Agência Brasília / Wikimedia / (CC BY 2.0 DEED)

BioNTech en Moderna zijn druk aan het lobbyen bij het Europees Parlement om de herclassificatie van mRNA-injecties als “gentherapie” in de komende herziening van de farmaceutische wetgeving van de Europese Unie (“EU”) tegen te houden.

Moderna lobbyt ook bij de European Medicines Agency (“EMA”), de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (“MHRA”) in het Verenigd Koninkrijk en de Swiss Agency for Therapeutic Products (“Swissmedic”) om hun definitie van gentherapie dringend te “heroverwegen,” schrijft Rhoda Wilson.

Volgens een artikel dat vorig jaar werd gepubliceerd in het International Journal of Molecular Sciences, zouden de werkingsmechanismen van mRNA-injecties met covid-19 ze moeten classificeren als gentherapieproducten, maar zijn ze uitgesloten door regelgevende instanties. De brede en aanhoudende biodistributie van mRNA’s en hun eiwitproducten, die onvolledig zijn bestudeerd vanwege hun classificatie als vaccins, roept veiligheidsvragen op.

Moderna en BioNTech verwachtten dat hun producten gereguleerd zouden worden als gentherapieën. Moderna, Inc. erkende in haar Q2 2020 Securities and Exchange Commission (SEC) filing dat “mRNA momenteel door de FDA wordt beschouwd als een gentherapieproduct”. Bovendien verklaarde de oprichter van BioNTech, Ugur Sahin, in een artikel uit 2014: “Men zou verwachten dat de classificatie van een mRNA-geneesmiddel een biologisch, gentherapeutisch of somatisch celtherapeutisch middel is.

mRNA: Vaccine or Gene Therapy? The Safety Regulatory Issues, International Journal of Molecular Sciences, 22 June 2023

Dat Big Pharma nu lobbyt bij het Europees Parlement om mRNA niet te classificeren als gentherapie werd aangekaart door een lid van het Europees Parlement (“MEP”), Virginie Joron, die op 2 februari een schriftelijke vraag indiende bij de Europese Commissie:

Op 17 januari 2024 organiseerden BioNTech en Moderna lobbyisten een lunch in het Europees Parlement met leden om de aanstaande herziening van de farmaceutische wetgeving te bespreken.

Hun belangrijkste doel was om de definitie van ‘gentherapie’ in de wetgeving te veranderen. Op dit moment worden mRNA-vaccins (zoals het COVID-19 vaccin) geclassificeerd als gentherapie. Ze vonden echter dat alleen producten die het genoom modificeren geclassificeerd zouden moeten worden als gentherapie. [Nadruk toegevoegd].

1. Classificeren EMA en de Commissie de mRNA-vaccins van Comirnaty en Spikevax als gentherapie? Zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor de regelgeving?

2. Heeft EMA DNA-integratiebeoordelingen uitgevoerd of gaat het deze opvragen bij onafhankelijke laboratoria?

3. Wat is het standpunt van de Commissie over dit ondoorzichtige lobbyen zonder debat?

Lobbies calling for mRNA vaccines not to be classified as gene therapy, Vraag voor schriftelijk antwoord, Europees Parlement, 2 februari 2024

De lunch die BioNTech en Moderna op 17 januari organiseerden, vond plaats onder auspiciën van de “Kangaroo Group“, een MEP-industriekring die contacten verzorgt tussen lobbyisten van de bedrijfsindustrie en leden van het Europees Parlement.

De uitnodiging voor de lunch van de Kangaroo Group van BioNTech-Moderna luidde als volgt:

BioNTech en Moderna zijn toonaangevende farmaceutische en biotechnologische bedrijven in mRNA Platform Technologie. Beide bedrijven erkennen het belang van de algemene doelstellingen van het voorstel van de Europese Commissie voor een hervorming van de Algemene Farmaceutische Wetgeving (GPL) van de EU, het creëren van een innovatief en concurrerend ecosysteem voor de gezondheidszorg in de EU op mondiaal niveau, het investeren in O&O en het vergroten van gelijke toegang tot en beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten in de hele EU.

