De gruwelijke – hoewel grotendeels verborgen – realiteit van de door de VS geleide NAVO-oorlogen tegen het terrorisme is in wezen een oorlog tegen de mensheid, schrijft Tatiana Obrenovic.

De Goeden en de Kwaden marcheren naast elkaar – dit is de titel van een boek van de overleden Dr. Vladeta Jerotic, een Servische psychiater, filosoof en denker aan wie ik moest denken toen ik een passende titel en inleidende zin voor dit artikel aan het schrijven was.

Sommigen van ons herinneren zich nog de toespraak van de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan, toen hij de schuld van de VS op de Sovjet-Unie projecteerde door het te bestempelen als het “Evil Empire”. Velen werden overgehaald om de kluchtige Amerikaanse poppenkast te geloven. We gaan nu verder naar het jaar 2023 en gelukkig zien vele anderen over de hele wereld nu het licht.

Vanaf het allereerste begin van deze door de VS geleide NAVO proxy-oorlog tegen Rusland, waarvan het voertuig toevallig het ongelukkige Oekraïne is, is de verderfelijke waarde van de zogenaamde oorlog van de NAVO tegen terrorisme in wezen een oorlog tegen de mensheid.

Niet toevallig steeg de waarde van de aandelen van Lockheed Martin van 45 dollar per aandeel naar meer dan 450 dollar. Northrop Grumman ook. General Dynamics van 38 naar meer dan 200 dollar per aandeel. En Boeing.

De wijze woorden van Roger Waters zijn treffend: “Oorlog is enorm winstgevend; het creëert zoveel geld omdat het zo gemakkelijk is om heel snel geld uit te geven. Er zijn enorme fortuinen mee te verdienen. Er is dus altijd een aanmoediging om oorlog te promoten en gaande te houden, om ervoor te zorgen dat we mensen identificeren die ‘anderen’ zijn waar we legitiem oorlog tegen kunnen voeren.”

Al met al wordt het militair-industrieel complex van de VS overladen met een flinke som geld met een groei van 50 tot 100 procent in de afgelopen 20 jaar. Er bestaat nergens ter wereld een (zowel legale als illegale) geldmachine die zulke lucratieve winsten kan maken als de doodsindustrie.

Persoonlijk word ik overspoeld door angst als ik terugdenk aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Colin Powell, die theatraal zwaaide met een zogenaamd flesje miltvuur toen hij op 5 februari 2003 de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toesprak. Powell waarschuwde dat de vermeende inhoud van het flesje iedereen in de kamer zou kunnen doden. Het was een leugenachtige en terroristische list om een illegale oorlog tegen Irak te beginnen.

“Mijn collega’s, elke verklaring die ik vandaag afleg wordt ondersteund door bronnen – solide bronnen,” zei hij. Powell loog ten overstaan van de wereld. Hij gaf dat later toe, en betuigde spijt voordat hij stierf.

Of nog een ander misselijkmakend voorbeeld, en er zijn er maar al te veel van de kant van de VS, roep Madeleine Albright in herinnering. Die ellendige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei onbeschaamd dat de dood van een half miljoen Iraakse kinderen “een prijs was die het waard was om te betalen” om Amerikaanse belangen te bereiken. Albright toonde dezelfde psychopathie met betrekking tot de slachtoffers in de Balkanoorlogen in de jaren ’90 en de nasleep van de NAVO-invasie in de Servische provincie Kosovo en Metohija en de brutale zuivering van Serviërs uit de gebieden die ze van oudsher in bezit hadden.

  De media keren terug naar COVID - Voorspel van een valse vlag voor Oekraïne?

Bijna twee decennia nadat de VS haar wrede invasie van Irak lanceerde, blijkt dat de afschuwelijke prijs blijft stijgen.

Na de vermeende terreuraanslagen van 11 september 2001 hebben de Verenigde Staten eindeloze oorlogen en allerlei militaire conflicten gevoerd en aangewakkerd in onder andere Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen en Pakistan, die volgens een rapport van Brown University minstens 4,5 miljoen doden hebben veroorzaakt.

