Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets van lange adem heb gepubliceerd over de voortdurende Russisch-Oekraïense oorlog, en ik moet bekennen dat het schrijven van dit artikel me enige moeite heeft gekost. Het langverwachte grote tegenoffensief van Oekraïne in de zomer is nu ongeveer tachtig dagen aan de gang en er is nog maar weinig van te merken. Tijdens de zomer is er hevig gevochten in verschillende sectoren (hieronder opgesomd), maar de contactlijn is nauwelijks verschoven. Ik heb geaarzeld om een bespreking van de Oekraïense campagne te publiceren, simpelweg omdat ze nog steeds activa in reserve houden, en ik wilde geen voorbarig commentaar publiceren dat ter perse ging vlak voordat de Oekraïners een nieuwe truc lieten zien of een verborgen troef achter de hand hadden. Natuurlijk schreef ik het grootste deel van dit artikel vorige week, vlak voordat Oekraïne weer een grote poging deed om een doorbraak in de Orikhiv-sector te forceren, schrijft Big Serge.

Op dit moment bevestigt het verschijnen van enkele van de laatst overgebleven vooraanstaande brigades van Oekraïne, die eerder in reserve werden gehouden, echter dat de assen van de Oekraïense aanval concreet zijn. Alleen de tijd zal leren of deze kostbare reserves erin slagen een bres te slaan in de Russische linies, maar er is genoeg tijd verstreken om te kunnen schetsen wat Oekraïne precies heeft geprobeerd te doen, waarom, en waarom het tot nu toe is mislukt.

Een deel van het probleem bij het beschrijven van de oorlog in Oekraïne is de positionele en relationele aard van de gevechten. Mensen blijven zoeken naar gedurfde operationele manoeuvres om de impasse te doorbreken, maar de realiteit lijkt te zijn dat op dit moment een combinatie van vermogen en terughoudendheid deze oorlog heeft veranderd in een positionele strijd met een traag offensief tempo, die veel meer lijkt op de eerste wereldoorlog dan op de tweede.

Oekraïne had aspiraties om dit slopende front open te breken en mobiele operaties te heropenen – om te ontsnappen aan de slijtage en zich te richten op operationeel zinvolle doelen – maar deze inspanningen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Ondanks alle grootspraak over het demonstreren van superieure manoeuvreerkunst, zit Oekraïne nog steeds gevangen in een belegering, waarbij het pijnlijk probeert om een versteende Russische positie open te breken, zonder succes.

Oekraïne is misschien niet geïnteresseerd in een uitputtingsoorlog, maar uitputting is zeker geïnteresseerd in Oekraïne.

Het strategische paradigma van Oekraïne

Voor degenen die de oorlog op de voet hebben gevolgd, zal wat volgt waarschijnlijk geen nieuwe informatie zijn, maar ik denk dat het de moeite waard is om holistisch na te denken over de oorlog in Oekraïne en de factoren die hun strategische besluitvorming bepalen.

Voor Oekraïne wordt het verloop van de oorlog bepaald door een aantal verontrustende strategische asymmetrieën.

Sommige daarvan liggen voor de hand, zoals de veel grotere Russische bevolking en militaire industrie, of het feit dat de oorlogseconomie van Rusland inheems is, terwijl Oekraïne volledig afhankelijk is van westerse leveringen van uitrusting en munitie. Rusland kan de wapenproductie autonoom opvoeren en vanaf het slagveld zijn er overvloedige tekenen dat de Russische oorlogseconomie haar draai begint te vinden, met nieuwe systemen zoals de Lancet die in steeds grotere aantallen aanwezig zijn, en westerse bronnen die nu toegeven dat Rusland met succes een binnenlandse versie van de Iraanse Shahed Drone in serie heeft gezet. Bovendien heeft Rusland de asymmetrische capaciteit om Oekraïense achtergebieden aan te vallen in een mate die Oekraïne niet kan beantwoorden, zelfs als ze de gevreesde ATACM’s krijgen (deze zullen Oekraïne het bereik geven om operationele doelen in het theater te raken, maar ze kunnen geen faciliteiten in Moskou en Tula raken zoals Russische raketten overal in Oekraïne kunnen raken).

Met aanzienlijke Russische asymmetrieën in bevolkingsgrootte, industriële capaciteit, aanvalscapaciteit en – laten we er geen doekjes om winden – soevereiniteit en beslissingsvrijheid, is een positionele strijd gewoon slecht voor Oekraïne, en toch is dat precies het soort oorlog waarin het land verstrikt is geraakt.

Wat voor ons echter belangrijk is om te begrijpen, is dat de strategische asymmetrie verder gaat dan fysieke capaciteiten zoals bevolkingsbasis, industriële installaties en rakettechnologie, en zich uitstrekt tot het domein van strategische doelstellingen en tijdlijnen.

De oorlog van Rusland is opzettelijk opgezet met een tamelijk open einde, waarbij de doelen grotendeels gekoppeld zijn aan het idee om Oekraïne te “demilitariseren”. In feite blijven de territoriale doelen van Rusland nogal vaag, afgezien van de 4 geannexeerde oblasts (hoewel gerust gezegd kan worden dat Moskou veel meer dan alleen deze oblasts zou willen verwerven). Dat gezegd hebbende, heeft de regering van Poetin de oorlog bewust opgezet als een militair-technische onderneming die gericht is op het vernietigen van de Oekraïense strijdkrachten, en heeft ze laten zien dat ze volkomen vrij is om grondgebied op te geven in naam van operationele voorzichtigheid.

Oekraïne daarentegen heeft maximalistische doelen die expliciet territoriaal van aard zijn. De regering Zelensky is er openlijk voor uitgekomen dat zij – hoe fantasievol dit ook moge zijn – streeft naar herstel van het gehele grondgebied van 1991, waaronder niet alleen de vier oblasten op het vasteland, maar ook de Krim.

De samenloop van deze twee factoren – Oekraïens territoriaal maximalisme gecombineerd met asymmetrische Russische voordelen in een positionele strijd – dwingt Oekraïne te zoeken naar een manier om het front open te breken en een operationele fluïditeit te herstellen. Vergrendeld blijven in een positionele strijd is onwerkbaar voor Kiev, deels omdat de materiële voordelen van Rusland onvermijdelijk zullen doorschemeren (in een gevecht tussen twee grote mannen die met grote knuppels naar elkaar zwaaien, wedt u op de grotere man met de grotere knuppel), en deels omdat een positionele oorlog (die in wezen neerkomt op een massale belegering) gewoon geen efficiënte manier is om grondgebied terug te winnen.

Dit laat Oekraïne geen andere keuze dan het front te ontgrendelen en te proberen de mobiele operaties te herstellen, met het oog op het creëren van hun eigen asymmetrie. De enige haalbare manier om dit te bereiken is een offensief dat erop gericht is om kritieke Russische communicatie- en aanvoerlijnen te verbreken. In tegenstelling tot sommige suggesties die dit voorjaar populair waren, is een groot Oekraïens offensief tegen Bakhmut of Donetsk gewoon niet de juiste manier.

Eerlijk gezegd zijn er maar twee geschikte operationele doelen voor Oekraïne. Het ene is Starobils’k – het kloppende hart in het centrum van het Russische front in Lugansk. Het veroveren of afschermen van Svatove en daarna Starobils’k zou een echte operationele catastrofe voor Rusland in het noorden veroorzaken, met cascade-effecten tot aan Bakhmut. Het tweede mogelijke doelwit was de landbrug naar de Krim, die doorgesneden kon worden door een stoot over het lager gelegen Zaporizhia naar de Azov-kust.

