Tolerantie is gaan betekenen dat niemand gelijk heeft en dat niemand ongelijk heeft, en alleen al het feit dat iemand zegt dat andermans opvattingen immoreel of onjuist zijn, wordt nu gezien als intolerant (vanuit ditzelfde standpunt is het natuurlijk prima om intolerant te zijn tegenover mensen die objectief ware morele of religieuze standpunten innemen). Zodra het bestaan van een kenbare waarheid in religie en ethiek wordt ontkend, maakt autoriteit (het recht om geloofd en gehoorzaamd te worden) plaats voor macht (het vermogen om naleving af te dwingen), maakt rede plaats voor retoriek, wordt de speechschrijver vervangen door de make-upman, en wordt een pittig maar beschaafd debat in de cultuuroorlogen vervangen door politiek correcte belangengroepen die niets anders over hebben dan politieke dwang om hun standpunten aan anderen op te leggen.” ~ J.P. Moreland

Het is de natuurlijke neiging van de mens om weg te rennen en zich te verstoppen voor kritisch denken, in wat een samenleving is geworden die verteerd wordt door valse krantenkoppen, onwetendheid over feiten en extreme propaganda, maar vrees de waarheid niet. Het is niet zo ontmoedigend als het lijkt om de cultuuroorlog te begrijpen die voortdurend aan de gang lijkt te zijn. Het enige dat nodig is om het belang van deze manier van denken te begrijpen, is een minimum aan logica en rede, een verlangen om realiteit boven fictie te stellen, en om zekerheid boven alles te aanvaarden. Het is noodzakelijk om de voortdurende leugens die aan de collectieve kudde gevoerd worden te ontmaskeren en ze te isoleren om de legitieme waarheid te ontdekken, zodat de valse narratieven van de staat voor eens en voor altijd achtergelaten kunnen worden. Zodra dit ontwaken plaatsvindt, als dat vandaag de dag al mogelijk is, en er een psychologische ontsnapping uit de waanzin van deze zogenaamde “beschaving” plaatsvindt, zal iemands geest vrij zijn van angst, bezorgdheid, verwarring en haat. Het is een prachtige staat van zijn om in te vertoeven.

We bevinden ons in een cultuuroorlog, en de antagonist in dit snode complot, en kwade vijand van alle gezonde denkers, is de staat, haar controlerende heersende klasse, en iedereen die haar mandaten en onwettige wetten steunt, erkent en handhaaft. Dit omvat diegenen die van alle anderen verwachten dat ze leven en handelen zoals zij doen, dat ze blindelings accepteren wat zij accepteren, en dat ze buigen voor autoriteit in plaats van afhankelijk te zijn van zichzelf. De term “cultuur” van zijn Latijnse oorsprong kan van verschillende brontermen afkomstig zijn, en in de loop der tijd zijn er meerdere betekenissen aan gegeven, maar in het algemeen betekent het hier: instellingen, gedrag, tradities, “normen” en manier van leven. Dit omvat veel gebieden, maar omvat wel het maatschappelijke geheel. Dit leidt in wezen tot de veronderstelling van een collectieve samenleving, of collectivisme, wat op zijn beurt betekent dat het “welzijn” van de groep ten koste gaat van het individu. Zoals zou moeten worden verondersteld, zou dit altijd een gesloten samenleving zijn, gebaseerd op totalitarisme, gehoorzaamheid en heerschappij, en volledig schadelijk voor de vrijheid. Zoals men zou moeten weten, maar weinigen lijken te weten, is dit nooit de weg vooruit, schrijft Gary D. Barnett.

