President van Rusland – opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Russische Federatie Vladimir Poetin woonde een militaire parade bij ter gelegenheid van de 77e verjaardag van de Overwinning in de Grote Patriottische Oorlog van 1941-1945. In totaal waren 11.000 manschappen en 131 eenheden militair materieel bij de parade betrokken, bericht http: Thesaker.is.

Het leggen van een krans bij het graf van de onbekende soldaat.

Toespraak van de president van Rusland tijdens de militaire parade

Mede-Russische burgers,

Beste veteranen,

Kameraden soldaten, zeelieden, sergeanten en sergeant-majoors, adelborsten en onderofficieren,

Kameraden officieren, generaals en admiraals,

Ik feliciteer u met de Dag van de Grote Overwinning!

De verdediging van ons moederland toen zijn lot op het spel stond, is altijd heilig geweest. Het was het gevoel van waar patriottisme dat de militie van Minin en Pozjarski voor het Vaderland opkwam, dat soldaten op het veld van Borodino in het offensief gingen en buiten Moskou en Leningrad, Kiev en Minsk, Stalingrad en Koersk, Sevastopol en Charkov tegen de vijand vochten.

Vandaag vecht u, net als in het verleden, voor ons volk in Donbass, voor de veiligheid van ons moederland, voor Rusland.

9 mei 1945 is voor altijd in de wereldgeschiedenis verankerd als een triomf van het verenigde Sovjetvolk, zijn samenhang en geestelijke kracht, een ongeëvenaarde prestatie aan het front en aan het thuisfront.

De Dag van de Overwinning is ons allen innig dierbaar. Er is geen familie in Rusland die niet gebrand is door de Grote Patriottische Oorlog. De herinnering daaraan vervaagt nooit. Op deze dag marcheren de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de helden in een eindeloze stroom van het Onsterfelijke Regiment. Zij dragen foto’s van hun familieleden, van de gesneuvelde soldaten die voor altijd jong gebleven zijn, en van de veteranen die reeds heengegaan zijn.

Wij zijn trots op de onoverwonnen moedige generatie van de overwinnaars, wij zijn er trots op hun opvolgers te zijn, en het is onze plicht de herinnering levend te houden aan hen die het nazisme versloegen en ons toevertrouwden waakzaam te zijn en alles te doen om de verschrikking van een nieuwe wereldoorlog te verijdelen.

Daarom heeft Rusland, ondanks alle controverses in de internationale betrekkingen, altijd gepleit voor de oprichting van een gelijkwaardig en ondeelbaar veiligheidssysteem, dat voor de hele internationale gemeenschap van levensbelang is.

  De winter van ontevredenheid staat voor de deur - Komende lente zullen wij allen op een vreemde en andere planeet leven

In december jongstleden hebben wij voorgesteld een verdrag over veiligheidsgaranties te ondertekenen. Rusland drong er bij het Westen op aan een eerlijke dialoog te voeren om naar zinvolle en compromitterende oplossingen te zoeken, en rekening te houden met elkaars belangen. Alles tevergeefs. De NAVO-landen wilden niet naar ons luisteren, wat betekent dat zij totaal andere plannen hadden. En wij hebben het gezien.

Een nieuwe strafoperatie in Donbass, een invasie van onze historische gronden, waaronder de Krim, was openlijk in de maak. Kiev verklaarde dat het aan kernwapens kon komen. Het NAVO-blok begon met een actieve militaire opbouw op de gebieden die aan ons grenzen.

Zo ontstond er gestaag een absoluut onaanvaardbare dreiging voor ons, vlak aan onze grenzen. Alles wees erop dat een botsing met neonazi’s en Banderieten, gesteund door de Verenigde Staten en hun volgelingen, onvermijdelijk was.

Nogmaals, wij zagen hoe de militaire infrastructuur werd opgebouwd, hoe honderden buitenlandse adviseurs aan het werk gingen, en hoe regelmatig de meest geavanceerde wapens uit de NAVO-landen werden geleverd. De dreiging werd met de dag groter.