Het is de moeite waard om op te merken dat deze studies deel uitmaken van een regelmatig bijgewerkte en steeds groter wordende database die de vreselijke dodentol documenteert in de voornamelijk door de VS georganiseerde oorlogen in de periode van twee decennia na 9/11. Het is verbijsterend om de verwoesting te zien die in slechts 20 jaar is aangericht. Het is nog onthutsender dat de verschrikkingen zich steeds vermenigvuldigen in repercussies en gevolgen. Over twintig jaar kunnen we verwachten dat het aantal doden en gewonden minstens verdubbeld zal zijn, alleen al door de latente gevolgen die zich zullen manifesteren.

Het project Cost of Wars van het Watson Institute for International and Public Affairs van Brown University, dat deze uitgebreide studie uitvoerde, kwam tot de volgende conclusies:

Bijna een miljoen van de mensen die het leven lieten, stierven in directe militaire gevechten, terwijl zo’n 3,6 tot 3,7 miljoen indirecte sterfgevallen waren, als gevolg van gezondheids- en economische problemen die door de oorlogen werden veroorzaakt, zoals de vernietiging van infrastructuur, ernstige ziekten en een tekort aan voedsel en water.

Het onderzoek van de Brown University analyseerde ook de gevolgen van oorlogen in bijvoorbeeld Libië en Somalië, die ook door de VS werden gefinancierd en georganiseerd. Er werd geschat dat er in de onderzochte landen 7,6 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar zijn die ook nu nog aan acute ondervoeding lijden. De kinderen leven in bittere armoede en krijgen “niet genoeg voedsel, waardoor ze letterlijk wegkwijnen tot op huid en botten, waardoor deze kinderen een groter risico lopen om te sterven”. In Afghanistan en Jemen gaat het om bijna 50 procent van de kinderen en in Somalië om bijna 60 procent.

Het project Cost of Wars van Brown University voerde in 2021 een apart onderzoek uit waarin werd vastgesteld dat de oorlogen van de Verenigde Staten na 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht hebben gedreven – meer dan elk conflict sinds 1900 als we de Tweede Wereldoorlog niet meerekenen. Bovendien blijkt 38 miljoen een nogal bescheiden schatting te zijn. Het totale aantal ontheemden zou wel eens dichter bij 49 tot 60 miljoen kunnen liggen, wat vergelijkbaar is met dat van de Tweede Wereldoorlog.

  Waarom Scott's artikel belangrijk is...

Deze laatste studie van May 2023, die hierboven werd aangehaald, wees erop dat er nog steeds een aanzienlijk groot aantal onschuldige burgers omkomt door directe gevechten of hongersnood.

In veel gevallen en in grote mate hebben de door de V.S. geënsceneerde oorlogen de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor volwassenen en kinderen belemmerd of vernietigd, waardoor velen bezwijken aan slopende of dodelijke ziekten die anders behandelbaar zouden zijn.

Als gevolg van deze door de VS en de NAVO georkestreerde oorlogen heeft het dodental onvoorstelbare proporties aangenomen. Miljoenen onschuldige burgers zijn het slachtoffer geworden van onschatbare ontberingen.

Na twee decennia oorlog onder Amerikaanse militaire bezetting lijkt Afghanistan op een apocalyps. “Vandaag de dag lijden de Afghanen in ellende en sterven ze aan oorlogsgerelateerde oorzaken in een hoger tempo dan ooit,” zo staat te lezen in de Cost of Wars van Brown University.

Er werden aanzienlijk hogere sterftecijfers en lagere levensverwachtingen vastgesteld met een aanzienlijk hoog aantal mensen die in bittere armoede leven en vooral mensen uit achtergestelde omstandigheden en gemarginaliseerde groepen. In militaire zones en conflictgebieden in de buurt lopen kinderen en minderjarigen over het algemeen 20 keer meer kans om te sterven aan bijvoorbeeld diarree dan aan het militaire conflict zelf. Over het algemeen leiden oorlogen allemaal tot indirecte sterfgevallen, die helaas de meerderheid van de verloren levens uitmaken.

