De wereldwijde klimaatsekte maakt zich op om haar oorlog tegen voedsel in een stroomversnelling te brengen, waarbij 13 landen – waaronder veel grote vee- en voedselproducerende staten onder leiding van de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Chili en Spanje – een verbintenis aangaan om boeren onder nieuwe beperkingen te plaatsen die bedoeld zijn om de uitstoot van methaangas te verminderen, schrijft Leo Hohmann.

De Global Methane Hub kondigde in een persbericht van 17 mei aan dat landbouw- en milieuministers en ambassadeurs uit 13 landen, waaronder de Verenigde Staten, een toezegging hebben ondertekend waarin wordt beloofd de methaanemissies in de landbouw te verminderen. De VS werd vertegenwoordigd door Bidens klimaattsaar, John Kerry.

Wat betekent dit en waarom zou je je er iets van aantrekken? We leggen het uit.

Volgens het persbericht uitgegeven door deze landen en gepost op Global Methane Hub:

“Vorige maand (in april 2023) werkte de Global Methane Hub samen met de ministeries van Landbouw van Chili en Spanje om de allereerste wereldwijde ministeriële bijeenkomst bijeen te roepen over landbouwpraktijken om de methaanemissies te verminderen. De ministeriële bijeenkomst bracht hooggeplaatste regeringsleden samen om mondiale perspectieven op methaanreductie en emissiearme voedselsystemen te delen. De bijeenkomst leidde tot een verklaring waarin de naties zich ertoe verbonden inspanningen te ondersteunen om de kwaliteit en kwantiteit van, en toegang tot, financiering voor maatregelen voor aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering in de landbouw- en voedselsector te ondersteunen en om samen te werken aan inspanningen gericht op het verlagen van de methaanemissies. in landbouw en voedselsystemen.”

Conferentiedeelnemers waren onder meer de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Climate & Clean Air Coalition, het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, de Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Inter-American Development Bank.

De Wereldbank, een andere creatie van de door de VS geleide liberale, op regels gebaseerde orde van na de Tweede Wereldoorlog, heeft de laatste tijd veel gesproken, samen met de VN, over een komende hongersnood. De Wereldbank heeft vorige week, op 22 mei, een witboek uitgegeven met de titel Food Security Update: World Bank Response to Rising Food Insecurity.

De directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft vanaf september vorig jaar ook ernstige waarschuwingen afgegeven voor een komende wereldwijde hongersnood.

Ik vind het dan ook merkwaardig dat, op het moment dat de globalisten waarschuwen voor voedseltekorten en hongersnood, hun spreekbuizen bij de Wereldbank, de VN en binnen de regeringen van de VS en haar bondgenoten (merk op dat China en Rusland nergens te bekennen zijn in dit belachelijke anti-voedselbeleid), praten over de omschakeling naar een nieuwe en onbewezen vorm van “duurzame” landbouw die meer gericht is op het verminderen van methaan dan op het produceren van de hoogste voedselopbrengsten.

  Bill Gates werft leger van 2 miljoen mensen om 'controle over internet te krijgen' met behulp van AI

De moderne voedselproductie is slecht, zeggen ze, omdat het methaan produceert dat schadelijk zou zijn voor het milieu.

“Voedingssystemen zijn verantwoordelijk voor 60% van de methaanemissies”, zegt Marcelo Mena, CEO van Global Methane Hub. “We feliciteren landen die bereid zijn het voortouw te nemen in de methaanmitigatie van voedselsystemen en bevestigen ons engagement om dit soort initiatieven te ondersteunen met programma’s die veelbelovende technologieën voor methaanmitigatie onderzoeken en het onderbouwende onderzoek van methaanmitigatiemechanismen om nieuwe technologieën te creëren.”

John Kerry is ook erg enthousiast over het offline halen van waardevolle, productieve landbouwgrond, het verkleinen van de veestapel en het overdragen van onze voedselproductiesystemen aan technocraten en globalisten die vage beloften van ‘nieuwe technologieën’ doen.