  Acht cruciale VOORSPELLINGEN die de rest van 2022 en heel 2023 zullen bepalen: Voedsel, financiën, oorlog, ontslagen, pandemische biowapens en meer

Zoals tijdens de covid-19-pandemie is aangetoond, is mRNA een flexibele en flexibele platformtechnologie, die een snellere levering van vaccins en behandelingen aan patiënten mogelijk maakt. Er worden mRNA-gebaseerde producten voor ziektepreventie of -behandeling ontwikkeld voor kanker, zeldzame ziekten, hiv, malaria, mpox en prioritaire pathogenen, evenals andere levensbedreigende [sic] aandoeningen.

In deze context is het belangrijk dat de GPL een duidelijk en breed toepassingsgebied biedt voor de definitie van Platformtechnologieën, evenals een duidelijke afbakening tussen geneesmiddelen voor gentherapie die het genoom van mensen veranderen en geneesmiddelen die dat niet doen (bijv. mRNA).

De oprichting van een rechtsgrondslag voor een “basisdossier platformtechnologieën” en de ontwikkeling van begeleidende wetenschappelijke richtsnoeren door het Europees Geneesmiddelenbureau is nodig om te zorgen voor wereldwijde afstemming van de regelgeving, om de ontwikkeling van platformtechnologieën in Europa mogelijk te maken en te versterken en om hun potentieel voor de volksgezondheid te realiseren. [Nadruk toegevoegd].

1e Straatsburg Lunchdebat 2024, woensdag 17 januari 2024 om 13.00 uur, Kangaroo Group

Het is niet de eerste keer dat meer dan één Big Pharma-bedrijf de krachten bundelt om te lobbyen bij Europese ambtenaren. In 2021 vestigde de onderzoeks- en campagnegroep Corporate Europe Observatory de aandacht op een zorgwekkend “hoog niveau van eenheid onder Big Pharma”. Het onderwerp van het artikel waren lobbyisten die het monopolie van Big Pharma op intellectuele eigendomsrechten (patenten) op vaccins verdedigen.

EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) … is de belangrijkste lobbygroep van Big Pharma in Europa.

Uit de interne documenten die zijn vrijgegeven aan Corporate Europe Observatory blijkt dat verschillende afdelingen van de [Europese] Commissie sinds het uitbreken van de pandemie nauw contact hebben onderhouden met EFPIA.

In verband met de vergadering [begin december 2020] liet EFPIA een document achter bij de Commissie waarin het standpunt van de farmaceutische lobby werd uiteengezet. Het document is opgesteld door de wereldwijde vereniging van de farmaceutische sectoren, de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), waaruit een hoge mate van eensgezindheid onder Big Pharma blijkt. Des te verontrustender. [Eigen nadruk]

Big pharma lobby’s self-serving claims block global access to vaccines, Corporate Europe, 19 april 2021

Lobbyende leden van de Kangaroo Group om mRNA-injecties niet te classificeren als gentherapie waren Moderna’s Dr. Maren von Fritschen, die vroeger werkte voor lobbybedrijf Kalms Consulting, en BioNTech’s Hoofd Regelgeving Dr. Constanze Blume. Constanze Blume. Zij gaven een inleiding op het evenement.

Verder lezen:  BioNTech, Moderna Lobby To Stop EU ‘Gene Therapy’ Classification,  The Daily Beagle, 13 februari 2024.

1e Straatsburg Lunchdebat 2024, woensdag 17 januari 2024 om 13.00 uur, Kangoeroe Groep

In een bericht op LinkedIn zegt von Fritschen blij te zijn met de mogelijkheid om bij de Kangoeroe Groep te lobbyen voor een definitie van geneesmiddelen voor gentherapie die mRNA-producten uitsluit.

