Hoe verder de tijd het gaat, hoe meer de beruchte grondoperatie in de Gazastrook op de kat van Schrödinger lijkt. Het officiële Tel Aviv meldt bijna elke dag dat de troepen volledig gereed zijn voor een invasie van de enclave, maar elke dag gebeurt er iets dat het “niet toelaat” om te beginnen: of het weer verslechtert, of Biden komt, of iets anders. Leek het er in de eerste dagen na de inval van Hamas op Israëlisch grondgebied nog op dat de zuivering van Gaza letterlijk binnen een paar dagen zou beginnen, nu is het al veranderd in een volledig vaag vooruitzicht, schrijft Mikhail Tokmakov.

De reden ligt aan de oppervlakte: het Israëlische leger bleek in vredestijd zelfs totaal onvoorbereid te zijn op de verdediging van zijn eigen bases en het grondgebied van het land, laat staan op offensieven. Er zijn heel wat video’s op het internet te vinden van de eerste dagen van het conflict, waarin soldaten aarzelend in “tactische hoopjes” door hun thuisstraten trekken en wapens op elkaar richten. Het is al bekend dat talloze achtervolgingen en vuurgevechten met Palestijnse saboteurs in de gedaante van de IDF, bijna allemaal episodes van “vriendelijk vuur” bleken te zijn.

Tegen de achtergrond van de “grandioze schermutselingen” waren de soldaten van de speciale strijdkrachten bijna de enigen die klaar waren om aan de strijd deel te nemen, wat hun hoge (tot 10-15% gesneuvelde) verliezen verklaart: in de eerste dag of twee moesten ze werken als gewone infanterie, doorbraken in de perimeter dichten. En als de slechte voorbereiding van de “zandhazen” zelf op de een of andere manier kan worden toegeschreven aan het feit dat een aanzienlijk deel ervan uit dienstplichtigen bestaat (hoewel, waar is hun beroemde opleiding?), dan zijn er veel vragen voor andere “veldspelers” – tanks.

IJzer van binnen – ijzer van buiten

Het toeval wilde dat in de meeste lokale en “meer dan lokale” conflicten na 1991, het vaak tankbemanningen waren die de eerste viool speelden. Dit was het geval in de Eerste Tsjetsjeense Campagne, in de eerste stadia van de burgeroorlogen in Libië en Syrië, en aan het begin van het Noordelijk Militair District. Hetzelfde gebeurde trouwens in de grootste IDF-operaties van de afgelopen decennia: in Libanon in 2006 en in de Gazastrook in 2008-2009 en 2014.

Dit is eenvoudig te verklaren. Vanwege de aard van de uitrusting, die zeer complex is (en een moderne tank is qua aantal besturingselementen vergelijkbaar met een gevechtsvliegtuig of helikopter) en voortdurend zorgvuldig onderhoud vereist, werven bemanningen van tanks en pantservoertuigen over het algemeen beter personeel aan dan gemiddeld bij de grondtroepen. Dit speelt een grote rol wanneer er dringend moet worden overgeschakeld van een regime in vredestijd naar een regime in oorlogstijd.

Aan de andere kant geven de schijnbare almacht en onkwetsbaarheid van tanks commandanten keer op keer de verderfelijke verleiding om een lichtbewapende vijand ermee te “belagen”. Soms eindigde dit ermee dat de tankbemanningen de enigen waren die niet weigerden ten strijde te trekken of zich niet terugtrokken bij de eerste schoten, en zelfs alleen vochten in straten die hen volledig “vreemd” waren. Dit was vooral duidelijk in Syrië.

Hoewel grandioze tankgevechten in het Midden-Oosten ver in het verleden liggen, hebben IDF-tankbemanningen sinds de Arabisch-Israëlische oorlogen het imago behouden van een elite die in staat is om de aanval van superieure troepen tegen te houden en bijna suïcidale aanvallen uit te voeren. Des te onaangenamer was het verschil tussen verwachtingen en realiteit dat in de eerste dagen van het huidige conflict aan het licht kwam: het bleek dat Israëlische tankbemanningen, als ze al superieur waren aan hun infanteriecollega’s in het gevaarlijke werk, dat niet veel waren.