Het was waarschijnlijk onvermijdelijk dat Oekraïne de Azov-optie zou kiezen, om een paar redenen. De landbrug naar de Krim is een meer op zichzelf staande gevechtsruimte – een offensief in Lugansk zou plaatsvinden in de schaduw van de Russische regio’s Belgorod en Voronezh, waardoor het relatief moeilijker zou zijn om belangrijke Russische troepen uit te schakelen. Maar wat misschien nog belangrijker is, is de obsessie van Kiev voor de Krim en de Kertsj-brug – doelen die een hypnotiserende invloed hebben op een manier die Starobils’k nooit zou kunnen hebben.

Nogmaals, dit klinkt misschien als een vrij intuïtieve beoordeling, maar het is de moeite waard om na te denken over hoe en waarom Oekraïne uiteindelijk een offensief lanceerde dat alom aangekondigd en verwacht werd. Er was geen enkele strategische verrassing – een absoluut echte video van GUR-chef Boedanov die grijnst, heeft niemand voor de gek gehouden. De Russische strijdkrachten werden zeker niet voor de gek gehouden, want ze spendeerden maanden aan het verzadigen van het front met mijnenvelden, loopgraven, schietstellingen en obstakels. Iedereen wist dat Oekraïne zou aanvallen in de richting van de Azov-kust, specifiek met het oog op Tokmak en Melitopol, en dat is precies wat ze deden. Een frontale aanval tegen een voorbereide verdediging zonder het verrassingselement wordt over het algemeen als een slechte keuze beschouwd, maar hier probeert Oekraïne niet alleen zo’n aanval uit te voeren, maar lanceert het deze zelfs tegen een achtergrond van wereldwijde viering en fantasmagorische verwachtingen.

Het is onmogelijk om hier wijs uit te worden zonder te begrijpen hoe Oekraïne tot nu toe geketend is door een bepaalde interpretatie van de oorlog. Oekraïne en zijn aanhangers wijzen op twee successen in 2022 waarbij Oekraïne een aanzienlijk stuk grondgebied kon heroveren, in de oblasten Charkov en Kherson. Het probleem is dat geen van deze situaties overdraagbaar is op Zaporizhia.

In het geval van het Kharkov-offensief identificeerde Oekraïne een sector van het Russische front die uitgehold was en alleen verdedigd werd door een dunne beschermingsmacht. Ze waren in staat om een troepenmacht op te zetten en een mate van strategische verrassing te bereiken, dankzij de dichte bossen en de algemene schaarste van Russische ISR in het gebied. Dit betekent niet dat ik de omvang van het Oekraïense succes daar wil afzwakken; het was zeker het beste gebruik van de troepen die ze tot hun beschikking hadden en ze hebben een zwak deel van het front uitgebuit. Dit succes is nauwelijks relevant voor de omstandigheden in het zuiden van vandaag; de mobilisatie heeft de problemen van Rusland met het genereren van strijdkrachten verbeterd, zodat ze nu geen moeilijke keuzes meer hoeven te maken over wat ze willen verdedigen, en de zwaar versterkte frontlinie van Zaporizhia lijkt in niets op het dun bezette front in Charkov.

De tweede casestudy – het tegenoffensief in Kherson – is nog minder relevant. In dit geval herschrijft het Oekraïense leiderschap de geschiedenis in recordtijd. De AFU beukte in de zomer en herfst van vorig jaar maandenlang tegen de Russische verdediging in Kherson en leed daarbij vreselijke verliezen. Een complete groep AFU-brigades werd in Kherson afgeranseld zonder dat er een doorbraak werd bereikt, en dit zelfs met Russische troepen in een unieke moeilijke operationele positie waar ze met hun rug naar een rivier stonden. Kherson werd pas maanden later opgegeven omdat men bang was dat de Kakhovka dam zou falen of gesaboteerd zou worden (voor degenen die de score bijhouden, het faalde inderdaad), en omdat Rusland op dat moment zijn troepen moest sparen.

Nogmaals, dit kan gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden als een argument dat de terugtrekking van Rusland uit Kherson er niet toe deed. Natuurlijk is het opgeven van een zuurverdiend bruggenhoofd een grote tegenslag, en de herovering van Kherson op de westelijke oever was een zegen voor Kiev. Maar we moeten eerlijk zijn over waarom het gebeurde, en het gebeurde duidelijk niet vanwege het tegenoffensief van Oekraïne in de zomer – om dit te onderstrepen, herinner u eraan dat Oekraïense functionarissen zich openlijk afvroegen of de Russische terugtrekking een truc of een val was. De vraag is gewoon of het Oekraïense Kherson-offensief voorspellend is voor toekomstig offensief succes. Dat is het niet.

We hebben dus een geval waarin Oekraïne een licht verdedigd deel van het front identificeerde en er doorheen rende, en een ander geval waarin Russische troepen een bruggenhoofd verlieten vanwege logistieke problemen en de toewijzing van troepen. Geen van beide is bijzonder relevant voor de situatie aan de Azov-kust, en in feite zou een eerlijke weerspiegeling van het Kherson tegenoffensief van de AFU Oekraïne misschien aan het denken hebben gezet over een frontale aanval op de voorbereide Russische verdediging.

In plaats daarvan zijn Kharkov en Cherson allebei voorgesteld als een positief bewijs dat Oekraïne de Russische verdediging in een rechtstreeks gevecht kan verslaan – in feite hebben we nog steeds geen voorbeelden van deze oorlog waarin de AFU sterk bezette Russische stellingen heeft verslagen, vooral niet na de mobilisatie, toen Rusland eindelijk zijn tekort aan mankracht begon op te lossen. Maar Oekraïne is in de greep van zijn eigen narratief over deze oorlog, waardoor het onverdiende vertrouwen heeft gekregen in zijn vermogen om offensieve operaties uit te voeren. Tragisch genoeg voor de gemobiliseerde Oekraïense Mykolas is dit samengesmolten met een tweede mythologie die branie produceert.

Een belangrijk verkoopargument voor het Oekraïense tegenoffensief is de beoordeelde superioriteit van de grote donaties van de AFU uit het westen – de belangrijkste gevechtstanks en infanteriegevechtsvoertuigen. Sinds de eerste leveringen werden aangekondigd, is er geen gebrek aan opschepperij geweest over de vele superieure kwaliteiten van westerse modellen zoals de Leopards en Challengers. De suggestie is in wezen dat bekwame Oekraïense tankbemanningen alleen maar wachten om ontketend te worden als ze achter het stuur van superieure westerse modellen kruipen. Mijn persoonlijke favoriete motto is de gewoonte om Russische tanks af te doen als “uit de Sovjettijd” – waarbij wordt vergeten op te merken dat de Abrams (ontworpen in 1975) en de Leopard 2 (1979) ook modellen uit de Koude Oorlog zijn.

  De gemiddelde "journalist" van de gevestigde media in de VS is een semi-geletterde debiel

Nogmaals, er is niets mis met westerse tanks. De Abrams en de Leopard zijn prima voertuigen, maar het vertrouwen in hun game-changing capaciteiten komt voort uit een verkeerde veronderstelling over de rol van bepantsering. Men moet beseffen dat tanks altijd al massaconsumptiegoederen zijn geweest en dat ook altijd zullen blijven. Tanks worden opgeblazen. Ze worden uitgeschakeld. Ze gaan kapot en worden veroverd. Tankeenheden slijten af – veel sneller dan men verwacht. Gezien het feit dat de brigades die voorbereid waren voor de aanval van Oekraïne op de Zapo-linie aanzienlijk onderbemand waren qua voertuigen, was het gewoonweg irrationeel om te verwachten dat ze een te grote impact zouden hebben. Dit wil niet zeggen dat tanks niet belangrijk zijn – pantsers blijven van cruciaal belang in moderne gevechten – maar in een conflict met gelijken moet men altijd verwachten dat er regelmatig pantsers verloren gaan, vooral als de vijand vuursuperioriteit behoudt.

