Volksgezondheid regeringsfunctionarissen vernietigen de mensheid

2

De Covid-19 pandemie is ongetwijfeld de meest traumatische periode geweest in het leven van veel mensen. De verwoesting die is aangericht is niet te overzien als je rekening houdt met dingen die niet gemakkelijk te meten zijn, zoals geestelijke gezondheid, lichamelijke mishandeling en voedselonzekerheid.

De harde waarheid is echter dat vrijwel niets van dit alles nodig was. De echte schade is het gevolg van de beslissingen van mondiale, nationale en lokale gezondheids- en regeringsfunctionarissen, die in overleg handelden volgens een vooraf bepaald plan, schrijft Dr. Joseph Mercola.

De Zweedse ‘net genoeg’-manier

De 45 minuten durende documentaire, “COVID, Tango and The Lagom Way,” won de Outstanding Achievement award op het Los Angeles International Indie Short Fest filmfestival in januari 2021.

De film is gemaakt door filmmaker, relatieadviseur en tangoliefhebber Claudia Nye, een Argentijnse die in Groot-Brittannië woont en die “gevangen zat tussen de twee extremen van de Coronavirus ontkenners en de lockdown orthodoxie”, en geïntrigeerd raakte door de aanpak die in Zweden wordt gevolgd.

In 2020 heeft Zweden, onder de vastberaden leiding van chef-epidemioloog Anders Tegnell, niet overal de deuren gesloten, kleine bedrijven gesloten, scholen gesloten of mondkapjesmandaten ingevoerd. Nye en fotojournalist Sean Spencer besloten de gekozen strategie van het land te onderzoeken.

“The Lagom Way” verwijst naar de Zweedse opvatting dat het beste het “midden van de weg” is en dat extremen moeten worden vermeden. Anders gezegd, het is het principe van “precies genoeg” – niet te veel en niet te weinig. Het gaat erom “redelijk” te zijn. “We willen niemand onnodig pijn doen, maar we willen wel een zo goed mogelijk effect”, zegt Tegnell.

Daarom werden slechts enkele scholen gedurende bepaalde perioden gesloten en werd alleen kantoorpersoneel gevraagd thuis te werken om de drukte in het openbaar vervoer tot een minimum te beperken. Winkels, sportscholen en restaurants bleven open, waarbij sommigen aanraadden sociale afstand te bewaren en mondkapjes op te zetten, maar niet als strikte regel.

Terwijl de inwoners van vele andere delen van de wereld te horen kregen dat ze thuis moesten blijven of boetes of gevangenisstraf riskeerden, dansten de Zweden de tango in Stockholm en werd mensen gewoon gevraagd om “gezond verstand” voorzorgsmaatregelen te nemen op basis van hun individuele omstandigheden.

Aan bejaarden en andere personen met een hoog risico werd gevraagd thuis te blijven, sociale afstand te bewaren en mondkapjes te dragen, terwijl alle anderen vrij waren om te leven zoals zij normaal zouden doen. Zoals Tegnell opmerkt: “In Zweden hebben we gekozen voor een vrijwillige manier en die is duurzaam en effectief gebleken”.

Tegnell over de Zweedse aanpak

Nye zegt dat wanneer ze de Zweedse aanpak ter sprake bracht op sociale media, ze te horen kreeg dat het een “rechtse” strategie was of dat het irrelevant is omdat Zweden zo dunbevolkt is.

Tegnell ontkent beide, en zegt dat de gekozen strategie volledig apolitiek was. Zweden mag dan iets minder dichtbevolkt zijn dan sommige landen, over het geheel genomen zijn veel gebieden zeer dichtbevolkt, zoals de hoofdstad Stockholm. Dat kan dus geen verklaring zijn voor hun lagere dodental.

Volgens het model van het Imperial College of London (waarvan herhaaldelijk is aangetoond dat het fantastisch onjuist is) zou Zweden eind juni 2020 een dodental van 80.000 hebben bereikt als het geen lockdown zou invoeren.

In werkelijkheid waren er medio september 2020, na geen enkele lockdown, slechts 5.880 doden te betreuren, voor het overgrote deel ouderen met comorbiditeit. In feite waren slechts 872 van hen een direct gevolg van Covid-19. De rest had een of meer aandoeningen die bijdroegen tot hun dood.

