Kevin Galalae heeft zijn onderzoek gepubliceerd in een document getiteld: PCR Tests en het Depopulatie Programma. Hij concludeert “het coronavirus dat verantwoordelijk wordt gehouden voor talloze echte en ingebeelde sterfgevallen is een politieke fictie. De symptomen die aan Covid worden toegeschreven zijn het gevolg van een doelbewuste drieledige aanval op onze gezondheid en ons leven door onze eigen nationale en internationale autoriteiten”, bericht Theexpose.uk.

De opzettelijke drieledige aanval wordt als volgt samengevat:

 1. Beschadig het nasopharynx epitheel met PCR-teststaafjes om de immuunbeschermingen die onze hersenen afschermen te ondermijnen.
 2. Een gesloten circuit tussen de mond en de neus creëren, dus tussen uitgaande en binnenkomende lucht, door ons te dwingen de hele dag gezichtsmaskers te dragen.
 3. De schade aan de hersenen te vergroten door ons bloot te stellen aan chemicaliën en neurotoxines die de hersenen nooit zouden kunnen bereiken als ze de bloed-hersenbarrière niet hadden vernietigd.

Kevin Galalae is een Canadese mensenrechtenactivist, auteur, journalist en historicus. Hij is auteur van talrijke boeken, waaronder Killing Us Softly: The Global Depopulation Policy. Als activist heeft Galalae vele opmerkelijke prestaties geleverd, waaronder zaken in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Naties en is hij een vurig verdediger van een vrij World Wide Web. Galalae is ook een expert op het gebied van het wereldwijde depopulatiebeleid – ook bekend als Agenda 21, Agenda 2030 of bevolkingsbeheersing. Zijn biografie (PDF) is interessant om te lezen, zoals gedownload van Everydayconcerned.net.

De uitvinder van de PCR-test, Dr. Kary Mullis, heeft duidelijk en bij vele gelegenheden verklaard dat de resultaten van de PCR-tests gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden om van alles te laten betekenen. De PCR-testmethodologie maakt geen onderscheid of positieve resultaten infectieus zijn.

Kary Mullis, uitvinder van de PCR-test – “PCR is geen betrouwbare test voor virussen”

Waarom worden ze, gezien hun invasieve aard en het feit dat ze nooit bedoeld waren voor diagnostische maar voor onderzoeksdoeleinden, zo vaak mogelijk gebruikt op dezelfde personen en op zo veel mogelijk mensen? “Wel, nu weet ik hoe het systeem ze misbruikt!” roept Galalae uit en geeft zijn uitleg, met links naar wetenschappelijk onderzoek, in zijn twaalf pagina’s tellende document: PCR-Tests and the Depopulation Program.

PCR tests

“Het lange wattenstaafje dat in de neusholte wordt ingebracht tot aan het neusdak … beschadigt de fascikels van de reukzenuw, wat, zoals blijkt, ernstige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid en levensduur omdat de reukzenuw één van de slechts twee vensters in de schedel is waardoor virussen en bacteriën zich van neus naar hersenen kunnen verplaatsen en dus de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, het andere is de nervus trigeminus.” – PCR Tests and the Depopulation Program

  De grote ontmaskering
PCR Tests and the Depopulation Program

De reukzenuw bevat zintuiglijke zenuwvezels die verband houden met de reukzin. Het is de enige schedelzenuw die stamcellen heeft – de zogeheten olfactorische omhullingscellen – waardoor zij zich gedurende het hele leven voortdurend kan regenereren. Het zijn de cellen die de reukzenuw beschermen en helpen bij de regeneratie ervan in geval van schade door ouderdom of verwonding. Deze cellen zijn zo uniek dat artsen ze onlangs zijn gaan gebruiken om ruggenmergletsels met succes te herstellen en hersenziekten te behandelen.

Bovendien helpen de olfactorische ensheathing cellen bij de aangeboren immuniteit omdat zij fagocyterend zijn en als zodanig bacteriën opnemen. Het aangeboren immuunsysteem omvat alle eerstelijns verdedigingsmechanismen van ons lichaam, zoals de fysieke barrières langs neus, keel, longen en darmen, en ook de huid. De aangeboren immuniteit biedt een brede bescherming en reageert snel op elke bedreiging. De olfactorische ensheathing cellen zijn dus een cruciaal onderdeel van de bescherming van de hersenen.

Voor volwassenen tussen 57 en 85 jaar is de kans op overlijden binnen vijf jaar vier keer zo groot als de reuk- ensheathing cellen hun vermogen tot regeneratie verliezen.

De reukfunctie is dus een van de sterkste voorspellers van 5-jaars sterfte en kan dienen als een verklikker voor vertraagde cellulaire regeneratie of als een marker van cumulatieve toxische milieublootstellingen. Deze bevinding biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van een onderliggend mechanisme dat verband houdt met een fundamenteel onderdeel van het verouderingsproces. – Olfactory Dysfunction Predicts 5-Year Mortality in Older Adults (Abstract)

De PCR-tests vervullen twee belangrijke rollen voor het ontvolkingsprogramma.

