakelijk voor het ontvankelijk houden van de bodem voor de energetische informatie vanuit de kosmos. Kunstmest is ingezet om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Maar voeden met wat? Op de keper beschouwd was het grootschalig inzetten van kunstmest en de land- en tuinbouw daar totaal afhankelijk van te maken, zoals we nu helder en duidelijk waar kunnen nemen, al de eerste bewust geschapen op de langere termijn doorwerkende ontvolkingsmaatregel.”

  Zelf heb ik een aantal jaren in de biologisch-dynamische landbouw gewerkt en daar ook een opleiding voor gedaan, dus weet ik waar ik het over heb. Kunstmest is ontwikkeld om de schaalvergroting in de landbouw mogelijk te maken en er een winst/exploitatieproject voor de chemische industrie van te kunnen maken. Het in de loop van de afgelopen decennia ontwikkelde mest- en stikstofbeleid heeft deze ontwikkeling vanzelfsprekend ondersteund en versterkt.

  • Even een citaat uit uw eigen bericht. Ik heb wat in hoofdletters gezet.
   “Het BOVENMATIG werken met kunstmest dient het leven niet, want het voedsel dat op basis daarvan wordt geproduceerd mist de levendige vitaliteit van de bodem, die het gebruik van organische mest wel biedt. Het OVERMATIG gebruik van kunstmest en daarnaast de chemische bestrijdingsmiddelen doodt al het noodzakelijke bodemleven.

   U mag dan een opleiding hebben ‘gedaan’ voor ‘biologisch-dynamische landbouw’ maar hebt duidelijk nooit een landbouwbedrijf in Nederland bezocht, noch enige kennis van de werkelijkheid.
   Wist u dat vrijwel alle landbouwers in Nederland minimaal 1x per jaar hun grond laten onderzoeken? Dat er in Nederland aan precisie- en kringloopbemesting wordt gedaan, zodat er aan de hand van die uitslagen een teeltplan wordt opgesteld waarbij de bemesting wordt afgestemd op de geplande gewassen zodat er in principe wordt bemest tot het niveau dat optimaal is voor die gewassen, niet meer en niet minder? Blijkbaar niet.
   Dat een deel van dat onderzoek/ die analyse zich ook specifiek richt op het bodemleven op hun perceel (zowel de goede als de kwalijke organismen trouwens). Blijkbaar niet.
   Dat beregeningsplannen worden opgesteld om te worden gecombineerd met de teeltplannen zodat de uitspoeling wordt geminimaliseerd zodat de meststoffen optimaal benut worden en er zo min mogelijk verdwijnt naar diepere lagen en/of grondwater? Blijkbaar niet.

   Wat betreft de biologische landbouw; ik ben een groot voorstander van onbespoten gewassen. Vandaar dat ik mijn eigen groente en fruit verbouw.
   Echter, als men geen grote delen van de oogsten verloren wil zien gaan aan bepaalde plagen dan kan men OF spuiten, OF kleinschalig verbouwen, waarbij er binnen iedere regio zo gekaveld/geteeld zal moeten worden dan plagen zich niet kunnen verspreiden door de afstanden tussen de verschillende gevoelige gewassen te maximaliseren. Deze tweede optie is niet geschikt voor grootschalige landbouw die miljoenen mensen moet voeden.
   De gemiddelde biologische boer spuit niet, maar deelt wel mee in de bescherming tegen plagen door het spuiten door de andere boeren. Immers, een plaag zal zich slechts moeilijk ontwikkelen en verspreiden omdat de grote kavels zijn behandeld.
   Dus indien men over wil gaan op volledig biologisch, dan zal eerst de bevolking drastisch verminderd moeten worden, dan het landbouwareaal enorm vergroot moeten worden (zonder kunstmest is de opbrengst gewoon een stuk lager, en als men alleen biologische mest wil gebruiken dan zal men die dieren toch ergens moeten houden, biologische mest verschijnt niet zomaar, net zomin als zonne-energiecentrales zomaar alles overnemen als een stel randdebielen de andere centrales afsluit). En dan zal men moeten accepteren dat er een veel beperkter aanbod zal zijn; voornamelijk regionale producten, eventueel aangevuld met wat men zelf nog kan kweken.

   Oh ja, ik heb zelf 18 jaar in de landbouw en de agrarische onderzoeksindustrie gewerkt, dus ik kan rustig stellen dat ik weet waar ik het over heb.
   En ja, uiteraard proberen de fabrikanten van kunstmest winst te maken. Daar is niks mis mee. Iedereen probeert steeds een beetje beter af te zijn. Het idee dat een bedrijf winst wil maken wil niet automatische zeggen dat het bedrijf slecht is.

  • Tja wat een gelul.
   Alles MOET instorten.
   Het moet niet meer opgang kunnen worden gebracht. Linksen.
   Instorten is pijnlijk. Voor de afhankelijken ervan en voor die lui die er macht en rijkdom aan hebben overgehouden.
   Maar die lui willen dat in deze nasleep van hun zekere ondergang veel mensen hun loodje zullen leggen.
   Maar de wakkeren die een beetje preppen en daarvan ook weer delen zullen een Wereld
   neerzetten die vrij is vd oude industrien!
   Echt!
   Een schone aarde zal heel snel zich
   bertonen!

  • Degenen die in bio dynamische onzin geloven zijn geestelijk gestoord; en hun IQ komt vaak niet boven de 55 uit.

   Zal uitleggen: neem koeiehoorns, vul die met mest, wacht op een bepaalde maanstand, dan begraaf die. Graaf ze weer op bij een andere maanstand, verdun 500x. En dat is dan ideaal….

   Als je groente verbouwt, ben je NOOIT “natuurlijk”bezig. Wel eens een boerekool veldje gevonden in een regenwoud?
   Als je groente verbouwt, onttrekken die bebaalde stoffen uit de grond.
   Die kunnen weer aangevuld worden met specifiek samengestelde kunstmest.
   Kunstmest is niet iets van de laatste paar jaar, maar van de laatste 2, 3 eeuwen.

   heb je een “onnatuurlijke”concentratie van gewassen, trek je ziekten, bacterien, insecten aan.
   Die kan je bestrijden met chemische middelen; logisch en nodig.

   Wij hebben uitstekende hoogwaardige landbouw/akkerbouw/tuinbouw. Boeren verstaan hun vak.
   Maar die idioten uit de bio sector: die weten niets.Produceren bijna niets; en wat ze leveren is rotzooi, en veel slap geouwehoer.

   Zonder kunstmest en zonder goed geschoolde boeren verhongert de wereld; dat is de realiteit.

 2. FDF-voorman Mark van den Oever luidt noodklok over Great Reset: ‘Dit gaat gewoon helemaal fout’

  “Aluminiumfabrieken zijn stilgelegd, dakpannenfabrieken zijn stilgelegd, zinkfabrieken worden grotendeels stilgelegd, 70 procent van de Europese kunstmestfabrieken wordt stilgelegd, de koelhuizen luiden de noodklok,” vat hij samen. Dat heeft alles te maken met de torenhoge energieprijzen.

  Bron:

  https://www.ninefornews.nl/fdf-voorman-mark-van-den-oever-luidt-noodklok-over-great-reset-dit-gaat-gewoon-helemaal-fout/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in