De stommelingen zijn angstaanjagender dan de maffia, het militair-industrieel complex of de Communistische Internationale. Ze zijn een ongeorganiseerde groep, zonder leider of norm, maar desondanks handelen ze in perfecte harmonie, als geleid door een onzichtbare hand.”

“Met de glimlach op zijn lippen, alsof hij de meest natuurlijke zaak van de wereld aan het doen is, verschijnt de stommeling in een opwelling van het moment om uw plannen te bederven, uw rust te verstoren, uw leven en werk te bemoeilijken, u geld, tijd, goed humeur en productiviteit te doen verliezen, en dat alles zonder kwaadwilligheid, zonder wroeging en zonder reden. Stom”.

Dit zijn de woorden van de beroemde professor in de economische geschiedenis Carlo Cipolla, die doceerde aan de universiteiten van Pavia en Berkeley en academische werken publiceerde waarin hij de bevolking door de geschiedenis heen analyseerde, maar aan het nageslacht doorgaf dankzij zijn “Theory of Stupidity”, samengevat in zijn boek “The Basic Laws od Human Stupidity”, een verhandeling over de menselijke stomheid met satirische inslag, schrijft Principia-scientific.com.

De 5 basiswetten van menselijke stomheid

1. Altijd en onvermijdelijk onderschat ieder van ons het aantal stomme individuen in de wereld

Dat er stomme mensen in de wereld zijn is algemeen bekend. Maar Cipolla was ervan overtuigd dat we hun aantal en invloed in ons leven en in de maatschappij onderschatten. Hij stelde dat “elke numerieke schatting een onderschatting zou blijken te zijn.”

Het is genoeg om bijvoorbeeld te denken aan die mensen die wij als intelligent hebben bestempeld, maar die zich plotseling dwaas en stompzinnig beginnen te gedragen. Of het is genoeg de straat op te gaan om te zien hoeveel mensen er op staan ons te hinderen, om geen andere duidelijke reden dan stomheid.

2. De waarschijnlijkheid dat een bepaald persoon stom is, is onafhankelijk van enig ander kenmerk van diezelfde persoon

Cipolla was ervan overtuigd dat stupiditeit een ander kenmerk was, zoals blond haar of zwarte ogen. Daarom is het in alle kringen van de maatschappij in min of meer gelijke mate verdeeld. Hij haalt een studie aan over het niveau van stomheid in de vier grote lagen waaruit de universiteiten bestaan: pedellen, werknemers, studenten en docenten. In deze analyse werd vastgesteld dat de verdeling van stomheid uniform was, ongeacht de mate waarin we opklommen in het opleidingsniveau.

Voor linksen is uw vrijheid hun ellende - uw slavernij hun vreugde

“Of je nu elegante kringen praktiseert of je toevlucht zoekt bij de Polynesische koppensnellers, jezelf opsluit in een klooster of besluit de rest van je leven door te brengen in gezelschap van mooie vrouwen, het feit blijft dat je altijd te maken krijgt met hetzelfde percentage stomme mensen”, concludeerde hij.

3. Een stom persoon is iemand die een andere persoon of groep schade berokkent zonder tegelijkertijd een voordeel voor zichzelf te behalen of zelfs zichzelf schade toebrengt

Cipolla beschouwde stomheid niet als een kwestie van intellectueel quotiënt, maar eerder als een gebrek aan relationele intelligentie. Hij ging uit van het idee dat we in relatie tot elkaar voordelen kunnen behalen voor onszelf en voor de anderen of, integendeel, schade kunnen berokkenen aan onszelf en aan de anderen. Een stom persoon is iemand die de anderen en ook zichzelf schade berokkent.

Zijn gedrag is irrationeel en moeilijk te begrijpen, maar het is waarschijnlijk dat u zich meer dan één persoon herinnert die uw weg blokkeerde en moeilijkheden, frustraties en vooroordelen veroorzaakte, zelfs als hij er helemaal niets mee opschoot. Volgens zijn theorie van de menselijke stomheid “zijn er mensen die met hun onwaarschijnlijke daden niet alleen schade toebrengen aan andere mensen, maar ook aan zichzelf. Deze mensen behoren tot het superstomme genre”.

4. Niet-stomme mensen onderschatten altijd het schadelijk potentieel van stomme mensen

Volgens Cipolla vergeten we voortdurend het gevaar dat stomme mensen vormen. Hij zegt dat “stomme mensen gevaarlijk en ongelukkig zijn omdat redelijke mensen het moeilijk vinden om zich stom gedrag voor te stellen en het te begrijpen”.

Over het algemeen worden we door hun aanval verrast en zelfs als we er last van hebben, vinden we het moeilijk om een rationele verdediging te organiseren omdat de aanval zelf rationaliteit ontbeert. Door hun macht te onderschatten, blijven wij kwetsbaar en dus overgeleverd aan hun onvoorspelbaarheid.

