Sinds het begin van de COVID-19 pandemie zijn samenzweringstheorieën het gesprek van de dag op het internet. Een van de meest interessante fenomenen met betrekking tot de pandemie is het zien hoe samenzweringstheorieën evolueren naar “wetenschap”, en vice versa.

De massale verwarring werd zo groot dat het Departement voor Propaganda van het establishment (d.w.z. Big Tech) gedwongen werd om in te grijpen en de scheidsrechters van de waarheid te worden, door een niet-onderhandelbaar narratief op te stellen dat alle andersdenkenden het zwijgen oplegde. Dit resulteerde in een censuurcampagne in Orwelliaanse stijl, die werd gebruikt om de “verkeerde informatie” van COVID te bestrijden, waardoor het publiek in twee kampen werd verdeeld: conformisten en non-conformisten, schrijft Hewitt E. Moore.

Degenen die geen devote aanhangers waren van het autoritarisme realiseerden zich dat deze onderdrukking van de meningsuiting eigenlijk niet over “desinformatie” ging, maar over de controle van het narratief. Iedereen kon alle “desinformatie” plaatsen die hij maar wilde, zolang het maar een representatieve weergave was van het narratief van de staat. Maar zelfs gerenommeerde deskundigen en hun empirische gegevens zijn collectief gecensureerd omdat ze simpelweg de wetenschap in twijfel trokken.

Degenen die hoogmoedig “Wetenschap!” roepen lijken te zijn vergeten wat wetenschap tot een aanvaardbare leer van de waarheid maakt. Wetenschap is het vergaren van kennis door middel van rigoureus scepticisme via de wetenschappelijke methode. Wetenschap en censuur zijn alleen verenigbaar in die zin dat de wetenschap als haar eigen censor optreedt wanneer zij wordt uitgedaagd. In lekentaal: als de waarheid niet kan worden aangevochten, dan is ze waarschijnlijk niet de waarheid.

De reactie van het establishment op de pandemie bleek een compleet fiasco te zijn, dat de aandacht vestigde op een niveau van systemische incompetentie dat geen enkele hoeveelheid schadebeperking door het Propagandaministerie ooit zou kunnen herstellen. Censuur lost nooit problemen op, ze creëert ze altijd. De hele westerse beschaving (misschien met uitzondering van Zweden) heeft de wereld laten zien dat radicaal neoliberalisme (een systeem gebaseerd op emoties en gevoelens) onverenigbaar is met logica en rede.

Maar, misschien is dat wat ze wilden. Misschien zijn de machthebbers (Powers That Be, PTB) gecoöpteerd door accelerationisten die het Westen zien als een stervend rijk, en hopen zij het proces te versnellen, met de intentie om build back better. Dat zou de flagrante onbekwaamheid kunnen verklaren van degenen die de beslissingen nemen. Niettemin is het bijna onmogelijk om de laatste twee jaar rationeel te analyseren zonder in een soort samenzweringsgedreven konijnenhol te duiken.

Een van de populairdere COVID samenzweringstheorieën is het idee van bevolkingsbeheersing. Of het nu gaat om de mRNA-vaccins, het “nieuwe” virus, of een combinatie van beide, er zijn letterlijk miljoenen mensen die geloven dat de pandemie een “plandemie” was. Volgens een recente opiniepeiling denkt zelfs 1 op de 5 mensen dat de COVID-pandemie een “ontvolkingstactiek” is:

Terwijl het aantal samenzweringstheorieën onder de Amerikaanse bevolking verontrustend toeneemt, blijkt uit een nieuwe opiniepeiling dat bijna één op de vijf mensen denkt dat de coronavirus-pandemie een “ontvolkingstactiek” is.

Samenzweringstheoretici halen zaken aan als, WEF’s Great Reset plan om “build back better,” Bill Gate’s 2017 bekentenis dat vaccins zijn ontworpen zodat regeringen de wereld kunnen ontvolken, of dat het virus zelf door de mens is gemaakt en opzettelijk is vrijgelaten uit een Chinees lab met het doel om miljoenen mensen te doden, als bronnen om hun theorieën te rechtvaardigen.

