“Slimste man van Amerika” ontrafelt de vaccin sterilisatie agenda van de globale elite

Persoonlijk ben ik bereid om zo nodig ernstig lichamelijk letsel toe te brengen aan iedereen die probeert mij een van deze injecties op te dringen, en hetzelfde zou moeten gelden voor ieder ander fatsoenlijk mens met zelfrespect."

38

Een van de slimste mensen ter wereld spreekt zich uit tegen de COVID-19 injectie en zegt dat de globale elite achter de “vaccin”-drang niet het beste met de mensheid voor heeft, schrijft Adan Salazar.

De meeste mensen zouden niet veel aannemen van Christopher Langan, 69, een paardenfokker uit Missouri, die bijna 20 jaar als bouwvakker en uitsmijter in een bar heeft gewerkt.

Een artikel in de Esquire uit 1999 zette Langan echter op de kaart en beschreef hem destijds als de “Slimste man van Amerika”, met een IQ van rond de 200.

Christopher Langan

Sindsdien is Langan geprofileerd door ABC-nieuwsshow “20/20” en zijn genialiteit is alom gecatalogiseerd gezien zijn ongewone verleden.

Momenteel heeft hij een project op zich genomen dat het “Cognitief-theoretisch Model van het Universum (CTMU)” wordt genoemd en dat probeert de “connectie tussen geest en realiteit” vast te stellen en het bestaan van God te verklaren door middel van wiskunde.

Het was in een Facebook-groep gewijd aan het CTMU waar Langan vorige week de wereldwijde drang naar COVID-19 vaccinatie vernietigde zoals alleen een genie dat kan.

Volgens Langan is het vaccinatieplan van de globale elite waarschijnlijk niet om (onmiddellijk) te ruimen, maar om de bevolking geleidelijk te steriliseren om als heersende klasse de superioriteit te behouden over de dumbed-down massa’s.

“Een massale uitsterving van mensen zou traumatisch zijn en een bedreiging vormen voor de status-quo. Als de menselijke bevolking instort en de economie volgt, zal de elite niets hebben, geen aangeboren superioriteit of aanpassingsvermogen dat hen zou kunnen beschermen en dat tot hun overleving zou kunnen leiden. Vandaar dat zij de voorkeur geven aan massale sterilisatie en een langzamere (maar nog steeds snelle) bevolkingsafname”, legt Langan uit.

“In plaats van de mensheid op te waarderen, degraderen ze haar, vertrouwend op een combinatie van publieke onwetendheid, misplaatst vertrouwen en doodlopende ideeën en ideologieën zoals atheïsme, materialisme, communisme, multiculturalisme en gedwongen etnische ‘diversificatie’, tiranniek ‘globaal bestuur’ om de mensheid te dwingen  tot naleving”, schrijft Langan.

Langan concludeert dat hij iedereen fysiek zou aanvallen die hem probeert te dwingen een vaccin te nemen, en voegt eraan toe dat “hetzelfde zou moeten gelden voor ieder ander fatsoenlijk mens met zelfrespect”.

  Nieuwe "smoking gun" analyse toont dramatische stijging van het oversterftecijfer in verband met COVID-19 vaccins

In een ander gesprek vorige week ging Langan dieper in op waarom de globalisten de menselijke vruchtbaarheid zouden willen verminderen.

“Vergeet niet dat de elite zichzelf beschouwt als de genetische creme-de-la-creme, en ervan uitgaat dat alle anderen genetisch inferieur afval zijn en dus uiteindelijk vatbaar voor hun mind-control technieken.

In het wereldbeeld van de elite, zijn alleen de elite ‘elite’. Alle anderen zijn sh*t en dus vervangbaar”, schreef Langan.

Lees hieronder Langan’s discussie met CTMU groepsleden, getranscribeerd van Facebook screenshots:

Commentaar: “Ik vroeg me af of er een snode motivatie achter de Vax zat. Als ik een sociopathische oligarch was en dacht dat de mensheid enorm moest worden teruggebracht om de aarde te beschermen, zou ik dan de Vax gebruiken om een massale uitroeiing te veroorzaken, of zou ik massale sterilisatie veroorzaken? Hoewel beide benaderingen enorme opschudding zouden veroorzaken, zou de massale sterilisatie misschien de minste verstoring veroorzaken”.

