Foto: freepik / somemeans

Het 9th Circuit Court of Appeals heeft geoordeeld dat de COVID-19 mRNA-injecties geen vaccins zijn, een beslissing die farmaceutische bedrijven die deze injecties hebben gemaakt kan blootstellen aan toekomstige rechtszaken.

De uitspraak heeft betrekking op een rechtszaak die is aangespannen door Health Freedom Defense Fund (HFDF) en andere aanklagers tegen het Los Angeles Unified School District (LAUSD) vanwege het mandaat dat alle werknemers voor een bepaalde deadline volledig gevaccineerd moeten zijn tegen COVID-19, bericht Jamie White.

Circuit Rechter R. Nelson schreef vrijdag dat de mRNA-injecties, die op de markt worden gebracht als vaccins, de overdracht van COVID-19 niet effectief voorkomen, maar alleen de symptomen verminderen bij degenen die het virus oplopen, waardoor het geen traditionele vaccins zijn zoals beschreven in de zaak Jacobson v. Massachusetts uit 1905.

Jacobson v. Massachusetts bevestigde het recht van de staat om pokkenvaccinaties af te dwingen vanwege hun bewezen effectiviteit in het voorkomen van de verspreiding van de ziekte, maar de COVID-19 injecties bieden niet dezelfde voordelen.

Wat de grond van de zaak betreft, oordeelde het panel dat de rechtbank de beslissing van het Hooggerechtshof in Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905), verkeerd heeft toegepast door te concluderen dat het beleid de rationele basisevaluatie overleefde. Jacobson oordeelde dat verplichte vaccinaties rationeel verband hielden met het voorkomen van de verspreiding van pokken.

Hier beweren eisers echter dat het vaccin verspreiding niet effectief voorkomt, maar alleen de symptomen voor de ontvanger verzacht en daarom verwant is aan een medische behandeling en niet aan een “traditioneel” vaccin. Als we de beweringen van eisers in dit stadium van de rechtszaak als waar beschouwen, hebben eisers aannemelijk gemaakt dat het COVID-19-vaccin de verspreiding van COVID-19 niet effectief “voorkomt”. Jacobson is dus niet van toepassing.

Dus hoewel de rechtbank heeft geoordeeld dat de overheid vaccins kan afdwingen om de verspreiding van een ziekte tijdens een volksgezondheidscrisis te ‘stoppen’, kan de overheid die macht niet uitbreiden naar medische behandelingen die eenvoudigweg ten behoeve van de burger zijn, louter en alleen voor ‘het verminderen van de symptomen’.

  Justin Trudeau's Ceausescu moment

Het beschermen van de volksgezondheid door de verspreiding naar anderen te stoppen is één ding, maar vaccins proberen af ​​te dwingen die de verspreiding niet tegenhouden, maar alleen maar ‘symptomen verminderen’, valt niet binnen de macht van de overheid.

De uitspraak draait de verwerping van de zaak tegen het vaccinatiemandaat van de LAUSD door een lagere rechtbank terug.

“De uitspraak van het Central District of California in Los Angeles omkerend, oordeelde de meerderheid van het Ninth Circuit dat, ten eerste, de zaak niet in het geding kwam door LAUSD’s intrekking van het mandaat na mondelinge argumentatie in september 2023,” zei HFDF in een verklaring. “De meerderheid noemde de spelletjes van LAUSD voor wat het was – een schaamteloze poging om een negatieve uitspraak te vermijden door te proberen een kwestie van onbeslistheid te creëren.”

HFDF-voorzitter Leslie Manookian vierde de uitspraak als een overwinning voor lichamelijke autonomie.

“De uitspraak van het Ninth Circuit van vandaag toont aan dat de rechtbank de apenstreken van LAUSD doorzag en daarmee duidelijk maakte dat de gekoesterde Amerikaanse rechten op zelfbeschikking, inclusief het heilige recht op lichamelijke autonomie in gezondheidskwesties, niet onderhandelbaar zijn. Dit is een grote overwinning voor de waarheid, fatsoen en wat juist is.”

Opmerkelijk is dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de definitie van “vaccin” in 2021 heeft veranderd om de experimentele mRNA-prikken eronder te laten vallen.

Vaccins werden vroeger gedefinieerd als “een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren.”

Maar de CDC veranderde het in “een preparaat dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren.”