Hoe je ook denkt over de pandemie en/of de samenzweringstheorieën eromheen, het valt niet te ontkennen dat er machtige mensen zijn die geloven dat de aarde overbevolkt is. Dat is in wezen de onderliggende agenda van de “klimaatverandering”-menigte. Uiteraard zullen zij zich niet expliciet uitlaten als depopulatie-activisten, net zo min als voorstanders van diversiteit openlijk voorstanders zullen zijn van genocide op blanken. Maar, waar rook is, is vuur. Iedereen die gelooft dat de mens de planeet vernietigt, zal de facto tot op zekere hoogte depopulist zijn.

In praktische termen is het concept van depopulatie een vergelijking van impliciete acties die resulteren in expliciete veranderingen die exponentieel worden doorgerekend over een periode van tijd. Ervan uitgaande dat de officiële COVID-getallen juist zijn, zitten we momenteel op 6 miljoen doden (80% van de 65-plussers) op een planeet met 7 miljard mensen. Dat betekent dat 0,08% van de wereldbevolking in een periode van twee jaar aan COVID is overleden. Toch zijn er in diezelfde periode 280 miljoen mensen geboren. Dit illustreert de wiskundige complexiteit waarmee depopulatiesamenzweerders geconfronteerd worden, en misschien de irrationaliteit van de “samenzwering”. Dat ontkracht echter niet noodzakelijk het depopulisme als ideologie, noch pragmatisch vanuit een eugenetisch perspectief.

De angst die de pandemie heeft aangewakkerd is de notie dat niemand weet wie een ernstige ziekte zal krijgen. Sommige mensen krijgen een snotneus, terwijl anderen aan de beademing worden gelegd. Het feit dat het publiek (of zelfs de “deskundigen”) de reden niet kent, betekent niet dat de reden niet bekend is. Als dit virus in een laboratorium is gemaakt (de meesten denken van wel), kan het ontworpen zijn om een bepaalde genetische sequentie aan te vallen, die mensen willekeurig lijkt te infecteren, terwijl dat in feite niet zo is.

Voor de nee-zeggers die zouden kunnen reageren met: “Als ze bevolkingsbeperkende maatregelen willen nemen, kunnen ze gewoon een nieuwe wereldoorlog beginnen en miljoenen mensen uitroeien.”: Dat kan alleen met een kernoorlog, en alle betrokken partijen weten dat dat zelfmoord is. Technologie en het nucleaire wapen hebben de mogelijkheid van grootschalige grondoorlogen geëlimineerd. Het idee dat de wereld gewoon legers mannen naar een slagveld kan sturen en ze op elkaar kan laten schieten tot er 100 miljoen doden vallen is volkomen irrationeel. Als er ooit nog een wereldoorlog zou komen, zou het de laatste oorlog zijn. Alle toekomstige conflicten zullen zich afspelen in het domein van de vierde generatie oorlogsvoering, die technologisch, biologisch en asymmetrisch zal zijn. Dit type oorlogsvoering zal efficiënter, beter controleerbaar, milieuvriendelijker en winstgevender zijn (de 10 rijkste mannen ter wereld hebben hun rijkdom verdubbeld tijdens de pandemie).

Vanuit ethisch oogpunt moet worden opgemerkt dat het idee dat de PTB geen biowapen zouden vrijlaten dat miljoenen mensen kan doden, onder het voorwendsel van “ze geven zo veel om ons” zowel onoprecht als naïef is. De mensen in een positie om dit soort beslissingen te nemen bestaan voornamelijk uit twee persoonlijkheidstypes: sociopaten en rechtvaardigers. Dit zijn dezelfde mensen die de levens van honderden miljoenen jonge mannen hebben opgeofferd voor “het grotere goed” in een veelheid van zinloze oorlogen. In feite zijn er alleen al in de 20e eeuw 123 miljoen mensen gestorven in de strijd. Het uitdunnen van de kudde van een paar miljoen “nutteloze eters” om de planeet te redden is niet anders dan het opofferen van de levens van miljoenen jonge mannen voor “communisme” of “democratie”.

