Inmiddels 10.570 DODEN en 405.259 GEWONDEN gemeld: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’

9

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

Hun verslag tot 8 mei 2021 vermeldt 10.570 doden en 405.259 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de drie Covid-19 injecties die Frontnieuws hier opneemt. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat ze hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen.

  Het zijn er honderdduizenden: Migrantenleger staat in de Balkan klaar om naar West-Europa te marcheren

Sinds Fontnieuws dit is gaan publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 8 mei 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 5.368 doden en 170.538 gewonden tot 08/05/2021

 • 12.435 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 54 sterfgevallen
 • 8.551 Hartaandoeningen incl. 636 sterfgevallen
 • 62 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 4.828 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 153 Endocriene aandoeningen
 • 5.413 Oogaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 37.167 Maag- en darmaandoeningen incl. 270 sterfgevallen
 • 115.627 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1719 sterfgevallen
 • 279 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 4.047 Immuunsysteemaandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 12.099 Infecties incl. 589 sterfgevallen
 • 4.142 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 72 sterfgevallen
 • 8.904 Onderzoeken incl. 196 sterfgevallen
 • 2.961 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 109 sterfgevallen
 • 59.127 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 58 sterfgevallen
 • 194 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 sterfgevallen
 • 73.400 Zenuwstelselaandoeningen incl. 536 sterfgevallen
 • 231 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 83 Productproblemen
 • 7.002 Psychiatrische aandoeningen incl. 81 sterfgevallen
 • 1.143 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 82 sterfgevallen
 • 1.241 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borsten incl. 2 sterfgeval
 • 16.257 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 619 sterfgevallen
 • 18.516 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 46 sterfgevallen
 • 564 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 142 Chirurgische en medische ingrepen incl. 9 sterfgevallen
 • 8.220 Vaataandoeningen incl. 197 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 2.283 doden en 17.625 gewonden tot 08/05/2021

 • 1.047 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 19 sterfgevallen
 • 1.674 Hartaandoeningen incl. 301 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 535 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 29 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 793 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 4.952 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 100 sterfgevallen
 • 16.192 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 1255 sterfgevallen
 • 98 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 587 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 sterfgeval
 • 1.906 Infecties en infecties incl. 151 sterfgevallen
 • 1.042 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 53 sterfgevallen
 • 1.395 Onderzoeken incl. 68 sterfgevallen
 • 670 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 58 sterfgevallen
 • 7.143 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel incl. 58 sterfgevallen
 • 60 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 sterfgevallen
 • 9.617 Zenuwstelselaandoeningen incl. 294 sterfgevallen
 • 62 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.118 Psychiatrische aandoeningen incl. 45 sterfgevallen
 • 383 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 32 sterfgevallen
 • 135 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten incl. 1 sterfgeval
 • 2.888 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 255 sterfgevallen
 • 2.901 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 214 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 214 Chirurgische en medische ingrepen incl. 16 sterfgevallen
 • 1.526 Vaataandoeningen incl. 100 sterfgevallen
  EU-parlement wil beide Nord Stream-pijpleidingen opgeven: "Nord Stream" wordt afgeschaft: Systeempartijen stemmen in Brussel voor ondergang

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 1.579 doden en 184.933 gewonden tot 08/05/2021

 • 6.211 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 86 sterfgevallen
 • 8.504 Hartaandoeningen incl. 261 sterfgevallen
 • 83 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 5.774 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 174 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 9.158 Oogaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 62.739 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 99 sterfgevallen
 • 158.518 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 604 sterfgevallen
 • 319 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 2.135 Immuunsysteemaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 12.002 Infecties incl. 138 sterfgevallen
 • 4.991 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 33 sterfgevallen
 • 11.441 Onderzoeken incl. 38 sterfgevallen
 • 7.621 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 31 sterfgevallen
 • 93.094 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 178 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 5 sterfgevallen
 • 125.892 Zenuwstelselaandoeningen incl. 318 sterfgevallen
 • 128 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 64 Productproblemen
 • 10.895 Psychiatrische aandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 1.975 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 2.519 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten
 • 18.411 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 228 sterfgevallen
 • 26.202 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 475 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 431 Chirurgische en medische ingrepen incl. 14 sterfgevallen
 • 10.653 Vaataandoeningen incl. 131 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson44 doden en 413 gewonden tot 08/05/2021

 • 79 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 169 Hartaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 3 Aangeboren, familiale en genetische aandoening
 • 45 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 3 Endocriene aandoening incl. 1 sterfgeval 
 • 110 Oogaandoeningen incl. 1 sterfgeval 
 • 783 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 2.071 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 67 sterfgevallen
 • 20 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 35 Immuunsysteemaandoeningen
 • 140 Infecties incl. 6 sterfgevallen
 • 117 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 2 sterfgevallen
 • 507 Onderzoeken incl. 11 sterfgevallen
 • 56 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 6 sterfgevallen
 • 1.348 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 1.852 Zenuwstelselaandoeningen incl. 32 sterfgevallen
 • 4 Productproblemen
 • 116 Psychiatrische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen 
 • 35 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 29 Voortplantingsstelsel en borsten-aandoeningen
 • 366 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum-aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 172 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 20 Sociale omstandigheden incl. 1 sterfgeval
 • 80 Chirurgische en medische ingrepen incl. 18 sterfgevallen
 • 502 Vasculaire aandoeningen incl. 29 sterfgevallen
  Rusland vernietigt Leopard 2 - EU wil “tank van de toekomst” ontwikkelen

Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wereldvermaarde Harvard psychiater: “Laat je niet vaccineren, we hebben een moratorium nodig”

Vorig artikelVaccin-propagandisten infiltreerden in vaccin-sceptici groepen en ontdekten dat de sceptici MEER wetenschappelijk onderlegd en rigoureus zijn in hun denken dan de volgzame, onwetende mondkapje-dragers
Volgend artikelWat is het wereldwijde effect van COVID-19 injecties op het sterftecijfer?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

  • Er wonen iets van 800 miljoen mensen in Europa.
   Maak van al die doden en gewonden even 1 miljoen. Veel is er ook niet gemeld.
   Nou nog even uitzoeken hoeveel er ongeveer gevaccineerd zijn.
   De helft? 1/3? ik heb geen idee.
   Als je hier een getal voor bedenkt, kan je ongeveer uitrekenen hoe groot het aantal % is.

 1. Geacht Frontnieuws,

  Ik ben mij ervan bewust dat deze vaccins gevaarlijk zijn, maar ik ben op zoek gegaan op de website EudraVigilance en kan daar niet de doden aantallen vinden zoals ze in jullie artikel worden genoemd, ik zoek wellicht niet goed, kunnen jullie mij een linkje geven waar kan ik die sterftecijfers wel kan vinden?

  Vriendelijke groeten,

  Paul Harmans

  PS, ik ben geen scepticus, zie mijn Telegram account

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in