Op korte termijn, door herhaaldelijk de reukzenuw te beschadigen met neusuitstrijkjes wordt de incidentie van virale en bacteriële infecties snel verhoogd. Dit helpt regeringen de indruk van een pandemie te wekken en in stand te houden. Hoe meer mensen worden getest, hoe meer mensen worden beschadigd en weerloos worden gemaakt tegen diverse infecties die vervolgens massaal verkeerd worden gelabeld als Covid-infecties. En door eenvoudigweg het aantal cycli in de thermocycler te verhogen, krijgen de autoriteiten het percentage positieve resultaten dat zij willen.

Juliet Morrison, een viroloog aan de Universiteit van Californië-Riverside, zegt dat zij vindt dat elke test met een cyclusdrempel van meer dan 35 te gevoelig is. “Ik ben geschokt dat mensen denken dat 40 een positieve uitslag kan zijn.

NHS geeft toe superhoge drempelwaarden van 45 cycli te gebruiken voor eigen PCR-tests

“En op de lange termijn, door de reukzenuw periodiek te beschadigen, zal het zijn vermogen tot regeneratie verliezen en dit helpt regeringen om ontelbare mensen tussen 57 en 85 jaar voortijdig te doden, precies de leeftijdsgroepen die regeringen van de ontwikkelde wereld dood willen om de ouderdomslast te verlichten en economische ineenstorting te voorkomen.” – PCR Tests and the Depopulation Program

  89% van de Covid-19 sterfgevallen onder volledig gevaccineerden - de meest recente gegevens over de volksgezondheid tonen aan dat dit een "pandemie van de volledig gevaccineerden" is en suggereren dat de gevaccineerden een grotere kans hebben om te sterven

De nervus trigeminus is een zenuw die verantwoordelijk is voor het gevoel in het gezicht en de motoriek. Als het teststaafje onder de verkeerde hoek wordt ingebracht en deze zenuw raakt, kan dat het gevoel voor smaak en zelfs het gezichtsvermogen beïnvloeden.

PCR Tests and the Depopulation Program

PCR-tests en het ontvolkingsprogramma.

“Maar zelfs als het staafje onder de juiste hoek wordt ingebracht, wordt het slijmvlies van de neus-keelholte beschadigd ongeacht de hoek waaronder het staafje wordt ingebracht zolang het zo diep wordt ingebracht en zo krachtig wordt rondgedraaid als de PCR-testprocedure vereist, vooral wanneer de staafjes ontworpen zijn om zoveel mogelijk schade aan te richten door gekartelde punten te hebben die zoveel mogelijk epitheel kunnen bekrassen en beschadigen” – PCR Tests and the Depopulation Program

Na verschillende PCR-teststaafjes onder een microscoop te hebben onderzocht, ontdekte professor Antonietta Gatti dat de vezels die de staafjes bevatten even gevaarlijk zijn voor de mens als het inademen van asbest.

Ethyleenoxide, een bekende kankerverwekkende stof, wordt gebruikt om de PCR-teststaafjes te steriliseren. “En aangezien de swabs deze mutagene chemische stof op het neusslijmvlies smeren, dat overgevoelig is, schaadt het onze gezondheid op onbekende manieren.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Gelaatsmaskers

“Door het dragen van gelaatsmaskers binnen en buiten verplicht te stellen, wetende dat uitgeademde lucht talloze bacteriën en virussen bevat, onderwerpen de planners miljarden mensen aan het inademen van ziekteverwekkers die het lichaam uit de luchtwegen uitademt… Honderden studies tonen aan dat de binnenkant van chirurgische maskers sterk verhoogde ladingen bacteriën en schimmels bevatten na langdurig dragen en een bron van besmetting zijn, niet alleen voor degenen die ze dragen, maar ook voor degenen om hen heen.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Uit de laatste en meest uitgebreide studie is gebleken dat het dragen van maskers door de bevolking in het algemeen leidt tot: daling van de zuurstofconcentratie, vermoeidheid, stijging van de kooldioxideconcentratie, ademhalingsstoornissen, hoofdpijn, temperatuurstijging en vochtigheid onder het masker.

  Niemand komt ons redden! "De advocaten gaan ons helemaal niet redden en we moeten ophouden op hen te vertrouwen"

Hoe werken de teststaafjes en de maskers samen om hetzelfde doel te bereiken?

Galalae veronderstelt dat de teststaafjes het immuunsysteem van de hersenen beschadigen, waardoor ze worden blootgesteld aan ziekteverwekkers. Vervolgens verstikken de maskers de hersenen door ze van zuurstof te beroven en met kooldioxide te bestoken. Het ademhalingscentrum van de hersenen – dat van minuut tot minuut de ademhaling regelt – begint slecht te functioneren en als gevolg daarvan krijgen mensen ademhalingsmoeilijkheden.