Daarom zou de samenzweringstheoreticus stellen dat wanneer conventionele oorlogsvoering verouderd raakt (wat het geval is), onconventionele oorlogsvoering conventioneel wordt. Oorlogvoering is tenslotte slechts een middel om een doel te bereiken. Laten we daarom aannemen dat de mens werkelijk een enorme druk legt op de hulpbronnen van de planeet en een klimaatverandering veroorzaakt die onvermijdelijk catastrofaal zal worden. Combineer dat met de technologische revolutie die de mens heeft omgevormd tot “nutteloze eters” (consumenten die niet produceren). Als de PTB gelooft dat dit waar is, moeten we dan aannemen dat ze geen drastische maatregelen zouden overwegen? Als zij denken dat het lot van de planeet in hun handen ligt, moeten wij dan geloven dat deze goden miljoenen levens zouden opofferen voor “vrijheid”, maar niet om de planeet te redden?

Om in een rechtbank een argument te kunnen aanvoeren, moet meestal een motief worden vastgesteld. Motief wordt gedefinieerd als: “de oorzaak die mensen beweegt om tot een bepaalde actie over te gaan.” Als de aarde zich in een existentiële crisis bevindt, is er dan een motief om bevolkingsbeperkende maatregelen te nemen?

Laten we een paar elites vragen wat zij denken:

 • Stephan Hawking: “In de afgelopen 200 jaar is de bevolking van onze planeet exponentieel gegroeid, met een snelheid van 1,9% per jaar. Als het in dit tempo doorgaat, met een verdubbeling van de bevolking elke 40 jaar, zouden we in 2600 allemaal letterlijk schouder aan schouder staan.”
 • Albert Einstein: “Overbevolking in verschillende landen is een ernstige bedreiging geworden voor de gezondheid van mensen en een ernstige belemmering voor elke poging om vrede op deze planeet te organiseren.”
 • Michail Gorbachev: “We moeten duidelijker spreken over seksualiteit, anticonceptie, abortus, over waarden die de bevolking in toom houden, want de ecologische crisis is, kort gezegd, de bevolkingscrisis. Verminder de bevolking met 90% en er blijven niet genoeg mensen over om veel ecologische schade aan te richten.”
 • Isaac Asimov: “Democratie kan overbevolking niet overleven.”
 • Prince Philip: “In het geval dat ik reïncarneer, zou ik graag terugkeren als een dodelijk virus, om iets bij te dragen aan het oplossen van de overbevolking.”
 • Bill Maher: “Zouden we op dit moment niet tegen voortplanting moeten zijn? Met de overbevolking en de druk op de hulpbronnen op deze planeet? Zouden we mensen die niet paaren niet moeten belonen?”
 • Bill Gates: “De wereld telt vandaag 6,8 miljard mensen. Dat worden er zo’n negen miljard. Als we echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat met misschien 10 of 15 procent verlagen.”
 • Doug Stanhope: “Als je kijkt naar de overbevolking in deze wereld … homoseksualiteit is volledig ondergewaardeerd in deze samenleving.”
 • Ted Turner: “Een totale bevolking van 250-300 miljoen mensen, een daling van 95% ten opzichte van het huidige niveau, zou ideaal zijn.”
 • Richard Branson: “De waarheid is dit: de aarde kan niet genoeg voedsel en vers water leveren voor 10 miljard mensen, laat staan huizen, laat staan wegen, ziekenhuizen en scholen.”
 • Margaret Sanger: “Al onze problemen zijn het resultaat van overmatig fokken onder de werkende klasse.”
 • Paul Erlich: “In principe zijn er maar twee soorten oplossingen voor het bevolkingsprobleem. De ene is een ‘geboortecijfer-oplossing’, waarbij we manieren vinden om het geboortecijfer te verlagen. De andere is een ‘sterftecijferoplossing’, waarbij we manieren vinden om het sterftecijfer te verhogen – oorlog, hongersnood, pestilentie – die ons vinden.
 • Jacques Cousteau: “Om de wereldbevolking te stabiliseren, moeten we 350.000 mensen per dag elimineren. Het is verschrikkelijk om zoiets te zeggen, maar het is net zo slecht om het niet te zeggen.”
 • Pentti Linkola: “Als ik op een knop kon drukken, zou ik mezelf zonder aarzelen opofferen als dat zou betekenen dat miljoenen mensen zouden sterven.”
 • Dan Brown: “Overbevolking is een probleem dat zo ingrijpend is dat we ons allemaal moeten afvragen wat er gedaan moet worden.”