Men kan dus zien hoe een zekere mate van overmoed gemakkelijk kan binnensluipen in het Oekraïense denken, gevoed door een gezonde dosis wanhoop en strategische noodzaak. Redenerend vanuit een vertekend begrip van de successen in Kharkov en Kherson, aangemoedigd door hun glimmende nieuwe speeltjes en geleid door een allesoverheersende strategische drang om het front op de een of andere manier te ontgrendelen, kan het idee van een frontale aanval zonder strategische verrassing tegen een voorbereide verdediging echt een goed idee lijken. Voeg daar de ouderwetse trope over Russische incompetentie en wanorde aan toe, en u hebt alle recepten voor een onvoorzichtige dobbelsteenworp door Oekraïne.

Het Misbaksel

Nu komen we bij de operationele details. Om verschillende redenen heeft Oekraïne ervoor gekozen om een frontale aanval uit te voeren op het versterkte Russische front Zaporizhia, met de bedoeling om door te breken naar de Zee van Azov. Hoe kan dit bereikt worden?

We hadden al vroeg een paar aanwijzingen, afkomstig van verschillende geografische kenmerken en vermeende lekken van inlichtingendiensten. In mei publiceerde het Dreizin Report wat een Russische synthese van de OPORD (Operational Order) van Oekraïne zou zijn. Een OPORD fungeert als een brede schets van het geplande verloop van een operatie, en het door Dreizin gedeelde document werd aangeprezen als een samenvatting van de Russische verwachtingen voor het offensief van Oekraïne (dat wil zeggen, het is geen lek van interne planningsdocumenten van Oekraïne, maar een lek van de beste Russische inschatting van de plannen van Oekraïne).

Hoe dan ook, in een vacuüm was het voor iedereen een gok of Dreizins OPORD authentiek was, maar we hebben het vervolgens kunnen controleren. Dit komt door het andere, nog beruchtere lek van eerder dit voorjaar, dat het bouwplan voor gevechtskracht van het Pentagon voor Oekraïne bevatte.

De NAVO was zeer genereus en bouwde vanuit het niets een gemechaniseerd aanvalspakket voor Oekraïne. Omdat deze gemechaniseerde strijdmacht echter was samengesteld uit een verscheidenheid aan verschillende systemen uit alle hoeken van het NATO Cinematic Universe, zijn de Oekraïense formaties uniek herkenbaar aan hun specifieke combinatie van voertuigen en uitrusting. De aanwezigheid van Strykers, Marders en Challengers duidt bijvoorbeeld op de aanwezigheid van de 82e Brigade in het veld, enzovoort.

Dus ondanks Oekraïense pretenties van operationele veiligheid, is het voor waarnemers eigenlijk triviaal eenvoudig om te weten welke Oekraïense formaties in het veld zijn. Er zijn een paar afwijkingen van het script geweest – de 47e Brigade zou bijvoorbeeld de Frankenstein Sloveense M55 tanks inzetten, maar uiteindelijk werd besloten om de ondergemotoriseerde M55’s naar het noordelijke front te sturen en werd de 47e ingezet met een contingent Leopard Tanks die oorspronkelijk door de 33e Brigade werden gebruikt. Maar dit zijn kleine details, en over het algemeen hebben we een goed idee gekregen van wanneer en waar specifieke AFU-formaties op het veld komen.

Gebaseerd op identificeerbare eenheden, lijkt de Dreizin OPORD erg op wat we daadwerkelijk zagen aan het begin van het Oekraïense offensief. Het Dreizin OPORD riep op tot een aanval van de 47ste en 65ste Brigades op de Russische linies ten zuiden van Orikhiv, in de sector begrensd door Nesterianka en Novoprokopivka. Precies in het midden van deze sector ligt de stad Robotyne, en dat is waar de eerste grote AFU-aanval ’s nachts op 7 en 8 juni plaatsvond, aangevoerd door de 47ste Brigade.

Vanaf dit punt wordt het moeilijk om de OPORD van Dreizin te evalueren, simpelweg omdat de aanval van Oekraïne onmiddellijk ontspoorde, maar één ding dat we wel kunnen zeggen is dat de bron van Dreizin correct was over het bevel dat Oekraïense eenheden in de strijd zouden worden gebracht. Op basis hiervan kunnen we de OPORD verder uitwerken en met een gerust hart aannemen dat dit is wat de Oekraïners hoopten te bereiken:

De droom van Oekraïne: De drang naar de zee

De bedoeling lijkt te zijn geweest om een bres in de Russische linie te forceren door middel van een geconcentreerde pantseraanval door de 47ste en 65ste Brigades, waarna een volgende troepenmacht van de 116de, 117de en 118ste aan de exploitatiefase zou beginnen, op weg naar de Azov-kust en de steden Mikhailivka en Vesele in het westen. Het doel was duidelijk om niet te verzanden in stedelijke gevechten in een poging om plaatsen als Tokmak, Berdyansk of Melitopol in te nemen, maar om ze te omzeilen en af te snijden door blokkadeposities in te nemen op de hoofdwegen.

Tegelijkertijd zou een kleinere – maar niet minder kritieke – stoot uit het Gulyaipole gebied komen en langs de Bilmak as rijden. Dit zou het effect hebben om zowel de hoofdopmars naar het westen af te schermen als het Russische front open te breken, waardoor de integriteit van de Russische troepen in het midden versplinterd zou raken. Over het geheel genomen is dit een redelijk verstandig, zij het ambitieus en weinig creatief plan. In veel opzichten was dit echt de enige optie.

Dus wat ging er mis? Nou, conceptueel is het eenvoudig. Er is geen doorbraak. Het grootste deel van het manoeuvreerschema is gewijd aan exploitatie – het bereiken van een dergelijke en zodanige lijn, het innemen van deze blokkadepositie, het afdekken van die stad, enzovoort. Maar wat gebeurt er als er helemaal geen doorbraak is? Hoe kan zo’n catastrofe zich voordoen, en hoe kan de operatie gered worden als deze in de openingsfase ontspoort?

Dit is inderdaad precies wat er is gebeurd. Oekraïne zit vast aan de rand van de buitenste verdedigingslinie van Rusland en spendeert aanzienlijke middelen om het kleine dorp Robotyne in te nemen en/of het naar het oosten te omzeilen door de kloof tussen Robotyne en het naburige dorp Verbove te infiltreren. Dus in plaats van die snelle inval en manoeuvre richting Melitopol, krijgen we zoiets als dit:

Oekraïens tegenoffensief met in kaart gebrachte Russische verdedigingslinies

We zouden royaal kunnen zijn en zeggen dat Robotyne het laatste dorp is voordat de Oekraïense aanval de belangrijkste Russische verdedigingsgordel bereikt, maar we zouden liegen – ze zullen ook de grotere stad Novoprokopivka, twee kilometer naar het zuiden, moeten ontruimen. Ter referentie is hier een nadere blik op de in kaart gebrachte Russische verdediging in de gevechtszone, gebaseerd op het uitstekende werk van Brady Africk.