Op de vraag wat zij vindt van het idee om hele samenlevingen op te sluiten om de kwetsbaren, zoals zijzelf, te beschermen, schudt een oudere dame haar hoofd en zegt dat het een soort “marteling” moet zijn. Ze ziet niet in hoe iemand dit een goed idee zou kunnen vinden.

Globale gegevens doen ook vragen rijzen over de doeltreffendheid van lockdowns en andere maatregelen. Nye presenteert een aantal grafieken en diagrammen die aantonen dat de dodelijkheid van de ‘pandemie’ is overschat, aangezien het totale sterftecijfer voor 2020 niet boven de norm is uitgestegen.

  Slechts 2% van de mensen heeft kritisch denkvermogen, 8% van de mensen denkt dat ze kunnen denken, en 90% sterft liever dan te denken

Interessant is dat Tegnell er ook op wijst dat leraren tot de beroepsgroepen blijken te behoren die het laagste risico op ziekenhuisopname en overlijden door Covid-19 hebben. Zij hebben hierover vrij veel gegevens, aangezien de meeste scholen open bleven voor face-to-face-onderwijs, en mondkapjes niet verplicht waren.

In feite lijken leerkrachten beschermd te zijn door rond kinderen en jonge volwassenen in de schoolomgeving te zijn, zegt Tegnell. Het heeft hen niet in gevaar gebracht. Hij wijst er ook terecht op dat Covid-19 een ziekte is die vooral zeer oude mensen en mensen met een slechte gezondheid treft. Het risico voor alle anderen, met name kinderen, is zeer laag, zegt hij.

Deze bevinding staat in schril contrast met de angst van leerkrachten in veel andere landen. Met name in de VS en het VK zijn veel leerkrachten nog steeds doodsbang om opnieuw voor de klas te gaan staan en willen ze dat de lockdowns doorgaan. Zoals in New York Magazine1 werd opgemerkt, is afstandsonderwijs in meer dan één opzicht een ramp geweest, en de lerarenvakbonden hebben een groot aandeel in de schuld voor het beroven van kinderen van hun opleiding en ouders van hun bestaansmiddelen.

Hoewel kleine bedrijven in toeristische gebieden economisch hebben geleden onder het reisverbod dat andere landen voor Zweden hebben ingesteld, zijn de meeste detailhandelaars overeind gebleven. Ook dit staat in schril contrast met veel andere landen die bedrijven tot sluiting dwongen. Nye wijst op krantenkoppen waarin staat dat het Coronavirus verantwoordelijk is voor de vrije val van de wereldeconomie, maar zij vraagt zich af of de pandemie de werkelijke oorzaak was.

Zes maanden voordat Covid-19 toesloeg, kondigde het World Economic Forum aan dat China een leidende rol op zich nam in de Vierde Industriële Revolutie, die deel uitmaakt van de agenda van de Great Reset. In die tijd werd gemeld dat China de wereldmarktprijzen dumpt, waardoor de wereldwijde aandelenmarkten in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Dus, zou de pandemie een dekmantel kunnen zijn voor een reeds afbrokkelend financieel systeem?

Zij merkt op dat terwijl Covid-19 zich over de hele wereld verspreidde, het geconcentreerd bleef in de G-20, de 20 grootste economieën van de wereld. Was dat toeval? Was het onbedoeld dat ’s werelds grootste bedrijven floreerden en enorme winsten boekten tijdens de pandemie, terwijl kleine bedrijven wankelden en failliet gingen? Alles wel beschouwd, lijkt het zeker geen toeval.

Functioneel Leiderschap

Nye is zelf een relatieadviseur en legt uit hoe en waarom veel wereldleiders fundamenteel hebben gefaald in hun aanpak van deze crisis, en waarom Tegnells aanpak werkt. Hoewel sommige Europese media hebben beweerd dat de Zweden “meer verantwoordelijker” zijn dan bijvoorbeeld de Britten, wijst Nye dergelijke noties van de hand. In werkelijkheid gaat het om elementaire psychologie.

