Screenshot video

Het Oekraïense conflict, dat als een Russische agressie wordt gepresenteerd, is slechts de uitvoering van de resolutie 2202 van de Veiligheidsraad van 17 februari 2015. Terwijl Frankrijk en Duitsland hun verbintenissen tijdens het Minsk II-akkoord niet zijn nagekomen, heeft Rusland zich zeven jaar lang voorbereid op de huidige confrontatie. Het heeft de Westerse sancties ruim van tevoren voorzien en had slechts twee maanden nodig om ze te omzeilen, schrijft Thierry Meyssan.

Deze sancties verstoren de globalisering van het Westen, ontwrichten de Westerse economieën door de bevoorradingsketens te verbreken, dollars naar Washington te laten terugvloeien en een algemene inflatie te veroorzaken, en zorgen voor een energetische toestand in het Westen.

De Verenigde Staten en hun bondgenoten bevinden zich in de positie van excessieve alcoholisten: zij graven hun eigen graf. Intussen zijn de inkomsten van de Russische schatkist in zes maanden tijd met 32% gestegen.

De afgelopen zeven jaar was het de verantwoordelijkheid van de garanderende mogendheden van het Minsk II-akkoord (Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland) om dat akkoord te handhaven. Het was op 17 februari 2015 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bekrachtigd en gelegaliseerd. Maar geen van deze staten heeft dat gedaan, ondanks de retoriek over de noodzaak om burgers te beschermen die door hun eigen regering bedreigd worden.

Hoewel er sprake was van een mogelijke Russische militaire interventie, trotseerde de secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, Oleksiy Danilov, op 31 januari 2022 Duitsland, Frankrijk, Rusland en de VN-Veiligheidsraad door te verklaren:
“Naleving van het Minsk-akkoord betekent de vernietiging van het land. Toen het onder de gewapende dreiging van de Russen – en onder de ogen van de Duitsers en de Fransen – werd ondertekend, was het voor alle rationele mensen reeds duidelijk dat het onmogelijk was dit document uit te voeren” [1].

Toen na zeven jaar het aantal door de regering in Kiev vermoorde Oekraïners meer dan 12.000 bedroeg, volgens de regering in Kiev, en meer dan 20.000 volgens de Russische onderzoekscommissie, pas toen lanceerde Moskou een “speciale militaire operatie” tegen de Oekraïense “integrale nationalisten”, die zij als “neonazi’s” omschrijven.

Rusland verklaarde vanaf het begin van zijn operatie dat het zich zou houden bij het bevrijden van de Donbass bevolkingen en het “denazificeren” van Oekraïne, en niet bij het bezetten ervan. Toch beschuldigde het Westen het ervan dat het probeerde Kiev in te nemen, president Zelensky omver te werpen en Oekraïne te annexeren, wat het natuurlijk nooit geprobeerd heeft. Pas na de executie van één van de Oekraïense onderhandelaars, Denis Kirejev, door de veiligheidsdiensten van zijn eigen land (SBU) en de opschorting van de besprekingen door president Volodymyr Zelensky, kondigde zijn Russische tegenhanger, Vladimir Poetin, aan dat hij zijn eisen verscherpte. Voortaan eist de Federatie Novorussia op, dat wil zeggen heel Zuid-Oekraïne, dat historisch gezien Russisch is sinds tsarina Catharina II, met uitzondering van drieëndertig jaar.

Men moet begrijpen dat wanneer Rusland zeven jaar lang niets deed, dat niet was omdat het ongevoelig was voor de afslachting van de Russischtalige bevolking van Donbass, maar omdat het zich voorbereidde op de voorspelbare Westerse reactie. Volgens het klassieke citaat van de minister van Buitenlandse Zaken van tsaar Alexander II, prins Aleksandr Gorttsjakov: “De Keizer is vastbesloten zich bij voorkeur te wijden aan het welzijn van zijn onderdanen en zich te concentreren op de ontwikkeling van de interne hulpbronnen van het land, een activiteit die alleen naar buiten zou worden uitgestort wanneer de positieve belangen van Rusland dat absoluut zouden vereisen. Rusland wordt verweten dat het zich afzondert en zwijgt bij feiten die noch met de wet, noch met de billijkheid in overeenstemming zijn. Rusland zou mokkend zijn. Rusland is niet aan het mokken. Rusland maakt de balans op.”

