Het World Economic Forum (WEF) werd vijftig jaar geleden opgericht. Het heeft in de loop der decennia steeds meer bekendheid gekregen en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende platforms voor futuristisch denken en plannen. Als ontmoetingsplaats van de mondiale elite brengt het WEF de leiders uit het bedrijfsleven en de politiek samen met een paar geselecteerde intellectuelen. De belangrijkste drijfveer van het forum is wereldwijde controle, schrijft Madge Waggy.

Vrije markten en individuele keuze staan niet bovenaan, maar staatsinterventionisme en collectivisme. Individuele vrijheid en privébezit zullen volgens de voorspellingen en scenario’s van het World Economic Forum tegen 2030 van deze planeet verdwenen zijn.

Acht voorspellingen

Individuele vrijheid loopt weer gevaar. Wat er in het verschiet kan liggen, werd in november 2016 voorspeld toen het WEF “8 voorspellingen voor de wereld in 2030” publiceerde. Volgens het scenario van het WEF zal de wereld er heel anders uitzien dan nu, omdat de manier waarop mensen werken en leven ingrijpend zal veranderen. Het scenario voor de wereld in 2030 is meer dan alleen een voorspelling. Het is een plan waarvan de uitvoering drastisch is versneld sinds de aankondiging van een pandemie en de daaropvolgende lockdowns.

Volgens de projecties van de “Global Future Councils” van het WEF zullen privébezit en privacy in het volgende decennium worden afgeschaft. De komende onteigening zou zelfs verder gaan dan de communistische eis om het eigendom van productiegoederen af te schaffen, maar ruimte te laten voor privébezit. Volgens de projectie van het WEF zouden ook consumptiegoederen niet langer privébezit zijn.

Als de projectie van het WEF uitkomt, zouden mensen hun eerste levensbehoeften moeten huren en lenen van de staat, die de enige eigenaar van alle goederen zou zijn. Het aanbod van goederen zou gerantsoeneerd worden volgens een sociaal kredietpuntensysteem. Winkelen in de traditionele zin van het woord zou samen met de privéaankopen van goederen verdwijnen. Elke persoonlijke beweging zou elektronisch gevolgd worden, en alle productie zou onderworpen zijn aan de vereisten van schone energie en een duurzaam milieu.

Om “duurzame landbouw” te bereiken, zal de voedselvoorziening voornamelijk vegetarisch zijn. In de nieuwe totalitaire diensteneconomie zal de overheid zorgen voor basishuisvesting, voedsel en transport, terwijl de rest geleend moet worden van de staat. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zal tot een minimum worden teruggebracht. In samenwerking met enkele belangrijke landen zou een wereldwijd agentschap de prijs van CO2-uitstoot op een extreem hoog niveau vaststellen om het gebruik ervan te ontmoedigen.

In een promotievideo vat het World Economic Forum de acht voorspellingen in de volgende verklaringen samen:

 1. Mensen zullen niets bezitten. Goederen zijn ofwel gratis of moeten geleend worden van de staat.
 2. De Verenigde Staten zullen niet langer de leidende supermacht zijn, maar een handvol landen zal domineren.
 3. Organen zullen niet getransplanteerd maar geprint worden.
 4. Vleesconsumptie zal geminimaliseerd worden.
 5. Massale volksverhuizingen zullen plaatsvinden met miljarden vluchtelingen.
 6. Om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken, zal er een wereldwijde prijs worden vastgesteld op een exorbitant niveau.
 7. Mensen kunnen zich voorbereiden om naar Mars te gaan en een reis te beginnen om buitenaards leven te vinden.
 8. Westerse waarden zullen tot het uiterste getest worden.
  Veganist versus carnivoor: Dommer dan dit wordt het niet

Voorbij privacy en eigendom

In een publicatie voor het World Economic Forum heeft de Deense ecoactiviste Ida Auken, die van 2011 tot 2014 minister van Milieu van haar land was en nog steeds lid is van het Deense parlement (de Folketing), een scenario uitgewerkt van een wereld zonder privacy of eigendom. In “Welkom in 2030” ziet ze een wereld voor zich waarin “ik niets bezit, geen privacy heb, en het leven nog nooit zo goed is geweest”. In 2030, zo luidt haar scenario, zijn winkelen en bezitten overbodig geworden, omdat alles wat ooit een product was, nu een dienst is.

