Donald Trump: Ik zou je veel verhalen kunnen vertellen over Lady Gaga …

2

Donald Trump maakte onlangs opmerkingen over verschillende beroemdheden die campagne voeren voor Joe Biden. Gezien de vele duistere geheimen die de laatste jaren aan het licht zijn gekomen over invloedrijke en prominente figuren, hebben zijn insinuaties een bijzondere betekenis:

Nu heeft hij [Joe Biden] Lady Gaga. Lady Gaga – het ziet er slecht uit. Ik zou je een heleboel verhalen kunnen vertellen. Ik kan je veel verhalen vertellen over Lady Gaga. Ik ken een hoop verhalen over Lady Gaga.

 

Marina Abramovic, die onder meer bekend staat om haar macabere Spirit Cooking-diners met rijke beroemdheden en het helpen van jong talent om met haar onorthodoxe methoden te slagen , noemde Lady Gaga een hardcore student:

Ze is een hardcore studente. Ik moest haar blinddoeken en ze was drie uur in het bos, opgegeten door muggen en spinnen, gekrabd door struiken. Het was ongelooflijk. Wat ik haar ook opdroeg, ze volbracht de oefening tot het einde en klaagde nooit. En mijn oefeningen zijn behoorlijk zwaar.

(zie: New York Times & CAPITAL FM)

Opmerking: Je hoeft geen psychiater te zijn om te beseffen dat Marina Abramovic geestesziek is. Het feit dat Lady Gaga nu dient als cashcow voor de vaccinpaus Bill Gates en de WHO door miljoenen in te zamelen voor de vaccinapocalyps tijdens benefiet concerten roept zeker vragen op. Ook opvallend is haar nabijheid tot de corrupte Biden, schrijft auteur Jan Walter op Legitim.ch.

Volgens de Daily Mail en de New York Post zijn de Bidens verwikkeld in een weerzinwekkend corruptie- en afpersingsschandaal met China:

In een verbazingwekkende vergissing besloot Hunter Biden zijn MacBook Pro-computer – gevuld met wat een IT-deskundige gisteravond een “nationale veiligheidsnachtmerrie” en “klassiek chantagemateriaal” noemde – te beschermen met een enkel, eenvoudig wachtwoord: Hunter02.

Naast duizenden e-mails over corruptie en malafide deals tijdens de Obama-regering, bevatten de schijven ook schokkende beelden en videobeelden. Er wordt op alternatieve fora gespeculeerd over de vraag of de volgende foto werkelijk Lady Gaga toont met Hunter Biden.

Opmerking: Wat op deze foto te zien is, moet helaas als onschuldig worden beschouwd. Volgens Rudy Giuliani, die het bewijsmateriaal bekeek, is de inhoud absoluut verontrustend. Hij en anderen die de inhoud hebben gezien, noemden de vondst een “laptop uit de hel”. Steve Bannon en Guo Wengui plaatsten uittreksels van het gevoelige chantagemateriaal op G-TV.

Meer foto’s van Hunter Biden zijn ook te vinden op GNEWS. Wang DingGang, de oprichter van Lude Media, die nota bene werd genoemd in de Daily Mail en zich liet fotograferen met Rudy Giuliani, zei dat wat hij op de laptop zag, in China niet eens met dieren werd gedaan en Giuliani en Giuliani leek zeer verbaasd toen hij een interview gaf over wat hij zag. (zie: banned.video; 3:14)

Wat nu – God zij dank – eindelijk aan het licht komt en ondanks massale censuur geleidelijk de massa bereikt, is het topje van een absoluut kolossale ijsberg waarvan het bestaan reeds decennia lang door talrijke slachtoffers wordt bevestigd.

In januari 2017 berichtte The New Zealand Herald over Anneke Lucas (53), die als jong kind werd doorverkocht in een Belgische aristocratische pedofielenring en na vele jaren het zwijgen verbrak over de gruwelen van haar jeugd:

Het was meestal een hele nacht en een heel weekend en zo werd ik ongeveer zes uur per week verkracht – meer dan 1.700 uur, tot ik twaalf was.

