Foto Credit: Strategic Culture Foundation (Public Domain)

Eén voor één ontkracht het Amerikaanse imperium al zijn eigen argumenten waarom het de wereld zou moeten leiden. Al het geweld, de tirannie en het onrecht dat het beweert tegen te houden met zijn werelddominante leiderschap, wordt door het imperium zelf veroorzaakt, elk jaar op brutalere en flagrantere manieren, schrijft Caitlin Johnstone.

De hele vooronderstelling achter de indammingsstrategieën van het imperium, de militaire omsingeling en de koude oorlogsvoering met China is dat de Volksrepubliek China moet worden tegengehouden in zijn opmars en het verdringen van de VS als wereldleider, en argumenten over de noodzaak om Rusland en Iran met alle mogelijke middelen onder controle te houden komen voort uit dezelfde vooronderstelling. Deze argumenten worden door velen als een gegeven geaccepteerd op basis van het feit dat de VS een vrij en democratisch land is dat liberale waarden promoot en zich verzet tegen autoritarisme, dus natuurlijk is het beter om de VS de baas te laten zijn over wereldzaken.

Maar elk punt dat zou kunnen worden gebruikt om dat argument te ondersteunen, wordt snel uitgehold door de VS zelf. De VS maakt de wereld veel gewelddadiger en gevaarlijker. De VS tast de vrijheid aan door steeds meer onrecht en autoritarisme te plegen en te faciliteren. De VS ondermijnen het internationale recht door het voortdurend te schenden. Elk argument dat kan worden aangevoerd voor de verdiensten van het mondiale leiderschap van de VS wordt met de dag zwakker.

Terwijl de VS Israël steunt bij het routinematig aanrichten van gruwelijke slachtingen in Gaza, is het duidelijk dat de VS niet kunnen beweren dat ze de wereld vreedzamer en harmonieuzer maken.

Terwijl de VS en hun bondgenoten roekeloos de nucleaire oorlog met Rusland opvoeren over de mislukte proxyoorlog in Oekraïne, is het duidelijk dat de VS niet kunnen beweren dat ze de wereld veiliger maken.

  Stoltenbergs Dido-moment kan een einde maken aan de leugens van het Westen

Nu de VS het Internationaal Strafhof hekelt voor het aanvragen van arrestatiebevelen tegen Israëlische functionarissen en Israël steunt in het verwerpen van de bevelen van het Internationaal Gerechtshof om de aanval op Rafah te staken, is het duidelijk dat de VS hun claim als de handhaver van de “op regels gebaseerde internationale orde” in diskrediet hebben gebracht.

Nu online censuur en verboden pro-Palestijnse slogans steeds normaler worden in de door de VS geleide westerse wereld, is het duidelijk dat de VS hun claim als beschermer van de vrijheid van meningsuiting in diskrediet hebben gebracht.

Nu de VS met geweld politieoptredens uitvoert tegen anti-genocide demonstranten op universiteitscampussen in het hele land, is het duidelijk dat de VS hun claim als beschermer van de vrijheid van vergadering in diskrediet hebben gebracht.

Nu de VS Israël steunen bij het vermoorden van een historisch aantal journalisten en het sluiten van Al Jazeera, terwijl ze zelf Julian Assange gevangen zetten voor journalistieke activiteiten die oorlogsmisdaden van de VS aan het licht brengen, is het duidelijk dat de VS hun claim als beschermer van de persvrijheid in diskrediet hebben gebracht.

Nu de VS zijn handlangers in Kiev steunt om de verkiezingen in Oekraïne af te gelasten en militaire steun verleent aan de meeste dictaturen in de wereld, is het duidelijk dat de VS zijn claim als belangrijke promotor van de democratie in diskrediet heeft gebracht.

Welk argument je ook kunt bedenken waarom de wereld baat heeft bij het leiderschap van de VS, er zijn op dit moment belangrijke verhalen in het nieuws die dergelijke beweringen duidelijk in diskrediet brengen. Het bewijs is geleverd en dat argument is verloren.

