Chinese professor genetica: huidig onderzoek toont aan dat Afrikanen nauwer verwant zijn aan chimpansees

13
Ligt gevoelig: Professor Shi Huang constateert dat uit het huidige onderzoek blijkt dat Afrikanen nauwer verwant zijn met chimpansees dan andere etnische groepen. © Privé/Pexels

Afrikanen hebben een grotere genetische erfenis van archaïsche mensensoorten en zijn nauwer verwant aan chimpansees dan andere etnische groepen. Althans volgens gevestigd onderzoek en de huidige modellen van menselijke oorsprong. Dat zegt de Chinese hoogleraar genetica en evolutie Shi Huang. – Het is een gevoelig onderwerp, vooral in de westerse wereld en vooral in de VS, zegt hij tegen Fria Tider.

Shi Huang promoveerde in 1989 in de genetica aan de Universiteit van Californië in de Verenigde Staten en werkte daarna enkele decennia in de deelstaat, onder meer als universitair hoofddocent aan The Sanford-Burnham Institute. In 2009 verhuisde hij terug naar China en sindsdien is hij hoogleraar aan de Central South University in Hunan. Tegenwoordig heeft hij een hoogleraarschap in genetica, epigenetica en evolutie. Hij staat aan de basis van een groot aantal wetenschappelijke proefschriften en is duizenden malen geciteerd door andere wetenschappers.

In november schreef professor Shi een bericht op Twitter dat de nodige aandacht trok: “Dat Afrikanen meer allelen (genen) hebben van onze voorouders (= archaïsch of apen) is duidelijk aangetoond door het onderzoeken van fylogenetische stambomen in Afrika – die simpelweg evolutionaire stambomen kunnen worden genoemd, zowel voor autosomaal als uniparentaal DNA met behulp van de outgroup rooting methode. “De biologische betekenis hiervan? Griezelige stilte…”, schreef Huang. In de wereld van de wetenschap wordt deze ontdekking genegeerd.

Velen interpreteerden de post verkeerd als zou Shi zijn persoonlijke mening hebben geuit dat Afrikanen nauwer verwant zouden zijn aan apen dan aan andere etnische groepen. Dit resulteerde in zowel waarderende goedkeuring als sarcastische opmerkingen van mensen die de interpretatie die zij van de post maakten goed of slecht vonden.

Maar, zo benadrukt professor Shi, dat is helemaal niet waar de vraag over gaat of waar hij op doelde. In plaats daarvan vat zijn post slechts centrale delen samen van het heersende gevestigde onderzoek naar de oorsprong van de mens, een onderzoek waar hij zelf sterk kritisch tegenover staat.

“Het onderzoeksgebied is niet opzettelijk tot deze conclusie gekomen. Zij waren geïnteresseerd in het bouwen van evolutionaire stambomen. Het besef dat Afrikanen meer allelen van onze voorouders hebben, is een bijproduct van waar de wortels van de boom zich bevinden met de outgroup rooting methode”, zegt professor Shi tegen Fria Tider.

  "Wacht maar we zullen insjallah Zweden binnenkort overnemen"

“Ik had het zelf niet door”

De outgroup rooting methode betekent simpelweg dat een externe, maar nauw verwante, populatie of soort wordt gebruikt als referentiepunt om relaties tussen verschillende populaties of soorten in kaart te brengen. Om relaties tussen verschillende archaïsche, d.w.z. uitgestorven, mensensoorten te bestuderen, worden bijvoorbeeld vaak chimpansees als referentie gebruikt. Chimpansees en dwergchimpansees (bonobo’s) zijn de nu levende soorten die worden geacht het nauwst verwant te zijn aan ons mensen.

Zogenaamde single-base polymorfismen (SNPs), een positievariatie of mutatie in het genoom die slechts één nucleotide beïnvloedt, worden vaak gebruikt om verwantschappen in kaart te brengen. Als de variatie zowel voorkomt in de groepen die met elkaar worden vergeleken als in de referentiegroep, dan is de mutatie waarschijnlijk opgetreden voordat de referentiegroep en de groepen evolutionair van elkaar gescheiden waren. In het andere geval is de mutatie later opgetreden en de onderzoekers proberen dan te achterhalen wanneer in de tijd de mutatie is opgetreden.