  ROOD ALARM: Nieuw WHO-pandemieverdrag in laatste fase, zou de grondwet overrulen en medische dictatuur ontketenen, waarschuwt Dr. Francis Boyle

Als u alleen al naar onze recente geschiedenis kijkt, zult u een beter inzicht krijgen in ons revolutionaire vertrek van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid naar het helse gat van de collectieve waanzin. Als we alleen al naar de nabije toekomst kijken, te beginnen met de “covid pandemie”-fraude, is de haat jegens elkaar in dit land exponentieel geëscaleerd. Alle zogenaamde “culturen” zijn in één keer op elkaar gebotst, precies zoals gepland door de marionettenmeesters, en hebben op zo’n hoog niveau verdeeldheid veroorzaakt onder elke maatschappelijke entiteit, dat massahaat het resultaat is geweest. Dit was de ultieme strategie van verdeel en heers, en door voorbedachte en doelbewuste staatsagitatie vliegen de meeste mensen elkaar naar de keel, terwijl de allesoverheersende collectieve denkwijze is om de waarheidsverkondigers te censureren, te mijden en te veroordelen; waardoor ze worden afgeschilderd als non-conformistische gevaarlijke terroristen. Degenen die anderen het meest kunnen helpen door het wereldwijde overnamecomplot bloot te leggen, de denkers die de staat durven uitdagen, degenen die zich uitspreken tegen de criminaliteit van de heersende klasse en haar handhavers, zijn nu de gemeden minderheid geworden.

Het hele “Grote Reset”-complot is gebaseerd op angst. De “covid”-zwendel bevestigt dit, en alle acties van de staat sindsdien zijn blijven leiden tot afscheiding van gemeenschap, familie en vrienden, eliminatie van het individu, universeel verlies van empathie, concentratie op alleen zichzelf en zelfvervulling, massahaat en totale chaos. Door de staat toegestane rellen, diefstal, geweld, plundering en het daaruit voortvloeiende fenomeen van isolatie van de gemeenschap ten gunste van “culturele groepen” hebben geleid tot een onverschilligheid van de menigte die nog nooit eerder in dit land is vertoond. Diversiteit en “tolerantie” betekenen nu het accepteren van elk gedrag, ongeacht de volstrekt immorele aard ervan of de grote schade die het veroorzaakt, vooral tegen de kinderen die het doelwit zijn. Zoveel gruwelijke dingen worden nu als de “norm” beschouwd, en door verbazingwekkende apathie, angst voor afwijzing en ostracisme doen de meesten net alsof ze geen kwaad zien en geen kwaad horen, en spreken ze zich niet uit over de gruwelijkheden waarmee ze elke dag geconfronteerd worden, wat betekent dat ze door te zwijgen de kwade bedoelingen en daden zeker goedpraten.

  De Grote Hongersnood Reset: U zult niets bezitten en u zult verhongeren

De dominante aspecten van elke cultuuroorlog creëren een agressieve en antagonistische sfeer die zo doordrenkt is van woede, censuur en haat, dat er maar weinig echte civiele gesprekken en debatten kunnen plaatsvinden. Wat verloren gaat in deze waanzin, is het feit dat we allemaal samen moeten leven, ongeacht of we het eens zijn of niet over elke “kwestie”. Maar het komt op hetzelfde neer: goed en fout zijn belangrijk, of men zich nu wel of niet wil concentreren op één of meerdere geveinsde, en waarschijnlijk controversiële, problemen of meningen. We zijn allemaal verschillend, dus het is belachelijk om te verwachten dat alle anderen het met uw standpunt eens zijn, hoe hartstochtelijk u dat ook vindt. Het is zelfs ronduit belachelijk.

Wat hier verloren gaat, is het meest duidelijke aspect van deze hele situatie; en dat is dat al deze conflicten opzettelijk worden gefabriceerd door de Staatsspelers die u willen afleiden, zodat de extreme tirannie die ze uitoefenen onopgemerkt zal blijven. Hoe kunnen we beter over de massa’s heersen en ze onder controle houden dan door propaganda en psychologische manoeuvres te gebruiken om iedereen zo tegen iedereen op te zetten dat de echte terreur waarmee het door haat verblinde proletariaat wordt geconfronteerd, wordt gemaskeerd? Het goed versus fout-argument wordt irrelevant, want in dit soort culturele strijd kan er geen goed of fout zijn. Als dat niveau van krankzinnigheid eenmaal is bereikt, wordt al het andere opgeslokt door totale immoraliteit, misdaad, geweld, vijandige houdingen, verlies van mededogen voor alle anderen en grove onverschilligheid. Dit zal altijd leiden tot winst voor het afschuwelijke staatsapparaat en verlies voor de rest van ons.

