Een van de grootste gezondheidsverhalen ter wereld op dit ogenblik betreft het mysterie over hoe en waarom kinderen overal een potentieel dodelijke vorm van hepatitis krijgen. Gezondheidsadviseurs en journalisten alom beweren dat zij verbijsterd zijn en produceren een schijnbaar eindeloze lijst van mogelijke verklaringen, schrijft Dr. Coleman.

Precies hetzelfde gebeurde toen kinderen en jonge volwassenen voor het eerst ernstige hartproblemen zoals myocarditis begonnen te krijgen. Journalisten en adviseurs kwamen met werkelijk verbijsterende, en soms absurde, verklaringen en weigerden hardnekkig het overduidelijke verband met de covid-19 injecties te erkennen – een verband waarvoor ik gewaarschuwd had voordat het injecteren begon. Zelfs toen het verband tussen de covid-prikken en de dodelijke hartproblemen onomstotelijk bewezen was, waren de apologeten van de farmaceutische industrie nog hard op jacht naar andere mogelijke verklaringen.

De essentie van het hepatitisverhaal, zoals gepubliceerd in het British Medical Journal, is dat er 169 gevallen van acute hepatitis bij kinderen zijn geweest en dat 17 kinderen een levertransplantatie nodig hadden. De getroffen kinderen waren tot 16 jaar oud en het probleem schijnt wereldwijd te zijn – zo zijn er kinderen in 24 Amerikaanse staten door getroffen.

Het enige waar de mainstream media zeker van lijken te zijn, is dat de nieuwe hepatitis-epidemie niets te maken heeft met de covid-19 prikken. De regelgevende instanties overal zijn er even zeker van dat deze nieuwe epidemie niets te maken heeft met het experiment dat zij uitvoeren met een ongeteste, gevaarlijke prik. Naar mijn mening is het natuurlijk weer een enorme doofpotaffaire.

Zo stond er onlangs op de website van de BBC een kop die beweerde “Child Hepatitis cases falsely linked to covid vaccine” (Gevallen van hepatitis bij kinderen ten onrechte in verband gebracht met covid-vaccin).

In het artikel stond: “Social media posts have falsely linked a recent spike in unexplained hepatitis in children to the covid vaccine (Berichten) op social media hebben een recente piek in onverklaarbare hepatitis bij kinderen ten onrechte in verband gebracht met het covid-vaccin). De getroffen kinderen waren meestal jonger dan vijf jaar en kwamen dus niet in aanmerking voor de prik, zeggen de gezondheidsdiensten die de situatie in de gaten houden.

Ik heb niet precies kunnen achterhalen hoeveel van de kinderen jonger dan vijf jaar waren, omdat geen van de media-organisaties die over het verhaal bericht hebben, dat detail gedeeld heeft – hetzij omdat ze het niet weten, hetzij omdat het ongelegen komt.

Ik merk op dat de BBC de woorden “mostly under the age of five” gebruikt, wat voor zover ik weet geen wetenschappelijke term is. En natuurlijk gelooft geen weldenkend mens tegenwoordig nog iets van wat de BBC zegt. Wij herinneren ons bijvoorbeeld allemaal dat afschuwelijke moment waarop de BBC de wereld vertelde dat de covid-19-prikken volkomen veilig waren voor kinderen en dat er geen ernstige bijwerkingen waren.

De zwakte van de BBC, die zij deelt met het grootste deel van de rest van de mainstream media, is dat haar journalisten niet mogen praten met mensen die deskundig en ervaren genoeg zijn om de gevaren te kennen.

Ik ben al bijna 50 jaar erkend als een werelddeskundige op het gebied van de trucs van de farmaceutische industrie, van door dokters veroorzaakte ziekten, van bijwerkingen van geneesmiddelen en van vaccins – sinds de publicatie van mijn boek `The Medicine Men’ in 1975.

Maar de BBC en de rest van de media willen nu niet meer met mij spreken.

Ik word geweerd omdat ik deze onderwerpen heb bestudeerd, er boeken over heb geschreven en lezingen heb gegeven aan artsen en verpleegkundigen. Ik heb kritische standpunten verkondigd die de geneesmiddelenindustrie in verlegenheid hebben gebracht en daarom word ik als anti-vaxxer bestempeld. Ik ben natuurlijk niet de enige dokter die in de ban gedaan wordt. Elke arts die zich kritisch heeft uitgelaten over welk vaccin dan ook, wordt door de BBC geweerd. De BBC censureert haar gasten en is, gezien haar wereldwijde bereik en massale overheidsfinanciering, duidelijk een essentieel instrument van de samenzweerders en hun indoctrinatieprogramma.