In het rapport van 2023 zijn veel langetermijngevolgen van oorlogen voor de menselijke gezondheid niet volledig meegenomen. Sommige bevolkingsgroepen, met name vrouwen en kinderen, hebben het het zwaarst te verduren en lijden het meest onder de blijvende gevolgen van eerdere oorlogen.

Het onderzoek van de Brown University benadrukte dat de oorlogen na 9/11 wijdverspreide economische en financiële ontberingen hebben veroorzaakt voor mensen die in de oorlogsgebieden wonen, in combinatie met voedselonzekerheid en ondervoeding die normaal gesproken hand in hand gaan met armoede en leiden tot ziekten en sterfte. De trend is vooral ernstig bij kinderen onder de vijf jaar.

De schade aan de infrastructuur en de vaak totale vernietiging die tijdens oorlogen plaatsvindt, heeft zeker verwoestende cumulatieve gevolgen. “Ziekenhuizen, klinieken en medische voorraden, water- en rioleringssystemen, elektriciteit, wegen en verkeerssignalen, infrastructuur voor landbouw en goederenvervoer, en nog veel meer worden vernietigd, beschadigd en verstoord, met schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid,” erkent het rapport.

Ter herinnering herinneren we ons enkele andere grote oorlogen die door de Amerikaanse oorlogsmachine zijn gevoerd: de Koreaanse Oorlog (1950-53); de Vietnamoorlog (1965-1975); en de Golfoorlog (1990-91).

Een gedetailleerde lijst van gevallen waarin de VS haar strijdkrachten in het buitenland heeft ingezet, vindt u hier in een rapport van de Congressional Research Service.

  Zelensky's nieuwjaarstoespraak onthulde veel meer dan hij van plan was

Tot de meest prominente militaire interventies in het buitenland tijdens de Koude Oorlog behoren de invasie van de Varkensbaai op Cuba in 1961 tijdens de regering Kennedy (hier), Reagans inzet van Amerikaanse mariniers in Beiroet tijdens de Libanese burgeroorlog (hier), de invasie van Grenada (hier) en het bombarderen van Tripoli in Libië, beide ook onder Reagan (hier).

Onder George HW Bush vielen duizenden Amerikaanse troepen in 1989 Panama binnen om dictator en CIA-belofte Manuel Noriega ten val te brengen (hier) en werden duizenden troepen naar Somalië gestuurd op een zogenaamde vredesmissie in het begin van de jaren ’90 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (hier).

Onder Bill Clinton werden Amerikaanse troepen naar Haïti gestuurd (hier) en naar de Balkan als onderdeel van een grotere NAVO-inzet (hier, hier).

Onder Barack Obama voerden de Verenigde Staten en hun NAVO-partners maandenlange luchtaanvallen uit in Libië (hier) en militaire operaties tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië (hier).

Donald Trump lanceerde militaire operaties om Syrische overheidsdoelen aan te vallen (hier, hier) en sanctioneerde het doden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een drone-aanval (hier).

Het lezen over deze gruweldaden en het mentaal verwerken van alle feiten en cijfers brengt ons op de een of andere logische manier bij de recente bloedstollende woorden van de weerzinwekkende Amerikaanse senator Lindsey Graham tijdens zijn bezoek aan Kiev.

Graham verkneukelde zich over “stervende Russen” en hoe de militaire hulp van de VS aan het door Nazi’s geteisterde regime in Kiev om tegen Rusland te vechten “het best best bestede geld” was.

Mijn eigen stream of consciousness brengt me bij een mooie anekdote met een citaat: Nikita Mikhalkov vertelde beroemd aan de prominente Servische auteur Momo Kapor: “Is het u toevallig opgevallen dat er geen enkele Amerikaanse film bestaat waarin niet minstens honderd mensen sterven; ze worden in sneltreinvaart door een machinegeweer vermoord, ze worden zomaar in hun auto de lucht in geblazen en niemand rouwt achteraf om hen, en ze komen er ook niet achter wie hun moeders zijn, noch of ze misschien een zus hebben?… Maar 150 jaar geleden vermoordde een student uit Sint-Petersburg, Rusland, een oude vrouw en er worden academische proefschriften geschreven over de vraag of de student al dan niet het morele recht had om de oude heks te vermoorden. Helaas, dat is het verschil tussen hen [Amerikanen] en ons [Russen]. Het Westen denkt alleen na over hoe te leven, terwijl wij nadenken over waarom we leven.”


