Tot nog maar een jaar geleden was Bakhmut een gewoon Oekraïens provinciestadje uit de voormalige Sovjet-Unie, dat in de anonimiteit zijn luie, parochiale leventje leidde. Hoe de stemming onder haar inwoners was aan de vooravond van de Maidan-coup, bleek duidelijk uit het feit dat zelfs 94% van haar inwoners op Viktor Janoekovitsj stemde. Een massaal burgerprotest tegen de nasleep van de Euromaidan Coup, in het toenmalige Artjomovsk, het huidige Bakhmut, vond plaats op 1 maart 2014, schrijft Tatiana Obrenovic.

Laat ik hier even afdwalen naar een historische omweg om verwarring met de namen van de veldslagen te voorkomen. De Slag om Artjomovsk was een veldslag die in 2014 plaatsvond in de stad Artjomovsk (historisch gezien en sinds 2016 bekend als Bakhmut) tijdens de oorlog in Donbas in Oost-Oekraïne. Er vond een gewapende confrontatie plaats tussen de Nationale Garde van Oekraïne en de Special Operations Forces van Oekraïne tegen pro-Russische milities die vochten voor de Volksrepubliek Donetsk. Ongeveer tegelijkertijd vond op 2 mei 2014 het meest brute bloedbad plaats in Odessa.

De Russische ambassade in de VS verklaarde ter herinnering aan de tragische dag dat “2 mei de negenjarige verjaardag markeert sinds de datum van de tragische gebeurtenissen in Odessa”. Op deze dag in 2014 pleegde een brutale menigte Oekraïense fanatici een genadeloze moord op enkele tientallen burgers. Als nazi-standrechtelijke executie uitvoerders dreven deze extremisten weerloze mensen, waaronder – vrouwen en ouderen, het Huis van de Vakbonden binnen met stokken en stalen staven, en staken het vervolgens in brand met molotovcocktails. Ten minste 48 mensen werden doodgebrand, vergiftigd door koolmonoxide of stierven nadat ze uit het raam waren gesprongen. Honderden raakten ernstig gewond. Hun enige ‘fout’ was dat ze het niet eens waren met het agressieve beleid van de aan de macht gekomen neonazi’s en dat ze Russisch wilden blijven”, aldus de verklaring. De VS besloot “niet op te merken” dat Kiev de waarheid over het bloedbad in Odessa verborgen hield.”

De woorden van Eva Karene Bartlett, een Canadese oorlogsverslaggever uit Donbass over het bloedbad van Odessa op 2 mei 2014, klinken treurig waar:

“Het is nu duidelijk dat veel van de anti-junta-activisten die het Vakbondshuis bezetten, niet werden verbrand of stierven door rookinhalatie, maar op wrede wijze van dichtbij werden neergeschoten door agenten en misdadigers die het gebouw waren binnengedrongen om zoveel mogelijk van de bewoners te doden, de lijken te verbranden en vervolgens ongemerkt weg te glippen. Sommige slachtoffers – zoals een jonge vrouw die acht maanden zwanger was – werden gewurgd met een elektrisch snoer en achterovergebogen over haar bureau achtergelaten in een kamer die geen sporen van brand of rookschade vertoont. In een ander geval werd een vrouw naakt uitgekleed, verkracht, vermoord en in brand gestoken.”

Igor Damjanovic, een Montegrees/Servische oorlogscorrespondent van IN4S.net uit Donbass, herinnert zich de details uit het verleden in zijn live-verslagen:

“Aan het einde van de maand juni vielen de rebellen het militaire magazijn in Artjomovsk aan, waar volgens sommige schattingen 500 tanks stonden geparkeerd en andere eenheden gepantserde gevechtsuitrusting. De rebellen slaagden er niet in het magazijn te bezetten, maar ze slaagden erin een aantal tanks uit het magazijn in Artjomovsk buit te maken, verschillende gevechtstanks en wat militair materieel en precies datgene wat later de belangrijkste “pijler” van de toekomstige strijdkrachten van de Nationale Republiek Donetsk zou gaan vormen. In het latere proces van de de-sovjetisering en de vernietiging van de anti-nazistische erfenis in Oekraïne, werd de naam van de stad van voor de revolutie in ere hersteld, namelijk Bakhmut.”