Vervolgens legt ze uit wat ’transactionele analyse’ wordt genoemd, die is gebaseerd op het uitgangspunt dat we allemaal drie egomodi hebben: ouder, volwassene en kind. We zijn allemaal kinderen geweest, hebben allemaal ouders gehad en zijn, hopelijk, uitgegroeid tot verstandige volwassenen.

Een relatie is gezond wanneer de communicatie tussen twee individuen parallel verloopt. Van volwassene tot volwassene kunnen twee mensen bijvoorbeeld gezamenlijke plannen maken. Van ouder tot ouder kunnen we een huis kopen en een gezin stichten. Kind tot kind, dan kunnen we samen dansen en spelen. “Er ontstaan problemen als de relatie wordt doorkruist”, legt Nye uit.

Tegnells communicatie met het Zweedse volk is er een van volwassene tot volwassene, en door zelfverantwoordelijkheid aan te moedigen, bouwt hij een vertrouwensrelatie op. De draconische lockdown-verordeningen van premier Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk zijn er echter een van ouder tegen kind, waardoor mensen reageren als het bange kind of het rebelse kind. Het is een disfunctionele relatie gebaseerd op intimidatie die angst en wantrouwen kweekt.

Sprekend over de fijne kneepjes van het tangodansen, maar alluderend op de kunst van het leiderschap in het algemeen, zegt Nye: “Wanneer een leider niet luistert, abrupt zijn bewegingen verandert zonder waarschuwing of zorg, zich niet bewust is van de groep, tegen mensen opbotst, zal hij zijn partner verwarring en angst inboezemen. De dans valt uit elkaar …”

Een nieuwe ronde van angst zaaien

  De zwendel met de Coronadoden: forensische lijkschouwers eisen meer autopsies en serieuze statistieken

Het is duidelijk dat veel wereldleiders niet weten hoe ze vertrouwen moeten wekken, of dat het gewoon niet één van hun prioriteiten is. Misschien is het inboezemen van angst wel het hoofddoel. Daar lijkt het in ieder geval op, afgaande op de recente krantenkoppen. Zij waarschuwen nu dat een nieuwe SARS-CoV-2-stam in Zuid-Afrika resistent lijkt tegen antilichamen van het oorspronkelijke virus.2

De vaccins van Novavax en Johnson & Johnson werken niet zo goed tegen deze Zuid-Afrikaanse variant, of tegen de gemuteerde variant die in Groot-Brittannië circuleert3,4 WebMD waarschuwt dat “Covid-19 zich in de hersenen kan verbergen en terugvallen kan veroorzaken”.5 Met andere woorden, de onzichtbare vijand is nog steeds op vrije voeten, en als je niet waakzaam blijft, zal hij je op de een of andere manier te pakken krijgen. Er is gewoon geen veiligheid te vinden.

Het is dan ook niet verwonderlijk te “leren” dat we ons moeten maskeren, zelfs als we gevaccineerd zijn.6 Een van de vele redenen hiervoor is dat “het moeilijk te achterhalen zou zijn of mensen zonder mondkapje ook werkelijk gevaccineerd zijn. Ze zouden een anti-mondkapje kunnen zijn”, schrijft Medivizor.7 Ja, god verhoede dat we niet onmiddellijk kunnen vaststellen of iemand zich niet aan een onlogische regel houdt.

In een slecht verhulde poging om naleving van het absurde meer “hip” te maken, publiceerde The New York Times een artikel waarin dubbele mondkapjes als modestatement werd gepromoot. “Enkelvoudige mondkapjes zijn uit. Goed passende, twee- en drielaagse mondkapjes zijn in; wat je eerst had is uit”, schrijft NYT-verslaggever Tara Parker-Pope.8

Sommige “deskundigen” laten het daar niet bij zitten en promoten het gebruik van drie9 of zelfs vier10 lagen mondkapjes. De verdrievoudigden en verviervoudigden aanbevelingen leidde echter tot een terugslag, waarbij andere deskundigen aandrongen op een terugkeer naar het gezond verstand, omdat ademhalen ook een belangrijke levensfunctie is.