Deugvrouw wilde niet toegeven dat ze door een Afrikaan beroofd en mishandeld was – “ik ben tegen een muur gebotst”

Wij kunnen ook in de fout vervallen te denken dat een stom persoon alleen zichzelf kan kwetsen, dat wij immuun zijn voor zijn daden, maar door zo te denken, verwarren wij naïviteit met stupiditeit en, gelovend dat wij onkwetsbaar zijn, verlagen wij onze verdediging.

5. De stomme mens is de gevaarlijkste mens die er bestaat

“Alle menselijke wezens zijn opgenomen in vier fundamentele categorieën: de naïeve, de intelligente, de slechte en de stomme […] De intelligente persoon weet dat hij intelligent is. De slechte is zich ervan bewust slecht te zijn. De naïeveling is pijnlijk doordrongen van het besef van zijn eigen openhartigheid. In tegenstelling tot al deze personages, weet de stomme niet dat hij stom is. Dit draagt ertoe bij dat zijn verwoestende actie krachtiger, ingrijpender en doeltreffender is. De stommeling wordt niet geremd door zelfbewustzijn”, schreef Cipolla om de laatste fundamentele wet van de menselijke stommiteit te schetsen.

Cipolla stelt in deze grafiek de 4 types van mensen voor, rekening houdend met wie hun gedrag profiteert of schaadt:

En hij waarschuwt ons ook dat:

“Sommige stomme mensen veroorzaken meestal slechts beperkte schade, maar er zijn anderen die verschrikkelijke schade aanrichten, niet alleen aan één of twee individuen, maar aan gemeenschappen of hele samenlevingen. Het vermogen om schade te berokkenen van een stom persoon hangt af van de […] positie van macht of autoriteit die hij in de samenleving bekleedt.”

Hoe bescherm je jezelf tegen menselijke stupiditeit?

“Intelligentie en stomheid zijn niet het tegenovergestelde van elkaar, noch is stomheid het gebrek aan intelligentie, maar intelligentie is het product, min of meer onsuccesvol, van een voortdurende reeks pogingen om de stomheid te overheersen, of eraan te ontsnappen, die alles wat menselijk is, uitmaakt”, schreef Matthijs Van Boxsel.

Pathetisch: sojaboy gaat op zijn knieën en smeekt Trump-supporters een mondkapje te dragen bij MAGA-bijeenkomst

Naast het etiketteren van mensen, is het belangrijk om de risico’s te begrijpen die stommiteit inhoudt. Eigenlijk kunnen we ons allemaal stom gedragen, als we de reikwijdte van onze daden of woorden niet meten. Als we geen kritisch denken ontwikkelen en de nodige introspectie uit het oog verliezen, kunnen we het slachtoffer worden van stommiteit, eronder lijden of ze uitoefenen.

Een zeer interessante studie, uitgevoerd aan de Eötvös Loránd Universiteit, geeft ons andere aanwijzingen om tot zelfbewustzijn te komen, waarbij de 3 oorzaken van menselijke stommiteit worden vastgesteld:

1. Ignorantie of overmoed. Dit zou de hoogste graad van stommiteit zijn en komt voor bij mensen die risico’s van welke aard ook nemen, hoewel zij de vaardigheden of kennis missen die nodig zijn om ze het hoofd te bieden.

2. Gebrek aan controle. Het is een gemiddelde graad van stomheid die overeenkomt met impulsieve mensen, die geen zelfbeheersing hebben en zich laten meeslepen door de eerste de beste impuls.

3. Afleiding. Het zou de geringste graad van stommiteit zijn, die zich manifesteert bij degenen die er niet in slagen iets te bereiken omdat ze niet opletten of niet voldoende middelen inzetten, waardoor ze nutteloos worstelen.

Bronnen:

Acze, B. et. Al. (2015) What is stupid? People’s conception of unintelligent behavior. Intelligence;53: 51-58.
Cipolla, C. M. (1988) Allegro ma non troppo.Barcelona: Crítica.

Zie meer hier: psychology-spot.com


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Deugmensen zijn geestelijk ziek in de klinische zinVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWe kunnen deze oorlog winnen
Volgend artikelDokter schopt vader eruit: Geen behandeling voor kind (5) zonder Corona-test!
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

9 REACTIES

 1. kijk naar de VVD , Geleid door een pathologisch leugenaar stabiel op 34 zetels !!

  Braaf een muilkorf op die niet werkt
  Braaf 1,5 meter afstand wat niet werkt
  Braaf vaccineren wat niet werkt
  Braaf een QR-code tonen wat niet werkt

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/202615822/amsterdam-dance-event-1027-besmettingen-300-000-verkochte-kaarten

  Hoe vaak moet er nog bewezen worden dat de idiote selectieve maatregelen geen enkel effect hebben !!
  Kijk is om je heen hoeveel volledig geïndoctrineerde met een muilkorf oplopen !

  Het RIVM zegt ; https://www.youtube.com/watch?v=HXR_hlUleoM

  corona is een politiek spel, u zult zich onderwerpen !