  Nadat u bent ingeënt en u klaagt over de symptomen, wordt u VERPLICHT psychiatrische medicijnen te slikken totdat uw "stoornis" is genezen (d.w.z. u stopt met klagen)

Met andere woorden, de mRNA-injectie stimuleerde geen immuniteit tegen COVID-19, dus moest de CDC in plaats daarvan de definitie van vaccin veranderen.

Omdat de rechtbank oordeelde dat de COVID-19 injecties niet voldoen aan de traditionele definitie van een vaccin, roept dit vragen op over de vraag of farmaceutische bedrijven die de injecties hebben gemaakt nu kwetsbaar zijn voor juridische stappen.

Dr. Jane Ruby schreef op X. “Het 9e Circuit heeft zojuist mRNA-injecties van wettelijke aansprakelijkheidsbescherming ontdaan,” zei Dr. Jane Ruby op X. “Het 9e Circuit zei dat het geen vaccin is als de claim niet PREVENT THE SPREAD is. Van COVID-injecties werd beweerd dat ze ‘symptomen verminderen’ en ziekenhuisopname voorkomen… Die beweringen maken het een BEHANDELING.”


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Cher haalt uit naar ‘AntiVaxxers’ en geeft hen de schuld van haar ‘Major Bitch’ griepaanvalVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPoetin’s 4D schaak: Westen verliest oorlog op vier fronten na ruzie zoeken met Rusland
Volgend artikelHet kwaad kan de wereld vernietigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. “Breaking! COVID mRNA-prikken zijn GEEN vaccins, oordeelt rechtbank”

  Het totalitarisme in het westen heeft schijt aan wat een rechtbank heeft besloten, ze gaan voor de Dollars en €uro’s, doden en vaccinschade gevallen beschouwen ze als randverschijnselen.

  • Inderdaad, en NOGMAALS… hiermee worden onze kippetjes geprikt.. EN…… kunnen wij dan nog onze kippetjes eten en de eitjes ??????? Ik hoor hier helemaal NIETS over…NADA !!!!

 2. Als ze straks inderdaad vogelgriep-‘vaccins’ proberen te verplichten, dan is het wellicht mogelijk om je op dit soort jurisprudentie te beroepen om de integriteit van jouw lichaam tegen de staat te beschermen. Helaas zal het merendeel bij een verplichting al niet verder kijken en zich er maar naar schikken.

 3. Pak de Staatscourant 20-03-2020 er maar bij:
  “Tijdelijke goedkeuring voor de duur van een jaar van de experimentele gentherapie”.

 4. ” Het beschermen van de volksgezondheid door de verspreiding naar anderen te stoppen is één ding, maar vaccins proberen af ​​te dwingen die de verspreiding niet tegenhouden, maar alleen maar ‘symptomen verminderen’, valt niet binnen de macht van de overheid.”

  De jarenlange griepprik ( die ondanks de prikken nooit is verbannen) werkt dus niet tegen ziekte en verspreiding van de griep, prikken voor corona die de overheid nu erkend wordt als griep voorkomt eveneens geen ziekte en verspreiding.
  M.a.w iedere griepsoort cq ” virus ” , ook vogelgriep is niet te bestrijden met welk vaccin dan ook.
  Dus: ” proberen af ​​te dwingen die de verspreiding niet tegenhouden, maar alleen maar ‘symptomen verminderen’, valt niet binnen de macht van de overheid.”

  Belangrijk artikel voor mij, dus opgeslagen.

 5. Zet de guillotine maar klaar voor het Big Farma uitschot ! Op die wijze kom je van de rotte appels af en is tevens een voorbeeld voor die gene die zich willens en wetens laten omkopen.

 6. Feitelijk elke dokter had vanaf de uitrol moeten weten dat deze vials pas begin 2024 officieel zouden worden goed- of afgekeurd. Echter alleen bij goedkeuring zou het een vaccin genoemd mogen worden.
  Dit is er nooit van gekomen, want ver voor 2024 wist men al dat het niet door de keuring zou komen. Tóch zijn ze onverminderd doorgegaan met zeggen dat het een ‘vaccin’ is, en voluit blijven prikken, drammen en puchen.

 7. We leven in een enge wereld waar wetenschap soms helemaal geen échte wetenschap is, waardoor we op moeten passen er niet door verminkt, ziek of zelfs gedood te worden.