Maar de “outgroup rooting” methode is ook gebruikt om te proberen te begrijpen waar ter wereld de Homo sapiens, dat wil zeggen de nu levende mensen, hun geografische oorsprong hebben. De thans heersende Out of Africa-hypothese, die stelt dat wij allen onze genetische wortels in Afrika hebben, is gedeeltelijk gebaseerd op het feit dat Afrikanen biologisch nauwer verwant zijn aan chimpansees dan andere etnische groepen dat zijn. Daarom is men het er tegenwoordig bijna over eens dat de oorsprong van de mens in Afrika ligt. Het is in Afrika dat zowel de Afrikaan als de naaste verwant van de mens, de chimpansee, thuishoort en zijn oorsprong heeft.

“De auteurs van deze wetenschappelijke artikelen hebben nooit openlijk gezegd dat de directe betekenis hiervan is dat Afrikanen dichter bij het DNA van chimpansees staan. De meeste onderzoekers op dit gebied hebben het zich zelf niet eens gerealiseerd, en degenen die er geen onderzoek naar doen, hebben het niet begrepen en kunnen het onmogelijk begrijpen zonder de artikelen te lezen”, stelt Shi Huang scherp.

  West-Europa ervaart dagelijks 'low level' terrorisme van overzeese immigranten

Uit Azië

Tot het midden van de 20e eeuw, voordat de huidige Out of Africa-hypothese werd vastgesteld, geloofden wetenschappers dat de mens uit Azië afkomstig was. Deze opvatting werd niet in de laatste plaats in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw versterkt in verband met opgravingen buiten Peking, toen fossielen van de zogenaamde Pekingmens werden gevonden. Deze fossielen verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog nadat Amerikaanse soldaten zich erover ontfermden en probeerden ze naar de Verenigde Staten te brengen.

Shi blijft een aanhanger van de Out of Asia-hypothese. Hij gelooft dat de moderne mens zijn oorsprong in Azië heeft en dat er alternatieve verklaringen kunnen zijn voor het feit dat Afrikanen genetisch nauwer verwant zijn aan chimpansees. Fria Tider heeft een concept gelezen van een wetenschappelijk artikel van november vorig jaar, dat Shi Huang samen met drie andere wetenschappers heeft geschreven, maar dat nog niet is gepubliceerd.

“We hebben het bewijs gevonden dat de Out of Africa-hypothese onderuit haalt”, beweert Shi.

In het artikel wijzen de wetenschappers op wat volgens hen de zwakke punten zijn in de gevestigde theorie. Onder andere dat de mutatiesnelheid altijd constant zou zijn en dat evolutie niet “achteruit” zou kunnen gaan doordat een mutatie optreedt die een eerder opgetreden mutatie terug verandert. De Chinese professor is van mening dat beide aannames onjuist zijn.

“Als er geen teruggaande mutaties zijn, zou dat betekenen dat Afrikanen dichter bij de voorouders van de moderne mens staan. Andere groepen mensen zijn door nieuwe mutaties verder weg verwant”, vertelt Shi Huang aan Fria Tider.

“Maar de teruggaande mutaties zouden ook de Afrikaanse allelen kunnen verklaren, en dan het rooting- en Out of Africa model ontkrachten”, vervolgt hij.

Hij legt een verband met een andere term die door evolutionaire wetenschappers wordt gebruikt: “neutrale evolutie”. Neutrale evolutie is wanneer er een mutatie optreedt in het genoom die geen invloed heeft op het vermogen van het individu om zich voort te planten. Maar dat, zegt Shi, is een beetje een denkfout.

  Nederlandse burgers organiseren patrouilles met app-tracking en arresteren migranten (Video)

“Het is een verkeerde redenering, en dat weten ze, en daarom vermijden ze de discussie over deze kwestie. Hoewel de meeste eenbasige polymorfismen neutraal zijn, is er toch een bepaald deel dat functioneel is. Meer allelen van onze voorouders betekent ook dat een groter deel van deze allelen een functie vervult”, zegt hij.