Als we teruggaan in de geschiedenis, was Fiodor Sergejev of kameraad Artjom een bekende revolutionair, een nauwe bondgenoot en vriend van de toekomstige leider Jozef Stalin en maarschalk Clement Voroshilov. Kameraad Artjom stierf in 1921 en werd begraven in massagraf nr. 12 van de Necropolis van de Kremlinmuur op het Rode Plein in Moskou. Drie jaar later kreeg Bahkmut zijn naam. Zijn pasgeboren zoon, Artjom Sergejevitsj, werd officieel geadopteerd door Stalin. Artjom nam, net als twee biologische zonen van de Sovjetleider Jozef Stalin, actief deel aan de Tweede Wereldoorlog. Artjom werd gevangen genomen en ontsnapte vervolgens uit Duitse gevangenschap en na de oorlog klom hij zelfs op tot de rang van generaal. Stalins jongere zoon Vasiliy, ook een oorlogsheld, was piloot in de Tweede Wereldoorlog. De centrale straat in Donetsk, die meer dan 10 km lang is, draagt nog steeds de naam van kameraad Artjom.

  Dit wordt een winter als nooit tevoren

Snel vooruit naar 2023: “De situatie is min of meer hetzelfde in andere steden in Donbass, die niet worden gecontroleerd door het regime in Kiev,” meldt Igor. Tot de maand mei, toen de eerste zwaardere artilleriebombardementen plaatsvonden, was de situatie in Bakhmut relatief rustig. Enige tijd in augustus begonnen Russische troepen op alle wegen naar de stad op te rukken, waarvan het grootste deel toen werd vertegenwoordigd door de soldaten van de particuliere militaire groep Wagner. Igor meldt dat de directe strijd om de stad ergens midden november 2022 begon en begin dit jaar 2023 begonnen de Wagner-troepen versterking te krijgen van leden van het reguliere Russische leger, die de flanken voor de Wagner-troepen verdedigen en ook artilleriesteun leveren.

“De Slag om Bakhmut is de zwaarst bevochten veldslag en het gruwelijkste bloedbad dat de wereld in de afgelopen 80 jaar niet heeft gezien. De troepen die beide strijdende partijen in dit militaire gebied hebben ingezet, overtreffen de vooroorlogse bevolking van de stad. Gezien het aantal strijdkrachten en hun technische capaciteiten en vakbekwaamheid enerzijds en de betekenis die de hoogste politieke leiders in Kiev onder leiding van Volodymir Zelensky er in het openbaar aan geven anderzijds, kunnen we met zekerheid zeggen dat de Slag om Bakhmut de limieten van de zoveelste gewone provinciestad ruimschoots overtreft,” onthult Igor Damjanovic aan zijn kijkers.

Pas als de Slag om Bakhmut definitief voorbij is, zullen we een meer relevante schatting kunnen maken van het aantal slachtoffers, zowel doden als gewonden, aan beide zijden van het conflict. Als we echter in aanmerking nemen dat ongeveer honderdvijftig dagen geleden de westerse media hun ruwe schattingen meldden dat Oekraïne dagelijks een aantal van drie cijfers verliest. Het aantal dode Oekraïners in deze bloederige en hevige strijd zou gemakkelijk het aantal van 20.000 kunnen bereiken en zelfs overtreffen. Relevante en geloofwaardige bronnen die Igor Damjanovic heeft kunnen raadplegen, schatten de Russische verliezen in de Slag om Bakhmut op 2 tot 3 keer minder dan de Oekraïense verliezen. Aangezien het een offensieve operatie is, kan deze volgens de statistieken als een groot succes worden beschouwd, schetst Igor.