Volgens het US Environmental Protection Agency zijn de VS druk bezig met het verminderen van de methaanemissies, niet alleen in Amerika maar wereldwijd, en stellen op hun website: “De Verenigde Staten bieden sleutelleiderschap, financiering en technische expertise voor internationale inspanningen om de methaanemissie te verminderen, resulterend in meer dan 1.140 methaanmitigatieprojecten via GMI vanaf 2021.” Zie onderstaande kaart van EPA-methaanmitigatie-activiteit:

Een voorbeeld: de Biden-regering is van plan 1,5 miljoen dollar aan belastinggeld te besteden aan een programma om vrouwelijke klimaatveranderingsactivisten in de “patriarchale” samenleving van Noord-Kenia “mondiger” te maken, zo blijkt uit documenten die door de Washington Free Beacon zijn ingezien.

John Kerry zei in een verklaring: “Het verminderen van methaan is de snelste manier om de opwarming op korte termijn te verminderen. Voedsel en landbouw kunnen bijdragen aan een methaanarme toekomst door de productiviteit en veerkracht van boeren te verbeteren. We verwelkomen landbouwministers die deelnemen aan de uitvoering van de Global Methane Pledge.”

In het persbericht van 17 mei staat verder dat “De focus van de conferentie lag op de inzet van op wetenschap gebaseerde praktijken, innovatie en technologieën in overeenstemming met duurzame voedselproductie …”

De landen die deze belofte ondertekenen om hun landbouwbeleid te veranderen, zijn de Verenigde Staten, Argentinië, Australië, Brazilië, Burkina Faso, Chili, Tsjechië, Ecuador, Duitsland, Panama, Peru en Spanje.

De regering van Spanje zal in 2024 een tweede conferentie organiseren om de implementatie-inspanningen met betrekking tot de verklaring te monitoren en te bevorderen en om meer landen aan te moedigen zich aan te sluiten, aldus het persbericht van 14 mei.

Om de planeet te redden van de uitstoot van koeienscheten, beweren ze dat het nodig is om boeren te dwingen de manier waarop ze boeren te veranderen, door hun land en vee om te zetten in meer “innovatieve” methoden en “op wetenschap gebaseerde praktijken”. Deze methoden zullen niet alleen op boerderijen moeten worden geïmplementeerd, maar in alle ‘voedselsystemen’.

Ze zeggen nooit wat deze “innovatieve” veranderingen zijn, alleen dat ze gebaseerd zullen zijn op “nieuwe technologieën” en “op wetenschap gebaseerd”.

  "COVID-19 De Great Reset" - "Delete" de Mensheid

Uit dit taalgebruik kunnen we opmaken dat onder meer wordt overwogen een groot deel van het rund- en melkvee, varkensvlees en kippenvlees, waarvan de bevolking afhankelijk is voor eiwitten, te vervangen door insectenlarven, meelwormen, krekels, enz. De V.N., het Wereld Economisch Forum en andere NGO’s promoten al jaren vleesloze diëten en de consumptie van insecteneiwitten, en miljardairs hebben geïnvesteerd in enorme insectenfabrieken die worden gebouwd in de staat Illinois, in Canada en in Nederland, waar meelwormen, krekels en andere insecten zullen worden verwerkt als additieven die aan de voedselvoorziening worden toegevoegd, vaak zonder duidelijke etiketten die de mensen informeren over wat ze precies eten. Bill Gates werkt ook samen met andere miljardairs om te investeren in de productie van in laboratoria gekweekt vlees, een proces waarbij kankercellen van koeien, kippen en varkens worden gebruikt om snel kunstmatig vlees te kweken.

Boeren zullen steeds meer van hun land worden verdreven, zoals nu al gebeurt in Nederland, na de Verenigde Staten de grootste netto-exporteur van voedsel ter wereld.

Dit alles zal leiden tot een komende hongersnood waarvan de huidige generatie mensen op aarde nog nooit getuige is geweest. Het is allemaal ontworpen. Globalisten zoals Dennis Meadows, de auteur van het door de Club van Rome goedgekeurde boek The Limits to Growth uit 1972 , informeerden ons over de plannen van de globalisten om de aarde drastisch te ontvolken. Zijn opmerkingen in de onderstaande video zijn volgens mij gemaakt in 2017.