In deze idyllische nieuwe wereld van haar hebben mensen gratis toegang tot vervoer, accommodatie, voedsel, “en alle dingen die we in ons dagelijks leven nodig hebben.” Omdat deze dingen gratis worden, “heeft het uiteindelijk geen zin meer om veel te bezitten.” Er zou geen privébezit in huizen zijn en niemand zou huur betalen, “omdat iemand anders onze vrije ruimte gebruikt wanneer we die niet nodig hebben.” Iemands woonkamer zal bijvoorbeeld gebruikt worden voor zakelijke bijeenkomsten wanneer iemand afwezig is. Zorgen zoals “levensstijlziektes, klimaatverandering, de vluchtelingencrisis, aantasting van het milieu, volledig dichtgeslibde steden, watervervuiling, luchtvervuiling, sociale onrust en werkloosheid” behoren tot het verleden. De auteur voorspelt dat de mensen blij zullen zijn om van zo’n goed leven te kunnen genieten dat zoveel beter is “dan het pad waarop we ons bevonden, waar het zo duidelijk werd dat we niet door konden gaan met hetzelfde groeimodel.”

Ecologisch paradijs

In haar bijdrage voor 2019 aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Global Future Councils van het World Economic Forum voorspelt Ida Auken hoe de wereld er in de toekomst uit kan zien “als we de oorlog tegen klimaatverandering winnen.” Tegen 2030, wanneer de CO2-uitstoot sterk zal zijn verminderd, zullen de mensen in een wereld leven waar vlees op het bord “een zeldzaam gezicht zal zijn”, terwijl het water en de lucht veel schoner zullen zijn dan vandaag. Door de verschuiving van het kopen van goederen naar het gebruiken van diensten zal de noodzaak om geld te hebben verdwijnen, omdat mensen steeds minder zullen uitgeven aan goederen. De werktijd zal krimpen en de vrije tijd zal groeien.

  Wanneer 'Children of Men' werkelijkheid wordt: Onvruchtbaarheidscrisis bedreigt toekomst menselijk ras

Voor de toekomst ziet Auken een stad voor zich waar elektrische auto’s de conventionele verbrandingsvoertuigen hebben vervangen. De meeste wegen en parkeerplaatsen zullen groene parken en wandelgebieden voor voetgangers zijn geworden. Tegen 2030 zal de landbouw voornamelijk plantaardige alternatieven voor de voedselvoorziening bieden in plaats van vlees en zuivelproducten. Het gebruik van land voor de productie van diervoeder zal sterk afnemen en de natuur zal zich weer over de hele wereld verspreiden.

Sociale instemming creëren

Hoe kunnen mensen zo’n systeem accepteren? Het lokaas om de massa te lokken is de verzekering van een uitgebreide gezondheidszorg en een gegarandeerd basisinkomen. De promotors van de Grote Reset beloven een wereld zonder ziekten. Dankzij biotechnologisch geproduceerde organen en geïndividualiseerde, op genetica gebaseerde medische behandelingen zou een drastisch verhoogde levensverwachting en zelfs onsterfelijkheid mogelijk zijn. Kunstmatige intelligentie zal de dood uitroeien en ziekten en sterfte elimineren. De biotechnologische bedrijven zijn in een race verwikkeld om de sleutel tot het eeuwige leven te vinden.

Samen met de belofte om van elke gewone persoon een goddelijke superman te maken, is de belofte van een “universeel basisinkomen” zeer aantrekkelijk, vooral voor diegenen die geen baan meer zullen vinden in de nieuwe digitale economie. Een basisinkomen krijgen zonder de tredmolen en schande van het aanvragen van sociale bijstand te moeten doorlopen, wordt gebruikt als lokaas om de steun van de armen te krijgen.