Een groot probleem voor de Oekraïners is dat zij voor de Slag om Bakhmut naast zeven onafhankelijke brigades van het reguliere leger en de reguliere territoriale verdediging, hun topspecialisteneenheden stuurden in SBU ALFA, een elite Oekraïense Spetsnaz-groep, het grensleger, de rest van het voormalige neonazistische Azov-bataljon en de huurlingen van het zogeheten Vreemdelingenlegioen. Veel hoge officieren van de elite-eenheden en veteranen van de conflicten in Donbass in 2014 en 2015, die in Oekraïne een status van onbetwiste helden hadden, zijn voorgoed in de modder van Bakhmut gebleven.

  'LGBT-beweging' toegevoegd aan Russische terreurlijst

“De risico’s van de oorlog vormen geen gevaar voor degenen die er van tevoren goed op zijn voorbereid en die zich bewust zijn van hun plaats in de verdediging van de natie. Verwarring en paniek ontstaan meestal daar waar geen adequate organisatie of passend leiderschap is ten tijde van grimmige beproevingen” (Maarschalk Georgij Zjoekov).

De Slag om Bakhmut heeft de belangrijkste militaire eenheden en georganiseerde brigades van het Oekraïense leger weggehaald uit Zaporozhye en Kherson en heeft ongetwijfeld de capaciteiten van het Oekraïense leger voor het lang aangekondigde tegenoffensief verminderd en het tegenoffensief lijkt überhaupt te zijn uitgesteld. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in de toekomst zou de Slag om Bakhmut wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als de meest cruciale slag tussen Rusland en Oekraïne.

Als we teruggaan in de geschiedenis om mogelijk enkele historische, politieke en militaire parallellen te trekken, is het misschien de moeite waard te vermelden dat Hitlers bezetting en de aanval op het Koninkrijk Joegoslavië Operatie Barbarossa een paar weken vooruit schoof en de grootse plannen van de Wehrmacht om Moskou vóór de winter te belegeren de facto verijdelde, mogelijk op dezelfde manier als deze Slag om Bakhmut nu heeft gedaan in de grootschalige lopende Russische Speciale Operatie in Oekraïne. Laten we niet vergeten dat Operatie Barbarossa, oorspronkelijke naam Operatie Fritz, tijdens de Tweede Wereldoorlog een codenaam was voor de Duitse invasie van de Sovjet-Unie, die begon op 22 juni 1941. Het feit dat de Duitse troepen er niet in slaagden de Sovjettroepen te verslaan, betekende een cruciaal keerpunt in de oorlog.

De slag om Bakhmut kan ook het moreel onder de Oekraïense soldaten ondermijnen, dat tot nu toe niet blijkt te verslappen, wat een belangrijke factor is voor het behoud van het bolwerk van Bakhmut, naast de steun in wapens en militair materieel uit het politieke Westen. Vanuit de regio Kharkov is er informatie dat bepaalde eenheden van de strijdkrachten weigeren naar Chasov Yar te gaan, waar de Wagner-groep hun troepen zou kunnen verwoesten. Chasov Yar is het sleutelpunt voor verdere vooruitgang naar Konstantinovka, Slavyansk en Kramatorsk.

De slag om Bakhmut is praktisch voorbij – voorspelt Igor Damnjanovic, een Servische oorlogscorrespondent die er 50 km vandaan gestationeerd is. De Wagner-troepen hebben het centrum en de belangrijkste strategische faciliteiten onder controle en de rest van de Oekraïense eenheden in het westelijke deel bevinden zich in een operationele of zelfs feitelijke omsingeling. Laat me uitleggen wat dat betekent: militaire omsingeling betekent dat de evacuatie- en bevoorradingsroutes onder voortdurend artillerievuur van de tegenstanders liggen. Er rijst een vraag: wat zullen de Russen winnen bij een succesvolle overwinning in de Slag om Bakhmut, behalve het uitstel van het Oekraïense tegenoffensief, de vernietiging van de beste eenheden van het Oekraïense leger en het scheppen van voorwaarden voor toekomstige opmars naar Slavyansk en Kramatorsk.

