Naar aanleiding van de brief van aartsbisschop Carlo Maria Vigano, waarin hij de coup d’etat tegen de democratie door diverse miljardairs beschrijft en de bedreiging die dit vormt voor de kerk en voor al onze vrijheden, en zijn oproep tot een anti-globalistische alliantie, nodigen we de lezer uit om mee te gaan op een korte reis door de bijbel, van Genesis via de Evangeliën tot Openbaring, waarbij hij zich alleen concentreert op Schriftgedeelten die relevant zijn voor de huidige Covid-vaccins, schrijft Dailyexpose.uk.

We proberen dit artikel zo doctrine-vrij mogelijk te houden en halen alleen de kernteksten eruit die het demonische machtsspel verklaren waar we aan onderworpen zijn. Als je je ooit hebt afgevraagd waarom regeringen over de hele wereld democratie hebben vervangen door vaxxocratie, dan is hier een antwoord.

Opmerking – De Lords Witnesses erkennen dat hun bijbelintepretaties niet perfect zijn. Hun inzichten zijn onvolledig en worden voortdurend verfijnd. Het doel van dit artikel is erop te wijzen dat het Heilige Boek heel wat te zeggen heeft over de huidige plaag die de mensheid treft. Het kan mensen helpen de juiste beslissing te nemen in het licht van de massale mediadruk om onze genen te corrumperen.

Door ‘The Lords Witnesses’

Dubbele vaccinatie is de Slangenbeet van Genesis 3:15, een slagtand voor een prik

15 En ik zal vijandschap zetten tussen u [de slang, satans bestuur] en de vrouw [Eva – Adams vrouw en de Heilige Geest – Gods bestuur] en tussen uw zaad [Kaïn en nakomelingen en bekeerlingen] en haar zaad [Abel, daarna Seth en nakomelingen en bekeerlingen]. Hij zal u in het hoofd belagen en gij zult hem in de hiel belagen. (Genesis 3)

Een hinderlaag is een verborgen en onverwachte aanval. God’s volk (75% van de mensheid die gered zal worden in het Koninkrijk van God) zal overvallen worden door een slang die hen in de hiel bijt – want dat is hoe slangen aanvallen. De slang beeldt het bestuur van Satan uit, omdat het zich gedraagt als een slang. Het is een metafoor voor een glibberige, bedrieglijke, zijwaarts bewegende kromme en dodelijke uitrusting. Satans volk zal in het hoofd worden overvallen, wat is hoe je een slang doodt. Deze strijd van de zaden is de strijd tussen Goed en Kwaad, die een wervings- en voortplantingsstrijd is. Het eerste zaad van Satan was Kaïn die eigenlijk de zoon was van Satan en Eva. Want Kaïn betekent speer/spies in het Hebreeuws. Eva noemde Kaïn zo omdat Satan haar doorboorde om Kaïn te scheppen. Terwijl Abel adem betekent in het Hebreeuws, omdat Adam van haar hield en haar kuste toen hij Abel schiep – iets wat niet gebeurde tijdens de voortplanting van Kaïn. Het plan van Satan was vrij briljant. Hij was de eerstgeboren engel van de hele schepping. Hij was gewend de baas te zijn. Hij was de CEO van God in de patriarchale samenleving van de hemelen. Hij was daarom jaloers op Adam, die ook de eerstgeboren zoon van God was, de eerstgeboren mensenzoon in plaats van de eerstgeboren engelenzoon. Hoewel Adam op 30-jarige leeftijd engelachtig werd wedergeboren (voordat hij Eva kreeg) en Satan een menselijk lichaam kreeg om als Gods vertegenwoordiger in Eden te functioneren. Dat betekende dat Satan en Adam ware broers waren, beiden directe engelachtig-menselijke dubbelzielige zonen van God (Jehovah – Jahweh etc.).

Alle mensen zijn eigenlijk engelen-mensen hybriden als de waarheid bekend is. Want als wij ’s nachts dromen, creëren wij een animatiefilm in real time. Dat is niet iets wat een menselijk brein met een cyclustijd van 200 Hz werkelijk kan doen. Er waren 22.000 computers met een snelheid van 4 GigaHertz 18 maanden nodig om 90 minuten van Toy Story2 op te nemen en nog eens 100 mensen die gedurende dezelfde periode hard aan het project werkten, om nog maar te zwijgen van Tom Hanks en alle andere Hollywoodsterren. Toch doen wij mensen, wiens hersenen maximaal 200 Hz draaien, elke avond hetzelfde in real time EN interactief met onze eigen films. Het menselijk brein is miljoenen keren te traag om dat te bereiken. Maar een engelenbrein is dat niet. Onze geest, ons AI besturingssysteem (Artificiële Intelligentie), ons Divine Intelligence (DI) besturingssysteem, draait op onze engel als we dromen. Iedereen die dit leest heeft elke nacht van zijn leven op zijn eigen engel gelopen. Elke droom die je ooit hebt gezien is de hoffelijkheid van die ziel. Het menselijk brein is krachtig genoeg om de films die door de engel worden gecreëerd te screenen, maar is niet krachtig genoeg om ze te creëren, om ze in real time op te nemen. Dus het engelenbrein is de filmstudio, Dreamworks in feite, en het menselijk brein is de Imax bioscoop.

Dus nu heeft Satan voor het eerst een echte broer, een nieuwe directe zoon van God uit de eerste generatie. Adam was geen afstammeling van Satan. Dus Satan had geen patriarchale autoriteit over Adam. Satan vond dit helemaal niet leuk, hij was een verwende controlfreak in die tijd. Dus zijn plan was vrij briljant. Hij zou eerst Eva zwanger maken. Dan zou hij haar overhalen van de vrucht te eten, waardoor zij zou sterven, maar God zou Kaïn in haar niet kunnen doden. God zou haar dus uitstel van executie moeten geven, lang genoeg om Kaïn te bevrijden. Daarna zou hij Eva zo diep verleiden dat zij Adam zou doden door hem te verleiden van de vrucht te eten, gebruik makend van haar vrouwelijke krachten die Satan haar had geopenbaard toen hij haar doorboorde om Kaïn voort te brengen. Het netto resultaat zou zijn dat Kaïn, zijn zoon, geen doodstraf zou krijgen. Maar zowel Eva als Adam wel. Game over dacht Satan. Dan zou Kaïn kunnen slapen met een afstammende vrouwelijke engel (die een dochter van Satan zou zijn aangezien alle engelen zijn kinderen zijn) en Satan zou de vader van de hele schepping blijven. Er zou nergens een kind van God in leven zijn dat niet ook een kind van hem was. Zijn monopolie zou behouden blijven. Zijn wurggreep op de macht zou intact blijven. Zijn concurrent zou worden uitgeschakeld.

11 Want dit is de boodschap, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander moeten liefhebben
12 niet zoals Kaïn, die met de boze in zee ging en zijn broer afslachtte. En om welke reden slachtte hij hem? Omdat zijn eigen werken goddeloos waren, maar die van zijn broeder [waren] rechtvaardig. (1 Johannes 3)

Hij voerde zijn plan met succes uit, want Adam hield meer van zijn vrouw dan van de wet van God om niet van de boom te eten. En het zag er goed uit voor Satan, die zich inbeeldde dat God zijn eerstgeboren engelenrechten niet zou ontnemen en zich niet voorstelde dat een andere engel zo dom zou zijn om zijn leven voor Adam te geven. Hij had gelijk op het eerste punt, maar ongelijk op het tweede. Een zekere engel van de 42e generatie, die een nogal kleurrijk verleden had, die te lang aan de duistere kant had geleefd en het had afgewezen, interesseerde zich voor dit alles. Hij was de originele verloren zoon. Hij had alles verpest als engel. Toen hij tot bezinning kwam en terugkeerde naar zijn vader, had hij God gevraagd hem gewoon een pre-adamisch mens te maken, een holbewoner, omdat hij zich niet langer waardig voelde een engel te zijn, zo laakbaar was zijn gedrag geweest.