Om het economisch haalbaar te maken, zou de garantie van een basisinkomen een nivellering van de loonverschillen vereisen. De technische procedures van de geldoverdracht van de staat zullen gebruikt worden om de cashloze maatschappij te bevorderen. Met de digitalisering van alle geldtransacties zal elke individuele aankoop geregistreerd worden. Bijgevolg zouden de overheidsinstanties onbeperkte toegang hebben om in detail te controleren hoe individuele personen hun geld uitgeven. Een universeel basisinkomen in een cashloze maatschappij zou de voorwaarden scheppen om een sociaal kredietsysteem op te leggen en het mechanisme leveren om ongewenst gedrag te bestraffen en het overbodige en ongewenste te identificeren.

Wie worden de heersers?

Het World Economic Forum zwijgt over de vraag wie er in deze nieuwe wereld zal regeren.

Er is geen reden om te verwachten dat de nieuwe machthebbers welwillend zullen zijn. Maar zelfs als de topbeslissers van de nieuwe wereldregering geen gemene maar gewoon technocraten zouden zijn, welke reden zou een bestuurlijke technocratie dan hebben om met de ongewensten om te gaan? Wat voor zin heeft het voor een technocratische elite om van de gewone man een superman te maken? Waarom de voordelen van kunstmatige intelligentie met de massa delen en de rijkdom niet voor de uitverkorenen houden?

  Satans agent: Het Wereld Economisch Forum

Als we ons niet laten meeslepen door de utopische beloften, moeten we bij een nuchtere beoordeling van de plannen tot de conclusie komen dat er in deze nieuwe wereld geen plaats zou zijn voor de gemiddelde mens en dat ze zouden worden opgeborgen samen met de “werklozen”, “zwakzinnigen” en “slecht opgevoede mensen.” Achter het prediken van het progressieve evangelie van sociale rechtvaardigheid door de promotors van de Grote Reset en de vestiging van een nieuwe wereldorde gaat het sinistere project van eugenetica schuil, dat als techniek nu “genetische manipulatie” wordt genoemd en als beweging “transhumanisme”, een term die bedacht is door Julian Huxley, de eerste directeur van de UNESCO.

De promotors van het project zwijgen over wie de heersers zullen zijn in deze nieuwe wereld. De dystopische en collectivistische aard van deze projecties en plannen is het resultaat van de afwijzing van het vrije kapitalisme. Een betere wereld creëren door middel van een dictatuur is een contradictio in terminis. Niet minder maar meer economische welvaart is het antwoord op de huidige problemen. Daarom hebben we meer vrije markten nodig en minder staatsplanning. De wereld wordt groener en de groei van de wereldbevolking is al aan het afnemen. Deze trends zijn het natuurlijke gevolg van het creëren van welvaart door vrije markten.

Conclusie

Het World Economic Forum en aanverwante instellingen willen samen met een handjevol regeringen en een paar high-tech bedrijven de wereld naar een nieuw tijdperk zonder eigendom of privacy leiden. Waarden als individualisme, vrijheid en het nastreven van geluk staan op het spel en moeten worden verworpen ten gunste van collectivisme en het opleggen van een “algemeen goed” dat wordt gedefinieerd door de zelfbenoemde elite van technocraten. Wat aan het publiek wordt verkocht als de belofte van gelijkheid en ecologische duurzaamheid is in feite een brute aanval op de menselijke waardigheid en vrijheid. In plaats van de nieuwe technologieën te gebruiken als een instrument voor verbetering, probeert de Grote Reset de technologische mogelijkheden te gebruiken als een instrument voor slavernij. In deze nieuwe wereldorde is de staat de enige eigenaar van alles. Het wordt aan onze verbeelding overgelaten om uit te vinden wie de algoritmen zal programmeren die de distributie van goederen en diensten zullen beheren.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Bisschop Viganò hekelt een helse elite – “Poetin vecht tegen dezelfde globalistische elite die ons allen gegijzeld houdt”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWappies terugtocht
Volgend artikelOver welke Nieuwe Wereldorde hebben we het?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Ach, in de jaren ‘80 wist een handjevol ongewassen links tuig een olie multinational en een groothandel te dwingen om uit zuid-afrika te vertrekken.
  Wij zijn nu met zoveel meer, wat meteen niet eerder vertoonde mogelijkheden biedt.

  • ‘Wij zijn nu met zoveel meer, wat meteen niet eerder vertoonde mogelijkheden biedt.’

