Wanneer u dit resultaat combineert met de negatieve werkzaamheid van de vaccins, zijn de COVID-prikken volkomen onzinnig. Niemand zou ze moeten nemen. Wij konden geen enkele ondersteunende anekdote vinden! schrijft Steve Kirsch.

Samenvatting

Onlangs hoorde ik over het verbluffende anekdotische bewijs van de conservatieve radiopresentator Wayne Root over de 200 mensen die zijn bruiloft bijwoonden. Hij hield bij wat er slechts 8 maanden na de bruiloft gebeurde: 26 waren gewond en 7 overleden in de gevaccineerde groep, maar er gebeurde niets met de mensen in de ongevaccineerde groep, ook al schatte Wayne dat het merendeel van de gasten ongevaccineerd was.

Ik vond de opzet prachtig: het is een bijna “zo goed als het wordt real-life gerandomiseerde proef”.

Een enkele anekdote is niet overtuigend. Wat wel overtuigend is, is dat anderen dezelfde enorme gebeurtenispercentages waarnemen. Wayne is nauwelijks een uitzondering. En het feit dat er aan de andere kant geen even extreme verhalen te vinden zijn, moet zeer verontrustend zijn voor degenen die het “veilige en effectieve” verhaal verdedigen.

Dit is het soort post-marketing onderzoek dat de CDC zou moeten doen: zij zouden overeenkomende (of willekeurig gekozen) groepen van gevaccineerde en ongevaccineerde mensen in de loop van de tijd moeten volgen om verwondingen en sterfgevallen te documenteren, net zoals Wayne deed. Als Wayne dit kan doen, waarom kan de CDC het dan niet? Het signaal is enorm.

Aangezien geen van Wayne’s vrienden vóór het vaccin stierf (Wayne is 61), suggereert dit dat hypothesen als deze stroken met wat Wayne heeft waargenomen:

In het jaar nadat u gevaccineerd bent met de COVID “vaccins”

 • hebt u 25X meer kans om gewond te raken en 20X meer kans om te sterven
 • minstens 7% kans op ernstige verwondingen en 2% kans op overlijden verwachten

zou overeenstemmen met de waarnemingen van Wayne.

Ik heb bevestigd dat de cijfers van Wayne geen toevalstreffer waren door enquêtes te houden onder mijn lezers. Meer dan 600 lezers reageerden en de cijfers waren zeer vergelijkbaar: 21 gewonden en 5 doden per 100 gevaccineerden, wat zeer dicht bij de door Wayne gerapporteerde cijfers ligt (ervan uitgaande dat hij een gelijke mix van gevaccineerde/ongevaccineerde gasten had).

Een artikel op The Expose beweerde zojuist dat 1 op de 246 gevaccineerden binnen 60 dagen na de Covid-19 Vaccinatie in Engeland gestorven is volgens de Britse regering, wat een factor 5 lager is dan mijn hypothese, maar dat is alleen beperkt tot de eerste 60 dagen na een enkele dosis.

En toen ging ik nog verder op zoek naar anekdotisch bewijs dat Wayne ongelijk had. Ik vroeg mijn 50.000 volgers op Gab om tegengestelde anekdotes. Geen van de 372 mensen had een anekdote die het gebruik van het vaccin ondersteunde. Verbazingwekkend.

Alleen al door het aantal anekdotes aan beide kanten van het verhaal te vergelijken, wordt het heel duidelijk dat de vaccins de zaken verergeren.

Wanneer u dit combineert met de bewijzen van negatieve werkzaamheid van de vaccins (VE), zoals dit artikel over San Diego van mijn goede vriend Mathew Crawford, dan blijven wij zitten met de onvermijdelijke conclusie dat er helemaal geen voordeel is, in geen enkele dimensie, om het gebruik van de COVID “vaccins” te ondersteunen.

Ik nodig alle factcheckers uit om:

 1. Mijn gegevens te verifiëren. De gegevens van de enquête, met inbegrip van de volledige contactgegevens van elk van de 600 respondenten, zijn beschikbaar voor iedere factchecker om te verifiëren.
 2. Hun eigen enquête te houden. De mijne is in het volle zicht van het publiek gehouden.
 3. Leg uit waarom niemand die ik gevraagd heb, positieve anekdotes kende.

Wanneer u dit alles combineert met het feit dat

De COVID vaccins mensen doden met een snelheid die 1000X maal hoger is dan het pokkenvaccin (dat te onveilig geacht wordt om te gebruiken),

is het moeilijk om tot een andere conclusie te komen dan dat de “vaccins” onmiddellijk gestopt moeten worden.