Rusland lanceerde een preventieve aanval op de agressie. Het was een gedwongen, tijdige en de enige juiste beslissing. Een beslissing van een soeverein, sterk en onafhankelijk land.

De Verenigde Staten begonnen hun exceptionalisme te claimen, vooral na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en denigreerde daarmee niet alleen de hele wereld, maar ook hun satellieten, die maar moeten doen alsof ze niets zien, en zich er gehoorzaam bij neer moeten leggen.

Maar wij zijn een ander land. Rusland heeft een ander karakter. Wij zullen onze liefde voor ons moederland, ons geloof en onze traditionele waarden, de gebruiken van onze voorouders en ons respect voor alle volkeren en culturen nooit opgeven.

Intussen lijkt het Westen erop uit te zijn om deze millennia-oude waarden te schrappen. Een dergelijke morele degradatie ligt ten grondslag aan de cynische vervalsingen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de escalatie van de russofobie, het prijzen van verraders, het bespotten van de nagedachtenis van hun slachtoffers en het doorstrepen van de moed van hen die de overwinning door lijden hebben behaald.

  We staan op het punt de grootste escalatie van de oorlog in Oekraïne tot nu toe te zien

Wij zijn ons ervan bewust dat Amerikaanse veteranen die naar het defilé in Moskou wilden komen, dit in feite verboden werd. Maar ik wil dat zij weten: Wij zijn trots op uw daden en uw bijdrage aan onze gemeenschappelijke Overwinning.

Wij eren alle soldaten van de geallieerde legers – de Amerikanen, de Engelsen, de Fransen, verzetsstrijders, dappere soldaten en partizanen in China – allen die het nazisme en het militarisme hebben verslagen.

Kameraden,

De milities van de Donbass vechten vandaag samen met het Russische leger op hun land, waar de aanhangers van de prinsen Svyatoslav en Vladimir Monomakh, de soldaten onder bevel van Roemiantsev en Potemkin, Soevorov en Brusilov hun vijanden verpletterden, waar de helden van de Grote Patriottische Oorlog, Nikolaj Vatoetin, Sidor Kovpak en Ljoedmila Pavlichenko, tot het einde toe stand hielden.

Ik richt mij tot onze strijdkrachten en de milities van de Donbass. U vecht voor ons moederland, voor zijn toekomst, opdat niemand de lessen van de Tweede Wereldoorlog vergeet, opdat er in de wereld geen plaats is voor folteraars, doodseskaders en nazi’s.

Vandaag buigen wij het hoofd voor de heilige nagedachtenis van allen die in de Grote Patriottische Oorlog het leven lieten, voor de nagedachtenis van de zonen, dochters, vaders, moeders, grootvaders, echtgenoten, echtgenotes, broers, zusters, familieleden en vrienden.

Wij buigen ons hoofd naar de herinnering aan de martelaren van Odessa die in mei 2014 levend verbrand werden in het Huis van de Vakbonden, naar de herinnering aan de oude mensen, vrouwen en kinderen van Donbass die omkwamen bij gruwelijke en barbaarse beschietingen door neonazi’s. Wij buigen het hoofd voor onze strijdende kameraden die in de rechtvaardige strijd – voor Rusland – een moedige dood zijn gestorven.

Ik roep een minuut stilte uit.

(Een minuut stilte.)

Het verlies van elke officier en soldaat is pijnlijk voor ons allen en een onherstelbaar verlies voor de families en vrienden. De regering, de regionale autoriteiten, de ondernemingen en de openbare organisaties zullen alles in het werk stellen om deze families in zorg te wikkelen en hen te helpen. Speciale steun zal worden gegeven aan de kinderen van de gesneuvelde en gewonde strijdmakkers. Het presidentiële uitvoeringsbesluit daartoe is vandaag ondertekend.