  2024: Het jaar van de politieke hel - Martin Armstrong

Dit is geen loos retorisch punt dat ik maak om te laten zien dat mijn wereldbeeld beter is dan dat van de mainstream westerse imperium apologeet; het is uiterst relevant voor huidige en toekomstige ontwikkelingen die van ongekend belang zijn voor het overleven van onze soort.

Het Amerikaanse imperium heeft tegelijkertijd de agressie tegen China en Rusland en in het Midden-Oosten opgevoerd met een toenemende roekeloosheid die lijkt uit te lopen op een massale militaire confrontatie met ten minste één grote nucleair bewapende staat op een bepaald moment in de komende jaren. Het doet dit omdat de opkomst van China betekent dat de Amerikaanse planetaire hegemonie op het punt staat de deur uit te gaan tenzij er iets belangrijks gebeurt, en de imperiummanagers lijken te hebben berekend dat het de moeite waard is om het leven van elk aards organisme te riskeren om te forceren dat er iets belangrijks gebeurt.

Het enige mogelijke argument dat dit verstandig of redelijk is, is dat de wereld beter af is met Amerikaans leiderschap dan zonder. Maar zoals we zojuist hebben besproken, is elke mogelijke vooronderstelling van die bewering grondig in diskrediet gebracht door de acties van de Verenigde Staten. En het wordt alleen maar erger.

Dit maakt het voor mij overduidelijk dat de wereld beter af zou zijn zonder het leiderschap van de VS.

Telkens als ik dit zeg, krijg ik empire apologeten in mijn commentaren die woedend beweren dat als de VS onze planeet niet domineert, China dat wel zal doen, maar er is geen bewijs dat China de VS wil verdringen als een unipolaire planetaire hegemon, en de veronderstelling dat er altijd één unipolaire macht moet zijn die de wereld domineert is ahistorische onzin. In de hele menselijke geschiedenis is er maar één unipolaire planetaire hegemoon geweest, namelijk het Amerikaanse imperium, en dat bestond niet tot de val van de Sovjet-Unie in de jaren negentig.

  Britse oorlogszucht drijft Europa naar catastrofe in Oekraïne

Het is niet rationeel om te geloven dat iets wat maar één keer in de geschiedenis is gebeurd, de norm voor onze wereld moet zijn. Multipolariteit is de norm geweest, niet de uitzondering, gedurende de rest van onze tijd op deze planeet, voorafgaand aan de opkomst van de wereldwijde suprematie van de VS zo’n drie decennia geleden.

Hiermee wil ik niet suggereren dat een multipolaire wereld al onze problemen zal oplossen of vrede en harmonie zal brengen. Maar het is duidelijk dat het accepteren van de opkomst van zo’n wereld te verkiezen is boven een wereld waarin het VS-imperium de komst ervan probeert te onderdrukken en uit te stellen met snel toenemende hoeveelheden geweld en agressie, tot en met het opstarten van de Derde Wereldoorlog en het spelen van krankzinnige chicken games met armageddonwapens.

Het Amerikaanse imperium is te krankzinnig en te ziek om de wereld nog te mogen regeren. Er is geen argument dat de voordelen opwegen tegen de kosten. Er is geen reden waarom de grootmachten van de wereld niet samen kunnen komen en samenwerken aan een gezonde wereld ten voordele van iedereen, als de mensheid haar primitieve impuls om te domineren en te controleren maar van zich af kan schudden.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Nooit eerder werd het imperium zo ontmaskerdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Coleman: Het geld is op
Volgend artikelWesterse strijders in Oekraïne sneuvelen omdat ze dachten dat de oorlog makkelijk zou zijn, zegt een Amerikaanse veteraan die daar vocht
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. History Repeating.

  Steeds meer banken VS in problemen. 

  Koningshuizen beginnen in te storten- grote start met Windsors/von Sachsen-Coburg en Gotha. 

  HET JAAR DAT DE STAATSSCHULD VAN DE VS WAS AFBETAALD.