Deze politie-operatie werd door het Westen “agressie” genoemd. Van het een kwam het ander, Rusland werd afgeschilderd als een “dictatuur” en zijn buitenlands beleid als “imperialisme”. Niemand schijnt de Minsk II overeenkomst gelezen te hebben die door de Veiligheidsraad van de VN bekrachtigd werd. In een telefoongesprek tussen de presidenten Poetin en Macron, dat door het Élysée-paleis is onthuld, heeft de laatste zelfs zijn gebrek aan belangstelling voor het lot van de bevolking van Donbass geuit, d.w.z. zijn minachting voor het Minsk II-akkoord.

  Situatieverslag Operatie Z: Twee zeer slechte dagen voor Oekraïne, wat u niet te lezen krijgt in de NAVO-media

Vandaag komen de Westerse geheime diensten de Oekraïense “integrale nationalisten” (de “neonazi’s” in Russische terminologie) te hulp, en in plaats van een vreedzame oplossing te zoeken, proberen zij Rusland van binnenuit te vernietigen [2].

Wat het internationaal recht betreft, heeft Moskou alleen de resolutie van de Veiligheidsraad van 2015 uitgevoerd. Men kan het zijn brutaliteit verwijten, maar niet dat het zich heeft opgejaagd (zeven jaar), noch dat het onwettig is (resolutie 2202). De presidenten Petro Porosjenko, Francois Hollande, Vladimir Poetin en bondskanselier Angela Merkel hadden in een gezamenlijke verklaring die bij de resolutie was gevoegd, toegezegd hetzelfde te zullen doen. Als een van deze mogendheden eerder had ingegrepen, hadden zij andere werkwijzen kunnen kiezen, maar geen enkele heeft dat gedaan.

Logischerwijze had het Secretariaat-Generaal van de VN de leden van de Raad tot de orde moeten roepen, opdat zij de Russische operatie, die het zeven jaar eerder in beginsel had aanvaard, niet zouden veroordelen, maar de voorwaarden zouden laten bepalen. Dat heeft het niet gedaan. Integendeel, het Secretariaat-Generaal, dat uit zijn rol stapt en de kant kiest van het unipolaire systeem, heeft zopas mondelinge instructies aan al zijn hoge ambtenaren in de oorlogsgebieden gegeven om geen Russische diplomaten te ontmoeten.

Dit is niet de eerste keer dat het Secretariaat-Generaal de VN-statuten schendt. Tijdens de oorlog tegen Syrië heeft het een plan van 50 bladzijden opgesteld over de afzetting van de Syrische regering, dat de verbeurdverklaring van de Syrische volkssoevereiniteit en de de-Baathificatie van het land inhield. Deze tekst is nooit gepubliceerd, maar wij hebben hem in deze kolommen met afschuw geanalyseerd. Uiteindelijk werd de speciale gezant van het Secretaris-Generaal in Damascus, Staffan de Mistura, gedwongen een verklaring te ondertekenen waarin hij de ongeldigheid ervan erkende. Hoe het ook zij, de nota van het Secretariaat-Generaal die VN-ambtenaren verbiedt deel te nemen aan de wederopbouw van Syrië [3] is nog steeds van kracht. Het is de nota die de terugkeer van de ballingen naar hun land verlamt, tot groot ongenoegen niet alleen van Syrië, maar ook van Libanon, Jordanië en Turkije.

Tijdens de Korea-oorlog hebben de Verenigde Staten gebruik gemaakt van de politiek van de lege stoel van de Sovjet-Unie om hun oorlog te voeren onder de vlag van de Verenigde Naties (de Volksrepubliek China zat toen nog niet in de Raad). Tien jaar geleden gebruikten zij het personeel van de VN om een totale oorlog tegen Syrië te voeren. Vandaag gaan zij verder door stelling te nemen tegen een permanent lid van de Veiligheidsraad.

Nadat de VN onder Kofi Annan een organisatie geworden is die door multinationals gesponsord wordt, is zij onder Ban Ki-moon en António Guterres een dependance van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken geworden.

Rusland en China beseffen, net als alle andere staten, dat de VN haar functie niet meer vervult. Integendeel, de Organisatie verergert de spanningen en neemt deel aan oorlogen (althans in Syrië en de Hoorn van Afrika). Moskou en Peking zijn dus bezig andere instellingen te ontwikkelen.

Rusland richt zijn inspanningen niet langer op de structuren die geërfd zijn van de Sovjet-Unie, zoals het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, de Euraziatische Economische Gemeenschap of zelfs de Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid; evenmin richt het zich op de structuren die geërfd zijn van de Koude Oorlog, zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Neen, het richt zich op datgene wat een multilaterale wereld kan hertekenen.

