Hoewel sommigen nog steeds beweren dat SARS-CoV-2 eigenlijk niet bestaat, lijkt dit in strijd te zijn met een aantal vaststaande feiten. Er zijn microfoto’s van het virus gemaakt, er zijn volledige genoomsequenties van de verschillende stammen beschikbaar,  en met de juiste legitimatie kan iedereen het levende virus krijgen om onderzoek te doen, schrijft Tapestry.

Hoewel ik absoluut geen fan ben van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, kweken zij het virus in celcultuur om ervoor te zorgen dat het op grote schaal beschikbaar is voor onderzoekers die het willen bestuderen. Voorbeelden van onderzoek waarbij je het eigenlijke virus nodig hebt, zijn antiviraal onderzoek, de ontwikkeling van vaccins, onderzoek naar de stabiliteit van het virus en pathosgeneseonderzoek.

Wat is de verwarring?

Ten minste een deel van de verwarring lijkt te zijn geworteld in de manier waarop de term “geïsoleerd” wordt gedefinieerd. Sommigen houden vol dat een virus niet geïsoleerd is tenzij het ook gezuiverd is, terwijl anderen zeggen dat een virus niet gezuiverd hoeft te zijn om “geïsoleerd” te zijn.

Steve Kirsch beweert dat hij verschillende deskundigen hierover heeft ondervraagd en merkt op dat allen, waaronder Dr. Robert Malone en Dr. Li-Meng Yan, zeggen dat het virus inderdaad “geïsoleerd” is. “Dus, het is ‘geïsoleerd’ volgens hun overtuiging van wat de term betekent,” schrijft Kirsch, eraan toevoegend:

“Anderen interpreteren de term anders en beweren dat het virus niet geïsoleerd is. In feite is volgens hun definitie geen enkel virus in de geschiedenis ooit geïsoleerd geweest. Dat is belangrijk om te weten. Zij gebruiken dat als rechtvaardiging voor hun overtuiging dat er hier geen virus is, omdat virussen helemaal niet bestaan.”

Toen Kirsch zijn lezers om input vroeg, wees er één op:

“De echte vraag is … is het geïsoleerd van een MENS zonder het door (zeg) niercellen van apen te halen? Want er is genoeg bewijsmateriaal dat zegt dat het niet rechtstreeks (zonder tussenpersonen) uit een MENS is geïsoleerd.”

Zoals vermeld in Hazan’s artikel, “Detection of SARS-CoV-2 From Patient Fecal Samples by Whole Genome Sequencing”:

“Deelnemers aan de studie werden getest op SARS-CoV-2 uit ontlastingsmonsters door NGS [next-generation sequencing] met volledige genoomverrijking (n = 14), en RT-PCR nasofaryngeale swabanalyse (n = 12).

De concordantie van SARS-CoV-2 detectie door verrijking NGS van ontlasting met RT-PCR nasofaryngeale analyse was 100%. Unieke varianten werden geïdentificeerd in vier patiënten, met een totaal van 33 verschillende mutaties onder degenen bij wie SARS-CoV-2 werd gedetecteerd door middel van NGS met verrijking van het volledige genoom.”

De kiemtheorie en de terreintheorie hebben beide hun verdienste

Zoals opgemerkt door de onafhankelijke journalist en politiek analist Jeremy Hammond in een interview in maart 2021, is de bewering dat SARS-CoV-2 nooit geïsoleerd is geweest en eigenlijk helemaal niet bestaat misschien wel een van de meest contraproductieve argumenten van de gezondheidsvrijheidsbeweging.

Door vol te houden dat er geen virus bestaat, en dat COVID-19 alleen wordt veroorzaakt door zaken als 5G straling, stelt de mainstream media in staat om volkomen legitieme zorgen over blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) en 5G te verwerpen – met inbegrip van de mogelijkheid dat het sommige mensen kwetsbaarder zou kunnen maken voor infecties.

Net als Hammond geloof ik dat bij het ziekteverloop van COVID-19 zowel de kiemtheorie als de terreintheorie een rol spelen, niet slechts het een of het ander. “SARS-CoV-2 infectie is een ontoereikende maar noodzakelijke factor in de pathogenese van COVID-19,” zegt Hammond, eraan toevoegend dat “het virus voortdurend wordt geïsoleerd en het volledige genoom wordt gesequenced door wetenschappers over de hele wereld.”

  Astra Zeneca gedwongen ontwikkeling van Covid-19 vaccin te stoppen - proefpersoon getroffen door een onverklaarbare ziekte

Dat gezegd hebbende, omgevingsfactoren kunnen duidelijk een rol spelen, in die zin dat ze je meer of minder vatbaar kunnen maken voor een ernstige infectie wanneer je met dit virus in aanraking komt. Dit omvat EMV’s, toxines zoals glyfosaat, eerdere vaccinaties en nog veel meer.