Russische verdediging in de Robotyne Sector

De discussie over deze verdedigingswerken kan een beetje warrig worden, simpelweg omdat het niet altijd duidelijk is wat er bedoeld wordt met die populaire uitdrukking “eerste verdedigingslinie”. Er zijn duidelijk verdedigingswerken rond en in Robotyne, en de Russen kozen ervoor om voor het dorp te vechten, dus in zekere zin maakt Robotyne deel uit van de “eerste linie” – maar het is beter om ervan te spreken als deel van wat wij een “schermlinie” zouden noemen. De eerste linie van aaneengesloten versterkingen aan het front ligt enkele kilometers verder naar het zuiden, en dit is de gordel die Oekraïne nog niet eens heeft bereikt, laat staan doorbroken.

Op dit moment lijkt het erop dat de Russische troepen de totale controle over Robotyne kwijt zijn, maar de zuidelijke helft van het dorp nog wel in handen hebben, terwijl de Oekraïense troepen in de noordelijke helft van het dorp nog steeds onder zware Russische beschietingen te lijden hebben. Op dit moment moeten we het dorp waarschijnlijk beschouwen als continu omstreden en een kenmerk van de grijze zone.

Robotyne, in al zijn glorie

Nu een korte opmerking over Robotyne zelf en waarom beide partijen zo vastbesloten zijn om ervoor te vechten. Aan de oppervlakte lijkt het nogal vreemd, aangezien de Russische voorkeur in 2022 uitging naar tactische terugtrekkingen onder hun vuurparaplu. Deze keer doen ze echter een felle tegenaanval om Robotyne te betwisten. De waarde van het dorp ligt niet alleen in de ligging aan de T-0408 snelweg, maar ook in de uitstekende ligging op de top van een heuvelrug. Zowel Robotyne als Novoprokopivka liggen op een heuvelrug die wel 70 meter hoger is dan de laaggelegen vlakte in het oosten.

Wat dit betekent is vrij eenvoudig; als de AFU voorwaarts drukt in een poging om de positie Robotyne-Novoprokopivka te omzeilen door de kloof tussen Robotyne en Verbove binnen te dringen, zal het kwetsbaar zijn voor vuur op de flanken (vooral door ATGM’s) door Russische troepen op de hoge grond. We hebben hier al beelden van gezien, waarbij Oekraïense voertuigen in de flank werden geraakt door vuur vanuit Robotyne. Ik ben zeer sceptisch of Oekraïne zelfs maar een serieuze aanval op de eerste verdedigingsgordel kan proberen totdat ze zowel Robotyne als Novoprokopivka hebben veroverd.

Onder ideale omstandigheden zou dit allemaal een harde noot zijn om te kraken, met een verscheidenheid aan technische problemen die opgelost moeten worden, obstakels die ontworpen zijn om de aanvaller in schietbanen te leiden, loodrechte loopgraven om enfiladevuur op oprukkende Oekraïense colonnes mogelijk te maken, en robuuste verdedigingswerken op alle belangrijke wegen. Maar dit zijn niet de beste omstandigheden. Dit is een vermoeide strijdmacht die veel van haar eigen gevechtskracht heeft verbruikt en die de aanval probeert te organiseren met een versnipperd en ondermaats aanvalspakket.

Verschillende factoren hebben samengespannen tegen het Oekraïense offensief, en synergetisch hebben ze een bona fide militaire catastrofe voor Kiev gecreëerd. Laten we ze opnoemen.

Probleem 1: De verborgen defensieve laag

Op dit punt moeten we iets erkennen dat iedereen gemist heeft over de verdediging van Rusland. Eerder sprak ik mijn grote vertrouwen uit dat de Oekraïense strijdkrachten niet in staat zouden zijn om de Russische verdediging te doorbreken, maar ik geloofde ten onrechte dat de Russische verdediging zou functioneren volgens de klassieke Sovjet-defensie-in-diepte principes (tot in detail uitgelegd in de geschriften van bijvoorbeeld David Glantz).

Geïdealiseerde verdediging in de diepte door een motorgeweerbrigade

Een dergelijke verdediging staat, eenvoudig gezegd, open voor het idee dat de vijand de eerste of zelfs de tweede verdedigingslinie zal doorbreken. Het doel van de meerlagige (of “echelonale” in de klassieke terminologie) verdediging is om ervoor te zorgen dat de vijandelijke troepen vast komen te zitten als ze proberen door te breken. Het kan de eerste laag binnendringen, maar terwijl het verder gaat wordt het voortdurend opgevreten door de volgende gordels. Het klassieke voorbeeld is de Slag om Koersk, waar krachtige Duitse pantsers doorbraken in de verdedigingsgordels van de Sovjet-Unie, maar vervolgens vast kwamen te zitten toen ze werden vernietigd. U kunt dit zien als analoog aan een Kevlar vest, dat een web van vezels gebruikt om projectielen tegen te houden: in plaats van af te ketsen, wordt de kogel opgevangen en wordt zijn energie geabsorbeerd door de gelaagde vezels.

Ik stond eigenlijk wel open voor het idee dat Oekraïne enige penetratie zou genereren, maar ik verwachtte dat ze in de daaropvolgende gordels zouden blijven steken en eruit zouden sputteren.

Wat in dit plaatje ontbrak – en dit is een verdienste van de Russische planning – was een onzichtbare verdedigingsgordel voor de eigenlijke loopgraven en versterkingen. Deze voorste gordel bestond uit extreem dichte mijnenvelden en sterk bezette voorste posities in de verdedigingslinie, waarvoor de Russen duidelijk van plan waren fel te vechten. In plaats van door de eerste gordel heen te breken en vast te komen zitten in de tussenliggende gebieden, zijn de Oekraïners herhaaldelijk in de veiligheidszone gemolesteerd, en de Russen hebben consequent tegenaanvallen uitgevoerd om hen terug te slaan wanneer ze toch voet aan de grond wisten te krijgen.

Met andere woorden, terwijl we verwachtten dat Rusland een verdediging in de diepte zou vechten die de Oekraïense speerpunten zou absorberen en hen in het hart van de verdediging zou verscheuren, hebben de Russen in werkelijkheid een sterke toewijding getoond aan het verdedigen van hun voorste posities, waarvan Robotyne de bekendste is.

  De trommels van de oorlog slaan luider

Op papier werd verwacht dat Robotyne zou functioneren als onderdeel van een zogenaamde “kreukelzone”, of “veiligheidszone” – een soort licht bezette buffer die de vijand door vooraf geregistreerd vuur jaagt voordat ze op de eerste gordel van continue en sterk bezette verdediging stuiten. Uit verschillende lucht- en satellietoverzichten van het gebied, die gemaakt werden voordat Oekraïne tot de aanval overging, bleek inderdaad dat Robotyne ruim voor de eerste stevige en ononderbroken Russische verdedigingsgordel lag.

Wat over het hoofd werd gezien, zo leek het, was de mate waarin de Russische verdedigers de gebieden bij de nadering van Robotyne hadden ondermijnd en zich inzetten voor verdediging binnen de veiligheidszone. De omvang van de mijnen lijkt de Oekraïners zeker te hebben verrast, en zet de beperkte technische gevechtscapaciteiten van Oekraïne onder druk. Nog belangrijker is dat de dichte mijnen voorspelbare naderingsroutes hebben gecreëerd voor de Oekraïense strijdkrachten, waardoor ze herhaaldelijk door dezelfde hinderlaag van vuur en Russische stand-off wapens moeten lopen.