  Twee soldaten van de Oekraïense strijdkrachten die in Duitsland zijn aangekomen om te leren rijden met Leopard-tanks hebben politiek asiel aangevraagd

Ik wens de gewonde soldaten en officieren een spoedig herstel toe, en ik dank de artsen, paramedici, verpleegsters en het personeel van de militaire ziekenhuizen voor hun onbaatzuchtige werk. Onze diepste dankbaarheid gaat naar u uit voor het redden van elk leven, waarbij u vaak niet aan uzelf dacht onder beschietingen aan de frontlinies.

Kameraden,

Soldaten en officieren uit vele streken van ons enorme moederland, waaronder degenen die rechtstreeks uit Donbass, uit het strijdgebied, zijn gekomen, staan nu schouder aan schouder hier, op het Rode Plein.

Wij herinneren ons hoe de vijanden van Rusland probeerden internationale terroristische bendes tegen ons in te zetten, hoe zij probeerden interetnische en religieuze twisten te zaaien om ons van binnenuit te verzwakken en ons te verdelen. Zij faalden volkomen.

Vandaag vechten onze strijders van verschillende etnische afkomst samen, beschermen elkaar tegen kogels en granaatscherven als broeders.

Daarin ligt de kracht van Rusland, een grote onoverwinnelijke kracht van onze verenigde multi-etnische natie.

U verdedigt vandaag waar uw vaders, grootvaders en overgrootvaders voor vochten. Het welzijn en de veiligheid van hun Moederland was hun hoogste prioriteit in het leven. Loyaliteit aan ons Vaderland is ook voor ons, hun opvolgers, de belangrijkste waarde en een betrouwbare basis voor de onafhankelijkheid van Rusland.

Zij die tijdens de Grote Patriottische Oorlog het nazisme hebben verpletterd, hebben ons een voorbeeld van heldenmoed voor alle tijden getoond. Dit is de generatie van overwinnaars, en wij zullen altijd naar hen opkijken.

Eer aan onze heldhaftige strijdkrachten!

Voor Rusland! Voor de overwinning!

Hoera!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Uiterst belangrijke verklaringen van PoetinVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAch kijk! Met WO III voor de deur is preppen opeens geweldig en trendy. De vlag draait naar de nieuwe wind!   
Volgend artikelVIDEO: Roma poepoorlog – in het midden van Stockholm
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

35 REACTIES

  • Valt tegen. Putin is ook onderdeel van het geheel. Helaas, hoe graag ik het anders zou willen zien, alle kopstukken deugen niet. Ze spelen spelletjes, Putin inclusief. Ze zijn op vernietiging van heel Europa uit en het zal hen lukken ook.

   • Hoi Bertuski,

    Kan je me vertellen waarom Putin onderdeel is van dit geheel? Uiteraard, hij heeft er mee te dealen dus mee praten, deals sluiten ed moet hij wel. Als hij dat niet zou doen zou hij een waardeloze leider zijn. Uiteraard lang niet altijd in het voordeel van Rusland op de korte termijn. Dat heet in het geval van de NAVO uitbreiding naar het oosten ”tijd kopen in ruil voor afstand”.

    Onder Putin heeft Rusland heel lang tijd gekocht. De economie onder Yeltsin vs nu is niet te vergelijken. De gemiddelde Rus is nu veel welvarender en heeft een veel hogere levensverwachting vs toen Yeltsin aan de macht was. Ook is het militair veel krachtiger en speelt weer mee op het wereld podium.

    Om zo een positie te bereiken moet je tot op zekere hoogte niet deugen. Met andere woorden, genadeloos zijn. Daar is niets mis mee als je het voor je volk doet.

    Graag zou ik Rutte genadeloos zijn richting vele partijen die onze zakken legen. Inclusief degenen die Rutte dan ten val proberen te brengen omdat het onze zakken vult en niet die van hen. Helaas, zo een leider hebben we niet. Pim was de laatste die dat probeerde.

    Dus vertel eens, waarom denk je dat Putin bijvoorbeeld met de Davos club in bed ligt. Ik heb er geen bewijs voor gezien.