Zoals beschreven in “The Fog of COVID War”, zijn de reacties op pandemieën in de VS en elders heen en weer geslingerd, van het ene uiterste naar het andere, en hebben ze niets dan verwarring in hun kielzog achtergelaten. In maart 2020 kregen we te horen dat mondkapjes geen bescherming boden tegen het nieuwe virus en dat alleen symptomatische personen ze moesten gebruiken. In juni moest iedereen ze dragen omdat er mogelijk asymptomatische superverspreiders onder ons waren.

Interessant genoeg gaf de Wereldgezondheidsorganisatie diezelfde maand toe dat asymptomatische overdracht “zeer zeldzaam” was. Als dat waar is, waarom werd iedereen dan verteld om mondkapjes te dragen om asymptomatische verspreiding te voorkomen?

Niet lang daarna bleek uit onderzoek onder bijna 10 miljoen mensen dat geen enkel geval van Covid-19 kon worden herleid tot een asymptomatische persoon die positief was getest, waarmee het verhaal van de asymptomatische verspreiding in feite teniet werd gedaan.

Maar de roep om dubbele, drievoudige en viervoudige mondkapjes kwam nadat was vastgesteld dat, tenzij je symptomen hebt, je voor niemand een risico vormt. Op dezelfde manier gingen ook de hernieuwde oproepen tot lockdowns van gezonde bevolkingsgroepen door.

Dit alles is waar Nye op doelt als ze het heeft over wat er gebeurt als leiders niet luisteren, abrupt van koers veranderen en zich niet bewust blijven van de groepsdynamiek. Het wekt verwarring en angst op, en de dans van sociale cohesie valt uit elkaar.

Hebben we te maken met slecht leiderschap of een geplande staatsgreep?

De vraag is, wordt dit met opzet gedaan? Of zijn wereldleiders gewoon slechte leiders? Velen geloven dat het het eerste is, en hebben bewijs gepresenteerd om hun theorieën te ondersteunen.

Onder hen is financiële goeroe Catherine Austin Fitts,11 die in een interview voor de documentaire “Planet Lockdown” het plan beschrijft om deze crisis te gebruiken om een totale remake van de wereldvaluta’s en onze hele manier van leven te bewerkstelligen.

Fitts vergelijkt de beweging met het hoeden van schapen naar een slachthuis, en legt uit hoe de pandemie mensen op een rij zet om afhankelijk te zijn van hun regeringen voor bescherming tegen een onzichtbare vijand (Covid-19) en vervolgens angst gebruikt om mensen te weerhouden van wat ooit als een normaal leven werd beschouwd.

  Harvard vaccinexpert legt uit waarom COVID-vaccin NIET nodig is voor veel mensen, en "daagt" andere deskundigen uit om het tegendeel te bewijzen

De kuddementaliteit omvat ook het aanmoedigen van het vastlopen in schulden tot het punt waarop mensen wanhopig worden voor elke vorm van geldstroom die hen kan helpen in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien, totdat zij bereid zijn vrijwillig hun rechten op te geven in ruil voor elke verlichting die hen wordt aangeboden.

Waar het op neerkomt is dat een slavernijsysteem, doordrenkt van de ideologieën van transhumanisme en technocratie, recht onder de neus van de mensen van de wereld wordt gecreëerd – en de huidige lockdowns, het sluiten van kleine bedrijven en de herdefiniëring van “normaal” zijn allemaal onderdeel van een gepland globaal bestuurssysteem dat een einde zal maken aan soevereiniteit en individuele rechten.

Omarm onverschrokkenheid

De emotionele reactie die toestaat dat deze wereldwijde overname doorgaat is angst. De remedie, daarom, is onverschrokkenheid. Zoals opgemerkt door Dr. Vladimir Zelenko die, net als Fitts, ervan overtuigd is geraakt dat we ons midden in een vijandige overname bevinden door een globale elite die erop uit is om ons tot slaaf te maken, psychologisch, financieel en fysiek:

Het is ongelofelijk wat voor misdaad er wordt gepleegd op de menselijke psyche. Ik roep de mensheid toe: Wees niet bang! Wees voorzichtig. Wees slim. Gebruik je gezond verstand. Maar wees niet bang. Keer terug naar het leven. Ga weer in het leven staan.