Ik heb ook uitgebreid gerapporteerd over de Deagel voorspelling, die een vermindering van de bevolking van Amerika met bijna 70 procent voorspelde tegen 2025, met een vergelijkbare drastische bevolkingsdaling voor het VK, Duitsland, Canada, Australië en andere NAVO-gebonden landen.

Er is geen efficiëntere manier om te ontvolken dan door middel van oorlog, hongersnood en plagen. Is het niet interessant dat alle drie deze beproefde moordmethoden op dit moment in het spel zijn?

De oorlog tegen voedsel lijkt sterk op wat er gaande is in de energiesector, waar regeringen samenspannen met grote bedrijven om alle vervoer om te vormen van gas- naar elektrisch vervoer, wat betekent dat veel minder mensen zich elektrische auto’s zullen kunnen veroorloven, en zelfs als ze zich die kunnen veroorloven, zal het gebruik van die auto’s veel strenger worden gecontroleerd en bewaakt vanwege de noodzaak van oplaadstations die afhankelijk zijn van een reeds overbelast elektriciteitsnet. Als je je auto niet kunt opladen wanneer je dat wilt, maar alleen wanneer je dat mag, heb je nu je bewegingsvrijheid overgedragen aan de regelgevers van die oplaadstations.

  Bill Gates beveelt overheid om burgers die 'non-mainstream' online content delen op een zwarte lijst te zetten

In de voedingsindustrie zal Big Agriculture ook samenwerken met de regeringen van de wereld om veel minder rundvlees, kip en varkensvlees te produceren, en dat eiwit te vervangen door insecten en in het laboratorium gekweekt nepvlees, waarvan de gezondheidseffecten grotendeels onbekend zijn.

Deze veranderingen zijn al volop te zien in Nederland, waar de regering een hevige controverse heeft veroorzaakt door een plan te lanceren om de veestapel met 50 procent in te krimpen en het gebruik van stikstofmeststoffen met 30 procent te verminderen. Hoeveel ze ook praten over “innovatie” en “nieuwe technologieën”, je kunt niet je veestapel inkrimpen en minder kunstmest gebruiken en dan beweren dat je boerderijen “productiever” worden. Dat is een leugen. Al hun “innovaties” zullen zich direct vertalen in minder voedsel op tafels over de hele wereld.

Bereid je nu voor op hongersnood. Je voorraadkast vullen is een gemakkelijke oplossing voor de korte termijn. We moeten ook op lange termijn denken. Als je nog nooit een tuin hebt aangelegd of kippen hebt gehouden, is dat iets waar je misschien aan wilt denken om je vaardigheden te vergroten. Misschien heb je al een aantal jaren een moestuin en heb je wat ervaring, en kun je die delen met een buurman die kippen heeft gehouden maar weinig of geen ervaring heeft met tuinieren. Netwerken en samenwerken met de mensen om ons heen zal de sleutel zijn om te overleven zodra deze wereldwijde hongersnood toeneemt.

Het kan zijn dat de daadwerkelijke hongersnood nooit aankomt in de rijkste landen zoals Amerika. Er blijft misschien voedsel in de schappen liggen, maar ik kan garanderen dat de prijzen aanzienlijk zullen blijven stijgen voor basisproducten zoals meel, brood, eieren, vlees en zuivelproducten.

Bid voor het beste terwijl je je voorbereidt op het ergste. Omdat we weten dat het plan van de globalisten is om de wereldbevolking terug te brengen van 7,5 miljard naar 1 of 2 miljard. Dennis Meadows liet de kat uit de zak en hij is een globalistische insider bij de Club van Rome wiens betrokkenheid bij dit onderwerp teruggaat tot het begin van de jaren zeventig.