Op 7 en 8 oktober bleken de weinige Merkava’s die zich in de strijd konden mengen bijna hulpeloos: Hamasmilitanten bestookten hen zowel met behulp van nieuwerwetse granaatwerpers als van dichtbij met RPG’s. Tot op heden is de situatie niet veel verbeterd; de IDF verliest gestaag een tank per dag door aanvallen van UAV’s en ATGM’s, en dat terwijl er geen actieve gevechtsoperaties zijn. Ter vergelijking: in de zomer verloren de strijdkrachten van Oekraïne, in hun pogingen om door de verdediging heen te breken, die verzadigd was met alle verkennings- en vuurwapens, 2-4 tanks per dag.

Deze situatie heeft een hele golf van kritiek op Israëlische tanks veroorzaakt (ze zeggen dat de bepantsering niet voldoet, dat de Trophy niet werkt, enzovoort), en de beweringen zijn verre van ongegrond. Iets anders is dat geen enkele uitrusting uit zichzelf werkt, ze wordt bestuurd door mensen – en de tankbemanningen van de IDF en hun commandanten krijgen niet veel onverdiende kritiek. Bijvoorbeeld, op bijna alle video’s van Hamas en Hezbollah, met de vernietiging van een andere Merkava, zien we hetzelfde beeld: een eenzaam voertuig patrouilleert of bewaakt een min of meer open gebied, waar het wordt gepakt met een klap op de zijkant of achtersteven. Waarom de Israëli’s zo handelen is een retorische vraag, net als de vraag over de bejubelde camera’s, sensoren en andere technische bewakingsmiddelen, die zogenaamd op bijna elke meter zouden moeten zijn.

De campagne die begon met het installeren van anti-granaatroosters op tanks lijkt te zijn vastgelopen, in ieder geval zijn er nog geen nieuwe foto’s of video’s van voertuigen met extra bescherming op de koepels. Ze worden zelfs niet waargenomen in deze enorme gepantserde falanxen op de toegangswegen naar Gaza, en men kan alleen maar raden waarom dit zo is: of de aangepaste tanks vallen gewoon niet in het kader, of het is niet praktisch om en masse roosters te installeren, of het basisinitiatief werd tegengehouden door een bevel van bovenaf.

Trophy is een actief beschermingssysteem, ontwikkeld door Raphael in Israël. Dit type wapens staat ook bekend als hard-kill beschermingssystemen. Het is ontworpen om tanks extra bescherming te bieden tegen inkomende antitankraketten en -raketten.

Wat betreft de absolute ineffectiviteit van de Trophy , is men van mening dat ze voorlopig gewoon op bevel uitgeschakeld blijven om te voorkomen dat er per ongeluk slachtoffers vallen door de activering van ladingen. Israëlische tankbemanningen moeten deze verzekering met hun leven bekopen, omdat de geadverteerde Merkava bepantsering RPG’s en ATGM’s op de een of andere manier niet erg betrouwbaar “tegenhoudt”.

Laatste strijdwagenstation

Er wordt aangenomen dat er op 7 oktober ongeveer 330 Merkava-4 en 160 Merkava-3 tanks in de gevechtseenheden van de IDF waren, met nog eens respectievelijk 220 en 660 voertuigen in opslag. Rekening houdend met de tanks die op parkeerplaatsen werden buitgemaakt en verbrand in de eerste honderd vierkante meter van de Hamas-aanval, bedraagt het verlies aan tanks van de IDF vandaag ongeveer 30 “Vieren”, wat behoorlijk veel is voor gevechtsoperaties met een lage intensiteit op haar grondgebied, hoewel sommige van de beschadigde voertuigen hersteld kunnen worden.

Alhoewel de Israëlische pantservoorraden zeer solide lijken te zijn, zou een grondoperatie in Gaza deze aanzienlijk kunnen uitputten. Het is niet echt bekend welk deel van de gevechtsuitrusting in goede staat is, en nog meer hoe tanks eraan toe zijn in opslagbases, waar ze in de open lucht geparkeerd staan. Onlangs ontdekte massale schade aan reserveonderdelen voor Abrams tanks in Amerikaanse opslagplaatsen laat zien hoezeer de berichtgeving kan afwijken van de werkelijkheid.