Inleiding

Nadat ik mijn artikel over het huwelijk van Wayne Root geschreven had, inspireerde het mij om zelf eens te kijken of andere mensen dezelfde ervaring hadden als Wayne.

Wayne vertelde mij dat hij 61 is en dat hij zich niet kan herinneren dat een van zijn vrienden in zijn hele leven op hem gestorven is. Nu, in slechts de laatste 8 maanden, heeft hij vernomen dat van de 200 mensen op zijn bruiloft er 7 gestorven zijn en 26 zeer ernstige verwondingen hebben opgelopen (hartaanval, beroerte, ernstige vormen van kanker, enz). Al deze mensen waren gevaccineerd! Van zijn ongevaccineerde vrienden heeft hij in dezelfde periode niets gehoord over incidenten (wat overeenkomt met zijn ervaring met zijn vrienden vóór het vaccineren).

  Minstens 1 miljard doden of gehandicapten door biowapen CV19 vaccin - Dr. Betsy Eads

Hier is de clou: Wayne is een conservatief en de meeste van zijn vrienden (hij schat 70%) zijn ongevaccineerd. Dus dat alle 7 sterfgevallen van zijn gevaccineerde vrienden komen, dat is onverklaarbaar.

Dus als Wayne de waarheid spreekt (wat ik geloof), dan betekent dit dat ofwel:

 1. Wayne een zeer ongelukkige kerel is of
 2. de CDC liegt tegen iedereen over de veiligheid van het COVID-vaccin

Ik vond het leuk dat dit bijna een gerandomiseerde proef in het echte leven was. Wayne’s vrienden selecteerden zelf wie het vaccin kreeg. De mensen die het vaccin kregen zouden waarschijnlijk de gezondere groep zijn, aangezien het nemen van een vaccin beschouwd wordt als een eigenschap van gezonde mensen. Wij zouden dus verwacht hebben dat de vaccin-groep het beter zou doen vanwege de bias van de gezonde patiënten. In plaats daarvan werd het tegendeel waargenomen.

Er waren twee grote potentiële problemen met Wayne’s gegevens, dus besloot ik te proberen ze onafhankelijk te valideren door mijn volgelingen te vragen een eenvoudige poll in te vullen die systematischer de gegevens verzamelt die Wayne heeft gedaan.

Mijn opiniepeiling vroeg mijn lezers alleen maar te melden wat zij sinds 2021 hadden waargenomen, niet om het oorzakelijk verband te beoordelen. Met andere woorden, het was net zoals Wayne deed… hij oordeelde niet over causaliteit, hij merkte alleen een verschil op in de meldingen van gewonden en doden van zijn vrienden.

De reden om mijn volgelingen te gebruiken in plaats van een extern peilingbureau is dat mijn volgelingen veel waarschijnlijker de tijd zullen nemen om elke vraag naar behoren te beantwoorden. Ook zouden de vertekeningen gering moeten zijn, zoals ik hieronder uiteenzet.

Hier zijn de enquêtegegevens die ik heb ontvangen.

Het resultaat was verbluffend: mijn lezers meldden 21 gewonden en 5 doden per 100 gevaccineerden, wat heel dicht bij de door Wayne gemelde cijfers ligt.

Bovendien hadden de mensen die niet gevaccineerd waren een veel lager percentage verwondingen/sterfgevallen (25X voor de verwondingen; 20X voor de sterfgevallen).

De cijfers van onze enquête komen overeen met de cijfers van Wayne.

Hier is de clou van de opiniepeiling

Als u gevaccineerd bent, hebt u:

 • 25X meer kans om ernstig gewond te raken in vergelijking met de COVID ongevaccineerden
 • 20X meer kans om te sterven in vergelijking met de COVID ongevaccineerden

Dit betekent dat de resultaten van Wayne in feite, vrij goed overeenkwamen met de verwachtingen op grond van wat ik in de opiniepeiling ontdekte.

Aangezien Wayne een conservatief is, zal hij minder vrienden hebben die gevaccineerd zijn dan het nationale gemiddelde (70%).

Als Wayne slechts 125 gevaccineerde vrienden had en 75 ongevaccineerde vrienden, dan ziet u hier de werkelijkheid en mijn voorspelling met gebruikmaking van de enquêtegegevens tussen aanhalingstekens:

Wayne Root’s cijfers versus mijn voorspelling op basis van de statistieken van mijn gebruikers. Mijn voorspelling staat in (). Het is bijna een exacte overeenkomst, wat erop wijst dat Wayne’s ervaring eigenlijk niet zo ongewoon is.