Antwoord: Ten eerste, volgens de gebruikelijke definitie van “vaccin”, zijn de huidige injecties geen “vaccins”. Het is gewoon een andere soort gevaarlijke technologie die de parasitaire bovenklasse financiert en gebruikt voor globale overheersing en controle.

Een massale menselijke uitroeiing zou traumatisch zijn en de status quo bedreigen. Als de menselijke bevolking instort en de economie volgt, heeft de elite niets, geen aangeboren superioriteit of aanpassingsvermogen dat hen zou kunnen beschermen en tot hun overleving zou kunnen leiden. Daarom geven ze de voorkeur aan massale sterilisatie en een langzamere (maar nog steeds snelle) bevolkingsafname.

Het is duidelijk dat de parasitaire bovenklasse bezorgd is dat haar omgeving wordt vernietigd door de menselijke overbevolking. Helaas heeft zij daar gelijk in – terwijl de aarde en haar hulpbronnen eindig zijn, is de bevolkingsgroei exponentieel. Maar er zijn ten minste drie grote problemen met hun aanpak.

(1) In plaats van bevolkingsbeheersing op de juiste manier aan te pakken, door de bevolking op te waarderen door middel van onderwijs en genetische hygiëne, door een beroep te doen op het beste in de menselijke soort en haar ervan te overtuigen haar eigen voortplantingsgedrag te beheersen voor haar eigen bestwil en dat van de aarde, geven zij er de voorkeur aan achter de rug van iedereen om te liegen en te bedriegen, door ons onder valse voorwendselen tot “vaccinatie” te verleiden en te bedreigen. Vandaar hun opvallende verwaarlozing van logica. In plaats van de mensheid op te waarderen, degraderen zij haar, vertrouwend op een combinatie van publieke onwetendheid, misplaatst vertrouwen, en doodlopende ideeën en ideologieën zoals atheïsme, materialisme, communisme, multiculturalisme en gedwongen etnische “diversificatie”, tiranniek “wereldbestuur” om de mensheid tot gehoorzaamheid te dwingen.

  Dr. Tom Cowan: Het bewijs dat zij leveren dat het virus bestaat, is bedrog

(2) Hoewel de wereldelite wanhopig totale controle over de planeet wil, inclusief de menselijke bevolking, zijn zij noch intelligent, noch moreel goed genoeg om het te verdienen en hebben geen idee hoe het op de juiste manier te gebruiken in het voordeel van de menselijke soort en de planeet als geheel.

3) Dit komt tot uiting in het feit dat hun controle-agenda zich beperkt tot kwantiteitscontrole en kwaliteitscontrole volledig uitsluit. Zij gaan ervan uit dat alle ware genetische rijkdom van de mensheid in henzelf huist, ondanks hun opvallende gebrek aan verdienste (genialiteit, morele rechtschapenheid). Zij hangen een verouderd idee aan dat “sociaal-darwinisme” heet en gaan er eenvoudigweg van uit dat alle anderen, hoeveel beter en hoe slimmer men ook is, inferieur en vervangbaar zijn en ofwel moeten worden geruimd of gesteriliseerd, of gedegradeerd, ontworteld en versmolten tot een groot mokkakleurig slavenras voor het gemak van de elite.

In het kort komt het erop neer dat de elite, door hun zakken te vullen en alle anderen te verdringen zichzelf beschouwt als een “Meesterras”, een soort globale veefokvereniging waarvoor de rest van de soort niets anders is dan een kudde volgzaam vee dat moet worden gefokt voor dienstbaarheid en nauwelijks genoeg intelligentie om bevelen op te volgen. Dit is duidelijk en onweerlegbaar gedocumenteerd door bijvoorbeeld de “White genocide” agenda die een eeuw geleden werd beschreven door R.N. Coudenhove-Kalergi, oorspronkelijk gefinancierd door de Rothschilds, Warburgs en andere internationale bankiers en die nu wordt nagestreefd als internationaal beleid in de hele Westerse wereld.