Het einde van de Slag om Bakhmut brengt nog een positief element voor het Russische leger dankzij de totstandbrenging van volledige coördinatie tussen hun particuliere militaire Wagner-groep en het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Het lijkt erop dat na een aantal misverstanden uit het verleden een compromis is bereikt tussen enerzijds de minachting van Wagner voor de normen van het Ministerie van Defensie met betrekking tot het gebruik en de inzet van de munitie en raketten en anderzijds een gestandaardiseerd systeem van besluitvorming binnen het Ministerie van Defensie. Wagner-groep lijkt enerzijds het gezag van het Russische ministerie van Defensie tot op zekere hoogte te hebben geaccepteerd en anderzijds heeft het Russische ministerie van Defensie de Wagner-groep geaccepteerd zoals ze is.

  "Globalisten marcheren ons meedogenloos in de richting van een nucleaire Armageddon," waarschuwt voormalig senator

In verband hiermee meldt Miodrag Zarkovic, een Servische oorlogscorrespondent van Helmcast Channel, ook rechtstreeks vanuit Donbass dat het Oekraïense tegenoffensief nog steeds niet plaatsvindt, hoewel het al geruime tijd wordt aangekondigd; toch schijnt het gepland te zijn voor 15 mei. Zarkovic onthult dat 2 mei ook voor het regime in Kiev “in de kaarten” stond. Verder zegt hij dat zelfs als het Oekraïense tegenoffensief op de een of andere manier wordt georkestreerd, het geen gemakkelijke opgave zal zijn voor de Kievse troepen. Het zal zeker niet volgens hun plan verlopen en zeker niet zoals het door de westerse mainstream media wordt aangekondigd – zo gaat Zarkovic verder in zijn rapport. En toen kondigden de Kievse “dappere oorlogshelden” hun tegenoffensief aan voor 2 mei en toen moesten ze het afblazen omdat er “zware regenbuien waren aangekondigd” in de weersvoorspellingen. “Er is geen druppel regen gevallen op 2 mei,” – bevestigt Miodrag Zarkovic, per slot van rekening is modern militair materieel niet sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Men zou niet iets cruciaals als het grote tegenoffensief maandenlang uitstellen, waarvan het resultaat van deze oorlog cruciaal zou afhangen. Jevgeni Prigozjin viel op om te zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk op de 15e zou gebeuren. Miodrag Zarkovic is ervan overtuigd dat het een militaire tactiek van de Russen is om de Oekraïense troepen binnenkort in de val te lokken. Hij trekt zijn conclusies op basis van de “kleurrijk dramatische” manieren die Prigozjin in zijn toespraken tot het publiek op de een of andere manier lijkt toe te passen. Al met al blijven de Oekraïners dit tegenoffensief uitstellen dat mogelijk zelfs de hoogste Oekraïense rangen niet meer helemaal zeker zijn van hun plannen. Zelfs de westerse mainstream media melden (als we de beruchte zware regenval even buiten beschouwing laten) dat de Russische troepen erin geslaagd zijn de onmetelijk grote hoeveelheden Oekraïens wapentuig, dat eerder door het Westen was gestuurd, aan te vallen en te vernietigen. Miodrag is geneigd te denken dat er geen tegenoffensief komt, of althans dat de Oekraïners een tegenoffensief zullen veinzen, maar er zal geen echt tegenoffensief zijn. Zarkovic bevestigt dat na een bezoek aan Energodar, de Krim en een paar andere steden in de afgelopen week, de Russische verdedigingslinies zelfs op de Krim serieus adembenemende, “zware” verdedigingslinies zijn. Hij durft zonder angst voor tegenspraak te zeggen dat dit de sterkste en machtigste verdedigingslinies op aarde zijn die geen enkel leger ter wereld op dit moment kan doordringen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Video’s: “Hel” in Bakhmut – Russen branden laatste Oekraïense bolwerk af met TOS-1AVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe grote fout van Oekraïne
Volgend artikelElon Musk: Waarom geeft de media een verkeerd beeld van raciale criminaliteit “in zo’n extreme mate”?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Veel leden van de Nederlandse regering staan te klappen voor zo’n vieze nazi Zelensky.
  Dat ze niet kunnen inzien dat deze acteur / clown in dienst is bij de boven.ons gestelden geeft aan hoe dom ze zijn.

