De heftigheid van de confrontatie in Oekraïne toont aan dat het hier om veel meer gaat dan het lot van het regime in Kiev. De architectuur van de hele wereldorde staat op het spel.” ∼ Sergej Naryshkin, directeur van de Russische buitenlandse inlichtingendienst.

Hier is uw “reservevaluta” gedachte voor vandaag: elke Amerikaanse dollar is een cheque die uitgeschreven wordt op een rekening die met 30 biljoen dollar overkrediteerd is, schrijft Mike Whitney.

Het is waar. Het “volle vertrouwen en krediet” van de Amerikaanse schatkist is grotendeels een mythe die bijeengehouden wordt door een institutioneel kader dat rust op een fundament van puur zand. In feite is de USD het papier niet waard waarop zij gedrukt is; het is een schuldbekentenis die zwalkt in een oceaan van rode inkt.

Het enige wat de USD ervan weerhoudt in de ether te verdwijnen, is het vertrouwen van goedgelovige mensen die haar als wettig betaalmiddel blijven aanvaarden.

Maar waarom blijft men vertrouwen hebben in de dollar, terwijl de gebreken ervan bij iedereen bekend zijn? De Nationale Schuld van $30 biljoen van Amerika is immers nauwelijks een geheim, evenmin als de extra $9 biljoen die zich op de balans van de Fed heeft opgestapeld. Dat is een heimelijke schuld waarvan het Amerikaanse volk zich totaal niet bewust is, maar waar het toch verantwoordelijk voor is.

Om die vraag te beantwoorden, moeten wij nagaan hoe het systeem eigenlijk werkt en hoe de dollar overeind gehouden wordt door de talrijke instellingen die na WO2 in het leven geroepen werden. Deze instellingen bieden een omgeving voor het uitvoeren van de langste en meest flagrante oplichterij uit de geschiedenis, het ruilen van kostbare industrieproducten, grondstoffen en dwangarbeid tegen strookjes groen papier met dode presidenten erop.

Men kan zich alleen maar verbazen over het genie van de elites die dit bedrog hebben uitgedacht en het vervolgens zonder een kik van protest aan de massa’s hebben opgedrongen. Natuurlijk gaat het systeem vergezeld van verschillende handhavingsmechanismen die iedereen die zich van de dollar probeert te bevrijden of, God helpe ons, een alternatief systeem probeert te creëren, snel uit de weg ruimen. (Ik denk aan Saddam Hoessein en Muammar Kadhafi.) Maar het is een feit – afgezien van het institutionele kader en de meedogenloze uitroeiing van tegenstanders van de dollar – dat er geen enkele reden is waarom de mensheid gebonden zou blijven aan een munt die bedolven is onder een berg schulden en waarvan de werkelijke waarde vrijwel onbekend is.

Het is niet altijd zo geweest. Er was een tijd dat de dollar de sterkste munt ter wereld was en zijn plaats aan de top van de pyramide verdiende. Na WO1 was de VS “de eigenaar van de meerderheid van het goud in de wereld” en daarom “besloot een internationale delegatie dat de munteenheden in de wereld niet langer aan goud gekoppeld zouden zijn, maar aan de Amerikaanse dollar, “omdat de greenback, zelf, aan goud gekoppeld was”. Hier is meer uit een artikel op Investopedia:

“De regeling kwam bekend te staan als de Overeenkomst van Bretton Woods. Het stelde het gezag in van centrale banken, die vaste wisselkoersen zouden handhaven tussen hun munten en de dollar. Op hun beurt zouden de Verenigde Staten de Amerikaanse dollars inwisselen voor goud op de vraag…

De Amerikaanse dollar werd officieel gekroond tot de reservemunt van de wereld en werd gesteund door ’s werelds grootste goudreserves, dankzij de Overeenkomst van Bretton Woods. In plaats van goudreserves legden andere landen reserves van Amerikaanse dollars aan. Omdat zij een plaats nodig hadden om hun dollars op te slaan, begonnen de landen Amerikaans schatkistpapier te kopen, dat zij beschouwden als een veilige opslagplaats van geld.