  De gegevens zijn binnen en we zijn nu slechter af dan voor de experimentele injecties
Maren von Fritschen op LinkedIn, opgehaald op 14 februari 2024

Binnen enkele weken na de lunch van de Kangaroo Group zat von Fritschen een “cruciale regelgevingssessie” voor op de 3e mRNA Hanson Wade Health Summit om te lobbyen bij regelgevende instanties over de “dringende noodzaak” om “hun definitie van gentherapie te herzien”. In dit geval waren dat leden van EMA, MHRA en Swissmedic.

Maren von Fritschen op LinkedIn, opgehaald op 14 februari 2024.

“Het vertrouwen van het publiek versterken” – er is geen vertrouwen om te versterken. Het is niet mogelijk om iets te versterken dat niet bestaat. Iemand moet EMA, MHRA, Swissmedic en von Fritschen misschien vertellen dat ze met hun acties het vertrouwen in mRNA-producten niet versterken, als ze dat al ooit zouden kunnen.

Wat is de Kangoeroe Groep?

Er zijn drie besluitvormingsorganen in de EU: het Europees Parlement, waarvan de leden als enige rechtstreeks door de burgers worden gekozen; de Europese Commissie, die wetgeving voorstelt en de dagelijkse gang van zaken in het blok regelt; en de Europese Raad, die uit lidstaten bestaat.

In 2015 wees Corporate Europe Observatory op de “duistere kanalen voor bedrijfsinvloed in het Europees Parlement” en waarschuwde dat “onofficiële partijoverschrijdende groepen van Europarlementariërs en de industrie een schrille illustratie zijn van voortdurend lobbyen onder de radar”.

Wat MEP-industrieforums – als onofficiële partijoverschrijdende groepen – onderscheidt van officiële interfractiewerkgroepen is dat ze niet onderworpen zijn aan dezelfde transparantieregels en waarborgen. “In feite zijn [MEP-industrieforums] helemaal niet onderworpen aan regels en kunnen ze hun leden, financiering en zelfs bestaan verborgen houden voor het publiek”, schreef Corporate Europe Observatory.

“Alle 15 MEP-industrieforums die we in 2011 hebben bekeken blijken nog steeds actief te zijn (of zijn actief geweest in het afgelopen jaar of zo), met ten minste vier andere geïdentificeerd, en wie weet hoeveel meer waarvan we niet op de hoogte zijn,” zeiden ze.

Een van de 15 MEP-industrieforums was de Kangaroo Group. In 2015 waren Volvo, Phillip Morris, BAT, Deutsche Bank, BP, ACEA, CEFIC, Unilever en Roche de geldschieters van de groep.

De groep is naar Belgisch recht opgericht als non-profitorganisatie en is als denktank opgenomen in het Transparantieregister van de EU. Voorzitter is Europarlementariër Michael Gahler en onder de bestuursleden bevindt zich ook de vicevoorzitter van het Europees Parlement, Rainer Wieland.

In 2023 bestond de groep uit 16 leden van het Europees Parlement; 28 mensen uit instellingen, de academische wereld en deskundigen; 38 mensen uit de industrie, diensten en handel; en 38 bedrijven, waaronder 8 farmaceutische bedrijven.

In het verleden werd de Kangaroo Group bekritiseerd als een achterdeur voor lobbyisten uit de wapenindustrie. IP Integrity schreef in 2011 dat met name de Werkgroep Ruimte, Defensie en Veiligheid ervan beschuldigd werd een kanaal te zijn voor lobbyisten uit de wapenindustrie om het defensiebeleid van de EU vorm te geven.

Corporate Europe Observatory schreef toen naar het College van Quaestoren van het Europees Parlement met de vraag waarom de Kangoeroe Groep een kantoor had in het Parlementsgebouw.

  Regering vertelde artsen om patiënten te DODEN vlak voor eerste COVID lockdown: "Ik keek toe terwijl dit gebeurde"

“De Kangoeroe Groep is geen geregistreerde interfractiewerkgroep en lijkt ook geen andere officiële status te hebben ten opzichte van het Europees Parlement. Maar de leden van de groep, waartoe zo’n 50 grote bedrijven behoren, waaronder Goldman Sachs, BP en Volkswagen, profiteren van de bevoorrechte toegang tot het Parlement en tot leden van het Europees Parlement,” aldus Corporate Europe Observatory.