  Dr. Robert Malone's Open Brief aan de Canadese truckers

En dat betekent dat de BBC bevooroordeeld is en slechts één kant van het verhaal belicht. Door te weigeren te praten met kritische, weldenkende artsen die vaccins bestudeerd hebben, en die begrijpen hoe krom en gevaarlijk de geneesmiddelenindustrie kan zijn, heeft de BBC er bewust voor gekozen zich afhankelijk te maken van woordvoerders van de industrie. Hoe iemand die bij de BBC werkt ’s nachts kan slapen, is mij een raadsel.

Het gevolg is dat de BBC en de rest van de mainstream media, hetzij opzettelijk, hetzij door onwetendheid, de belangrijke vragen missen die gesteld moeten worden. Verontrustend genoeg kan dezelfde kritiek worden geuit op de regelgevende instanties – die er ook voor kiezen alleen te luisteren naar mensen die de geneesmiddelenindustrie vertegenwoordigen of die financiële banden met de geneesmiddelenindustrie hebben.

Dat is geen journalistiek – het is public relations en crisisbeheer. De journalisten verspreiden alleen maar propaganda – dat is een deftig woord voor leugens waarvoor betaald is.

En natuurlijk mag niet vergeten worden dat de BBC een financiële relatie heeft met Bill Gates, een vriend van Jeffrey Epstein en misschien wel ’s werelds bekendste promotor van vaccins en vaccinatie. Misschien is de BBC niet bereid om onaangename waarheden onder ogen te zien die Gates ongetwijfeld in verlegenheid zouden brengen, ook al is het vinden van antwoorden op de vraag `Waarom krijgen deze kinderen hepatitis?” de enige manier om in de toekomst kinderen te redden.

Het advies dat de BBC een vrouw genaamd Devi Sridhar heeft laten geven, overtuigt mij er niet van dat de staatsomroep het algemeen belang zo hoog in het vaandel heeft staan als het zou moeten. Zij beloofde dat degenen die de prik kregen `zich geen zorgen hoefden te maken over covid-19′. En ze zei dat het 100% veilig was voor kinderen. Mevrouw Sridhar is, voor zover ik weet, geen arts, maar zij geeft het publiek toch haar advies over covid-19 en de prik. Dat advies alleen al is voor mij voldoende om ervoor te zorgen dat niemand de BBC ooit nog serieus neemt. De BBC, die natuurlijk banden heeft met Bill Gates, zou nu moeten worden defunded – niet over vijf jaar.

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen, die geen enkele journalist of regelgever bereid lijkt te overwegen – vooral in het licht van het feit dat er een bekend verband bestaat tussen de covid-19 prik en hepatitis. Dat is een onweerlegbaar feit. Er is een verband bekend tussen de covid-19 prik en leverproblemen. Volwassenen die de experimentele covid-19 prik hebben gekregen, hebben hepatitis ontwikkeld. Kijk naar de officiële cijfers van het National Vaccine Information Center en u zult zien dat er 378 geregistreerde gevallen zijn waarin een verband bestaat tussen covid-19 en hepatitis. Er zijn verschillende papers online beschikbaar. Eén met de titel “Autoimmune hepatitis after covid-19 vaccine – more than a coincidence” en een ander met de titel “Autoimmune hepatitis triggered by SARS cov2 vaccination”.

En laten we ook duidelijk zijn dat het woord `experimenteel’ betekent dat de covid-19 prikken officieel deel uitmaken van een experiment – niemand weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Dat is de aard van een experiment en daarom was het ronduit roekeloos om de injecties op zo grote schaal uit te rollen voordat iemand de volle omvang van de gevaren kende. Men mag ook niet vergeten dat, zoals ik al eerder heb aangetoond, voorgeschreven geneesmiddelen gevolgen kunnen hebben voor mensen aan wie ze niet gegeven zijn – ook voor de volgende generatie.

Maar hier zijn enkele vragen die regelgevers en journalisten zich zouden moeten stellen.

Ten eerste, hoeveel van de betrokken kinderen werden met het experimentele covid-19 vergif geprikt? De BBC vertelt ons alleen dat de meeste betrokken kinderen jonger dan vijf jaar waren. Maar `meestal’ is niet het soort woord dat gemakkelijk past in een wetenschappelijke beoordeling van de omstandigheden. Bovendien zijn er in de VS veel artsen en ouders die erop aangedrongen hebben dat kinderen onder de vijf jaar geprikt zouden worden. Wij kunnen er niet zeker van zijn dat de artsen niet overhaast zijn begonnen met het prikken van kinderen onder de vijf jaar.

  Duitse school wil leerlingen inenten - ouders in opstand "Mijn dochter is bijna 14 en wil een lang en gezond leven! Misschien later kinderen krijgen! Wie zegt dat het zo zal zijn na de inenting?!"