Kinderen werden gedood. Jongens werden vaker gemarteld, maar meisjes werden gedood.

Ik moest het doen [de verkrachtingen] omdat er altijd het gevaar was om gedood te worden.

Geen enkel kind verdient wat ik heb doorgemaakt of wat miljoenen kinderen hebben doorgemaakt.

Opmerking: Door flagrante fouten in het Belgische politieonderzoek en 27 mysterieuze sterfgevallen onder getuigen, alsmede tegenstrijdigheden in het proces, wordt het duidelijk dat Dutroux deel uitmaakte van een pedofielenkring waarvan de daders tot op de dag van vandaag nooit zijn gestraft. (zie: Kindermoordenaar Marc Dutroux eist vrijlating: Getuige berichtte van “rijke en machtige mannen” die bij seksfeesten kinderen doden)

  Moment van de waarheid in de Oekraïense oorlog

Een andere overlevende die publiekelijk heeft verteld hoe zij ritueel werd misbruikt door politici en invloedrijke figuren is de in Australië geboren Fiona Barnett, wier ervaringen een soortgelijk beeld schetsen, aldus The Sydney Morning Herald. Barnett illustreerde haar herinneringen met ontelbare schetsen:

(De schetsenverzameling en verdere details zijn te vinden op web.archive.org).

Opmerking: Dr. John Gittinger (zie: schets linksboven) werkte volgens Wikipedia in die tijd voor het Project MKUltra van de CIA, en Richard Nixon (zie: schetsen links/rechtsonder) had volgens Anthony Summers’ biografie “The Arrogance of Power: The Secret World of Richard Nixon” in feite een sadistische inslag:

Nixon sloeg Pat (zijn vrouw) zo erg in elkaar zo erg dat ze de volgende dag het huis niet meer uit kon. “Dit was niet de eerste keer,” legt Van Petten uit, “en stafleden als Haldeman, Robert Finch en Ehrlichman moesten af en toe ingrijpen. Op die bewuste avond was er veel commotie op dat goddeloze uur en moesten een of meer helpers ingrijpen en hem wegslepen van Pat. Ze had blauwe plekken op haar gezicht. Iedereen was versteend”.

Het diepe pedo-moeras van de staat werd ook bevestigd door de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre, die jarenlang streed tegen corrupte justitie en onwetendheid in de media voordat haar inspanningen Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell ten val brachten. Het explosieve aan de zaak is dat er volgens The New Yorker en The Guardian wel degelijk een rechtstreeks en uiterst dubieus verband bestaat met Bill Gates. The Guardian spreekt van een “moreel bankroet van de tech-elite”, aangezien Bill Gates, een van de invloedrijkste meesterbreinen van de Corona-samenzwering, miljoenen heeft geschonken aan het MIT namens Jeffrey Epstein, die anoniem wenste te blijven.

Bovendien vloog Gates met het onheilspellende privévliegtuig van Jeffrey Epstein (alias Lolita Express) en weigert hij uit te leggen waarom. (zie: Daily Mail)

  Joe Biden wordt geconfronteerd met zijn corruptieschandaal - weigert vragen te beantwoorden

Alex Accosta, de rechter die Epstein na zijn eerste arrestatie met een onbegrijpelijk milde deal liet wegkomen, zei dat hij daartoe opdracht had gekregen omdat Epstein deel uitmaakte van de geheime dienst. (zie: Daily Beast)

Ook Ari Ben-Menashe, de in Iran geboren Israëlisch-Canadese zakenman die volgens Wikipedia van 1977 tot 1987 als wapenhandelaar voor de Israëlische inlichtingendienst werkte, getuigde tegenover de Sun dat hij Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell bij de Mossad had geïntroduceerd en dat de twee een chantagekring met minderjarige meisjes leidden namens de inlichtingendienst om invloedrijke politici in de val te lokken:

Maar een veertienjarig meisje neuken is een misdaad. En hij [Epstein] fotografeerde politici die veertienjarige meisjes neukten – als je een eerlijk antwoord wilt.