“De ademnood (dyspneu) die met Covid gepaard gaat, is dus niet te wijten aan longletsels, maar aan schade aan de neurale verwerking, dus aan hersenbeschadiging.” PCR Tests and the Depopulation Program

Chemicaliën en Gifstoffen

“De bevolking in het algemeen is blootgesteld aan een aanval van gevaarlijke chemicaliën via handontsmettingsmiddelen, waarvan de medische autoriteiten sinds de plandemie is begonnen het gebruik voor de meest alledaagse activiteiten hebben voorgeschreven. Methanol is waarschijnlijk de gevaarlijkste en meest aangetroffen chemische stof in handontsmettingsmiddelen… Het is bekend dat deze stof stofwisselingsacidose, gezichtsstoornissen en neurologische stoornissen kan veroorzaken.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Galalae legt vervolgens uit hoe de volwassen bevolking wordt blootgesteld aan neurotoxinen – hoogstwaarschijnlijk isodecanen en mycotoxinen – die verborgen zitten in lichaamsverzorgingsproducten, voedsel en dranken (vooral bier).

Samenvatting

Galalae eindigt met “dit verklaart onder meer”, en hij somt een aantal punten op, waarvan hieronder een paar, waarom:

 • De incidentie van ziekte neemt toe naarmate de PCR-tests toenemen.
 • De pathologie die aan Covid wordt toegeschreven zo veelomvattend en zo ver verwijderd van elke andere virale infectie van de luchtwegen is.
 • De pandemie verdwijnt en weer opduikt.
 • Vaccinpaspoorten alleen worden afgegeven aan mensen die gevaccineerd zijn of een positieve PCR-test hebben ondergaan, maar nooit aan mensen die aantonen dat zij op natuurlijke wijze antilichamen hebben verworven; er bestaat geen farmacologische behandeling voor Covid.
 • De regeringen blijven aandringen op het zo vaak mogelijk onderwerpen van zoveel mogelijk mensen aan een invasieve medische test die gemakkelijk kan worden uitgevoerd door speeksel te analyseren.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

65 studies tonen aan dat mondkapjes fysieke, psychologische en sociale schade veroorzaken


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWoede over ‘niet reanimeren’-mededelingen voor Covid-patiënten met leermoeilijkheden
Volgend artikelVaccinzeloten hebben een nieuw symptoom voor hun vaccinverwondingen verzonnen: “Long Covid na vaccinatie”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Indien waar is de misdadigheid onder voorbedachte rade bewezen.
  Ben benieuwd, zal wel weer ergens onder het tapijt verdwijnen.

  • Gelukkig begint dat tapijt inmiddels wel een heel grote bobbel te krijgen van alles wat er onder geveegt is verontruste (smile)! Valt meer en meer mensen op. Ik ken nmiddels al wat mensen die ”injectie spijt” hebben en nooit voor een booster zullen gaan.

   Het zal een heel speciale winter gaan worden!

   Groeten,
   Hugo

 2. Wat een bijzonder interessant artikel door FN geplaatst. Dit is goed onderbouwde informatie over iets wat we al lange tijd vermoedden. Die teststaaf diep in je hoofd was meteen al een grote rode vlag toen het gelazer begon. De feiten in dit artikel over het zenuwstelsel in het reukorgaan zijn mooi uitgelegd en spreken boekdelen. En dat de gevolgen zo ernstig zijn, dat was nog niet helemaal duidelijk. Maar nu dus wel. Wat een totaal duivelse bende is het die de wereld aan het belazeren is. Blij dat ik nu ook van deze zaken op de hoogte ben, en dat de gevaren van die walgelijke test nu ook uit de kast zijn. Hopelijk gaan er ook wat meer ogen open door dit artikel…

 3. Dit is een review: waar in ze zeggen

  “Over het algemeen blijft de exacte frequentie van het beschreven symptoom constellatie Masker-geïnduceerd uitputtingssyndroom (MIES) bij de masker gebruikende bevolking onduidelijk en kan deze vanwege onvoldoende gegevens niet worden geschat.” (citaat ui het artikel)

  “Daarnaast geven ze aan dat een systematisch review nodig is om tot een echte conclusie te komen.”

  Wellicht iets meer nuance in het artikel aanbrengen, het wordt nu zo vertaald het het 100% waar is, maar dat is nog onvoldoende onderzocht.

 4. Zelf dacht ik al meteen: Waarom zo diep boren naar die gevaarlijke plek?
  Als je het virus hebt zit dat ook wel in je speeksel.
  En hoe wisten ze praktisch gelijk bij het begin dat dit een goede test was?
  Die hele corona pestbende is vanaf begin af aan bij elkaar gelogen.
  Maar ja. Dat weten we hier.
  Hoe maken we de slapers wakker?
  In ieder geval door het altijd te blijven melden, zo veel mogelijk.
  Rommel kan daarvoor niet genoeg geprezen worden!
  Hier een klinisch psycholoog aan het woord die de mechanismen haarfijn uitlegt.
  https://www.youtube.com/watch?v=uLDpZ8daIVM
  Erg interessant.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in