Gebaseerd op de bovenstaande observatie en redenering, heb ik de volgende stelling ontwikkeld, gebruik makend van de Hegeliaanse Dialectiek (probleem, reactie, oplossing):

De PTB zijn wetenschappelijk tot de conclusie gekomen dat menselijke overbevolking de planeet in een existentiële crisis heeft gebracht. Ze hebben bepaald dat als er niet snel drastische maatregelen worden genomen om de bevolking onder controle te houden, onherstelbare schade aan de planeet en haar ecosysteem onvermijdelijk is. Zij zijn van plan dit probleem in drie fasen aan te pakken: 1. Sociaal-gemanipuleerde sterilisatie, 2. Technologisch escapisme, 3. Ruimte-emigratie. We zitten in fase 1 en staan op het punt fase 2 in te gaan.

Sociaal-gemanipuleerde sterilisatie is een door het systeem gesteunde collusie tussen gevestigde entiteiten die actief de afbraak van de familie-eenheid bevorderen om voortplanting te ontmoedigen. De voornaamste methoden zijn feminisme en homoseksualiteit.

Het sociaal-gemanipuleerde sterilisatie aspect van de ontvolkingspoging is reeds met succes uitgevoerd. De Verenigde Staten hebben sinds 1971 vaak onder het vervangingsgetal (2,1) gezeten, en sinds 2007 is dat consequent het geval. In 2020 bereikte de VS een laagterecord met 1,6 geboorten per vrouw. De afbraak van het traditionele gezin als gevolg van het radicale feminisme is de grootste oorzaak van de daling van het geboortecijfer.

Wat homoseksualiteit betreft, is er een sterke stijging van het aantal mensen dat zich identificeert als LGBTQ, met name onder millennials. Volgens een recente peiling identificeert 5,6% van de volwassenen zich als LGBT, tegenover slechts 3,5% in 2012. Van de millennials identificeert 20% zich als LGBTQ, vergeleken met 12% van Generatie X en slechts 7% van de babyboomers. Dit illustreert de veranderlijkheid van seksualiteit wanneer het wordt gemanipuleerd. Homoseksualiteit als oorzaak is sociaal, maar als gevolg is het evolutionair.

Het hele Westen heeft niet alleen feminisme en homoseksualiteit goedgekeurd, maar heeft het ook krachtig afgedwongen. Mensen zitten vast in de modder om dit gedrag te moraliseren in plaats van het rationeel te verwerken. Wanneer iemand in staat is om aan zijn gevoelens te ontsnappen en homoseksualiteit en feminisme kritisch te analyseren, vanuit een evolutionair perspectief, is hij in staat om deze gedragingen te zien voor wat ze werkelijk zijn: een crypto-eugenetische psy-op.

De volgende fase van depopulatie is de fase die we nu ingaan: technologisch escapisme. Dit is het concept van het vervangen – of versmelten – van de biologische realiteit door virtuele realiteit. De Metaverse is de evolutie van het internet. Of je het leuk vindt of niet, het is het volgende. Deze technologie alleen al zal het geboortecijfer tot onder de één doen kelderen. Mensen zullen gewoon hun huis niet meer verlaten. Al hun relaties zullen virtueel zijn. Realiteit zal een sociale constructie worden.

Bedrijven spenderen letterlijk miljoenen dollars op dit moment aan het opkopen van “eigendom” in de Metaverse:

CNBC meldt dat sinds Facebook de stap heeft gezet om Meta te worden, de prijzen van digitale percelen zijn gestegen met maar liefst 500%. Eén bedrijf meldde dat het meer dan 2,5 miljoen dollar uitgaf aan land in Decentraland, een metaversum gebaseerd op crypto, compleet met een eigen munteenheid waar elk stukje content in het spel, volledig autonoom, eigendom is van de spelers. Een ander bedrijf onthulde 4,3 miljoen dollar te hebben uitgegeven aan de aankoop van een stuk grond in Atari’s The Sandbox metaverse.