Het is gemakkelijk te zien waar dit toe leidt, en het is nergens goed. Persoonlijk ben ik bereid om zo nodig ernstig lichamelijk letsel toe te brengen aan iedereen die probeert mij een van deze injecties op te dringen, en hetzelfde zou moeten gelden voor ieder ander fatsoenlijk mens met zelfrespect.

  Hoe kunnen we mensen die weigeren de negatieve gegevens te zien op andere gedachten brengen?

V: “Waarom zouden de eigenaars van de plantages de vruchtbaarheid van hun onderdanige, gehoorzame onderdanen willen elimineren of verminderen?”

A: Misschien begrijp je het niet helemaal. Door weerstand te bieden aan het ‘vaccin’ kan de elite je identificeren als iemand die beter kan worden gedood en daarom in aanmerking komt voor een “kogelvaccin”.

Trouwens, ze denken dat ze iedereen kunnen dwingen het ‘vaccin’ te nemen, dus het is irrelevant. Neem het nu, en je komt in aanmerking voor zombificatie en slavernij als een chemische cyborg; neem het niet, en je bent rijp voor de slacht, geen ‘vaccin’ nodig. Slaven die “de moeite waard” zijn en onmiddellijk sterven, zijn aanvaardbare nevenschade; bovendien dient elke dood de ontvolkingsagenda. (Ga er nooit van uit dat deze controlverslaafden niet elke beweging die ze maken hebben berekend op hun “kop wij winnen, munt jij verliest” waarde. Zelfs als ze het verschil niet weten tussen hun kont en hun ellebogen, wat vaak het geval is, is dit hun voornaamste beleidscriterium).

Vergeet niet dat de elite zichzelf als de genetische creme-de-la-creme beschouwt, en ervan uitgaat dat alle anderen genetisch inferieur afval zijn en dus uiteindelijk vatbaar voor hun hersenspoelingstechnieken. Dit is een operatie op grote schaal waarbij menselijke fouten het onmogelijk maken om efficiënt te selecteren op “kwaliteit”, of kwaliteit nu wordt gedefinieerd op basis van objectieve verdiensten, of dienstbaarheid aan de parasitaire overklasse.

In het wereldbeeld van de elite, zijn alleen de elite “elite”. Alle anderen zijn sh*t en dus vervangbaar.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ivermectin, het medicijn dat COVID heeft verslagen – “De waarheid zal uiteindelijk zegevieren”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSteeds meer vrouwelijke artsen tegen COVID-19 vaccinatie van kinderen
Volgend artikelEU-vaccinregime krijgt nieuwe tegenslag nu de werkzaamheid van CureVac de minimumdrempel van 50% niet haalt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. Tiptop analyse. Zo steekt het verderfelijke depopulatie-plan dus in elkaar. Echter, de domme “elite” heeft niet gerekend op de Great Awakening & overweldigende aantallen mensen die hen teweer gaan staan. Dit kunnen ze niet winnen. Neuremberg 2 komt eraan.

 2. Ik ben bang dat de elite mogelijk toch een kapitale fout heeft gemaakt met de ‘vaccins’ door het mogelijk verwachte hoge aantal sterfgevallen dat kan optreden als in de herfst/winter van dit najaar een virus opduikt waar tegen de gevaccineerden onvoldoende of niet beschermd zullen zijn of kunnen worden daar hun totaal ontregelde natuurlijke immuunsysteem nauwelijks of geen respons op de infectie zal geven. Dit kan uitmonden in een massale sterfte in korte tijd waarbij de straten mogelijk letterlijk bezaaid zullen zijn met doden. Het gevolg van een massale sterfte betekent dat alle logistiek wereldwijd op z’n gat komt te liggen wat ook weer een gevaar zal vormen voor de niet-gevaccineerden. Er zullen mensen tekort komen om voedsel te produceren en voor alles wat er verder nodig is in het dagelijkse leven. Transport zal grotendeels stil komen te vallen dus al zou er voedsel geproduceerd worden dan zit je met een vervoersprobleem. Aanvoer van brandstoffen voor auto’s en bedrijven zullen stagneren. Daarmee komen ook energieleveranties in gevaar waardoor mensen letterlijk in de kou komen te zitten. Met nog meer doden tot gevolg. Paniek en anarchie zullen overheersen. Wie gaat dit overleven? Het zullen er uiteindelijk nog maar weinigen zijn. De elite zal daar zelf ook slachtoffer van worden.
  Bereid je op het ergste voor, ik vrees voor een verschrikkelijke wereldwijde puinhoop. Misschien is dit wel de tijd waarvan in de Bijbel geschreven staat dat er een tijd zal komen, zo verschrikkelijk, zoals er tevoren niet is geweest en er niet meer zal zijn. Maar verheug je, want als we inderdaad in deze tijd zijn terechtgekomen dan is onze Redder nabij!!!