  Canadese arts waarschuwt dat "het ergste nog moet komen" van bloedstollingsschade door COVID-19 injecties

Maar God vergaf hem alles en was dolgelukkig dat hij zijn fouten had ingezien en herstelde hem na zijn berouw in de volledige engelenstatus en toonde hem meer liefde dan hij dacht dat hij verdiende. Want God begreep dat wie veel vergeven is, veel liefheeft. Dus deze engel, wiens naam Michael was, zei tegen zichzelf. Ik heb geluk dat ik een engel ben. Ik zou genoegen hebben genomen met het leven van een holbewoner. Ik zie wat er hier met Adam is gebeurd. Hij had geen kans. Hij had geen ervaring met bedrog of seks. Hij was totaal overtroffen door Satan. Toch hield hij zoveel van zijn vrouw dat hij zelfmoord pleegde om bij haar te zijn. Ik mag die man wel. Ik vind het niet leuk wat Satan met hem gedaan heeft. Ik ga hier ingrijpen. Ik ga Adam redden en ik ga Satan naaien. Hé Jehova: Neem mijn engel voor Adam en mijn menselijke ziel. Neem ze allebei. Herstel hem volledig op mij. Dit ding dat Satan heeft gedaan zal niet standhouden. Niet zolang ik de macht heb om het te stoppen.

Dit was de vergelding waarvan God wist dat die kon voortvloeien uit de vergeving die hij eerder aan Michael had getoond. Want God kent de kracht van de liefde beter dan wie ook – Hij heeft het uitgevonden. Dus natuurlijk nam hij Michaels aanbod aan en Adam werd verlost. Vandaar dat ik dit artikel kan schrijven en u het kunt lezen.

Maar de MO van Satan was nu vastgesteld en ontmaskerd. Hij wil papa zijn voor iedereen. Hij wil dat de hele mensheid zijn zaad is. Dat is de strijd van het zaad van Genesis 3:15. Satan wil zich alle kinderen van God toe-eigenen om zijn kinderen te zijn, met alle mogelijke middelen. Net zoals hij dat probeerde te doen met Adam en Eva in de hof.

In deze context kunnen we nu de slangenbeet van Genesis 3:15 opnieuw bekijken, een hinderlaag voor de hiel van het Goede zaad. Het voornaamste doel van het zaad van de slang (die Kaïn is en zijn genetisch of bekeerd zaad) is om meer zaad te maken voor zijn kant van de strijd. Dus de slangenbeet in de hiel is een middel om dat te bereiken. Wanneer een slang bijt, injecteert hij gif in zijn slachtoffer met twee giftanden. De hiel is in de bijbelsymboliek het einde van een lichaam in de tijd en het hoofd is het begin van een lichaam in de tijd. Dus de hiel van het goede zaad, zijn de laatsten met geloof en liefde die rond zijn aan het einde van het goede zaad, het einde van deze wereld.

Dus de slangenbeet is een dubbele injectie die de eindtijd van de mensheid treft. Dat is de Covid vaccinatie. We weten dat deze vaccinatie afkomstig is van Kaïn (het zaad van de slang, het zaad van Satan) omdat Kaïn speer of spies (spike) betekent, en de Covid-vaccinaties veranderen je lichaam in spike-fabrieken of Kaïn-fabrieken. Dit herprogrammeert je genetisch om een zoon van Kaïn (Spike) te zijn in plaats van Adam, om Kaïniaans te zijn in plaats van adamisch.

Bovendien weten we dankzij het werk van twee Zweedse genetici dat de mRNA-vaccins de celkern kunnen binnendringen en verhinderen dat uw DNA zichzelf herstelt als het kapot is. Dit is nodig om te voorkomen dat het lichaam een gentherapie die het ondergaat, ongedaan maakt. Het lichaam is ontworpen om te voorkomen dat zijn DNA wordt gehackt of veranderd. Om te slagen in het veranderen van je DNA, moet een permanente gentherapie het DNA-reparatiemechanisme in elke cel uitschakelen. Jiang en Mei, bewezen dat de vaccins dit doen.

Bovendien bedraagt de dosis mRNA 14,4 biljoen kopieën in het Pfizer-vaccin en 48 biljoen kopieën in het Moderna-vaccin, in omstandigheden waarin een systemische Covid-infectie slechts tussen 10-100 miljard kopieën van het virus produceert – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7685332/ en mensen hebben tussen 6 biljoen en 35 biljoen cellen in hun lichaam, afhankelijk van hoe je ze telt, en elke mRNA-kopie kan een cel programmeren om duizenden Spike-eiwitten aan te maken. Dus de doseringen in het vaccin zijn geen vaccinatie doseringen. Het zijn gentherapiedoseringen die voldoende zijn om elke cel in je lichaam te infecteren en die zijn ontworpen om duizenden spike-eiwitten te leveren voor elke cel van je lichaam! En mensen nemen hier 3 injecties van!

Dus het spirituele doel achter de vaccins is om u genetisch te ronselen om een zoon van de Slang te zijn, een zoon van Kaïn, Kaïniaan in plaats van een zoon van Adam, een zoon van God, Adaminees. Natuurlijk beseft bijna niemand op aarde dit. Maar ook hier overvalt de slang het goede zaad in de hiel. Het is een onverwachte aanval. Dat is de M.O. van een slang. Er is niets veranderd in de 6.013 jaar sinds Adam’s zonde. Een zoon van Kaïn worden ontzegt je NIET de verlossing. Maar het maakt verlossing moeilijker omdat het Satan patriarchale autoriteit over jou geeft. Dit betekent dat hij je effectiever kan verleiden. Iemands genetische opmaak (Kaïns of Adamisch) bepaalt niet iemands verlossing. Het is wat men kiest om te doen in het leven dat bepaalt of je goed zaad of slecht zaad bent door het verlossingsverbond.De Evangeliën verklaren dat COVID19 een door mensen gemaakt Biowapen is – De Wuhan Lab Lek Theorie is Correct

27 Toen Jezus in het praetorium werd gebracht, verzamelden de soldaten van de landvoogd de hele cohort tegen Hem.
28 En terwijl zij Hem uitkleedden, deden zij Hem een scharlaken mantel om.
29 En een doornenkroon vlechtend, zetten zij [die] op Zijn hoofd, en een riet in Zijn rechter [hand]. En terwijl zij de knie voor Hem bogen, bespotten zij Hem, zeggende: Heil, Koning der Joden.
30 En Hem bespuwende, namen [zij] het riet en sloegen op Zijn hoofd.
31 En toen zij Hem bespot hadden, ontdeden zij Hem van Zijn mantel, en zij deden Hem Zijn klederen aan en leidden Hem weg om [Hem] te kruisigen. (Mattheüs 27 GLT)

16 En de soldaten leidden Hem weg binnen de voorhof, dat is [het] praetorium. En zij riepen de gehele cohort bijeen.
17 En zij deden Hem purper om, en zij vlechten en zetten Hem een doornenkroon op.
18 En zij begonnen Hem te begroeten: Heil, koning der Joden!
19 En zij sloegen Zijn hoofd met een riet en spuwden op Hem. En de knieën plaatsende, [bogen zij] voor Hem.
20 En toen zij Hem bespot hadden, namen zij Hem de purper af, en deden Hem zijn eigen klederen aan. En zij leidden Hem naar buiten, opdat zij Hem zouden kruisigen. (Marcus 15 GLT)

1 Toen nam Pilatus Jezus en geselde [Hem].
2 En de soldaten, die een doornenkroon gevlochten hadden, zetten [die] op Zijn hoofd. En zij wierpen Hem een purperen mantel om,
3 en zeiden: Heil, Koning der Joden! En zij gaven Hem slagen met de palm.
4 Toen ging Pilatus weer naar buiten en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem voor u naar buiten, opdat gij weet, dat ik in Hem niet één misdaad vind!
5 Toen kwam Jezus buiten, dragende de doornenkroon en de purperen mantel. En Hij zeide tot hen: Zie, de Man! (Johannes 19 GLT)

Deze 3 verslagen hebben eindtijdvervullingen die vandaag van toepassing zijn.