Blijf sterk. Blijf rustig. Werk niet mee. Onderwerp u nooit aan enige ongrondwettelijke of on-Bijbelse wet. Tirannen hebben alleen macht over degenen die ermee instemmen door hen geregeerd te worden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Wij worden politiek, economisch, medisch en technologisch vermorzeld door de “Grote Reset” van de Elite: Waarom? Hoe vechten we effectief terug?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKlokkenluiders Ministerie van Justitie: Bewijs van “extreme kinderporno” op Biden’s laptop wordt onderdrukt
Volgend artikelDe Sultan 2.0 zal zwaar naar het oosten neigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. De oer manier van landbouw, waarbij mensen van nature een gemengd landbouwbedrijf hadden was vooral gericht op zelfvoorziening en het voorzien van de bovenonsgestelden.
  Die moderne soja/mais koeien die opgesloten zitten is natuurlijk waardeloos.
  Gelukkig is er internet en kunnen we via FMNR farmer managed naturaliste regeneration, syntropic agroforestry technieken ontwikkelen die zonder bemoeienis van bovenaf, door het VOLK zelf ingevoerd worden.
  Nederland is een uitzonderlijk land. Nergens zoveel kennis en rijkdom en goeie bodem. Niet nodig dat te veranderen.
  Technocraten moeten opzouten, maar om nou te doen of alles bijbels is nu?

 2. Laten we beginnen om het woord ‘e….e’ niet meer te gebruiken en n het vervolg het woord PARASIETEN gebruiken

 3. Leuk filmpje ter educatie: Hoe snoei je een fruitboom?
  https://www.youtube.com/watch?v=h6hWa3nx7yo

  Tip om uit een pit een boompje op te kweken:
  De pit in een plastic hersluitbaar zakje, opgevuld met vochtige aarde, minstens drie maanden donker bewaren in de koelkast (niet in de vriezer). Na een aantal maanden checken; wanneer er zich een kiem ontwikkelt, heb je kans op succes.

  • Beste Antichrist,
   Het idee om uit een pit een boompje op te kweken is wel aardig echter, het zal enige jaren duren voordat dat boompje vruchten zal geven.
   Daarbij komt nog dat huidige fruitbomen ge ent of kruisingen.
   Het opkweken van zaden geeft geen garantie dat je uiteindelijk een zelfde soort terug krijgt als waar de pit van afkomstig was.
   Verder is het wel raadzaam om zaden van plantensoorten te bewaren die ‘ zaadvast ‘ zijn.
   Hiermee krijg je het originele gewas weer terug waarvan je er enkele laat doorgroeien om op hun beurt zaden te laten produceren die je het jaar erop weer kunt zaaien.
   Hou wel rekening met de ‘ codex alimentarius ‘ en de in de maak zijnde EU wet om handel in biologische zaden te verbieden. zelfs voor de hobbytuinders.

 4. ´Zelfs lage niveaus van glyfosaat veranderen uw darmmicrobiota.
  Ongeveer 8,6 miljard kilogram glyfosaat, gelijk aan ongeveer 18,9 miljard pond, is sinds 1974 wereldwijd toegepast op landbouwvelden en ander land. De meerderheid – tot tweederde – werd in het afgelopen decennium gebruikt.1

  Glyfosaat is een belangrijk ingrediënt in herbiciden zoals Roundup, dat in zijn vroegere dagen werd geadverteerd als “biologisch afbreekbaar” en “milieuvriendelijk”. Monsanto ging zelfs zo ver om te beweren dat het “de grond schoon liet” – totdat ze schuldig werden bevonden aan valse reclame omdat de chemische stof eigenlijk gevaarlijk is voor het milieu.2

  Het is ook giftig voor mensen en kan de darmmicrobiota veranderen, naast andere gezondheidsrisico’s. Misschien wel het meest zorgwekkende van alles, gezien het feit dat glyfosaat op grote schaal is gedetecteerd in voedsel en water, treden deze veranderingen zelfs op bij lage blootstellingsniveaus.´

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/06/02/low-levels-of-glyphosate-alter-gut-microbiota.aspx

  • Antichrist Zit in´t Vaticaan juni 2, 2023 at 10:03

   Bedankt voor de link Antichrist.

