In een toespraak in het Europees Parlement door Silvia Sardone, een Italiaans lid van het Europees Parlement voor de partij van de Liga, verklaarde ze dat de prioriteit van Europa gericht blijft op migranten: huisvesting en banen voor mensen die illegaal ontschepen in de EU.

Het nieuwe plan voor de integratie van migranten is bekendgemaakt: Sociale integratieprojecten en nieuwe huisvesting voor migranten. En in het rapport over de burgerrechten in het Europees Parlement wordt totaal geen melding gemaakt van terrorisme, terwijl voorrang wordt gegeven aan de “strijd tegen racisme en islamofobie”.

Europese Commissie nieuwe plan: subsidieregen op immigranten

Het Italiaanse dagblad Il Giornale deed verslag van deze zittingen in het Europees Parlement en van de commissievergaderingen die werden gehouden terwijl heel Europa verscheurd wordt tussen de Coronapandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis, schrijft Freewestmedia.

Helaas hebben de argumenten niets te maken met wederopbouw of herstelplannen. Integendeel, ze zijn in plaats daarvan gericht op migranten en burgerrechten.

Zo staat bijvoorbeeld bovenaan de werkagenda van de Europese Commissie het nieuwe plan voor de integratie van migranten. Dit zijn meerjarige projecten, waarmee de EU de precieze richtingen op dit gebied probeert in kaart te brengen. Het plan, opgesteld voor 2021 tot 2027, werd aangekondigd door de Europese Commissie zelf.

Het is gebaseerd op vier belangrijke pijlers: Onderwijs, werk, toegang tot gezondheidszorg en adequate huisvesting, voor migranten.

De lidstaten zullen verantwoordelijk zijn voor dit sociaal beleid, maar de EU heeft de bevoegdheid om het beleid te coördineren en specifieke aanwijzingen te geven. En volgens de instellingen van Brussel moeten de verschillende regeringen zich de komende jaren constant inzetten voor integratie, met investeringen en uitgaven in verband met een adequatere huisvesting voor de migranten die op het grondgebied van de EU aanwezig zijn.

De 5 redenen waarom Frans Timmermans een gevaarlijke gek is

Het eerste punt betreft het onderwijs: “Er is behoefte aan onderwijs en opleiding die inclusief zijn vanaf de vroege kinderjaren tot aan het hoger onderwijs”, zo luidt het plan van de commissie, “waarbij de nadruk ligt op het vergemakkelijken van de erkenning van kwalificaties en op het voortdurend leren van talen, met de steun van de EU-fondsen”.

Het tweede punt heeft betrekking op banen waar alle migranten, “en met name vrouwen”, volgens het plan de steun moeten krijgen om “hun volledige potentieel” te bereiken.

Dan is er nog het derde punt, dat betrekking heeft op de gezondheidssector. “Naast de specifieke financiering van de EU beoogt het actieplan te waarborgen dat migranten worden geïnformeerd over hun rechten en dat de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd, met name tijdens en na de zwangerschap, worden erkend”.

Ten slotte wordt in het kader van de vierde pijler opgeroepen tot “adequate en passende financiering via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Asielfonds en Migratie en Invest EU” om betere huisvesting voor migranten te vinden.

In de landen die het hardst door de Coronapandemie zijn getroffen, zijn er echter geen duidelijke aanwijzingen over de middelen die de EU beschikbaar zou stellen om de economie weer op gang te brengen.

Het Europees Parlement heeft inmiddels het verslag over de stand van zaken met betrekking tot de grondrechten (2018-2019) besproken en volgens de EU-instellingen is de prioriteit om de verspreiding van racisme en islamofobie een halt toe te roepen.

In plaats van de confrontatie aan te gaan met de actuele situatie, lijkt het op het programma van een extreem linkse partij, met passages die bevooroordeeld en gênant zijn. Er wordt gesproken over een Europees Parlement dat hulpeloos getuige is geweest van de verspreiding van racisme, van islamofobe sentimenten, van vijandigheid en onverdraagzaamheid jegens moslims, terwijl het niets zegt over terrorisme, slachtoffers van aanslagen of over degenen die Europeanen, onze manier van leven, onze cultuur, onze waarden haten, aldus afgevaardigde Silvia Sardone van de Liga in haar opmerkingen in het Europees Parlement.

Als u door het rapport scrolt, spreekt het in feite over maatregelen die moeten worden genomen tegen de verspreiding van praktijken die tot discriminatie leiden. De prioriteit van de EU is ver verwijderd van een realiteit waarin miljoenen mensen juist wachten op een concreet antwoord op het gebied van economie en gezondheid.

“De massale volksverhuizing staat Europa nog te wachten” – deskundige waarschuwt voor massale exodus uit Afrika 

Vorig artikelHet Franse gepeupel rijst op en gooit zijn boeien naar de politie
Volgend artikelBiden’s plan voor Amerikaanse blanke boeren: Koop hun land en geef het aan zwarten
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. Ik kan mij ook niet herinneren ooit ergens gelezen of gehoord te hebben dat ze daklozen onderbracht en in hotels of vakantie parken omdat leven op straat zielig zou zijn.
  Inclusief een nieuw gebit en gratis maaltijden + kleding en zakgeld.

 2. ja en je eigen volk in de stront laten zakken net als hier in holland..hopelijk krijgen we nog een kans om deze varkens allemaal op te hangen

 3. De reclames op tv, de reclames op welke site dan ook, van de ABNAMRO t/m the North Face (van oorsprong wintersportkleding die verworden is tot allochtonen-sportschool pakkies): ze tonen voornamelijk kleurlingen. Het wordt ons door de strot geduwd, dat dit ons voorland is.

 4. 2010 (!)
  Dit is de Europese Resolutie 1743
  waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord.
  1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
  1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
  1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
  1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
  1743-11: De islam is een religie van vrede.
  1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
  1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
  1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
  1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
  1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
  1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
  1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.
  https://www.assembly.coe.int

 5. De resolutie van Straatsburg
  In de junimaand van 1975 keurden 200 parlementsleden uit 9 West-Europese landen deze resolutie unaniem goed.

  De kernpunten van deze resolutie stellen:

  – dat Arabische immigranten die zich in Europa gaan vestigen gerechtigd zijn hun cultuur en hun godsdienst naar Europa te brengen, te promoten en te verspreiden.

  – dat Europese landen een contributie kunnen verwachten van de Arabische cultuur, vooral wat betreft het gebied der menselijke waarden.

  – dat Europese regeringen akkoord gaan de grootste prioriteit te geven aan het verspreiden van Arabische cultuur in Europa.

  – dat onze politici akkoord gaan om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten en hun families

  -dat onze academische instellingen en persorganen de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de Europese ontwikkeling benadrukken.

  De huidige en toekomstige tsunami van “vluchtelingen” is dus 46 jaar geleden al gerocheld………..

 6. Geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken in 2008.
   
  Een blik op de EU stukken:
  Legale migratie
  11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;
  12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;
  13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;
  De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan. Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten.
   
  https://langleveeuropa.nl/2016/05/gratis-woning-gratis-inboedel-en-gratis-studeren-wat-is-nl-toch-mooi/

  Dit is geen incompetentie dus, van de EU, of een goed bedoelde verspreking van Merkel, of stompzinnig gedrag van Rutte, het is bewust zo gepland! Het is gepland gedrag dat al terug gaat tot ruim voor het Verdrag van Lissabon. De rode loper wordt uitgerold voor migranten, precies zoals gepland door de EU, en dan heb je het als burger uiteraard maar te accepteren en te betalen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in