  • Ik denk dat het wel mee zal vallen. Deze komende “corona golf” heeft als doel nog meer Ingespotenen voor elkaar te krijgen. Het gaat niet om uitmoorden, maar om iets heel anders. Het gaat nog wel een paar releases van de spuit duren voordat die puinhoop komt.

  • Ja dat is erg vreemd ,en die van kalergi die ligt al jaren onder de grond gaat over omvolking omdat hele stammen gingen verkassen als het voedsel op was naar ander stuk land om zig daar te vestigen en vermenig vuldigen met andere stammen dat wil de elite ook met de afrikaan en aziaat daarom worden der veel aziaten verspreid in de EU , met de Afrikaan doen ze dat al jaren …laatst een doco over gezien vd aziaat studenten hier zig vestigen en al gehersenspoeld dat een vrije samenleving niet kan in zijn land omdat niet iedereen maar kan doen hoe WIJ hier leven , dus de structuur moet anders HIER, dus maak je borst maar nat de helft van de Nederlanders eruit en de rest gezond? Met chip leven blijven om met de aziaat en afrikaan vermengt te worden , nu is dat Vrijwillig maar ze gaan het ook met dwang doen via omkopen , verkrachten om de getinde bevolking nog gehersenspoelder te krijgen de Nieuwe Slaven , hier kwam ik 20 jaar terug achter , de aziaat doco is in 2019 te zien geweest.

   • De “redder” is er al, dat ben je nl zelf, samen met je soortgenoten, your brothers in arms. Je hulp bij redding is bv een jachtvergunning verkrijgen, dan een jachtgeweer kopen met de erbij behorende materialen. Beter mee verlegen dan om verlegen…

    In periodes van grote crisis zoals in de jaren ’90 in voormalig Yugoslavië waren jachtpatronen een zeer hoog gewaardeerd ruilmiddel, net zoals aanstekers of lucifers. Het overige gebruik van de eerder genoemde hardware moet duidelijk zijn…

 3. Wat ik ook al lange tijd zeg, het gaat niet om uitmoorden, maar om controle. Het is verder jammer dat de “slimste man” het over de “elite” heeft. Want dat zijn deze psychopaten niet, echter hij eert ze met deze term.

  Ik krijg ook een beetje de indruk dat hij misschien ook maar een spreekbuis is voor de roofdieren:
  “Het was in een Facebook-groep gewijd aan het CTMU waar Langan vorige week de wereldwijde drang naar COVID-19 vaccinatie vernietigde zoals alleen een genie dat kan.”
  Ik dacht dat Facebook dergelijke acties verbiedt. Vreemd dus.

   • Shobian: vreemd toch, niet?

    Zijn punten zijn grotendeels wel raak, maar dan verknalt hij het weer met dit:
    “Misschien begrijp je het niet helemaal. Door weerstand te bieden aan het ‘vaccin’ kan de elite je identificeren als iemand die beter kan worden gedood en daarom in aanmerking komt voor een “kogelvaccin”.”

    Waarom zou hij zich dreigend uitspreken over een mogelijke reactie op weerstand? Hoe kan hij met zekerheid zeggen dat er kogels gaan vliegen? Het klinkt als een argument dat je beter de gifspuit kan nemen. Stel je het volgende voor: een aantal mensen wensen het vaccin niet te nemen, en plotseling worden er overal mensen neergeknald? Hoe gaat dit in zijn werk? Bij de hema? Op het terras? Op de snelweg? Kogel in de kop, nee lag niet aan het vaccin. Vreemde doodsoorzaak, niet vastgesteld.