De vraag naar schatkistpapier, in combinatie met de tekorten die nodig waren om de oorlog in Vietnam en de binnenlandse programma’s van de “Great Society” te financieren, deed de Verenigde Staten de markt overspoelen met papiergeld…

De vraag naar goud was zo groot dat president Richard Nixon gedwongen was in te grijpen en de dollar los te koppelen van het goud, wat leidde tot de zwevende wisselkoersen die vandaag bestaan. Hoewel er perioden van stagflatie zijn geweest, die gedefinieerd wordt als hoge inflatie en hoge werkloosheid, is de Amerikaanse dollar de reservevaluta van de wereld gebleven.” (“How the U.S. Dollar Became the World’s Reserve Currency”,  Investopedia)

  Non-stop - Russische strijdkrachten rukken op naar Slaviansk, Artiomovsk en Seversk in Donbass

Maar nu is het goud weg en wat overblijft is een dampende stapel schulden. Hoe heeft de dollar dan in hemelsnaam zijn status als de valuta bij uitstek van de wereld kunnen behouden?

Voorstanders van het dollarsysteem, zullen u zeggen dat het iets te maken heeft met “de omvang en de kracht van de Amerikaanse economie en de dominantie van de Amerikaanse financiële markten”. Maar dat is onzin.

De waarheid is dat de status van reservevaluta niets te maken heeft met “de omvang en de kracht” van Amerika’s na-industriële, op diensten gerichte, door bubbels aangedreven, derde-wereld-shithole-economie. Evenmin heeft het iets te maken met de vermeende veiligheid van US Treasuries”, die – naast de dollar – de grootste Ponzi flim-flam aller tijden is.

De echte reden waarom de dollar de belangrijkste valuta ter wereld is gebleven, is de kartelvorming van de Centrale Banken.

De Westerse Centrale Banken zijn de facto een monopolie, geleid door een kleine cabal van inteelt aaseters die hun monetaire beleid coördineren en samenspannen om hun maniakale doodsgreep op de financiële markten en de wereldeconomie in stand te houden. Het is een Monetaire Maffia en – zoals George Carlin beroemde woorden sprak: “U en ik zitten er niet in. U en ik behoren niet tot de grote club.” Waar het op neerkomt: het is de onophoudelijke manipulatie van de rentevoeten, de forward guidance en de Quantitative Easing (QE) die de dollar op zijn hoge, maar onverdiende plaats heeft gehouden.

Maar dat alles staat op het punt te veranderen, geheel ten gevolge van het roekeloze buitenlandse beleid van Biden, dat de kritieke spelers in de wereldeconomie dwingt hun eigen rivaliserende systeem te creëren. Dit is een echte tragedie voor het Westen, dat een eeuw lang non-stop rijkdom aan de ontwikkelingslanden heeft onttrokken.

Nu – als gevolg van de economische sancties tegen Rusland – ontstaat er een geheel nieuwe orde, waarin de dollar in de bilaterale handelstransacties vervangen zal worden door de nationale valuta (verwerkt via een onafhankelijk financieel vereffeningssysteem), totdat – later dit jaar – Rusland een op de beurs verhandelde, door grondstoffen ondersteunde valuta lanceert, die door handelspartners in Azië en Afrika zal worden gebruikt.

De diefstal van de buitenlandse reserves van Rusland door Washington in april heeft het huidige proces, dat nog versneld werd door Rusland van de buitenlandse markten te weren, een turbo-impuls gegeven. Kortom, de economische sancties en boycots van de VS hebben de niet-dollarzone met vele ordes van grootte uitgebreid en de schepping van een nieuwe monetaire orde afgedwongen.

Hoe dom is dat? De VS hebben decennialang een zwendel bedreven, waarbij zij hun fishwrap-munt ruilden tegen dingen van echte waarde. (olie, industrieproducten en arbeid) Maar nu heeft het Biden-gezelschap dat systeem helemaal afgeschaft en de wereld in oorlogvoerende kampen verdeeld.