    Groeten,
    Hugo

    • @Hugo,

     ik heb weleens een foto van Poetin gezien met vrijmetselaars, maar dat wil inderdaad niets zeggen.
     Poetin kan zich ‘vrijgevochten’ hebben.
     Een losgeslagen element in hun rangen.
     En het lijkt erop dat Poetin weet wat hij doet.
     Ik zie dat de Russen een torenhoog moraal hebben en ik geen enkel Westers narratief meegezogen worden.
     Hierdoor kunnen zij de situatie objectief blijven beoordelen, en juist, lachen.
     Ze lachen.

     Maar ik zou er ook niet te hard op hopen.
     Kwestie van jezelf een beetje te beschermen in dit langdurige demoralisatie-spel.

     Als je weet dat het demoraliseren van de bevolking het doel is, (en blijkbaar doet men dit stapsgewijs) zou ik mijn hoop niet te hoog vestigen.

     • Hoi Chip,

      Demoraliseren van de bevolking is absoluut een van de doelen van de vijand. Zowel binnen het land als buiten het land. Putin is er al +- 25 jaar in geslaagd om het moraal van de Russische bevolking te moraliseren / motiveren. Dit itt het gros van de westerse leiders. Die doen aan demoraliseren.

      Ik vind het fijn om een beetje hoop te houden. 25 jaar motiveren (met resultaat) vind ik een goede trackrecord en hoop dat als NL (en het westen) instort de ogen eindelijk open gaan in het westen.

      Ik kan je het boek ”the fourth turning” aanraden. Wetenschappelijk boek over de opkomst, bloei en weer verval en dan weer opkomst van een samenleving aanraden. We zitten al heell lang, als mens, in die cyclus.

      Groeten,
      Hugo

    • Goeie opinie, Hugo. Ondanks alles wat je mag zeggen over hem, heeft Putin echt iets bereikt voor Rusland. Dat kun je niet zeggen van die manke zielepoten in NL. (Maar ja, NL was altijd al een verwend landje, dus die lafbekken werden gewoon in een gespreid bedje gelegd. Zelfs Wilders was poppenkast.)

   • Poetin voormalig KGB agent, hij kent de klappen van de zweep en inderdaad er zijn foto’s van hem in een zgn. vrijmetselaarsgewaad, alle leidende politieke figuren hebben banden met de Cabal, Illuminatie enz.

    Maar Poetin is instaat om vele zetten vooruit te denken, door dat hij met de lieden zoals Schwab contact had zegt iets over zijn geslepenheid, weten wat er op dit niveau speelt zodat hij niet verast kan worden naar mijn mening.

    Een bijzondere daad van hem was om George Soros uit de Russische Federatie te trappen, maar waar het uiteindelijk op neer komt dat wij gewone stervelingen géén info hebben wat er werkelijk op dit vlak afspeelt, wij hebben alleen vermoedens.

    • Klopt, wij kunnen alleen maar de mogelijke scenario’s afgaan, en hopen dat het juiste ertussen zit.
     Dat wijst de toekomst uit, zo leren we bij, en verbinden we dots.

     Maar het kan inderdaad goed mogelijk zijn, dat we nooit zullen weten hoe het werkelijk zit.

   • Ik denk niet dat Putin onderdeel van Cabal is.. hij is juist 1 van de weinigen dit niet erbij hoort. Daarom t westen en usa altijd zoveel haat zaaien en hem zwart maken. Omdat hij anders is. Ben woonachtig in NL maar oorspronkelijk Russisch.. heb vaak gezien dat de info betreft Rusland niet klopt. Zo bijv. Werd hier uitgezonden dat er hem iets gevraagd werd en hij negeerde Journalist.. iedereen begon gelijk over arrogantie Enzovoort.. echter heeft hij alle vragen beantwoord ( gezien op Russische tv ) maar dit is keihard eruit geknipt😔 en dat doen ze dus met al het nieuws wat niet in hun straatje past.

  • Ik merk een aantal dingen op, en zal dit verder opvolgen om te zien of het juist zit.