Ten tweede, hoeveel van de kinderen onder de vijf jaar die hepatitis kregen, kregen borstvoeding van vrouwen die met het experimentele covid-19-gif waren geprikt?

Ten derde, kunnen eventuele kinderen die niet met het experimentele covid-19-gif zijn geprikt, getroffen zijn door nauw contact met hun ouders die wel geprikt waren? Niemand kan met zekerheid zeggen dat dat niet kan gebeuren. Dit is, vergeet u niet, een experiment en experimenten worden uitgevoerd om uit te vinden wat er zal gebeuren. Wanneer u een experiment uitvoert, is het van vitaal belang dat u met alle eventualiteiten rekening houdt. U moet een voor de hand liggende verklaring niet uitsluiten, alleen maar omdat die ongelegen komt en de rijke en machtige samenzweerders in verlegenheid zou brengen.

Ten vierde, zouden de vele andere routine-prikken die kinderen krijgen hun immuunsysteem aangetast kunnen hebben en hun vatbaarheid voor hepatitis verhoogd kunnen hebben?

Ten vijfde, sommige van de covid-prikken bevatten vectorvirussen en sommige bevatten geïnactiveerde virussen. Het is bekend dat inactieve virussen actief kunnen worden. Dat is in het verleden gebeurd met het griepvaccin. Is het mogelijk dat dit gebeurd is? Natuurlijk is het mogelijk. Zouden de regelgevende instanties en de farmaceutische bedrijven daar eerlijk over zijn? Nee, natuurlijk zouden zij dat niet doen. Er is geen industrie ter wereld met zo’n vreselijke reputatie op het gebied van eerlijkheid als de geneesmiddelenindustrie. Geneesmiddelenbedrijven zijn herhaaldelijk beboet wegens fraude, onbekwaamheid en bedrog. Ik heb enkele van deze flagrante voorbeelden van bedrog behandeld in eerdere video’s – waarvan er nog enkele beschikbaar zijn op BNT.

Dat zijn het soort vragen dat wetenschappers – en journalisten – zouden moeten stellen.

Maar het lijken niet het soort vragen te zijn die de BBC de moeite waard vindt om te stellen.

En de BBC weigert te praten met dokters en wetenschappers die vragen hebben over vaccins – vermoedelijk geeft zij er de voorkeur aan haar eenzijdige informatie te krijgen van woordvoerders van geneesmiddelenbedrijven en regeringen. Andere omroepen en de rest van de reguliere media doen ongeveer hetzelfde.

Alleen al het feit dat deze vragen met zo’n felheid worden onderdrukt, maakt mij steeds achterdochtiger. Er is een stortvloed van ontkenningen geweest, niet gebaseerd op wetenschap, maar op hoop en wanhoop. Het is gepast erop te wijzen dat de BBC flagrante fouten heeft gemaakt, maar alle waarschuwingen die ik heb gegeven en voorspellingen die ik heb gedaan, zijn juist gebleken.

Tenslotte is er nog iets anders dat ik niet in de media besproken heb gezien.

Alle baby’s in het VK en in een groot deel van de wereld krijgen drie doses hepatitis B-vaccin, op 8, 12 en 16 weken. Baby’s met een hoog risico krijgen nog eens drie doses extra.

Het vaccin is geïnactiveerd, dus de NHS zegt dat het risico `waarschijnlijk te verwaarlozen’ is. Ik herhaal dat `waarschijnlijk te verwaarlozen’.

Maar het is natuurlijk niet onbekend dat vaccins die geïnactiveerd zouden moeten zijn, toch actief zijn. Geneesmiddelenfabrikanten maken heel wat fouten. En zij vertellen leugens en verdringen met monotone regelmaat waarheden.

De lichamen van kinderen worden volgestopt met vaccins. Kijk maar naar wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt.

Met 8 weken krijgt een baby het 6 in 1 vaccin, het rotavirusvaccin, het MenB-vaccin. Met 12 weken krijgen ze het 6 in 1 vaccin, het pneumokokkenvaccin, het rotavirusvaccin. Met 16 weken krijgen ze het 6-in-1-vaccin en het MenB-vaccin. Op één jaar hebben ze het Hib/Men C, hetMMR. Het pneumokokkenvaccin en het MenB. Van 2 tot 10 jaar krijgen ze jaarlijks een griepvaccin. Op 3 jaar en 4 maanden hebben ze de MMR en de 4 in één voorschoolse booster. En zo gaat het maar door. Er zijn er nog meer.