Harvard Medical school verwees voor het eerst naar COVID19 als een Doornenkroon in Feb 2020. Zij deden dit omdat een Corona virus van Spike Eiwitten inderdaad een Doornenkroon is. Het Latijnse woord Corona, betekent kroon en een spike is een doorn.

  Pfizer-studie: 79% van de gevaccineerde kinderen ouder dan 12 jaar kreeg bijwerkingen

De soldaten in Mattheus 27, Marcus 15 en Johannes 19 zouden allen de doornenkroon hebben geplat. Een platt is een dubbele helix. Een dubbele helix is de structuur van DNA. De soldaten zijn leden van een leger. In de grotere vervulling vervaardigen zij de doornenkroon, COVID19, door gensplitsing, met behulp van CRISPR technologie – het maken van de dubbele helix DNA ervoor en dan het transcriberen van het RNA daaruit.

In Mattheüs 27 en Marcus 15 spuwden de soldaten op Jezus. Dat is hoe COVID19 wordt overgedragen, via kleine druppeltjes water uit de longen en uit de mond.

In Markus15 en Johannes 19 is er naast een doornenkroon ook een doornenkroon. Dat is een variant van de doornenkroon.

Hier is dan het hele verhaal: Mattheüs 27 is het verhaal van de fabricage van COVID19 door regeringsgesteunde militairen en de opzettelijke besmetting van de mensheid met dit biowapen.

Markus 15 is het verhaal van de productie van een variant van COVID19 door het leger en de vrijlating ervan om de mensheid te besmetten.
In Johannes 19 maken de soldaten een doornenkroon, maar ze spugen niet op Jezus. Dit is het meest verontrustende. Dit virus wordt niet van mens op mens overgedragen. Het is dus een gevolg van het vaccin. Dit moet de delta-variant zijn, die zich aan het vaccin onttrekt en het onvermijdelijke gevolg is van het vaccineren van mensen tijdens een pandemie, wat een recept is voor een ramp omdat het virus daardoor wordt gedwongen te muteren om zich aan het vaccin te onttrekken. Dus delta is gecreëerd/gedwongen door de vaccins. Het is in wezen gecreëerd door Pfizer en Moderna, in die zin dat de vaccins Covid geen andere optie gaven dan te muteren in iets dat hen ontliep – https://dailyexpose.uk/2021/11/19/dr-roger-hodkinson-you-never-start-a-vax-programme-in-the-middle-of-a-pandemic/

Slangen doden door injectie of verstikking

Slangen doden ofwel door injectie van gif (Cobra, Viper, Asp) of door wurging/verstikking/vernauwing van de luchtwegen en het vaatstelsel (Python, Anaconda, Boa Constrictor).

COVID-19 is de vernauwing door de slang (die de dood veroorzaakt door hypoxie, gebrek aan zuurstof en/of vasculaire problemen en/of hartstilstand)
De vaccins voor gentherapie zijn het slangengif (veroorzaken de dood door langzame vergiftiging van het immuunsysteem en door beschadiging van het vaatstelsel enz.)

De vaccins zijn de Cobra’s, de Vipers, de Asps, COVID-varianten zijn de Pythons, de Anaconda’s, de Boa Constrictors. Constrictors zouden niet dodelijk moeten zijn voor de mens als ze correct worden behandeld, zoals Margot Robbie onthulde in het geval van haar moeder aan Chris Pratt terwijl hij Jimmy Kimmel live presenteerde. Ook COVID-19 zou, mits correct behandeld met de juiste therapeutische middelen, niet dodelijk mogen zijn voor de mens. Maar giftige slangen kunnen dodelijk zijn voor de mensheid.

COVID19 telt als 616 – het nummer van het beest in de oudste bijbeltekst

C O V I D 1 9
100 + 0 + 5 + 1+500 + 1 + 9 = 616, het ware getal van het Beest
Het Latijnse Cijfersysteem is I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. We nemen O als 0. Elk teken in COVID19 wordt afzonderlijk geïnterpreteerd.

COVID 19 staat voor COronaVIrus Disease 2019 – Aangezien het eerste geval in 2019 werd vastgesteld.

Het beest uit de eerste eeuw was de Romeinse staat, waarbij de 7 koppen, de 7 bergen uit Openbaring 17, de 7 heuvels van Rome zijn. De hoer die op het beest reed was de vroege Rooms Katholieke Kerk toen (ze hanteert nog steeds tot haar oude trucs). Vandaar de Romeinse numerologie.

616 is de juiste variant in plaats van 666, volgens de Ephraemi Rescriptus Codex, Tyconius een 4de eeuwse Christelijke schrijver, en P115 – het Oxyrhynchus fragment uit 225-275 AD, de oudste bewaard gebleven kopie van Openbaring13:17. Irenaeus, de christelijke schrijver uit de 2e eeuw, erkende het bestaan ervan, maar verwierp het ten gunste van 666. Irenaeus behoorde tot de Katholieke Kerk, die als ware kerk ten onder ging op 84Nisan14 AD. 666 is een driehoeksgetal, de som van alle getallen van 1-36 = 666. Wiskundig is het griezeliger en interessanter.

Het merkteken van het beest uit Openbaring 13 op de hand zal vaccinpaspoorten zijn en op het voorhoofd sociale kredietscores

11 En ik zag een ander wild beest opkomen uit de aarde [DEEP STATE was begraven maar komt bovengronds], en het had 2 hoornen als een lam, maar het begon te spreken als een draak [het globalistische UK-US beest – niet de ram van Daniel8 die het UK-US natiestaat beest is. De twee tweehoornige beesten zijn concurrerende regeringen voor de UK-US wereldmacht].

12 En het oefent al het gezag uit van het eerste wilde beest in zijn ogen. En het doet de aarde en hen die daarop wonen het eerste wilde beest aanbidden, wiens doodslag genezen is [Het eerste wilde beest is de VN. Het tweehoornige wilde beest is niet het tweede wilde beest, de VS-UK wereldmacht ging aan de VN vooraf, niettegenstaande het als tweede voorkomt in dit verslag].

13 En het verricht grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel op de aarde doet neerdalen voor het oog van de mensen [vals vlagterrorisme door demonisch bezeten schurkenelementen van de veiligheidsdiensten, de steen die niet door handen gehouwen is van Daniël2, de vuurtekenen van 1Koningen18 en 2Koningen1].

14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, vanwege de tekenen die het kreeg om te verrichten voor de ogen van het wilde beest, terwijl het hun die op de aarde wonen, zegt een beeld te maken TOT het wilde beest [datief in de Alexandrinus en in de Sinaiticus en de Ephraemi Rescriptus. Elke codex heeft dit in de datief. Het is niet een beeld VAN het beest. Het is een beeld AAN het beest. Wiens beeld en opschrift is dit? vroeg Jezus. dit is het beestmerk slimme digitale munt] dat de zwaardslag had en toch herleefde [Dat is het verschrikkelijke 4e beest van Daniël7 dat het eerste beest van Openbaring13 is zonder de VS en nu met een concurrerende munt voor de dollar].