De reden dat je niet in angst hoeft te leven is veelvoudig. Ten eerste is de dodelijkheid van Covid-19 vergelijkbaar met die van influenza, tenzij je erg oud of chronisch ziek bent.12 Vierennegentig procent van de mensen die in de VS zijn overleden, stierven met SARS-CoV-2, niet eraan.13

Ten tweede weten we nu dat er verschillende behandelingen zijn die werken. Belangrijk is dat we weten dat als de behandeling vroeg genoeg plaatsvindt (binnen de eerste vijf dagen na de symptomen), het risico van ziekenhuisopname en overlijden uiterst laag is. Vroege behandeling lijkt ook het risico van “langdurige” symptomen weg te nemen, aldus Zelenko.

Een deel van het loslaten van angst is duidelijkheid krijgen en niet in een staat van constante verwarring verkeren. Jezelf informeren over de feiten, uit de eerste hand, is de beste manier om duidelijkheid te krijgen in je eigen geest. Zoals opgemerkt door Zelenko:

Ik zie de wereld nu met zo’n helderheid … Het is niet langer verwarrend. Het is een binaire keuze. Het is heel duidelijk wie aan welke kant staat. En hier zijn de teams: Er zijn er die een leven van God willen leiden, bewust … Niemand heeft het recht om een ander mens tot slaaf te maken. Dat is één benadering. De andere is [internering]… een poging om de wereldbevolking tot slaaf te maken…

Als je kijkt naar de Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum, zij hebben een 30-jaren plan … Dat staat allemaal beschreven in hun handvest. Kijk er maar naar… Er zijn talloze politici die oproepen tot de Grote Reset…

Waar we echt voor vechten is de ziel van de mens. Iedereen wordt een simpele vraag gesteld: ofwel buig je voor God en laat de goddelijke aanwezigheid je beschermen, ofwel buig je voor Bill Gates.

Zweden weigert nieuwe lockdownmaatregelen op te leggen: “De mensen hebben genoeg geleden”

Vorig artikelBritse regeringsadviseur: “De samenleving moet jarenlang in lockdowns blijven”
Volgend artikelCanarische eilanden: “Europa of de dood”, 450 Marokkaanse illegale migranten gaan in hongerstaking
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. De “elite” en de politiekers hebben een gigantisch bedrag aan geld bijgedrukt, zuiver en alleen om zichzelf nog verder te verrijken.
  Bij de banken zijn deze leningen ingeschreven als kapitaal !!!!!!
  Deze schuldenberg en het wegsluizen ervan kan op geen enkele manier verantwoord worden, dus volgt er een gefabriceerde crisis, waarbij ons spaargeld verdwijnt, terwijl ook hun “schulden” verdwijnen, waarna ze opnieuw kunnen beginnen bijdrukken ( giraal of digitaal) voor zichzelf.
  De ECB gaat dit jaar nog, het geld digitaal maken in gefaseerde lagen, waarbij het “echte” geld naast het digitale blijft voortbestaan om de kudde nutteloze idioten, rustig te houden.
  Vanaf 2022 word dan AL het geld digitaal.
  Waarom denk je dat de centrale banken overal ter wereld , goud per ton aankopen, terwijl ze voor het ogenblik via het papieren goud, de prijs onderdrukken ?

 2. De Zweden weten natuurlijk net zoals alle andere landen dat “virussen” door Louis Pasteur zijn verzonnen om er geld mee te verdienen. We weten allemaal dat Bill Gates geen viroloog is al heeft hij ontiegelijk veel geld verdiend met de verkoop van virusgevoelige software genaamd Windows, maar dat is een heel ander virus. Een “virus” bestaat helemaal niet, alleen in een computer, en het is ook nog nooit aangetoond buiten een computer. Ridder.Bill Gates is dus een verwarde rijke man die eigenlijk in een rusthuis thuishoort omdat hij tegen een niet-bestaand “virus” de halve wereld heeft in laten spuiten met een dodelijk “vaccin” omdat hij computervirussen verwart met niet bestaande “virussen”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in