Hammond stelt dat de “COVID-19 pandemie een wake-up call zou moeten zijn voor de menselijke bevolking, en in het bijzonder de bevolking van de ontwikkelde landen, over de noodzaak om zich te concentreren op natuurlijke middelen om een goede gezondheid te behouden en in grotere harmonie te leven met onze natuurlijke omgeving.”

Inderdaad. En, zoals Hammond opmerkt, pathogene aantasting is absoluut noodzakelijk voor een algemene goede gezondheid en een sterke immuniteit. Als we ons te veel afschermen van alledaagse ziekteverwekkers, maken we onszelf kwetsbaar voor chronische ziekten.

Sequencing van SARS-CoV-2-genoom uit Italië

Op de vraag of SARS-CoV-2 geïsoleerd is en bestaat als een virale entiteit, lijkt het antwoord ja te zijn. In een Italiaans artikel , gepubliceerd in het Journal of Virology van 18 mei 2020, wordt bijvoorbeeld gedetailleerd ingegaan op de isolatie en het volledige genoom van het virus dat bij COVID-19-patiënten in Italië is geïsoleerd:

“Begin maart 2020 werden in de noordoostelijke regio Friuli-Venezia Giulia de eerste neus-keelholteswabs ontdekt die positief waren voor SARS-CoV-2 … De inhoud van de swabs werd op Vero E6-cellen gezaaid en gecontroleerd op cytopathisch effect en met een RT-PCR-protocol waarbij primers voor het N-gebied werden gebruikt.

De celcultuursupernatanten van passage 1 (P1) van vier isolaten werden verzameld, en RNA werd geëxtraheerd met QIAamp viral RNA minikit (Qiagen) en gekwantificeerd met een in vitro getranscribeerde RNA-standaard … De kwantiteit en kwaliteit van het RNA werden beoordeeld … Voor elk monster werd 100 ng totaal RNA verwerkt met de Zymo-Seq RiboFree ribosomal depletion library preparation kit (Zymo Research).

Alle verkregen collecties passeerden kwaliteitscontrole en werden gekwantificeerd voordat ze werden samengevoegd tot een equimolaire concentratie en de sequentie ervan werd bepaald… Opeenvolgende uitlezingen die de kwaliteitscontrole doorstonden (Phred-score ≥30) werden aangepast en op kwaliteit getrimd, en de resterende uitlezingen werden de novo geassembleerd met behulp van Megahit (v .1.2.9) met standaard parameterinstellingen.

Megahit genereerde in alle gevallen 7 contigs met meer dan 1.000 bp en 100× dekking; al deze geassembleerde contigs werden vergeleken (met behulp van BLASTn) met de volledige nonredundant (nr) nucleotide en eiwit databases.

In alle gevallen werden de langste en bestreken contigs geïdentificeerd als MT019532.1,14 “Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-04/2019, compleet genoom,” met 99% identiteit en 0 hiaten.

De langere sequenties werden hCoV-19/Italy/FVG/ICGEB_S1, _S5, _S8, and _S9 genoemd en werden gedeponeerd in GISAID … Sequentieanalyse toonde een ongelijke dekking langs het SARS-CoV-2 genoom, met een gemiddeld bereik van 126 tot 7.576 gelezen en een gemiddelde dekking per monster van 1.169× … Fylogenetische bomen werden afgeleid met behulp van de maximale waarschijnlijkheidsmethode …

De eerste sequenties die in GISAID werden gedeponeerd (EPI_ISL_410545 en EPI_ISL_410546) werden in Rome verzameld bij een Chinese toerist uit de provincie Hubei die besmet raakte voor zijn bezoek aan Italië, en een andere (EPI_ISL_412974) was afkomstig van een test-positieve Italiaanse burger die terugkeerde uit China.

  Van 100% naar 20%: Video toont radicaal veranderend narratief over de effectiviteit van vaccins

Slechts twee sequenties werden gemeld van de cluster Lombardije (EPI_ISL_412973 en EPI_ISL_413489). In dit verslag zijn vier extra sequenties onderzocht van gevallen die epidemiologisch in verband gebracht zijn met Noord-Italië … Sequentieanalyse toonde een goede dekking langs het SARS-CoV-2-genoom voor alle vier de isolaten.

Op basis van de markervariant S D614G werden alle vier de sequenties gegroepeerd in de Beierse subgroep G, die dominant is in Europa, inclusief de sequentie uit Lombardije, maar verschillend van de drie hierboven vermelde sequenties die rechtstreeks uit China afkomstig zijn.