  Eind 2021 bedroeg de staatsschuld van de Verenigde Staten maar liefst 28 biljoen dollar.

  Hoe anders was dat in 1835. In dat jaar gebeurde er namelijk iets dat zich nooit meer zou herhalen in de geschiedenis van de Verenigde Staten: de staatsschuld was afbetaald. Waarom gebeurde dat en wat waren de gevolgen?

  Op 8 januari 1935 riep president Andrew Jackson alle prominenten van de Amerikaanse politiek bij elkaar in Washington om iets opmerkelijks te vieren. Een van de aanwezige senatoren sprak de woorden: ‘Heren, de staatsschuld is volledig betaald’. Het was de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat dit gelukt was en het zou ongeveer een jaar zo blijven.

  Afkeer tegen schulden

  Dat de staatsschuld van de VS volledig was afbetaald, was het resultaat van een streng financieel beleid waar een aantal redenen aan ten grondslag lagen. Een mislukte deal over een stuk land had hem met een enorme schuldenlast achter gelaten en vanaf dat moment had hij hier een persoonlijke afkeer tegen. Dit nam hij mee in zijn politiek.

  Naast de persoonlijke redenen van Jackson was de discussie of het wenselijk zou zijn dat de Amerikaanse overheid schulden zou hebben al zo oud als het land zelf. Na de Amerikaanse Revolutie besloot de Amerikaanse regering de oorlogsschulden van de afzonderlijke staten op zich te nemen.

  President Jackson behoorde tot de groep die het gedachtegoed van Jefferson aanhing. Toen Jackson president werd in 1829, bedroeg de nationale schuld ongeveer 58 miljoen dollar. De staatsbanken drukten als gevolg van hun rijkdom enorme hoeveelheden geld en deden roekeloze uitgaven. De president probeerde te voorkomen dat de vastgoedbubbel die was ontstaan zou knappen, door te eisen dat alle verkopen gedekt moesten worden met goud of zilver. Echter, daardoor ontstond er meer vraag naar goud en zilver dan de banken in huis hadden.

  Depressie
  De combinatie van speculatie met grond en de tekorten bij de banken, zorgden ervoor dat het hele systeem in zijn voegen begon te kraken en eindigde in ‘The great panic’. Deze crisis zou maar liefst zes jaar duren en is daarmee nog altijd een van de grootste economische crises in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De crisis leidde tot hoge werkloosheid, het omvallen van banken en het zorgde ervoor dat de regering voor een voldongen feit kwam te staan.

  Martin van Buren, die van Nederlandse komaf was, nam in 1837 het presidentschap over van Jackson en bouwde weer een staatsschuld op. Sindsdien is de Amerikaanse overheid nooit meer schuldenvrij geweest.

  Hoover was dus een echte filantroop, en werkte niet met een stichting om fondsen te verkrijgen voor een goed doel, waarna binnenkomst van de fondsen het grootste gedeelte verdwijnt in onkosten en nep-acties. Hoover deed dit uit puur geloof in de noodzaak om dit te doen.

  The US President’s Official Yachts: A Terrible End.
  https://youtu.be/FuB-DRdPMMg?si=vfGg2midyvmPnF18

  Van arme wees word je een selfmade miljonair. Je organiseert de eerste internationale humanitaire actie in de geschiedenis van de mensheid voor België in 1914 en doet later hetzelfde voor Rusland tijdens de burgeroorlog, waarbij je miljoenen mensen voedt. Je wordt dan president, maar verliest na één termijn van een rijke man uit een erfelijke familie, wiens regering dan decennia lang de effectiviteit van je binnenlands beleid verdraait en ronduit liegt…

  Hoover was een geweldenaar, zowel de Democraten als Republikeinen dingden om zijn hand als presidentskandidaat toen hij duidelijk had gemaakt de politiek in te willen stappen. Dat neemt niet weg dat zijn beleid ten tijde van de Great Depression desastreus was en hij door de Amerikaanse kiezer terecht werd vervangen door Roosevelt.