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne: De door het Westen verzwegen dagelijkse en beestachtige terreur, waaronder massamoord op Russen die in Oekraïne wonenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEr was nooit een uitweg in Oekraïne
Volgend artikelHet gebeurde eindelijk – Iemand die me tijdens Covid had verstoten, zei het hardop: “Je had gelijk. Nooit meer”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Beste Mensen

  Alle wezens belichamingen met scherpe grote hoektanden die dood gaan of worden vermoord
  Zijn wedergeboren als Mensen
  Ja
  Dezen hebben geen voedsel meer te verorberen
  Aangezien het Ego ik via de mens al hun voedsel heeft op gemaakt en hun leef omgeving ingeplkt
  Nu nemen die Geesten wraak op de Mens via de menselijke belichamingen zelf
  Zo eenvoudig is het

  Dank U

 2. Inderdaad een heel goed artikel, als je het toch allemaal op een rijtje ziet schrik je je werkelijk kapot. Inderdaad, de hel is leeg en de duivels zitten hier.

 3. Dat was dan wèl 150 jr terug. Hier in amsterdan kennen wij nog steeds Sara Beugeltas een klein meisje welke verkracht èn vermoord werd. Het betrof een Joods meisje en de gehele joodse buurt stond op stelten!!
  Politie kreeg versterking, want dit kon uitlopen op rellen van bijbelse proportie’s! Uiteindelijk, net voor het “feest” zou beginnen werd de dader bekend, het bleek een 16 jarige jongen te zijn en “gelukkig” van Joodse afkomst! Ik bedoel maar. Dus ook wij hebben onze criminelen en ook wij zoeken naar oorzaak en verbanden.
  Dit verhaal hierboven speelde zich af voor de tweede wereldoorlog.

 4. Deze herinner ik mij nog was spraakmakend en gonsde door de buuit.
  “De Japanse koffermoord was een geruchtmakende moordzaak uit de jaren zestig in Nederland. De zaak is nooit opgehelderd.
  Op 25 augustus 1965 werd in het water aan de Amsterdamse Jacob van Lennepkade een aluminium koffer aangetroffen met daarin de romp van een onbekend persoon. Kledingresten en de vondst van visitekaartjes maakten het de recherche mogelijk het lichaam te identificeren. Het ging om de 32-jarige Japanner Yukata Kameda, vertegenwoordiger voor een Japanse handelsonderneming in Osaka, en woonachtig in Brussel.

  Ach en er zijn er wel meer geweest .
  De moorden op de wallen jaren 60.

 5. Zeer goed geschreven beschrijving van de Ziomerica terreur van de laatste paar decaden. Dat zoveel smeerlappen in de EU en het EUnuch bolwerk hun nog steeds ondersteunen om zelf zoveel mogelijk graantjes mee te pikken is te ziek voor woorden. En een klap in het gezicht van weldenkende mensen die het al heel lang spuugzat zijn met deze aanhoudende terreur.

  • Hou toch eens op met je jodenhaat. Moslims gebruiken zionist als scheldwoord omdat zij ook verblind zijn door geïndoctrineerde haat.

   Je zou je eens wat meer moeten verdiepen in de oorsprong van de VS. Waarom heet het White huis zo, naar wie is het vernoemd? Waarom heten enkele van de eerste staten Virginia en Maryland? Wat is dat met al die neo-klassieke bouwwerken? De dome van de Capitole (baarmoeder Isis) met de obelisk (fallus van Osiris) van de Washington monument en de gespiegelde vijver (as above so below). District of Columbia. De binnenkant van het capitool met de apotheose van Washington bij de Griekse godenrij. Amaru-ca betekend land van het gevederde serpent.

