Wat als? Als het werkelijk tot een militaire confrontatie zou komen tussen de VS (NAVO) en Rusland, wie zou er dan als overwinnaar uit dit duel tevoorschijn komen? vraagt Orbisnjus.com.

De Amerikaanse militair deskundige, voormalig inlichtingenofficier, VN-wapeninspecteur en oorlogsveteraan, Scott Ritter, is er vast van overtuigd dat Uncle Sam geen partij zou zijn voor de Russische beer en de NAVO de papieren tijger nog minder. Als gastspreker op het Ron Paul Institute heeft Ritter uitvoerig betoogd waarom hij Moskou veruit superieur acht:

“Wat is de NAVO? Wij noemen het een militair bondgenootschap. In de jaren 1970-80 was het een echt bondgenootschap bestaande uit militaire strijdkrachten. Het Amerikaanse contingent dat in die tijd in Europa gelegerd was – meer dan 300.000 mannen en vrouwen – was het beste leger dat de wereld ooit gezien had. Een leger dat in staat was een grootschalige grondstrijd in Europa te voeren en te winnen. Ik zeg dat omdat ik er deel van uitmaakte. En ik kan u vandaag zeggen dat u op het verkeerde paard had gewed als u dacht dat wij toen te verslaan waren. Maar misschien waren wij dat wel. Goddank werden wij nooit op de proef gesteld. Maar wij waren goed omdat wij altijd ons oog op de bal hielden. Wij waren georganiseerd omdat wij voorbereid waren. Maar toen gebeurde er iets.

De Koude Oorlog was voorbij. In de jaren negentig hebben wij onze aandacht vooral gericht op het vredesdividend en in plaats daarvan hebben wij nagelaten onze militaire superioriteit te handhaven. We bleven het heel dik opleggen, maar we waren niet meer dezelfde. In 1998 waren wij niet meer dezelfde militairen als in 1991, wij waren veel zwakker. In 2003 waren onze middelen net voldoende om het op te nemen tegen een uitgeput Iraaks leger. Onze logistiek was bijna op. Degenen die de invasie en de bezetting van Irak hebben bestudeerd, weten dat er een operationele pauze was voordat wij oprukten naar Bagdad. Omdat alles op was. Als de Irakezen half zo goed waren geweest als sommigen veronderstelden, hadden wij die oorlog misschien niet gewonnen in het tijdsbestek dat was voorzien. Het scheelde niet veel, want wij waren niet zo goed als vroeger. En na 9/11 zijn wij ons gaan concentreren op conflicten van lagere intensiteit. Wij voeren oorlogen in Afghanistan en Irak, maar niet het soort oorlogen waarbij men de strijd aangaat om de vijand met vuurkrachtmanoeuvres te vernietigen. Met honderdduizenden soldaten, tienduizenden tanks en duizenden vliegtuigen. Wij hebben het over een conflict van kleine eenheden. Waar patrouilles uitgaan ter grootte van een peloton of een compagnie. Misschien wel de grootte van een regiment.

Wij zijn vergeten hoe wij grote oorlogen moeten voeren. Wij zijn niet meer in de praktijk. En als u uit de praktijk bent, bent u onbekwaam. Twintig jaar lang hebben wij al onze voordelen verkwanseld. Eens kon niemand tegen ons op. En ik herhaal mezelf. Ik was erbij. En dank de Heer dat niemand ons op de proef heeft gesteld. Want als u een beetje te verwaand bent, betaalt u een prijs. Maar wij zaten er op omdat wij goed waren. En wij waren goed omdat wij getraind waren. Het leger van vandaag is een bijproduct van die twintig jaar verwaarlozing. Op dit ogenblik hebben wij geen leger dat in staat is een grootschalige grondoorlog in Europa te voeren. En ik herhaal het nog eens, want dit is belangrijk. Op dit ogenblik hebben wij geen leger dat in staat is een grootschalige grondoorlog in Europa uit te vechten. En wat vraagt ​​de president ons te doen? Een oorlog op grote schaal in Europa. Dames en heren. Als wij tegen de Russen vechten, zullen wij aan het kortste eind trekken. Wij zullen ruim verliezen en het zal niet op het nippertje zijn.