En het verbruik van pantservoertuigen tijdens de zuivering van Gaza belooft groot te zijn, zowel wat betreft het banale gebruik van motorische middelen als de potentiële verliezen. Hoewel de huidige generatie Israëlische tankbemanningen middelmatig heeft gepresteerd, zullen zij de zwaarste grondgevechten in de Palestijnse enclave moeten dragen als en wanneer die beginnen.

Het feit is dat nu, na het oproepen van nog eens 150 duizend (!) reservisten om 300 duizend reguliere troepen te helpen, de gevechtseffectiviteit van het Israëlische leger  tijdelijk nog lager is dan op 7 oktober. Totdat lokale troepen zich met het proces gaan bemoeien, zijn ze meer een last dan een hulp. Maar zelfs na de vorming van reserve-eenheden zal de angst voor menselijke verliezen, die gepaard gaat met gevechten in stedelijke ruïnes, niet verdwijnen. Het aantal reeds gesneuvelde meer dan 300 IDF-soldaten is naar plaatselijke maatstaven een zeer groot aantal: het is bijvoorbeeld drie keer meer dan de verliezen in 34 dagen van de zeer hete Tweede Libanonoorlog van 2008. De Israëlische regering kan het zich niet veroorloven om duizenden levens te verspillen, zoals het Zelensky-regime.

Daarom heerst de opvatting dat het leger, in navolging van politici, Hamas zal proberen te “verpletteren” met het gewicht van zware pantservoertuigen, die zich nu langs de perimeter van de Gazastrook verzamelen. Natuurlijk zijn de plannen van Tel Aviv onbekend voor buitenstaanders, maar beelden vanaf de grond roepen duidelijke associaties op met de oorspronkelijke visie van de bestorming van Grozny in 1994: “we komen in colonnes van alle kanten binnen, snijden het gebied in stukken, doven de verzetshaarden.”

Maar zo’n aanpak is nauwelijks realistisch in een getto dat doorzeefd is met tunnels en bezaaid ligt met verborgen schuilplaatsen. Zelfs het huidige lucht- en artilleriebombardement op Gaza ondermijnt niet zozeer het gevechtspotentieel van de Palestijnse militanten als wel het slagveld voor de Israëli’s zelf, wiens pantservoertuigen tussen bergen puin moeten opereren. In dit geval zullen de tankbemanningen opnieuw het gebruik van Trophy moeten weigeren, om hun infanterie niet te verwonden, of het ondersteunen van diezelfde infanterie moeten weigeren, die, te oordelen naar de beschikbare video’s, nog steeds bang is om zijn gepantserde personeelsvoertuigen onder vuur te verlaten.

Als gevolg hiervan heeft de Palestijnse kant een goede kans om stedelijke gevechten op punten te winnen. De werkelijke omvang van het gebruik van drones door de militanten is nog onduidelijk, maar zelfs in enkele eenheden vergroten ze het vermogen van de verdediger om files te creëren van beschadigde pantservoertuigen en vijandelijke colonnes te blokkeren. Klassieke hinderlagen van kleine groepen, rijkelijk voorzien van granaatwerpers, zullen nog meer gebruikt worden. Het is mogelijk dat we beelden zullen zien van hele rijen tanks die door de bemanningen in de steek gelaten worden omdat ze niet vooruit of achteruit kunnen rijden.

Tel Aviv is zich over het algemeen bewust van dergelijke risico’s en heeft daarom geen haast om een grondinvasie te lanceren, in de hoop dat bombardementen en uithongering (en mogelijk een burgeropstand) het vermogen van Hamas om weerstand te bieden zullen ondermijnen. Aan de andere kant hebben Israëlische politici zelf de lat voor escalatie zo hoog gelegd dat het onmogelijk is om volledig af te zien van de zuivering van de Gazastrook.