Hij neemt opnieuw de Afrikanen als voorbeeld, die zich volgens hem grotendeels onder andere omstandigheden hebben ontwikkeld dan andere etnische groepen. Dat kan verklaren waarom zij meer genen hebben die lijken op die van de archaïsche mens dan andere etnische groepen.

“Afrikanen hebben de grootste genetische diversiteit, wat volgens mij nodig is voor een grotere weerstand tegen ziekten, beter aangepast aan een primitievere levensstijl in een omgeving met meer ziekteverwekkers”, zegt Shi.

“Een gevoelig onderwerp”

Shi Huang is zich er terdege van bewust dat het gevoelig ligt om over genetische verschillen tussen etnische groepen te praten, ook al wordt dat voortdurend gedaan en vormt het de basis van genetica en evolutionair onderzoek.

“Het is een gevoelig onderwerp, vooral in de westerse wereld en vooral in de Verenigde Staten”, zegt hij.

“Dat is waarschijnlijk de reden waarom het een publiek geheim is geworden. Het heeft de normale wetenschappelijke vooruitgang belemmerd”.

Hij zegt dat dit op zijn beurt dreigt te leiden tot de vorming van onjuiste wetenschappelijke theorieën. Een daarvan is dat moderne mensen, behalve Afrikanen, een bepaald percentage Neanderthalergenen zouden hebben. Dat is volgens hem onjuist en te wijten aan het feit dat onderzoekers de verwantschap van de Afrikanen met de archaïsche mensensoorten niet begrijpen.

“Sommige inadequate onderzoeksresultaten zijn gepopulariseerd door onderzoekers die niet beseffen dat Afrikanen meer allelen hebben van vroegere mensensoorten”, aldus professor Shi Huang.

Professor Genetica: “Afrikanen hebben meer aap gelijkende gen-varianten dan andere rassen”

Vorig artikelSpraakverbod geëist: Duitsers moeten wegens Corona zwijgen in de bus
Volgend artikelDuitsland opent gevangenissen voor mensen die quarantaine weigeren  
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Het was ook ooit genetisch aangetoond dat de joden mindere mensen zouden zijn en perfect voor de artsen die in de 2e wereldoorlog experimenten op de joden deden. En dit ligt inderdaad gevoelig want ik heb joodse voorouders. En over de varkens, er is ook genetisch aangetoond dat varkens meer lijken op mensen, ook de blanke of witte mensen dan apen. Dat kwam ter sprake i.v.m. een harttransplantatie. Tot slot, 2 broers van mij leven in Californië.

  • Alles door leugenmedia al 75 jaar of langer 8ver ons uitgestortte leugenpropaganda van de beestachtige sovjets! De Duitsers voelden zich helemaal geen beter ras, daar zijn zelfs bewijzen voor en bovendien zijn J*helemaal geen “ras% waarop ze zich baseren, maar een geloof of ideologie! Je hebt witte zwarte en Aziatische en semitische types! B.v Tedros van deWHO is het voorbeeld van een zwarte jood! Wij hebben het meest met de kharzarse types te maken! Dus een gelijksoortig ras gaat niet op, net als katholieken, moslims enz, dat is ook geen ras! Toch noemen die hersenloze linksen, als je tegen de islam bent een racist! Joden kritiek is anti semietisme, naar onderzoek is geblreken, dat de meest hierwonende (in het westen) geen spat semietisch bloed hebben, arabische (b.v. Palestijnen) types en Palestijnse van origine daar wonende joden ook! Maar onze joden 7ijn afstammelingen van de Khazaren een agressief volkje, dat de wereld beheersen wilden. Zij hebben ca 1200 na Chr. zich tot het jodendom bekeerd, en ook nog totvde zwaarste kategoie, de Babylonische talmoet, waar al die onzin over het goym, het de ongelovigen worden , af te slchten en hun de wereld beheersen! Het is een verderfelijke ideologie, die ze bereiken willen door eerst het communisme te installeren! Zij zijn ook de uitvinders van Marxistische communisten! Want zeggen ze zelf judaisme is communisme! Gesusubsieerd met geld van de joodse banken en rijken! Zelfs AH had 150.000 joden in ziun leger en 7000 SS mannen! werner Goldherg was zelfs soldaat van het jaar geworden! Zijn chauffeur en vertrouweling was Emile Maurice, ook een halfjood en zelfs mede oprichter van de SS! Zijn huisarts was ook een jood, hij hield naast Wagner ook van Gustaf Mahler, ook van joodse komaf! Men heeft hem wel eens gevraagd wat hij tegen joden had, niets zei hij, alleen zijn de meesten van hun zijn comministen! En we weten ondertussen wel wat communisme inhoud, de rijken die zg iedereen gelijk willej maken, maar onder het gelijk zijn bedoelen ze de mens tot slaaf maken! In Rusland heeft dit 66 miljoen Russen het leven gekost Dit is hier nu ook in volle gang, net als in de reubliek van Weimar! Als je de geschiedenis, ook van andere media als de msm, dan kom je er achter hoe het werkelijk zit!