  Echte wetenschappers kunnen pseudowetenschap uiteraard wel redelijk snel herkennen, maar een ieder heeft zijn eigen vakgebied en niemand wil natuurlijk graag de klok luiden. lijkt mij. Je moet maar durven immers? En niet hooggeschoolden moeten dan maar zelf raden en op anderen afgaan.

 8. Ik heb geen prik genomen en zal ook nooit meer een prik nemen. Geen ziekenhuis, geen medicijnen. De natuur op zijn beloop, wellicht met wat hulp van alternatieve geneeskunde. Dat is wat het mij gebracht heeft.

 9. Ascension is the process of raising your vibration, shedding your ego from demanding others, and gaining control of your future through an elevated level of consciousness. The rise of the divine feminine. It plays a central role in our collective healing journey both for females and males alike. This theme is woven into the DNA of this time period. You get Harmony Within is for you if: Looking for an effective way to heal your own trauma. Work with your body to release stress and trapped emotions. Want a structured approach using Kundalini Yoga for healing. Learn more about your nervous system and how to work with your body for lasting change

  Aquarius – The Age Of Emotions.
  Many people have learned to block their emotions early in life. There are many reasons that lead to the suppression of emotions, and all of them are associated with pain. It is a natural part of life to feel your way in your own life and interpret what is going on around you into emotions. In this way, you can feel fear and it can warn you of danger. You can also feel love and it will guide your path in the direction of joy.

  This world moved into the Age of Aquarius in the year 2000 = 2024 = 6D-12D till 4000
  https://6dimensionsofhealing.com/emotional-dimension/
  From chaos to supreme self as you reach peace in your life.

 10. Griepvaccins zijn gemaakt met het echte, dode virus. De mRNA spuiten bevatten niet het echte virus maar een cocktail uit een lab die je cellen een instructie geven om spike eiwitten te maken waardoor je lijf daarop weer antistoffen aanmaakt om zodoende de echte spike eiwitten, die om het echte virus zitten te herkennen en gaan aanvallen. Het virus komt ook uit een lab. Niemand weet nog met zekerheid wat dit experiment, deze prikken met je doet of nog zal doen op de lange termijn. Er is al vastgesteld dat het te maken heeft met de oversterfte van afgelopen 3 jaar. Waarschijnlijk krijgt iedereen daardoor kanker of worden onvruchtbaar. Heeft allemaal te maken met terugdringen van de bevolking.

 11. Curious about the 12 levels of vibration and how they impact your life?

  The 12 Levels of Vibration Explained by Wise Minds.

  Curious about the 12 levels of vibration and how they impact your life?
  Dive into this enlightening exploration as we unravel the intricacies of vibration levels, their significance, and practical applications. Whether you’re a spiritual seeker or simply intrigued by the science behind energy, this video offers valuable insights to elevate your understanding.

  Delve into the essence of each vibration level, from the lowest to the highest, and uncover how they influence your thoughts, emotions, and experiences. Gain clarity on how to harness these vibrations to manifest your desires, cultivate inner peace, and align with your highest potential.

  With each level demystified, you’ll embark on a transformative journey towards greater awareness and empowerment.

  Elevate Your Mind, Elevate Your Life.
  https://youtu.be/mC7Hq6rC7bQ?si=zNj2sASNtiAaruuL

  Ascension Energy update Rainbow light-body 8D/9D embodiment. DNA Activations.
  https://youtu.be/n0FlMaG_e3U?si=Opbskyld8qIz2uri

  If you are an old soul, you often have a highly developed consciousness.
  You have a good sense of what people need, are regularly a listening ear for others, have a lively inner world and can reflect well on yourself.

  You find your purpose in life mainly by doing things and thus finding out what suits you.
  You don’t discover your life purpose by staying in your head and thinking up what your life purpose is.
  It’s about discovering what suits you.

  What gives your life meaning.

  Your body tells you how you are really doing through emotions.
  Your thoughts, or reason, often overlook this and actually confuse everything.
  If you go back and stay alone with that emotion for a moment, take the time to acknowledge the emotion, you stay very close to yourself.

  The intuitively knowing is seeing.
  Embarking on this journey leads to the discovery of your higher self, purpose, and potential.
  Listening better to your body you will notice that you feel better about yourself, feel healthier and can handle stressful situations better. When your soul is better in the body, we can feel, hear, smell, taste, taste better, make love or give a hug.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in