   Ik merk dat de fakestream-media aandacht schenkt aan deze feestelijke dag in Rusland.
   Ik merk dat de fakestream-media geen beweringen meer durft doen die als een boemerang kunnen terugkeren.
   Ik merk dat de fakestream-media, er niet tegenin gaat, dat de Russen hypocrieten zijn, omdat ze als nazi zijnde, zelf hun eigen nederlaag gaan vieren om de halve wereld op het verkeerde been te zetten…
   Ik merk dat de fakestream-media, niet weerlegt, dat Ukraïne een nazi-bolwerk is.

   Omdat de REALITEIT, anders is.
   Ik denk dat de contouren van het Russische Imperium zich beginnen af te tekenen, en dat is onmogelijk uit het mainstream-nieuws te houden.
   Ik denk dat de WERKELIJKE macht, zich naar daar aan het verschuiven is.

   Ik weet het niet, maar ik volg dit zeker verder op.

 1. Wat ligt er nu precies “ten grondslag aan de cynische vervalsingen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”??

 2. Ik heb de wijsheid niet in pacht, ik tracht mijn indrukken te vertalen naar een beeld van de realiteit. Wat ik zie is constante Rusland bashing, op een manier waardoor er de aankomende 50 jaar geen verzoening mogelijjk is. Dat is opzet, pure haatzaaierij waar lui aan denken te verdienen.

  De gedachte schijnt te zijn dat er weer een nieuwe koude oorlog kan worden gemaakt, met een enorm defensie budget welke dan in de zakken van een beperkt aantal lui komt. Helaas…..ik heb lastig nieuws:
  De afgelopen 15 jaar heb ik veel ingelezen over Rusland, vooral het oude Rusland….dus voor de CCCP.

  Ik denk dat onze zogenaamde leiders niet kunnen bevatten hoe de Rus denkt. Wat nu gebeurd kan enkel met bloed worden gewroken. Een ambassadeur bij een monument TIJDENS doden herdenking / overwinning met rode verf over gooien, dat is zoiets als de Paus met stront bekogelen en dan vragen om gedoopt te worden.
  Hier gaan mensen keihard voor betalen. Iedere Pool die in Russische handen komt is geen mens meer….en zal het nooit meer worden. “Onze” pers is een haatmachine die propaganda kotst dat het stinkt voordat de letters het papier of het nog lege scherm raken. Zo laag kunnen vallen om een loon te verdienen, Jezus.

  Het zou wijs zijn eens https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Muromets te lezen, over de kreupele die bij de kachel leefde en tot grootste krijger werd. Dat is psychologisch een dieper rakend verhaal dan kinderen het bos insturen en laten verdwalen of een reus doodmaken en zijn goud nemen door een bonenstaak te beklimmen, dat is gewoon roof en moord goedpraten voor de kleintjes…..omdat het een REUS was mocht het. Ik lees precies dezelfde onzin in de Teringgraaf….

  Even: Een ‘foute’ krant: zo wordt de Telegraaf door sommigen genoemd. Dat komt vanwege de Tweede Wereldoorlog, waarin de krant onder toezicht van de nazi’s bleef verschijnen. Uiteindelijk kwam zelfs een SS’er aan het hoofd te staan. Historicus Mariëtte Wolf vindt het gedeeltelijk onterecht dat de Telegraaf dat imago van ‘foute krant’ heeft gekregen. “De eerste vier jaar was de Telegraaf niet fouter dan de rest van de kranten. Daarna werd het een SS-haatcampagneblad.”

  Wolf deed uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van het blad en promoveerde hier zelfs op. Volgens haar nam de Telegraaf aan het begin van de oorlog het beste besluit van alle kranten. “De hoofdredacteur besloot toen de persen te stoppen en de redacteuren met een maandsalaris naar huis te sturen. Helaas werd het teruggedraaid door de uitgever, omdat alle andere kranten wel verschenen.”

  Niks veranderd, nog steeds propaganda schrijven gewoon om de centjes. Zal ook wel Joods eigendom zijn.
  Ik denk dat ik recht heb op de waarheid van dingen, en als de pers dat nbiet wil publiceren maar mijn intelligentie denkt te kunnen herschikken met pure onzin, dan is het tijd dat iemand gaat: hun of ik, de waarheid achterna in de grote put der vergeetheids dingen….