Ze [Epstein en Maxwell] chanteerden mensen gewoon, ze chanteerden mensen gewoon zo.

Opmerking: Dit internationale chantageschandaal, dat bijna geheel buiten de mainstream is gebleven, is naar mijn mening het belangrijkste stukje van de puzzel om de Corona-samenzwering goed te begrijpen, omdat meer en meer mensen zich realiseren dat er iets mis is met het huidige Corona-beleid, en zij kunnen niet plaatsen waarom de regering doorgaat met de destructieve maatregelen, terwijl het vanaf het begin bekend was dat er geen overmatige sterfte was.

(zie: K-Tipp Nr. 8, 22. April 2020)

Het feit dat uitgerekend Alain Berset, de omstreden minister van Volksgezondheid, volgens de NZZ en Weltwoche zelf het slachtoffer is geworden van een mysterieuze chantagepoging, doet nog meer vragen rijzen:

Bij de aanhouding van Scarlett Gehri (naam veranderd) heeft de politie niet minder dan vijf gegevensdragers in beslag genomen, namelijk een Apple MacBook, een tablet en drie smartphones. Een speciale dienst van de federale recherche heeft alle gegevens gewist en alle apparaten teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Hoewel de documenten betreffende de opening van de rekening door Scarlett Gehri als bewijsstukken in het dossier zijn gebleven, heeft het Parket van de procureur-generaal van Zwitserland getracht al het materiaal zo snel mogelijk te vernietigen.

De strafbeschikking is alleen beschikbaar in geanonimiseerde vorm, waarbij sommige delen zijn weggelaten. (…) Volgens het parket van de procureur-generaal van Zwitserland zou Alain Berset bijgevolg zijn beroep van federaal raadslid niet meer of slechts beperkt kunnen uitoefenen indien het bezwarend materiaal, dat inmiddels is gewist, openbaar zou worden gemaakt.

Opmerking: Hoewel het bureau van de procureur-generaal van Zwitserland geen enkel bewijs van het pedo-moeras naar buiten heeft gebracht, illustreert deze naar verluidt mislukte chantagepoging hoe fragiel de Zwitserse rechtsstaat werkelijk is.

Gezien de officiële geheimhouding hoeft Berset ook niet verbaasd te zijn als er op de sociale media wordt gespeculeerd over de ware achtergrond van het schandaal; vooral omdat zijn eigen gedrag – zowel privé als politiek – steeds bedenkelijker lijkt. Je kunt je ook afvragen wat hem ertoe brengt om foto’s op Instagram te liken die doen denken aan het Project MK-Ultra van de CIA (op trauma’s gebaseerde mind control).

  Joe Biden's kankerzwendel: het opgehaalde geld ging naar salarissen, nul naar onderzoek

Ter vergelijking, een screenshot in webformaat:

Opmerking: Om zichzelf te beschermen, ontwikkelen traumaslachtoffers vaak een gespleten persoonlijkheid. Dit beschermingsmechanisme wordt in de psychologie dissociatieve stoornis genoemd. (zie: Netdoktor) Terwijl het bewustzijn afscheid neemt van de werkelijkheid, ontstaat een “ander ego” (lat. alter ego). Dit effect wordt doelbewust veroorzaakt en gebruikt in trauma-gebaseerde hersenspoeling om mensen te programmeren voor een specifieke taak. Wanneer slachtoffers worden geconfronteerd met stimuli zoals beelden of stemmen die traumatische herinneringen opwekken, kan het verdrongen bewustzijn onverwacht en plotseling worden getriggerd. Mocht Alain Berset een MK-Ultra slaaf zijn van de satanische cultus, dan zou het best kunnen dat hij zelf totaal niet weet waarom deze beelden hem triggeren.