Intrigerend is dat de nieuwe isolaten nauwer verwant waren aan EPI_ISL_412973, terwijl EPI_ISL_413489 verder weg lag. Er kon geen bewijs worden gevonden voor de vermeende 382-nucleotide (nt) deletie in ORF8 die in Singapore werd vastgesteld en die op een verzwakt fenotype zou wijzen.”

Sequencing van het SARS-CoV-2-genoom uit Duitsland

Evenzo is de volledige genoomsequentie van het virus dat bij een Duitse vrouw is afgenomen, gepubliceerd, deze keer in het tijdschrift Microbiology Resource Announcements, in juni 2020.

Hier werd een swabmonster van een vrouwelijke patiënt die positief testte maar geen symptomen had op het ogenblik van de test, gebruikt om de stam te isoleren. Tabel 1 in het artikel vergelijkt de nucleotidevarianten die in het bemonsterde virus werden aangetroffen met die van een referentiestam die al in de genenbank is opgenomen.

In een ander artikel in Annals of Internal Medicine, gepubliceerd in augustus 2020, werd het virus geïsoleerd uit oculaire (oog)afscheidingen van een Italiaanse COVID-patiënt:

“De patiënt, een 65-jarige vrouw, reisde op 23 januari 2020 van Wuhan, China, naar Italië en werd opgenomen op 29 januari 2020, 1 dag na het begin van de symptomen. Bij opname in de hoge isolatie-eenheid … presenteerde ze zich met hoest, keelpijn, coryza, en bilaterale conjunctivitis. Ze had geen koorts tot dag 4, toen koorts (38 °C), misselijkheid en braken begonnen.

Infectie met SARS-CoV-2 werd bevestigd door het uitvoeren van real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) assay op sputummonsters (cycle threshold value [Ct], 16.1) op de opnamedag, gevolgd door virale M-gen sequencing (GenBank toetredingsnummer MT008022), en virusisolatie op Vero E6 cellijn (2019-nCoV/Italy-INMI1).

De volledige genoomsequentie werd verkregen uit een klinisch monster of een kweekisolaat (GISAID-toetredingsnummers EPI_ISL_410545 en EPI_ISL_410546).”

Genoomsequentiebepaling uit India en Colombia

SARS-CoV-2 is ook geïsoleerd uit de urine van een COVID-19-patiënt. Een artikel uit november 2020 trachtte te bepalen “of verschillende klinische monsters verkregen van COVID-19-patiënten het besmettelijke virus bevatten,” en vond SARS-CoV-2 RNA “in alle naso/orofarynxswabs en speeksel-, urine- en ontlastingmonsters verzameld tussen dag 8 en 30 van het klinische verloop.”

Levensvatbare SARS-CoV-2 werd ook aangetroffen in de neusspoelingen van fretten die waren geïnoculeerd met urine of ontlasting van een COVID-19-patiënt. Het virus is ook geïsoleerd door onderzoekers in de VS, China, India,Canada, Australië, Korea en Colombia. In het Colombiaanse artikel staat onder andere:

“Doelstelling: Het beschrijven van de isolatie en karakterisering van een vroeg SARS-CoV-2 isolaat van de epidemie in Colombia. Materialen en methoden: Een nasofaryngeaal specimen van een COVID-19 positieve patiënt werd geïnoculeerd op verschillende cellijnen.

  Dokter wil "eng zijn tegen het publiek" en COVID-cijfers opblazen: "Als je je niet laat vaccineren, weet je dat je gaat sterven"

Om de aanwezigheid van SARS-CoV-2 op kweken te bevestigen werd gebruik gemaakt van qRT-PCR, indirecte immunofluorescentie assay, transmissie- en scanning elektronenmicroscopie, en next-generation sequencing.

Resultaten: We bepaalden de isolatie van SARS-CoV-2 in Vero-E6-cellen door het verschijnen van het cytopathische effect drie dagen na infectie en bevestigden dit door de positieve resultaten in de qRT-PCR en de immunofluorescentie met herstellend serum.

Transmissie- en scanning-elektronenmicroscopiebeelden verkregen van geïnfecteerde cellen toonden de aanwezigheid van structuren die compatibel zijn met SARS-CoV-2. Ten slotte kon aan de hand van een volledige genoomsequentie, verkregen door next-generation sequencing, het isolaat als B.1.5-lijn worden geclassificeerd.

Het in dit artikel gepresenteerde bewijs bevestigt de eerste isolatie van SARSCoV-2 in Colombia. Bovendien toont het aan dat deze stam zich in celcultuur op dezelfde manier gedraagt als wat in de literatuur voor andere isolaten wordt gemeld en dat zijn genetische samenstelling consistent is met de overheersende variant in de wereld.”

Als het virus bestaat, waarom worden bepaalde studies dan niet gedaan?