Zoals u ziet ligt de schatting (tussen haakjes) vrij dicht bij wat werd waargenomen, wat suggereert dat wij dicht bij het doel zitten in de enquête van mijn volgelingen.

De gegevens

Hier zijn de gegevens die ik gebruikt heb. Die link geeft geen naam en contact info vrij (om privacy redenen), maar de contact info is beschikbaar voor elke “factchecker” die elk record wil verifiëren. Ook de commentaren zijn zeer verhelderend.

Op het moment dat ik de berekening maakte, waren er 631 verslagen ingediend die de elementaire gezondheidscontroles hadden doorstaan, allemaal van verschillende mensen.

gevaccineerd: 4910, 1039, 235 (totaal, gewonden, doden)
ongevaccineerd: 3475, 29, 8 (totaal, gewonden, doden)

Gevaccineerd
1039/4910 = 21,1% gewond
235/4910 = 4,7% dood
Ongevaccineerd
29/3475 = 0,83% gewond
8/3475 = 0,23% dood

Gevolgen (van 2021 tot heden). Als u gevaccineerd bent, heeft u:
21,1/.83 = 25 X meer kans om gewond te raken
4,7/.23 = 20 X meer kans om gedood te worden

Opmerking: de mensen die de enquête hebben gedaan, hebben helemaal geen oordeel geveld over de causaliteit. Zij hebben gewoon de waargenomen getallen voor elke categorie ingevoerd. U kunt uit de commentaren opmaken dat zij ontzet waren over wat zij waargenomen hadden.

  Bill Gates: Ik stopte Trump van onderzoek naar vaccins

We hebben dus een tamelijk verbluffend resultaat dat gemakkelijk te onthouden is: u hebt >20X meer kans om gewond te raken of te sterven als u gevaccineerd bent.

De cijfers aanpassen op basis van de vooringenomenheid van mijn volgelingen

Nu moeten wij de cijfers eventueel bijstellen, omdat mijn volgelingen geen willekeurige doorsnede van Amerika vertegenwoordigen.

Laten we eens kijken naar de samenstelling van mijn volgelingen:

Dit resulteert dus gewoon in een hoger % ongevaccineerde antwoorden in de enquête, omdat ik in feite ongevaccineerde mensen vraag. Als ik een enquête zou houden over % gevaccineerden in Amerika, dan zou het een heel slecht idee zijn om mijn volgers te enquêteren! Maar voor dit onderwerp, waar we kijken naar het letselpercentage van gevaccineerden ten opzichte van ongevaccineerden, geeft het hebben van overwegend allemaal ongevaccineerde respondenten helemaal geen vertekend beeld van de resultaten; het betekent gewoon dat ik meer ongevaccineerde datapunten in mijn verhouding heb (en zelfs met de vertekening zijn er nog steeds meer totale gevaccineerde datapunten).

Ook zullen mijn volgelingen zich meer bewust zijn van verwondingen en sterfgevallen om hen heen dan de typische blauwpiller, dus zullen de cijfers waarschijnlijk dichter bij de waarheid liggen. Zij zullen geen verwondingen verzinnen die er niet zijn, maar zij zullen minder snel verwondingen missen die er wel zijn.

Tenslotte kijken wij naar de schade-ratio’s van de gevaccineerden versus de ongevaccineerden, dus nogmaals, dit is invariant van de mix van de responders (gevaccineerden versus ongevaccineerden).

Omdat ik ~2% gevaccineerden heb, is dat lager dan enquêtes laten zien voor neutrale doelgroepen, dus als we een correctie zouden toepassen, zouden we de cijfers voor gevaccineerden slechter moeten maken!

Ik heb waarschijnlijk een slimmere en gezondere groep lezers dan normaal, dus dat zou de cijfers wat kunnen vertekenen. Als mijn lezers veel minder kans hebben om te sterven dan gemiddeld, dan zou dat het veel grotere effect van het vaccin op hen kunnen verklaren.

De grootste vertekening is de vertekening van de respondent. In tegenstelling tot een enquêtebedrijf, heb ik de respondenten niet uitgekozen. Ik heb mijn lezers gevraagd de enquête in te vullen. U bent veel eerder geneigd de enquête in te vullen als u een boeiend verhaal te vertellen hebt. Daarom zijn mijn cijfers veel hoger dan normaal.