Probleem 2: Onvoldoende onderdrukking

Het kenmerkende beeld van de eerste grote aanvallen op de Zapo-linie waren colonnes niet-ondersteunde manoeuvreermiddelen, die bestookt werden met Russisch vuur, zowel vanaf de grond (raketten, ATGM’s en buisartillerie) als vanaf luchtplatforms zoals de Ka-52 Alligator gevechtshelikopter. Een van de meer opzienbarende aspecten van deze scènes was de manier waarop Oekraïense troepen onder zwaar vuur kwamen te liggen terwijl ze nog in hun marscolonnes zaten, waarbij ze verliezen leden voordat ze zich ooit in de vuurlinies hadden opgesteld om hun eigenlijke aanval te beginnen.

Hier zijn talloze redenen voor. Eén daarvan is het nu blasé geworden probleem van de Oekraïense munitietekorten. Kijk eens naar de volgende interessante punten. In de aanloop naar het tegenoffensief van Oekraïne voerde Rusland een zware voorbereidende luchtcampagne die grote AFU-munitiedepots uitschakelde. De aanvankelijke aanvallen van Oekraïne mislukken in het aangezicht van zware en niet-ondersteunde Russische beschietingen. De Verenigde Staten besluiten clustermunitie over te dragen aan Oekraïne omdat, in de woorden van de president, “ze zonder munitie komen te zitten”. Voeg daar de degradatie van de Oekraïense luchtverdediging aan toe, waardoor Russische helikopters met groot effect langs de contactlijn kunnen opereren, en je hebt een recept voor een ramp. Bij gebrek aan de artilerie om het Russische vuur te onderdrukken of de luchtverdediging om Russische vliegtuigen te verjagen, opende de AFU hun offensief door op rampzalige wijze niet-ondersteunde manoeuvre-elementen vooruit te duwen in een hagelbui van vuur.

Probleem 3: Russische standoff-wapens

Het is cruciaal om te begrijpen dat de Russische gereedschapskist fundamenteel anders is dan tijdens de slag om Kherson vorig jaar, door de snel groeiende productie van een verscheidenheid aan Russische stand-off wapens – vooral de Lancet en de UMPK glijmodificaties voor zwaartekrachtbommen.

Met name de Lancet heeft het erg goed gedaan – er wordt beweerd dat de vertrouwde kleine rondzwevende munitie verantwoordelijk is voor bijna de helft van de Russische doelwitverliezen – en heeft een cruciaal capaciteitsgat opgevuld waar het Russische leger in het eerste jaar van de oorlog af en toe last van had. In tegenstelling tot sommige westerse beoordelingen dat Rusland drones gewoon niet in voldoende hoeveelheden zou kunnen produceren, is de productie van de Lancet in korte tijd succesvol opgevoerd, en de massaproductie van andere systemen zoals de Geran komt ook op gang.

De proliferatie van de Lancet en soortgelijke systemen betekent in een notendop dat niets binnen 30 km van de contactlijn veilig is, en dit verstoort op zijn beurt de inzet van kritieke ondersteunende middelen door de AFU, zoals luchtverdediging en technische installaties, waardoor ze kwetsbaarder worden voor Russische mijnen en vuur. In feite hebben we het gebruik van de Oekraïense artillerie in het Robotyne-gebied steeds meer zien afnemen vanwege de dreiging van lancetten (ze lijken artilerie over te brengen naar andere fronten), en de AFU geeft de voorkeur aan het gebruik van HIMARS in de onderdrukkende rol.

Probleem 4: Herhalende naderingslijnen

Omdat de AFU er bij hun eerste poging niet in slaagde om de Robotyne sector binnen te dringen, zijn ze gedwongen om voortdurend extra eenheden en middelen in te zetten om de positie te versterken. Dit heeft bijzondere gevolgen, zowel in de zin dat de AFU-troepen voortdurend dezelfde aanvoerroutes naar het contact moeten volgen, als in het feit dat ze hetzelfde achtergebied gebruiken om hun aanvalstroepen te verzamelen en op te stellen.

Dit maakt de last voor de Russische ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) aanzienlijk gemakkelijker, aangezien de AFU geen effectieve manier heeft om de middelen die ze naar de aanval brengen te verspreiden of te verbergen. Opgezette Oekraïense troepen en materiaal zijn herhaaldelijk verborgen geweest in de dorpen direct achter Orikhiv, zoals Tavriiske en Omeln’yk, en Rusland is in staat om infrastructuur in het achtergebied, zoals munitiedepots, aan te vallen omdat – om het simpel te zeggen – er maar zoveel plaatsen zijn waar deze middelen kunnen worden opgezet als je herhaaldelijk dezelfde 20 km brede sector van het front aanvalt.

Onlangs klaagde de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Malair dat de 82e Brigade – die pas was ingezet in de sector Orikhiv – was getroffen door een reeks Russische luchtaanvallen in haar verzamelgebieden. Volgens haar kwam dit door slechte OPSEC die de locatie van de brigade aan de Russen onthulde. Maar dit slaat echt nergens op; het hele operatiegebied rond Orikhiv is misschien 25 km diep (van Kopani tot Tavriiske) en 20 km breed (van Kopani tot Verbove). Dit is een klein gebied dat de hele zomer door een enorme hoeveelheid militair verkeer langs dezelfde wegen heeft gezien. Het idee dat Rusland voorkennis nodig heeft om te weten dat ze doelen in dit gebied moeten bewaken en aanvallen is absurd.

Probleem 5: Breekbare Brigades

Er is veel minder schade nodig om een eenheid op operationeel niveau te “vernietigen” dan mensen denken. Een eenheid kan al een gevechtsonderbreking worden bij 30% verliezen (met enige variatie afhankelijk van hoe die worden toegewezen). Dit komt omdat wanneer mensen de term “vernietiging” horen, ze denken dat dit totale verliezen betekent. Soms wordt het woord zo gebruikt in de omgangstaal, maar waar het om gaat voor officieren die een operatie proberen te leiden, is of een formatie al dan niet gevechtsklaar is voor de taken die ervan gevraagd worden – en die capaciteiten kunnen veel sneller verdwijnen dan mensen zich realiseren.

Dit is met name het geval voor het Oekraïense mech-pakket, om verschillende redenen. Ten eerste, zoals we in eerdere artikelen hebben besproken, begonnen deze brigades de strijd ver onder de sterkte (vergeet bijvoorbeeld niet dat de Oekraïense 82e Brigade slechts 90 Stryker AFV’s heeft, terwijl een Amerikaanse Strkyer Brigade er 300 zou moeten hebben). Bovendien betekent het in elkaar geflanste karakter van deze brigades – en het totale gebrek aan eigen ondersteuningssystemen zoals reparatie en onderhoud – dat de Oekraïners deze voertuigen natuurlijk zullen moeten kannibaliseren. Ze zijn al begonnen met het aanwijzen van “donor”-voertuigen die volledig afgeschreven zijn om gestript te worden voor onderdelen. Het gevolg van deze twee feiten is dat de Oekraïense gemechaniseerde brigades om te beginnen al onderbemand zijn met voertuigen, en dat het herstelpercentage abominabel laag zal zijn, met verborgen uitputting achter de schermen als gevolg van kannibalisatie.

Dit betekent dat toen we halverwege juli hoorden dat Oekraïne al 20% van zijn manoeuvre-eenheden had verloren, er een daarmee gepaard gaande catastrofale afname in gevechtscapaciteit is. De leidende brigades – die 50% of meer van hun manoeuvrevoertuigen hebben opgebruikt – kunnen geen gevechtstaken meer uitvoeren die geschikt zijn voor een brigade, en de Oekraïners zijn gedwongen om hun eenheden van het tweede echelon voortijdig te voeden.