    Ik vind het weer van die kinderachtige bangmakerij die er meer op lijkt mensen over de streep te willen trekken. Wat zal het de psychopaten verder een worst zijn als er niet-ingespotenen zijn; het streven is naar 70% van de wereldbevolking, en de niet-ingespotenen sterven vanzelf wel uit. Daar hoeft geen kogel aan te pas te komen. En de Ingespotenen, daar sneuvelen er ook een aantal van, en wat er over blijft is een versufte kudde die goed te beheren valt.

    Verder zegt hij niet veel anders dan wat andere Beroemde Individuen ook zeggen en/of reeds bekend is. De toegevoegde waarde van deze super-intelligente uitsmijter is misschien verborgen in zijn wiskundige benadering van God, maar daar wordt hier niet over gerept. Daar zou ik hem dan wel meer over horen vertellen. Als daar toegevoegde waarde in zit voor degenen die zich willen beschermen tegen het huidige onheil, dan moet die man dat delen met de wereld, en niet de onzin over een kogel in je kop.

 4. Jongens, ik ben er achter wie jullie “elite”, jullie “illuminati” zijn. Ik leg het hier uit, lees svp effe door, voor je zegt dat het maar een complottheorie is. Als het waar is dat er slechts “een klein groepje mensen” bestaat die al eeuwen de touwtjes in handen hebben, dan liggen ze dus ook al bloedlijn-lang bij elkaar in bed. Dat betekent dat al vele generaties de vaders paren met de dochters, de neven met de nichten, de moeders met de zonen, en er komt nooit nieuw vlees in hun kuip. De inteelt heeft zulke gedrochten van ze gemaakt, geestelijk en lichamelijk zo misvormd dat ze zich verscholen houden in de krochten van de wereld. Dit zijn de Inteelters! Ze zijn niet meer herkenbaar als normale, gezonde mensen, dus daarom blijven ze anoniem. De Inteelters houden vast aan deze bloedlijn-lange manier van voortplanten omdat ze hun fortuin binnen de familie willen houden. Het gaat ze alleen maar om het behoud van geld. Ze zitten op een enorme stapel geld die ze onder geen beding willen delen met niet-bloedlijners. Elk nieuw geboren gedrocht tussen een vader Inteelter en zijn dochter betekent weer een paar miljard dat ze achter de betengeling kunnen houden.

  Bekende en beroemde Inteelters zijn Soros en Schwab. Als je naar die bekken kijkt dan zie je wat de inteelt doet. Zo’n kop als Soros krijg je zelfs met een leven lang stevig alcohol zuipen niet voor elkaar; dat kan alleen de inteelt. Bij Schwab zie je ook duidelijk onmenselijke mutaties aan zijn kop. De Bilderbergers zijn de laag daaronder, maar die mogen nog wel met ander vlees paren, als dat uitkomt, zolang ze maar doen wat de Inteelters bevelen. Koningin Beatrix, bijvoorbeeld, was zo’n Bilderberger. Ze zitten constant aan de konten van de Inteelters te krabben om maar wat geld los te peuteren of ze te behagen met een of andere idiote wereld visie. Hoe meer de Inteelters behaagd worden, hoe beter de Bilderbergers het doen. De Bilderbergers zitten dan weer bovenop de debielenkudde en de door hun aangestelde despoten die de debielen moeten trekken. Inteelters doen zich tegoed aan het bloed van zielige kuddekindjes omdat ze denken dat dit hun DNA verbetert.

  De Inteelters zitten achter de schermen van de banken, de pharma’s, de NASA, de vaticaan, en zo; overal waar de rijkdom zit of te halen valt. De mensen in vaste dienst worden dan ook op basis van inteelt trekjes aangenomen. Zo is bijvoorbeeld ook de zwakzinnige Greta Von Tonijnbergh het publiek ingeduwd omdat zij naar de gelijkenis van de Inteelters is geschapen. Ook bij de banken kun je het zien; als je bijvoorbeeld de ING of de Rabo binnenloopt, dan zie je overal de inteelt kenmerken. Veel te krappe en te korte colbertjes, hoogwater broeken, floris van bommel schoenen, en griezelige, te grote bleke koppen, vaak zonder haar, met fletse ogen en een lege blik. Ze zijn niet bij machte duidelijk te spreken, sturen wartaal emails rond, hebben geen benul, ontbreken verstand van zaken, en kunnen geen goed werk verrichten. Vandaar dat er dus ook hordes aan Indiaase consulenten binnen gesjord worden om het werk te doen.