Maar waarom?

Om Rusland te straffen, is dat het?

Ja, dat is het.

Maar, als dat zo is, moeten wij dan niet eerst proberen uit te vinden of de sancties werkelijk werken of niet, voordat wij roekeloos het systeem veranderen?

Daar is het nu te laat voor. De oorlog tegen Rusland is begonnen en de eerste resultaten stromen al binnen. Kijk maar naar de manier waarop wij de munteenheid van Rusland, de roebel, hebben vernietigd. Het is schokkend! Hier is de primeur uit een artikel op CBS:

“De Russische roebel is de best presterende valuta ter wereld dit jaar…

Twee maanden nadat de waarde van de roebel was gedaald tot minder dan een Amerikaanse stuiver te midden van de snelste en zwaarste economische sancties in de moderne geschiedenis, heeft de munt van Rusland een verbluffende ommekeer gemaakt. De roebel is sinds januari 40% in waarde gestegen ten opzichte van de dollar.

Normaal zou een land dat met internationale sancties en een groot militair conflict te maken krijgt, beleggers zien vluchten en een gestage uitstroom van kapitaal zien, waardoor zijn munt zou dalen…

De veerkracht van de roebel betekent dat Rusland gedeeltelijk geïsoleerd is van de strenge economische sancties die westerse landen het land hebben opgelegd na zijn invasie in Oekraïne…” (“Russia’s ruble is the strongest currency in the world this year“, CBS News)

  Wapens voor de overwinning op Rusland? Nee, voor hun wederverkoop!

Huh? Bedoelt u dat de aanval op de roebel toch niet gewerkt heeft?

Daar lijkt het wel op. Maar dat wil niet zeggen dat de sancties een mislukking zijn. Oh, neen. Kijk maar eens naar het effect dat ze hebben gehad op Russische grondstoffen. De exportopbrengsten zijn flink gedaald, niet? Hier is meer van CBS:

“De grondstoffenprijzen zijn momenteel torenhoog, en ook al is er een daling in het volume van de Russische uitvoer als gevolg van embargo’s en sancties, de stijging van de grondstoffenprijzen compenseert deze dalingen meer dan,” zei Tatiana Orlova, hoofdeconoom opkomende markten bij Oxford Economics.

“Rusland haalt bijna 20 miljard dollar per maand binnen uit de export van energie. Sinds eind maart hebben veel buitenlandse kopers gehoor gegeven aan de eis om energie in roebels te betalen, waardoor de waarde van de munt is gestegen.” (“Russia’s ruble is the strongest currency in the world this year“, CBS News)

Neemt u mij in de maling? Bedoelt u dat de roebel een hoge vlucht neemt en dat Poetin meer poen op grondstoffen binnenharkt dan ooit tevoren?

Yep, en het is net zo met het handelsoverschot van Rusland. Kijk eens naar dit uittreksel uit een artikel in The Economist:

“De Russische export… heeft zich verrassend goed gehouden, ook die naar het Westen. Door de sancties kan de verkoop van olie en gas aan het grootste deel van de wereld ononderbroken doorgaan. En een piek in de energieprijzen heeft de inkomsten verder doen stijgen.

Als gevolg daarvan verwachten analisten dat het handelsoverschot van Rusland in de komende maanden recordhoogten zal bereiken. Het IIF schat dat in 2022 het overschot op de lopende rekening, dat de handel en sommige financiële stromen omvat, zou kunnen uitkomen op $ 250 miljard (15% van het BBP van vorig jaar), meer dan het dubbele van de $ 120 miljard die in 2021 werd genoteerd. Dat de sancties het overschot op de handelsbalans van Rusland hebben doen toenemen, en zo de oorlog hebben helpen financieren, is teleurstellend, zegt de heer Vistesen. Mevrouw Ribakova meent dat de doeltreffendheid van financiële sancties haar grenzen bereikt heeft. Een besluit om de handelssancties aan te scherpen moet de volgende zijn.