Op dit moment zijn gedeeltelijke elementen van ten minste tien verschillende brigades ingezet in de Robotyne sector, en het 82ste zal zich daar waarschijnlijk binnenkort bij aansluiten. Gezien het feit dat het NAVO-plan voor het opbouwen van gevechtskracht slechts 9 door de NAVO getrainde brigades omvatte, plus een paar opnieuw samengestelde Oekraïense formaties, is het veilig om te zeggen dat het niet in het plan stond om ze allemaal in een 71 dagen durend gevecht te laten bloeden, alleen maar om in de verdedigingslinie door te breken.

In de afgrond staren

Ik heb de laatste tijd verschillende analisten en schrijvers gezien die beweren dat het invoegen van extra Oekraïense eenheden in de Robotyne sector de volgende fase van de operatie inluidt.

Dit is onzin. Oekraïne zit nog steeds vast in de eerste fase. Wat er in plaats daarvan is gebeurd, is dat de uitputting van hun brigades van het eerste echelon hen heeft gedwongen om hun tweede (en derde) golf in te zetten om de taken van de openingsfase te voltooien. De eerste aanval, geleid door de 47ste Brigade, was bedoeld om een bres te slaan in de Russische schermlinie rond Robotyne en op te rukken naar de hoofdgordel van de Russen verder naar het zuiden. Ze faalden, en de extra brigades die bestemd waren voor uitbuiting – de 116de, 117de, 118de, 82ste, 33ste en meer – worden nu systematisch aangevoerd om de druk op de ketel te houden.

Deze brigades zijn natuurlijk niet vernietigd, simpelweg omdat ze niet in hun geheel worden ingezet, maar eerder als subeenheden. Desalniettemin vormen de Oekraïense verliezen op dit moment het grootste deel van een hele brigade, verdeeld over het bredere pakket, en zijn er meer dan 300 manoeuvre-elementen (tanks, IFV’s, APC’s, etc.) uitgeschakeld.

We moeten dit heel expliciet zeggen. Oekraïne is niet overgegaan naar de volgende fase van hun operatie. Ze zitten vast in de eerste fase en zijn gedwongen om voortijdig delen van het tweede echelon in te zetten die voor latere actie bestemd waren. Ze branden zich langzaam maar zeker door de hele operationele groep heen, en tot nu toe hebben ze de afschermingslinie van Rusland nog niet doorbroken. Het grote tegenoffensief verandert in een militaire catastrofe.

Dit betekent niet dat de operatie mislukt is, simpelweg omdat ze nog steeds bezig is. De geschiedenis leert ons dat het onverstandig is om definitieve uitspraken te doen. Geluk en menselijke factoren (moed en intelligentie, lafheid en domheid) hebben altijd iets te zeggen. Op dit moment gaat het echter onmiskenbaar in de richting van een verwerpelijke mislukking.

Tot nu toe heeft de AFU enig aanpassingsvermogen getoond. In het bijzonder hebben we onlangs gezien dat ze niet langer niet-ondersteunde colonnes gemechaniseerde middelen naar voren schuiven – in plaats daarvan leunen ze op kleine gedemonteerde eenheden, die proberen langzaam naar voren te schuiven in de ruimte tussen Robotyne en Verbove. De beweging in de richting van verspreiding is bedoeld om het aantal verliezen te verminderen, maar het vermindert ook de kans op een dramatische doorbraak nog verder en markeert het tijdelijk opgeven van beslissende doorbraakacties ten gunste van – alweer – sluipende positionele oorlogvoering.

We zouden nalatig zijn als we niet zouden opmerken dat er in dit alles belangrijke Russische verliezen zijn geleden. We weten dat de Russische troepen in de Robotyne-sector moesten rouleren en versterkt moesten worden, onder andere met elite VDV en marine-infanterie-eenheden. Rusland heeft tegenbatterijverliezen geleden, het heeft voertuigen verloren in de tegenaanval, en mannen zijn gedood terwijl ze hun loopgraven vasthielden. De aanvankelijke aanvalsgroepen van de Oekraïners hadden veel gevechtskracht, en de gevechten waren voor beide partijen erg bloedig. Het is geen eenzijdige schiettent, maar een oorlog met een hoge intensiteit.

Maar dat is nu juist de kern van de zaak – Oekraïne lijkt niet te kunnen ontsnappen aan de aanvals- en positieoorlog waarin het zich bevindt. Het klinkt allemaal goed en wel om een terugkeer naar “manoeuvre”-oorlogsvoering te verkondigen, maar als er een onvermogen is om door de vijandelijke verdediging heen te breken, is dit slechts een loze kreet en blijft de aard van de strijd een aanvalsoorlog. Als de vraag wordt “zullen we doorbreken voordat onze gevechtskracht op is”, dan bent u niet aan het manoeuvreren. U bent aan het aanvallen.

In mijn reeks artikelen over militaire geschiedenis hebben we verschillende gevallen bekeken waarin legers wanhopig probeerden om het front te ontgrendelen en weer operationeel te manoeuvreren, maar als er geen technische capaciteit is om dat te doen, maken deze bedoelingen helemaal niets uit. Niemand wil aan de verkeerde kant van de uitputtingswiskunde vastzitten, maar soms doet het er helemaal niet toe wat u wilt. Soms wordt uitputting u opgedrongen.

Bij gebrek aan de mogelijkheden die nodig zijn om de enorme Russische verdediging met succes te doorbreken – meer afstandsvuur, meer luchtverdediging, meer ISR, meer EW, meer gevechtstechniek, meer meer meer – zit Oekraïne gevangen in een rotsgevecht. Twee vechters zwaaien met knuppels naar elkaar, en Rusland is een grotere man met een grotere knuppel.

  "Vriezen tegen Poetin": Eerste zwembaden verlagen de watertemperatuur

Twee slechte copes

Te midden van een duidelijk misbaksel en groeiende strategische teleurstelling, zijn er steeds meer twee nieuwe suggesties in het gesprek geslopen – “copes”, zo u wilt, die worden gebruikt als een narratieve troost om uit te leggen waarom de Oekraïense operatie eigenlijk prima verloopt (ondanks het feit dat bijna iedereen in het westen erkent dat de resultaten op zijn best glansloos zijn geweest). Ik wil kort op elk van deze punten ingaan.

Cope 1: “De eerste fase is de moeilijkste”

U ziet vaak beweerd worden dat de AFU alleen maar de Russische verdedigingslinie hoeft open te breken, en dat de rest van de verdediging als dominostenen zal vallen. De algemene strekking van dit argument is dat de Russen geen reserves hebben en dat de daaropvolgende verdedigingslinies niet voldoende bemand zijn – breek gewoon de eerste linie open en de rest zal in elkaar vallen.

Dit is waarschijnlijk een geruststellende gedachte, maar het is nogal irrationeel. We zouden het bijvoorbeeld kunnen hebben over het Russische doctrinaire schema voor verdediging in de diepte, dat een liberale toewijzing van reserves op alle diepten van het verdedigingssysteem voorschrijft, maar het is waarschijnlijk vruchtbaarder om naar meer direct bewijs te wijzen.

Laten we eens kijken naar het gedrag van Rusland in de afgelopen zes maanden. Ze hebben enorm veel energie gestoken in de opbouw van gechelonneerde verdedigingslinies – moeten we echt geloven dat ze dit allemaal hebben gedaan om al hun gevechtskracht te verspillen aan gevechten voor deze verdedigingslinies? Er is ook geen bewijs dat Rusland op dit moment moeite heeft om het front van manschappen te voorzien. We hebben voortdurende rotaties en herschikkingen gezien te midden van een algemeen proces van militaire uitbreiding in Rusland. Sterker nog, van de twee strijdende partijen lijkt het Oekraïne te zijn die het meeste mankracht nodig heeft.