  Onder de despoten zie je dezelfde inteelt kenmerken. Rutte is een goed voorbeeld van de inteelt, je weet niet of zijn neusgaten zijn ogen zijn of andersom. Ook bij De Jonge zie je de inteelt, hij lijkt sprekend op zijn puntschoenen en je weet nooit welke kant boven of onder is. Kaag is een bijzonder treurig geval van de inteelt waar de plastische chirurgie weinig heeft kunnen bereiken. En zo zijn er nog vele waar de inteelt van af spat. Zet je talkshows maar aan, of kijk naar de media bazen.

  Nu is het zo dat de Inteelters al heel lang in het duister zitten omdat ze te gedrochtelijk zijn om gewoon rond te kunnen lopen. Dus de hele wereld moet nu het duister in. De schapekudde moet versuft en verblind raken, zodat ze de Inteelters niet zullen herkennen. Hier is de gifspuit voor ontwikkeld; die wordt gemakshalve een vaccin genoemd (een vaccin tegen een normaal en gezond voorkomen). Bill Gates behaagt de Inteelters enorm en wordt ondertussen ook rijker, dus hij had een goed plan dat geaccepteerd is. Straks komt ook de verduisterende krijtwolk om de Aarde heen, en dan kunnen de Inteelters er definitief weer op uit. Als jij binnenkort een enorme griezel tegen het lijf loopt bij de Jumbo, dan is dat echt geen Space Alien, maar een Inteelter die zijn eerste stapje in de buitenwereld waagt. De Inteelters willen ook dat de debielenkudde er als gedrochten uit gaat zien, dus hun DNA moet ook veranderd worden. Probleem is dat de kudde er op los paart, en nauwelijks met zonen en dochters, dus ze raken niet verinteeld. Daarom moest er een middel komen om het DNA op een andere manier te veranderen. Dat werd de gifspuit, oftewel het vaccin tegen de fictieve corona, waar de debielenkudde zo gek op is.

  De gebreken van de Inteelters zijn dus te danken aan het feit dat ze al bloedlijn-lang incestueus op heel veel geld zitten te broeden. En ze willen nu dat de hele mensheid naar hun gedrochtelijk evenbeeld geschapen wordt. Maar dat veroorzaakt veel angst. De Inteelters zitten nu dus in grote angst te wachten op het slagen van hun wereldvisie. Dat bedoelt Reiner Fullmich met “onze onderdrukkers zijn bange mensen”. Ze zijn doodsbang dat het niet gaat lukken om de debielenkudde dusdanig aan te passen dat de Inteelters zelf niet meer zullen opvallen, zodat ze weer de wijde wereld in kunnen, en op terrasjes naast je kunnen zitten, en op de camping naast je kunnen staan, naast je aan de jackpot kunnen trekken, op de kermis kunnen lopen, naar de voetbal, het carnaval, en dergelijke. Want dat willen ze: ze willen uit hun krochten tevoorschijn komen, als volwaardige mensen op deze Aarde, maar wel de macht over hun bezit behouden. De “elite” die jij in gedachten hebt, zijn bloedlijn-lange zwaar-ingeteelde en zwaar-gemuteerde gedrochten met bijvoorbeeld gewebde vingers, en staartvormige uitsteeksels onder aan hun rug, en bulten en verwrongen koppen, met geestelijke en mentale afwijkingen, kreupel en verzwakt, en die regelmatig gelikt worden door mensen zoals Bill en Melinda Gates, de Elon Musken, de Joe Bidens, de Merkels, de Ruttes, de De Jonges, en nog veel meer van dat soort despoten die er baat bij hebben zich te verhoeren aan deze griezelige mutanten.