In 2012, als gevolg van de druk die werd uitgeoefend door Corporate Europe Observatory, verhuisde de Kangaroo Group zijn officiële kantoor van de gebouwen van het Europees Parlement naar een nieuw kantoor – in de onmiddellijke nabijheid van het Parlement.

In 2021 publiceerde Corporate Europe Observatory een onderzoek waaruit bleek dat Big Pharma minstens 36 miljoen euro per jaar uitgeeft om te lobbyen bij de EU. De industrie heeft 290 lobbyisten in dienst om haar belangen in Brussel te behartigen, en dan hebben we het nog niet eens over de zogenaamde huurlobbyisten bij lobbyadviesbureaus.

“Het is glashelder dat Big Pharma nog steeds veel meer geld uitgeeft dan maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met volksgezondheid of geneesmiddelen”, schreef Corporate Europe Observatory.

Lobbyisten van adviesbureaus en lobbygroepen zijn misschien niet de enige lobbyisten waar Europeanen zich zorgen over moeten maken. Er kunnen ook lobbyisten van binnenuit zijn.

Heiko von der Leyen, geboren in een familie die behoorde tot de Duitse adel, is getrouwd met de voorzitter van de Europese Commissie en werkt voor het wereldwijde biotechbedrijf Orgenesis. Een schriftelijke vraag uit 2022 aan de Europese Commissie legt uit waarom dat een probleem is:

De echtgenoot van de huidige Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is medisch directeur van Orgenesis Inc, een bedrijf dat samenwerkt met Pfizer-BioNTech en direct betrokken is bij de ontwikkeling van gentherapieën, in het bijzonder messenger ribonucleic acid (mRNA) vaccins. Het heeft ook te maken met consortia die hebben deelgenomen aan aanbestedingen voor terugvorderingsfondsen voor onderzoek en ontwikkeling in ten minste twee lidstaten en deze hebben gewonnen.

De voorzitter van de Commissie heeft een prominente rol in het beheren van relaties met farmaceutische bedrijven en in het beheren van Europese fondsen voor onderzoek naar en ontwikkeling van gentherapieën. Haar echtgenoot haalt aanzienlijk economisch voordeel uit de manier waarop haar toppositie in de EU zijn bedrijf beïnvloedt.

Hoe denkt de Commissie dit ernstige belangenconflict op te lossen? [Nadruk toegevoegd].

Potential conflict of interest of the Commission President, vraag voor schriftelijk antwoord aan de Commissie, Europees Parlement, 17 november 2022.

Vervolgens werd door de commissaris voor Transparantie, Věra Jourová, beweerd dat Heiko von der Leyen geen belangenconflictregels heeft overtreden door te werken in een bedrijf dat EU-geld heeft gekregen.

Met de meest recente lobbyactiviteiten van BioNTech en Moderna is het misschien tijd voor de commissaris voor transparantie om nog eens te kijken.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

WHO: Wie zich niet houdt aan NWO zal gedood worden door ‘Ziekte X’Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelFrankrijk: ENIGE Kritiek op het mRNA DEATHVAX™ Platform Strafbaar tot 3 jaar gevangenisstraf en 45.000 euro
Volgend artikelKijk: Tucker staat versteld in Moskou van betaalbare supermarkt, onberispelijk metrostation
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. De satanisten moeten dood of ze moeten volledig en totaal failliet, dat is de enige manier om ze te stoppen. Deze losers horen in de loopgraven om te sterven in doodsangst of bedelend in de schaduw van het leven met een merkteken zodat IEDEREEN ze herkent.

   • Mag ik z’ alle 7 pieken zetten, voor àllen* in totaal, of delen we 5O/5O
    die bende* netjes in 2, onder ons, Greet …?
    Da’ s ook nog goéd !