  Brits leger zou na een oorlog van 'een paar maanden' uitgeput zijn, werd het parlement verteld

In de eerste plaats benadrukt Rusland de economische acties van de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika). Het claimt deze niet als zijn successen, maar als gezamenlijke inspanningen waaraan het deelneemt. Dertien staten hopen zich bij de BRICS aan te sluiten, maar zij staan vooralsnog niet open voor het lidmaatschap. Nu al hebben de BRICS veel meer macht dan de G7, zo handelen zij, terwijl de G7 al enkele jaren verkondigt dat zij grote dingen zal gaan verrichten, die wij nooit zien gebeuren, en goede en slechte punten toekent aan degenen die er niet bij betrokken zijn.

Bovenal dringt Rusland aan op meer openheid en een grondige transformatie van de Shanghai Cooperation Organization (SCO). Tot nu toe was zij alleen maar een contactstructuur voor de landen van Centraal-Azië, rond Rusland en China, om de onlusten te voorkomen die de Angelsaksische geheime diensten daar probeerden aan te wakkeren. Beetje bij beetje leerden de leden elkaar beter kennen. Zij breidden hun werkzaamheden uit tot andere gemeenschappelijke vraagstukken. Bovendien heeft de SCO zich uitgebreid met India en Pakistan, en later Iran. In de praktijk belichaamt zij nu de Bandung-beginselen, die gebaseerd zijn op staatssoevereiniteit en onderhandeling, in tegenstelling tot die van het Westen, die gebaseerd zijn op conformiteit aan de Angelsaksische ideologie.

De westerlingen zijn aan het tieren, terwijl Rusland en China vooruitgaan. Ik zeg “tieren”, omdat zij geloven dat hun tieren doeltreffend is. Zo hebben eerst de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en daarna de Europese Unie en Japan zeer harde economische maatregelen tegen Rusland genomen. Zij durfden niet te zeggen dat dit een oorlog was om hun gezag over de wereld te handhaven, dus noemden zij ze “sancties”, hoewel er geen rechtbank was, geen verdedigingszaak, geen vonnis. Natuurlijk zijn het illegale sancties, omdat ze buiten de Verenigde Naties om besloten zijn. Maar het Westen, dat beweert de verdediger van de “internationale regels” te zijn, heeft geen boodschap aan het internationale recht.

Natuurlijk verhindert het vetorecht van de vijf permanente leden van de Raad dat er sancties tegen een van hen genomen worden, maar dat is juist omdat het doel van de VN er niet in bestaat zich te conformeren aan de Angelsaksische ideologie, maar om de wereldvrede te bewaren.

Ik kom terug op mijn punt: Rusland en China gaan voorwaarts, maar in een heel andere richting dan het Westen. Tussen de Russische toezegging om in Syrië in te grijpen en de inzet van zijn soldaten daar, lagen twee jaar; twee jaar die gebruikt werden om de laatste hand te leggen aan de wapens die zijn superioriteit op het slagveld verzekerden. Het duurde zeven jaar tussen de Russische verbintenis tot Minsk II en de militaire interventie in Donbass; zeven jaar die gebruikt werden om de omzeiling van de Westerse economische sancties voor te bereiden.

Daarom zijn deze “sancties” er niet in geslaagd de Russische economie op de knieën te krijgen, maar hebben zij degenen die ze uitvaardigden zwaar getroffen. De Duitse en Franse regeringen voorzien zeer ernstige energieproblemen die sommige van hun fabrieken nu al tot stilstand dwingen en weldra tot sluiting. De Russische economie daarentegen bloeit. Na twee maanden waarin het land op zijn voorraden leefde, is de tijd van overvloed aangebroken. De inkomsten van de Russische schatkist zijn in de eerste helft van het jaar met 32% gestegen [4]. Niet alleen heeft de afwijzing van Russisch gas door het Westen de prijzen opgedreven ten gunste van de grootste exporteur, Rusland, maar deze verloochening van het liberale discours heeft ook andere staten angst aangejaagd, die zich tot Moskou wendden om gerustgesteld te worden.

  Het nieuwste copium van het Westen is dat de winst van Rusland het gevaar voor hun eigen troepen vergroot

China, dat door het Westen wordt voorgesteld als een verkoper van rommel die zijn prooi in een schuldenspiraal brengt, heeft zopas het grootste deel van de schulden die 13 Afrikaanse staten bij hem hadden, kwijtgescholden.