Zoals eerder gezegd, is het eigenlijke virus nodig om bepaalde studies te kunnen uitvoeren. Nu het virus bestaat, zouden we ook studies moeten kunnen uitvoeren om na te gaan of de COVID-prikken antilichaamafhankelijke versterking (ADE) veroorzaken.

Zoals Kirsch suggereerde, “Geef het vaccin aan de dieren, wacht, stel ze dan bloot aan het virus” en kijk wat er gebeurt. Voorkomt het infectie en overdracht, of maakt het de dieren vatbaarder voor infectie? Als de dieren zieker worden, zou dat een bewijs zijn van ADE, een probleem dat het onderzoek naar vaccins tegen het coronavirus al tientallen jaren teistert.

Daarom hebben we geen vaccin tegen de gewone verkoudheid, die door coronavirussen wordt veroorzaakt. Opmerkelijk is dat dit dieronderzoek nooit is gedaan voor de COVID-vaccins. De vraag is waarom? Kirsch denkt dat het antwoord is dat “niemand het antwoord wil weten … Het topmanagement van de FDA weet dat het het vaccinprogramma de das om zou doen als ze dit zouden doen”.

Aan de andere kant hebben de gevaccineerden, net als de ongevaccineerden, de neiging om slechts milde symptomen te ervaren bij Omicron. Dus, misschien veroorzaken de injecties geen ADE (die zelfs een mildere variant in iets dodelijks kan veranderen).

ADE is echter lang niet de enige zorg. Het is duidelijk dat deze injecties in verband worden gebracht met een drastisch verhoogd risico op cardiovasculaire, cardiale en neurologische problemen. Ook deze kunnen worden bevestigd door dierproeven – in plaats van tests op onze kinderen – en daarvoor zouden we het virus niet eens nodig hebben.

Hoe dan ook, ik geloof dat het wetenschappelijk juist is om te beweren dat SARS-CoV-2 geïsoleerd is, genetisch gesequenced, en dat het bestaat als een ziekteverwekkende entiteit. Te ver doordringen in het onkruid van theorieën die het bestaan van virussen volledig ontkennen zal de waarheidsbeweging alleen maar vertragen en belemmeren in plaats van vooruithelpen, en ik zou iedereen ten zeerste willen afraden zich in te laten met dit hoogst onproductieve verhaal.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Artsen koppelen Pfizer, Moderna vaccins aan levensbedreigende bloedziekteVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCovid-vaccins veranderen de menstruatie van vrouwen, bewijs dat de prikken niet in de arm blijven
Volgend artikelVanwege zijn waarschuwing om “onze kinderen te beschermen,” werd Dr. Malone verbannen op alle sociale media
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

47 REACTIES

 1. Goed dat de feiten nog eens op een rij worden gezet.
  Dat veel complottheorieën nu juist blijken maakt nog maar weer eens duidelijk dat er ook zoiets als doorslaan bestaat. Daar moeten we altijd voor waken. Anders duurt ’t idd alleen maar langer voordat de waarheid op tafel komt, plus we geven de narratiefdictators een stok om mee te slaan.
  Dat moet echt afgelopen zijn.
  Virussen bestaan en je kunt er ziek van worden. Dat is een feit (doe vooral geen moeite dat nog te ontkennen. Ik ga geen discussies aan met idioten. Zonder van mijn tijd en energie. Ik heb wat basisles virologie gehad en de afgelopen tijd ook te veel idioten gezien. Ik moet ook even aan mijn eigen psychische welzijn denken). Het is ook goed dat even hier goed uitgelegd word waar de verwarring is ontstaan. Over de term “isolatie”. Dit artikel verheldert dus wel het een en ander.

  • Dat is een heel sterk argument en comment. Maar geen manier om een wetenschappelijk debat te voeren. De meeste lezers kunnen geen virologische onderzoeken lezen en de taal in dit artikel indrukwekkend maar niet te verifieren. In de rechtszaak en betreffende het mazelenvirus van viroloog dr Stefan Lanka kon geen enkele wetenschappee het bestaan ervan bewijzen. Dus mensen te beledigen, ridiculiseren ga jouw discussie op dat niveau aan. Louis Pasteur werd 100 jaar geleden ontkracht. Als virussen niet bestaan welke pathogenen, biowapens maken mensen dan ziek. 200 toxinen in de navelstreng van US pasgeborene is gestoord.

  • Leg dan a.u.b even uit waarom de overheid in de bekende rechtszaak in Alabama de beste man heeft vrijgesproken die aan groepsvorming deed en een boete kreeg..

   Na herhaaldelijk uitstellen van de rechtszaak waarin de overheid bewijs van het virus moest aanleveren en dat NIET KON….. en de boete geseponeerd werd.