  Russen vergeten niet, en houden woord. Ik snap dat zoiets voor de meeste onder ons niet te bevatten is, maar helaas, je kunt niet beledigen en bedreigen zonder klappen terug te krijgen. We gaan het voelen.

  De optie kernwapens in te zetten word geforceerd door onze politici, ze willen ons kapot en ze denken zelf heel te blijven…..fucking bastards zijn het. ondertussen word reizen zinder spuit onmogelijk gemaakt, terwijl hele volksstammen dood aan het gaan zijn door die spuit…..hallo, nog iemand wakker. Auswitz, dat zijn wij hier en nu. Een kudde proefdieren die geleerd word te zitten, te liggen en dood te gaan. en een spuitje te halen op bevel. De dood is nog te eervol.

  Wat mij het meest teleur stelt is het gebrek aan verstand en eigenwaarde bij mij mede landgenoten. Nou, ze mogen kapot ook….de lafaards.

  • Bedankt Duchesne voor uw leerzame bijdragen.

   Nu je het toch over lafaards hebt…

   Ik ga ervan uit, dat cognitieve dissonantie, een verdoken vorm is van het wezen van een lafaard…

   Ja, we mogen er niet kwaad op worden! Want zij zijn slechts slachtoffer van de indoctrinatie.

   Kijk hoe sterk dat wij moeten zijn, waar die slapende, suffe, lamme, tamme schapenkoppen geen idee van hebben.

   En het zullen deze schapenkoppen zijn, waarvoor we moeten oppassen, wanneer ze in september ‘opgeschrikt’ worden door een extreme ABC+ variant, terwijl dit in werkelijkheid bijwerkingen van hun spuiten zijn.

   Laat ons hopen dat ze de media ondertussen een beetje beginnen doorzien, want wat is het volgende dat je gaat steunen?

   Ze zullen met iets strafs moeten komen, want het was uiterst moeilijk om onze aandacht terug op te pikken na twee jaar covid-gebral.
   Maar met een oorlog, moest dat nog NET lukken…

   Wat ik wil zeggen, is dat we in het eindspel zitten, en dat deze proxy-oorlog, de aanloop moet zijn naar een derde wereld-oorlog, zodat wat onze regeringen gedaan hebben, in de doofpot gestopt kan worden, waarna zij, eens gewonnen, terug opnieuw de geschiedenis zullen schrijven.

  • Bij elkaar zitten en elkaar nablaten is de weg van de minste weerstand volgen. Je ziet daar een meerderheid van alle rangen en standen, leeftijden en opleidingen. Als je medemensen op de weg van de minste weerstand zitten, krijg je ze geen andere kant uit.

  • Ik lees in uw reactie dat de MSM ook wel in joodse handen zal zijn.Ik ben zelf een simpele boerenlul,niet intelligent of slim.Ik informeer mijzelf ongeveer een jaar of 15 in alternatief nieuws en heb redelijk wat kennis opgedaan.De werkelijke machthebbers op deze wereld, de top van de machtspyramide zijn de khazariaanse mafia (nepjoden) a.k.a. de cabal,deepstate,illuminati,satanisten zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen ellende en armoede van de laatste 2 eeuwen.De KM zijn afkomstig uit rusland,en zijn daar eeuwen geleden buitengeschopt omdat het een gruwelijk barbaars volk is wat ook satanische praktijken praktiseerden.Het land waar de KM vandaan kwam heette khazaria en nu oekraine,putin vecht nu in de oekraine tegen de KM en hun NWO agenda.De KM wil 90% van de wereldbevolking uitmoorden voor de installatie van een NWO.