Elke dag horen wij de nobele Westerse toespraken en beschuldigingen aan het adres van Rusland en China. Maar elke dag zien wij echter, als wij naar de feiten kijken, dat de werkelijkheid het tegendeel is. Zo vertelt het Westen ons zonder bewijs dat China een “dictatuur” is en dat het “een miljoen Oeigoeren gevangen heeft gezet”. Hoewel wij niet over recente statistieken beschikken, weten wij allemaal dat er in China minder gevangenen zijn dan in de VS, ook al heeft de VS vier keer minder inwoners. Of wij krijgen te horen dat homoseksuelen in Rusland vervolgd worden, terwijl wij in Moskou grotere homodisco’s zien dan in New York.

De westerse blindheid leidt tot alomtegenwoordige situaties waarin westerse leiders de gevolgen van hun tegenstrijdigheden niet meer inzien.

Zo is president Emmanuel Macron momenteel in Algerije. Hij probeert de twee naties met elkaar te verzoenen en gas te kopen om het tekort tegen te gaan dat hij mede heeft veroorzaakt. Hij is zich ervan bewust dat hij een beetje laat is, nadat zijn bondgenoten (Italië en Duitsland) hun inkopen hebben gedaan. Aan de andere kant heeft hij ten onrechte geprobeerd te veronderstellen dat het voornaamste Frans-Algerijnse probleem de kolonisatie was. Hij beseft niet dat vertrouwen onmogelijk is, omdat Frankrijk de ergste vijanden van Algerije steunt, de jihadisten in Syrië en de Sahel. Hij legt niet het verband tussen zijn gebrek aan diplomatieke betrekkingen met Syrië, zijn uitzetting uit Mali [5] en de kilte waarmee hij in Algiers ontvangen wordt.

Het is waar dat de Fransen niet weten wat jihadisten zijn. Zij hebben zojuist, in het grootste proces van de eeuw, de aanslagen op Saint-Denis, de terrassen van Parijs en de Bataclan (13 november 2015) veroordeeld, zonder de vraag te durven stellen of de staat de jihadisten steunt. Daarmee hebben zij, verre van hun rechtvaardigheidsgevoel te tonen, hun lafheid getoond. Zij hebben getoond zich te laten terroriseren door een handjevol mannen, terwijl Algerije er tienduizenden heeft meegemaakt tijdens zijn burgeroorlog en dat nog steeds doet in de Sahel.

Terwijl Rusland en China oprukken, staat het Westen niet stil, het trekt zich terug. Het zal blijven vallen zolang het zijn beleid niet verduidelijkt, zolang het geen einde maakt aan zijn dubbele moraal van moreel oordeel en zolang het geen einde maakt aan zijn dubbelhartigheid.

Referenties:
[1] “Ukraine security chief: Minsk peace deal may create chaos, Yuras Karmanau, Associated Press, January 31, 2022.
[2] “The Western strategy to dismantle the Russian Federation“, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 17 August 2022.
[3] “Parameters and Principles of UN assistance in Syria“, by Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 15 October 2017.
[4] “Meeting with Head of the Federal Taxation Service Daniil Yegorov“, The Kremlin, August 25, 2022.
[5] « Le Mali face aux contradictions françaises », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 23 août 2022.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

NUCLEAIRE OORLOG DOSSIER

Oekraïne doodde eigen krijgsgevangenen om een punt te makenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOversterfte en verhoogde kankercijfers zullen waarschijnlijk verergeren – De sterftestatistieken geven ons genoeg aanwijzingen
Volgend artikelUit studies blijkt dat de vruchtbaarheidscijfers wereldwijd na de COVID-19 vaccins sterk dalen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. zojuist even op liveuamap.com gekeken, maar nog geen nieuws over de tegenaanval van Oekraïne. Deze site uit de VS meldt momenteel alleen gevechten in Kodema, Mariinka, Zaitseva, Pervomaiska, maar deze gevechten waren er vorige week ook al. Russen komen kennelijk ook niet verder in Nevelske en Vuhledar, dus daar lopen ze kennelijk vast. Oftewel… front lijkt tot nu toe vandaag weer redelijk stabiel. Wiens probleem is het dat de situatie nu in een status quo verkeert? Voor Rusland onduidelijk of het een groot probleem is, want ze hebben een behoorlijke terreinwinst geboekt. Voor VS geen enkel probleem, want ze schrijven een bedrag op een vel WC-papier en krijgen voor dat briefje weer nieuwe wapens (of zijn er straks geen grondstoffen meer daarvoor?)… de enige die leidt en niet lijdt is Oekraine, die langzaam verwoest wordt als deze situatie aanhoudt.