   • Je weet er blijkbaar veel van, ik weet wel iets van de Khazaren maar te weinig. Wel weet ik dat Thedros echt een minderheidsgroep is, hij is een homofielepedojoodseneger. Dan scoor je wel hoog denk ik.

  • Misschien was het wel een Chinese jood.
   Of bestaan die niet.
   Je weet het niet meer vandaag de dag wie er allemaal een jood is als ik het hier zo lees in sommige reacties.

  • Dat heb ik vanmiddag nog gegeten, maar dan met kip, ajam pangang.
   Er staat hier vrijdag altijd een klein kraampje waar hij dat bereid in een moord tempo.
   De man is geen Chinees maar komt uit Hong Kong.
   Wat trouwens een Indonisch recept is i.p.v. een Chinees.
   Maar weten die Nederlanders nou wat ze hier vreten.

 2. Negers douwen overal hun lul in waar een gat in zit.
  Het internet staat er vol mee, uitlaten,putdeksels, je kan het zo gek niet bedenken.
  Dus een chimpansee zal geen uitzondering zijn.

  • Ik weet niet of het iemand wel eens opgevallen is, maar ik vind Javanen ook een sterke overeenkomstigheid hebben met de Bavianen daar.
   Is daar wel eens onderzoek naar verricht?

 3. Dat zeg ik al jaren…
  Die hele fake evolutie theorieën…wat we leerden op school…

  Soms zie je echt gelijkenissen met grote apen in Africa, natuurlijk lang niet allemaal, maar stel je voor, daar waren in vele gebieden geen ezels, of die konden te hard rennen, maar Apen waren er genoeg en Gorilla’s ook, als je daar tussen woont en vertrouwt bent met en die apen met die lieden daar, kan je je voorstellen dat er in die tijden heel wat werd afgeneu kt door bepaalde lieden met apen… en omdat ze zogezegd (althans de deskundigen ahum) zo op mensen lijken (althans die deskundigen) zou het best eens zo kunnen zijn dat uit 1 van die duizenden/miljoenen pogingen er wat uitkwam wat half aap half mens zou kunnen zijn… en dat duizenden? jaren geleden en dan van die lieden de offspring/genen… het zou me niks verbazen voor een deel van.

  En ja ze vinden wel eens wat daar, maja ook genoeg vrije grond om te graven en te speuren en waar het ‘mag’ dus tja… maar om aan wat je vind nu meteen een zekerheid op te leggen… das heel gevaarlijk. bv ze vinden een skelet met wat afwijkende zaken… wellicht vroeger omdat het afweek beter of apart begraven? who knows met wat ze in die tijden allemaal dachten…en zo is dat afwijkende lichaam/skelet bewaard gebleven, maar wil dat niet zeggen dat hele stammen zo waren, grote grote onzin, ze kunnen hooguit wat verzinnen, maar wat ze uitkramen berust niet op een algehele waarheid, slecht dat wat die persoon/personen denken wat het/iets is, laat ze dat er ook bijzetten. Net als de winnaar schrijft de geschiedenis…vaak zo die personen het graag willen zien, de rest laten ze het ‘volk’ niet zien, bv hoe het er werkelijk aan toe is gegaan…afijn, to much info.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in