Tip: Als u wakker bent geworden door de Coronacrisis en nog steeds niet kunt begrijpen waarom bepaalde persoonlijkheden en vooral politici zich op zo’n wereldvreemde en onmenselijke manier gedragen, zult u veel antwoorden vinden vinden in het non-fictie boek “Dunkle Neue Weltordnung Teil 1: MKULTRA Mind Control, rituelle Gewalt und eine globale Agenda“. In dit boek presenteert advocaat Dr. Marcel Polte het bewijs voor het onmenselijke programma van de CIA, Project MK-Ultra genaamd. Daartoe evalueert hij niet alleen gedeclassificeerde documenten van inlichtingendiensten en onderzoeksdossiers, maar ook transcripties van rechtszittingen, hoorzittingen van de Senaat, en de getuigenissen van overlevenden en hun therapeuten. Er komt een verontrustend verband aan het licht: de slachtoffers komen vaak uit oude satanische families, en hun sekten zijn niet alleen internationaal genetwerkt, zij gebruiken ook dezelfde uiterst complexe hersenspoelingstechnieken als de CIA. Daar komen nog bij – grotendeels onopgemerkt door het publiek – rituelen, mensenoffers en kannibalisme.

In dit verband is het ook interessant dat de coöperatie Coop volgens 20minuten onlangs haar boodschappentassen uit de roulatie heeft moeten nemen omdat het ontwerp symbolen bevatte die circuleren in de pedo-criminele scene.

Samenvatting: Wat pioniers van de waarheidsbeweging zoals David Icke, Alex Jones en Oliver Janich decennia lang moedig hebben geanalyseerd en serieus hebben gedocumenteerd, komt eindelijk aan het licht, en dankzij het onbaatzuchtige werk van de vele burgerjournalisten die onvermoeibaar verslag uitbrengen ondanks de welig tierende censuur op social media, bereikt de waarheid geleidelijk aan de massa’s. In de VS heeft de waarheidsbeweging de mainstream programmering al ontmanteld in al zijn samenstellende delen en de Deep State letterlijk in het nauw gedreven. Het momentum kantelt naar onze kant en, als we op koers blijven, zal onze inzet voor de waarheid spoedig vruchten afwerpen. Voor degenen die denken dat de politiek van lockdowns onverdraaglijk is, denk alstublieft aan het lijden van de ontelbare, weerloze kinderen die de ergste martelingen ondergaan in de klauwen van Satanisten. De Coronacrisis is het nuttige kwaad dat de mensheid in extremis uit haar diepe slaap en uit haar comfortzone zal sleuren.

Filmsterren Robert Downey jr. en Mel Gibson onthullen elite Hollywood pedofiele ring

Vorig artikelKlokkenluider maakt videobeelden van gedwongen Covid-vaccins in Duitse verpleeghuizen openbaar – Advocaat: “We hebben te maken met doodslag, misschien zelfs moord”
Volgend artikelEen derde van de sterfgevallen gemeld aan CDC na Covid-vaccins vond plaats binnen 48 uur na vaccinatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Voor iedereen die over een erg sterke maag beschikt, is er een boek over pedofilie binnen de Amerikaanse regering, dat ver terug gaat in de tijd.
  Heel wat prominente pedofielen komen in dit boek aan bod.
  Enige voorbeelden:
  Henri Kissinger, Bob Hope, President John F. Kennedy en al zijn broers, President Ford, President Nixon, President L.B.Johnson, President Bush senior, president Bush junior, president Clinton alsook Hillary Clinton, maar ook Sylvester Stallone, Bing Crosby, Neil Diamond, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jr. en vele anderen.
  In de slachtofferrol namen als Michael Jackson, later ook onthult als zelf pedofiel, Barbra Streisand, en eigenlijk alles wat naam en faam had en heeft in Hollywood lijkt een dubbelrol te spelen, waarbij ze in hun jeugd misbruikt worden en op latere leeftijd dit misbruik uit eigen ervaringen gaan toepassen op weer nieuwe onschuldige slachtoffertjes, Vaak totdat een gruwelijke dood erop volgt. Zoals ik al zei: Je moet hier wel een hele sterke maag voor hebben.
  Het boek is in de Nederlandse taal en de titel van het boek is: Mindcontrol.
  Geschreven door klokkenluider Quasimodo.

  Het absoluut enige adres, waar dit boek nog te koop is, is via onderstaande link:
  https://www.boekenbestellen.nl/boek/mind-control/12242

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in