Cope 2: “Kom binnen schootsafstand”.

Dit is het meer fantastische verhaal, en het vertegenwoordigt een radicale ad-hoc verschuiving van de doelpalen. Het argument is dat Oekraïne niet echt naar zee hoeft op te rukken en de landbrug fysiek hoeft af te snijden, het hoeft alleen maar de Russische aanvoerroutes binnen schootsafstand te krijgen om de Russische troepen af te snijden. Deze theorie is uitgebreid naar voren gebracht op Twitter X en door persoonlijkheden als Peter Zeihan (een man die niets van militaire zaken afweet).

Er zijn veel problemen met deze gedachtegang, waarvan de meeste voortkomen uit een opgeblazen begrip van “vuurleiding”. Simpel gezegd, “binnen bereik” zijn van artillerievuur betekent niet dat er een effectieve gebiedsontzegging is of dat de aanvoerlijnen afgesneden zijn. Als dat het geval zou zijn, zou Oekraïne helemaal niet vanuit Orikhiv kunnen aanvallen, omdat de hele aanvalsas binnen Russisch schootsbereik ligt. In Bakhmut bleef de AFU doorvechten lang nadat hun belangrijkste aanvoerroutes onder Russische beschietingen waren gekomen.

Het simpele feit is dat de meeste militaire taken worden uitgevoerd binnen het bereik van ten minste enkele van de vijandelijke afstandsvuren, en het idee dat Rusland zal instorten als de AFU erin slaagt om een granaat op de Azov-kustweg te plaatsen, is tamelijk belachelijk. In feite ligt de belangrijkste spoorlijn van Rusland al binnen het bereik van Oekraïense HIMARS, en de Oekraïners hebben met succes aanvallen uitgevoerd op kuststeden zoals Berdyansk. Ondertussen valt Rusland de Oekraïense ondersteuningsinfrastructuur met regelmaat aan – en toch is nog geen van beide legers ingestort. Dit komt omdat afstandsvuur een hulpmiddel is om de attitudescalculus te verbeteren en operationele doelen te bevorderen – oorlogen worden niet op magische wijze gewonnen door alleen maar de aanvoerwegen van de vijand te markeren.

Laten we echter liefdadig zijn en deze gedachtegang toelaten. Stel dat de Oekraïners erin zouden slagen om op te rukken – niet helemaal naar de kust, maar ver genoeg om de belangrijkste aanvoerroutes van Rusland binnen bereik van artillerie te brengen. Wat zouden ze dan doen? Een batterij houwitsers opstellen, ze aan de frontlinie parkeren en non-stop op de weg beginnen te vuren? Wat denkt u dat er met die houwitsers zou gebeuren? Tegenbatterijsystemen zouden ze zeker aanvallen. Het idee dat u gewoon een groot kanon kunt optrommelen en op Russische bevoorradingsvrachtwagens kunt gaan schieten is echt heel kinderachtig. Om vijandelijke troepen van bevoorrading te beroven is het altijd nodig geweest om de doorvoer fysiek te blokkeren, en dat is wat Oekraïne zal moeten doen als ze de landbrug met Rusland willen afsnijden.

De afleiding

Ik ben me bewust van het feit dat ik zou falen als ik een secundair gebied van Oekraïense inspanningen, verder naar het oosten in de oblast Donestk, niet zou bespreken. Hier hebben de Oekraïeners zich een flink stuk over de snelweg vanuit de stad Velyka Novosilka een weg naar boven gebaand en verschillende nederzettingen veroverd.

Het probleem met deze “andere” Oekraïense aanval is dat het, in één woord, inconsequent is. Deze as van opmars is op een zeer fundamentele manier operationeel steriel, omdat het gaat om het opdrijven van groepen langs een smalle weg die nergens toe leidt. Net als in de Robotyne sector is de AFU nog steeds ver verwijderd van de serieuze Russische versterkingen, en om het nog erger te maken liggen de weg en de nederzettingen op deze as langs een kleine rivier. Rivieren stromen, zoals we weten, langs de bodem van het terrein, wat betekent dat de weg op de bodem van een wadis/embakement/glacis ligt, kies uw terminologie. In feite bestaat het wegennet als zodanig uit niets anders dan een enkelbaansweg aan weerszijden van de rivier.

De bijzaak in het oosten

Mijn interpretatie van deze as is in wezen dat het bedoeld was als een schijnbeweging om een schijn van operationele verwarring te creëren, maar toen de primaire inspanning op de Orikhiv-as uitdraaide op een kolossale mislukking, werd besloten om hier door te drukken, gewoon voor narratieve doeleinden. Uiteindelijk is dit gewoon geen as die een betekenisvolle invloed kan uitoefenen op de oorlog in het algemeen. De troepen die hier worden ingezet zijn relatief minuscuul in het grote geheel, en ze gaan nergens heen. Een dunne, naaldachtige penetratie zal zeker niet meer dan 80 kilometer over een eenbaansweg naar zee rijden om de oorlog te winnen.

Conclusie: Met de vinger wijzen

Een van de zekerste tekenen dat het Oekraïense tegenoffensief een catastrofale wending heeft genomen, is de manier waarop Kiev en Washington al begonnen zijn elkaar de schuld te geven, met een autopsie terwijl het lichaam nog warm is. Zelensky heeft het westen verweten te traag te zijn met het leveren van de benodigde uitrusting en munitie, met het argument dat onaanvaardbare vertragingen de Russen in staat stelden hun verdediging te verbeteren. Dit lijkt me nogal obsceen en ondankbaar. De NAVO heeft Oekraïne een nieuw leger uit het niets opgebouwd in een proces waarbij de trainingstijden al sterk ingekort moesten worden.

Aan de andere kant zijn westerse experts begonnen Oekraïne te verwijten dat het zogenaamd niet in staat is om “gecombineerde wapenoorlogvoering” toe te passen. Dit is echt een zeer onzinnige poging om jargon (onjuist) te gebruiken om problemen te verklaren. Gecombineerde wapens betekent gewoon de integratie en het gelijktijdige gebruik van verschillende wapens zoals pantsers, infanterie, artillerie en luchtmacht. Beweren dat Oekraïne en Rusland hier op de een of andere manier cognitief of institutioneel niet toe in staat zijn, is uiterst dwaas. Het Rode Leger had een complexe en zeer grondige doctrine van gecombineerde wapenoperaties. Een professor aan de US Arms School of Advanced Military Studies zei het volgende: “De meest coherente kern van theoretische geschriften over operationele kunst is nog steeds te vinden bij de Sovjetschrijvers.” Het idee dat gecombineerde wapens een vreemd en nieuw concept is voor Sovjetofficieren (een kaste die het Russische en Oekraïense opperbevel omvat) is belachelijk.

Deze kwestie is niet een soort Oekraïense doctrinaire koppigheid, maar een combinatie van structurele factoren die geworteld zijn in de ontoereikendheid van de Oekraïense gevechtskracht en het veranderende gezicht van oorlogvoering.