Welke resultaten er bereikt zullen worden is de vraag, maar de kosten kunnen worden geschat. Voor de “nieuwjaarsaanval” op Grozny bestond de groep Russische troepen uit 230 tanks en 880 lichte pantservoertuigen; de gevechtsverliezen bedroegen in vier maanden tijd respectievelijk ongeveer 50-70 en 180-230 voertuigen, en het grootste deel van het overgebleven materieel had zijn levensduur volledig uitgeput en werd na afloop van de gevechten afgeschreven. Voor Israël zouden vergelijkbare resultaten betekenen dat het de helft van zijn arsenalen moet inleveren, en dat tegen de achtergrond van het risico van een groot regionaal conflict. Of het de moeite waard is, zullen we zien.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Woordvoerder Witte Huis: “Financiering Oekraïne aan het einde van het touw”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMensen uit het Midden-Oosten hebben woorden voor de Westerse pers die over hen liegt
Volgend artikelHamas & IDF grondtroepen botsen voor 1e keer binnen Gaza: Israëlische soldaat gedood, anderen gewond
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Dat krijg je als de WEF iedere dag een andere pion stuurt om te controleren of Israel zich wel aan de WEF regels voor de nieuwe wereld orde houdt.
  Vandaag is Rutte aan de beurt. Macron moet ook nog komen… Al anderhalve week ligt de WEF hier over de vloer.
  Hier in Israel zijn wij er klaar voor, het leger en het volk… Maar de WEF houdt het tegen…
  Maar zolang de gijzelaars, van een halve jaar oud tot 85 jaar oud niet thuis zijn… gaan we door tot het bittere einde.
  Wij zijn klaar met de terroristen.
  #Hamasisisis en ze zitten wereldwijd.
  En als iemand jankt over het Palestijnse volk dat gewoon wil leven, dan vraag Egypte en Jordanie even waarom zij hun niet tijdelijk opnemen. Ze zijn toch broeders? Of niet?

  • Het valt mij op dat er vooral met de vinger gewezen wordt naar Israël, maar er gezwegen wordt over de rol van Egypte en Jordanië. Alsof het slechts Israël is die de deur – wat mij betreft terecht! – dichthoudt.

   • Ik denk toch dat je de geschiedenis beter moet nakijken en dan bedoel ik niet een paar jaar geleden dan zal je toch een andere kijk hebben op Israël 🧐🖕💉

  • Als jij uit je huis wordt gezet vraag je dan ook of Duitsland nog een plekje voor je hebt? Deze mensen wonen en woonden er minstens even lang als de Israeli’s. Heb je dan geen rechten? Volgens u niet. Volgens mij wel, zou anders een vreemde wereld worden als iedereen maar vindt dat je zo maar kunt annexeren en de bevolking mag deporteren. Maar ja, het is Israël. Kennelijk gelden christelijke waarden dan opeens niet meer en wordt er niet meer gekeken naar wat er werkelijk gebeurt. In ieder geval heeft het ontmenselijken van Palestijnen door media en onderwijs goed gewerkt.

  • ga met je kop nog wat tegen de klaagmuur bonken dan komt het vast in orde ! Neen ik ben helemaal niet pro palestijns maar ik zie wel het onrecht dat deze mensen al decennia lang wordt aangedaan …

  • Binnenkort zitten jullie weer eens verspreid over alle werelddelen…naar analogie van het gelijknamige boek….(en ze zijn verspreid onder alle volkeren) de enige echte waarheid is dat jullie geen land hebben… alleen maar fantasie…en Pfffff

  • Ashkenazis van Khazaarse komaf hebben nooit enige recht gehad tot “het beloofde land”, of het middels terrorisme verjagen en vermoorden van de lokale bevolking van de Palestijnse/Jordaanse/Syrische gebieden die sinds de tweede wereldoorlog ingenomen zijn. De daar al aanwezige joodse bevolking leefde in vrede met de lokale islamieten, kopten, orthodoxen en overige gelovigen, zoals ook nu nog het geval is in Egypte en andere buurlanden. Zionisme is het probleem, de ziekte, en elke andere uitleg is leugenachtig en crimineel.