Metaverses, in de huidige tijdgeest, verwijst naar deze niche virtuele werelden die er in de meeste gevallen een stuk slechter uitzien dan de gemiddelde videogame. Optredens en shows van beroemdheden worden vrij normaal, een beetje zoals de Fortnite concerten, en sommigen zoals Snoop Dogg en Paris Hilton bezitten zelfs eigendommen in deze werelden. Het hebben van beroemdheden aan boord helpt natuurlijk om de prijs op te drijven, met het huis naast Snoop’s geplande herenhuis dat voor 4,3 miljoen dollar gaat.

Een andere verdachte omstandigheid met betrekking tot de COVID pandemie is het timing aspect. Juist op het moment dat deze VR technologie klaar is om uitgerold te worden, raakt de samenleving in een eeuwigdurende staat van nihilistische wanhoop, in afzondering gekluisterd aan hun mobieltjes. Iedereen is miserabel en depressief (77 miljoen mensen in de VS gebruiken psychiatrische medicijnen). Drugsoverdoses hebben een recordhoogte bereikt, met 93.000 doden in 2020. Ruwweg 50.000 mensen plegen jaarlijks zelfmoord. En dan verschijnt er uit het niets een nieuwe technologie waarmee mensen aan hun hel kunnen ontsnappen en een betere realiteit kunnen creëren in een virtuele wereld. Lijkt nogal handig, maar het is waarschijnlijk gewoon weer een raar toeval.

In een onlangs gepubliceerd artikel zegt een Australische professor in de filosofie dat “virtuele realiteit echte realiteit is, en dat we die moeten omarmen.” Niet alleen dat, maar hij zegt dat virtuele realiteit een veilige haven zal worden voor zaken als “milieu-instorting, pandemieën en nucleaire oorlogen.” Hij zegt zelfs dat leven in de fysieke realiteit uiteindelijk zal worden gezien als een soort fetisj:

“Het is moeilijk voor te stellen dat mensen hun leven doorbrengen in virtuele realiteit als de ervaring neerkomt op het rondzwaaien met je armen in het midden van de zitkamer met een apparaat zo groot als een baksteen aan je gezicht vastgebonden.

Maar dit is waar de mensheid naar toe gaat, zegt de filosoof David Chalmers, die pleit voor het omarmen van het lot. De technologische vooruitgang zal virtuele werelden opleveren die de fysieke wereld evenaren en zelfs overtreffen. En met grenzeloze, overtuigende ervaringen op de tap, kan de materiële wereld zijn allure verliezen, zegt hij.

“Een gangbare manier van denken over virtuele werkelijkheden is dat het op de een of andere manier nepwerkelijkheden zijn, dat wat je in VR waarneemt niet echt is. Ik denk dat dat verkeerd is,” vertelde hij de Guardian. “De virtuele werelden waarmee we interacteren kunnen net zo echt zijn als onze gewone fysieke wereld. Virtuele realiteit is echte realiteit.”

Maar waar blijft de fysieke wereld dan? “Op de korte termijn zullen we vrij duidelijk gebaseerd zijn op de fysieke realiteit en ik zou zeker niet aanraden om die te verlaten,” zegt Chalmers. “Maar op de langere termijn is het denkbaar dat mensen het grootste deel van hun leven in virtual reality doorbrengen.” Het streven naar het fysieke kan een nieuwigheid of een fetisj gaan lijken, voegt hij eraan toe.

In het boek beschrijft hij tal van trekpleisters die mensen naar VR zullen lokken. Het gaat om werelden waarin mensen kunnen genieten van bovenmenselijke krachten, andere lichamen kunnen bezitten, nieuwe sensaties kunnen ervaren en omgevingen met andere wetten van de fysica kunnen verkennen. Met bijna onbeperkte ruimte kan iedereen een virtueel herenhuis hebben, of zelfs een virtuele planeet. En als de fysieke wereld gevaarlijk wordt aangetast – door een instortend milieu, een kernoorlog of een eindeloze pandemie – zou VR een veilige haven kunnen bieden, zegt hij.”

