Wij zijn getuige van de comeback van de experimentele vaccins die na de nederlaag van de nazi’s in 1945 werden verboden

Al minstens 2.500 jaar is de beoefening van de geneeskunde gebaseerd op de eed van Hippocrates: de taak van een arts bestaat erin de zieken te genezen of er althans voor te zorgen dat hun gezondheidstoestand niet verslechtert. Sinds de Verlichting is dit principe aan het verdwijnen. Het doel van de geneeskunde was niet om … Meer lezen over Wij zijn getuige van de comeback van de experimentele vaccins die na de nederlaag van de nazi’s in 1945 werden verboden