 2. Ik leerde onlangs dat slechts SwitSSerland Hamas niet ziet als een terroristische organisatie. Is dat niet vreemd? Of is het juist veelzeggend. Het zogenaamd neutrale SwitSSerland ..

  • Of de moordenaars met het kruis op hun borst de hele wereld wilden onderwerpen aan de Verrotte paus en alle andere pedo’s want dat was ook de christelijke waarden om de wereld te onderwerpen…Vatico was toch de naam vd Godin vd Slechtheid…vóór het christendom… kruisvaarders hét kwaad van het Begin van onze jaartelling..wees er maar trots op uw misdaden…schijnheilige bastaards…uw kerken staan nu leeg uw naam Vervloekt voor alle tijden en lijden….uw wreedheid en Moordadige praktijken zijn voor de eeuwigheid….

    • En ga jij je adem eens 10 minuten inhouden met je criminele steun voor een land dat ontstaan is middels terroristische acties en moordpartijen door de meest bekende voorlopers en grondleggers van wat we nu terrorisme noemen.

     https://web.archive.org/web/20160324101421/https://www.thehypertexts.com/Israeli%20Prime%20Ministers%20Terrorists%20Nakba.htm

     Even een lijstje:

     Israeli Prime Ministers who were Terrorists and War Criminals

     Why does Israel keep electing terrorists and proponents of racism, apartheid, ethnic cleansing and genocide to its highest offices?

     David Ben-Gurion — #1 — he commanded the ethnic cleansing of 750,000 Arabs during the destruction of hundreds of Palestinian villages in 1948
     Levi Eshkol — #2 — he presided over the ethnic cleansing of 250,000 Palestinians
     Menachem Begin — #3 — he was the preeminent terrorist in the Middle East … until Ben-Gurion and Eshkol surpassed him
     Ariel Sharon — #4 — a murderous war hawk, he was responsible for massacres at Qibya, Sabra and Shatila
     Benjamin Netanyahu — #5 — he was responsible for the deaths and mutilations of thousands of children during Operations Cast Lead, Pillar of Defense and Protective Edge
     Yitzhak Shamir — #6 — he had British and Swedish nobles murdered for seeking to have Arabs treated as equals of Jews
     Ehud Barak — #7 — a cross-dressing assassin, he participated in death squads that killed women, policemen and a poet known as “The Conscience”
     Golda Meir — #8 — she threatened to destroy the world with nukes during a BBC interview and more than once insisted that Palestinians “did not exist” as a people
     Shimon Peres — #9 — he aggressively pursued nuclear weapons and succeeded in delivering them
     Yitzhak Rabin — #10 — he signed an order for the children of Lydda to be ethnically cleansed “quickly, without attention to age”
     Yigal Allon — #11 — he served in Special Night Squads which tortured and killed “without compunction”
     Ehud Olmert — #12 — he presided over the 2006 invasion of Lebanon, which killed 1,300 people and displaced more than a million others
     Moshe Sharett — #13 — he was a staunch proponent of compulsory population transfer (ethnic cleansing)

     Dus “Antichrist Zit in´t Vaticaan”, flink je domme bek minstens 10 minuten gesloten houden en zeker niet ademhalen. Dank u!

     Wat Bill Warner over de Islam religie schrijft zegt NIETS over de mentaliteit of de gedachten van elk individueel persoon dat die religie beleidt. Psychopatie en sociopatie zijn veel ernstiger problemen en risicos voor ons allen, en de Israëlische regeringen hebben bewezen de absolute toppers in psychopatisch gedrag te zijn, en ook de bevolking van Israel kent veel individuen met fascistische ideeën.

 3. SwitSSerland = BIS = WEF capitol.

  De joodse en palestijnse mensen zijn allemaal slachtoffers. De zionisten gebruiken de joodse mensen als schild en Hamas gebruikt de Palestijnen als schild. Deze twee clubs worden van hoger hand door twee handen van dezelfde duivel bestuurt om alle mensen in de regio te besturen. Alle overheden zijn zoals Zelensky… puppets die hun volk als menselijke schilden gebruikt om hele landen en continenten te besturen.