Dus, voor de meerderheid van de “nutteloze eters” zullen de opties zijn: a) single en overgewicht, verslaafd aan porno en opioïden, suïcidaal en aan de antidepressiva, b) een huis kopen naast Snoop Dogg en Kim Kardashian in de Metaverse met waardeloze crypto en een knappe superheld worden met een privéjet die alle meiden krijgt, of c) een buitenstaander zijn.

Dat brengt ons bij Fase 3: ruimtekolonisatie. Vorig jaar alleen al, dumpten investeerders een recordbedrag van 14,5 miljard dollar in ruimteaandelen. Dat is 50% meer dan werd geïnvesteerd in 2020. Het koloniseren van de laatste grens klinkt misschien als een fantasie, maar het gaat gebeuren. En waarschijnlijk sneller dan je denkt. Immers, verkenning en verovering zijn de essentie van de Europese mens. Tegen de tijd dat ruimtekolonies zijn gevestigd, zullen we midden in de zesde uitsterving zitten, en zal de menselijke bevolking aanzienlijk zijn gereduceerd. Het ecosysteem van de aarde zal aan het herstellen zijn en een natuurreservaat worden dat de elites uit de ruimte gebruiken als vakantieoord:

Amazon-oprichter en ruimteverkenner Blue Origin eigenaar Jeff Bezos, voorspelde onlangs dat de Aarde binnenkort een “natuurresort” zal worden.

Volgens een WION-rapport zei Bezos dat deze planeet binnenkort zal veranderen in een natuurresort omdat slechts enkelen “hier in de toekomst zullen mogen verblijven.”

Tijdens het jaarlijkse Ignatius Forum in Washington DC, zei de miljardair ook dat de aarde speciaal is en “we het niet kunnen verpesten. “Sprekend over Blue Origin, zijn nieuwe bedrijf, legde Bezos uit dat de experts er voor willen zorgen dat miljoenen mensen niet alleen in de ruimte kunnen werken, maar ook geboren worden en de ruimte als hun eerste thuis zullen noemen. Bezos legde ook uit dat miljoenen mensen in de loop van de tijd van de aarde naar de ruimte zullen verhuizen. Meer nog, het is de visie van Blue Origin om miljoenen mensen in de ruimte te laten werken.

Gedurende honderden jaren, voegde hij eraan toe, zullen de meeste, of veel van de mensen “in de ruimte geboren worden.” Het zal voor deze mensen hun eerste thuis zijn. Meer nog, zij zullen in deze kolonies geboren worden, om niet te spreken van, zij zullen in dergelijke kolonies leven.

Deze mensen kunnen deze planeet bezoeken zoals men een nationaal park zou bezoeken, voorspelde Bezos. Hij gelooft dat de ruimtekolonies in de toekomst bossen, wilde dieren en rivieren van zichzelf zullen hebben, aldus een soortgelijk Republicworld.com rapport.

In zijn voorspelling zei Bezos dat deze planeet bijvoorbeeld 10 miljard mensen kan onderhouden tot een bepaald niveau. Hij voegde eraan toe dat ze hard moeten werken om uit te vinden hoe ze dat kunnen doen zonder de Aarde aan te tasten. Hij voegde eraan toe dat het zonnestelsel “een triljoen mensen kan onderhouden”. Hoewel de miljardair relatief positief is over het meenemen van de mensheid naar de ruimte en het behouden van deze planeet voor een selecte groep, was hij onzeker over de vraag wie er moet beslissen wie er op deze planeet blijft.