Wij hebben dus een bovengrens. Om die reden is het onwaarschijnlijk dat de werkelijke cijfers slechter zijn dan deze:

Gevaccineerd
1039/4910 = 21,1% gewond
235/4910 = 4,7% dood

Maar hier komt het werkelijk interessante punt. Als Wayne 125 van de 200 gevaccineerde gasten heeft gehad, dan komen de cijfers die wij hebben gekregen overeen met zijn waarnemingen.

Dus hoewel deze cijfers erg hoog lijken, komen ze wel overeen met de cijfers van Wayne.

Merk op dat wij de leeftijd van onze lezers of de mensen die zij meldden niet hebben bijgehouden. Dat zou een veel moeilijkere enquête zijn om in te vullen.

Er is waarschijnlijk ook een vooroordeel in die zin dat mensen die schade hebben gezien, eerder geneigd zullen zijn de enquête in te vullen dan mensen die helemaal geen schade hebben gezien. Onze enquête zou de percentages dus kunnen overschatten.

Maar het feit dat onze cijfers vrij dicht liggen bij wat Wayne heeft waargenomen, suggereert dat wij op het doel zijn.

Inconsistentie van de gegevens

Deze cijfers zijn niet in overeenstemming met andere cijfers. Welke is juist? Wij hebben niet genoeg betrouwbare informatie om die vraag op dit ogenblik te beantwoorden.

Het volgen van cijfers buiten de gezinseenheid

Dit “probleem” doet zich voor bij vrijwel iedereen die zich bewust is van wat er om hem heen gebeurt.

Lees dit bericht van Anita Jader. Het is uitzonderlijk, omdat zij zeer methodisch is geweest in het volgen van wat er om haar heen gebeurt.

Hebt u ooit in uw leven een post als deze gezien? Ik niet. Dat alleen al zou u moeten zeggen dat er iets heel erg mis is. Zij somt 18 ongewone gebeurtenissen op die gebeuren bij mensen met wie zij contact heeft en vraagt dan: “Hoeveel hebt u er nog nodig voordat u een verband zult zien?”

  Gevaccineerde mensen zouden dit moeten bekijken om hun volgende geïnformeerde beslissing te nemen (Video)

Als het vaccin veilig en doeltreffend is, zijn de anekdotes moeilijk te verklaren. Het gebrek aan anekdotes aan de pro-vaccin kant wijst er weer op dat we over het doel heen zijn.

Betrouwbare vermeldingen

Wanneer mensen veel tijd nemen om het formulier in te vullen (met commentaar) en een overtuigende anekdote hebben (in dit geval een hechte gemeenschap), levert dat enkele van de meest dramatische gegevenspunten op.

Hier is een voorbeeld:

Ik woon in een vissersdorp in Ecuador van ongeveer 3000. Ik schat dat ik er ongeveer 100 in het dorp van naam en gezicht ken. 90% van de mannen verdient de kost met vissen met netten. Na het begin van de vaccinaties hebben mijn vissersvrienden mij verteld dat velen het werk niet meer kunnen doen. Ik ken er 6 die direct na hun prik gestorven zijn. Eerst een 76-jarige die elke dag het werk deed, de vader van een vriend, die op dezelfde dag stierf dat hij de prik kreeg. 2 van zijn buren waren ook erg ziek en dicht bij de dood. Zij zijn niet gestorven, maar zijn nooit meer hersteld. Anderen zijn 18, 23, 35 jaar, 2 in de 60 en één 65. Er wonen hier een flink aantal expats, die meestal geprikt zijn. De week van de eerste boosters, 3e injecties, 5 hartaanvallen en één sterfgeval aan een hartaanval.

Hij kent 100 mensen.

Onder de 80 gevaccineerden:

 • 25% kans op vaccinletsel
 • 7,5% sterfte door vaccin (nog dwingender door de tijdelijke nabijheid van de prik)

Onder de 20 ongevaccineerden:

 • 0% verwondingen
 • 0% sterfgevallen

Maar het # ongevaccineerden is klein, dus alles onder 5% zal op 0 lijken.

Toch kunt u hier het verschil zien in het percentage verwondingen van de gevaccineerden tegenover de ongevaccineerden in deze ene anekdote… het is aanzienlijk.

Hier is de clou:

De cijfers van dit vissersdorpje in Ecuador zijn bijna identiek aan de cijfers van Wayne Root!

Is dat niet interessant?