Iedereen die dit circus van isolement en haat accepteert en eraan deelneemt; de republikeinen en democraten, de neppe en kluchtige transgender menigte, de meesters en het collectieve plebs, de zogenaamde ‘woke’ onder u, de race-baiters, de mediahoeren, de seksen versus elkaar, het BLM en Antifa gespuis, alle regeringen natuurlijk, en iedereen die verwacht respect te krijgen door middel van geweld of censuur, zijn volledig verantwoordelijk voor deze verwoestende achteruitgang van de mensheid. Er zijn veel schuldigen, maar zolang een groep politiek kan gebruiken om te beslissen wie wint en wie verliest, wie gunsten krijgt, wie geld krijgt ten koste van zijn buurman, wie wettelijke bescherming krijgt en wie zijn wil en verlangens aan anderen mag opleggen, zal chaos en verlies van vrijheid het overheersende resultaat zijn.

  Globalisten bereiden nieuwe crisis voor nu Great Reset begint te mislukken

Transgenderisme en homoseksualiteit zijn niet normaal. Rellen zijn niet normaal. Censuur kan in geen enkele vrije samenleving normaal zijn. Verminking, perversie en ontaarding zijn niet normaal. Baby’s vermoorden en kinderen uitbuiten zijn niet normaal. Diefstal, plundering en vernieling van eigendommen zijn niet normaal. Massale dakloosheid is niet normaal. Familie in de steek laten en vernietigen is niet normaal. Het is onmogelijk om al deze dingen te vermengen met al het goede in het leven, en te verwachten dat je ook maar een schijn van normaalheid behoudt. Concurrerende culturen van deze omvang moeten zich volledig scheiden om te kunnen overleven. In elk geval waar onbeperkte “tolerantie” en “diversiteit” geëist worden, en goed en kwaad geen betekenis hebben, kan er geen morele of compassievolle “beschaving” bestaan.

Daarom geloof ik dat de menselijke soort voortdurend de waanzin van de mens versterkt door “beschaving” en “cultuur” als excuus te gebruiken om de paradigma’s van goed en kwaad zo te veranderen dat beide gelijkelijk bevoordeeld worden.

Wat is dan de oplossing voor onze cultuuroorlog? Zoals altijd is er maar één echte oplossing, en dat is het land ontdoen van de belangrijkste antagonist die deze wig tussen ons drijft. De staat en zijn regerende bedrijfspartners, de heersende klasse dus, moeten worden afgeschaft om de harmonie te laten terugkeren. Dit kan gedaan worden door massale afscheiding, en bij voorkeur op elk niveau van “bestuur”. Dan kunnen concurrerende culturen die afhankelijk zijn van geweld hun gang gaan, terwijl degenen onder ons die streven naar harmonieus samenleven een andere weg kunnen inslaan.

“Er is een cultus van onwetendheid in de Verenigde Staten, en die is er altijd geweest. De stam van het anti-intellectualisme is een constante draad die zich een weg baant door ons politieke en culturele leven, gevoed door het valse idee dat democratie betekent dat ‘mijn onwetendheid net zo goed is als jouw kennis’.” ~ Isaac Asimov


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De Geest van ‘Covid’ keert opnieuw terug: Ontwaken de doden?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky eist dat het Westen zorgt voor een ‘volledig beschermend schild’ van luchtafweersystemen
Volgend artikelWaarom het Westen beide oorlogen aan het verliezen is, zowel tegen Rusland als tegen China
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. ´Zodra het bestaan van een kenbare waarheid in religie en ethiek wordt ontkend, maakt autoriteit (het recht om geloofd en gehoorzaamd te worden) plaats voor macht (het vermogen om naleving af te dwingen)´

  Ben direct klaar met lezen. Teveel herkenning..