   Denk je dat joodse zionisten dat bedacht hebben? Het is allemaal symboliek van de mysteriegodsdienst van Babylon: de IHS van de roomse kerk, Isis, Horus, Seth. Ook wel Semiramis, Tammuz en Nimrod vernoemd in de bijbel als aartsvijanden van Israël. De onheilige namaak drie-eenheid.

   Amerika is gesticht door vrijmetselaars na uit Europa verdreven te zijn. Zij gingen ook schuil als piraten (skull & bones! ). En de jezuïetenorde is al snel geïnfiltreerd. De ‘zendeling’ White sj was er 1 van.

   Met de toenemende vervolging in katholiek Europa gingen de joden naar protestantse gebieden en Amerika was een veelbelovende vrijplaats. Daar aangekomen konden ze zich eindelijk ontplooien in vrijheid. Dat maakt hen zeker geen lieverdjes. Eerder het omgekeerde. Eindelijk wraak voor 2000 jaar vervolging zal geen vreemde gedachte zijn.

   Maar de werkelijke macht achter de macht ligt niet daar. Het is wel hun ticket om macht te verkrijgen die hen zolang ontzegd was in rooms Europa: geen land mogen bezitten, geen toegang tot gildes. Dus alleen handel drijven. En dat kunnen ze goed.

   De werkelijke drijfveer voor het zionisme is dubbel.

   Aan een kant het oprechte verlangen van het joodse volk eindelijk terug te keren naar hun erfdeel, hun eigen land. Hun eigen hoofdstad met de tempel om hun eigen god te eren.
   Aan de andere kant een veel duisterder satanisch plan. De rooms katholieke synagoge van satan, een puur heidens instituut en anti-christelijk, wil Jeruzalem bezitten. Om daar hun eigen antichrist in de tempel te zetten. Op de berg Zion.
   Dat is ze al 1500 jaar niet gelukt. Eerst zaten de andere bisschoppen in de weg. Toen probeerden ze een profeet in te zaaien om zo de macht van Antiochie, Jeruzalem, Constantinopel en Alexandrie te ondermijnen. Dat werd de islam. Dat ging niet volgens plan. Vandaar de kruistochten. Dat ging ook niet goed. Vandaar WO1. En toen werd het huis Saoedi te machtig en onafhankelijk door Lawrence. De hoeders van de heilige moskeeën.

   En nu is de beurt aan de joodse vrijmetselarij waarvan Jeruzalem ongezien vol van symbolen van is. En daarom is het daar zo’n puinhoop in de politiek. Zij hebben daar dezelfde valse WEF puppets als overal.

   Maar omdat dit soort onmensen een claim op Zion leggen, wil nog niet zeggen dat er niet ook een heel volk is wat daar officieel recht op heeft. Het is hun afgepakt, verwoest en vernoemd naar hun verslagen kinderofferende vijanden de Filistijnen om ze te vernederen. En insult to injury, zo wordt het nog steeds genoemd door de Anglo-saxons.

   Let wel: de filistijnse Baal vereerders die kinderen misbruikten/offerden in Kanaän staan in dezelfde traditie als nu het Vaticaan en de verdwenen kinderen consumerende elites. Daar zou je tegen tekeer moeten gaan.

   Je ziet het pas als je het door hep.

   • Beste Mensen

    Meneer Jezus werd ook mede dankzij de wonderdokter Judas in een kist gedeporteerd naar waar hij de Heilige leringen had opgedaan
    Dit tijdens de Staats Kerkelijke macht toen der tijds
    Te weten: Shri Nagar waar hij nog lang en gelukkig heeft geleefd
    Hij werd boven 110 jaren jong
    Die plaatsen zijn Nu als pelgrims oorden te bezoeken
    Wat in het westen word gebrain washed aangeleerd aangepraat zijn alleen maar valsheden in geschriften
    Willt iemand de waarheid kennen dan gaat persoon in kwestie zelf op zoek
    Naar de waarheid
    Van iemand anders vernemen leid wederom tot valsheden incompleetheid

    Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in