(…)

In geval van oorlog kan Europa ook Rusland niet verslaan. Dat is een vaststelling van een feit. En hoe denigrerend er over het Russische leger wordt gesproken. Volgens het nieuws zijn die kerels een stel doorsnee klunzen. “Zij kunnen niet vechten. Zij doen alles verkeerd. Zij werden verslagen in het noorden van Kiev. De Geest van Kiev onderschepte al hun gevechtsvliegtuigen. Deze 13 dappere mariniers op Slangeneiland gaven hun de vinger en zeiden dat ze die in hun oor konden steken.” Nee mensen de Russen behoren tot de best getrainde soldaten van de wereld. Waarom? Omdat gedurende de twintig jaar dat wij onze middelen verspilden aan de jacht op geitenhoeders en opstandelingen in Irak en Afghanistan, zij zich concentreerden op het bestrijden van ons. Niet omdat zij met ons willen vechten. Maar we vaardigden een beleid uit waardoor ze in de problemen kwamen. Ze hadden geen andere keuze dan de handschoen op te nemen.

In 2008 voerde Rusland een kortstondige oorlog van vijf dagen tegen Georgië. Rusland zegevierde, maar het was een nipte aangelegenheid, want de Georgiërs waren jarenlang getraind door Amerikaanse mariniers. Hun tactiek van kleine eenheden was uitstekend. De Russen rukten op en werden werkelijk op het niveau van de kleine eenheden getoond. De Georgiërs, vuurden, communiceerden, overvleugelden, flankeerden en bleven in beweging. En de Russen waren verbaasd te ontdekken: “Wij zijn traag en onhandig.” Uiteindelijk moesten zij terugvallen op hun artillerie en tanks en baanden zij zich een weg erdoorheen. Zij zegevierden, maar beseften dat zij een probleem hadden: “Dit was een klein leger, getraind naar NAVO-normen. Als wij tegenover een groot leger staan dat volgens dezelfde normen getraind is, zullen wij verpletterd worden.” Sindsdien hebben zij hun aanpak veranderd. En van 2008 tot 2014 hebben wij deze veranderingen opgemerkt. Herinnert u zich nog in 2014, toen de kleine groene mannetjes op de Krim verschenen. Welnu, deze kleine groene mannetjes, waren het nieuwe gezicht van het Russische leger. Professioneel. Geen dienstplichtigen, maar contractsoldaten. In Amerika noemen wij ze vrijwilligers. Zij noemen hen contractsoldaten. Zij zijn er wat eerlijker over. Omdat het om geld gaat. Hoe kan ik een paar centen verdienen? Ga in het leger om beroepsmilitair te worden.

Het Russische leger bestaat vandaag voor 70% uit contractuele soldaten. Zij zijn zeer goed in wat zij doen. Niet alleen op het niveau van kleine eenheden. Wat heeft Rusland in 2016 gedaan als reactie op ons beleid? Zij heractiveerden eenheden uit de Koude Oorlog. Het 1ste Garde Tankleger. Het 20e Garde Leger. Dit zijn eenheden die tijdens de Koude Oorlog bestonden. Hun enige doel was de NAVO-linies te doorbreken, de NAVO-achterlanden binnen te dringen en alles te vernietigen. Grondgevechten op grote schaal. De Russen hebben deze eenheden teruggebracht, ze nieuw leven ingeblazen en ze opnieuw uitgerust. Zij zijn er. De Russen van vandaag zijn georganiseerd om een grootschalige grondstrijd in Europa te voeren. En als ik zeg georganiseerd om te vechten, bedoel ik georganiseerd om te winnen. Hoe weten wij dat? Welnu, dames en heren, wij zien wat er nu gebeurt. U kunt zeggen wat u wilt over de Oekraïners. Laat me u vertellen, zij waren niet alleen een van de grootste, maar ook een van de best uitgeruste, getrainde en bekwaamste legers die Europa te bieden heeft. Ik heb het hier over het Oekraïense leger. Het Oekraïense leger was in staat om elk leger van de NAVO met gemak te verslaan. Behalve de Verenigde Staten. En misschien de Turken. Maar de Oekraïners zouden ieder ander uit elkaar halen. Zo goed zijn ze. En toch worden zij door Rusland omver gewalst.

Dit betekent niet dat Rusland geen verliezen lijdt. Als u met een zwaargewicht in de ring springt, zal hij u klappen geven. Hij zal u harde klappen geven. En als u niet oppast, wordt u knock-out geslagen. De Oekraïners zijn heel goed in staat om harde klappen uit te delen, en deden dat ook. De Russen zijn niet volmaakt. Zij maakten fouten en betaalden een prijs. Maar de essentie van een professionele organisatie, is zich aan te passen en te overwinnen. En de Russen hebben zich aangepast en overwonnen. Er zijn mensen die zeggen dat de Russische legerofficieren en het leger niet erg goed zijn. De bataljonscommandanten die door de Russen in Oekraïne op post zijn gesteld, zijn de beste bataljonscommandanten die de wereld ooit gezien heeft. Deze jongens verrichten wonderen. Amerikaanse bataljonscommandanten zouden er goed aan doen te leren wat deze jongens kunnen bereiken. Hoe leiding te geven aan het front en gevechtsoperaties 100 dagen lang vol te houden. En daarbij verbeteren, niet verslechteren. Dat zijn de kenmerken van een beroepsmilitair.