 2. In al deze krankzinngheid word een mens krankzinnig… of men komt tot zelfrealisatie en ontdekt dat wij onze gedachten niet zijn. Wij zijn dat wat gebruik maakt van gedachten. Als je onbewust bent, ben je je gedachten en dan wordt je bestuurd door iets anders dat jou gedachten maakt/bepaald… dan wordt je bestuurd door alles buiten jezelf, want onze hele wereld is ingericht om ons via onze gedachten (ego) te besturen.

  In al deze krankzinnigheid ligt onze vrijheid verborgen, de vrijheid die ontstaat in zelfrealisatie. Onze gedachten horen niet dominant te zijn, onze gedachten horen ons te dienen. Zolang WIJ onze gedachten zijn, zijn we angstig, want de wereld buiten ons maakt enkel angstige gedachten, zodat wij bestuurbaar blijven. Onze hele vorming is programmering om te zorgen dat wij DENKEN dat wij onze gedachten zijn ipv dat wij die gedachten zelf horen te besturen. Zo worden we tot blinde volgers gevormd. Want we volgen onze gedachten en die gedachten worden non-stop gemanipuleerd om ons te besturen. We zijn zelfs zo gehersenspoeld dat iedereens ego (geprogrammeerde gedachten) deze uitleg meteen als belachelijk wil labelen, zodat je niet ontsnapt uit de hersenspoeling/programmering dat jij je gedachten bent.

  Als wij niet tot ego’s geprogrammeerd zouden zijn, zou God/liefde door ons kunnen bewegen, maar onze ego’s zijn geprogrammeerd om ook God/liefde tot belachelijk fabeltje te labelen. We zijn van onszelf ontkoppeld dmv het ego. We leven obv gedachten ipv liefde, en iedereen zn ego legt liefde als iets anders uit. Het ego is ons overlevingsmechanisme, het ego is er om doodsangst om te zetten in overlevingsdrang, daarom draait alles in het ego om strijden, vluchten en consumeren. Precies wat de meeste mensen als liefde beschrijven. Terwijl echte liefde draait om ZIJN en geven en delen, draait de liefde (eigenlijk angst) vooral om vechten, discussiëren, nemen en consumeren… de blauwdruk van de gemiddelde westerse mens… een consument. Consumenten (ego’s) leven in angst, daarom is er bijna geen liefde meer.

  WIJ zijn van onszelf verwijderd en ze hebben ons via ONDERwijs en politiek en media en onze hele maatschappij, wijsgemaakt dat wij onze gedachten zijn. We zitten gevangen in programmering/hersenspoeling. Mensen zijn als honden afgericht. Honden zijn voor het africhten nog zichzelf, na het africhten zijn ze voortdurend aan het wachten op commando’s. Niet elke hond is even hard afgericht en veel honden hebben nog iets eigens, maar er zijn ook honden die zo hard zijn afgericht dat ze machines zijn, politie honden bijvoorbeeld. De mensheid is zo extreem strak en hard afgericht dat ze rond hun 7de helemaal niks eigens meer hebben, ze zijn volledig van zichzelf ontkoppeld en ze zijn vaak een heel leven lang niet meer voor rede vatbaar. Alleen grote trauma’s kunnen het ego laten vastlopen, waardoor de programmering niet meet werkt… en dan ontstaat er een kans dat mensen bij hun echte ZELF kunnen komen.