  Zij hebben dus ook bloed aan hun handen!

  • deze regering heeft de goede Nederlander NIET gekozen de verkiezingen zijn niets waard het regiem blijven RATTEN het hele zooitje dombo,s muppits

  • Vergeet ook niet dat de EU ook een dag heeft uitgeroepen in de EU, ik weet nu even niet meer hoe ze benoemde maar hij is op 9-5 en daardoor is er veel minder aandacht voor de Russische 9-5 met de zege op Nazi Duitsland, zielig en respectloos tegelijk naar de Russen toe, maar zij weten het wel natuurlijk, hopelijk gaat niet iemand daar een bom gooien morgen maar verrast ben ik niet als iemand wat gaat proberen om de herdenking te verzieken die zo diep bij de Russen leeft.

 2. De dobas heeft extreem te lijden gehad onder de naziterreur van o.a het westen en de amerikanen…..in het oekrinazi-gedeelte zijn de miljarden binnengestroomd, de tonnen aan wapentuig, met als enige doel om de russisch-sprekenden en denkenden te ELIMINEREN.
  Gelukkig heeft Poetin op de rem getrapt en krijgen die gore nazi-honden een enorm koekie van eigen verrot deeg.
  telang is er met handschoentjes aan opgereden…de reden?….ik weet het niet…maar de russen waren vanaf de eerste secondecapabel om die hele nazi-kliek op te ruimen.
  Waarom deden ze het niet? ik weet het niet….
  Gaan ze nu….na ruim een jaar oorlog dan eindelijk de zeer grove bezem erdooheen halen?
  Waarom duurt het zo lang? terwijl ze wel de capaciteit hebben om deze oorlog binnen een week te beslechten….waarom duurt het zo lang?

  • Toon geduld mijn beste.Mr Putin heeft tijd zelenski niet.Tuurlijk kan Rusland oekraine platgooien,maar ten koste ban mensen en materieel.
   Rusland past een uitputtingslag aan.
   Amerikaanse sport:Basketbal.
   Russiche sport: Schaken.
   Daarom duurt het wat langer maar precies volgens plan.

   • Voor Zelensky geldt dat hoe dan ook hij dood is.

    Na verhoor door de Russen, of voor verhoor door de Amerikanen
    Levend is hij een groot risico.

    Of hij wordt gelynced door de massa.

    Ik wens hem een langszame en pijnlijke dood, net zo als hij zijn krijgsgevangenen liet behandelen.

  • rusland heeft aangegeven deze operatie uit te voeren om oekraïne de ne-naziviseren, waarbij zo min mogelijk slachtoffers bij burgers en eigen soldaten gemaakt worden. tot nu toe lijken de acties ook dat ook dat doel na te streven.
   vanuit het westen zijn de belangen vooral in grondstoffen en akkerland, daarom willen ze ook het land niet verwoesten. de burger interesseert ze echter geen donder, daarom mochten de oekraïense nazi’s ook 8 jaar lang de russisch sprekende bevolking terroriseren en uitmoorden.
   het gaat het westen (de poppetjes met geld en macht) om het land, maar vooral om het land in rusland.
   oekraïne is maar een opstapje naar het grote rusland, dat willen ze hebben.
   maar ze zullen het niet krijgen. ook al zetten ze alle oekraïeners, alle europeanen en al ons geld in. rusland is groter.
   wat wij er van vinden maakt ze geen hol uit

  • Omdat ze niet de gehele NATO met zekerheid of zonder vervelende verliezen hadden kunnen aanpakken, en die kans had er zeker ingezeten als de RF in 2014/2015 doorgepakt had. En dan kwam Syrië er nog tussen, alwaar het ook uit de hand had kunnen lopen.