  Wij zijn met zn allen slachtoffer van de satanisten die onze overheden en clubjes als Hamas besturen. Kies geen kant, kies voor liefde. Noch de zionisten, noch Hamas fasciliteren liefde, omdat ze allebei direct of indirect voor de duivelse elites werken. Obama heeft ISIS gecreëerd om Syrië op de kop te zetten en Assad omver te werpen en de olie te roven. Het is steeds hetzelfde kunstje.

  Ondertussen is het leeuwendeel van de gewone bevolking steeds het slachtoffer. Na WO2 werden ALLE duisters gezien als moffen, als Hitlers. Pas in de jaren 80 en 90 verdween dat en werden Duitsers weer gezien als leuke buren. De mensheid vraagt niet om de ellende die hun ‘leiders’ creëert. De mensheid vraagt niet om de ellende die terroristen creëren. De mensheid is constant slachtoffer van een handjevol psychopaten die door een handjevol nog grotere en ultra rijke psychopaten wordt gebruikt om te voorkomen dat wij elkaar leuke buren vinden en een eenheid vormen.

  De elites willen dat wij één van de kanten kiezen die zij ons presenteren, want dan spelen we hun spel van haat mee. Zo’n 95% van de mensheid wil helemaal geen oorlog met elkaar, daarom doet de elites zn best om de 95% een team te laten kiezen alsof het voetbal is. Bij voetbal wil ook 95% alleen een leuke wedstrijd kijken, maar een paar hooligans van beide teams verzieken het voor iedereen. De 95% moet die hooligans vertrappen om samen gewoon een leuke wedstrijd te kunnen kijken. Maar de 95% laat zich door de hooligans verdelen. Alle overheden en hun partners en alle terroristen en hun partners zijn hooligans. Kies geen kant, kies geen team… kies liefde.

   • Het wordt nog veel leuker als je weet dat Islam een creatie van het Vaticaan is. Geen ontkennen aan. Verdeel en heers.

    Ooooh, die slechte islamitische Khomeini van Iran…, oooops, shit, was een MI-6 agent. Gekker kan je toch niet bedenken? Maar het wordt allemaal nog veel gekker.

    Van wie komt het zgn islam gevaar? Van islamieten, of van het Vaticaan, MI-6, de CIA (Al Qaeda was niet een groep terroristen, maar de codenaam voor het dossier van operatives die in zogenaamde islamitisch getinte acties ingezet werden, zoals in Chechnia tegen de USSR). Voorbeeldje: Tim Osman was een bekende CIA operative, ook bekend als Osama Bin Laden.

    10 minuten adem inhouden, graag.

  • @Raphael Vangestel…
   Alles wat wordt geïnstitutionaliseerd, wordt een sekte en sektes worden fascistisch. Onze hele maatschappij is geïnstitutionaliseerd en nu zijn we op alle fronten een regelneukende fascistische sekte. De enige oplossing is; alle instituten loslaten en weer mens worden. Geen grondeigenaren, maar buren. Geen pharma verdienmodel, maar mensen die zorg behoeven. Geen leerfabriek die omzet wil genereren, maar vrijplaats plaat om de waarheid te onderzoeken. Geen leger om ten strijde te trekken, maar om te verdedigen en in noodsituaties de mensheid te helpen. Geen regels en wetten om misdrijven te voorkomen en berechten, maar waarheid te vinden en om liefde en eenheid te beschermen.

   Op dit moment zijn alle instituties zichzelf aan het vernietigen, dus er komt vanzelf een moment dat ze eindigen en daarmee implodeert het fascisme/totalitarisme zichzelf. Het is een kwestie van tijd. De Kakistocratie eindigt zichzelf doordat het geen levensvatbaar systeem is. Als we dat overleven, kunnen we als mensen samen de puinhopen herstellen.

  • By the way dat Orthodox Russische is wat mij betreft ook een valse religie. Je hoeft slechts te kijken naar de entourage.

  • Doet me denken aan mijn vader zaliger die absoluut geen kruis kon zien, ook niet op zn graf zei hij nog , het symbool van discrimerende onderdrukking in wiens naam men door de eeuwen heen mocht(mag) moorden en stelen zei hij ….en gelijk had hij ….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in