   Denk je nu echt als ze dit bewijs hadden dat het niet was aangevoerd….

   Dank je wel FRONTNIEUWS we weten genoeg… C.O

  • Dr. Stefan Lanka wil geen viroloog genoemd worden hoogstens marine microbioloog, omdat hij al heel lang geleden heeft aangetoond dat het “wetenschappelijk bewijs” van het bestaan van een “virus” gebaseerd is op een frauduleuze vermenging van het testresultaat met DNA van het testmedium. Voor details van deze bevinding moet je de website en voordrachten van dr. Stefan Lanka beluisteren.

 2. Of dat virus nu wel of niet geïsoleerd is zullen de meningen over verdeeld zijn. We kunnen echter wel concluderen dat de ongevaccineerden geïsoleerd worden en dat dat niet erg heilzaam is voor hun gevoel van welbehagen.

  • There’s no denying that one.
   Maar het is wel goed dat we nu even duidelijk hebben waarover de verwarring heeft kunnen ontstaan of ’t virus wel of niet geïsoleerd was. De discussie hierover stond namelijk wel degelijk de waarheidsvinding in de weg. Maar je hebt gelijk, de isolatie van ongevaccineerden is niet heilzaam voor welbehagen. Integendeel zelfs.

   • En jij hebt niet overtuigd. Kennelijk vind jij het ik dat vele dokters, wetenschappers die iets anders beweren van alle titels, carriere werkzaamheden ontheven zijn. Dat is geen wetenschappelijk debat maar totalitaire dictatuur. Ruim 100 holistische artsen dood op verdachte wijze.

  • Ik wil als ongevaxte wel geisoleerd worden..dwz. winkelen met alleen ongevaxten, desnoods op een bepaalde tijd..naar een ongevaxte arts of tandarts…graag.

 3. Een virus is bewust mislabeld. Het is een exosoom. En die komen vrij als een lichaam in een toxische omgeving is. Het proces waarbij de exosomen vrij komen is een zeer essentieel onderdeel van het afweersysteem.

  Een exosoom kan ONMOGELIJK de oorzaak zijn, het is een GEVOLG op toxiciteit zoals 5G en pesticide.

  • Ik ga verder geen discussie voeren. Je hebt echter duidelijk de laatste MEEST BELANGRIJKE regel van het verhaal niet gelezen of bewust in de wind geslagen.

   “Te ver doordringen in het onkruid van theorieën die het bestaan van virussen volledig ontkennen zal de waarheidsbeweging alleen maar vertragen en belemmeren in plaats van vooruithelpen, en ik zou iedereen ten zeerste willen afraden zich in te laten met dit hoogst onproductieve verhaal.”

   Jij doet nu PRECIES datgene waar men in de laatste regel van het artikel voor waarschuwt.
   Het is ook wel erg opvallend dat het exonomen verhaal pas sinds corona in de wereld kwam.
   Ik vraag me af of het niet door een trol die het narratief WEL steunt in de wereld is gebracht in de hoop dat “complotdenkers” zouden happen. Dat is dan goed gelukt!

   • Het verdient aanbeveling om hier meer research in te doen. Zowel de kiemtheorie als de terreintheorie zijn het bestuderen waard. Als de kiemtheorie van Louis Pasteur en Koch mank gaat is dat natuurlijk catastrofaal voor de farmaceutische industrie. David Icke onderschrijft zelf de terreintheorie.

   • Of… Misschien bent u de trol? Voorlopig staat er nog steeds een beloning van US$ 5.000.000 open voor de eerste wetenschapper die met fysiek bewijs komt dat het daadwerkelijk bestaat door een virus te isoleren uit een menselijke patiënt en dit op herbaalbare wijze kan aantonen.
    Pasteur en Koch waren beiden fraudeurs, daar is geen enkele twijfel over.

    Wellicht is de aanschaf van het volgende boek een goed beginpunt voor velen op deze site:
    https://www.amazon.nl/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/375194253X/

   • En nu gewoon je huiswerk doen. Stoppen mensen te schofferen. M.i. ben je een trol Karma achterhaalt je wel. Artsen, virologen, wetenschappers afdoen als een door een trol ingebracht verhaal na vele rechtszaken van de zelfden wiens carriere kapot gemaakt werden totdat bewezen kon worden dat ze gelijk hadden..Je bent een misselijk arrogant mannetje die niet weet dat elk wetenschappelijk debat afwijkende meningen kent, erkent en respecteert. Zelfs oncologen uit Amsterdam wisten dat hun veelbelovende onderzoek niets uitmaakte want dat de markt door andere krachten bepaald wordt. Remdesivir. Eerder Ebola onderzoek gestopt vanwege 52 % dodelijke werking. En nu graag pleiten voor metingen nanostof, stopzetten van Chemtrailen plus openbaar maken welke toxische stoffen in Chemtrailen en drinkwater aanwezig zijn De discussie voer je niet.omdat je dat niet kan. Discussies voer je met wetenschappers met een ander standpunt en niet met leken. Een huisarts heeft niet eens het niveau om wetenschappelijke studies te lezen. Hun vakblad vol met onderzoeken die door de pharmaceutische industrie gesubsidieerd zijn. Onderzoeken die bewijzen dat vaccinvrije kinderen gezonder zijn en slimmer, dat covid vaccins vele foetussen, babies vermoord hebben of omherstelbaar beschadigd negeer je gemakshalve. Je moet je schamen.