   Met andere woorden, de elite welke deze ook moge, zijn ons kapot maken simpeler kan ik het niet maken.
   Op de sportschool vertelde een gast dat hij voor Monsanto werkte, toen kon ik beter mijn mond houden vind je het fijn om voor een gif-firma te werken die mensen kanker bezorgen toen Roundup volop te krijgen was, hij werd rood en barste bijna uit elkaar in het bijzijn van een bijna volle kleedkamer, als ogen konden doden lag ik uitgestrekt op de koude tegels van de kleedkamer.

   Zoals je weet Antichrist hebben 3 Amerikaanse bedrijven 61% van het vruchtbare landbouwgrond van Oekraïne in handen Cargill, Dupont en de laatste is Bayer dat is overgegaan van Monsanto naar de Duitse gifmenger.

 5. Voordat ik vanmorgen opstond luisterde ik naar NPO Radio 1 hun fragrante leugens en halve waarheden 24 maal 7 uitspuwende Amerikaanse & EU propagandazender, de vakantie vluchten komen in gevaar omdat een aantal Europese luchthavens gaan staken ook de NAVO oefeningen gooien roet in het eten voor de vakantiegangers, de veerdienst tussen Ameland en Schiermonnikoog gaat minder varen omdat de veerboten elkaar niet kunnen passeren doordat de vaargeul is dichtgeslibt, dit soort berichten doen bij mij triggeren herken de patronen van het WEF Build Back Better, The Great Reset enfin de 4e Industriële Revolutie wordt “geruisloos” uitgerold en 90% van het publiek slaapt nog steeds rustig door omat de MinPres en mevr Kaag over ons allen waakt.

  Moge de kracht met u zijn…!

  • En ook de Internationale trein van Amsterdam naar Londen zal in de zomermaanden niet rijden, “want er is geen douanekantoor in Amsterdam”. Hoorde ik op het nieuws. Koolmees begint zijn werk in uitvoering “op te leuken”.
   Ik heb ook wel eens een balletje opgegooid in mijn omgeving over dit soort zaken. Maar ik word aangekeken of ik water laat branden.

 6. Ook de hongersnood komt er niet.
  Hier is de unieke kans dat de terugkeer van zeer kleine boeren en gemeenschappen weer kan terug keren.
  Minder vlees eten moet sowieso!
  Honderduizenden stuks vee in een woestijn plaatsen tussen stroomdraden is terrorisme tegen diervriendelijkheid.
  Tja dan maar de methaangas- hysterie introduceren door dezelfde lui die eerst maasaveehouderij in de woestijnen hebben mogelijk gemaakt. Hoe smerig is het!

  • frans juni 2, 2023 at 10:35

   “Ook de hongersnood komt er niet”

   Kun je een voorbeeld geven waarom de hongersnood er niet komt Frans?

   Heel misschien komt de hongersnood niet naar Europa, maar dan moet de SMO in Oekraïene gewonnen worden door de Russen dit is een ideologische strijd die al meer dan een eeuw duurt om de grondstoffen van Moedertje Rusland leeg te zuigen door het Westerlijk communisme, de unipolariteit zal eerst omgezet moeten worden in multipolariteit, dit proces zal geleidelijk opgang moeten komen mijns inziens.

   Als Rusland wint en de berichten op de alternatieve media gelijk krijgen dan zal China, Iran, Rusland en Turkije Europa verdelen in plaats van dat Rusland in stukken wordt verdeeld zodat het Kabbalistische georganiseerde jodendom het kunnen opsouperen, mischien bieden deze 4 hoofdrolspelers een soort van Marshall hulp aan Europa of wat ervan overgebleven is, de geschiedenis herhaalt.

   Dit geschetste voorbeeld hoeft natuurlijk niet zó verlopen zoals ik het deed schrijven er zijn is geen compleet overzicht hoe het gaat aflopen, de waarheid zit gedeeltelijk verborgen tussen informate en desinformatie.