   Mooi perspectief Bas… en de groep kan alleen maar groter worden, dat is het grootste probleem voor de satanisten. Ons leger kan alleen maar groeien door ALLES wat zij doen.

  • die ongewassen linkse figuren werden door staatsvuiligheid geleid….politiek bedrijven door het ambtenaren apparaat….daarna sloopte men oppositie partijen door met geweld achter leden aan te gaan…ook aangestuurd door staats vuiligheid….nee, democratie is al ff dood…

   • @Duchesne…

    Dat klopt… en toch is er momenteel (alleen in NL al) een groep van miljoenen mensen die niet door de overheid worden bestuurd en die niet meer zomaar meebewegen. Dat biedtecht wel mogelijkheden.

    • Beste Mensen

     Deze Groep heeft de taak om ervoor te zorgen dat Eerlijkheid in alle eer zal worden hersteld
     Immers Waarheid Eerlijkheid is Goud Waard

     Dank U

  • Als dat niet was gedaan
   Wat ?
   Iemand moest de Eerste steen leggen
   Nadien Nu kunnen Russen daar vrijer rondlopen
   De welvaart zal toe nemen
   Geneukerij voor plezier aan voor het Ego ik zal stoppen
   Moorden zal stoppen
   Alles zal op de Universeel Liefdevolle manier natuurlijke afvloeien
   Uit liefde in liefde met liefde
   Liefde ?

   Dank U

 2. Ze vergeten dat mensen van bezit houden, het zijn verzamelaars van nature. Daarom zijn ze de jeugd aan het klaarstomen voor een toekomst zonder bezit, maar wel met seks. Dit om het bezit te “vervangen”. Maar eerst moet de oudere generatie verdwijnen, die is te lastig en weet hoe het leven er uit hoort te zien. Ze zullen haast gaan maken voordat het kwartje bij de meesten gaat vallen. Of het ze gaat lukken, ik betwijfel het.

  • Barry, dat met die sex kunnen ze straks ook vergeten aangezien het moeilijk wordt om, door al die wijzigingen aan het menselijk lichaam, nog te kunnen spreken van ‘natuurlijke’ sex.
   De elite streeft er toch naar om een nagenoeg sex-loos individu te ‘creëren’ en een dergelijk individu kunnen ze kneden hoe ze het willen hebben: een hersenloze slaaf en dus ook geen risico dat men hun luxe leventje kan verstoren.
   Onze taak is het als ouder om onze kinderen op die gevaren te wijzen willen ze nog een menselijke en vruchtbare toekomst krijgen.

 3. Blijkbaar zijn ze zelf niet zeker van hun zaak. Iedere keer komt er weer een idee die de wereld moet uitvoeren. Bij hen is stilstand achteruitgang. Het zijn gewoon ANGSTHAZEN!

 4. Het WEF mag nu beginnen met het uitdelen van het geld van HUN leden…..voorbeeldfunctie toch….?

  Dat alle WEF leden bekend mogen zijn bij ons burgers, lijsten met hun namen en de naam van hun huis….ik ben het zat om bedreigd en afgeperst te worden door een stel anonieme gluiperds, ik wil wel eens persoonlijk contact met WEF leden om mijn positie in deze helder te maken. We leven samen op deze wereld, als lui samenspannen om anderen weg te werken is dat vragen oorlog….

  Uitsluiten van mensen via wetten en regeltjes en lui met geweldsinstructie betalen om daarop toe te zien is gewoon dictatuur met moord als middel. en dat heeft niets te maken met orde en veiligheid, maar alles met overheersen en kapot maken.