  Deze oorlog, waar wij het einde van beleven, is al duizenden jaren gaande. Ze hebben ons in miljoenen kleine stapjes van onszelf (God/liefde) losgemaakt en verwijderd van God/liefde door ons af te richten via ego ONDERwijs, ego opvoeding, ego politiek, ego maatschappij, ego werk, ego levens, ego bedrijven, ego media… alles draait om het ego, om te zorgen dat WIJ niet ontdekken wat WIJ eigenlijk echt zijn. WIJ zijn slaven van de duivel (ego) of dienaren van het licht/God/liefde. En kijk naar het westen… we zijn ontwaakt in een totale satanische sekte, een ego sekte. Mensen zijn zo diep geprogrammeerd en gehersenspoeld dat ze zelfs zeggen dat het ego een goed en noodzakelijk ding is. Terwijl ego eigenlijk alleen maar hoort te bestaan in absolute directe dreiging en directe gevaar en totale doodsangst… het ego is nergens anders voor bedoeld dan vechten en nemen. Daarom is het westen ook totaal verdeeld, omdat WIJ ons ego zijn en allemaal willen strijden (alles is een wedstrijd) en nemen (consumeren = liefde).

  Als wij ons zelf realiseren worden we bewust dat WIJ niet ons ego, maar onze liefde zijn. Wij worden geboren met een ego omdat we niet kunnen met woorden kunnen communiceren en het ego helpt ons te overleven, maar zodra je kan communiceren moet je aan de slag om het ego los te laten en je ZELF te worden. Ons doel op aarde is om dit te realiseren en het ego los te laten zodra het kan. Als we het ego zouden loslaten ipv er in op te groeien en het ons hele leven in stand te houden, dan zouden we als God zijn werktuigen leven om te geven en te delen, om liefde te zijn. Bij baby’s zie het duidelijk… het kind is zich ZELF (liefde/God) tot het iets nodig heeft, dan wordt het ego. Tot de baby heeft wat hij nodig heeft, dan wordt het meteen weer liefde. Kijk naar mensen. Veel mensen zijn ruim volwassen, maar sociaal emotioneel zijn het nog steeds kleine egoïsten die alles willen hebben en nemen ipv liefde te zijn.

  Wij zijn niet onze gedachten, wij hebben gedachten. Wij zijn liefde, tot het ego zich manifesteert. Waar ego is, is geen liefde, waar liefde is, is geen ego. In ego draait alles om bezitten, nemen en in angst met elkaar strijden om te consumeren. Waar liefde is draait alles om geven, delen, samen in liefde ZIJN.

  Ego = ikke ikke ikke en volledig onbewustZIJN.
  Liefde = bewustZIJN.

  Lange reactie, maar dit is hoe WIJ deze oorlog gaan winnen, door terug te komen in het bewustZIJN (liefde/God) dat zij nu al duizenden jaren proberen te vernietigen. ONDERwijs is er om je het ego op te sluiten. WIJ worden in het ONDERbewustzijn gehouden zodat we niet bewustZIJN wat wij echt ZIJN.

  Dit is echt cruciaal, deze hele oorlog draait erom om hun matrix in stand te houden door ons in onze ego’s (ONDERbewustzijn) gevangen te houden. Ze houden ons als slaven, doordat wij onze ego’s ipv onze liefde zijn.

  Velen zullen deze reactie belachelijk vinden, maar over een paar jaar is dit voor iedereen algemene kennis. We zitten gevangen in de gedachten in ons brein ipv bewust te ZIJN dat we veel veel veel meer dan onze geprogrammeerde gedachten en trauma’s zijn.

  Wij zijn verdeeld in ego, maar we zijn één in liefde. Dat gaan we ons komende jaren herinneren. De waarheid is een natuurkracht die nu al duizenden jaren wordt onderdrukt, die natuurkracht is niet meer te houden en de naderende apocalypse is die van onze ego’s. In het ego gaat de hele wereld nu tenonder, maar het ZIJN ziet onze ego-gevangenis wereld instorten zodat WIJ weer bij onze liefde komen, wat WIJ werkelijk zijn. Het oude moet sterven om uit het ego te komen en te beginnen met een schone lei.

  Het lijkt er nu niet op, maar de liefde gaat een ongekende comeback maken. Het duister is gedegenereerd en de massa heeft niks geleerd, maar de liefde is geëvolueerd en gaat de wereld/mensheid binnenkort bevrijden van alle leed uit de oude wereld.