 3. Ik merk een aantal dingen op, en zal dit verder opvolgen om te zien of het juist zit.

  Ik merk dat de fakestream-media aandacht schenkt aan deze feestelijke dag in Rusland.
  Ik merk dat de fakestream-media geen beweringen meer durft doen die als een boemerang kunnen terugkeren.
  Ik merk dat de fakestream-media, er niet tegenin gaat, dat de Russen hypocrieten zijn, omdat ze als nazi zijnde, zelf hun eigen nederlaag gaan vieren om de halve wereld op het verkeerde been te zetten…
  Ik merk dat de fakestream-media, niet weerlegt, dat Ukraïne een nazi-bolwerk is.

  Omdat de REALITEIT, anders is.
  Ik denk dat de contouren van het Russische Imperium zich beginnen af te tekenen, en dat is onmogelijk uit het mainstream-nieuws te houden.
  Ik denk dat de WERKELIJKE macht, zich naar daar aan het verschuiven is.

  Ik weet het niet, maar ik volg dit zeker verder op.

 4. Bedankt Duchesne voor uw leerzame bijdragen.

  Ik ga ervan uit, dat cognitieve dissonantie, een verdoken vorm is van het wezen van een lafaard…

  Ja, we mogen er niet kwaad op worden! Want zij zijn slechts slachtoffer van de indoctrinatie.

  Kijk hoe sterk dat wij moeten zijn, waar die slapende, suffe, lamme, tamme schapenkoppen geen idee van hebben.

  En het zullen deze schapenkoppen zijn, waarvoor we moeten oppassen, wanneer ze in september ‘opgeschrikt’ worden door een extreme ABC+ variant, terwijl dit in werkelijkheid bijwerkingen van hun spuiten zijn.

  Laat ons hopen dat ze de media ondertussen een beetje beginnen doorzien, want wat is het volgende dat je gaat steunen?

  Ze zullen met iets strafs moeten komen, want het was uiterst moeilijk om onze aandacht terug op te pikken na twee jaar covid-gebral.
  Maar met een oorlog, moest dat nog NET lukken…

  Wat ik wil zeggen, is dat we in het eindspel zitten, en dat deze proxy-oorlog, de aanloop moet zijn naar een derde wereld-oorlog, zodat wat onze regeringen gedaan hebben, in de doofpot gestopt kan worden, waarna zij, eens gewonnen, terug opnieuw de geschiedenis zullen schrijven.

  • “onze” regeringen gaan niet terug komen na een oorlog, die kans gaan ze niet krijgen. Met wortel en tak, of iets van deze strekking….

  • Wat een verhaal hé?
   Het is wel prachtig, en het zou nog prachtiger zijn als we dit verhaal goed konden afsluiten.

 5. “Ik richt mij tot onze strijdkrachten en de milities van de Donbass. U vecht voor ons moederland, voor zijn toekomst, opdat niemand de lessen van de Tweede Wereldoorlog vergeet, opdat er in de wereld geen plaats is voor folteraars, doodseskaders en nazi’s.”

  AMEN.

 6. De arme donders in Sri Lanka hebben wel het lef om in opstand te komen tegen Mahinda Rajapaksa die blijkbaar ook het script van Klaus Schwab naar de letter uitvoerde. Hier in Nederland zijn de burgers verdeeld tot op het bot, die neuzen gaan nooit meer in de dezelfde richting wijzen.

  Per aanstaande 1 juli wordt het nog ongezonder in ONS land dan wordt de EU Digital ID aan je internetgedrag gekoppeld, je kan op je vingers natellen dat ook onze reacties op de wereld gebeurtenissen gefilterd, gewikt en gewogen worden door de Amerikaanse tech reuzen, die hier de middelen en mankracht voor hebben.

  • Er is in Sri Lanka net een vrijbrief aan de politie gegeven om te doden. Klaarblijkelijk na overleg met Klaus en Co.

   Dat komt hier ook.

   • De corona rellen in Rotterdam was ook 1 dode te betreuren, het was een Eurogenfor agent die het dodelijke schot loste.

    Ben er ook zeker van wanneer er eenmaal rellen uitbreken dan krijgen agenten de mogelijkheid om elke vorm van protest de kop in te drukken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in