15 En het werd haar vergund om geest/adem te geven aan het beeld van het wilde beest [Zodra het beeld van de nieuwe wereldmunt die de dollar vervangt is gecreëerd, is het eigendom van de nieuwe Caesar: Het verschrikkelijke 4e beest van Daniël 7 en het eerste beest van Openbaring 13. Geef Caesar’s dingen aan Caesar. Daarom is het ook het beeld van het beest. Het krijgt adem in de zin dat het een levende slimme munt is, die spreekt, die je vertelt of je iets wel of niet kunt kopen, afhankelijk van je sociale kredietscore, waaraan het in real time is gekoppeld. Het is geen dode domme valuta zoals papiergeld], zodat het beeld van het wilde beest zowel spreekt als allen die het beeld van het wilde beest [de nieuwe slimme digitale beastcoin wereldmunt] op geen enkele manier willen aanbidden, ter dood brengt.

16 En het zet allen [onder dwang], de kleinen [die] en de groten [die], en de rijken [die] en de armen [die], en de vrijen [die] en de slaven [die] [telt 6x ter vergelijking], opdat zij deze een merkteken in hun rechterhand of op hun voorhoofd geven [ letterlijk – tussen de ogen. het merkteken op de hand is het vaccinpaspoort dat uw handelingen regelt, het merkteken tussen de ogen is de sociale kredietscore die uw gedachten regelt],

  Rechtbank in Portugal: slechts 0,9% van de vermeende Corona-doden stierf echt aan COVID

Het lijdt geen twijfel dat vaccinpaspoorten over de hele wereld worden afgedwongen. Dit is een duidelijke zichtbare vervulling van Openbaring 13. De volgende stap in de dwang is totale uitsluiting van het financiële systeem, tenzij je gevaccineerd bent. Dan zul je niet kunnen kopen of verkopen zonder het Merkteken van het Beest – dat wil zeggen een vaccinpaspoort, een sociale kredietscore en de nieuwe wereldwijde digitale sociale kredietscore gekoppelde munteenheid zullen we zeggen – het beestmerk?

De 7 engelen die de 7 gouden fiolen krijgen met daarin de toorn van God

1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, 7 engelen die de 7 laatste plagen hadden; want in hen is de toorn van God voltooid.

7 En een van de 4 dieren gaf aan de 7 engelen 7 gouden fiolen vol van de toorn Gods, Die leeft in eeuwigheid en altoos. (Openbaring 15 KJV, aangepast uit het Grieks)

1 En ik hoorde een grote stem uit de tempel tot de 7 engelen zeggen: Ga heen, en giet de fiolen van Gods toorn uit op de aarde.

2 En de 1e ging heen en goot zijn fiool uit op de aarde; en er viel een schadelijke en kwaadaardige zweer op de mensen die het merkteken van het beest hadden, en [op] hen die zijn beeld aanbaden.

3 En de 2e goot zijn fiool uit op de zee; en het werd als het bloed van een dode; en iedere levende ziel stierf in de zee.

4 En de 3e goot zijn fiool uit op de rivieren en de fonteinen der wateren; en zij werden bloed.

5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, o Heer, die zijt, en was, en zult zijn, omdat Gij aldus geoordeeld hebt.

6 Want zij hebben het bloed van heiligen en profeten vergoten, en Gij hebt hun bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.

7 En ik hoorde een ander uit het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtig, waarachtig en rechtvaardig [zijn] Uw oordelen.

8 En de 4e goot zijn fiool uit op de zon; en hem werd macht gegeven om de mensen met vuur te verschroeien.

9 En de mensen werden verschroeid door grote hitte, en zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

10 En de 5e goot zijn fiool uit op de zetel van het beest; en zijn koninkrijk werd vol duisternis; en zij knaagden op hun tongen van pijn

11 en lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en hun zweren, en bekeerden zich niet van hun daden. (Openbaring 16 KJV – bewerkt uit het Grieks)

Kom op! Wat is de GOUDEN VIAL van vandaag? Het is de geld verdienende jus trein van onbepaalde Covid injecties uit vaccin flesjes! Een gegarandeerd inkomen voor ieder mens, afgedwongen door de wet, onderschreven door nationale regeringen, gevrijwaard tegen schadeclaims voor bijwerkingen.

De 7 gouden flesjes zijn 7 geld verdienende Covid vaccin injecties (uit vaccin flesjes) die de mensheid lijdt (voor het einde van de wereld) EN geld verdienende Covid vaccin injecties gedurende 7 maanden vanaf het verschijnen van de zweren van vers 2 tot het einde van de wereld.

De 7 fiolen (waarvan niet gezegd wordt dat ze van goud zijn) zijn geen vaccins maar zijn God die vaccins gebruikt om te onderwijzen, woede te uiten, te veroordelen, te ontmaskeren etc. God is niet in het voor het geld (het goud).

God maakt de vaccins niet. Maar hij laat de demonen ze maken en dwingt de mensen ze te nemen, als een uiting van zijn woede tegen de immoraliteit van de ongelovigen en de liefdelozen en om ons te testen en ons te leren dat we moeten vasthouden aan een duurzame moraliteit en moeten ophouden met het aanbidden van mensen en leiders met een hoge status, anders is het afgelopen met de samenleving.

Er zal geen 8e vaccinatie komen omdat het Koninkrijk van God op aarde zal worden geïnstalleerd tijdens de 7e vaccinatie.

De zee is zij die niet naar de kerk gaan
De Aarde zijn zij die naar de kerk gaan maar niet gedoopt zijn
De rivieren zijn zij die gedoopt zijn en naar de kerk gaan
De Fonteinen zijn zij die in de kerk dopen
De Engel van de wateren is de laatste Elia
De zon is Jezus, het licht van de wereld
Mannen staan hier voor demonen bezeten mensen. Ze lasteren God omdat ze weten dat Hij hen veroordeelt.
Flesje 1 veroorzaakt schadelijke en kwaadaardige zweren (vaccin gemedieerde immuun afbraak – als gevolg van de prik)
Flesje 2 veroorzaakt bloedstolling (het bloed van een dode is allemaal gestold) – als gevolg van de prik
Flesje 3 veroorzaakt geestelijke dood (voor hen die in vaccin accepterende kerken blijven)
Flesje 4: geeft Jezus de macht om de apocalyps te beginnen, de onthulling van wat de demonen aan het doen zijn met vaccins en politiek en de media enz.
Flesje 5 Veroorzaakt knagende tongpijn, pijnen en zweren (verdere afbraak van het immuunsysteem door vaccinatie en cardiovasculaire en neurologische en ontstekingsgebeurtenissen als gevolg van de prik)

De Apocalyps, de ontmaskering van de activiteiten van de demonen en van de engelen, vindt plaats bij de 4e prik. De CDC heeft op 20 oktober toestemming gegeven voor een 4e prik voor “immuno-incompetente mensen”. Turkije is nu bezig met de 4e injectie omdat veel landen Sinovac niet erkennen, dat het gebruikte voor de eerste 3 injecties.

We hopen dat u van de reis hebt genoten. De demonen mogen slechts 2.000 dagen mensen bezitten (de 2.000 varkens van Markus5). Ze zijn hier duidelijk al een tijdje want hun gedrag is meer dan duidelijk.

Hoe herken je een demon…

1. Ze hebben nul empathie
2. Ze zijn 100% oneerlijk
3. Ze beschuldigen hun tegenstanders ervan te doen of van plan te zijn precies dat te doen wat ze zelf al doen
4. Ze zijn geobsedeerd door het corrumperen van kinderen. Ze kunnen niet tegen hun onschuld.
5. Wanneer bewezen wordt dat hun standpunt fout is en zij liegen, blijven zij dat standpunt toch innemen. Omdat ze niet geïnteresseerd zijn in goed of fout. Ze geven alleen om macht.
6. Ze zijn ongelooflijk farizeïsch. Ze zijn 100% immoreel, maar ze creëren een valse moraal waardoor ze er 100% moreel uitzien en waardoor degenen die echt moreel zijn er 100% immoreel uitzien.
7. Zij geloven niet in vrije meningsuiting. Zij leggen alle oppositie het zwijgen op en sluiten hen op.
8. Hun algemene heersersstrategie is zichtbaar zelfvernietigend, destructief, een win verlies en gedoemd te mislukken. Maar ze lijken niet in staat om dat in te zien.
9. Zij zijn niet creatief of innovatief. Ze zijn destructief, corrumperend en opportunistisch…

Mijn favoriete duivelse uitdrukking van Hillary Clinton is: Het grootste gevaar voor “onze democratie” is de wens van de Republikeinen om de Senaat weer in handen te krijgen!