   • Het valt op dat er veel gasten (hier) zijn die met hun duimen onder de oksel hun gelijk willen behalen . 🙁 Strookt het niet met de ëigen “waarheidsbevinding” dan gaan de neuzen omhoog . De fakkels komen in het zicht .
    Het neersabellen van deze enof gene is leerzaam .
    Prat gaan op je eigen gelijk is een schutters putje ..
    Bovenal een nogal beroerde manier van communicatie en verkrampt delen .
    Er zijn hier nog meerdere gasten die zich van deze kaarten bedienen .
    Het verstoort en laat vooral een nadelige indruk achter Jeroen .
    Mooie van een site als FN is dat er meerdere kleuren zijn .
    Heel leerzaam het bochtige gekronkel ..
    Bureau jockies die te veel achter de tekentafel de beleids lijnen uitstippelen.
    Wat is het verschil tussen een bekakte die uit verveling een nachtje buiten gaat slapen en diegene die alles verloren hebben .. ? Vul zelf maar in ..
    Ik kan nog zo even doorgaan maar dan wordt het persoonlijk Jeroen .
    Met jouw kennis krijg je nog geen ketel thee water aan de praat 😛

   • Slechte adviezen moet je nooit opvolgen… Altijd vragen blijven stellen. Dit artikel probeert met een heleboel termen die weinigen iets zeggen uit te leggen hoe een virus wordt geisoleerd… Imho heeft het helemaal niets verduidelijkt… Hierbij een filmpje wat in Jip en Janneke taal uitlegt wat er nu precies gebeurt bij het isoleren van virussen… https://www.bitchute.com/video/EdffVJbFxb96/

  • Exosoom ofwel dode cel. Apoptose een essentieel onderdeel om lichamelijke homeostase te bewerkstelligen. Ken Caldera: We kunnen pathogenen aan regen toevoegen en die op de vijand laten regenen Ofwel biowapens. 400 labs plus de geheime militaire labs en die zijn niet bezig koekjes te bakken. Corona gaat op en neer met mate can Chemtrailen.empirische observatie. Ook deze site geinfiltreerd en getrold. Zijn er complotten gaande zoals de Gulf of Tonkin leugen?

  • Dat vroeg ik.me al tijden af. Gecontroleerde oppositie overal. Op de RIVM site een handleiding hoe zorgpersoneel vaccin vrije ouders dient te benaderen . Advies heb teiltje bij je.

  • Een discussie is pas interessant met een diversiteit aan meningen. We moeten ook geen echokamer worden waarin we allemaal hetzelfde zeggen.

   • Ik staaf persoonlijk alleen op de feiten; een mening is wat anders. Dus onderzoek vooral de feiten, zou ik adviseren. De meeste meningen zijn per definitie onzinnig, maar iedereen mag zeggen wat hij wilt, dat maakt de mens vrolijk. Make mine stirred!

  • Dit was al een geruime tijd bekend bij mij. Gecontroleerde oppositie en meewerken aan massa hypnose. “We hebben gewonnen” en dan weer een ander lulverhaal dat het niet zo best is. Krijg het schijt zogenaamd frontnieuws. Doei.

 4. Goedbedoeld artikel. De betekenis van het woord “isoleren” blijft hier de dealbreaker. “Isolatie” is in vele gevallen echter de replicatie van een computermodel, dmv bepaalde methodes die dna libraries gebruiken. Een virus dat op een computermodel ontstaan is, zou inderdaad niet bestaan. Maaar het is wel mogelijk om de hoeveelheid vereiste RNA uit ziektemonsters te vissen die aan het computermodel voldoen, en welke dan door de sequencing protocollen tot een “virus” gemaakt worden. Of dat “het virus” is, is de vraag dan. Het is wel het computermodel, dus in die zin is het “virus” wel “geisoleerd”. Maar of het werkelijk een “virus” is, is ook de vraag. Verder interesseert het mij ook geen duvel meer… het op dit “virus” gebaseerde “vaccin” is duidelijk des duivels. Dus wie wil zeggen dat het “virus” werkelijk “geisoleerd” is, heeft het laatste woord. De pharma’s weten toch heel goed wat ze doen. Daar is geen twijfel over.