Maar het kan enige tijd duren voordat dergelijke maatregelen effect sorteren. Zelfs als de EU haar voorstel om Russische olie te verbieden uitvoert, zou het embargo zo langzaam worden ingevoerd dat de olie-import van het blok uit Rusland dit jaar met slechts 19% zou dalen, zegt Liam Peach van het adviesbureau Capital Economics. Het volledige effect van deze sancties zou pas begin 2023 merkbaar worden – tegen die tijd zal de heer Poetin miljarden vergaard hebben om zijn oorlog te financieren.” (“Russia is on track for a record trade surplus“, The Economist)

Laat me dit even op een rijtje zetten: de sancties schaden in feite de VS en helpen Rusland, dus vinden de deskundigen dat wij meer sancties moeten opleggen? Is dat het?

Precies. Nu wij onszelf in de voet geschoten hebben, denken de deskundigen dat het verstandig zou zijn om ook in de andere te schieten.

Ben ik de enige die getroffen wordt door de waanzin van dit beleid? Kijk eens naar dit fragment uit een artikel op RT:

“Rusland zou in 2022 een recordbedrag van 100 miljard dollar kunnen verdienen aan de verkoop van gas aan Europese landen, als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen, meldde de Franse krant Les Echos deze week, waarbij zij analisten van Citibank citeerde.

Volgens de krant zullen de verwachte inkomsten uit de verkoop van gas bijna twee keer zo hoog zijn als vorig jaar. In de analyse is geen rekening gehouden met de winsten uit de verkoop van andere Russische grondstoffen, zoals aardolie, steenkool en andere mineralen.

Les Echos meldt dat, ondanks sancties en waarschuwingen voor een ingrijpend embargo op Russische energie, de 27 EU-landen ruwweg $200 miljoen per dag naar Gazprom blijven sturen.”(“Russian gas revenues projected to hit new highs“, RT)

  Zelensky, Pentagon erkennen dat tegenoffensief moest worden "gepauzeerd" te midden van verliezen

De inkomsten uit de verkoop van gas en olie overspoelen de schatkist van Moskou dus letterlijk als nooit tevoren. Intussen zijn de energieprijzen in de EU en Amerika omhooggeschoten tot een hoogtepunt in 40 jaar.

Ziet u hoe contraproductief dit beleid is?

De EU zakt weg in een recessie, de aanvoerlijnen zijn ernstig verstoord, er ontstaan gestaag voedseltekorten, en de gas- en olieprijzen zijn torenhoog. Volgens elke objectieve maatstaf zijn de sancties niet alleen mislukt, maar hebben ze een spectaculair averechts effect gehad. Zien de mensen van Biden dan niet welke schade zij aanrichten? Zijn zij geheel van de werkelijkheid gescheiden?

Stel je voor dat de Oekraïners Biden’s nieuwe artilleriebatterij (HIMARS) gebruiken om steden in Rusland te beschieten? En wat dan?

Dan trekt Poetin de handschoenen uit en sluit onmiddellijk de stroom van koolwaterstoffen naar Europa af. Dat is wat er gaat gebeuren als Washington doorgaat met escaleren. U kunt er zeker van zijn. Als de “Speciale Militaire Operatie” van Rusland plotseling een oorlog wordt, zullen de lichten in heel Europa donker worden, de huizen zullen beginnen te bevriezen, de fabrieken zullen zwijgen, en het continent zal voorover in een langdurige en pijnlijke depressie glijden.

Denkt er iemand in Washington over deze dingen na, of zijn ze allemaal zo dronken van hun eigen persknipsels dat ze het contact met de werkelijkheid helemaal verloren hebben?