Ik heb dit niet uit de reacties geplukt omdat het overeenkwam met de gegevens van Wayne. Ik heb het uitgekozen omdat het een groot hecht dorpsgeval was, waar de mensen elkaar kennen.

Negatieve werkzaamheid van het vaccin

De cijfers die we hierboven besproken hebben zijn voor letsel en sterfte door alle oorzaken. Zij zijn definitief en alles wat u nodig hebt.

Toch is het nuttig om te vergelijken met de werkzaamheid van het vaccin om dat tegen te gaan.

Wat wij vinden is dat het vaccin ook voor COVID een negatief effect heeft.

Mathew Crawford heeft opnieuw aangetoond dat de vaccins ervoor zorgen dat u meer kans hebt om geïnfecteerd te raken, in het ziekenhuis opgenomen te worden, en aan COVID te sterven.

Negatieve VE betekent dat de injecties u een grotere kans geven om geïnfecteerd te raken, in het ziekenhuis opgenomen te worden, en te sterven:

De werkzaamheid van de vaccins wordt negatief nadat u uw eerste booster gekregen hebt. In dit geval hebt u, als u een boost gekregen hebt, 12% meer kans om te sterven als u COVID krijgt.

Voor factcheckers

De volledige dataset is beschikbaar voor elke factchecker die bereid is de inzendingen te verifiëren, een NDA ondertekent om de namen en contacten privé te houden, en die garandeert het resultaat te publiceren, zelfs als het tegendraads is. Het is immers belangrijk voor Amerika om de waarheid te kennen, nietwaar? Dat is wat de factcheckers moeten doen!

Samenvatting

De alle oorzaken omvattende ziekte- en sterftecijfers die iedereen kan verzamelen (net als ik gedaan heb) zijn in overeenstemming met andere bewijzen en tonen aan dat het COVID vaccinprogramma onmiddellijk gestopt moet worden.

Dit is ook duidelijk wanneer men zoekt naar negatieve anekdotes tegenover positieve anekdotes. Ik kon geen enkele positieve anekdote vinden. Geen van de 876 anekdotes van mijn lezers steunde individueel het gebruik van het vaccin, en bij elkaar opgeteld was er geen vergelijking. Kijk zelf maar en lees ook de commentaren.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccinatie sterfgevallen plotseling “Corona slachtoffers” – Nadat 25% van de gevaccineerden stierf in bejaardentehuisVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOfficiële regeringsrapporten bevestigen dat wij getuige zijn van ontvolking door COVID-vaccinatie
Volgend artikel11-jarig meisje kaffert Klaus Schwab en zijn globalistische oplichters uit
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Toch heeft de meerderheid van de mensen zich laten prikken, terwijl van begin af al duidelijk was dat ze niet zouden werken maar wel met onbekende bijwerkingen. Het laat wel zien dat de meerderheid van de mensen blijkbaar niet voor zichzelf kunnen denken en ook het vermogen tot logisch en rationeel denken uiterst beperkt is.

  • Cases …. op basis een onbetrouwbare PCR-test , dat niet juist gecalibreerd is en geen gespecificeerde meetnauwkeurigheid ( specificiteit) heeft ? Zegt wel iets over het corruptiegehalte van dit rapport ….

   • Ja FeEsBoEk en AnEkDoTiScH onderzoek is betrouwbaarder… 😂 net als de stotteraar, 95% van de volgers van hem is ongevaccineerd. 2 wel en 2 met schade… en de 1% doet dan niet nee neem ik aan xD… welkom in je bubbel

  • Da’s duidelijke taal 🙂 Inderdaad, iedereen die volledig zelfstandig de keuze heeft gemaakt zich met 1, 2, 3, 4, 5, 6 spuiten te laten injecteren is ook helemaal zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Tuurlijk, de spuitzetters zijn moordenaars, ook de GGD medewerkers bij de priklocaties dienen vervolgd te worden, net als huisartsen etc, maar mensen die ziek worden of dood gaan door die spuiten hebben dit in de meeste gevallen aan zichzelf te wijten. Velen vinden/vonden hun baantje of vakantie belangrijker dan nadenken. Eigen schuld….

 2. Uiteraard weten we waar de prikjes voor bedoeld zijn, maar naast de risico’s die de spuitjunks lopen, waarom zou je voor een griepje of whatever dat ze allemaal met een neptest bevestigd hebben gekregen en ze minder ziek maakte dan de stevige griepen die we voor deze geweldige wereldstaatsgreep hadden, nogmaals een prikje gaan halen???????

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in