   Fijne dag verder Frans

   • India, Rusland en China doen niet mee. Dan heb je al de meerderheid die gewoon voedsel blijft produceren. De natuur biedt in overvloed. Hoe het in de VS en Europa komt weet ik niet, maar er is vraag en linksom of rechtsom denk ik dat het gewoon hier komt. Zo is het ook met de olie gegaan. Het enige wat ze ermee bereiken is een verschuiving. Misschien wel de verschuiving die ze willen om hier een tristate te vestigen.

 7. METHAAN.
  Even uitgaande dat de gemiddelde mens per dag ongeveer 20 winden laat met een totaal volume van 1liter.
  Dat zijn dus 365 liters per jaar. Voor ongeveer 7 miljard aardbewoners van het verschijnsel Homo Sapiens zijn dit jaarlijks 2.555.000.000.000 liters. Omgezet in kubieke meters en achter elkaar gelegd is dit 2.555.000.000 meters oftewel 2.555.000 kilometers. De afstand Aarde Maan bedraagt 384.000 kilometer. Dit delend op de bovengenoemde schetenlijn valt te concluderen dat de afstand tussen beide planeten 6,65 maal overbrugd wordt. Foutmarges wegens hongerigen en kleine kindertjes die minder methaan produceren zijn hier buiten beschouwing gelaten. Dit is nergens wetenschappelijk vastgelegd. Het is een simpele rekensom die eenieder kan maken. Wat ook niet is meegeteld zijn de winden die door de flora en fauna wordt geproduceerd. Dat zal een veelvoud zijn van bovengenoemde verzameling methaan. Waar hebben die idioten het dus over????

  • De grootste bron van methaan is de zee want onderwater vulkanen produceren enorme hoeveelheden van dit natuurlijk gas. soms zelfs zoveel dat er schepen gezonken zijn die door zo een methaanbel voeren. Sommige van de verdwenen schepen in de Bermuda driehoek worden hier ook aan toegeschreven.
   En dan hebben we het niet eens over wat vulkanen op het land uitstoten.
   Eerst was CO2 de boosdoener, toen kwam de stikstof en nu is het methaan. What’s next? Zuurstof?

   • Co2 = cee-oo-twee / kooldioxide
    Wat dacht je van kolenmijnen die ondergronds in de fik staan in usa en india ?
    Zijn beroemde gevallen bij zoals centralia in usa en jharia in india
    This Mine Fire Has Been Burning For Over 50 Years – History Channel
    India’s Jharia coal field has been burning for 100 years – cnbc.com

    NH4 – Methaan
    Door opwarming minder permafrost in noordelijke siberische en canadese streken
    Ontdooien van de grond daar zet reusachtige hoeveelheden methaan vrij.
    Die paar koeien in europa kunnen er dan ook wel bij.

    Het is allemaal belachelijke onzin
    Maar ook een hele serieuze kulture krieg tegen de gewone burger

 8. Hoppa de Ierse WEF regime doet ook de lullen zuigen van het WEF kartel.

  De Ierse regering heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om koeien te ruimen voor het klimaat
  Ierland neemt koeienscheten serieus en trekt 600 miljoen euro uit om 200.000 koeien te slachten in naam van de klimaatverandering.

  In een verzoek om vrijheid van informatie werd gesteld dat, om de emissiereductiedoelstellingen voor 2030 te halen, tussen 2023 en 2025 wel 65.000 koeien per jaar zouden moeten worden geslacht.

  “Ongeveer 60.000-65.000 melkkoeien per jaar zouden in 2023, 2024 en 2025 moeten worden verdreven”, aldus de documenten .

  “Dit zou een bescheiden groei mogelijk maken voor nieuwkomers en jonge boeren (10.000 per jaar).”

  In de documenten stond verder dat de regering € 200 per jaar zou begroten voor de drie jaar ($ 875 miljoen CAD in totaal) om de regeling uit te voeren, zoals gerapporteerd door de Irish Independent.

  Verder staat in het document dat “als er een zoogrundvlees (exit) -regeling wordt gelanceerd, het voor hen mogelijk is om te diversifiëren naar de productie van schapen”, maar alternatief landgebruik zou “sterk worden aangemoedigd”.

  https://thecountersignal.com/irish-government-budgeted-e600m-to-cull-cows-for-climate/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in