   • @Greet…
    Siberische werkkampen… gevangenisstraffen kosten ons geld. Of we moeten ze de straf geven die narcisten het hardst raakt… publieke vernedering. Stop ze als bezienswaardigheid maar in publieke kooien die zijn aa

    • Beste Theme,
     Nee, geen Siberische werkkampen.
     Voor de rest van hun leven verplicht de gewonden van de prikken verzorgen en tevens het financieel ondersteunen van de nabestaanden van de overledenen.
     Zie het maar als een levenslange taakstraf.
     De gevolgen letterlijk onder ogen zien.
     En bij weigering of klagen; de strop.

  • @theme, hear hear, No Mercy for that inhumane sort, hebben ze ook niet met ons, het moet een keer stoppen en alleen als ze er niet meer zijn, stopt het, laat het ‘lot’ dat soort een handje helpen.

 2. Ze leven al volledig in angst, vanaf de conceptie. Deze satanische families zijn al honderden generaties oud, altijd gedreven door haat en angst. Liefde kan niet dichtbij komen, licht kunnen ze niet verdragen. Praten kunnen ze niet, ze schreeuwen alleen maar. Luisteren kunnen ze niet want ze leven volledig in hun eigen duistere wereld. Altijd gejaagd, nooit rust of vrede, warmte, veiligheid, geborgenheid, een bewustzijn.. volledig geleefd door de geest die ze drijft, offerend, rovend, plunderend, liegend en misleidend en dodend uitvoeren zonder enig besef van menselijkheid, monarch mind contro(geef het beestje een naam, ik noem het demonie) vanaf conceptie. Via satanische rituelen vanaf conceptie, vervloekt om een bepaald leven te leiden(of lijden). Zelfs al sterven ze vandaag allemaal, zolang de macht erachter bestaat zullen er weer nieuwe mensen misleid en verleid worden. Zoek naar jezelf, jij bent het licht, jij bent de liefde. Duisternis kan geen licht verdragen, daarom heeft licht al overwonnen. We gaan een prachtige, collectieve mindset en harts gesteldheid vinden in deze chaos en duisternis, wat er ook nog mag komen, wie zijn we hier en nu? Dat is het enige wat belangrijk is, de rest komt vanzelf op ons pad. Deze gruwelijke duisternis is nodig om ons de buitensporige liefde die we werkelijk zijn, te herinneren. Hou van jezelf, wees mild voor je zelf en zorg goed voor jezelf, niet vanuit arrogantie maar vanuit het besef dat je waanzinnig mooi gemaakt bent. Die liefde uitdelen aan elkaar is onze werkelijke bestemming en creëert een eenheid van prachtige zielen als één geheel. Angst vernietigd, liefde bouwt op. De toekomst zal zijn wat wij ervan maken, niet wat hun roepen. Ze roeien zichzelf uit

  • Er is maar 1 goede reactie op dit kwaad om ervoor te zorgen dat we onszelf niet verliezen.. Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen..
   Ja ik refereer aan het verhaal van Jezus, zijn reactie toen diezelfde bloedlijn(en) hem dood wilde hebben, hem geselden tot voorbij het punt van nog enige herkenning als mens, compleet kapot gegeseld om vervolgens aan een houten kruis te worden gespijkerd.. en dan zeggen “Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen”.. of je dit verhaal wel of niet gelooft is nu even niet belangrijk, het gaat me om de symboliek erachter. Zie wat een onvoorwaardelijke liefde hij toonde voor ieder mens, omdat hij wist dat werkelijk ieder mens misleid is en word. Geen reactie van haat, angst, paniek of wat dan ook, omdat hij volledig wist wie hij was.. licht, liefde en nul misleiding. Tot het moment dat hij roept” Vader, vader, waarom heeft u mij verlaten?” Het waarom laat ik ik voor nu, het gaat om zijn reactie op die verlating. Hij wist dat dat moest gebeuren en toch is dat moment het enige moment wat hem van slag maakt, voor even volledige duisternis en door God de vader verlaten, het ergste wat er is. Dat is precies wat hij zag in de mensen die hem dood wilde hebben, de Farizeeën en wetgeleerden (de bloedlijnen), volledig zichzelf van God verwijderd. Daarom leven ze in duisternis, daarom kunnen ze geen licht of liefde verdragen.. dat bevestigt hun allerdiepste onbewuste angst (misschien weten ze het ook wel) dat ze verdoemd zijn, voor eeuwig van God (liefde, licht) afgesneden. We hebben niets te vrezen dan de vrees zelf! Blijf staan in liefde, dan kan angst je niet overmeesteren, sterker nog, je zal de angst in anderen verbrijzelen met je liefde en licht, hoe gaaf is dat!!
   Ik typ gewoon even m’n gedachten hier, hopelijk helpt het iemand ❤️