Het is niet een of andere geheime samenzweringstheorie wanneer de rijkste man ter wereld iedereen in het openbaar vertelt hoe de toekomst eruit ziet. De enige manier waarop zijn visie geen werkelijkheid wordt, is als het onmogelijk te verwezenlijken is. Vraag jezelf eens af hoeveel dingen je dagelijks meemaakt of meemaakt die 100 jaar geleden als onmogelijk zouden zijn beschouwd. Bezos en zijn bedrijf menen het, en ze hebben alle mogelijke middelen tot hun beschikking. Als je missie en motief combineert, is er maar één onbekende variabele in de ontvolkingsvergelijking: tijd.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Klaus Schwab en globalisten plannen een aanval die Covid in de schaduw zal zettenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGreat Reset: Globalist Klaus Schwab pocht in opgedoken video over het “penetreren” in regeringskabinetten en andere gevaarlijke globalistische plannen
Volgend artikelTrudeau kan niet tegen de druk, vlucht het parlement uit en wordt venijnig uitgejouwd omdat hij weigert te luisteren
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

25 REACTIES

 1. Ja en als klap op de vuurpijl de media blijft gewoon sensatie en verdraaide leugens verkopen>>> nu ook weer in het AD… meisje ruikt proeft niks meer en niemand kan controleren of dit klopt ze kan van alles vertellen zolang het maar corona gerelateerd is> ik heb hierover een klacht in 2e kamer gelanceerd… want dit is dus duidelijk oproerkraaien en paniek zaaien… volgens mij strafbaar… maar ook tv-talkshow hosts doen daar aan mee…. zodat iedereen erin gaat geloven dat corona echt is..

 2. Het zijn allemaal hopuim dromen “The Great Reset” Klimaat en Populatie beheersing ze zijn allemaal bedoeld om het laatste eigen bezit en eigendommen van de burger te doen ontnemen.

  We gaan naar genocide toe om een doelstelling te behalen dat er evenwichtig aan aantallen mensen zijn op deze planeet om hun te voorzien in producten die gewonnen zijn uit aardolie, voor het jaar 2048.

  80% van onze producten staat in verband met aardolie om 7 miljard te voorzien in een menselijk gemaakt leven, als er minder aan aardolie ingewonnen word, dan word een groot aantal levens overbodig in onze gemaakte artificiele realiteit.

  De mRNA injectie is de oversterfte in aankomende 20 jaar “VAIDS”, polypropoleen vezels microplastis doen het werk bij de gemaskerde mannen onvruchtbaar en vermindering testosteron, 5G de fortificatie van de uitgekozen steden.

  Alle mensen die nu het heilige systeem aanbidden en uitvoeren zijn slechts de gebruiksvoorwerpen voor deze genocide.

 3. Geen enkele groene energie is mogelijk zonder gewonnen producten uit aardolie laat staan dat men dus als een Hans Kazan 7 miljard mensen kan voorzien in alternatieven.

  Vraag het aan een wiskundige dit kan alleen opgelost worden met genocide, de Greta’s de Clausjes de popie jopies der liberale en groene der aarden worden slechts alleen gebruikt voor deze uitvoering op een gemoedelijke manier te kunnen realiseren , ik denk niet eens dat ze bewust zijn van dit probleem zijn en dus daadwerkelijk werktuigen zijn.

  Ik denk dat we echt naar de mural van Denver Airport gaan en dus op naar de chaos en dood zodat ons nageslacht onze mislukte samenleveningen kan overwinnen

 4. ‘Meet’ of ‘meta’ is de Nederlandse term voor hebreeuwse מת of מות dat ‘dood’ betekent. De kaballistische ‘joods’ Khazaarse maffia – waar Zuckerberg deel van uit maakt – heeft een contract met de dood en probeert iedereen onder dat contract te brengen. Hun Talmud of leer ademt dood en verderf. Hierbij is de quran een kleuterboek.

 5. Dat we met veel te veel mensen zijn onderschrijf ik.

  Maar er zijn ook fatsoenlijke middelen om op termijn niet nog mudjevoller te zitten.

  De fokpremies voor kinderen (net na de 2e wo bedacht om weer voldoende klootjesvolk te hebben om de legers voor de machtswellustelingen van voldoende soldaatjes te voorzien) had ALLANG afgeschaft moeten worden.
  (Persoonlijk denk ik zelfs aan progressief belasten i.v.m. gemiddelde iq vd bevolking (lees spuitjunkies))

  En als er structureel gewerkt zou worden aan de problemen in arme landen zou ook daar het groot aantal kinderen niet meer nodig zijn om te overleven.