De Russen zijn aan de winnende hand. En zij zullen met overmacht winnen. Geen enkele gebeurtenis zal hen kunnen tegenhouden. Maar er is een probleem. Wij kunnen de kosten naar Rusland doorschuiven tot ze pijnlijk worden. En als wij het te ver drijven, hebben wij wat men noemt een game-changing moment. En wij staan op het punt dat punt te bereiken. Wij leveren wapens aan Oekraïne die de uitkomst van de oorlog helemaal niet zullen veranderen. Himars zal de uitkomst niet veranderen. De m777-a2 met zijn Excalibur-granaat, zal de uitkomst van de oorlog niet veranderen. Zelfs als zij de Harpoon-zeedoelraket krijgen, zal dat de uitkomst van de oorlog niet veranderen. Maar het zal de Russen doden. Talrijke Russen zullen ermee gedood worden. Dit maakt het des te moeilijker voor Rusland om binnen een aanvaardbaar tijdsbestek te winnen. Op die manier zal het conflict worden uitgesponnen. Rusland zal zegevieren, maar zij zullen een zeer hoge prijs betalen. En de prijs van Oekraïne zal veel hoger zijn.

En aan al die mensen die zeggen: “Wij tonen het Oekraïense vlaggetje en identificeren ons ermee;” loop naar de hel. Want als u werkelijk om het Oekraïense volk en de mensheid geeft, zou u willen dat deze oorlog vandaag nog ophield. Want het enige wat er vanaf nu tot de onvermijdelijke vaststelling van dit conflict zal gebeuren, is de dood van tienduizenden Oekraïners.

De Oekraïense infrastructuur zal vernietigd worden. En dat is nog niet eens het ergste wat er kan gebeuren. Het ergste zou zijn als Rusland besluit dat Amerika te ver is gegaan. Ziet u, er is geen oorlog aan de gang in Oekraïne. Het is een speciale militaire operatie. U moet maar eens opzoeken wat dat zelfs betekent. Het betekent dat Rusland een strafpolitie-operatie uitvoert om Oekraïne te straffen voor acht jaar geweld tegen de Russische bevolking in de Donbass. Dit was nooit een veroveringsoorlog. Geen hegemonische oorlog.

Ja, zij hebben bij Kiev het een en ander gedaan om het slagveld vorm te geven. Maar het hoofddoel is de vernietiging van 60-100. 000 Oekraïense soldaten die de Donbass bedreigden. En de Russen zijn op dit moment bezig dat doel te bereiken. Maar de prijs die zij betalen is zeer hoog. En wij behandelen het alsof het een oorlog is. Wij hebben een minister van defensie die zegt dat de VS Rusland willen laten leegbloeden om een strategische overwinning te behalen door de Russen zo’n hoge prijs te laten betalen, dat zij Europa niet langer kunnen bedreigen. Wat moet een Rus hieruit opmaken? Moeten wij dit met een “oké” aanvaarden? Nee. (…) Wij zaaien bitterheid, woede en vijandigheid in Rusland. En op een gegeven moment zullen zij de grens oversteken en raketten afvuren op doelen buiten Oekraïne. Op Amerikaanse en NAVO-doelen. En dan hebben we het over een echte oorlog. Een die wij niet zullen winnen.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Analyse: Rusland is aan de winnende hand, het Westen is zichzelf aan het vernietigen… bereid u voor op EXTREME ARMOEDE nu 50-jarig economisch sprookje implodeertVolg Frontnieuws op Telegram

  Oekraïne sluit gas naar Europa af

Lees meer over:

Vorig artikelZo verandert Oekraïne civiele infrastructuur en woonwijken in militaire doelwitten (video’s/foto’s)
Volgend artikelBescherm uw kinderen… want de Grote Reset komt voor hen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. Het leger van de VS/NAVO is wel superieur, qua techniek en te mobiliseren man/vrouw-schappen. Dit is ook waarom zoveel landen streven naar kernwapens. Heb je die, dan durven ze niet met je te vechten.