 5. Beste Mensen

  Westerse waarden zijn hoofdzakelijk gestoeld op Kannibalisme welk dateerd uit de ijstijd periode
  Door Achter-gesteldheid verbeeldende het best ontwikkelde wezens op MaMa Aarde te zijn ook nog
  Kijk zie Vergelijk
  Verberg hierbij niets uit Lafheid
  Wees open en 100% eerlijk
  Dus geen excuses verzinnen bijvoorbeeld als 110 of meer procenten
  Eerlijk en heerlijk Ooo wat fijn slogans en meerdere van hetzelf voor de Gek houden gebruikende
  Zo ook 99,9999 en of minder procenten
  Dat zijn allemaal nep en leugens
  Alleen 100% is echt
  In die ijstijd periode moest men het hebben van Kannibalisme
  Want er was anders niks voor handen om te overleven
  In werkelijkheid horen mensen niet zo ver van de Evenaar thuis
  Zowel toen niet Nu niet Nooit niet
  Daarom Noa Harari met visioen van Mega gevangenis gebouw in de Woestijn En goedkeuring om die te laten bouwen
  Want de mensheid vertikt het om zelf na te denken
  Die laten het de staat voor hun doen
  En hierbij die woestijnen zijn mede dank zei de verschrikkelijke wezens genaamd Menen ontstaan
  Daar hadden de voorouders bij hun speurtochten avonturen niet bij stil gestaan
  Ieder Menselijk wezen is van nature Vegetarisch Veganistisch
  Door Ego ik misverstanden zijn daar veranderingen in gekomen
  En de mens in het Westen … De Nazaten van …normaal Warm Azië zijn gaan verbeelden dat wat die doen goed is
  Naar gelang de tijd verstreek ging het huid aanpassen aan het koude en werden die mensen langzaam Wit van kleur
  Hierbij
  Als eerst ging een clubje richting Extreem Warmere oorden
  Hun huidskleur werd Zwart door aanpassing aan de temperaturen daar
  Tot overmaat van Ramp word beweert
  Dat zei de Eerste mensen op Mama Aarde Zijn ook nog
  De eerste Mensen op Aarde Zijn Roodhuiden gevolgd door de Gelen daarna de Zwarten gevold door de Witten als laatst komen de Bruinen De Duim die de andere kleuren kan bij elkaar houden door het maken van een vuist
  Als de duim weg valt vallen de vingers hulpeloos hopeloos uit elkaar
  Vijf vingers heeft een standaard mensen hand
  Uiteraard komen er ook wel meerdere als minder vinger mensen voor
  Want de regenboog heef meer kleuren
  Zoveel kleuren een regenboog heeft
  Zoveel kleuren mensen bestaan er in het Echt ook
  Helaas zijn niet allen zichtbaar voor het menselijke Spiegel reflex oog

  Dank U

  • Aanvulling
   In volgende zin een correktie :
   En hierbij die woestijnen zijn mede dank zei de verschrikkelijke wezens genaamd Menen ontstaan
   Menen = Mensen

   Dank U

 6. Als ze mijn bezittingen willen afnemen, dan is mijn antwoord hetzelde als wat Charlton Heston zei over vuurwapens: FROM MY COLD DEATH HANDS.

 7. Wat een ideologisch idealistisch gezwets in dit artikel. Die mensen die het bedenken en prediken zijn allemaal totaal van ’t padje. En toch lukt het ze grotendeels om hun totalitaire dromen erdoor te douwen, dat vind ik onbegrijpelijk.
  Men staat erbij en ondergaat het. Wij zijn onze eigen schuld. Wat ben ik ongelofelijk blij dat ik te oud ben en het niet meer ga meemaken. Sterkte jongens, het lijkt me de hel.

 8. Ze denken daar in Davos voor God te kunnen spelen. Eens zal deze aarde vergaan. En denk maar niet dat deze gekken het gaan winnen van die almachtige God die regeert over hemel en aarde. We zullen achter dat bloed van Christus moeten schuilen, door een weg van schuld. De zondeval heeft weinig goeds gebracht, en daarom is er nog een weg ter ontkoming, en anders niet.

 9. De hele wereld onder WEF bestuur ? Dat zijn de hersenspinsels van volslagen idioten. Laat het even op je inwerken, dit kan niet. Gelijk de Nazi’s die de tweede wereldoorlog begonnen en spraken over een 1000 jarig Rijk zullen die WEFFERS ook op hun bek vallen. In het begin schijnen hun theorien uit te komen, maar na verloop van tijd zal alles als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat bij deze strijd van rechtvaardigen tegen dit WEF kwaad veel doden zullen vallen is te verwachten, maar volgens mijn idee zal de normale wereld daarna weer terugkeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in