 2. Om even mee te gaan In deze gekte.
  Dit is toch het plan van Kl S.
  Om de eu zichzelf volledig te laten uithollen en afbreken?.
  Zodat we allemaal gaan knielen voor KL S.
  Redt ons, redt ons!
  Zodag wij niets meer bezitten. En van hem Kl S mogen huren en leasen tot tot toiletpapier aan toe.
  Ik zeg je. Het gebeurt niet!
  De NWO heeft allang verloren!

 3. Beste mensen

  Heel kort gezegd
  Als iemand een vinger krijgt aangerijkt
  Dan wil die graag de heele hand
  Gevolgd door het heele lichaam

  Dan is het
  Geduldig afwachten tot wanneer men wordt vermoord of als slaaf gemaakt en gehouden
  De Russen hebben precies op tijd ingegrepen

  Dank U

 4. In 2007 werd er een duidelijke rode lijn getrokken:
  https://www.youtube.com/watch?v=hQ58Yv6kP44
  Merk op dat op het einde van de redevoering sommige westers topdiplomaten de spreker vierkant uitlachten. Er werd dan ook niet naar geluisterd, het werd zelfs niet serieus genomen. Men ging gewoon over tot de orde van de dag, het globaal liberalisme.
  Nog geen jaar later was het oorlog in Georgië. De rest is geschiedenis tot waar we vandaag zijn.
  Zolang Amerika de multipolariteit van de wereld en de soevereiniteit van alle landen niet erkent en eens serieus gaat onderhandelen over haar plaats in de wereld als een land als alle andere landen, een groot land dat wel, komen we nergens en blijven de conflicten zich opstapelen. Tot de Vandalen niet Rome maar wel Washington onder de voet lopen. Of USA atoomwapens gebruikt.

  • PJ,
   U heeft gelijk, de hegemonie van het demonische Westen en al die landen die er slaafs achteraan lopen en vooral die Europese burgers die doordat beleid straks hun rekeningen niet meer kunnen betalen, wat gaat er dan gebeuren, ingrijpen van de overheden en schieten op de eigen burgers, wat een beleid en wat een keuzes van die leiders, we zijn al zolang niet meer souverain als land, volk of natie !

 5. Ik denk dat de Russen hier al veel langer op voorbereid waren.

  En juist, er is niets, maar dan ook niets, dat het ‘Westen’ (verzamelnaam voor agressieve landen, waar de burgers niet bij horen) kan doen.

  De Russen hebben zich op duizeneneen manieren ingedekt.

  Beetje zoals het covid-verhaal, waar men elkaar indekt.

 6. Allemaal tot je dienst en zal allemaal of overwegend dan toch best waar zijn.. Als je maar niet de domme illusie hebt dat Rusland en China en de hele BRICS ook maar een háár beter zijn dan de hypocriete waanzinnige V.S. en Europa.. Ik doel daarbij natuurlijk op de politieke leiders en dominante stromingen.. De individuele ‘goeden’ niet tena gesproken !! ‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend’ is een leuke praktische opstelling net zolang als die strijd duurt, daarna zul je ook met die ‘vriend(en)’ af moeten rekenen.. In positieve of negatieve zin… Maar wij hebben toch een prachtige graadmeter voor effectief selecteren ?! : Alles en iedereen wat achter de huidige nog steeds dominerende medisch-farmaceutische kwakzalversnonsens staat dient verworpen, bestreden, hoe dan ook uitgeschakeld dan wel omgeturnd te worden.. En vooralsnog is het enige grote blok van werkelijk weigeren van de waanzin en echt tegengas geven nou net de grote groep staten bínnen de V.S. die pertinent hun eigen gang durven gaan en wereldwijd de paar staten–althans politieke leiders (Loekasjenko, Bolsonaro en ??)– die hetzelfde durven te doen… Ongeacht mogelijk andere fouten.. Helaas, het is niet anders..Wilde dat de helft van de Europese landen of de helft van de Russische Federatie of de BRICS-landen al zover was… Het V.S.-verhaal is nog niet helemaal uit, mensen !!

 7. Kan mij iemand zeggen welke elite heeft zijn leven verloren van het WEf natuurlijk geen enkele zij zijn alleen maar rijker geworden en nog machtiger en de vele jonge mannen en burgers hun dood wat maak dat uit zolang je het zelf maar niet bent zulke mensen zijn wij inmiddels geworden ike ike en de rest kan stikken mar blijft dat zo dat zal uiteindelijk de tijd ons leren, en voor ik het vergeet trek jullie overgordijnen dicht dan blijven de bommen buiten heeft zojuist onze grote leider Rutte gezegd op de radio en gelukkig geven er veel mensen gehoor aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in