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Professor in immunologie en vaccins tegen de gevaccineerden: “Laten we dit over een paar jaar weer bespreken, terwijl ik nog mens ben… God mag weten wat u dan bent”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe nieuwe COVID-variant zwendel werd gesimuleerd in Israël, weken voordat het werd “ontdekt”
Volgend artikelStephanie Evans: 35-jarige vrouw “had nooit gedacht dat ik het zou zijn” nu na-Pfizer pericarditis haar hele bestaan lamlegt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

46 REACTIES

  • Mja, en wat een fantasie, en zo makkelijk te weerleggen:

   Hij zegt: [Satan] was de eerstgeboren engel van de hele schepping.
   en: Adam, die ook de eerstgeboren zoon van God was.

   Vraagje: Wie was dan de Meesterwerker uit Spreuken 8?, waarnaar Paulus verwijst in Kolossenzen 1:15-17 en duidelijk maakt dat het hier om Jezus gaat, en dezelfde beschrijving gebruikt als Salomo in spreuken 8: de eerstgeborene van heel de schepping, door bemiddeling van wie alle andere dingen geschapen zijn.

   Ook Johannes 1:1 maakt dat duidelijk alhoewel dat vaak verkeerd vertaald is: het Woord was bij God en het Woord was God, staat er meestal.
   Maar waar de eerste keer God staat, staat in het Grieks: pros ton Theon, wat betekent: op DE God gericht, terwijl het tweede God in het Grieks theos is; EEN god, dat met een kleine letter geschreven dient te worden.
   de juiste vertaling is dan dus: Het Woord was bij God, en het Woord was een god.

   Ook daar staat hetzelfde als in Kolossenzen en Spreuken: Deze was in het begin bij God. alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.
   Het moge duidelijk zijn dat hier over Jezus gaat, en niemand anders.

   zo kan dit hele artikel verwezen worden naar het ronde archief met het opschrift fabels en verzinsels.

   (voor de verandering met hoofdletters, voor de duidelijkheid. :))

   cas

   • Het Woord was ook degene die met Mozes sprak vanuit het brandende doornbos.
    Simpel: voor God zelf was het onmogelijk het woord te richten tot een onvolmaakt mens.

 1. De schrijvers van het artikel diskwalificeren zichzelf al in het begin met het idee, dat 75% van de mensen tot Gods Koninkrijk behoren.
  Was het maar zo, als het 25% zou zijn , zou ik al blij zijn, maar het is nog veel minder.
  En zo zitten er nog veel meer misleidingen in het verhaal, m.n. dat de Schepper niet alles zou voorzien en altijd Zijn plan trekt.
  Ik heb een eerder artikel op onze site geplaatst van dezelfde aartsbisschop, waar ik op een detail na wel positief over was, i.t.t. wat hierboven staat.
  https://tora-yeshua.nl/2021/05/aartsbisschop-vigano-corona-en-great-reset/
  Maar dit bovenstaande verhaal is dan ook van een heel andere club, die overigens wel de Covid valsheid stevig ontmaskert , maar er helaas op een hele kromme en onBijbelse manier een eigen theologie aanknoopt.
  Shalom, wacht u voor de misleiders,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

 2. Ik haak al af bij de eerste alinea. Kaïn zoon van satan. Lees de bijbel eerst even goed voordat je verzinsels de wereld in gooit. Komt ook de geloofwaardigheid van FN niet ten goede.

 3. Kijken we nog even hoe de lijntjes verder lopen …

  https://www.worldgovernmentsummit.org/events/annual-gathering/speaker-detail/636843588059284995-kristin-skogen-lund

  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Government_Summit

  Scroll even door de Speakers list … en jawel …

  ik denk dus niet dat er nog wat geloofwaardigs van dat 20minutes.fr artikel over Jaques Attali overblijft … meer een gevalletje van gewenst “factchecken” door de “ons kent ons” usual suspect globalist scumbags

  • dat wordt ook van ons, wappies, gezegd: sprookjes.
   maar wij zijn degenen die zelf onderzoek gedaan hebben.

   ik wil je een website aanbevelen:
   https://www.allaboutthejourney.org/dutch/
   deze site staat vol met bewijzen en steekhoudende argumenten mbt de bijbel en contra: evolutietheorie.
   zelfs ik, met 40 jaar ervaring in bijbelstudie, heb daar veel van geleerd.

   • Ik veeg mijn gat met die bijbel en gij steekt daar 40 jaar in? Haha
    Die bijbel, god en jezus zijn 100% wappie verhalen.
    Bijbel staat volledig haaks op de rechten van de mens, dat moet jij normaal al 40 jaar weten….

  • Jammer dat het 100% score kent historisch en archeologisch en dat de rest voor jou ogen ontvouwt Rick. Zelf ben ik al 20 jaar christen en heb dik 90 getuigenissen. God is echt, Jezus is echt en ook de Heiligen Geest. Binnen 15 jaar zullen de mensen zien dat dit sprookje waarheid wordt in de wederkomst van Christus.

   Daarom laat Jezus ook jou schoon wassen van jou zondes. Zelf betalen raad ik niet aan. Hij heeft echt oneindige liefde voor jou. Deze wereld kent die niet en de liefde zal alleen maar minder worden naarmate het einde nadert. Het is 2 voor 12

   • Droom maar lekker verder, jij bent niet klaar, om te ontwaken! Jij droomt zeker van de Here en de Heiligen en het paradijs en de hel!

    • Het gaat hier om de diep innerlijk gevoelde levende god, die eigenlijk in alle mensen kan worden geboren en wij allemaal samen zijn het lichaam van Jezus en wij zullen allemaal iets vergelijkbaars moeten meemaken, als Jezus heeft doorgemaakt!

   • Droom maar verder allebei…
    Jezus was een gewone homofiel en ter dood veroordeeld omdat dit in die tijd verboden was. Sperma kon alleen maar dienen om soldaten te maken voor de kerkvaders want deze waren aanvoerders van grote legers. Historisch gezien zal je heel weinig vinden over die jezus.
    De kerk heeft van hem een martelaar gemaakt…. en niemand kan god of jezus bewijzen maar jullie mogen steeds een poging maken. Ben er klaar voor.

 4. Normaal gesproken top artikelen.

  “God maakt de vaccins niet. Maar hij laat de demonen ze maken en dwingt de mensen ze te nemen, als een uiting van zijn woede tegen de immoraliteit van de ongelovigen en de liefdelozen en om ons te testen en ons te leren dat we moeten vasthouden aan een duurzame moraliteit en moeten ophouden met het aanbidden van mensen en leiders met een hoge status, anders is het afgelopen met de samenleving.”

  Maar dit is ronduit belachelijk haatdragende troep. Wil je erkenning voor je werk houd religie en vooral haat op ongelovigen uit je artikelen.

 5. Waarom de wereld zal eindigen bij de 7e Covid prik en wie er werkelijk achter de vaccinmandaten zit

  U bent zeker niet God vrezend! Vervloekt is een ieder die toevoegd of afhaald van de Woorden die in de Boek Openbaring van Jezus Christus geschreven staat! Ik zou dat maar serieus nemen. Want hij zal van alle plagen meemaken die erin geschreven staat. Er is ook een tekst dat men geen menselijke interpetatie aan de profetieen mag doen, oftewel inlegkunde want die gene ZAL vervloekt zijn!