   • Ze weten en besèffen verdremmmmeld goéd “wat z’ aan ’t doén”,
    aan ’t berokkenen zijn aan de mensheid !
    Alléén, hebben ze God noch Gebod, noch Moraal,
    laat stáán enig mededogen of medemenselijkheid !,
    da’s ’t probleem ! Scrupuleux, démoniaques, daze zijn !

    En laten w’r s.v.p. de “reptielen en grondkruipende beesten”
    totaal buiten, want ze zijn èrger dan ’t bééstigste beest onder de dieren !

 3. Zowel Emanuel Macron als Justin Trudeau als alle Europese vorsten stammen via Keizer Karel de Grote en Jezus Christus af van koning David.

  Een genetische stam van koning David neemt het oude testament wel erg letterlijk, namelijk: Heers over de volkeren der aarde.

  Janneke Monshouwer (zie boek Overgang naar het Aquariustijdperk, blz 145) noemt het de heilig zaad van David, ik bewijs met stambomen in https://www.facebook.com/Lamoraal dat ze via Jezus Christus en keizer Karel de Grote van koning David afstammen.

  Feitelijk dus een grote familie clan in de westerse wereld die allemaal lokale wetten doorvoerde zoals us-$-dollar fiat money, het opzetten van wereld organisaties, etc.

  Als we de westerse wereld duidelijk kunnen maken dat ze door het zaad van David worden gemanipuleerd, met grote toedoen door het Vaticaan die door hun worden gerund dan:
  A: komt er opstand
  B: zaad van David afstammelingen vallen
  C: wetten worden teruggedraaid omdat ze niet door een vrij volk zijn aangenomen, dus ook de US-$-dollar fiat money

  Inkijkje in David afstammelingen: https://humphrysfamilytree.com/famous.thelist.html
  Alle Eurpese koningen en koninginnnen
  Margreth Thatcher
  Tony Blair
  Boris Johnson
  George Bush JR
  Justin Trudeau
  Emmanuel Macron
  Bill Gates
  Franklin D. Roosvelt
  Richard Nixon
  John Kerry
  David Cameron
  Tsar Nicholas-2
  Napoleon
  Princess Diana
  Pope Gregory V, died 999
  Pope St. Leo IX, died 1054
  Pope John XII, died 964.
  Pope Benedict VII, died 983
  Pope Benedict VIII, died 1024
  Pope John XIX, died 1032
  Pope Benedict IX, 11th century
  Pope Calixtus II, died 1124
  Pope Stephen IX, died 1058
  Antipope Clement VII, born 1342
  Pope Paul IV, born 1476
  Pope Felix V, born 1383, anti-pope
  Pope Paul III, born 1468
  Pope Leo X, born 1475
  Pope Leo XI, born 1535
  Pope Benedict XIII, born

  • Jezus hoort ook tot de lizard people
   Met zn over water lopen en
   Maagdelijke geboorte
   Lizards kunnen dat ook allemaal

   Alleen kunnen lizards een afgebroken staart weer aangroeien
   Maar jezus had geen staart volgens mijn NT in de
   Willibrord vertaling uit “de Slegte’s” faillisiments boedel.

 4. mRNA technologie = genethische therapie.
  Zie dr. Robert Malone : grotendeels uitvinder van de techniek.

  Veranderingen in DNA zijn aangetoond door verschillende universitaire onderzoeken;
  o.a U. Lind, Zweden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in