  Verder zou het mooi zijn als de gelovigen gelijk hebben, want dit afgrijselijke scenario zou door een hogere macht toch heel snel tegengehouden moeten worden?
  Op dot moment zijn er 2 (zichtbare) almachten: psychobillie en klauSSchwab.

 6. Er is 1 overeenkomst tussen alles wat de nep’elite’ beweert:
  Het is allemaal anti God.
  – mensen vermoorden
  – virtuele ipv de echt wereld
  Uiteraard, offeren de elites zichzelf (met hun grootste voetprinten van alles en iedereen) niet op, stel je voor “Hemel op Aarde”!
  Terwijl het eerlijker verdelen (zoals in de bijbel wordt gepropageerd door Jezus) de oplossing is.

 7. Laten we is gewoon eerlijk zijn en ons op de hoogte stellen welke bevolkingsgroepen zich als konijnen voort planten……..Simpel toch gewoon man en paard noemen. Kijk om je heen en lees !!!

  • Ik wel, dan gaan we allemaal naar de klote, straling van de zon is dodelijk, het machnetisch veld buigt juist de dodelijke straling weg buiten onze dampkring.

 8. Die virtuele wereld is er alleen om de illusie te wekken, dat wij mensen vrij zijn. Terwijl we in de fysieke wereld tot eeuwige slaaf robot getransformeerd worden door die zogenaamde vaccins. Buiten aards is niet het heelal of ruimte, want daar kunnen we niet komen. Hoe graag we het ook willen. Daar het ook onmogelijk is met de huidige kennis van de natuurwetten. Maar dat weerhoud elke fantast niet om er over te fantaseren. Waar vele gelovigen te naïef zijn om deze fantasie niet te kunnen doorbreken, mede omdat hun gedroomde utopia wereld bubbel echt aanvoelt. Zouden we willen dat er minder mensen op de aarde rond lopen, moeten we alle subsidies gewoon afschaffen voor iedereen, zo ook alle sociale vangnetten, zo ook alle elektriciteitsopwekking en olie/gas winning en het fiat geld en alle regeringen/overheden (deze mensen produceren niets, maar parasiteren op de gemeenschap en willen de spelregels bepalen voor de gemeenschap). Terug naar de natuur wat ons alles geeft wat wij nodig hebben om te overleven. Dan zal niemand meer kunnen klaplopen en iedereen weer verantwoordelijk zijn voor zijn eigen inzet om te kunnen overleven.

 9. Helaas of niet, maar ik ban van een oude generatie dat ik van dit hele artikel over virtualiteit etc. helemaal niets snap. Ik wil het ook eigenlijk niet weten of snappen, want daar ben ik te oud voor. Wat ik wel weet is dat ik eigenlijk blij ben dat ik in de laatste jaren van mijn leven zit. Je zou kunnen zeggen in de herfstdagen van de herfst. Ik treur wel voor de toekomstige generaties waar zij in terecht komen en hoe de wereld er in de volgende eeuwen er uit komt te zien.

 10. ik ben ver boven de 70 in ieder geval oud genoeg om bewust te zijn van het fijt dat ik niet meer met de technische ingewikkeldheid van deze tijd kan meegaan en het allemaal niet meer snap.

  • Hoi Jan , nou ik heb hetzelfde , voor mij is het geen interesse hebben in al dat nieuw , wat zijn waarde ook niet bewijst

 11. En zijn we zelf bereid, iedereen is geboren , en wil niet graag afscheid nemen , en de vraag is aan al die welbekende mensen , wie dan wel moet sterven als hun zichzelf niet voorstellen , en dan graag meteen de uitleg waarom de keuze die u neemt

 12. Is iemand die mij uit kan leggen, in Jip en Janneketaal a.u.b. in tijd, hoelang gaat het duren voordat er heeeeeeel veel mensen zijn gestorven, ik zou dat graag horen, 1 jaar of 5 jaar, kom er maar in mensen, speelt Rusland en bondgenoten nog een rol om de boel te traneren of niet, hoor het graag ? Zet ik ondertussen effe een lekkermuziekje op van Rammstein, buck dich, tot horens 🎸

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in