  Dus hou je ogen open. Ze zullen zich binnenkort openbaren aan je.

  • Interessante visie. Maar er is toch zo iets als trouwen onder huwelijkse voorwaarden? Dus de superrijken hoeven niet aan inteelt te doen, de partner heeft gewoon geen recht op de erfenis. Die superrijken weten toch ook wel dat genenmenging vaak een verbetering is. Kies een superintelligent iemand als je partner en je nakomelingen zouden gemiddeld slimmer worden is het idee. Nee als ik superrijk zou zijn zou ik mijn partner heel nauwkeurig uitzoeken en zorgen dat mijn kinderen superslim en supergezond zouden zijn. Die Soros ziet er zo uit omdat ie al dik in de 90 is (onkruid vergaat niet).

   • Ik hoop dat als jij niet super rijk bent geworden in je leven, je toch wel een een klein beetje nauwkeurig bent geweest met het uitzoeken met je partner.
    En dat je kinderen verder super gezond zijn en behoorlijk slim.
    Anders zit je nou met een stront vervelend dom wijf op de bank.

 5. En over Kalergi:
  Die man werd aangestuurd door andere ratten (de Bilderberg laag onder de Inteelters). Hij is geen strategist, maar een uitvoerder. De ratten probeerden net als nu een menselijke eenheidsworst te brouwen; een homogeen persoon zonder cultuur, waar de Inteelters makkelijk over konden regeren. Kalergi was hun mouthpiece, net zoals Al Gore de mouthpiece was voor de global warming voor de strategen. Kalergi schreef het plan op papier. Waar ze tegen aan liepen was het feit dat menssoorten “culturen” maken, en die bleken moeilijk te doorbreken te zijn. Mensen zitten graag in hun eigen cultuur, en willen ook niet een andere cultuur opgedrongen krijgen. Net zoals de kraai niet met de nachtegaal paart, of de tekkel niet met de deense dog, zo blijven mensdieren ook liever bij hun eigen soort. Maar het opdringen van andere culturen is al heel lang aan de gang omdat het de sociale infrastructuur goed naar de verdommenis helpt. Bewijs daarvan zie je in vele FN artikelen. Joop den Uyl was ook zo’n rat die de inboorlingen binnensleepte in NL. Maar je ziet ze nog steeds alleen maar met elkaar paren, en zelden met NLrs. Dus dat mengen van die zgn “rassen” om de homogene mens te krijgen lukte niet best. Maar het schept wel heel veel stress en ruzie in een cultuur die normaal wel stabiel is en dat is goed te gebruiken voor dominantie doeleinden. De gedrochtelijke Inteelters zullen zelf nooit een andere cultuur binnenlaten, omdat ze bang zijn beroofd te worden. Maar omdat die homogene mens nooit tot stand is gekomen, gebruiken ze het verslepen van de inboorlingen nu alleen nog om stress te veroorzaken en rookgordijnen op te werpen, zoals die stupide BLM optochten. De gifspuit is veel effectiever in het verkrijgen van een eenheid in de debielenkudde om ze onder de duim te krijgen, omdat die spuit ze gaat veranderen in versufte, halfblinde stumperdjes, zodat ze de gedrochtelijke Inteelters niet zullen herkennen als gedrochten. Als de schapen versuft en half blind rondstrompelen met DNA dat hun eigen lichaam aanvalt, en ze worden aangestuurd vanuit satellieten als gifspuit-homogene kuddebeesten, dan is het Kalergi plan ook goed geslaagd. Mensen hoeven dan uiterlijk niet mokka-bruin te zijn, zolang hun DNA en hersenen maar dezelfde kleur hebben, en de culturen vervallen dan ook vanzelf. Hoppa, de menselijke eenheidsworst is gemaakt. Bill Gates krijgt de credit, en niet Kalergi.