  Denk stuur het maar ff, misschien kom je tot bekering en belijd je je zonden aan Hem.

  Vind voor het grootste gedeelte dat u goed werk vericht. Door dingen aan te kaarten en mensen te waarschuwen, echter zijn er wel een paar dingen. De plaatjes die je gebruikt verheerlijken de satan en zeker niet de Christus. Past niet bij mensen die zich voor doen als Christen. Daarnaast lijkt het wel dat u soms gewoon lezers wilt aantrekken door vreemde dingen te plaatsen die niet feitelijk onderbouwd zijn of gewoon die een mens gepost zijn zonder dat de waarheid nagetrokken kan worden. Ik zou bij de onderbouwde feiten blijven! Denk dat er dan minder mensen weglopen bij uw site en het maakt de naam van uw site berouwbaarder. Nu durven mensen niet eens te noemen dat hun iets van uw site hebben afgehaald omdat er ook veel vage, onwaarheden of niet onderbouwde berichten op staan.

  Verwacht niet dat u er iets mee doet, hoop het wel! Maar nu post u ook dingen over Gods Heilig Woord en dan moet ik in het Licht van Christus u op zijn minst gewaarschuwd hebben. Wat u ermee doet ligt in uw handen, maar als u echt zo in to the eindijd bent, zou ik niet in iemands schoenen willen staan over wie deze vervoeking van het Boek Openbaring is uigesproken. En dit serieus nemen.

  Shalom Gabriel

 6. Openbaring 2:9
  Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich ????? noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen.
  Openbaring 3:9
  Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich ????? noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad.
  1 Tessalonicenzen 2-14:15
  Het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeenten in Judea die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de Joden. Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind.
  Johannes 8:44
  [tegen de joden]
  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

  • Ik denk eerder aan Lucifer, dat is een gevallen engel en de globalisten noemen zichzelf luciferianen of zo, heb ik vernomen!

 7. U zegt: “Na de vierde prik volgt de Apocalyps”.
  Ik denk dat ook en wel om het volgende:
  De Ierse zienster Mary Divine Mercy die boodschappen krijgt van Maria en Jezus waarschuwde in 2012 al voor deze vaccinaties die dodelijk zullen zijn en dat we deze dus nooit zouden moeten nemen.
  Zij zegt dat er een grote waarschuwing komt ofwel de verlichting van het geweten. Dit komt overeen met de voorspelling in Garabandal in 1961. De waarschuwing zal heftig en beangstigend zijn en het lijkt of twee kometen botsen, de aarde zal trillen maar het is geen aardbeving, de lucht zal rood worden en er zal een groot kruis aan de hemel verschijnen met de gekruisigde . Men zal zien wat men goed en fout gedaan heeft en zijn eindbestemming zien als men op dat moment zou sterven ( hemel, vagevuur of hel).
  Na de grote waarschuwing zal het 40 dagen vrede zijn. Daarna zullen de regeringsleiders zeggen dat wetenschappers dat verschijnsel “wetenschappelijk” kunnen duiden en velen zullen terugvallen.
  Voor degenen die standvastig blijven worden het zware tijden die door gebed en boete ingekort kunnen worden tot drieeenhalf jaar.
  Dat worden dan Apocalyptische tijden en het zou kunnen dat het inderdaad na de vierde prik gaat gebeuren.
  Hoewel niemand weet wanneer de grote waarschuwing zal beginnen , zie je steeds duidelijker dat degenen die door hebben dat ze worden voorgelogen en dus de prik niet nemen inderdaad niet meer kunnen kopen en verkopen, steeds meer worden uitgesloten van de maatschappij en ook hoe ze belasterd worden met alle gevolgen van dien.
  Dus deze apocalyptische tijden staan voor de deur.

 8. Ik ben gelovig opgevoed, maar ik vind dit stuk wel héél ingewikkeld om te lezen en op enige wijze te volgen. Je ben op een gegeven moment volledig de draad kwijt. Misschien komt dat omdat ik dan niet geletterd of geschoold genoeg ben. Helaas dan maar. Maar het zou wenselijker zijn om toch te proberen om het voor de “gewone” man/vrouw leesbaarder te maken.

 9. Degene die deze hel over ons heeft losgelaten kan ook de bijbel als blauwdruk hebben gebruikt zodat wij “simpele zielen”denken dat de schepper achter deze massamoord zit.Om ons te straffen voor iets ..?De rijke elite heeft alles, kan alles en voor hen is er niets meer om naar uit te kijken..behalve de mens tegen elkaar op te zetten.zoals ze al eeuwen doen ..en nu willen ze ons verwijderen omdat het te “vol “is op deze planeet .En dat lijkt me nu precies wat er aan de gang is..

 10. Dit stuk lijkt me meer een verhaal voor een Marvel film. Mensen met zo’n weelderige fantasie hebben in mijn ogen te veel films gekeken. Fijn om te lezen dat er genoeg kenners zijn die in de commentaren wel de waarheid vertellen.
  FN, graag bij waarheden en feiten blijven met bronvermeldingen. Daar hebben we meer aan. Sprookjes zijn voor in de Efteling.

 11. geachte redactie,

  ons woord/begrip GOD stamt uit het Soemerisch waar men het begrip/woord/naam toe kende aan de tweede ster van ons zonnestelsel. Dat is RA. RA betekent: ‘schitteren en stralen'(zie ook het Engelse radiant) en AR betekend: rood en bloed’… en ook inspannen! Denk aan ons woord ‘arm’ en ‘armen’ en ‘armoede’. De armen aan ons lijf kunnen werken, de handen kunnen dingen vasthouden. Dat kan een lepel zijn, een kwast of een zaag, maar ook een mes, een speer, een boog, een zwaard of een geweer… dan zijn de vele ‘armen’ een armee, een leger.

  Het Soemerische woord/naam/begrip GUD is samengesteld uit twee woorden: te weten GU. en UD.. En GU. betekent letterlijk ‘sterk en stier’ en UD. betekent ‘uitdraven. GU.UD. betekent dus letterlijk: ‘wilde stier’ en ‘aanstormende stier’ en ook ‘losgebroken stier’… en dat komt omdat de tweede ster RA bij zijn binnenkomst in ons zonnestelsel te maken krijgt met optredende krachten, opgewekt door hem zelf, door zijn vier planeten en door de Zon en haar planeten. De baan van de tweede ster GOD wordt grillig en hij vertoond de kenmerken van een wilde stier!

  Uit de oude Soemerische teksten komt duidelijk naar voren dat deze ‘jonge en nog vuur brakende ster’ ons zonnestelsel binnendringt en in gevecht komt met de grote rode planeet Tiamat. Twee planeten van RA/GUD schakelen de rode planeet uit en bij de tweede ontmoeting is het de ster RA/GUD zelf die Tiamat in twee stukken breekt (in de oude teksten staat dat ‘hij haar breekt als een Mossel’). Hij strijkt haar bovenzijde af als een lucifer! En haar onderste helft wordt door een derde planeet weg geketst naar ‘onbekende oorden’.

  Dit is strikt genomen de ‘schepping van Hemel en Aarde’. GOD schiep Hemel en Aarde! En de Hemel is de asteroidengordel en de Aarde is de baan die wij sindsdien draaien tussen de planeten Venus en Mars. Hemel en Aarde zijn twee nieuwe banen/posities om de Zon. Onze GOD is dus een rode ster. Een rode dwergster welteverstaan! Hij is half zo groot als de Zon en hij kan elk moment verschijnen. Zijn reis van 3600 jaren, zijn lange elliptische baan om de Zon zit er bijna op. Alle volken kennen/kenden deze tweede ster en dienen hem ook namen toe!