  • Matig beargumenteerd,

   waarom volg je niet de speciale FN cursus op youtube?

   “Debatteren in stijl en klasse met Nesrin”

  • Als ik het woord ‘ego’ lees gaat mijn BS detector af.

   Ego is niet fout. Ego is wie je bent. Je zelfbewustzijn. Zonder ego kun je niet echt liefhebben. Als jij niet weet wat je zelf bent kun je ook een ander niet liefhebben. Dan reageer je alleen op uiterlijkheden. Zoals een dier op voeren en aaien.

  • Antichrist Zit in´t Vaticaan juli 24, 2023 at 15:01
   Geweldig dat je hier mee komt! The Visit is ook een erg mooie verzameling! Tango to Evora… ik werd daar altijd zo vrolijk van. Ik heb over dit nummer nog een heel interessant verhaal… iets met de geest van een oud mevrouwtje dat in mijn gebouw woonde en daar ook gestorven was. Ze had nog wat te zeggen. En dit nummer speelde daar een rol bij. Heel bijzonder!
   Bedankt voor deze link!!! (Wat een synchroniciteit trouwens.) 😘

 3. Hier is nog iets leuks uit een FN van Januari 2023. Andreas Dirker postte het. De beschrijving van de levenscyclus van een zaadje door de mevrouw in het filmpje is verbluffend leuk en met humor. Als je een beetje in de put zit, dan is dit echt leuk om te zien en horen, en dan besef je weer dat je heel krachtig bent!

  https://youtu.be/V_3OAiF8Yow

  Andreas Dirker januari 24, 2023 at 22:35
  The Weffers reinvent planet Earth! Seeds don’t listen to the media….
  https://youtu.be/V_3OAiF8Yow

 4. Goed verhaal van die dame.

  ‘They are like abusive parents, gaslighting their child into believing that the child is the cause of abuse instead of the abusive parents. We need to start believing in ourselves instead of the abusive parents and stay in this abusive relationship. We are dealing with unevolved beings who are incompetent, ignorant, selfish and stupid. But because they make us believe that they are smart leaders and we are stupid, we keep trusting them. They gaslight us to keep us powerless. In reality they don’t stand a chance once we start believing in ourselves instead of believing them. We need to get out of this abusive relationship, and we will once we start believing in ourselves again.’

  Mooi… de WEFFENATOR is ook een mooie term om te beschrijven hoe ze onze hele maatschappij tot één grote hersenspoelmachine hebben gemaakt. WIJ zijn niet wat ze ons laten denken dat WIJ zijn. Laat de programmering (je denken) los en kom terug in de eenvoud/de waarheid/de liefde die je bent. WIJ zijn niet wat ze ons laten denken, wat ze ons laten denken is hoe zij macht over ons houden… zo werken manipulatieve gaslightende ouders… het ligt nooit aan de misbruiker, het slachtoffer is de oorzaak.

  Thanks voor dit filmpje, erg informatief en leerzaam.

  • We leven in een sekte van onbewuste egoïsten. Ze doen alles om iedereen in de sekte te houden en te voorkomen dat mensen bewust ZIJN. De vaccins zie ik letterlijk als giftige ranja waarmee de sekte zelfmoord zou plegen, daarom dwong iedereen die meedeed anderen om ook mee te doen. De massa had niet eens door dat ze onder dwang meededen aan een massaal zelfmoordpact.

   Wat er wereldwijd is gebeurt is eigenlijk 1op1 wat er in Jonestown is gebeurt. Onder zeer zware sociale druk massaal zelfmoord plegen door ranja met gif te drinken. Anno nu waren het injecties ipv giftige ranja. Veel wakkeren zijn door cojona ontwaakt in een nachtmerrie, beeld je in waar de schapen straks in wakker worden. Ze zullen moeten verwerken dat ze meededen in een sekte die massaal zelfmoord wilde plegen… ik bid dat mensen rustig ontwaken en dat WIJ ze zullen opvangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in