 6. Ja dat is erg vreemd ,en die van kalergi die ligt al jaren onder de grond gaat over omvolking omdat hele stammen gingen verkassen als het voedsel op was naar ander stuk land om zig daar te vestigen en vermenig vuldigen met andere stammen dat wil de elite ook met de afrikaan en aziaat daarom worden der veel aziaten verspreid in de EU , met de Afrikaan doen ze dat al jaren …laatst een doco over gezien vd aziaat studenten hier zig vestigen en al gehersenspoeld dat een vrije samenleving niet kan in zijn land omdat niet iedereen maar kan doen hoe WIJ hier leven , dus de structuur moet anders HIER, dus maak je borst maar nat de helft van de Nederlanders eruit en de rest gezond? Met chip leven blijven om met de aziaat en afrikaan vermengt te worden , nu is dat Vrijwillig maar ze gaan het ook met dwang doen via omkopen , verkrachten om de getinde bevolking nog gehersenspoelder te krijgen de Nieuwe Slaven , hier kwam ik 20 jaar terug achter , de aziaat doco is in 2019 te zien geweest.

 7. Psalmen 124
  8 Onze hulp is in de Naam van YHWH (de HEERE),
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.

  Yeshua (Jezus) is onze Middelaar tussen Hem en ons.
  Ontfeem U over ons Heer!

  • De heer is mijn herder, maar met geld kom je verder.
   Ontferm u over onze beurs en dat deze goed gevuld mag blijven.
   Koop christelijke waar, zo zorgen wij voor mekaar.

    • Ik ben vast bezig voor een nieuwe hit voor een carnaval kraker.
     Er moet alleen nog een goed liedje voor bedacht worden en een stevige beat.

      • juich wel verantwoord als je wat bedacht heb.
       Met die mededeling wordt je ook dood gegooid.
       Ik weet nog steeds niet wat dat nou is, verantwoord juichen.

       • Samen juichen, wij doen het voor oma en onze juf. Verantwoord is “samen”: het mooiste woord ooit bedacht in NederLaLaLand dankzij de Croona! En straks verantwoord met de narrenkap op naar het Cronaval! En wel die 1,5 m aanhouden hè!

 8. Laat me dit verhaal nu niet vreemd overkomen. Had exact dezelfde gedachten als deze man, want met dat vaccin sterft de mensheid gedecideerd wel uit. Maar als ik daar mee naar buiten zou komen wordt je belachelijk gemaakt. Echter als je de schavuiten uit de politiek kent, en dan niet Rutte als lid van de opruimploeg, maar de grote mannen zoals Rockenfeller – Rothschild etc. die de absolute wereldmacht willen.

  Feitelijk is dat ook nog eens normaal, want als de burger zich zo timide opstelt verdien je feitelijk niet beter. Waar zijn de strijders gebleven die opkomen of kwamen voor de mensheid en haar geluk.
  Prima stuk en zeer lezenswaardig en hij slaat de spijker op de kop.

  Sjef Smeets, Boxmeer

  • Ze denken er toch allemaal net zo over.
   Dus niks nieuws wat de paardenlul beweerd.
   Dat hebben ze nou eenmaal zo afgesproken met ze alle.

  • Volgens mij is dat geen paardenpenis. Dat is een space alien die als Gordon Brown vermomd is. Kijk maar naar de stropdas, die is niet van deze planeet. Hier laat hij weten dat Engeland risico loopt met al die griezelige niet-ingespoten mensen uit andere landen. Is hij van plan die gasten binnen te slepen of zo? Gelooft hij het allemaal zelf wat hem ingefluisterd was? Wat was hem beloofd om dit publiekelijk aan te kondigen? En blijven er ook magneten aan hem vastkleven? Of zitter er al bloedstolsels in zijn kop? Laat je zelf eerste inspuiten Gordon voordat je je muil opentrekt.
   (Goeie vondst, bedankt Republikein)

 9. ‘The Great Reset’ = uitroeien van het grootste gedeelte van de bevolking d.m.v vaccinaties, het drasitisch verminderen van de blanke bevolking door het binnen halen van half Afrika en het Midden Oosten. De elete zal de macht krijgen over het het aandeel mensen wat nog overeind is gebleven na de wereldwijde vaccinatie-genocide. Als dat toch geen GREAT RESET is dan weet ik het niet meer!

  • U bent duidelijk geen koffiedrinker. Meng koffie met melk krijg je een melkbak, nog meer melk wordt de koffie steeds slapper totdat er alleen melk met een klein beetje koffie overblijft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in