  https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-jaar-dat-de-staatsschuld-van-de-vs-was-afbetaald

  Where do U.S. banks get their marching orders? From the Federal Reserve that is constantly in the news setting the interest rates that charge or cripple economies.
  Often seen as a government agency, the “Fed” is actually a privately held, for profit bank that supposedly stands ready to make good on even the dodgiest loans made by U.S. banks that must hold in reserve only 10% of the money they loan.
  This “fractional reserve banking” means banks can create mortgages and other loans out of thin air? [No! Promissory Notes*]. Another word for this is fraud.
  https://web.archive.org/web/20160321194417/https://mainerepublicemailalert.com/2016/03/21/untold-truth-vatican-is-behind-worlds-top-banks-governments-global-companies-your-mortgage/

  The most secret bank in the world…..
  https://youtu.be/eT7HEIc5RoM?si=zNpIvpKLpFI1mAKU

  • Beste, dit volk leeft van de uitbuiting van de rest van de wereld. Het beleid van hardwerkende en goed gelovige Amerikanen, die er goddank ook zijn, is in handen van manen met namen die klinken als de Italiaanse maffia en Joden met Duits-klinkende namen. Problemen die niet opgelost geraken met veinzen en misleiding eindigen met brutaal geweld.

 2. Nikki Haley: Het moment dat ze ‘make them’ op een Israëlische granaat schrijft (foto)

  Ze stapte in maart uit de race om het Witte Huis nadat ze ternauwernood had verloren van Donald Trump

  Nikki Haley, een voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden in South Carolina, werd gefotografeerd terwijl ze ‘make them’ op een Israëlische granaat schreef tijdens een bezoek aan Noord-Israël, vlakbij de grens met Libanon.

  Haley stapte in maart uit de race om het Witte Huis, nadat hij op overtuigende wijze werd verslagen door Donald Drumff.

  https://www.pronews.gr/wp-content/uploads/2024/05/29/nikixeili.png

 3. Het wordt een héél jammerlijk verhaal.
  De beste Constitutie (grondwet) ter wereld wordt door de eigen VS-bevolking overboord gegooid.
  Met die grondwet had Amerika altijd de leiding moeten hebben en behouden.
  Het enige wat zal gebeuren op termijn is het spontaan uit elkaar vallen van de VS of gedwongen, goedschiks of kwaadschiks, dit is ook juist de bedoeling van de Globalisten.
  Het allerbelangrijkste om te vernietigen voor de Satanisten is juist al die vrijheden die constitutioneel zijn vastgelegd in deze Grondwed van de VS.
  Géén enkel Europees land benadert dit niveau van vrijheid en rechtvaardigheid, natuurlijk is het nog nooit ten volle en volgens de letter toegepast.
  De natte droom van ALLE GLOBALISTEN is het CHINESE MODEL, luister gewoon heel even naar bijvoorbeeld het WEF.
  Maar ach, telkens in de discussies over een eventueel komende oorlog wordt straal genegeerd dat het hele Covid debacle volledig naar wens werd gepland en uitgevoerd.
  Het is alleen nog wat wachten op de volle uitwerking van het vaccin, dat monster haalt het met verve van elke soort bom !

  • … bleef bijna in mijn koffie slikken toen ik las over de VS: … geen enkel () land benadert dit niveau van r e c h t v a a r d i g h e i d. Echt geen idee waarom dat dit de allergrootste schurkenstaat is?

   • Amerikanen zijn – net als de Britten – meesters in dubbelzinnigheid. Honderd jaar geleden zei een Indiaan: “de blanke man heeft een gespleten tong”.

 4. De politieke campagne van de democraten wordt door de joodse betaalt dat is de reden. Amerikane democratie bestaat niet, alles is in handen van de rijkere lag die alles bepaalt. Hoe lang gaan de amerikanen dit accepteren net als de europeanen. Er komt een moment dat israel en de VS zal geisoleerd worden. Blijt kopen de troep van de amerikanen gericht op consumeren en alles te vernitiegen op aarde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in