  • Dat impliceert dat de letaliteit toeneemt als men meerdere prikken neemt. In maart/april gaan de schaapjes alweer hun vierde nemen.

 5. Zonder virustheorie stort gehele pharmaceutische industrie un elkaar. Oud UK onderzoek bewees dat van 2500 medicijnen slechts 12 enige werking hadden, geen genezing boden. Peter Gotzsche docu toont dodelijke werking vele medicijnen. Een griek in de USA met terminale kanker, bedankt voor reguliere interventies, keert terug naar griekenland, een moestuin en sterft 30 jaar later van ouderdom en zonder kanker. Ms toch sprake van een complot?

  • Ik heb eens een interview gezien met Peter Gotzche over de duivels corrupte big pharma.
   Het ‘bewijs’ van het bestaan van virussen en de o zo noodzakelijke vaccins voor het betrijden ervan, komt uit de koker van de Rockefeller medicine maffia die alles wat natuurlijk is en heilzaam voor de gezondheid hebben weten te bagetaliseren en verbieden. Dit in ogenschouw nemende zouden discussies over in onder andere het bestaan van virussen moeten starten.

   • Graag wil ik even wat toevoegen aan het verhaal van de opportunist Rockefeller en dat is het Bill Gates (ook een opportunist) verhaal:
    RIDDER BILL GATES
    Erg “grappig” is dat een “virus” niet bestaat en dat ridder Bill Gates zomaar allerlei leugens kan vertellen omdat hij zo onmetelijk rijk is geworden door de verkoop van het virus-gevoelige Windows software programma van Microsoft. Maar dat zijn computervirussen die wel bestaan op virtuele basis wel te verstaan.Ridder Bill Gates is in feite een verwarde man met hallucinaties die computervirussen op mensen projecteert en daarom thuishoort in een inrichting voor mentale ziekten. Het echte probleempje is dat er zovele artsen en andere hoogwaardigheidsbekleders ZOALS VRIJMETSELAARS zijndie tegen betaling dit sprookje van ridder Bill Gates over een “virus” verkondigen dat in de echte wereld een (virtueel) COMPUTERVIRUS is.
    (vrijmetselaarsbestrijdingsdienst – Telegramkanaal)
    Bill Gates is in 2005? tot ridder geslagen (knighted) door koningin Elisabeth.

 6. Ook al lees ik graag wetenschappelijk onderbouwde theorieën en zou ik benieuwd zijn wat ieders definitie van virus is. (Wat ikzelf heb begrepen zijn er zo’n 5000. Daarom krijgen degenen die een griepvaccin nemen alsnog andere griepvirussen.
  Virussen (natuurlijke) zijn onderdeel van het ecosysteem. Dit “ruimt” de zwakkeren op.)

  Ik denk dat we allemaal wel weten dat de injecties mèt paspoorten NIETS te maken hebben met een wel of niet bestaand virus en/of virussen wel/niet bestaan.

  Los van alle theorieën, of ik ze geloof of niet is voor mij de kern (en datgene wat ertoe doet):

  Niemand heeft het recht zonder vrije wil van de ander aan andermans lijf te komen.
  Excessieve dwang voor het deelnemen aan een experiment met geheime ingrediënten zonder aansprakelijkheid van de producent….is genoeg om alle alarmbellen af te laten gaan.

  Geen tijd te verliezen met discussiën over het middel naar het duistere doel lijkt mij.

  De fanatieke gezichtsluierdragers zijn verloren en vijandig, maar hoe o hoe krijgen we de “gemaks meelopers” aan de kant van de vrijheidslievende mens?

 7. De vraag of het virus al dan niet bestaat is gewoon contraproductief en tactisch naast de kwestie. De vraag of bewijsbaar is dat dit virus een Gain of Function heeft ondergaan is véél belangrijker. Indien dit virus is ontstaan met een GoF en werd losgelaten op de bevolking is er een biologische aanval op de wereld gebeurd met een biowapen door Fauci,Ralp Baric en Peter Daszak en de Batlady form China!. Het vaccin maakt gebruik om deze aanval te voltooien om zoveel als mogelijk mensen te doden, gebruik makend van giftige spike -proteine dat samen met giftige hulpstoffen is gemaakt door de killfactory’s, en dat ik ook een biologische aanval, daar moeten we ons op focussen. Ontkennen dat het virus bestaat is de oorlog verliezen zonder dat je iets hebt kunnen doen.