  • Was misschien superieur, in de jaren ’90, niet daarvoor en zeker niet na 2015. In de jaren ’80 vlogen 3 van mijn familieleden bij de NL luchtmacht als wat de Yanks zo mooi “army aviator” noemen. Ze kregen van de commandant te horen dat als de oorlog met de Soviet Unie zou uitbreken dat hun vliegmachines in de buurt van het front een theoretische overlevingstijd van zo’n 5 minuten maximaal zouden hebben.

   Misschien (?) was het Soviet materiaal van toen minder hoog technologisch, maar het was veel praktischer en duurzamer in het gebruik, en ze hadden een enorme kwantiteit, ze konden ons werkelijk verzuipen in vliegtuigen, tanks, howitsers, excellente luchtafweer, missielen en…, de meest krachtige kernwapens die de wereld ooit gekend heeft.

   NATO had toen weinig kans, en nu…, geen. Vergeet ook niet dat de RF ook bondgenoten heeft waaronder er verscheidene zijn die elk militair meer in de melk te brokkelen hebben dan welk NATO land ook buiten de VS. Wit Rusland, China en Iran om er drie te noemen.

 2. Zelf in 93 bij de Belgische paras gezeten in het conflict Rwanda en de genocide meegemaakt en men makkers zien sterven …. NATO de grootste BS ooit meegemaakt Nadien als PMC operaties uitgevoerd in Afghanistan ik Schaan me diep Nu ik weet waar het om draaide het MK Ultra Principe Had me in zijn net….en Taliban heb ik nooooit gezien Enkel een terecht boze bevolking……ik Ben diep beschaamd Wat ik daar heb gedaan… Sorry

  • Who Dares Wins – dan zijn we broeders maar ik uit andere lichting.
   Ik schaam mij voor niks want ik was verplicht om in dienst te gaan en koos dan maar voor het avontuur.
   Ze weten heel goed hoe ze naïeve jonge mensen zover kunnen krijgen en toen was het ook niet duidelijk waar ze met de wereld naartoe willen.
   Ik behaalde alles wat te behalen was tot zelfs de gouden dolk en ze smeekten dat ik beroeps zou worden en zei “Fuck Off”, ik had het gehad met hun achterlijke kind-discipline.
   Wie nu nog militair wilt worden moet serieus gestoord zijn want het draait niet om zijn vaderland.
   Alles wat beetje beweegt zal misbruikt worden.
   Niet te veel details vertellen want voor veel mensen zijn we in vredestijd kleine brutale ventjes.
   Als de vijand in hun straat komt gaan ze wel smeken om te helpen en zijn we hun helden, haha
   Kan zijn dat we nog 1x verplicht worden opgeroepen en dat zal de laatste keer zijn.
   Houd je dus sterk makker!

   • Niet komen opdagen na zo’n oproep, maar ondergronds gaan en de WEFfers die achter zo’n oorlog zitten opruimen. Dàt heeft nut.

   • Ik had kameraden bij de para codo en batterij VA en blij te zien dat er steeds meer hun ogen open gaan en hun verstand de leiding neemt….ik ken het verhaal van Rwanda, de Congo en Schramme, Edouard Blondeel en de landing op de Croix Scaille. Doortastend is dat verhaal, keuzes uit principe…Ik heb een lang gesprek gehad met een vrouw die door machetes was open geslagen en nu in Belgie woont. Verhelderenend….de markt van de dames.

    Ik weet dat er in Belgie een betere organisatie is van ex militiaren en contacten via de amicales, in Holland is dat kleiner en minder uitgesproken. De Vlaming en de Waal zijn weerbaar, in Holland wacht men immer en altijd op een ander….

    Succes alvast, we gaan elkaar nog zien…. Je mords aussi…

  • Kon je vooraf ook niet weten. Vreselijk hoe de CIA nazi bende altijd alles kapot maakt. Samen met NATO en VN de grootste misdaad organisaties ter wereld.
   Alsjeblieft, schaam je niet, je bent erin geluisd. Neem afstand. Zoek je geluk. Alle steun die ik je kan toewensen.

 3. De Amerikanen en NAVO zijn een mislukking op aarde. In Afghanistan hebben zij alles terroristen naar binnen gedaan omdat zij wilden de Russen eruit. Nu Afghanistan kampt met een ernstige ernstige probleem. De slechte situatie in dit land is te bedanken aan de Amerikanen en de NAVO. De chinezen hebben gelijkt zij veroorzaken alleen maar oorlogen en doden.

  • Klopt helemaal.
   Zij zijn ook de enigen die atoombommen op burgers wierpen.
   Een misdaad die zijn weerga niet kent, en toch lopen ze hier in het westen trots te verkondigen dat door die prachtige atoombommen Japan capituleerde.
   Eigenlijk wens ik mensen die zo redeneren ook een atoombom op hun kop.