  We kennen hem als Ra, als God/Gud, als Jezus, Enki, Enlil, Mardoek, Ahoera Mazda, Allah, Messias, Manitou, Maitreya, Madhi, Suzuki, Mazda, Honda, Shiva, Tatanka, Waka Tanka en Bison… en Bison is de bij-zon, de bijZon, de tweede Zon! En niet toevallig noemen de noord-Amerikaanse Nativs (indianen) hun prairierund de Buffel Bison… want ook de oude Soemeriers noemden hem rund… want GU. betekent zoals gezegd Stier maar ook Koe (KU/GU = koe/goe). Vandaar overal op de wereld ‘koe-vereringen’ (India), stierenvechten (Frankrijk, Spanje en Mexico) en acrobatiek met stieren op Kreta tijdens de Myceense tijd.

  Bewoners van het mini-sterstelsel RA (of ANU of GUD) noemen we ‘goden’, zoals we dieren dieren noemen en Rang alleen Rang is als er Rang op staat!… en wij mensen mensen zijn. Het is dus een soort-aanduiding! De ‘goden’ zijn tweebenige wezens. Wij kunnen hen zien als astronauten die hier op deze planeet leefden als kolonisten! Toen het werk voor hen te zwaar werd, werd de roep om een ‘nederig primitief’ sterker en zo mocht de god Enki de mens scheppen. En de ‘mense’ zou voor de goden werken. De mens aanbad God niet: hij werkte voor hem!

  Staat allemaal te lezen in de oude Soemerische teksten. De god Enki is de schepper en de Vader van de mens! Wij kennen hem ook als de goden Ea (Midden-Oosten), als Ptah (Egypte), als Zeus (Grieken) en als Wodan/Odin bij de Germanen. Wij kennen hem ook als de folkloristische ‘SinterKlaasVaak’. en als de Kerstman. De speculaas- en taaitaaipoppen stellen Adam en Eva voor (ze zijn van beiderlei kunne) en de roomboter- en chocoladeletters die wij elkaar schenken staan voor ‘het leren spreken, lezen en schrijven’ en we van Vader God leerden. Ik dacht altijd dat ’taaitaai’ een deegsoort was, maar dat is niet zo!

  Taaitaai is een variant op een koosnaam voor de schepper en Vader van de mens: Enki. De noord-Amerikaanse Nativs noemden hem Tiutiu (de maisgod die hen in barre tijden kleding, maiskoeken en fruit kwam brengen – ziehier het uitdelen van strooigoed) en dat betekent ‘vadertje’… en dat is verwant aan taaitaai, aan atta, tatta, tata, taita, atila, attila, atilla, aita enzovoorts… benamingen van over de hele wereld voor de schepper en de Vader van de mens! Attaturk was de nieuwe leider van alle Turken; hij was ‘vadertje Turk’. Dus het ‘sinterklaasfeest’ is geen kinderfeest maar een eerbetoon aan de schepper en de Vader van de mens!

  Daarom wil men het sinterklaasfeest en straks ook het kerstfeest uit de blanke maatschappij ongedaan maken. Ze willen de band met de schepper en Vader van de mens uitwissen. Buiten de blanke wereld bestaat er geen sinterklaasfeest. Wij zijn de ‘kinderen van de Vader’ en wij Nederlanders (en de Duitsers, Luxemburgers, Zwitsers. Liechtensteiners, en Oostenrijkers, de ‘diets-sprekenden’ hebben een speciale band met de Vader… want de goden, de astronauten die kolonisten werden en uiteindelijk de mens naar hun beeld schiepen spreken Diets!

  En daarmee in onze taal (het Nederlands) waarschijnlijk honderden miljoenen jaren oud. Diets is Duits, is Duuts, Deutsch. Duyts en ook Dutch! Het is de taal van de ‘goden’, van de scheppers en wij kunnen dus met hen praten: zij spreken onze taal. Lesly Clementson, een Engelse huisvrouw wordt sinds haar kindertijd opgehaald door Aliens en onderzocht. Eenmaal, zo schreef ze moij, was ze bij vol bewustzijn en lag ze op een ‘behandeltafel’ en zag ze vanuit haar ooghoek twee Aliens met elkaar praten en ‘het kwam mij voor’, zo schreef ze, als eenvoudige huisvrouw ‘dat de taal die zij spraken leek op Old German or old Dutch’! En toen wist ik het zeker… wat ik al lang vermoede…

  dat het Nederlands de oudste taal van de wereld is en ook de ’taal van de goden’. Wij zijn de oogappels van Enki, de schepper en Vader van de mens. Maar helaas is Enki der niet meer; zijn straf was dat hij moest opgaan in de mens… en moest deelnemen aan het ‘Rad van Wedergeboorte’. Hij kwam ten minste eenmaal terug en wel als Jezus! Zo werd de Vader ook de Zoon. Daarna is hij uit beeld verdwenen en komt hij straks ‘op de wolken’ als admiraal Sananda, commandant op de vloot van het Asthar Commando, de militante tak van de Galactische Federatie om ons bij te staan in de eindfase van dit tijdperk!

  Zoals gezegd: de tweede ster komt er aan. Zijn komst is nakende… en hij komt voor ons uit het noordwesten. De Zon zal dan in het westen opgaan… maar het is niet onze gewone Zon, maar de bij-Zon, de tweede ster; de rode dwergster RA/ANU/GUD of Jezus (Jezus Christ Superstar). De oude Soemeriers vertellen ons dat veertig jaren voor zijn komst het klimaat veranderd. De klimaatomslag staat geboekt in het jaar 1995 en tellen we daar veertig jaren bij op, dan komen we uit in het jaar 2035! Ook de oude Friezen van het ‘omstreden’ Oera Linda Boek vertellen ons dat de Rode Zee uiteen ging in -1565. Dat is de Exodus in de bijbel…

  en de oversteek van Mozes en de 12 stammen Israels! De oversteek van de Rode Zee viel samen met de ‘passage’ van de tweede ster RA.. ‘Het was des Heren pascha’ staat in de bijbel… en Pascha is het zelfde als het Engelse ‘passover’ en ons Pasen! Tellen we 3600 jaren op bij die -1565 dan komen we ook uit in 2035! Het klimaat slaat om en kort voor zijn komst zullen hevige regens en heftige stormen en overstromingen en watervloeden de planeet teisteren. In die fase zitten we al middenin! We zitten letterlijk in de eindtijd en de tweede ster RA/GUD. komt veel eerder dan het jaar 2035! Zoals de kleine Maan tweemaal per dag eb-en-vloed veroorzaakt, zo…

  veroorzaakt een ster, half zo groot als de Zon (altijd nog 700.000 kilometer in doorsnee), met gemak een ‘eb en vloed’ waarbij aan de ene kant van de planeet de zee droog valt en aan de andere kant het oceaanwater kilometers wordt opgezogen. En dat gebeurde ook tijdens de Exodus! De Heere God maakte de oversteek mogelijk. Het was een waar wonder… een ster ging voorbij en zoog het water op… en aan de andere kant kon Mozes met anderhalf miljoen mopperende en zeurende Israelieten oversteken bij Pi ha-Chirouth. Een droge rivier die uitmondde in de Rode Zee.