 2. Ik vind het best een moeilijk stuk om te lezen en vooral ook lastig om eea in de praktijk toe te passen.
  Gewoon omdat niet twee dommen het zelfde zijn.
  De gevaarlijke domheid van mensen is nl. niet chronisch zichtbaar.
  Daarnaast doet iedereen wel eens domme/minder slimme dingen.
  Leren mensen bij.

  Blijft een lastig verhaal dit.
  De meeste mensen weten wel bij wie zij uit de buurt dienen te blijven om zelf op safe te spelen.

 3. Ik weet de percentages niet meer precies maar op de universiteit (1 van de weinige nuttige dingen die ik daar geleerd heb) was leren hoe de mens iis. Individueel en in groepsverband. Maar in een levensbedreigende situatie in groepsverband zoekt ongeveer 20-25% een zekere dood op. 20-25% zoekt actief naar een manier om te vluchten en de rest doet niets.

  Groepsdruk maakt individuen ook dom. Dit is een geweldig experiment daarvan. Kan ik van harte aanraden om te kijken. 8.5 minuten van je leven wel besteed. Kort samengevat, groepsdruk zorgt ervoor dat de meeste mensen tijdens duidelijke brandsignalen gewoon blijven zitten (en als het echte brand was dood waren) https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8

  Een mooie andere manier om aan te tonen dat je niet moet bezwijken door de groepsdruk om die injectie te nemen.

  Groeten,
  Hugo

 4. Stommiteit zie je vooral bij mensen die veel macht hebben, dit komt omdat zij niet of nauwelijks door iemand gecorrigeerd worden. En hoe langer zij die macht hebben, wordt het van kwaad tot erger. Dat zien nu wel heel duidelijk bij de regeringsleiders van hoe ver sommige het doordrukken in hun waanzin om iedereen te verplichten zich tegen het verkoudheidsvirus te vaccineren. Wat onmogelijk is om de verkoudheid of griep uit te roeien. Maar ze offeren daarvoor wel hun gehele volk voor op, totdat zij zelf ook omkomen doordat niets meer werkt en/of geproduceerd wordt om te kunnen overleven. De grootste menselijke stomheid is dat er erg veel van de bevolkingen nog gehoor aan geven, om zich zelf hiervoor vrijwillig op te offeren door het experimentele genetische injecties in te laten spuiten. Daar ook alle zogenaamde zich zelfbenoemde elite door hun vermogen en macht hen blind hebben gemaakt om het idee de mensheid en alle flora en fauna op de aarde weg te vagen. Je kunt alles wel automatiseren, maar dat moet wel onderhouden worden en dat is niet altijd mogelijk te automatiseren. Net als de klimaatlobby’s dat bruin- en steenkool uit gefaseerd wordt, maar dan kan er geen ijzer/staal/giet ijzer meer gemaakt worden. Daar is de automatisering en kolencentrales afhankelijk van. Zo ook willen ze de boskap gaan verbieden, maar dat houdt in geen papier, houten betimmeringen/ meubels/ kasten, bio centrales meer. Daar ze ook olie en gas willen uit faseren, betekent het einde voor de farmaceutische bedrijven en alle alternatieve energie opwekkers, geen verwarming meer, geen elektriciteit meer, geen internet meer, geen transport meer, geen chemische bedrijven meer, geen asfalt wegen meer. Dan houdt alles op wat we nu industrie en infrastructuur noemen. We worden dan terug geworpen om te gaan leven, zoals dieren het nu doen. Alles rouw gaan eten en slapen in de natuur onder een paar bladeren of in grotten. Dan zal dan de zich zelfbenoemde elite niet meer in overleven.

  • De vaccinatievolharding van onze regeringen heeft niets van doen met stommiteit, maar wel met criminaliteit. Zij horen in het vak rechtsonder dus.

   Het volharden van schoenen Hugo en Mark de liegende gay heeft alles van doen met eugenics, iets waar de eerste man van het RIVM, Van Dissel, ook niet vies van is gezien een van zijn voormalige jobs in de VS. De plannen en doelstellingen achter hun gedrevenheid zijn terug te vinden in agenda 21 en verdere plannen, en hoe hun opdrachtgevers met hun denk tanks de uitvoering ervan bedacht hebben.

 5. Het is onder een wat moeijke artikel om te lezen maar kijk nou eens naar programma’s als got talent je ziet kandidaten die absoluut niet kunnen zingen en worden dan kwaad als de jury commentaar geeft gewoon omdat anderen maar lang genoeg beweren dat ze het wel kunnen dat is foutieve stimulering alleen domme mensen trappen daar in is het ook niet zo met wat er nu aan de hand is door weer maatregelen af te kondigen mensen proberen over te halen om de gifprik te nemen als je zelf kan denken gewoon voor je zelf en je redeneert logisch dan begrijp je toch dat het allemaal zwendel is maar het is teleurstellend dat er zoveel domme mensen op de wereld rond lopen ik had vroeger een collega als je dan zei goh wat zie je wit ben je soms niet lekker dan ging hij ziek naar huis Freud zei het al what.s on a Mans mind

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in