Hier is meer uit een artikel op RT:

“Zelfs terwijl het collectieve Westen blijft volhouden – tegen alle waarneembare werkelijkheid in – dat het conflict in Oekraïne goed afloopt voor Kiev, worden de grote media steeds ongemakkelijker over de situatie op het economische front. Steeds meer waarnemers geven toe dat de door de VS en zijn bondgenoten opgelegde embargo’s de Russische economie niet verpletteren, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar eerder hun eigen…

“Rusland is de economische oorlog aan het winnen,” verklaarde Larry Elliott, de economieredacteur van de Guardian, op donderdag. “Het is nu drie maanden geleden dat het westen zijn economische oorlog tegen Rusland is begonnen, en die verloopt niet volgens plan. Integendeel, het gaat inderdaad heel slecht,” schreef hij…

In een essay van 30 mei zei de Guardian-columnist Simon Jenkins ook dat het embargo mislukt was…

Zoals Jenkins opmerkt, hebben de sancties in feite de prijs van Russische exportproducten zoals olie en graan doen stijgen – waardoor Moskou verrijkt wordt, in plaats van verarmt, terwijl de Europeanen een tekort aan gas en de Afrikanen een tekort aan voedsel hebben.” (“As sanctions fail to work and Russia’s advance continues, Western media changes its tune on Ukraine“, RT)

Heeft u dat stukje over “Rusland dat de economische oorlog wint” opgemerkt? Wat denkt u dat dat in de praktijk betekent?

Betekent het dat de mislukte poging van Washington om zijn wereldhegemonie te handhaven door Rusland te “verzwakken”, in feite een enorme druk legt op het Transatlantisch Bondgenootschap en de NAVO, die een herijking van de betrekkingen teweeg zal brengen die zal leiden tot een uitdagende verwerping van het “op regels gebaseerde systeem”.

Is dat wat het betekent? Gaat Europa zich afscheiden van Washington en Amerika laten wegzinken onder zijn oceaan van rode inkt van 30 biljoen dollar?

Ja, dat is precies wat het betekent.

Uncle Sam’s 30 jarige misstap

De voorstanders van de proxy-oorlog van Washington hebben geen idee van de omvang van hun vergissing en hoeveel schade zij hun eigen land toebrengen. Het Oekraïne-debacle is het hoogtepunt van 30 jaar bloedige interventies die ons op een kantelpunt hebben gebracht waar het lot van de natie op het punt staat een dramatische wending-voor-het-kwaad te nemen. Naarmate de dollarzone kleiner wordt, zal de levensstandaard dalen, de werkloosheid stijgen en de economie in een neerwaartse doodsspiraal terechtkomen.

Washington heeft zijn kwetsbaarheid voor een catastrofale geopolitieke terugslag, die de Amerikaanse Gouden Eeuw tot een snel en ondraaglijk einde zal brengen, sterk onderschat.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMassale toename van zowel beroertes als vroeggeboorten en doodgeboorten nu plotseling toegeschreven aan “hittegolf”
Volgend artikelSysteeminstorting gearriveerd nu de Duitsers gewaarschuwd worden om zich voor te bereiden op een tekort aan verwarming, schoolsluitingen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. De USA moet maar eens leren wat ze jaren gedaan hebben; oorlogen starten, landen leegroven, armoede en ellende brengen.
  Laat ze maar rustig in armoede vervallen. Een hongerwinter zal ze misschien fatsoen bij brengen.

  Ondertussen: laat ze maar öorlog”voeren tegen BLM, Antifa. Al die gasten arresteren, alles in van ze in beslag nemen en gebruiken als schadevergoeding voor hun slachtoffers.

  Is simpel: grote computer, gezichtsherkenning programma, alle data van rijbewijs en de soos en gemeenten en justitie vergelijken met alle duizenden CCTV camera’s.

 2. Beste Mensen

  Die aangenaaide aangepraatte zogenaamde schulden zullen door de Amerikanen worden geint over de Ruggen van de Slimme intellectuele Slaafse Europese Ham-Burgers
  Over al die genen welken nog steeds niet het eigen verstand willen gebruiken
  Dezen kunnen dat troep uit dat bovenkamer laten verwijderen
  Ziekenhuizen beter gezegd de Echte vlees slacht huizen die doen dat gratis en voor niets
  De Chips neemt de Rol van het geheugen hersenen over
  Nee niet die krokante uit de croky verpakking
  Maar iets van Metalen Kool en Verharde Klei

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in