  Google verwijdert bevindingen van befaamde artsen over effectieve medicijnen tegen COVID - Arts vecht terug

Dat is het Verenigd Koninkrijk. Sommige landen geven meer prikken. Artsen en farmaceutische bedrijven verdienen er elk jaar fortuinen aan.

Hoeveel onderzoek heeft iemand gedaan om aan te tonen dat deze vaccins goed met elkaar mengen en niet gevaarlijk op elkaar inwerken? Hoeveel onderzoek is er gedaan om aan te tonen dat deze prikken allemaal goed mengen met de covid-19 prik? En hoeveel onderzoek is er gedaan om aan te tonen dat deze prikken geen nadelige invloed hebben op het immuunsysteem?

Kijk eens op de uw handpalm. Eén van beide handen. Kijk goed. Daar ziet u een lijst van al het relevante onderzoek dat gedaan is.

De regelgevende instanties en de BBC zullen ongetwijfeld blijven zoeken naar een of andere bizarre verklaring voor de epidemie van hepatitis onder kinderen.

Maar de propagandaspecialisten zullen onmogelijk kunnen aanvaarden dat, gezien alle omstandigheden, de enige veilige veronderstelling is dat deze epidemie geheel door de mens veroorzaakt is – veroorzaakt is door een vaccinatieprogramma. Het verwerpen van die voor de hand liggende conclusie zal alleen maar het leven van de epidemie verlengen en tot gevolg hebben dat er steeds meer kinderen bij betrokken raken.

Van één ding ben ik zeker, tot het tegendeel bewezen is, is de epidemie van hepatitis bij kinderen door de mens veroorzaakt, door een inentingsprogramma – en dat is de enige verklaring die de autoriteiten en de mainstream media weigeren te overwegen. Ik wijs erop dat zij al sinds het begin van deze fraude liegen. En ik wijs er ook op dat alles wat ik gezegd heb in meer dan 300 video’s, verscheidene boeken en duizend artikelen absoluut juist is geweest.

Dank u voor het kijken naar een oude man op een stoel. Abonneert u zich alstublieft op mijn kanaal op Brand New Tube en verspreid mijn video’s over op andere platforms zoals Bitchute. Mijn dank aan iedereen die dit doet. Doe ook vertalingen, alstublieft. Zet voor de lol mijn video’s op YouTube en kijk hoe lang ze blijven staan. Ik was geamuseerd om te zien dat veel van mijn video’s op BNT meer views krijgen dan de veel gepromote Piers Morgan op Sky TV krijgt. Mijn video’s zijn gratis. Ik hoor dat Morgan 50 miljoen pond krijgt. Dat is nog maar eens een bewijs dat wij aan het winnen zijn. Wij hebben de cijfers aan onze kant. Morgan beweert ongecensureerd te zijn. Ik ben ongecensureerd.

Voor de goede orde, dit kanaal krijgt geen geld – geen van mijn video’s heeft dat ooit gekregen, omdat ik geen advertenties op mijn video’s wil. Er zijn geen advertenties, geen sponsors en geen verzoeken om geld op video’s of websites.

Tenslotte, hoewel het soms zo kan voelen, vergeet niet dat u niet alleen bent. Steeds meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn, gaan ze niet meer slapen. Wij zijn nu al een veel grotere kracht dan de samenzweerders u willen doen geloven. Meer dan een derde van de bevolking van de VS en het VK heeft nog geen enkele covidprik gehad.

Als wij deze oorlog willen winnen, dan moeten wij hard en vastberaden vechten, met passie en de waarheid.

Wantrouw de regering, vermijd de mainstream media en bestrijd de leugens.

En, vergeet niet, wij hebben God aan onze kant.

Dank u voor het kijken naar een oude man op een stoel.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dr. Coleman: Dezelfde mensen die nu over Rusland schreeuwen, zijn dezelfde zelfingenomen idioten die kleine kinderen dwongen met gif ingespoten te wordenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOcculte symboliek rond COVID-19
Volgend artikel“Rusland is de oorlog begonnen” en andere drogredenen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. BBC is de marionette van Bill Gates en Politici geworden. BBC heeft flink geld ontvangen van Bill Gates om zijn experiment te verkopen. BBC is niet meer betrouwbaar.
    Gelukkig zijn er kritische artsen net als Coleman die de pharma kan niet beïnvloeden.
    Ik vermoed ook dat de rare hepatitis komt van vaccinatie, adenovirus van Jhonson and Jhonson, een van de mest corrupte pharma.

      • Mensen bekijk het van de positieve kant dood gaan wij allemaal en dat de kinderen eerder dood dan ons gaan als het Rutte en zijn elite maar goed gaat en Rutte heeft gelukkig geen kinderen en hopelijk blijft dat ook zo stel je voor dat je daar ook nog na geslacht van zou krijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in