   Op veilig gespeeld dus, en nu alles winnen wat er te winnen is. De E.U. financieel, economisch en strijdkundig om zeep, zo ook de NATO en de VS. Syrië te sterk om nog in de probleem te kunnen komen, zo ook Iran. Spoedig vrede in het M.O. tegen de wil van de VS/NATO en de schoothondjes. Bye, bye Yanks en Eurotrash.

 3. Tegen offensief van Oekraïne komt mi in juni; NAVO offensief.
  Het is de uitvoering van een script.
  De soldaten, -lezers, – slachtoffers, zijn ‘onvrijwillige’ figuranten.
  krijg je waarschijnlijk door EGO hoofdrolspelers bij elkaar te zetten. Die een ideologie heeft, maw een weg/ excuus om een doel te bereiken.

 4. Waarom het zolang duurt.. omdat alleen de mensen aan het Front zoiets kunnen zeggen…wees nederig voor onze Bevrijders,!!! en zet een klem op uw….u heeft namelijk géén Respect getoond met uw woorden politiek profeet.. Shame on you..

 5. Tsjernobil was een ding, fukushima met 4 reactors is een ramp, ik hoop dat zaparocne, energodar met 6 reactoren buiten schot blijft, nobody seems 2 care, we leven in een rare wereld

  • we hebben te maken met een groep elite (=tuig) dat de wereld bestierd en het niet uitmaakt of er 10 mensen overlijden voor hun doel.
   of 1000.
   of een miljoen.
   of 6 miljard.
   ze blijven zelf buiten schot, voor de eerste grote klap hebben ze fraaie bunkers, en we mogen aannemen dat ze voor erna een prima plan voor zichzelf hebben bedacht. niet voor de rest van de mensheid.

   we kunnen nog wel van ze winnen. maar moeten beseffen dat het niet vanzelf gaat

 6. Oorlog is een situatie waarin jonge mannen die elkaar niet kennen elkaar vermoorden in opdracht van oude mannen die elkaar wel kennen en elkaar niet vermoorden.

  • De Romanovs kenden ook alle tegenstanders uit het westen (U.K.) en met name de hoofdrolspelers en financiers (Rothschild), maar werden als eersten vermoord. Dat riedeltje gaat dus lang niet altijd op.

   • Da’s lang geleden. Vroeger stonden generaals ook aan de frontlinie. Maar dat was vroegah. Nu zij het stropdassen die ons naar het front sturen terwijl zij dure champagne drinken en biefstukken vreten. En ach… als zij er zin in hebben dan gaan zij bij elkaar op bezoek om over ‘vrede’ te spreken. Uiteraard vergezeld met een duur dinner met bief en kaviaar.

 7. De grootste bezitter in europa is een familie- ben naam kwijt-die altijd in de schaduw blijft.

  Geld is alleen voor onvolwassenen een motivatie.
  Volwassenen weten dat wat je hebt, je in een klap kunt verliezen, en niet kan meenemen 2 meter diep.

  Zonder de bedoeling de moralist uit te hangen: ik heb nooit iets gedaan voor geld, roem of sex wat ik ook niet gratis deed; maar dat heeft alleen voor mij enige waarde, zij het weinig.

  Maar idd: Oekraine heeft waarde; mijnbouw, landbouw.
  Maar ze hebben heel duidelijk op verkeerde peerd gewed.

  Ik denk, dat Rusland Oekraine zal terugbrengen tot de staat van 1919; dan zijn ze ongevaarlijk, bij voldoende controle.

 8. Gisteren op tv, CNN. In 3 minuten 5 keer gegd dat de Oekies zo goed, zo dapper waren, en dat ze aan het winnen waren.
  Een overjarige uitgerangeerde trut was de presentrice, en een oude onbekende uitgerangeerde verslag was ter plekke, of deed alsof hij ter plekke was.

  Ook werden öntvoerde koters aangehaald.

  Het geheel was een pathetische vertoning, en maakte duidelijk dat ze uitgerangeerd waren.
  Terecht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in