  Aan die monding lag een klein eilandje, door de Grieken (in de Ptolemese tijd) Filothera genoemd (‘plaats van het wonder’). Zij staken over en kwamen aan op de Arabische kust. En de rest is geschiedenis – die elke dag gemanipuleerd en veranderd wordt. We kunnen Enki, de schepper en Vader dus God noemen en zijn zoon Jezus ook. Hun ster is de ‘Schepper van Hemel en Aarde’, maar niet van het HeelAl, van het Universum of de Kosmos. Dat is een pertinente leugen. De tweede ster Ra, die we ook kennen als GUD/GOD, is een regionaal fenomeen; twee of drie…

  zonnestelsels verderop hebben ze nog nooit van GOD/GUD gehoord. De Schepper van het Universum (of universa) kunnen we de BRON noemen of het ENE of SPIRIT… en dat is volgens mij het zelfde als de ‘Heilige Geest’ en The Force (StarWars) en Die Heilstrohm (Bruno Gronning) en ik noem die kracht: ‘De Oneindig Liefdevolle en de Oneindig Creatieve Kracht, in Alles vertegenwoordigd, in Heel het Alles, in Al Wat Is, in het HeelAl’. Groet en een mooi ‘sinterklaasfeest’ gewenst! Houd de oude tradities in ere voordat ze verdwijnen en wij onze band met de schepper en Vader kwijt raken!

  Groet Evert Jan

 12. Geachte redactie,

  ik ben vergeten te melden dat God, Satan en Duvel een en het zelfde fenomeen zijn: de rode dwergster! Satan in mijn oertaal Kwando (de tweede taal van de ‘goden’) wordt SA TA AN>, met de betekenis: ‘zie-takelen/verheffen-hemel’, ofwel ‘zie de verhevene in de Hemel’. In de omkering zien we dan NA AT AS, met de betekenis: ‘gaan-veel-leven’, ofwel hij komt en gaat met veel ‘leven’ en dat betekent lawaai! Zij komst en voorbijgang en vertrek gaat gepaard met heel veel lawaai. In de bijbel staat dat we ‘klaroengeschal’ zullen horen en ik neem aan dat er ook vele elektrische ontladingen zullen zijn als hij aan de planeten Saturnus en Jupiter voorbij trekt. Daarnaast is de rode dwergster RA ook de ‘levensbrenger’. Hij doodt niet alleen de rode planeet Tiamat, maar hij brengt ook leven op de beide systemen. Zowel op het overblijfsel van Tiamat (dat is Lucifer – wij wonen op Lucifer – want Lucifer werd door GOD/GUD van de troon gestoten en viel ‘naar aarde’…

  Lucifer nam in haar val ‘een engel Gods mee’… ofwel de ‘engel Gods’ stootte het restant van de planeet Tiamat naar onbekende oorden’ zegt de bijbel. Klopt: tussen de planeten Venus en Mars in!
  In de omkering van het woord/begrip/naam Duvel zien we dan: EL LE VU UD<, met de betekenis: 'elastisch/ellips-leven-vullen-uitdraven', ofwel als hij komt, passeert en weer vertrekt maakt hij veel leven die 'elastische en ellipsvormige draaizon', die zich vult tijdens zijn reis door de zwarte en koude buitenruimte van ons zonnestelsel en eenmaal in de warmte en het licht van de Zon al zijn gassen verbrand en fakkelt als een tierelier… en vervolgens weer 'uit draaft' voor de volgende ronde om de Zon voor de komende 3600 jaren!

  Het is onnodig te vertellen dat de tweede ster RA rood is en het niet toevallig is dat de Duvel en ook Satan altijd worden afgebeeld als een rood monster. Een monster met twee hoorns op de kop (die van de Stier GUD) en ook een staart heeft (het is een komeet-achtige ster nietwaar?!) en voorzien is van een drietand (wapen) en dat slaat op de drie 'engelen Gods' die tijdens de 'Hemelstrijd' insloegen in de rode planeet Tiamat. Wij kennen deze ster ook als de Draak, de Slang en als de stoomboot van Sinterklaas en de Arreslee van de Kerstman… en de Rendieren en de Zwarte Pieten als de zeven planeten die de ster ooit had… en dat is niet alles!

  Groet Evert Jan

 13. Als Bijbellezend wedergeboren Christen heb ik nog nooit zo een onzin gelezen over Bijbel teksten Lees wat er staat en fantaseer niet!

 14. Zeg ons , wanneer zal dat geschieden,en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde. Ziet toe,dat niemand u verleide! Want vele zullen komen onder mijn naam en zeggen. Ik ben de Christus,en zij zullen vele verleiden.
  Dit artikkel is daar een voorbeeld van en kom
  t rechtsstreeks uit de geest van de antichrist

  • Jacky en Johnbacsi,

   ik ben geen anti-Christ en wat u schrijft klopt niet, want ik kom niet ‘onder zijn naam’… maar haal zijn naam aan! En u als bijbellezend wedergeboren Christen zult wel een beeld hebben van Jezus. Dat heb ik ook: Jezus was groot en sterk en wel 2.10 meter lang… en hij kon een Ezel op zijn schouders nemen. Hij had lang dik rood haar en blauwe ogen. Dat weet ik omdat ik er zelf bij was met mijn vrouw. Ik was apostel Simon de IJveraar (ook wel Simon de Zeloot genoemd). Dus zijn mijn artikkelen geen blasfemie noch een voorbeeld van gebrek aan bijbelkennis. Die bijbel is een bibliotheek ven ‘geselecteerde boeken’ en sommige hebben de kerkleiders over het hoofd gezien omdat ze belangrijke informatie bevatten van en over de tweede ster RA… en de rest is niet zo belangrijk en mogelijk allemaal propaganda voor de machthebbers die alle religies hebben verzonnen om het volk dom en onder de duim te houden! Belangrijke boeken die geweerd zijn uit de bijbel zijn (in willekeurige volgorde) het ‘Boek Henoch’ en het boek ‘Jubileen’ en het boek ‘het Boek des Oprechten’ over onze vriend Jaser. Ik ben gaan zoeken naar GOD en de Goden en de afgoden omdat ik wilde weten wie of wat dat is/zijn en ik heb door verder te kijken dan mijn neus lang is gevonden wat ik wilde weten! GOD is een klein rood sterretje en de ‘goden’ zijn amfibische reptielachtigen die zich ontwikkeld hebben uit de Sauriers en we kunnen zien als geevolueerde Leguanen. Kleine mannekes met grote hoofden en spillebenen en dunne armpjes. En een van die kleine mannekes was Enki, de schepper en Vader van de mens, die we ook kennen als Sinterklaas en de Kerstman. Sinterklaas vermomd zich en doet zich een mombakkes voor en bind zich een schnurrbard voor of een knevel (aansnoeren en vastbinden van een nepbaard, want de man is kaal en haarloos). Wij mogen hem niet herkennen en zo was het ook met JHWH die de Egyptische Ra was en de Kanaitische Baal en de Akkadische Bel. Daarom mochten de mensen hem niet zien omdat hij niet herkend wilde worden! Ze mochten niet weten dat de god die de Egyptenaren diende ook de Mesopotamiers diende en de Kanaieten! De mensheid heeft sinds de zondvloed geen rechtstreeks contact meer met de goden/Elohim omdat die ondergronds zijn gegaan omdat ze het licht van de Zon niet kunnen verdragen aan hun ogen. De goden/Elohim zijn wezens der duisternis. Zij zijn de ‘demonen’ uit de oudheid. De Rooms Katholieke Kerk noemt hen ‘succubi’ en ‘incubi’. Het zijn nachtelijke bezoekers die meisjes en jongens kidnappen voor een genetisch programma. Bij de jongens wordt sperma afgenomen (door een succubi) en de meisjes worden bevrucht (door een incubi). Dit fenomeen speelt nog steeds en kennen we uit de UFO-wereld als ‘abducties’. Denken jullie nu werkelijk Jacky en Johnbacsi dat wat de dominee verteld echt de waarheid is?! Nou ik niet. Ik heb ze van alle gezindten thuis gehad of ik ben bij hen op bezoek geweest: ze hebben geen antwoorden op de meest eenvoudige vragen. Ze snappen der helemaal niks van en zijn alleen maar vroom devoot en godvrezend zonder ook maar iets van die GOD/God/goden af te weten!

   Groet Evert Jan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in