 4. De Nato is ook opgericht door de nazi’s; en wordt gerunned door nazi’s met een andere dan militaire agenda.
  Zij zijn politiek en een verlengstuk van USA en WEF.

  Op kleine schaal: jaartje of 10 terug was er een grote oefening in Roemenie. Zij huurden een stuk grond; verkoopwaarde maximum: 2–3000 euro. Huur 380 millioen dollar….
  De nederlanders in Afghanistan–waar geen taliban was te zien–kregen eten van een Zwitserse cateraar; 100 euro per dag per soldaat. En voor een hond was er geen eten, die werd doodgeschoten…

  Ook toen lieten ze het militaire matereaal achter–cadeautje voor de latere Taliban.

  De Taliban was trouwens opgericht, getrained en bewapend door USA, om de Russen te pesten…

  • Nato opgericht door de Nazi’s???? Al wat de Westerse niet aanstaat zijn nazi’s en faschisten. De Nato is opgericht tegen het kommunisme en om de Duitsers in het gareel te houden en dat ze niet onder de Russische invloedssfeer zouden komen. Vandaar dat de USA zo gekant is tegen NS1 en zeker NS2. Stel je voor dat Duitsland en Rusland economisch zouden samengaan? Een nachtmerrie voor de USA en zeker voor de dollar.

 5. Nee, Nato heeft geen kans. USA zou proberen vazal staten als GB en DE en FR oorlogje te gaan spelen tegen RU.
  Laat ze maar afscheid nemen van de militairen die daar intrappen….

  Om situatie te verbeteren voor NL:
  uit EU, uit euro, uit Nato, grenzen dicht.
  Kabinet: tijd voor bijltjes dag

  Simpeltjes niet?

 6. In 1915 schreef Goldman het plan voor het scheppen van de New World Order, de nieuwe communistische wereldmaatschappij.

  Zo schrijft hij onder andere:

  De historische missie van onze wereldrevolutie is om een nieuwe menselijke samenleving te scheppen om het oude sociale systeem te vervangen. Om deze conversie en reorganisatie van de wereldmaatschappij te kunnen uitvoeren zijn twee stappen noodzakelijk.

  De eerste is de vernietiging van de oude gevestigde maatschappij. De tweede is het ontwerpen en invoeren van de Nieuwe Orde.

  Voor de eerste stap is het nodig dat alle landgrenzen worden opgeheven, onafhankelijke landen met hun eigen cultuur verdwijnen, net zoals ethische obstakels en traditionele sociale definities. Pas dan kunnen de elementen van het verwoeste oude systeem worden vervangen door de elementen van onze Nieuwe Orde die wij gedwongen zullen invoeren.

  De eerste taak van onze wereldrevolutie is Verwoesting. Alle lagen van de traditionele maatschappij moeten worden vernietigd. Alle mannen en vrouwen moeten worden losgerukt uit hun voorouderlijke omgeving en weggehaald uit hun natuurlijke leefomgeving. Wij zullen niet toestaan dat er ook maar één enkele traditie in stand blijft. Traditionele normen en waarden moeten worden beschouwd als een ziekte die moet worden uitgeroeid. Het nieuwe motto van de Nieuwe Orde is: Niets is goed, daarom moet overal kritiek op worden geleverd en moeten dingen worden afgeschaft. Alles wat ooit was moet verdwijnen.

  Na de verwoesting van de oude orde, zal de constructie van de nieuwe orde groter en moeilijker worden. Wij hebben de diepgewortelde oude ledematen van de oorspronkelijke cultuur eruit gerukt. Er zullen geen duidelijke sociale normen en waarden meer zijn en dus moeten wij voorkomen dat deze zich op een nieuwe manier natuurlijke manier zullen vormen.

  In het begin zal de grote massa overgehaald worden om als gelijken mee te werken aan de taak van het verwoesten van hun eigen traditionele samenleving. Maar de nieuwe orde moet tot stand komen door dwang waarbij wij mensen zullen verdelen en tegen elkaar opzetten zodat ze niet langer gelijk zijn binnen de nieuwe hiërarchische piramidestructuur van onze monolithische Nieuwe Wereld Orde.

  Nahum Goldman, de oprichter van het Joods Congres.

 7. We vergeten maar al te vaak dat Poetin ook een WEF opleiding achter de rug heeft. Zou het kunnen dat net zoals in WII het de bedoeling is van Europa te vernietigen. De EU zou wel eens de tool kunnen zijn om dit mee te organiseren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in