 8. Op 2 december vorig jaar heb ik Hugo de Jonge een voorstel gedaan. Hij beweerde altijd dat de vaccins 100% veilig zijn. Ik heb de Jonge een voorstel gedaan als wappie zijnde: Hugo, ik neem publiekelijk de prik mits jij dezelfde ellende ondergaat als ik na de prik, zelfs al zou ik komen te overlijden. Dit laten we notarieel vastleggen (ik betaal de notaris) Prachtige publiciteit toch voor iemand die zo heilig verklaarde dat het 100% veilig is ? Ik heb nooit geen reactie van slapjanus gekregen. Zou het vaccin toch minder veilig zijn dan Hugo beweerde ? By the way: Bovenstaande werd niet geplaatst op 9fornews. Daar schijten ze n.l. 7 kleuren stront wanneer je over Hugo en de dood begint !!!!

 9. Bedenk dat de eenvoudigste uitleg meestal de meest voo de hand liggende is. Gezien deze lieden die een pakt hebben afgesloten met de duivel om Gods werk hier op aarde te bezoedelen al hun kennis en middelen hebben gestoken in dit duivels plan is het een koud kunstje om dit gif via gewone griepvaccinatie te introduceren. Om daarna deze toxiciteit te activeren via 5G technologie. PZG.

 10. Er zijn vele verzoeken aan instanties gericht om aan te tonen dat het covid19 virus daadwerkelijk bestaat. Ook aan WHO, CDC e.d. Antwoord was altijd dat ze dat niet konden, aantoonbaar zwart op wit gegeven. Vreemd dat zij als deskundige instanties niet anders hebben geantwoord als er een andere uitleg voor handen was.
  Begrijp zelf geen hol van de verhandeling in het artikel. Misschien moeten we het eens voorleggen aan Ab Osterhaus, die schijnt ook een basiscursus virologie gevolgd te hebben.

 11. Alle uitdraaien van resultaten van zogenaamde laboratoriums zijn een komplete leugen het word in het nieuws gelanceerd maar er is niemand die en bewijs kan laten zien>Wuhan laat niets los en virologen komen met niets terug en hun onderzoeken moesten ze opeens toch wel stoppen>>mochten niet verder graven.. op tv mooi verhaaltje vertellen en geen een rapportage laten zien??? dus gefundeerd op niets…plaatjes maken van virusjes > misschien is het wel een bacterie…we zijn allemaal erg zwak en hebben te weinig weerstand daarom gaan onze T-cellen tekeer > dat met de in-effiente behandelingen van de incompetente ziekenhuispersoneel .. maakt dat er wel wat mensen overlijden>>maar als begravenis-ondernemers zelfs nie eens de data mogen ontvangen> nou dan kan je net zo goed overleden zijn aan een snoepje… alles word onder corona geschoven ook alle bejaarden gaan eraan dood en nu ook kinderen kunnen er ook aan doodgaan? oja??laat dan eens de resultaten zien van de ziekenhuis overleden patienten>>> niet dus…!!!

 12. Luc Montagnier vertelde een tijdje geleden dat hij een hele tijd bij diverse laboratoria om een sample van het virus had gevraagd, tevergeefs. Eindelijk kreeg hij een brokje waarmee hij aan het werk kon maar hoe hij ook testte, verder dan influenza kwam hij niet. Tegelijkertijd bleek een laboratorium in Singapore tot dezelfde conclusie te zijn gekomen. Wat en wie moeten we nu geloven? Maar wat het ook mag zijn, met een IFR van ca.0,15% is dit opgetuigde circus één grote scam dat zo snel mogelijk moet stoppen!

 13. Ik vind het lastig om hier de juiste keuze te maken. Het verhaal dat virussen niet bestaan vind ik best wel geloofwaardig en dat de besmetting dan niet waar is.
  Maar dan wel een vraag: jaren geleden mijn konijn was hem gepeerd en aan het feesten in het bos. Dat feesten heeft hem niet goed gedaan, ik nu vond hem en hij was ziek, ik denk VHS of myxomatose, leek op ebola
  Dom van mij, ik had hem gelijk uit zijn lijden moeten verlossen, maar nam hem mee.
  Daar bij het andere konijn gezet en stierf later. De ander werd ook ziek en ging ook dood.
  Kan ik dan hieruit concluderen dat virussen wel bestaan met de besmetting of zie ik wat over het hoofd.

 14. https://www.facebook.com/1190995057/posts/10224491273087946/?d=w

  Ook zou ik nog maar eens hier naar kijken, waar Jeff Hoeybergh uit BE de waarheid in klare taal spreekt. De waarheid die de mainstream constant verdoezelt, als laffe slapzakken die uit de handen van de WEF vreten.

  Waar het om gaat is dat we met rust gelaten worden. De meerderheid denkt niet na en maakt het niet uit dat ze genaaid worden met gifspuiten, maar ik wil met rust gelaten worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in