Het is eerlijk gezegd een beetje dom om te zeggen dat Oekraïne moet leren over “gecombineerde wapens” als het land gewoonweg belangrijke capaciteiten ontbeert die een succesvolle manoeuvrecampagne mogelijk zouden maken – namelijk adequaat afstandsvuur, een functionerende luchtmacht (en nee, F-16’s zullen dit niet oplossen), techniek en elektronische oorlogsvoering. Het gaat in wezen niet om doctrinele flexibiliteit, maar om vermogen. Bij wijze van analogie is dit een beetje zoals een bokser met een gebroken arm laten vechten, en dan zijn techniek bekritiseren. Het probleem is niet zijn techniek – het probleem is dat hij gewond is en materieel zwakker dan zijn tegenstander. Zo is ook het probleem voor Oekraïne niet dat ze niet in staat zijn om hun armen te coördineren, het probleem is dat hun armen verbrijzeld zijn.

Ten tweede – en ik geef toe dat dit nogal schokkend voor mij is – lijken westerse waarnemers niet open te staan voor de mogelijkheid dat de nauwkeurigheid van moderne afstandsvuren (of het nu Lancet drones, geleide artilleriegranaten of GMLRS raketten zijn) in combinatie met de dichtheid van ISR-systemen het simpelweg onmogelijk kan maken om vegende mobiele operaties uit te voeren, behalve in zeer specifieke omstandigheden. Als de vijand de capaciteit heeft om verzamelplaatsen te bewaken, de infrastructuur in het achtergebied met kruisraketten en drones aan te vallen, naderingslinies nauwkeurig te verzadigen met artillerievuur en de aarde in mijnen te drenken, hoe is het dan mogelijk om te manoeuvreren?

Gecombineerde wapens en manoeuvreren zijn gebaseerd op de mogelijkheid om snel enorme gevechtskracht te concentreren en met groot geweld aan te vallen op smalle punten. Dit is waarschijnlijk onmogelijk gezien de dichtheid van de Russische bewaking, vuurkracht en de vele obstakels die ze hebben opgeworpen om de Oekraïense bewegingsvrijheid te ontzeggen en hun activiteiten te sclerotiseren. De belangrijkste voorbeelden van manoeuvreren in het recente westerse geheugen – de campagnes in Irak – hebben slechts een oppervlakkige relevantie voor de omstandigheden in Zaporizhia.

Uiteindelijk zijn we teruggekeerd naar een massa-oorlog – met name massale ISR-middelen en -vuur. De enige manier waarop Oekraïne kan manoeuvreren zoals zij dat willen, is door het front open te breken, en dat kunnen ze alleen met meer van alles – meer ontmijningsapparatuur, meer granaten en buizen, meer raketten, meer pantsers. Alleen massa kan een geschikte bres slaan in de Russische linies. Anders zitten ze vast in een positionele kruipgang door de dichte Russische verdediging, en hen bekritiseren omdat ze niet in staat zijn om een soort magische westerse notie van “gecombineerde wapens” te begrijpen, is de vreemdste manier van met de vinger wijzen.

Dus, waar gaat de oorlog vanaf hier naartoe? De voor de hand liggende vraag is of we geloven dat Oekraïne ooit een krachtiger aanvalspakket zal hebben dan waarmee ze de zomer begonnen. Het antwoord lijkt duidelijk nee te zijn. Het was als tanden trekken om deze ondermaatse brigades bij elkaar te schrapen – het idee dat de NAVO, na een nederlaag in de Slag om Zaporizhia, op de een of andere manier een krachtiger pakket zal samenstellen, lijkt vergezocht. Sterker nog, Amerikaanse functionarissen hebben vrij expliciet gezegd dat dit het beste gemechaniseerde pakket was dat Oekraïne kon krijgen.

Het lijkt niet controversieel om te zeggen dat dit Oekraïne’s beste kans was op een soort van echte operationele overwinning, die op dit moment langzaam lijkt weg te druppelen in bescheiden maar kostbare tactische vooruitgang. De uiteindelijke implicatie hiervan is dat Oekraïne niet kan ontsnappen aan een oorlog van industriële uitputting, wat precies het soort oorlog is dat het niet kan winnen, vanwege alle asymmetrieën die we eerder hebben genoemd.

In het bijzonder kan Oekraïne een positionele uitputtingsoorlog echter niet winnen vanwege zijn eigen maximalistische definitie van “winnen”. Aangezien Kiev heeft volgehouden dat het niet zal opgeven totdat het zijn grenzen van 1991 terug heeft, vormt een onvermogen om de Russische troepen te verdrijven een bijzonder vervelend probleem – Kiev zal ofwel zijn nederlaag moeten toegeven en de Russische controle over de geannexeerde gebieden moeten erkennen, of het zal koppig blijven vechten totdat het een mislukte staat is met niets meer in de tank.

Oekraïne zit gevangen in een knuppelgevecht, waarbij pogingen om het front met manoeuvres te ontgrendelen op niets uitlopen, en wat Oekraïne het hardst nodig heeft is een veel grotere knuppel. Het alternatief is een totaliserende strategische ramp.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Frontnieuws filmpscoop – Russische strijdkrachten hebben vandaag een loopgraaf vol Ukro-Fodder geëlimineerdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussisch vliegveld in Pskov geraakt door drones – volgens rapporten gelanceerd vanuit Estland (NAVO)
Volgend artikelDr. Coleman: De 10 GROOTSTE en gevaarlijkste leugens
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Ja, en wat houdt die totaliserende strategische ramp dan in die ze nodig zouden hebben?
  Zij zitten zelf in een door henzelf georganiseerde totaliserende ramp situatie. Toch?
  Dat kan je niet ontkennen.
  Bedoel je dat misschien ?

 2. Opdracht van de Special Forces : kartonnen vliegertjes plooien, motortje erin stoppen, zendertje opplakken, explosief vastkleven en de kous is af.
  Zo kan men nog héél lang bezig blijven. Geen nood : Belg. staat haalt probleemloos via staatsbon 16 mia euro op. Let’s play war games.

 3. Ja, het is een ellenlang artikel. Maar eindelijk voor het eerst in mààànden iest degelijks over de militaire situatie in plaats van het dagelijkse overwinningsgebral en borstklopperij.
  Veel dank voor het artikel, al zou ikzelf wat meer aandacht geven aan de noodzakelijke wisselwerking van dure nutteloze operaties voor de weinig zinvolle beeldvorming in Het Westen. Hoeveel Oekraïners zullen moeten sneuvelen voor het geroep tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen?

  • Volgens de internationale pers zijn al een paar mega Arlington’s in gereedheid gebracht in de nabijheid van Kiev. Nu nog wachten op een glamour najaarscover van Vogue.

 4. Volgens RTL hebben Ukri’s slechts 5 Leopard verloren en 20 zijn voor repair
  Volgens RTL hebben de Russen geen speciale troepen meer die zijn allen gesneuveld door de Ukri’s
  Dit nieuws heeft RTL verkregen door Forbes .

  Ben ik nou gek of worden we hier op het verkeerde been gezet?
  Of liegt dat Forbes en dat RTL

  • Die uitspraken zijn gemakkelijk te evalueren: gezien de mislukte verwoede pogingen om wezenlijk vooruit te komen, zou dit willen zeggen dat die andere Leopards heel de tijd op stal zijn blijven staan. En als de Russische verdedigingstroepen opgesoupeerd zijn, dan ligt de weg naar de Krim toch open? Wanneer is het overwinningsfeestje? Dagelijkse peptalk van, “volhouden, voort doen” omdat de publieke steun afkalft.

 5. Uitgebreid artikel en goed onderbouwd.

  Zekers de laatste periode merk je dat oekraine de Amerikaanse tactieken overboord gooit en z’n eigen gang gaat. Ookmerk je langzaam dat het westen en NAVO open staat voor het afstaan van territorium.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in